UsII-128/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/10

UsII-128/19 od 6. ožujka 2019.
 
Sadržaj tužbe - Urednost tužbe - Pravodobnost tužbe - Brzojav- Članak 23. ZUS-a
 
Nije sporno da je tužitelj tužbu uputio brzojavom te da je u roku od 3 dana otklonio nedostatke tog podneska na način da je naveo sve sastavnice koje tužba u smislu odredbe članka 23. ZUS-a treba sadržavati. Stoga prigovor tuženika da je podnesak tužitelja trebalo odbaciti kao neuredan nije osnovan.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu