Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/315
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski potrošni materijal
Broj: 2018/S 0F2-0004856
Roba 13.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/314
Varaždinska županija , Varaždin Kudumija trade d.o.o. , Bjelovar nabava šatora   Roba 12.04.2018. 24.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/313
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije , Sisak Pedom asfalti d.o.o. , Zagreb obnova dijela županijske ceste Ž3250 s izgradnjom biciklističkih staza u naselju Bročice
Broj: 2018/S 0F2-0005107
Radovi 12.04.2018. 07.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/312
Čistoća d.o.o. , Dubrovnik Respekt d.o.o. , Metković usluge odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada
Broj: 2018/S 0F2-0007817
Usluge 11.04.2018. 18.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/311
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Valard Zagreb d.o.o., Zagreb i Valard Construction LP, Edmonton, Kanada rekonstrukcija DV 110 kV Slavonski Brod-Slavonski Brod 2
Broj: 2017/S 0F5-0024683
Radovi 11.04.2018. 16.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/310
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Titan constructa d.o.o. , Zagreb radovi na održavanju krovova   Radovi 11.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/309
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb usluge putničkih agencija-smještaj u zemlji i inozemstvu i zrakoplovne karte
Broj: 2018/S 0F2-0003996
Usluge 11.04.2018. 15.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/308
Privreda d.o.o. , Petrinja Tehnika d.d. , Zagreb izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste
Broj: 2018/S 0F5-0001632
Radovi 11.04.2018. 21.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/307
Privreda d.o.o. , Petrinja Optimus trgovina d.o.o. , Zagreb izgradnja uređaja za pričišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste
Broj: 2018/S 0F5-0001632
Radovi 11.04.2018. 21.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/306
Javna ustanova Lučka uprava Osijek , Osijek ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb usluga upravljanja EU projektom izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
Broj: 2017/S 0F2-0022989
Usluge 10.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/305
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split snimanje i izrada DOF5 za 50% područja Republike Hrvatske
Broj: 2018/S 0F2-0005645
Usluge 10.04.2018. 17.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/304
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb zamjena primarne opreme u TS 35/10 kV Čazma
Broj: 2017/S 0F5-0026849
Roba 10.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/303
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 10.04.2018. 07.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/302
Plinacro d.o.o. , Zagreb IMG Zagreb d.o.o. , Zagreb godišnji pregled, baždarenje, servisiranje i zamjena LBC uređaja magistralnih plinovoda
Broj: 2018/S 0F5-0007804
Usluge 10.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/301
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Sanyko d.o.o. , Zagreb kirurški konac (grupa 20)
Broj: 2017/S 0F2-00012037
Roba 10.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/300
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb
Broj: 2017/S 0F2-0016176
Roba 10.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/299
Jadrolinija , Rijeka HOK osiguranje d.d. usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma
Broj: 2018/S 0F2-0007824
Usluge 09.04.2018. 15.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/298
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP Tin-objekt d.o.o., Žitarka i Duplico d.o.o., Kalinovica rekonstrukcija linija regeneracije u kemijskoj pripremi vode-nabava i ugradnja opreme
Broj: 2017/S 0F5-0008916
Usluge 09.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/297
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Kemis-Termoclean d.o.o. , Zagreb usluga zbrinjavanja ili oporabe mulja
Broj: 2018/S 0F5-0007998
Usluge 09.04.2018. 19.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/296
Grad Zagreb , Zagreb Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice , Krapinske Toplice usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (grupa 1.)
Broj: 2018/S F21-0003991
Usluge 09.04.2018. 10.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/295
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb RMT grupa d.o.o. , Zagreb rastavljači i rastavne sklopke 10(20)kV za vanjsku montažu na DV 10(20)kV
Broj: 2017/S 0F5-0027848
Roba 09.04.2018. 11.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/294
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo zamjena primarne opreme u TS 35/10 kV Čazma
Broj: 2017/S 0F5-0026849
Roba 09.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/293
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice , Varaždinske Toplice Jedinstvo Krapina d.o.o. , Krapina nabava papirnate konfekcije
Broj: 2018/S 0F2-0004110
Roba 09.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/292
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Valard Zagreb d.o.o., Zagreb i Valard Construction LP, Edmonton, Kanada zamjena vodiča na DV Nin-Pag (kopnena dionica)
Broj: 2017/S 0F5-0025033
Radovi 09.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/291
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZG-Projekt d.o.o. , Zagreb izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km
Broj: 2017/S 0F2-0013930
Usluge 09.04.2018. 12.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/290
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Elos d.o.o. , Solin zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb
Broj: 2017/S 0F2-0016176
Roba 09.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/289
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. usluga tehničke pomoći-angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo-Samostalnu službu
Broj: 2017/S 0F2-0020202
Usluge 09.04.2018. 17.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/288
Čistoća d.o.o. , Varaždin Gradatin d.o.o. , Sesvete kante za sakupljanje otpada
Broj: 2017/S 0F2-0021466
Roba 09.04.2018. 17.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/287
Opća bolnica Pula , Pula Terracon d.d. , Split nabava pelena za odrasle
Broj: 2018/S 0F2-0003256
Roba 06.04.2018. 10.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/286
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava opreme SPECT-CT gama kamera
Broj: 2017/S 0F2-0022333
Roba 06.04.2018. 11.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/285
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Falcon electronic d.o.o. , Slavonski Brod remont mosne dizalice u strojarnici
Broj: 2017/S 0F5-0026694
Usluge 06.04.2018. 11.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/284
Hrvatske vode , Zagreb ZP Elektroprojekt d.d., Zagreb, Vodoprivredno projektni biro d.d., Zagreb, Geokon-Zagreb d.d., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih podloga retencije Kupčina
Broj: 2016/S 002-0028686
Usluge 06.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/283
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić-Čakovec)
Broj: 2017/S 0F5-0010824
Radovi 05.04.2018. 17.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/282
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Colas Rail Hrvatska d.o.o., Zagreb, Colas Rail s.a.s., Maisons-Laffitte, Francuska, GH Holding storitvena družba d.o.o., Ljubljana, Slovenija i GP Krk d.d., Krk modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić-Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić-Čakovec)
Broj: 2017/S 0F5-0010824
Roba 05.04.2018. 17.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/281
Eko d.o.o. , Zadar Control Process S.A., Krakow, Poljska projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Broj: 2017/S 0F2-0020163
Usluge 05.04.2018. 09.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/280
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.02.2018. do 31.01.2022 godine
Broj: 2017/S 0F2-0013679
Radovi 04.04.2018. 09.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/279
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Niskogradnja Jurčak d.o.o., Požega redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.02.2018. do 31.01.2022 godine
Broj: 2017/S 0F2-0013679
Radovi 04.04.2018. 09.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/278
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba , Zagreb Radnik d.d. , Križevci izvođenje radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području RH
Broj: 2018/S 0F2-0007364
Radovi 03.04.2018. 15.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/277
Grad Zagreb , Zagreb Strojoobnova, obrt, vl. Tihomir Ljubić , Gornja Pušća održavanje agregata u objektima gradske uprave
Broj: 2017/S 0F2-0013701
Usluge 03.04.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/276
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe onkologije (grupa 6.)
Broj: 2017/S 0F2-0026319
Roba 30.03.2018. 02.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/275
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eurokontakt d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe onkologije-potrepštine za radioterapiju (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0026319
Roba 30.03.2018. 02.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/274
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Medak d.o.o. , Žrnovnica tekuće održavanje građevinskih objekata PrP-a Split
Broj: 2017/S 0F5-0026584
Radovi 30.03.2018. 07.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/273
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb MAK d.o.o. , Udbina sječa raslinja i čišćenje trasa distribucijskih nadzemnih vodova za područje Elektrolike Gospić
Broj: 2018/S 0F5-0006690
Usluge 30.03.2018. 21.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/272
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Odvjetničko društvo Ravlić & Šurjak , Zagreb pružanje pravnih usluga
Broj: 2018/S F22-0001062
Usluge 30.03.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/271
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Smart AudioVisual d.o.o. , Zagreb nabava HD opreme po grupama s održavanjem
Broj: 2017/S 0F2-0027574
Roba 30.03.2018. 03.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/270
Hrvatska poljoprivredna agencija , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb agencijska usluga organizacije Godišnje konferencije EAAP 2018.
