UsII-300/20 od 8. listopada 2020.

KLASA: 20/541

UsII-300/20 od 8. listopada 2020.


Nepravodoban žalbeni navod - Članaj 406., 420. ZJN 2016

Glede prigovora tužitelja da je naručitelj postupio protivno članku 28. stavku 1. točki 33. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave na način da činjenica pribavljanja dokumenata (putem dohvata) nije vidljiva u zapisniku, niti su ti dokumenti objavljeni, a niti priloženi uz zapisnik, treba reći da je navedeno postupanje naručitelja suprotno članku 28. stavku 1. točki 33. Pravilnika. Međutim, kako ovaj prigovor nije istican u žalbi tužitelja, već u podnesku (očitovanje na naručiteljev odgovor na žalbu), to tuženik o tim prigovorima nije odlučivao u smislu odredbe članka 404. stavka 1. i članka 420. stavka 1. točke 7. ZJN 2016, jer su ti navodi morali biti isticani u žalbi ili u podnesku koji bi bio podnesen u roku za žalbu, što ovdje nije slučaj.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu