Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/17-01/475
Hrvatske vode , Zagreb Eurco d.d. , Vinkovci izgradnja akumulacije Kešinci
Broj: 2017/S 0F2-0012394
Radovi 05.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/474
Plinacro d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb isporuka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje glavne opreme za kompresorsku stanicu KS1 na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske
Broj: 2017/S 0F5-0012501
Roba 05.07.2017. 02.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/473
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Lima O.I. d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala X - ugradbeni potrošni materijal za traumatologiju (vijci, pločice, čavli, žice) (grupe 2. i 5.)
Broj: 2017/S 0F-0007705
Roba 05.07.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/472
Bikarac d.o.o. , Šibenik ZP Pangeo Projekt d.o.o., Zagreb i Exstructa d.o.o., Zagreb usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom gradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO) i pratećih objekata CGO Bikarac
Broj: 2016/S 002-0030071
Usluge 04.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/471
Ministarstvo obrane , Zagreb izgradnja građevina u vojarni Vukovar
Broj: 2017/S 017-0010495
Radovi 04.07.2017. Odluka
UP/II-034-02
/17-01/470
Grad Zagreb , Zagreb Georad d.o.o., , Zagreb sanacija sustava interne kanalizacije u krugu podružnice Čistoća
Broj: 2016/S 002-0025714
Radovi 04.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/469
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DV 110 kV Ernestinovo-Osijek 1/2, sanacija
Broj: 2016/S 005-0018572
Radovi 04.07.2017. 17.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/468
Splitsko-dalmatinska županija , Split Modeli d.o.o. , Imotski usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 39.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 03.07.2017. 20.07.2017
05.07.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/467
HEP-Plin d.o.o. , Osijek IKOM d.o.o. , Zagreb nabava plinomjera s mijehom G4, G6, G10, G16, G25
Broj: 2017/S 0F5-0010462
Roba 03.07.2017. 28.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/466
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Primat-logistika d.o.o. , Hrvatski Leskovac uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormari i stolci (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F2-0006679
Roba 03.07.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/465
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Rudan d.o.o. , Žminj nabava i ugradnja sustava za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode
Broj: 2016/S 002-0021697
Roba 03.07.2017.
17.07.2017
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/464
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Južni prolaz d.o.o. , Zagreb monterski alat
Broj: 2017/S 0F5-0012120
Roba 30.06.2017. 03.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/463
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac nabava ergonomskih radnih stolica
Broj: 2017/S 0F5-0005585
Roba 29.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/462
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana srednjenaponski sklopni blokovi (grupa 3.)
Broj: 2016/S 005-0029025
Roba 28.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/461
Grad Zagreb , Zagreb ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb i Infomedica d.o.o., Split digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima   Roba 28.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/460
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb lijekovi za HIV
Broj: 2016/S 002-0026364
Roba 27.06.2017. 01.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/459
Lučka uprava Rijeka, Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb Hidro Una d.o.o. , Zagreb Tehnička i administrativna podrška upravljanju i promidžbi projekta Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište
Broj: 2017/S 0F2-0009978
Usluge 27.06.2017. 30.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/458
Grad Zagreb , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima
Broj: 2016/S 002-0028669
Roba 27.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/457
Grad Zagreb , Zagreb ZP IN2 d.o.o., Zagreb, Medavis d.o.o., Zagreb i H.K.O. d.o.o., Zagreb digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima
Broj: 2016/S 002-0028669
Roba 26.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/456
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Lacus d.o.o., , Zagreb nabava usluga ispisa
Broj: 2017/S 0F2-0011771
Usluge 26.06.2017. 17.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/455
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Sonimed d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje (grupe 33., 188. i 208.)