Broj: 2017/S F21-0028127
Usluge 28.03.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/269
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu , Zagreb Biota j.d.o.o. , Grubišno Polje usluge izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) (grupa 7.)
Broj: 2018/S 0F2-0000130
Usluge 28.03.2018. 18.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/268
Grad Sinj , Sinj ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević-inženjering d.o.o Split izgradnja Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem
Broj: 2018/S 0F2-0001505
Radovi 28.03.2018. 11.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/267
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Alcina d.o.o. , Zagreb naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Vis (grupa 1.)
Broj: 2018/S F22-0000518
Usluge 28.03.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/266
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Alcina d.o.o. , Zagreb naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Šolta (grupa 1.)
Broj: 2018/S F22-0000537
Usluge 28.03.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/265
INA - Industrija nafte d.d. , Zagreb Opalkem d.o.o. , Zagreb ulje Mobil Jet Oil II ili jednakovrijedno
Broj: 2018/S 0F5-0001382
Roba 27.03.2018. 02.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/264
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
Broj: 2017/S 0F2-0026189
Usluge 27.03.2018. 02.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/263
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. , Buzet ZP Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Kozina, Slovenija i Tehnomehanika d.o.o., Rijeka sanitarna kanalizacija sustava Rapavel-kolektorska mreža naselja i UPOV
Broj: 2018/S 0F5-0003158
Radovi 27.03.2018. 18.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/262
Javna vatrogasna postrojba Opatija , Opatija PBZ leasing d.o.o. , Zagreb financijski leasing s opcijom kupnje za nabavu vatrogasnog teretnog vozila s nadogradnjom
Broj: 2018/S 0F2-0001682
Roba 26.03.2018. 29.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/261
Opatija 21 d.o.o. , Opatija Came Adriatic d.o.o. , Kastav nabava rabljene parkirne opreme
Broj: 2018/S 0F3-0006256
Roba 26.03.2018. 07.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/260
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Flamtron d.o.o. , Kutina nabava brzih punionica, ugradnja i priključenje e-mobilnost
Broj: 2017/S 0F5-0010278
Roba 26.03.2018. 16.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/259
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Velekem d.d. , Sesvete kupnja boja i lakova
Broj: 2017/S 0F2-0026574
Roba 26.03.2018. 07.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/258
Lučka uprava Dubrovnik , Dubrovnik AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb pružanje usluga sigurnosne zaštite luke Dubrovnik-Gruž na području nadležnosti Lučke uprave Dubrovnik u 2018. i 2019. godine
Broj: 2018/S 0F2-0002301
Usluge 26.03.2018. 09.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/257
Zračna luka Rijeka d.o.o. , Omišalj Autotrans d.o.o. , Cres usluge shuttle prijevoza putnika (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0003893
Usluge 23.03.2018. 20.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/256
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Jelsa plus d.o.o. , Jelsa naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Hvar (grupa 3.)
Broj: 2018/S F22-0000548
Usluge 22.03.2018. 27.04.2018
05.04.2018
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/255
Grad Vukovar , Vukovar ZP Vodotoranj d.o.o., Vukovar i HM-Patria d.o.o., Zagreb rekonstrukcija građevine Vodotoranj Vukovar u građevinu javne i društvene namjene-Memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata (dio građevine-popratni sadržaji)
Broj: 2018/S 0F2-0000828
Radovi 22.03.2018. 20.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/254
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih , Zagreb Imperito d.o.o. , Zagreb nabava promotivnih materijal (grupe: 4. i 8.))
