Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/355
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Insepo d.o.o. nabava tonera i tinti Roba 30.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/354
Grad Zagreb Medexpert d.o.o. prijenosni UZV uređaj Roba 30.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/353
GKP Čakom d.o.o. INA - Industrija nafte d.d. naftni proizvodi gorivo (grupa 1.) Roba 30.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/352
Istarski Vodovod d.o.o. Končar-Montažni inženjering d.d. adaptacija TS Gradole Radovi 30.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/351
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvorska bolnica u Zagrebu Medical Intertrade d.o.o. lijekovi Roba 30.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/350
Hrvatski centar za razminiranje Cadcom d.o.o. nabava usluge geodetske izmjere izvedenog stanja poslova razminiranja te poslova tehničkog izvida minski sumnjivog područja. Usluge 27.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/349
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije Osijek - Koteks d.d. rekonstrukcija raskrižja u kružni tok na ŽC 4085 i ŽC 4105 u Čepinu Radovi 27.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/348
Javna ustanova Park prirode Medvednica Projekt jednako razvoj d.o.o. usluga savjetovanja u provedbi projekta i provedbi javne nabave za projekt Poboljšanje posjetiteljskih kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica, KK.06.1.2.01.0012 Usluge 27.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/347
Hrvatske vode Geokon-Zagreb d.d. stručni, geodetski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete, usluge koordinatora II nad građenjem obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save oko rkm 620, prema izmjenjenom tehničkom rješenju Usluge 27.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/346
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Ing-grad d.o.o. radovi na izgradnji prostora javne namjene na lokaciji KILA 1-Faza 2 na k.č.br. 3338/1 k.o. Split Radovi 26.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/345
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Vik-dental d.o.o. stomatološke jedinice 4 kom. Roba 26.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/344
Opatija 21 d.o.o. Came Adriatic d.o.o. nabava parkirnih automata na javnim parkiralištima Roba 25.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/343
Vodovod Korenica d.o.o. CID-čistilne naprave d.o.o. izgradnja privremenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području NP Plitvička jezera Radovi 25.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/342
Vodovod Korenica d.o.o. ZP Ecoina d.o.o., Zagreb i Tehnobiro d.o.o., Maribor, Slovenija izgradnja privremenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području NP Plitvička jezera Radovi 25.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/341
Piškornica d.o.o. ZP Ambienthesis S.p.A., Segrate, Italija, GEA S.r.l., Sant Urbano, Italija, Entsorga Italia S.p.A., Tortona, Italija, Sokol d.o.o., Vinkovci i Osijek-Koteks d.d., Osijek projektiranje i izvođenje radova za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica Radovi 25.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/340
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. Rasklopište 35 kV Žutica Radovi 25.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/339
Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje Venka Gradnja d.o.o. adaptacija zgrada za poduzetnički inkubator PISMO - Adaptacija zgrade na lokaciji k.č.br.1067-9 Radovi 24.04.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/338
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Fracasso RI d.o.o. zamjena zaštitne žičane ograde na autocesti A6, dionica od Stare Sušice do tunela Čardak Radovi 24.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/337
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Allianz Zagreb d.d. usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja Usluge 24.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/336
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja Usluge 23.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/335
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Zvibor d.o.o. usluga najma ispisnih uređaja i upravljanje ispisom za potrebe HZMO-a Usluge 23.04.2018. Poništava se dio dokumentacije o nabavi 
UP/II-034-02
/18-01/334
Hrvatske autoceste d.o.o. Rijekaprojekt d.o.o. izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski, I faza-obilaznica Novog Vinodolskog Usluge 23.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/333
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. usluga osiguranja osoba i imovine za potrebe HBOR-a Usluge 23.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/332
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Triglav osiguranje d.d. usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja Usluge 20.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/331
Klinički bolnički centar Rijeka Medi-lab d.o.o. reagensi i potrošni materijal za rad na instrumentima za mjerenje acidobaznog statusa i odabranih metabolita i reagensi za uređaj za real time pcr (grupa 1.) Roba 20.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/330
Klinička bolnica Dubrava HOK osiguranje d.d. premije osiguranja Usluge 19.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/329
Hrvatska narodna banka Promes Cvanciger d.o.o. svježe meso Roba 18.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/328
Grad Sisak Odvjetnik Dominik Nizić usluga stručnjaka za javnu nabavu za projekt KK. 03.1.2.01.0008 Centar kreativnih industrija-kreativni inkubator Sisak Usluge 18.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/327
Hrvatske vode ZP Rencon d.o.o., Osijek, Geotehnika d.o.o., Vodice i Geoprem d.o.o., Osijek izrada gl. pr. za ishođenje GD, izved. pr., plana izvođenja radova od im. koord. I ZNR i tendera za nabavu radova građenja za zahvat Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu Usluge 17.04.2018. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/18-01/326
