Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/17-01/362
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Osijek DiH inž-trg, , Babina Greda   22.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/361
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb ZP Micro projekt d.o.o.,Split, Realize S.Coop., Bilbao, Španjolska i Martin Berasategui Restaurador S.I., Gipuzkoa, Španjolska savjetodavne usluge za rad na aktivnostima povezivanja prehrambeno-prerađivačkog sektora i sektora turizma kroz uspostavu lokalnih proizvodnih sustava i teritorijalno brendiranje Republike Hrvatske kao prepoznatljive gourmet destinacije
Broj: 2016/S 002-0021758
Usluge 19.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/360
Općina Otok , Otok Obrt za izgradnju i usluge Telekomunikacije, vl. Dražen Mušterić , Sinj izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala
Broj: 2017/S OF2-0002703
Radovi 19.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/359
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , Pula Capital ing d.o.o. , Zagreb izrada projekta rušenja, glavnog i izvedbenog projekta te pripadajućih troškovnika za izgradnju građevine Paviljon 2 i rekonstrukciju građevine Paviljon 3
Broj: 2017/S OF2-0005150
Usluge 19.05.2017. 23.06.2017
29.05.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/358
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju , Zagreb usluge održavanja elektromotornih vlakova oznake EMV 6 112, dizel motornog vlaka oznake DMV 7 022 001 i dizel motornog vlaka oznake DMV 7 023 001 po prijeđenom kilometru (grupa 1.)
Broj: 20177S OF5-0002874
Usluge 18.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/357
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. , Rovinj ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj
Broj: 2016/S 002-0030075
Usluge 17.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/356
Grad Petrinja , Petrinja Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Mošćenica Poljana u Mošćenici
Broj: 2017/S OF2-0005717
Radovi 16.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/355
Županijska uprava za ceste Varaždinske županije , Varaždin ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin i PZC Varaždin d.d., Varaždin investicijsko održavanje LC 25127 Beletinec-Presečno
Broj: 2017/S OF2-0005928
Radovi 16.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/354
Naftalan specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju , Ivanić Grad Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad izgradnja Naftalana 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima
Broj: 2017/S OF2-0006761
Radovi 16.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/353
Grad Zagreb , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb stomatološki materijal i lijekovi za polivalentnu stomatologiju
Broj: 2016/S 002-0021689
Roba 15.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/352
Grad Zagreb , Zagreb TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju , Zagreb popravak i održavanje tramvajskih vozila NT 2200 i NT 2300
Broj: 2017/S OF2-0008119
Usluge 15.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/351
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Akter public grupa d.o.o. , Zagreb izrada cjelovitog kreativno-komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (grupe: 2. i 3.)
Broj: 2016/S 002-0030228
Usluge 15.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/350
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru , Biograd na Moru EndoPro implants d.o.o. , Zagreb ugradbeni materijal za ortopediju (po grupama)
Broj: 2017/S OF2-0008326
Roba 15.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/349
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb tehnička pomoć Operativnog programa-Učinkoviti ljudski potencijali
Broj: 2017/S OF2-0006068
Usluge 12.05.2017. 14.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/348
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Vodotehnika d.d. , Zagreb izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci
Broj: 2017/S OF5-0007372
Radovi 12.05.2017. 21.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/347
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Institut za elektrotehniku d.d. , Zagreb dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora
Broj: 2016/S 005-0029850
Usluge 12.05.2017. 08.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/346
Hrvatski olimpijski odbor , Zagreb Atos IT Solutions and Services d.o.o. , Zagreb nabava informatičke opreme s uslugama implementacije i migracije putem najma