Broj: 2018/S 0F2-0003509
Roba 22.03.2018. 04.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/253
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja kabelske veze 110 kV TS Sušak-TS Turnić, dionica: TS Sušak-Čvor Orehovica
Broj: 2017/S 0F5-0027146
Radovi 22.03.2018. 08.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/252
Virovitičko-podravska županija , Virovitica Ekola grupa d.o.o. , Zagreb izrada prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska i strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0020687
Usluge 22.03.2018. 09.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/251
Grad Zagreb , Zagreb Medexpert d.o.o. , Zagreb ultrazvučni uređaj za JIL
Broj: 2017/S 0F2-0020217
Roba 21.03.2018. 04.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/250
Međimursko veleučilište u Čakovcu , Čakovec Zaštita Jukić d.o.o. , Koprivnica isporuka i izvedba sustava videonadzorne zaštite studentskog doma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu   Mjeąovita nabava 21.03.2018. 28.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/249
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže)
Broj: 2018/S 0F2-0005667
Radovi 20.03.2018. 23.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/248
Grad Zagreb , Zagreb ZP Macel plin d.o.o., Zagreb, Tigra d.o.o., Zagreb i Bestprojekt d.o.o., Zagreb izgradnja punionice stlačenog prirodnog plina s trafostanicom
Broj: 2017/S 0F2-0012888
Radovi 20.03.2018. 18.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/247
Klinika za psihijatriju Vrapče , Zagreb Kormedix d.o.o. , Zagreb nabava višeslojnog CT uređaja
Broj: 2017/S 0F2-0022092
Roba 20.03.2018. 23.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/246
Hrvatski hidrografski institut , Split HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja osoba, imovine, brodova, hidrografske i oceanografske opreme i vozila
Broj: 2018/S 0F2-0006209
Usluge 19.03.2018. 23.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/245
Grad Zagreb , Zagreb Apex-ing d.o.o. , Zagreb, Sesvete sanacija nadvožnjaka Držićeve ulice, II nivo petlje
Broj: 2017/S 0F2-0027293
Radovi 19.03.2018. 19.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/244
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Vrtlarko d.o.o. , Mlini pružanje usluga čišćenja poslovnih objekata na području Elektrojuga Dubrovnik
Broj: 2018/S 0F5-0004908
Usluge 19.03.2018. 11.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/243
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC 113, dionica Supetar-Nerežišća od km 5+800 do km 8+100 (od križanja za Donji Humac do početka križanja za Nerežišća) duljine 2,3 km
Broj: 2017/S 0F2-0013929
Usluge 19.03.2018. 10.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/242
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera ZP Hedom d.o.o., Zagreb i Lavčević d.d., Split obnova ŠRC Mukinje
Broj: 2017/S 0F2-0015494
Radovi 19.03.2018. 09.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/241
Opća bolnica Karlovac , Karlovac M.T.F. d.o.o. , Zagreb oprema za opremanje operacijskih dvorana jednodnevne kirurgije (grupa IX i XII)
Broj: 2017/S 0F2-0026038
Roba 19.03.2018. 03.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/240
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Hemco d.o.o. , Đakovo nabava ostale zaštitne opreme
Broj: 2017/S 0F5-0020078
Roba 19.03.2018. 25.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/239
Jadrolinija , Rijeka Crodux derivati dva d.o.o. , Zagreb pogonsko gorivo za potrebe brodova Jadrolinije
Broj: 2018/S 0F2-0005298
Roba 19.03.2018. 20.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/238
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Bau gradnja d.o.o. , Gunja izvođenje radova rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade (Po+P+1) na adresi Cvjetni trg 10, 11 i 12 Stara Gradiška, Brodsko-posavska županija
Broj: 2017/S 0F2-0021409
Radovi 19.03.2018. 16.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/237
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Promet građenje d.o.o. , Požega izvođenje radova rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade (Po+P+1) na adresi Cvjetni trg 10, 11 i 12 Stara Gradiška, Brodsko-posavska županija
Broj: 2017/S 0F2-0021409
Radovi 19.03.2018. 16.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/236
Hrvatska poljoprivredna agencija , Križevci IN2 d.o.o. , Zagreb usluge održavanja, nadogradnje i razvoja novih IT programskih rješenja
Broj: 2018/S 0F2-0005403
Usluge 19.03.2018. 05.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/235
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Briefing komunikacije d.o.o., Zagreb i WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb usluge organizacije i realizacije promotivne kampanje o EU fondovima-Regionalni dani EU fondova