Broj: 2016/S 002-0021687
Roba 26.06.2017. 02.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/454
Hrvatske vode , Zagreb Binđo d.o.o. , Ivanić Grad nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 12. područje malog sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja malog sliva „Zagrebačko prisavlje“
Broj: 2017/S 0F2-0008120
Radovi 26.06.2017. 28.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/453
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec ZP Đurkin d.o.o.,Čakovec i Team građenje d.o.o., Čakovec, građevinski radovi na rekonstrukciji odjela kirurgije I
Broj: 2017/S 0F2-0007402
Radovi 26.06.2017. 19.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/452
Grad Zagreb , Zagreb Watmont d.o.o. , Vinkovci energetska obnova zgrade SŠ Tehnička škola Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4
Broj: 2016/S 002-0027067
Radovi 26.06.2017. 17.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/451
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Vodotehnika d.d. , Zagreb sanacija i dogradnja vodoopskrbnih objekata u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Dubrovnik d.o.o.-sanacija hidrotehničkog tunela s pripadajućim objektima i vodoopskrba graničnog prijelaza Brgat te njihovo uključivanje u postojeći SDNU Vodovoda Dubrovnik d.o.o.
Broj: 2016/S 005-0028705
Radovi 23.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/450
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalna radiološka snimaonica za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Osijek
Broj: 2017/S 0F2-0011785
Roba 23.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/449
Hrvatske vode , Zagreb Sokol d.o.o. , Vinkovci nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 1. područje malog sliva Biđ-Bosut
Broj: 2017/S 0F2-0008080
Radovi 23.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/448
Hrvatske vode , Zagreb Binđo d.o.o. , Ivanić Grad nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 6. područje malog sliva Ilova-Pakra
Broj: 2017/S 0F2-0008091
Radovi 23.06.2017. 31.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/447
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Brodosplit-holding d.o.o. , Split Bravarski radovi
Broj: 2017/S 0F5-0008353
Radovi 23.06.2017. 25.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/446
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje
Broj: 2017/S 0F2-0011670
Usluge 23.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/445
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Ekocijan d.o.o., Zagreb, Eko-deratizacija d.o.o., Zagreb i Sanatio d.o.o., Zagreb sanitarna zaštita i uništavanje korova u poslovnim prostorima i objektima Plinacra
Broj: 2017/S 0F5-0005738
Usluge 21.06.2017. 13.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/444
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb nabava uredskog ispisnog papira i mješovitog uredskog papira
Broj: 2017/S 0F5-0005857
Roba 21.06.2017. 20.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/443
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Vodoskok d.d. , Zagreb različita cijevna armatura
Broj: 2017/S 0F5-0004802
Roba 20.06.2017. 06.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/442
Grad Zagreb , Zagreb Berhe d.o.o. , Zagreb regulator tlaka plina niskotlačni, DN 25 - navojni
Broj: 2016/S 002-0023802
Roba 19.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/441
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro-inženjerski biro d.o.o. , Zagreb TS Vrboran 110/35/10kV - izrada izvedbenog projekta modifikacije uređaja USZM
Broj: 2017/S 0F5-007370
Usluge 19.06.2017. 25.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/440
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek , Plitvička jezera SGM Informatika d.o.o. , Split kupnja računalne opreme (grupa 4)
Broj: 2017/S 0F2-0007147
Roba 19.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/439
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Wawrzaszek ISS , Bielsko-Biala, Poljska vatrogasna vozila - velika tunelska kombinirana vatrogasna vozila (voda/pjena) TIP 1-kom. 3
Broj: 2016/S 002-0029695
Roba 19.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/438
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Vik-dental d.o.o. , Zagreb stomatološke jedinice 4 komada
Broj: 2017/S 0F2-0006644
Roba 19.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/437
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb nabava centralnog sustava upravljanja punionicama električnih vozila
Broj: 2017/S 0F5-0011127
Roba 19.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/436
Komunalno gospodarstvo Park d.o.o. , Donji Miholjac Karašica-Vučica d.d. , Donji Miholjac izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Ivana Zajca u Donjem Miholjcu
Broj: 2017/S OF5-0008496
Radovi 16.06.2017. 27.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/435
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb opskrba električnom energijom
Broj: 2017/S OF5-0007507
Roba 16.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/434
Grad Split, , Split Energy & Enviromental Planning LLC , Cheyenne, Wyoming, USA sanacija postojećeg odlagališta Karepovac s izgradnjom novih ploha i pripadajuće infrastrukture - faza 1 (Paket A)
Broj: 2017/S OF2-0005558
Radovi 16.06.2017. 17.07.2017
06.07.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/433
Opća bolnica Karlovac , Karlovac EndoPro implants d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal IX-ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (grupa 1. i 2.)