Broj: 2016/S 002-0030170
Mjeąovita nabava 12.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/345
Opća bolnica Virovitica , Virovitica MultiMedical d.o.o. , Zagreb usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja
Broj: 2016/S 002-0030150
Usluge 12.05.2017. 09.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/344
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Piper d.o.o. , Požega usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu razminiranja
Broj: 2017/S OF2-0007696
Usluge 10.05.2017. 19.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/343
Vrelo d.o.o. , Rab G.P.P. Mikić d.o.o. , Omišalj izgradnja vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije Donje ulice u gradu Rabu
Broj: 2017/S OF5-0003716
Radovi 10.05.2017. 23.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/342
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Odjeća d.o.o. , Zagreb službena ljetna odjeća
Broj: 2016/S 005-0028564
Roba 10.05.2017. 07.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/341
Grad Karlovac , Karlovac Institut IGH d.d. , Zagreb usluge za istražne radove i projekti sanacije za mostove: Jugoturbina-Vijadukt, Banija-Stari most, Rakovac-Ribarska
Broj: 2017/S OF2-0004207
Usluge 10.05.2017. 31.05.2017
11.05.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/340
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Gastro dizajn d.o.o. , Gornji Desinec, Jastrebarsko opremanje kuhinje nove osnovne škole u Popovači
Broj: 2017/S OF2-0004904
Roba 09.05.2017. 02.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/339
Sveučilište u Rijeci , Rijeka ZP G.P.P. Mikić d.o.o., Pušća i Securitas Hrvatska d.o.o., Zagreb radovi na ograđivanju Sveučilišnog kampusa sa sjeverne strane uz postavu video nadzora
Broj: 2017/S OF2-0004230
Radovi 09.05.2017. 06.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/338
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb nabava, isporuka i ugradnja kabela radi rekonstrukcije 10(20)kV voda Bistrica s odcjepima
Broj: 2017/S OF5-0004895
Roba 09.05.2017. 12.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/337
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Zadar trans j.d.o.o. , Zadar javni poziv na iskaz interesa za preuzimanje poslova uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta RH u razdoblju od 2 (dvije) godine   Usluge 09.05.2017. 12.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/336
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb ZP KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, KPMG Advisory Ltd, Budimpešta, Mađarska i Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb nabava usluge praćenja i evaluacije mjera (tipova operacija) Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2015.-2020., te pripreme analiza za izještavanje prema Europskoj komisiji u 2017. godini
Broj: 2017/S OF2-0002589
Usluge 09.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/335
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb ZP Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb nabava usluge praćenja i evaluacije mjera (tipova operacija) Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2015.-2020., te pripreme analiza za izještavanje prema Europskoj komisiji u 2017. godini
Broj: 2017/S OF2-0002589
Usluge 08.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/334
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Jadranski ronilački servis d.o.o. , Šibenik sanacija utonulih blokova priobalne zaštite kabela 110 kV Pelješac-Korčula   Radovi 08.05.2017. 19.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/333
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana daljinski upravljive SF6 rastavne sklopke
Broj: 2017/S OF5-0007593
Roba 08.05.2017. 02.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/332
Istarski domovi zdravlja , Pula Plinara d.o.o. , Pula nabava prirodnog plina
Broj: 2017/S OF2-0006520
Roba 08.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/331
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana daljinski upravljive SF6 rastavne sklopke za 20(10) kV nadzemne mreže s pripadajućom opremom
Broj: 2017/S OF5-0007742
Roba 08.05.2017. 02.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/330
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb Baobab d.o.o. , Dubrovnik nabava izrade usluge programa poticanja gradnje novih i obnavljanja postojećih zgrada do standarda gotovo nultte energije
Broj: 2017/S OF2-0007767
Usluge 08.05.2017. 12.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/329
