Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/149
Sveučilište u Zadru , Zadar Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0003085
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/148
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet CMC Group d.o.o. , Dugo Selo mehanički navojni vodomjeri DN15-DN40
Broj: 2018/S 0F5-0003710
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/147
Vodovod d.o.o. , Zadar FDS-trgovina d.o.o. , Zagreb nabava reparaturnih obujmica, ventila, pocinčanih cijevi i fitinga, vijaka i brtvenog materijala
Broj: 2017/S 0F5-0027649
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/146
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 5.)
Broj: 2017/S OF2-0004355
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/145
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 4.)
Broj: 2017/S OF2-0004355
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/144
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 3.)
Broj: 2017/S OF2-0004355
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/143
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 2.)
Broj: 2017/S OF2-0004355
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/142
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Vodoskok d.d., Zagreb i Stražaplastika d.d., Hum na Sutli kante i posude za otpad (grupa 1.)
Broj: 2017/S OF2-0004355
Roba 21.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/141
Hrvatske vode , Zagreb G.T. Trade d.o.o. , Split radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama Topola-Županja, Slavonski Brod-Dubočac i Dubočac-Lužani
Broj: 2018/S 0F2-0003356
Radovi 20.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/140
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Krokoteks d.o.o. , Sveti Ivan Zelina usluga najma, pranja i glačanja bolničkog rublja
Broj: 2018/S 0F2-0003342
Usluge 20.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/139
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja za radnike društva HEP grupe
Broj: 2016/S 005-0029039
Usluge 20.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/138
Grad Zagreb , Zagreb ZP Girk Kalun d.d., Drniš i C.I.A.K. d.o.o., Donji Stupnik preuzimanje i daljnja obrada otpada (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0017195
Usluge 20.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/137
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb PDM Savjetovanje d.o.o. , Zagreb kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC75 dionica kroz Funtanu, L=1,5 km sa izgradnjom kružnog križanja Puntica
Broj: 2017/S 0F2-0028212
Usluge 20.02.2018. 05.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/136
Grad Zagreb , Zagreb Prigorac-građenje d.o.o. , Sesvete proširenje istočnog privoza raskrižja Ulice Thomasa Jeffersona i Avenije Većeslava Holjevca
Broj: 2017/S 0F2-0024933
Radovi 19.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/135
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb TS Dujmovača-zamjena mjernih transformatora i kabelskog uvoda u VP Meterize i Vrboran zbod povećanja PM
Broj: 2018/S 0F5-0002940
Mjeąovita nabava 19.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/134
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb sustav vatrodojave na lokaciji Petrova
Broj: 2017/S 0F2-0027056
Roba 19.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/133
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb sustav daljinskog očitavanja brojila
Broj: 2017/S 0F5-0007063
Usluge 19.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/132
Grad Zagreb , Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. , Zagreb kemijsko čišćenje, pranje i glačanje odjeće i ostalih tkanina (grupa II)
Broj: 2017/S 0F2-0023766
Usluge 19.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/131
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje   Usluge 19.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/130
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj s isporukom i montažom
Broj: 2017/S 0F2-0023131
Roba 19.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/129
Grad Zagreb , Zagreb Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. , Hrvatski Leskovac dostavna i teretna vozila (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0026844
Roba 19.02.2018. 16.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/128
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Montel d.o.o. , Zagreb izgradnja javne rasvjete u II. i XIII. fazi ulica u RZ Rakitovec
Broj: 2017/S 0F2-0024500
Radovi 16.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/127
Grad Rovinj - Rovigno , Rovinj Školski servis d.o.o. , Zagreb nabava i montaža opreme-stolica za kazalište Antonio Gandusio u Rovinju, Garibaldi 19, Rovinj   Roba 16.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/126
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetske mreže Elektre Karlovac
Broj: 2017/S 0F5-0026174
Radovi 16.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/125
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Rencon d.o.o., Osijek i Mobilta Evolva d.o.o., Zagreb izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici KoprivničŤka Rijeka-VojakovačŤki Kloštar, duljine 6,8 km
Broj: 2017/S 0F2-0013919
Usluge 15.02.2018.