Broj: 2016/S 002-0014164
Roba 16.06.2017. 24.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/432
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu rasklopište R 10(209 0,4 kV Klisa
Broj: 2017/S OF5-0010670
Roba 14.06.2017. 19.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/431
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Div d.o.o. , Samobor modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić - Čakovec)
Broj: 2017/S OF5-0010824
Radovi 14.06.2017. 14.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/430
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije , Pula MS Ambulance d.o.o. , Novo Čiče, Velika Gorica nabava i isporuka jednog medicinskog automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe
Broj: 2017/S OF2-0010866
Roba 13.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/429
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike , Zagreb ZP Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zgreb i ESCO grupa d.o.o., Rijeka izrada programa energetske obnove javne rasvjete u Republici Hrvatskoj
Broj: 2016/S 002-0018913
Usluge 13.06.2017. 19.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/428
Grad Zagreb , Zagreb Ren-si-prom d.o.o. , Konjščina osobna zaštitna sredstva (grupe 1. i 2.)
Broj: 2017/S OF2-0010492
Roba 13.06.2017. 20.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/427
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek , Plitvička jezera Tapess d.o.o. , Kastav papirna konfekcija i potrepštine za higijenu prostora (grupa 1.)
Broj: 2017/S OF2-0005204
Roba 12.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/426
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Elcon d.o.o., Varaždin, Wellmax d.o.o., Split, Električar d.o.o., Split i Brodomerkur d.d., Split limitatori
Broj: 2017/S OF5-0005187
Roba 12.06.2017. 10.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/425
Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije , Bjelovar Pedom asfalti d.o.o. , Zagreb radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC37078, dionica Nova Ravča - Slovinska Kovačica
Broj: 2017/S OF2-0006955
Radovi 12.06.2017. 14.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/424
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Proklima-tim d.o.o. , Zagreb radne i daktilo stolice za potrebe KBC Rijeka
Broj: 2017/S OF2-0006134
Roba 12.06.2017. 14.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/423
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb rendgenski uređaj i specijalizirani trening - HERCULE III
Broj: 2017/S OF2-0010186
Roba 12.06.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/422
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. , Zagreb Energometal energetska postrojenja d.o.o. , Zagreb nabava novih 10(20) kV srednjenaponskih postrojenja za rad crpnih stanica
Broj: 2016/S 002-0019727
Roba 12.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/421
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Ribarić d.o.o. , Zagreb jakne vjetronepropusne i vodonepropusne (po grupama)
Broj: 2017/S OF2-0010482
Roba 12.06.2017. 14.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/420
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja (po grupama)
Broj: 2016/S 002-0030085
Usluge 09.06.2017. 13.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/419
Ministarstvo obrane , Zagreb Markomed d.o.o. , Split nabava defibrilatora (grupa 3.)
Broj: 2017/S OF2-0006771
Roba 09.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/418
Hrvatske vode , Zagreb Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb usluge provođenja edukacije o mjerama informiranja i vidljivosti iz područja zaštite okoliša u okviru nadležnosti Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2
Broj: 2016/S 002-0028462
Usluge 09.06.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/417
Lučka uprava Split , Split ZP Poduzeće za ceste Split d.d., Dugopolje i Geoprojekt d.d., Split izvođenje radova sanacije glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-I faza
Broj: 2017/S OF2-0006631
Radovi 09.06.2017. 23.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/416
Grad Zagreb , Zagreb Mop biser j.d.o.o. , Zagreb usluge čišćenja prostora bolnice
Broj: 2017/S OF2-0004978
Usluge 09.06.2017. 13.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/415
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb ZP Makromikro grupa d.o.o., Zagreb i Stublić Impex d.o.o., Sesvete nabava i isporuka tonera za Canon uređaje
Broj: 2016/S 002-0028236
Roba 08.06.2017. 29.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/414
Ministarstvo obrane , Zagreb Schiller d.o.o. , Zagreb nabava defibrilatora (grupe: 2. i 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0006771
Roba 08.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/413
Hrvatske vode , Zagreb ZP Briefing komunikacije d.o.o., Zagreb i WYG svjetovanje d.o.o., Zagreb usluge provođenja edukacije o mjerama informiranja i vidljivosti iz područja zaštite okoliša u okviru nadležnosti Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2
Broj: 2016/S 002-0028462
Usluge 08.06.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/412
Grad Zagreb , Zagreb Exstructa d.o.o. , Zagreb upravljanje projektom rekonstrukcije kompleksa KB Sveti Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom
Broj: 2016/S 002-0028427
Usluge 08.06.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/411
Grad Zagreb , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb upravljanje projektom rekonstrukcije kompleksa KB Sveti Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom
Broj: 2016/S 002-0028427
Usluge 08.06.2017. 28.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/410
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu Rasklopište R 10(20)0,4 kV Cret Viljevski i priključni kabel KB 10(20)kV za R Cret Viljevski
Broj: 2017/S OF5-0010143
Mjeąovita nabava 07.06.2017. 20.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/409
Grad Zagreb , Zagreb Integra d.o.o. , Prvić Luka izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme sa pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima
Broj: 2016/S 002-0030135
Usluge 06.06.2017. 26.06.2017
21.06.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/408
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi Kolektor Koling d.o.o. , Idrija, Republika Slovenija građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik
Broj: 2016/S 005-0030026
Radovi 06.06.2017. 28.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/407
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti , Zagreb Alsim simulators, Le Loroux-Bottereau, Francuska simulator letenja za obuku civilnih pilota
Broj: 2014/S 002-0016216
Roba 06.06.2017. 23.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/406
Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije , Požega ZP MS Ambulance d.o.o., Novo Čiče i Auto Gašparić d.o.o., Vukovina nabava 2 vozila hitne medicinske pomoći
Broj: 2017/S OF2-0007014
Roba 06.06.2017. 25.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/405
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije , Krapina ZP MS Ambulance d.o.o., Novo Čiče i Auto Gašparić d.o.o., Vukovina 2 vozila hitne medicinske pomoći
Broj: 2017/S OF2-0007155
Roba 06.06.2017. 24.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/404
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Shimadzu d.o.o. , Zagreb oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (grupa 2.)
Broj: 2017/S OF2-0005526
Roba 05.06.2017. 17.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/403
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana kontejnersko postrojenje 35(20) za 4TS 117 Jertovec
Broj: 2017/S OF5-0009968
Roba 05.06.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/402
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. , Dugo Selo Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold , Novoselec usluga održavanja zelenih javnih površina na području Grada Dugog Sela
Broj: 2017/S OF2-0002039
Usluge 05.06.2017. 14.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/401
Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude-Topić-Mimara , Muzej Mimara, Zagreb AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
Broj: 2017/S F21-0007007
Usluge 05.06.2017. 07.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/400
Financijska agencija , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko vrpce za blagajničke pisače, tinte i vrpce za računske strojeve, toneri za printere i fotokopirne uređaje
Broj: 2017/S OF2-0006412
Roba 05.06.2017. 09.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/399
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. , Dugo Selo Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold , Novoselec usluga čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina u gradu Dugom Selu
Broj: 2017/S OF2-0002047
Usluge 05.06.2017. 12.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/398
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik usluga nadzora nad provođenjem izgradnje regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe-SEECEL
Broj: 2017/S OF2-0004528
Usluge 05.06.2017. 12.07.2017
30.06.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/397
Karlovačka županija , Karlovac Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač (grupe: 1., 2.,3. i 6.)