Broj: 2017/S 0F2-0021674
Usluge 16.03.2018. 17.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/234
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb, Komunikacijski laboratorij d.o.o., Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb usluge organizacije i realizacije promotivne kampanje o EU fondovima-Regionalni dani EU fondova
Broj: 2017/S 0F2-0021674
Usluge 15.03.2018. 17.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/233
Istarske ljekarne , Pula Hoblić d.o.o. , Zagreb nabava i montaža opreme za ljekarnu Vodnjan
Broj: 2018/S 0F2-0000596
Roba 15.03.2018. 24.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/232
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru , Biograd na Moru EndoPro implants d.o.o. , Zagreb nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0005476
Roba 15.03.2018. 21.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/231
Grad Zagreb , Zagreb Tree system d.o.o. , Zagreb sustav za kondicioniranje zraka s ugradnjom
Broj: 2017/S OF2-0026417
Roba 15.03.2018. 21.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/230
Klinički bolnički centar Split , Split Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb laboratorijska dijagnostika (biokemija i imunokemija-integrirani sustav)
Broj: 2017/S 0F2-0015143
Roba 14.03.2018. 16.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/229
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka 007 Miletić d.o.o. , Solin usluga tjelesne zaštite i imovine
Broj: 2017/S F21-0027091
Usluge 14.03.2018. 22.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/228
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Digitalne tehnologije d.o.o. , Velika Gorica izrada, najam i održavanje balističkih zaštitnih prsluka
Broj: 2018/S 017-0004937
Roba 14.03.2018. 17.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/227
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Digitalne tehnologije d.o.o. , Velika Gorica nabava ENC uređaja s nosačem
Broj: 2018/S 0F2-0005111
Roba 14.03.2018. 23.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/226
Ličko - senjska županija, , Gospić Granda projekt d.o.o. , Zagreb usluga izrade izvedbenog projekta i pružanje usluga projektantskog i stručnog nadzora radova za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije
Broj: 2018/S 0F2-0001769
Usluge 13.03.2018. 20.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/225
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. , Zagreb nabava robe putem financijskog leasinga-šumski kamionski stup s prikolicom
Broj: 2017/S 0F2-0016974
Roba 13.03.2018. 11.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/224
Hrvatska narodna banka , Zagreb ZP Explanta d.o.o., Vukovar, Explanta mali servisi j.d.o.o., Kloštar Ivanić, Explanta logistics j.d.o.o., Zagreb i Explanta grupa d.o.o., Vukovar usluge pomoćnih radnika pri održavanju objekata
Broj: 2018/S 0F2-0000777
Usluge 13.03.2018. 20.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/223
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja lijekovi (grupe: 1., 5., 7., 13., 14., 16., 19., 21., 22., 29., 32., 33., 36., 42., 43., 45., 49., 50., 51., 52., 55., 62., 64., 71., 72. i 73.)
Broj: 2017/S 0F2-0025049
Roba 13.03.2018. 11.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/222
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Hidroex d.o.o. , Zaprešić nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala
Broj: 2018/S 0F2-0002089
Roba 13.03.2018. 02.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/221
Gradska groblja Viktorovac d.o.o. , Sisak Narodne novine d.d. , Zagreb nabava uredskog materijala (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0027947
Roba 13.03.2018. 02.05.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/220
Ministarstvo obrane , Zagreb Trgoauto V. d.o.o. , Zagreb taktička svjetiljka, ručna
Broj: 2017/S 0F2-0020154
Roba 13.03.2018. 25.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/219
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Possum d.o.o. , Zagreb oprema za ispumpavanje poplavnih voda
Broj: 2018/S 0F2-0001394
Roba 13.03.2018. 16.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/218
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Andel d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0020948
Roba 13.03.2018. 19.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/217
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Titan constructa d.o.o., Zagreb izgradnja 6 višestambenih građevina POS-a sa 6 (šest) stanova (ukupno 36 stanova) na lokaciji Biograd na moru
Broj: 2018/S 0F2-0000181
Radovi 13.03.2018. 17.04.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/216
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb toneri (grupa B)
Broj: 2017/S 0F2-0023739
Roba 12.03.2018. 02.05.2018 Odluka