Državni hidrometeorološki zavod ZP WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb, WYG Bulgaria EOOD, Sofija, Bugarska i WYG Internationl B.V., Amsterdam, Kraljevina Nizozemska nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic Usluge 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/325
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., TS 35/10 kV Međurić-djelomična zamjena zaštite s regulacijom Radovi 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/324
Nasadi d.o.o. Toma trgovina d.o.o. nabava pogrebne opreme Roba 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/323
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Teh-Projekt Inženjering d.o.o. kaciga zaštitna Roba 17.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/322
Hrvatske vode ZP Hidroprojekt-Ing d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski Fakultet, Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb izrada Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama. Usluge 17.04.2018. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/18-01/321
Jadrolinija TB Shipyards Harlingen BV kupnja 4 brza putnička broda - katamarana Roba 16.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/320
HP-Hrvatska pošta d.d. Noky security d.o.o. zaštitarske usluge tjelesne zaštite (grupa 5.) Usluge 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/319
Državni hidrometeorološki zavod Projekt jednako razvoj d.o.o. nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic Usluge 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/318
Jadrolinija Turisthotel d.d. usluga preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova Jadrolinije na plovnom području Zadar Usluge 16.04.2018. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/18-01/317
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Geoprojekt d.d., Split, ZG-Projekt d.o.o., Zagreb i Technital S.p.A., Verona, Italija novelacija projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A11 Zagreb-Sisak, dionica Lekenik-čvor Sisak i spojnu cestu čvor Sisak-Grad Sisak Usluge 16.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/316
Grad Zagreb Izgradnja Futura d.o.o. čišćenje kanala, propusta i slivnika koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje na području grada Zagreba (grupe 1. i 2.) Usluge 13.04.2018. Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/18-01/315
Klinički bolnički centar Rijeka Birodom d.o.o. uredski potrošni materijal Roba 13.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/314
Varaždinska županija Kudumija trade d.o.o. nabava šatora Roba 12.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/313
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije Pedom asfalti d.o.o. obnova dijela županijske ceste Ž3250 s izgradnjom biciklističkih staza u naselju Bročice Radovi 12.04.2018. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/18-01/312
Čistoća d.o.o. Respekt d.o.o. usluge odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada Usluge 11.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/311
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ZP Valard Zagreb d.o.o., Zagreb i Valard Construction LP, Edmonton, Kanada rekonstrukcija DV 110 kV Slavonski Brod-Slavonski Brod 2 Radovi 11.04.2018. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/18-01/310
Hrvatska radiotelevizija Titan constructa d.o.o. radovi na održavanju krovova Radovi 11.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/309
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Speranza d.o.o. usluge putničkih agencija-smještaj u zemlji i inozemstvu i zrakoplovne karte Usluge 11.04.2018. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/18-01/308
Privreda d.o.o. Tehnika d.d. izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste Radovi 11.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/307
Privreda d.o.o. Optimus trgovina d.o.o. izgradnja uređaja za pričišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste Radovi 11.04.2018. Poništava se dio izmjene dokumentacije 
UP/II-034-02
/18-01/306
Javna ustanova Lučka uprava Osijek ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb usluga upravljanja EU projektom izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek Usluge 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/305
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. snimanje i izrada DOF5 za 50% područja Republike Hrvatske Usluge 10.04.2018. Poništava se dio izmjena dokumentacije 
UP/II-034-02
/18-01/304
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. zamjena primarne opreme u TS 35/10 kV Čazma Roba 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/303
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siemens d.d. modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar Radovi 10.04.2018. Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/18-01/302
Plinacro d.o.o. IMG Zagreb d.o.o. godišnji pregled, baždarenje, servisiranje i zamjena LBC uređaja magistralnih plinovoda Usluge 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/301
Klinički bolnički centar Zagreb Sanyko d.o.o. kirurški konac (grupa 20) Roba 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/300
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Elektrocentar Petek d.o.o. zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb Roba 10.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/299
Jadrolinija HOK osiguranje d.d. usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije, s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma Usluge 09.04.2018. Poništava se dio dokumentacije o nabavi 
UP/II-034-02
/18-01/298
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Tin-objekt d.o.o., Žitarka i Duplico d.o.o., Kalinovica rekonstrukcija linija regeneracije u kemijskoj pripremi vode-nabava i ugradnja opreme Usluge 09.04.2018.
UP/II-034-02
/18-01/297
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kemis-Termoclean d.o.o. usluga zbrinjavanja ili oporabe mulja Usluge 09.04.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/296
Grad Zagreb Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (grupa 1.) Usluge 09.04.2018. Žalba se odbija