Vodovod d.o.o. , Omiš Tin-objekt d.o.o. , Rakov Potok nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselja uz srednji tok rijeke Cetine
Broj: 2017/S OF5-0007114
Radovi 08.05.2017. 11.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/328
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet , Zagreb Tiskara Zelina d.d. , Sveti Ivan Zelina nabava tiskarskih usluga
Broj: 2017/S OF2-0005183
Usluge 05.05.2017. 19.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/327
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elicom d.o.o. , Zagreb zamjena mjerila električne energije zbog isteka ovjernog razdoblja
Broj: 2017/S 0F5-0006099
Usluge 05.05.2017. 16.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/326
Ministarstvo gospodarstva , Zagreb Weber-Hydraulik GmbH, Losenstein, Austrija nabava hidrauličkog alata za spašavanje (7 kompleta)
Broj: 2017/S OF2-0007647
Roba 05.05.2017. 19.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/325
Vode Jastrebarsko d.o.o. , Jastrebarsko ZP Pomgrad d.d., Murska Sobota, Slovenija i Esotech d.d., Velenje, Slovenija izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
Broj: 2016/S 005-0008234
Radovi 04.05.2017. 28.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/324
Grad Zagreb , Zagreb Leitner S.p.A., Vipiteno, Italija oprema za novu žičaru Sljeme
Broj: 2017/S OF2-0004372
Roba 04.05.2017. 23.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/323
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Eurco d.d. , Vinkovci izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci
Broj: 2017/S OF5-0007372
Radovi 04.05.2017. 21.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/322
Savjetodavna služba , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2017/S OF2-0007648
Roba 04.05.2017. 13.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/321
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Pagor d.o.o. , Vinkovci Zamjena mjerila električne energije zbog isteka ovjernog razdoblja
Broj: 2017/S OF5-0006099
Usluge 04.05.2017. 10.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/320
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Pro moto d.o.o. , Zagreb nabava mopeda s održavanjem
Broj: 2016/S 005-0029230
Roba 03.05.2017. 31.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/319
Vode Jastrebarsko d.o.o. , Jastrebarsko GH Holding d.d., Ljubljana, Slovenija izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
Broj: 2016/S 005-0008234
Radovi 03.05.2017. 28.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/318
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Park Air Systems Limited, Northfields, Velika Britanija nabava i ugradnja VHF i UHF radijskih sustava za kontrolu zračnog prometa
Broj: 2016/S 002-0029800
Roba 03.05.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/317
Općinski građanski sud u Zagrebu , Zagreb Dinarid d.o.o. , Zagreb nabava uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Broj: 2017/S OF2-0006082
Roba 02.05.2017. 05.05.2017
15.05.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/316
Monte giro d.o.o. , Pula GPT Đurasek d.o.o. , Stažnjevec nabava pogrebnih lijesova, nadgrobnih znakova i garnitura za daljnu prodaju
Broj: 2017/S OF2-0007184
Roba 02.05.2017. 01.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/315
Grad Zagreb , Zagreb Leitner S.p.A., Vipiteno, Italija oprema za novu žičaru Sljeme
Broj: 2017/S OF2-0004372
Roba 28.04.2017. 24.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/314
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb izvođenje radova rekonstrukcije (cca 60% procijenjenog iznosa) i izgradnje (cca 40% procijenjenog iznosa) građevina za potrebe službi MUP-a RH u Zagrebu
Broj: 2017/S O17-0003667
Radovi 27.04.2017. Odluka
UP/II-034-02
/17-01/313
Varkom d.d. , Varaždin H2O skupina d.o.o. , Radomlje, Slovenija A-2 dogradnja sustava odvodnje-Općina Cestica, Vinica, Petrijenec i Sračinec
Broj: 2017/S OF5-0002087
Radovi 26.04.2017. 04.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/312
Vodovod d.o.o. , Makarska Innecto d.o.o. , Split izgradnja vodospreme Zelenika u Makarskoj
Broj: 2017/S OF5-0003731
Radovi 26.04.2017. 17.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/311
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i Elittoral Estudios de Ingenieria Costera Y Oceanografica, Las Palmas Gran Canaria, Španjolska praćenje stanja okoliša i ekološke mreže na dionici: most kopno-Pelješac s pristupnim cestama
Broj: 2016/S 002-0029073
Usluge 26.04.2017. 31.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/310
