Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/17-01/787
Grad Zagreb , Zagreb ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Pomgrad d.d., Murska Sobota, Slovenija, Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad i Grasa d.o.o., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik
Broj: 2016/S 002-0026160
Radovi 02.11.2017. 28.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/786
Zadarska županija , Zadar Media d.o.o. , Zagreb dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0012703
Roba 02.11.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/785
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb nabava usluge ispisa
Broj: 2017/S 0F2-0011771
Usluge 02.11.2017. 13.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/784
Zadarska županija , Zadar Taksi služba i ugostiteljski obrt Drago Drlja, vl. Mario Drlja , Gračac usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0013396
Usluge 31.10.2017. 13.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/783
Zadarska županija , Zadar Obrt za prijevoz putnika Velebit tours, vl. Marijan Vukelić , Donji Kosinj usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0013396
Usluge 31.10.2017. 13.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/782
Grad Zagreb , Zagreb Auto Benussi d.o.o. , Pula najam motornih vozila
Broj: 2017/S 0F2-0012583
Usluge 31.10.2017. 13.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/781
Grad Zagreb , Zagreb Sport net inženjering d.o.o. , Zagreb izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Granešina (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0007366
Mjeąovita nabava 31.10.2017. 14.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/780
Grad Zagreb , Zagreb ZP Strabag AG, Spittal, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik
Broj: 2016/S 002-0026160
Radovi 31.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/779
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kolektor Koling d.o.o., Idrija, Slovenija i Tehnika d.d., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik u Zagrebu
Broj: 2016/S 002-0026160
Radovi 30.10.2017. 08.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/778
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Svijet jezika ustanova za obrazovanje odraslih , Zagreb usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića
Broj: 2017/S F21-0021539
Usluge 30.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/777
Županijska lučka uprava Rab , Rab GPP Mikić d.o.o. , Omišalj rekonstrukcija obalnog zida lukobrana i prilazne rampe trajekta u luci Lopar za 2017. godinu
Broj: 2017/S 0F2-0019170
Radovi 30.10.2017. 05.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/776
Klinički bolnički centar Split , Split Medic d.o.o. , Zagreb nabava gama sonde za detekciju sentinel čvorova
Broj: 2017/S 0F2-0012179
Roba 30.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/775
Grad Zagreb , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad sanacija CS Žitnjak II
Broj: 2017/S 0F2-0012729
Radovi 27.10.2017. 08.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/774
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb interventno održavanje srednjenaponskih i niskonaponskih nadzemnih vodova
Broj: 2017/S 0F5-0021131
Usluge 27.10.2017. 08.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/773
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb nabava centralnog sustava upravljanja punionicama električnih vozila
Broj: 2017/S 0F5-0011127
Roba 27.10.2017. 12.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/772
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek ZP Emax d.o.o., Osijek i Energos d.o.o., Osijek radovi na zamjeni hidroforskog postrojenja za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Broj: 2017/S 0F2-0006507
Radovi 27.10.2017. 15.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/771
Grad Zagreb , Zagreb Ivan Grubišić Tasić, mag.ing.arch., Vranjic, Mateja Rašetić, mag.ing.arch., Jastrebarsko i Ivana Bojić, Split izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec   Usluge 27.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/770
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Sisak d.d. , Sisak obnova Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500 - 0+710 i 1+220 - 1+370), dionici 4 (7+830 - 8+000) i dionici 5 (9+420 - 9+850)
Broj: 2017/S 0F2-0012950
Radovi 26.10.2017. 04.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/769
Lučka uprava Vukovar , Vukovar ZP Marinetek NCP d.o.o., Šibenik, Hidrogradnja d.o.o., Osijek i Grasa d.o.o., Zagreb izgradnja komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru
Broj: 2017/S 0F2-0016596
Radovi 26.10.2017. 06.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/768
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split IKOM d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera
Broj: 2017/S 0F5-0020948
Roba 25.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/767
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb revitalizacija DV 110 kV između TS Meterize, TS Dujmovača, TS Vrboran   Radovi 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/766
Agencija za elektroničke medije , Zagreb Adscanner d.o.o. , Zagreb Nabava usluge ispitivanja, pregleda, analize, praćenja i nadzora općih komercijalnih televizijskih programa na nacionalnoj razini i općih programa Hrvatske radiotelevizije, te gledanosti programa (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0017289
Usluge 23.10.2017. 15.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/765
Grad Zagreb , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije za projekt Greenway-državna glavna biciklistička ruta br.2
Broj: 2017/S 0F2-0020640
Usluge 23.10.2017. 24.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/764
Virovitičko-podravska županija , Virovitica Ekola grupa d.o.o. , Zagreb izrada prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska i strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0020687
Usluge 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/763
Virovitičko-podravska županija , Virovitica Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska i strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0020687