01.03.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/124
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju
Broj: 2017/S 0F2-0020679
Roba 15.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/123
Opća bolnica Pula , Pula SHD Italia S.r.l., Fontaneto d Agogna, Italija modularna gradnja operacijskih sala   Radovi 15.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/122
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Mreža znanja d.o.o. , Zagreb usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u sklopu projekta e-Škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)   Usluge 15.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/121
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu)
Broj: 2018/S 0F2-0002641
Usluge 15.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/120
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Galeb d.d. , Omiš odora za ovlaštene carinske službenike (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0013520
Roba 15.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/119
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb provedba operativnog plana i programa verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u HE Zakučac
Broj: 2017/S 0F5-0012014
Usluge 15.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/118
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Svijet jezika ustanova za obrazovanje odraslih , Zagreb nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od godine dana (po grupama)
Broj: 2017/S F21-0021539
Usluge 14.02.2018. 02.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/117
Tekija d.o.o. , Požega Infosistem d.d. , Zagreb nabava integralnog poslovnog informacijskog sustava u vodnim uslugama
Broj: 2018/S 0F5-0002747
Roba 13.02.2018. 19.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/116
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Control Engineering d.o.o. , Rijeka TETRA ručni uređaji
Broj: 2017/S 017-0016575
Roba 13.02.2018.  
UP/II-034-02
/18-01/115
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb TS 35(10) kV Međurić-djelomična zamjena zaštite s regulacijom
Broj: 2017/S 0F5-0027681
Roba 13.02.2018. 01.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/114
Klinika za psihijatriju Vrapče , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava višeslojnog CT uređaja
Broj: 2017/S 0F2-0022092
Roba 13.02.2018. 07.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/113
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. , Zagreb usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu)
Broj: 2018/S 0F2-0002641
Usluge 12.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/112
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije , Pula DiaHem d.o.o. , Zagreb dijagnostička sredstva za 2018. godinu
Broj: 2017/S 0F2-0025440
Roba 12.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/111
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo dobava, isporuka i ugradnja materijala za spoj transformatora u TS 110/10 kV Nin
Broj: 2017/S 0F5-0023712
Mjeąovita nabava 12.02.2018. 13.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/110
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb VI - Oprema za ultrazvučnu dijagnostiku (grupa VI)
Broj: 2017/S 0F2-0012563
Roba 12.02.2018. 19.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/109
Odvodnja Poreč d.o.o. , Poreč Jadranski ronilački servis d.o.o. , Šibenik izvedba podmorskih ispusta crpne stanice Materada i crpne stanice sv. Martin   Radovi 09.02.2018.
22.02.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/108
Opća bolnica Gospić , Gospić Medika d.d. , Zagreb materijal za dijalizu (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-00269183
Roba 09.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/107
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek , Plitvička jezera OPG Ivica Priher , Udbina lički krumpir
Broj: 2017/S 0F2-0027197
Roba 07.02.2018. 13.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/106
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Ramić-trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek nabava, doprema i ugradnja prigušnice u TS 110-20(10)kV Vrgorac
Broj: 2017/S 0F5-0018832
Mjeąovita nabava 07.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/105
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec ZP Beckman-coulter d.o.o.,Zagreb i Bomi-lab d.o.o., Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5)
Broj: 2017/S 0F2-0013509
Roba 06.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/104
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5)
Broj: 2017/S 0F2-0013509
Roba 06.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/103
Opća bolnica Pula , Pula SHD Italia S.r.l., Fontaneto d Agogna, Italija modularna gradnja operacijskih sala   Radovi 06.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/102
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Siga pro d.o.o. , Varaždin nabava zaštitnih rukavica
Broj: 2017/S 0F5-0020189
Roba 06.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/101
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri
Broj: 2017/S 0F5-0025790
Roba 06.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/100
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC52, dionica Trnavec-Vrelo KoreničŤko duljine 14,4 km
Broj: 2017/S 0F2-0026859
Usluge 05.02.2018. 06.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/99
Javna ustanova Park prirode Telašćica , Sali Odvjetnik Dominik Nizić , Zagreb usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije JN i provedbu JN (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0001609
Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/98
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Alka script d.o.o. , Zagreb usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja   Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/97
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Udžbenik.hr d.o.o. , Zagreb usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja   Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/96
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Školska knjiga d.d. , Zagreb usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja   Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/95
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Profil Klett d.o.o. , Zagreb usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja   Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/94
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Naklada Ljevak d.o.o. , Zagreb usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja   Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/93
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Element d.o.o. , Zagreb usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja   Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/92
Dom zdravlja Šibenik , Šibenik Medicpro d.o.o. , Čakovec medicinski potrošni materijal
Broj: 2017/S 0F2-0028032
Roba 05.02.2018. 13.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/91
Eko d.o.o. , Zadar Control Process S.A., Krakow, Poljska projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Broj: 2017/S 0F2-0020163
Radovi 05.02.2018. 01.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/90
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin , Varaždin Bijela harmonija d.o.o. , Zagreb usluge skupljanja, pranja, glačanja i dostave rublja
Broj: 2017/S 0F2-0024544
Usluge 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/89
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb nabava papirnate konfekcije (toaletni papir, salvete, papirnati ručnici i papirnati brisači).
Broj: 2017/S 0F2-0024863
Roba 05.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/88
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Telenerg d.o.o., Zagreb i Plan plus d.o.o., Zagreb isporuka opreme za TS 110/20 kV Medulin
Broj: 2016/S 005-0014175
Roba 05.02.2018. 16.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/87
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Poljoopskrba-Međunarodna trgovina d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi i servis poljoprivrednih adaptiranih traktora
Broj: 2017/S 0F2-0022744
Roba 02.02.2018. 14.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/86
Grad Zagreb , Zagreb S.P.A.C.E. d.o.o. , Split izrada projektne dokumentacije za integralnu energetsku obnovu paviljona 12 Zagrebačkog velesajma
Broj: 2017/S 0F2-0023067
Usluge 02.02.2018. 13.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/85
Grad Šibenik , Šibenik Autotransport d.d. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola za školske godine 2017/2018. i 2018/2019. (grupa I)
Broj: 2017/S 0F2-0023374
Usluge 02.02.2018. 21.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/84
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava medicinske opreme br. 1
Broj: 2018/S 0F2-0001523
Roba 02.02.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/83
Agencija za znanost i visoko obrazovanje , Zagreb Koios savjetovanje d.o.o. , Zagreb analiza poslovnih procesa i izrada konceptualnog dizajna povezivanja postojećih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza
Broj: 2017/S 0F2-0015863
Usluge 02.02.2018. 09.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/82
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Tapess d.o.o. , Kastav složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira
Broj: 2017/S 0F2-0022995
Roba 01.02.2018. 16.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/81
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava angiosale-DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure za potrebe zdravstvenih ustanova u RH
Broj: 2017/S 0F2-0018946
Roba 31.01.2018. 21.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/80
Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos , Knin OmniMed d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za jednodnevnu kirurgiju/dnevne bolnice (grupa 5)
Broj: 2017/S 0F2-0019853
Roba 31.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/79
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Ban tours d.o.o. , Zagreb agencijske usluge za smještaj u Hrvatskoj (grupa A)
Broj: 2017/S 0F2-0020159
Usluge 31.01.2018. 27.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/78
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , Zagreb ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb, Razbor d.o.o., Zagreb, Sense Savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga pružanja podrške HAMAG-BICRO-u kao Posredničkom tijelu razine 2
Broj: 2017/S 0F2-0017797
Usluge 30.01.2018. 16.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/77
Opatija 21 d.o.o. , Opatija Came Adriatic d.o.o. , Kastav nabava parkirnih automata
Broj: 2017/S 0F2-002288
Roba 30.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/76
Klinički bolnički centar Split , Split SP sistemi d.o.o. , Zagreb računalna oprema (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0022747
Roba 30.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/75
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Optinova d.o.o. , Zagreb ugradbeni i potrošni materijal za oftalmologiju
Broj: 2017/S 0F2-0013103
Roba 29.01.2018. 02.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/74
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb 5 angiografskih monoplanarnih RTG aparata za interventnu kardiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj
Broj: 2017/S 0F2-0018943
Roba 29.01.2018. 21.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/73
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije , Gospić Pharmamed mado d.o.o. , Zagreb medicinski potrošni materijal (grupa II)
Broj: 2017/S 0F2-0025512
Roba 29.01.2018. 02.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/72
Grad Zagreb , Zagreb IKOM d.o.o. , Zagreb plinomjeri membranski G-6 sa stop ventilom
Broj: 2017/S 0F2-0019465
Roba 29.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/71
Grad Hvar , Hvar Odvjetnik Ivan Jonjić , Hvar pravne usluge   Usluge 29.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/70
Grad Zagreb , Zagreb Teh-gradnja d.o.o. , Zagreb sanacija III. paviljona Učeničkog doma Novi Zagreb
Broj: 2016/S 002-0028371
Radovi 29.01.2018. 28.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/69
Financijska agencija , Zagreb Bisnode d.o.o. , Zagreb usluga razvoja programskog rješenja za pregled poslovnih informacija (servis info.Biz)
Broj: 2017/S 0F2-0025086
Usluge 29.01.2018. 16.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/68
Grad Zagreb , Zagreb Falcon electronic d.o.o. , Slavonski Brod razvodni ormari i oprema s ugradnjom za spajanje crpki ICS-a
Broj: 2017/S 0F2-0018550
Roba 26.01.2018. 07.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/67
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb K.G.V.H. Eko d.o.o. , Zagreb održavanje filtera u klima sustavu
Broj: 2017/S 0F2-0024058
Usluge 26.01.2018. 13.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/66
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Električar d.o.o. , Split samostojeći kabelski razvodni ormari
Broj: 2017/S 0F5-0021907
Roba 25.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/65
Grad Zagreb , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb stomatološki materijal (grupa 8.)