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. , Rovinj ZP Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija, Comteh d.o.o., Vinica, Slovenija, TDC ZT Gmbh, Fustenfeld, Austrija i Arhetip 21 d.o.o., Poreč nabava usluge nadzora nad provedbom projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj
Broj: 2016/S 002-0008277
Usluge 26.04.2017. 12.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/309
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo TS 110/35/10(20)kV-Slavonski Brod 2-rekonstrukcija 35 kV i 10(20)kV postrojenja
Broj: 2016/S 005-0013500
Radovi 26.04.2017. 26.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/308
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb oprema za obradu (kuvertiranje) dokumenata i profesionalni sustav za masovni ispis
Broj: 2015/S 005-0019888
Roba 25.04.2017. 30.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/307
Pula sport d.o.o. , Pula ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb nabava usluge vođenja projekta nad izgradnjom gradskog bazena u Puli
Broj: 2016/S 002-0029289
Usluge 25.04.2017. 13.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/306
Hrvatske vode , Zagreb ZP Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije Sisak i Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar usluga sustavnog ispitivanja kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda u području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. i 2018. godini
Broj: 2016/S 002-0028910
Usluge 25.04.2017. 28.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/305
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Innecto d.o.o. , Split izgradnja primarne šumske infrastrukture u svrhu otvaranja GJ Stajnička Kapela
Broj: 2016/S 002-0027660
Radovi 25.04.2017. 14.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/304
Lučka uprava Rijeka , Rijeka ZP IGH Projektiranje d.o.o., Zagreb, Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata
Broj: 2016/S 002-0027066
Usluge 25.04.2017. 12.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/303
Lučka uprava Rijeka , Rijeka Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata
Broj: 2016/S 002-0027066
Usluge 24.04.2017. 12.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/302
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Geoconsult-MTM d.o.o. , Đurđevac usluga dopune, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na državnoj granici Republike Hrvatske i Mađarske, u dijelu sektora D, od granične oznake D1 do D211 i D260 do D417
Broj: 2017/S OF2-0003577
Usluge 24.04.2017. 16.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/301
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije , Split DiaHem d.o.o. , Velika Gorica molekularna dijagnostika i dijagnostika infekcija spolnog sustava (grupa 4.)
Broj: 2017/S OF2-0002099
Roba 24.04.2017. 01.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/300
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava opreme i elektromontažni radovi na TS 10(20)/0,4 kV Pomerio
Broj: 2017/S OF5-0005513
Mjeąovita nabava 24.04.2017. 09.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/299
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak ZP DIZ-Eko d.o.o., Zagreb, Explorator d.o.o., Zagreb, Harpija d.o.o., Varaždin, Orkan d.o.o., Ljubešćica, Tornado razminiranje d.o.o., Lepoglava, COR d.o.o., Požega, Detektor d.o.o., Vukovar, DOK-ING d.o.o., Zagreb i Magnus d.o.o., Bjelovar ustupanje razminiranja prema projektu Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava, 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake PR-LSPJE-089-12-16, tlocrtne površine 1.873.774 m2
Broj: 2016/S 002-0030005
Usluge 21.04.2017. 31.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/298
Istarska županija , Pula De Conte d.o.o. , Labin radovi na obnovi ovojnice srednje škole Mate Blažine, Labin
Broj: 2017/S 0F2-0002495
Radovi 21.04.2017. 21.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/297
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Roche d.o.o. , Zagreb lijekovi (po grupama)
Broj: 2017/S OF2-0006562
Roba 21.04.2017. 24.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/296
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Učka-konzalting d.o.o., Pazin i Institut IGH d.d., Zagreb kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II I=1,05 km
Broj: 2016/S 002-003077
Usluge 21.04.2017. 05.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/295
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb Spin Valis d.d. , Požega Opremanje SEECEL-a namještajem i opremom, ugostiteljskom opremom i signalizacijom