Usluge 23.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/762
Grad Zagreb , Zagreb ZP Specijalna oprema Lučko d.o.o., Lučko, Codex-Engineering Gmbh, Furth, Njemačka, Mato el-d d.o.o., Ivanić Grad i Projekta d.o.o., Karlovac punionica stlačenim prirodnim plinom Dubrava
Broj: 2017/S 0F2-0012888
Radovi 23.10.2017. 04.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/761
Ministarstvo obrane , Zagreb Rost Šport d.o.o. , Zagreb nabava odjeće za tjelovježbu
Broj: 2017/S 0F2-0010814
Roba 19.10.2017. 09.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/760
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS 10(20)/0,4 kV Slašćak
Broj: 2017/S 0F5-0012796
Mjeąovita nabava 18.10.2017. 22.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/759
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb IBM Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga održavanja EU sustava za potrebe Ministarstva financija, Porezna uprava
Broj: 2017/S 0F2-0008306
Usluge 18.10.2017. 28.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/758
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu TS 10(20)/0,4 kV Donji Miholjac 52 i priključni kabel KB 10(20) kV za TS Donji Miholjac 52
Broj: 2017/S 0F5-0012984
Mjeąovita nabava 18.10.2017. 21.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/757
Grad Đurđevac , Đurđevac Leading j.d.o.o. , Osijek izrada projektne dokumentacije energetske obnove zgrade Grada Đurđevca   Usluge 18.10.2017. 07.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/756
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije , Zagreb Vatro-promet d.o.o. , Ježdovec vatrogasna oprema (po grupama)
Broj: 2017/S 0F2-0020421
Roba 18.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/755
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci IKOM d.o.o. , Zagreb popravak, servisiranje i ovjeravanje vodomjera
Broj: 2017/S 0F5-016933
Usluge 18.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/754
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga vođenja projekta-Voditelj projekta Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica
Broj: 2017/S 0F2-0018830
Usluge 17.10.2017. 22.11.2017
31.10.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/753
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb provedba operativnog plana i programa verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u HE Zakučac
Broj: 2017/S 0F5-0012014
Usluge 17.10.2017. 28.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/752
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Sokol d.o.o. , Vinkovci izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci
Broj: 2017/S 0F5-007372
Radovi 17.10.2017. 17.11.2017
31.10.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/751
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja
Broj: 2017/S 0F2-0014310
Usluge 17.10.2017. 12.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/750
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb ZP K.G.V.H. Eko d.o.o., Zagreb i Termo servis d.o.o., Zagreb servis i čišćenje miješajućih kutija, izmjenjivača topline i klima sustava
Broj: 2017/S 0F2-0008493
Usluge 17.10.2017. 16.11.2017
26.10.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/749
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Sliv-oprema d.o.o. , Zagreb opremanje namještajem nove osnovne škole u Popovači
Broj: 2017/S 0F2-0008704
Roba 17.10.2017. 04.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/748
Državni ured za reviziju , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek usluge čuvanja imovine i osoba (zaštitarske usluge)
Broj: 2017/S F21-0016385
Usluge 17.10.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/747
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Radiometer d.o.o. , Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupa 81.)
Broj: 2017/S 0F2-0012604
Roba 16.10.2017. 15.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/746
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga tehničke pomoći-angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo-Samostalnu službu
Broj: 2017/S 0F2-0020202
Usluge 16.10.2017. 08.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/745
Ministarstvo obrane , Zagreb nabava letačke opreme (grupa 10.)
Broj: 2017/S 017-0016345
Roba 16.10.2017. Odluka
UP/II-034-02
/17-01/744
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb nabava javne govorne usluge mobilne telefonije
Broj: 2017/S 0F2-0020383
Usluge 16.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/743
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Adria grupa d.o.o. , Zagreb usluge deratizacije i dezinsekcije
Broj: 2017/S 0F5-0012299
Usluge 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/742
Agencija za vodne putove , Vukovar Hidrogradnja d.o.o. , Osijek radovi tehničkog održavanja plovnog puta, te akvatorija luka i lučica na vodnim putovima rijeke Dunava, Drave i Save (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0012994
Radovi 16.10.2017. 12.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/741
Opća bolnica Gospić , Gospić Ekonerg d.o.o. , Zagreb usluga upravljanja projektom Uspostava i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Gospić
Broj: 2017/S 0F2-0020236
Usluge 16.10.2017. 13.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/740
Hrvatska narodna banka , Zagreb Adria grupa d.o.o. , Zagreb usluge osoblja, uključujući privremeno osoblje
Broj: 2017/S 0F2-0016082
Usluge 16.10.2017. 13.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/739
Agencija za znanost i visoko obrazovanje , Zagreb ZP Um i Um d.o.o., Zagreb i Ekspertni softverski sustavi za podršku efikasnom razvoju talenata d.o.o., Zagreb analiza poslovnih procesa i izrada konceptualnog dizajna povezivanja postojećih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza   Usluge 16.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/738
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb besposadni zrakoplovni sustav (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona (SHORT Range-SR razred)
Broj: 2017/S 0F2-0020053
Roba 13.10.2017. 22.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/737
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupe: 1. i 4.)
