Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/827
Ministarstvo unutarnjih poslova Control Engineering d.o.o. TETRA ručni uređaji Roba 24.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/826
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Intis d.o.o. dobava i ugradnja opreme za izgradnju elektrane na biomasu-Šopot Mjeąovita nabava 22.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/825
Grad Zagreb Institut IGH d.d. izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju bazena ŠRC Šalata Usluge 22.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/824
Državni ured za središnju javnu nabavu Birodom d.o.o. usluge ispisa Usluge 22.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/823
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ecoina d.o.o. nabava pilot postrojenja filtriranja vode zahvaćene s izvorišta rijeke Jadro Roba 21.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/822
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Crodux derivati dva d.o.o. dizelsko gorivo-EURODIZEL BS Usluge 20.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/821
Lučka uprava Osijek Trames Consultants d.o.o. usluga upravljanja EU projektom izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek Usluge 20.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/820
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Speranza d.o.o. usluga putničke agencije (naknada za kupovinu zrakoplovnih i željezničkih karata i dr. usluge) Usluge 20.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/819
Primorsko-goranska županija AKD - Zaštita d.o.o. usluge čuvanja uredskog prostora, opreme i osoba Usluge 17.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/818
Ministarstvo obrane Trgoauto V. d.o.o. taktička svjetiljka, ručna Roba 17.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/817
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Luveti d.o.o. nabava hidrauličkog alata za spašavanje (7 kompleta) Roba 16.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/816
Agencija za obalni linijski pomorski promet Sun Sailing d.o.o. Javna usluga obavljanja linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 311 Ilovik - Mrtvaška - (Mali Lošinj) i obratno Usluge 15.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/815
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Lidiba d.o.o. nabava hidrauličkog alata za spašavanje (7 kompleta) Roba 15.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/814
Općina Jarmina Agro-honor d.o.o. nabava novog višenamjenskog komunalnog stroja Roba 14.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/813
Grad Zagreb Moneo savjetovanje d.o.o. Izrada studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi te projektna prijava za provedbu integriranog programa u projektu Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja- novi Hrvatski prirodoslovni muzej-faza pripreme Usluge 14.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/812
Hrvatska elektroprivreda d.d. Elna kabel d.o.o. nabava brzih punionica, ugradnja i priključenje-e mobilnost Roba 13.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/811
Klinički bolnički centar Zagreb M.T.F. d.o.o. III-Medicinski laseri (grupa II) Roba 13.11.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/810
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold usluga čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina u gradu Dugom Selu Usluge 13.11.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/809
Opća bolnica Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju Roba 13.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/808
Grad Zagreb Ciak truck d.o.o. nabava rezervnih dijelova kočionih instalacija proizvođača Wabco, Knorr, Bosch, Haldex i Templin (grupa 2.) Roba 13.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/807
Općina Pribislavec Aquatehnika d.o.o. izgradnja oborinske kanalizacije, dionica Omega-ribnjak na ŽC 2018 u Pribislavcu II. faza Radovi 13.11.2017. Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/17-01/806
Grad Zagreb BioGnost d.o.o. opremanje sjeverozapadne i jugoistočne dogradnje Kliničke bolnice Sveti Duh Roba 10.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/805
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., dobava opreme i izvođenje radova za rekonstrukciju 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Meterize Mjeąovita nabava 10.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/804
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. dobava opreme i izvođenje radova za rekonstrukciju 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Meterize Mjeąovita nabava 10.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/803
Hrvatska elektroprivreda d.d. Flamtron d.o.o. nabava brzih punionica, ugradnja i priključenje-e mobilnost Mjeąovita nabava 10.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/802
Hrvatska elektroprivreda d.d. ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb i Planet-net Solar d.o.o., Preserje, Slovenija nabava brzih punionica, ugradnja i priključenje-e mobilnost Mjeąovita nabava 10.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/801
Opatija 21 d.o.o. Came Adriatic d.o.o. isporuka parkirnih automata na javnim parkiralištima Roba 10.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/800
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet WYG savjetovanje d.o.o. nabava usluge provedbe vanjske evaluacije u sklopu projekta e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) Usluge 09.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/799
Lučka uprava Sisak Vodoprivreda Sisak d.d. radovi izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku-I faza Radovi 09.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/798
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Trames Consultants d.o.o. izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova Usluge 09.11.2017. Poništava se dio dokumentacije o nabavi 
UP/II-034-02
/17-01/797