Broj: 2017/S 0F2-0013341
Roba 24.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/64
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Astaldi S.p.A., Rim, Italija i IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., Istambul, Turska izgradnja mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama
Broj: 2016/S 002-0013743
Radovi 24.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/63
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siga pro d.o.o. , Varaždin osobna zaštitna sredstva
Broj: 2017/S 0F5-0016912
Roba 24.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/62
Grad Zagreb , Zagreb Ekola grupa d.o.o. , Zagreb savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju, vidljivosti i promidžbi projekta: II faza Master plana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Broj: 2017/S OF2-0026706
Usluge 23.01.2018. 08.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/61
Grad Zagreb , Zagreb DB-Oprema, obrt za poslovne usluge, vl. Darko Braica , Velika Gorica nabava kuhinjske opreme za osnovnu školu Mladost i osnovnu školu Savski Gaj
Broj: 2017/S 0F2-0020681
Roba 23.01.2018. 27.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/60
Grad Zagreb , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
Broj: 2017/S 0F2-0028110
Usluge 22.01.2018. 09.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/59
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Strabag AG, , Spittal an der Drau, Republika Austrija izgradnja mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama
Broj: 2016/S 002-0013743
Radovi 22.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/58
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero , Biograd n/m Integer savjetovanje j.d.o.o. , Zagreb usluga pripreme i provedbe postupaka javne nabave za projekt Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero
Broj: 2017/S 0F2-0025075
Usluge 22.01.2018. 16.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/57
Grad Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb stomatološki materijal (grupe: 3. i 9.)
Broj: 2017/S 0F2-0013341
Roba 22.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/56
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana , Vukovar Medial d.o.o. , Zagreb medicinska i nemedicinska oprema za dnevne bolnice Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana (grupa 10.)
Broj: 2017/S 0F2-0017842
Roba 19.01.2018. 22.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/55
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb S.C.A.N.d.o.o. , Zagreb vijčani kompresori za CPS Okoli i CPS Žutica
Broj: 2017/S 0F5-0011069
Roba 19.01.2018. 07.02.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/54
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb dobava opreme i izvođenje radova za rekonstrukciju 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Sinj
Broj: 2017/S 0F5-0013047
Mjeąovita nabava 19.01.2018. 16.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/53
Promet d.o.o. , Split Gumiimpex-GRP d.o.o , Varaždin protektiranje auto guma
Broj: 2017/S F22-0023507
Usluge 18.01.2018. 29.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/52
Grad Zagreb , Zagreb Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb potrošni medicinski materijal (grupa 10.)
Broj: 2017/S 0F2-0018078
Roba 18.01.2018. 05.03.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/51
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo izgradnja novog niskonaponskog razvoda
Broj: 2017/S 0F5-0024556
Radovi 18.01.2018. 01.03.2018
29.01.2018
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/50
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Electronic security d.o.o. , Split poslovi vezani uz preseljenje sustava tehničke zaštite u poštanskim uredima i objektima (lokacijama) Naručitelja
Broj: 2017/S 0F5-0018110
Usluge 17.01.2018. 22.01.2018 Odluka