Broj: 2016/S 002-0026535
Roba 13.10.2017. 27.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/736
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb CEI-IETA d.o.o. , Zagreb digitalni alkometar
Broj: 2017/S 0F2-0013911
Roba 12.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/735
Općina Nedelišće , Nedelišće Međimurska hidrogradnja d.o.o. , Savska Ves izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji pješačke staze u Varaždinskoj ulici u Nedelišću
Broj: 2017/S 0F2-0016356
Radovi 12.10.2017. 01.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/734
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Eurogast d.o.o. , Sveta Nedelja kuhinjska oprema za restoran Agronomija i Šumarstvo
Broj: 2017/S 0F2-0012593
Roba 12.10.2017. 27.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/733
Grad Zagreb , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2017/S 0F2-0012490
Roba 11.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/732
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Obrt za usluge Biser, vl. Margareta Bradašić , Split usluga pranja i najma rublja
Broj: 2016/S 002-0027564
Usluge 11.10.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/731
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Hidraulika promet d.o.o. , Zagreb vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom
Broj: 2017/S 0F2-0019918
Roba 11.10.2017. 08.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/730
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija usluge upravljanja projektom
Broj: 2017/S 0F2-0008085
Usluge 11.10.2017. 04.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/729
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Eptisa Adria d.o.o. , Zagreb nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama
Broj: 2017/S 0F2-0019989
Usluge 11.10.2017. 20.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/728
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb IDP Ingeneria y Arquitectura Iberia SL , Barcelona, Španjolska nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama
Broj: 2017/S 0F2-0019989
Usluge 11.10.2017. 22.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/727
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja SN bloka s mjerenjem TS 10/0,4 kV Mesopromet za priključenje sunčane elektrane Petason
Broj: 2017/S 0F5-0020055
Roba 11.10.2017. 09.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/726
Grad Zagreb , Zagreb IKOM d.o.o. , Zagreb regulatori tlaka plina srednjetlačni, DN 25 - prirubnički (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0011561
Roba 11.10.2017. 17.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/725
Grad Novalja , Novalja Titan constructa d.o.o. , Zagreb izgradnja kulturnog centra Gozdenica
Broj: 2017/S 0F2-0015991
Radovi 11.10.2017. 22.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/724
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga dobave i ugradnja vatrodojavnog sustava za zgradu arhive i zgradu Nove bolnice, uključujući izradu projektne dokumentacije
Broj: 2017/S 0F2-0013540
Usluge 11.10.2017. 05.12.2017
31.10.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/723
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb MIET-MED d.o.o. , Zagreb usluga pranja i najma rublja
Broj: 2016/S 002-0027564
Usluge 11.10.2017. 09.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/722
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Zagrebački mamut d.o.o. , Zagreb najam autodizalica 40, 70, 90 i 140 tona nosivosti za postavljanje betonskih trafostanica i transformatora u Zagrebu(po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0011036
Usluge 10.10.2017. 07.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/721
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Echo d.o.o. , Strizivojna nabava edukacijskih mikroračunala
Broj: 2017/S 0F2-0017227
Roba 10.10.2017. 13.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/720
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Pik Vrbovec - mesna industrija d.d. , Vrbovec kupnja svježeg mesa na podlošku-trgovine
Broj: 2017/S 0F2-0018042
Roba 09.10.2017. 29.11.2017
06.11.2017
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/719
Grad Zagreb , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2017/S 0F2-0012490
Roba 09.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/718
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine za potrebe proračunskih korisnika
Broj: 2017/S 0F2-0016463
Usluge 09.10.2017. 28.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/717
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Urbanex d.o.o. , Split usluga potpore Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u pripremi provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
Broj: 2017/S 0F2-0006487
Usluge 09.10.2017. 13.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/716
Grad Zagreb , Zagreb ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević-inženjering d.o.o Split izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče
Broj: 2017/S 0F2-0012853
Radovi 09.10.2017. 13.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/715
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb nabava usluga ispisa
Broj: 2017/S 0F2-0011771
Usluge 09.10.2017. 26.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/714
Promet d.o.o. , Split Crodux derivati dva d.o.o. , Zagreb dizelsko gorivo (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F5-0013138
Roba 04.10.2017. 31.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/713
Grad Zagreb , Zagreb Socijalna zadruga Humana Nova , Čakovec zastave
Broj: 2017/S OF2-0012816
Roba 04.10.2017. 13.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/712
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje
Broj: 2017/S 0F2-0011670