Broj: 2016/S 002-0016874
Roba 21.04.2017. 09.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/294
Trgovački sud u Zagrebu , Zagreb TIP-Zagreb d.o.o. , Sveta Nedelja uredski materijal
Broj: 2017/S OF2-0006031
Roba 20.04.2017. 24.04.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/293
Pula sport d.o.o. , Pula Institut IGH d.d. , Zagreb usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji gradskog bazena u Puli
Broj: 2017/S OF2-0001618
Usluge 20.04.2017. 09.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/292
Grad Zagreb , Zagreb Agrofructus d.o.o. , Donji Miholjac svježe voće i povrće i srodni proizvodi za potrebe dječjih vrtića Grada Zagreba
Broj: 2016/S 002-0028996
Roba 20.04.2017. 10.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/291
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Monting d.o.o. , Zagreb radovi na rekonstrukciji cijevnih instalacija s jedinicom za pripremu rashladne vode
Broj: 2016/S 005-0029394
Radovi 20.04.2017. 03.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/290
Grad Zagreb , Zagreb ZP Termoblok d.o.o., Sesvete, Phoenix Capitis d.o.o., Sesvete, Lotus 91 d.o.o., Varaždin, Rijekatank d.o.o., Rijeka i Klemm sigurnost d.o.o., Zagreb preuzimanje i daljnja oporaba otpada KB 19 08 05, muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
Broj: 2016/S 002-0025708
Usluge 19.04.2017. 08.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/289
Ministarstvo obrane , Zagreb rekonstrukcija prometnica i oborinske odvodnje
Broj: 2017/S 017-0003163
Radovi 19.04.2017.  
UP/II-034-02
/17-01/288
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni aparati srednjeg napona d.d. , Zagreb tropolni vakuumski prekidači za unutarnju montažu nazivnog napona 35 kV i 20 kV
Broj: 2016/S 002-0029814
Roba 19.04.2017. 16.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/287
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije , Zagreb MS Ambulance d.o.o. , Novo Čiče, Velika Gorica 6 ili 8 vozila hitne medicinske pomoći i dva vozila sanitatskog prijevoza
Broj: 2017/S OF2-0003211
Roba 18.04.2017. 18.04.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/286
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Integra group d.o.o. , Zagreb nabava računala i računalne opreme (grupa 1.)
Broj: 2016/S 002-0029497
Roba 18.04.2017. 09.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/285
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kemokop d.o.o., Dugo Selo i Našicecement d.d., Našice preuzimanje i daljnja oporaba KB 190805, muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
Broj: 2016/S 002-0025708
Usluge 18.04.2017. 22.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/284
Općina Čepin , Čepin Binder d.o.o. , Osijek izgradnja biciklističke staze od Čepina do Livane
Broj: 2017/S OF2-0006047
Radovi 18.04.2017. 18.04.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/283
Grad Zagreb , Zagreb Nering projekt d.o.o. , Zagreb stručni nadzor nad izgradnjom IV etape Radničke ceste-od željezničke pruge do Domovinskog mosta
Broj: 2016/S 002-0029417
Usluge 18.04.2017. 01.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/282
Grad Županja , Županja Spin Valis d.d. , Požega nabava i ugradnja višenamjenskih stolica za opremanje
Broj: 2017/S OF2-0006192
Roba 18.04.2017. 18.04.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/281
Sveučilište u Dubrovniku , Dubrovnik Kamgrad d.o.o. , Zagreb izgradnja Studenskog doma
Broj: 2016/S 002-0025409
Radovi 14.04.2017. 06.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/280
Jadrolinija , Rijeka INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb nabava goriva za potrebe voznog parka Jadrolinije putem kreditnih kartica za gorivo
Broj: 2017/S OF2-0003040
Roba 14.04.2017. 15.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/279
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Brodometalurgija d.o.o. , Split rekonstrukcija TS 35/10 kV Marina-35 kV postrojenje
Broj: 2016/S 005-0027256
Radovi 14.04.2017. 19.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/278
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP Projektni biro Split d.o.o., Split, Dalekovod projekt d.o.o., Zagreb i Dalekovod EMU d.o.o., Vela Luka izrada glavnog projekta zamjene, obnove i proširenja vlastite potrošnje vanjskog dijela pogona
Broj: 2016/S 005-0029794
Usluge 14.04.2017. 23.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/277
Grad Zagreb , Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. , Zagreb gotovi testovi za ekologiju i ostalo (grupa 1.)
