Aktualnosti

10.11.2015.
Nastupni posjet Veleposlanika Japana u Republici Hrvatskoj
Njegova Ekselencija je iskazala zanimanje za sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj, tendencije u zakonodavstvu, sustav  pravne zaštite, te je o prigodi posjeta, uručila prigodne brošure o suradnji s Republikom Hrvatskom.
29.10.2015.
Radionica: Pravna zaštita kroz praksu DKOM-a
Radionicu su vodili Anđelko Rukelj, zamjenik predsjednika DKOM-a i Karmela Dešković, članica Komisije.
08.10.2015.
Zelena javna nabava u Hrvatskoj - Okrugli stol
Nakon okruglog stola slijedio je posjet Tehničkom fakultetu u Rijeci i njihovoj fotonaponskoj elektrani organiziranom autobusom KD Autotrolej koji je pogonjen na prirodni plin.
06.10.2015.
Sastanak administrativnih revizijskih tijela - Bruxelles
Konzultacije su zatražene radi periodičkog izvješća o provedbi Direktive, koje Komisija mora podnijeti Europskom parlamentu.
24.09.2015.
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave organizirala je radni sastanak članova i savjetnika u Državnoj komisiji s članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
21.09.2015.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani
Članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sudjelovali su na međunarodnom simpoziju Hrvatsko-francuski upravnopravni dani.
02.07.2015.
Izvješće o radu DKOM-a za 2014.
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave podnijela je Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu za 2014. godinu.
12.06.2015.
Seminar "Umrežimo se - protiv korupcije"
Seminar se održao dana 12. lipnja 2015. godine, u hotelu Panorama.
10.06.2015.
Sporazumi o integritetu – Konferencija
Transparency International Hrvatska organizira konferenciju u okviru prve faze zajedničkog projekta Transparency Internationala i Europske komisije pod nazivom Sporazum o integritetu – kontrolni mehanizam za očuvanje sredstava EU protiv prijevara i korupcije.