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. nabava novih 10(20) kV srednjenaponskih postrojenja za rad crpnih stanica Hrvatskih voda Roba 08.11.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/796
Klinika za psihijatriju Vrapče Siemens Healthcare d.o.o. nabava višeslojnog CT uređaja Roba 07.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/795
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Innovo DDB d.o.o. usluga izrade promidžbene kampanje i TV spotova u sklopu projekta Živjeti zdravo Usluge 07.11.2017. Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/17-01/794
Klinički bolnički centar Rijeka ZP Proplus d.o.o., Maribor, Ekonerg d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom realizacije Nove bolnice KBC Rijeka na lokalitetu Sušak Usluge 07.11.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/793
Grad Zagreb Tigra d.o.o. sanacija sustava interne kanalizacije u krugu Podružnice Čistoća Radovi 07.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/792
Hrvatske ceste d.o.o. Dalekovod d.d. rekonstrukcija postojećih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice na D 31 sa spojem na D 408 Radovi 06.11.2017. Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/17-01/791
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. C.I.A.K. d.o.o. ispitivanje sustava za odvodnju na dionicama autocesta Usluge 03.11.2017. Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/17-01/790
Čistoća d.o.o. Stražaplastika d.d. kante za sakupljanje otpada Roba 03.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/789
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Olympus Czech Group, s.r.o., Podružnica Zagreb nabava invertnog mikroskopa za svjetlosnu i fluorescencijsku mikroskopiju Roba 03.11.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/788
Grad Zagreb Mediva d.o.o. anesteziološki uređaj za Kliniku za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Roba 02.11.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/787
Grad Zagreb ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Pomgrad d.d., Murska Sobota, Slovenija, Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad i Grasa d.o.o., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik Radovi 02.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/786
Zadarska županija Media d.o.o. dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema (grupa 3.) Roba 02.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/785
Državni ured za središnju javnu nabavu Zvibor d.o.o. nabava usluge ispisa Usluge 02.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/784
Zadarska županija Taksi služba i ugostiteljski obrt Drago Drlja, vl. Mario Drlja usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa 2.) Usluge 31.10.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/783
Zadarska županija Obrt za prijevoz putnika Velebit tours, vl. Marijan Vukelić usluga prijevoza učenika osnovnih škola Zadarske županije (grupa 1.) Usluge 31.10.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/782
Grad Zagreb Auto Benussi d.o.o. najam motornih vozila Usluge 31.10.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/781
Grad Zagreb Sport net inženjering d.o.o. izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Granešina (grupa 2.) Mjeąovita nabava 31.10.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/780
Grad Zagreb ZP Strabag AG, Spittal, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik Radovi 31.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/779
Grad Zagreb ZP Kolektor Koling d.o.o., Idrija, Slovenija i Tehnika d.d., Zagreb rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik u Zagrebu Radovi 30.10.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/778
Hrvatski zavod za zapošljavanje Svijet jezika ustanova za obrazovanje odraslih usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića Usluge 30.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/777
Županijska lučka uprava Rab GPP Mikić d.o.o. rekonstrukcija obalnog zida lukobrana i prilazne rampe trajekta u luci Lopar za 2017. godinu Radovi 30.10.2017. Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/17-01/776
Klinički bolnički centar Split Medic d.o.o. nabava gama sonde za detekciju sentinel čvorova Roba 30.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/775
Grad Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. sanacija CS Žitnjak II Radovi 27.10.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/774
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. interventno održavanje srednjenaponskih i niskonaponskih nadzemnih vodova Usluge 27.10.2017. Poništava se dio dokumentacije o nabavi 
UP/II-034-02
/17-01/773
Hrvatska elektroprivreda d.d. Ericsson Nikola Tesla d.d., nabava centralnog sustava upravljanja punionicama električnih vozila Roba 27.10.2017. Poništava se dio dokumentacije o nabavi 
UP/II-034-02
/17-01/772
Klinički bolnički centar Osijek ZP Emax d.o.o., Osijek i Energos d.o.o., Osijek radovi na zamjeni hidroforskog postrojenja za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek Radovi 27.10.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/771
Grad Zagreb Ivan Grubišić Tasić, mag.ing.arch., Vranjic, Mateja Rašetić, mag.ing.arch., Jastrebarsko i Ivana Bojić, Split izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec Usluge 27.10.2017.
UP/II-034-02
/17-01/770
Hrvatske vode Vodoprivreda Sisak d.d. obnova Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500 - 0+710 i 1+220 - 1+370), dionici 4 (7+830 - 8+000) i dionici 5 (9+420 - 9+850) Radovi 26.10.2017. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/17-01/769
Lučka uprava Vukovar ZP Marinetek NCP d.o.o., Šibenik, Hidrogradnja d.o.o., Osijek i Grasa d.o.o., Zagreb izgradnja komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru Radovi 26.10.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/768
Vodovod i kanalizacija d.o.o. IKOM d.o.o. nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera Roba 25.10.2017.