Usluge 04.10.2017. 23.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/711
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. siječnja 2022. godine
Broj: 2017/S 0F2-0013679
Radovi 03.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/710
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Intergrav, obrt za dizajn i proizvodnju vizualnih komunikacija, vl. Branko Bikeš , Zagreb nabava galentarije za poštanske usluge
Broj: 2017/S 0F5-0013726
Roba 03.10.2017. 23.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/709
Financijska agencija , Zagreb Eccos inženjering d.o.o. , Zagreb nabava ugradnje sustava vatrodojave
Broj: 2017/S 0F2-0013555
Roba 02.10.2017. 05.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/708
Grad Split, , Split Veritas Esco d.o.o. , Split modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu CitiEnGov
Broj: 2017/S 0F2-0003929
Roba 02.10.2017. 15.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/707
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet CMC Ekocon d.o.o. , Buzet nabava vodomjera za 2017. godinu (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F5-0009841
Roba 02.10.2017. 23.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/706
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi ZP Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, Jadransko osiguranje d.d., Zagreb i Croatia osiguranje d.d., Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2017/S 0F5-0016127
Usluge 02.10.2017. 27.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/705
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Elna kabel d.o.o. , Zagreb srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona klase 1 i klase 2
Broj: 2017/S 0F5-0019093
Roba 02.10.2017. 20.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/704
Ministarstvo obrane , Zagreb Hidraulika promet d.o.o. , Zagreb nabava vojnog tegljača s niskopodnom prikolicom
Broj: 2016/S 017-0010253
Roba 02.10.2017. 07.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/703
Općina Pribislavec , Pribislavec Aquatehnika d.o.o. , Varaždin izgradnja oborinske kanalizacije, dionica Omega-ribnjak na ŽC 2018 u Pribislavcu II. faza
Broj: 2017/S 0F2-0017017
Radovi 02.10.2017. 26.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/702
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Tehnokom d.o.o. , Zagreb usluge pripreme dokumentacije za prijavu i prvi pregled postojeće opreme pod tlakom-cjevovoda visoke razine opasnosti u pogonu TE-TO Zagreb
Broj: 2017/S 0F5-0012676
Usluge 02.10.2017. 23.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/701
Vodovod Labin d.o.o. , Labin Nera d.o.o. , Buzet izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone grada Labina i izgradnja crpnih stanica
Broj: 2017/S 0F5-0012850
Radovi 02.10.2017. 31.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/700
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb OTP Leasing d.d. , Zagreb motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0011910
Roba 02.10.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/699
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d. , Zagreb ispitivanje stanja metala na kotlovskim postrojenjima
Broj: 2017/S 0F5-0008408
Usluge 02.10.2017. 28.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/698
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera SGM Informatika d.o.o. , Split kupnja računalne opreme (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F2-0007147
Roba 29.09.2017. 28.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/697
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Schwarzl d.o.o. , Glina kameni agregati (grupa 9.)
Broj: 2017/S 0F5-0008665
Roba 27.09.2017. 13.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/696
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb nabava IT platforme za strateško planiranje i upravljanje razvojem (PLUR)
Broj: 2017/S F15-0018913
Roba 27.09.2017. 03.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/695
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana nabava kućnih transformatora
Broj: 2017/S 0F5-0012017
Roba 27.09.2017. 08.11.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/694
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb 5 angiografskih monoplarnih RTG aparata za interventnu kardiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u RH (KBC Split, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava i KB Sveti Duh)
Broj: 2017/S 0F2-0018943
Roba 27.09.2017. 20.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/693
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava angiosale-DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure za potrebe zdravstvnih ustanova u RH
Broj: 2017/S 0F2-0018946
Roba 27.09.2017. 13.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/692
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Bioinstitut d.o.o. , Čakovec laboratorijska analiza otpadnih voda
Broj: 2017/S 0F5-0013491
Roba 27.09.2017. 20.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/691
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Roche d.o.o. , Zagreb skupi lijekovi (grupa 58.)
Broj: 2017/S 0F2-0008419
Roba 27.09.2017. 04.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/690
Grad Zagreb , Zagreb MEP d.o.o. , Rijeka mobilni agregat
Broj: 2016/S 002-0017692
Roba 27.09.2017. 25.10.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/689
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Allianz Zagreb d.d. , Zagreb usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja
Broj: 2017/S 0F5-0018930
Usluge 27.09.2017. 06.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/688
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Hennlich d.o.o. , Stupnički Obrež nabava uređaja za nadzor kvalitete električne energije
Broj: 2017/S 0F5-0009906
Roba 26.09.2017. 14.11.2017 Odluka