Broj: 2016/S 002-0007268
Roba 14.04.2017. 15.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/276
Grad Zagreb , Zagreb Bomi Lab d.o.o. , Zagreb gotovi testovi za ekologiju i ostalo (grupa 1.)
Broj: 2016/S 002-0007268
Roba 14.04.2017. 15.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/275
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kemis-Termoclean d.o.o., Zagreb i Fehérvári Téglaipari Kft., Székesfehérvár, Mađarska preuzimanje i daljnja oporaba otpada KB 19 08 05, muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
Broj: 2016/S 002-0025708
Usluge 14.04.2017. 22.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/274
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb patrone s tonerom
Broj: 2017/S OF5-0006065
Roba 14.04.2017. 06.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/273
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Pagor d.o.o. , Vinkovci zamjena mjerila električne energije zbog isteka ovjernog razdoblja
Broj: 2017/S OF5-0006099
Usluge 13.04.2017. 20.04.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/272
Grad Zagreb , Zagreb Integra d.o.o. , Prvić Luka izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme sa pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima
Broj: 2016/S 002-0030135
Usluge 13.04.2017. 11.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/271
Hrvatske vode , Zagreb Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb usluge sustavnog ispitivanja kakvoće podzemnih voda na vodnom području rijeke Dunav u 2017. i 2018. godini
Broj: 2016/S 002-0029065
Usluge 12.04.2017. 09.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/270
Varkom d.d. , Varaždin PRO.KOP obrt za zemljane radove i prijevoz, vl. Alberto Petrović , Koprivnica A-4. dogradnja sustava odvodnje-Općine Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki
Broj: 2017/S OF5-0002768
Radovi 12.04.2017. 24.04.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/269
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja za potrebe Klinike za dječje bolesti Zagreb (grupa II)
Broj: 2017/S OF2-0004106
Usluge 12.04.2017. 10.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/268
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera ZP Titan Constructa d.o.o., Zagreb i Centrogradnja d.o.o., Zagreb rekonstrukcija lugarnice Čorkova uvala
Broj: 2016/S 002-0029086
Radovi 12.04.2017. 26.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/267
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo dobava opreme i izvođenje radova za rekonstrukciju 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Meterize
Broj: 2016/S 005-0017123
Mjeąovita nabava 12.04.2017. 27.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/266
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Telenerg d.o.o. , Zagreb dobava opreme i izvođenje radova za rekonstrukciju 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Meterize
Broj: 2016/S 005-0017123
Mjeąovita nabava 12.04.2017. 12.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/265
Grad Zagreb , Zagreb ZP Sigurnost d.o.o., Osijek, Sokol-Marić d.o.o., Zagreb, Bilić-Erić d.o.o., Sesvete i V Grupa d.o.o., Zagreb usluge privatne zaštite (grupe: 2., 6. i 7.)   Usluge 12.04.2017. 22.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/264
Hrvatske vode , Zagreb Zavod za javno zdravstvo Zadar , Zadar usluge sustavnog ispitivanja kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Zadarske i Šibensko-kninske županije u 2017. i 2018. godini
Broj: 2016/S 002-0029044
Usluge 11.04.2017. 25.05.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/263
Grad Zagreb , Zagreb Prometnice Zagreb d.o.o. , Zagreb stručni nadzor nad izgradnjom IV etape Radničke ceste-od željezničke pruge do Domovinskog mosta
Broj: 2016/S 002-0029417
Usluge 11.04.2017. 01.06.2017 Odluka