Broj: 2016/S 002-0026829
Usluge 05.06.2017. 05.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/396
Klinički bolnički centar Split , Split Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalni radiološki uređaj, 1 kom
Broj: 2016/S 002-0017919
Roba 02.06.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/395
Općina Kostrena, , Kostrena Capital ing d.o.o. , Zagreb izrada glavnog projekta građevine Dom za starije i nemoćne osobe u Kostreni s izradom troškovnika i ishođenja akata za gradnju
Broj: 2016/S 002-0027176
Usluge 01.06.2017. 14.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/394
Splitsko-dalmatinska županija , Split Autoprijevoznik Milan Madunić , Blato na Cetini usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 20.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 01.06.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/393
Splitsko-dalmatinska županija , Split Obrt za prijevoz putnika Čagalj, vl. Antonio Čagalj , Omiš usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 18.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 01.06.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/392
Splitsko-dalmatinska županija , Split Clissa d.o.o. , Klis usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 15.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 31.05.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/391
Splitsko-dalmatinska županija , Split Clissa d.o.o. , Klis usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 12.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 31.05.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/390
Splitsko-dalmatinska županija , Split Lone d.o.o. , Vrlika usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 11.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 31.05.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/389
Splitsko-dalmatinska županija , Split Lone d.o.o. , Vrlika usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 2.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 31.05.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/388
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Finera d.o.o. , Zagreb 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u RH
Broj: 2016/S 002-0019954
Roba 31.05.2017. 20.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/387
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Končar - Elektronika i informatika d.d., Zagreb i Leonardo - Societa per azioni, Rim, Italija revitalizacija radijske mreže u TETRA standardu na području Slavonije i Baranje
Broj: 2016/S 005-0028425
Roba 31.05.2017. 12.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/386
Vode Jastrebarsko d.o.o. , Jastrebarsko ZP Proplus d.o.o., Maribor, Ekonerg d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb Usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom
Broj: 2016/S 005-0029926
Usluge 31.05.2017. 20.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/385
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP Končar-Montažni inženjering d.d., Zagreb i Geoanda d.o.o., Zagreb rekonstrukcija rasvjete primjenom mjera učinkovitosti
Broj: 2016/S 005-0024403
Radovi 30.05.2017. 19.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/384
Splitsko-dalmatinska županija , Split Transporti Kegalj, vl Mario Kegalj , Cista Velika usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 26.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 30.05.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/383
Splitsko-dalmatinska županija , Split Transporti Kegalj, vl Mario Kegalj , Cista Velika usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupa 25.)
Broj: 2016/S 002-0029924
Usluge 30.05.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/382
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u RH
Broj: 2016/S 002-0019954
Roba 30.05.2017. 07.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/381
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Marjanović Drago , Karlovac izgradnja i održavanje šumske infrastrukture-tehnologija sitnilicom (po grupama)
Broj: 2017/S OF2-0009073
Radovi 30.05.2017. 20.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/380
Grad Zagreb , Zagreb igr d.o.o. , Zagreb izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje javne odvodnje u dijelu naselja Jarun
Broj: 2016/S 002-0015174
Usluge 29.05.2017. 10.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/379
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb ZP Jadransko osiguranje d.d., Zagreb i Euroherc osiguranje d.d., Zagreb usluge obveznog osiguranja od autoodgovornosti, kasko osiguranje motornih vozila i obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
Broj: 2017/S OF2-0004971
Usluge 29.05.2017. 28.06.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/378
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti
Broj: 2016/S 005-0024403
Radovi 29.05.2017. 18.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/377
Usluga d.o.o. , Pazin Stražaplastika d.d. , Hum na Sutli nabava komunalne opreme- kante I kontejneri
Broj: 2017/S 0F2-0004180
Roba 29.05.2017. 06.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/376
Općina Pribislavec , Pribislavec Međimurska hidrogradnja d.o.o. , Čakovec izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacije dionica Omega-Ribnjak na ŽC 2018 u Pribislavcu
Broj: 2017/S OF2-0005105
Radovi 26.05.2017. 14.07.2017 Odluka