Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/17-01/575
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Rijekaprojekt d.o.o. , Rijeka kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II I=1,05 km
Broj: 2016/S 002-0030077
Usluge 16.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/574
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb 6 digitalnih mamografskih uređaja s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Broj: 2016/S 002-0019954
Roba 16.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/573
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka ZP Proplus d.o.o., Maribor, Ekonerg d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom realizacije Nove bolnice KBC Rijeka na lokalitetu Sušak
Broj: 2017/S 0F2-0008307
Usluge 14.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/572
Grad Zagreb , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb kućni komposteri
Broj: 2017/S 0F2-0009502
Roba 14.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/571
Komunalno d.o.o. , Vrgorac Loveco d.o.o. , Rijeka sanacija, puštanje u rad, organizaciju i vođenje probnog rada te osiguravanje svih uvjeta za primopredaju uređaja komunalnom poduzeću
Broj: 2017/S 0F5-0016361
Roba 14.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/570
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Zagreb uredski ispisni papir i mješoviti uredski materijal
Broj: 2017/S 0F5-0005857
Roba 14.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/569
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Sokol d.o.o. , Vinkovci izvođenje radova na izgradnji Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci
Broj: 2017/S OF5-007372
Radovi 11.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/568
Grad Samobor , Samobor Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb nabava opskrbe prirodnim plinom
Broj: 2017/S 0F2-0012760
Roba 11.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/567
Ministarstvo zdravstva , Zagreb IN2 d.o.o. , Zagreb nabava centralnog upravljačkog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno priklupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objave na webu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj, te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica
Broj: 2017/S 0F2-0015721
Roba 10.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/566
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Crodux plin d.o.o. , Zagreb kupnja plina
Broj: 2017/S OF2-0013460
Roba 09.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/565
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo ZP Grafist d.o.o., Koper, Slovenija, Ingra d.d., Zagreb i Čelebija-ing d.o.o., Gornja Vrba rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo
Broj: 2016/S 005-0008279
Radovi 09.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/564
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. , Dugo Selo Obrt Lajpold, vl. Mirko Lajpold , Novoselec usluge čišćenja javnih površina, skupljanja i odvoza komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina na području Grada Dugog Sela
Broj: 2017/S OF2-0020247
Usluge 08.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/563
Grad Hvar , Hvar Edel sport d.o.o. , Zagreb radovi izvedbe terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar
Broj: 2017/5 OF2-0011066
Radovi 08.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/562
Opća bolnica Zadar , Zadar Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti liječnika i osiguranje imovine
Broj: 2017/S OF2-0013844
Usluge 08.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/561
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb telekomunikacijske usluge-javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (grupa 1.)
Broj: 2017/S OF2-0012736
Usluge 08.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/560
Istarska županija , Pazin Iskon Internet d.d. , Zagreb javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu
Broj: 2017/S OF2-0011492
Usluge 07.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/559
Opća bolnica Pula , Pula Endomedic d.o.o. , Zagreb nabava opreme za endoskopiju za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju (grupa 2.)
Broj: 2017/S OF2-0013877
Roba 07.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/558
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Petrokemija d.d. , Kutina amonijačna voda za Denox
Broj: 2017/S OF5-0007292
Roba 07.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/557
Hrvatske vode , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 17: područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave
Broj: 2017/S OF2-0008136
Radovi 07.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/556
Hrvatske vode , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 15 malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava
Broj: 2017/S OF2-0008130
Radovi 07.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/555
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo ZP Brodska Posavina d.d., Slavonski Brod, Vodoinstalacija d.o.o., Zadar, Energo-inženjering d.o.o., Slavonski Brod i BGS Elektrika d.o.o., Slavonski Brod rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo
Broj: 2016/S 005-0008279
Radovi 07.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/554
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Fracasso RI d.o.o. , Rijeka izgradnja zidova za zaštitu od buke na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Vrpolje-Prgomet od km 96+878,00 do km 97+204,00 i dionica Šibenik-Vrpolje, dopuna-vijadukt protege u km 82+350
Broj: 2017/S 0F2-0007725
Radovi 04.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/553
Muzej likovnih umjetnosti , Osijek Respect-ing d.o.o. , Osijek izrada glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika rekonstrukcije Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku
Broj: 2017/S 0F2-0011037
Usluge 04.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/552
Kerschoffset Zagreb d.o.o. , Zagreb-Lučko usluge tiska
Broj: 2017/S 0F2-0012113
Usluge 03.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/551
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Energetski institut Hrvoje Požar , Zagreb izrada prethodnih studija izvodljivosti za jednu solarnu elekitranu i dvije vjetroelektrane
Broj: 2017/S OF5-0015315
Usluge 02.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/550
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Uslužni centar d.o.o., Rijeka, Terbinus d.o.o., Velika Gorica i Alcina d.o.o., Zagreb očitavanje brojila električne energije na području Elektre Zagreb
Broj: 2016/S 005-0023800
Usluge 02.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/549
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb IBM Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga održavanja EU sustava za potrebe Ministarstva financija, Porezna uprava
Broj: 2017/S OF2-0008306
Usluge 02.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/548
Opća bolnica Pula , Pula ZP Remondis Medison d.o.o., Draganić i Ekoplanet d.o.o., Pula usluga gospodarenja medicinskim otpadom radi prevencije infekcije za jednogodišnje potrebe Opće bolnice Pula
Broj: 2017/S OF2-0007179
Usluge 01.08.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/547
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava materijala za higijenske potrebe (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0008116
Roba 31.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/546
Grad Zagreb , Zagreb Kemis-Termoclean d.o.o. , Zagreb čišćenje i zbrinjavanje otpada iz kuhinjskih separatora masti te čišćenje spremnika goriva u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama
Broj: 2017/S 0F2-0005547
Usluge 31.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/545
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik 007 Miletić d.o.o. , Solin stražarske i čuvarske usluge
Broj: 2017/S 0FS-0010279
Usluge 31.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/544
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek ZP Elektrokovina Adria d.o.o., Split i Foton projekt d.o.o., Split radovi na zamjeni hidroforskog postrojenja za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Broj: 2017/S 0F2-0006507
Radovi 31.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/543
Zagrebačka županija , Zagreb ZP Autoturist Samobor d.o.o.,Čazmatrans promet.d.o.o.,Čazmatrans d.o.o.,Darojković d.o.o.,Maluks promet d.o.o.,Mandić tours,vl.M.Mandić,Meštrović prijevoz d.o.o.,Autoprijev.obrt,vl.M.Prigorec i TIPA,obrt,vl.A.Pažulj usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija (grupe: 2. i 17.)
Broj: 2017/S 0F2-0006700
Usluge 31.07.2017. 03.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/542
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Končar-Električni uređaji d.d., Prisoje i INTIS d.o.o., Buzin, Zagreb isporuka opreme za TS 110/20 kV Medulin
Broj: 2016/S 005-0014175
Roba 31.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/541
Moslavina plin d.o.o. , Kutina IKOM d.o.o. , Zagreb plinomjeri-membranski
Broj: 2016/S 005-0029643
Roba 28.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/540
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik EndoPro implants d.o.o. , Zagreb endoproteza kuka, koljena i ramena za potrebe Opće bolnice Šibensko-kninske županije
Broj: 2017/S 0F2-0013734
Roba 28.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/539
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb i IGH Busines Advisory Services d.o.o., Zagreb usluga tehničke pomoći KBC-u Osijek u upravljanju projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Osijek
Broj: 2016/S 002-0030158
Usluge 28.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/538
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru , Vukovar Solaris Pons d.o.o. , Osijek izgradnja studentskog doma u Vukovaru i postavljanje sunčane elektrane (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0008154
Radovi 28.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/537
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet IKOM d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera za 2017. (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F5-0009841
Roba 28.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/536
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Bijela harmonija d.o.o. , Zagreb usluga pranja i najma rublja
Broj: 2016/S 002-0027564
Usluge 26.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/535
Grad Zagreb , Zagreb TIP-Zagreb d.o.o. , Sveta Nedelja toneri i tinte
Broj: 2016/S 002-0016837
Roba 26.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/534
Grad Zagreb , Zagreb ZP mStart d.o.o., Zagreb i Poslovni sistemi TILIA d.o.o., Zagreb sustav za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama
Broj: 2016/S 002-0025364
Roba 25.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/533
Grad Zagreb , Zagreb EBC -sistemi d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2016/S 002-0016837
Roba 25.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/532
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. , Zagreb usluga pranja i najma rublja
Broj: 2016/S 002-0027564
Roba 25.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/531
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Vodoskok d.d. , Zagreb nabava posuda za biootpad
Broj: 2017/S OF2-0009405
Roba 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/530
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb ZP KGVH Eko d.o.o., Zagreb i Termo servis d.o.o., Zagreb servis i čišćenje miješajućih kutija, izmjenjivača topline i klima sustava
Broj: 2017/S OF2-0008493
Usluge 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/529
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Leadtech d.o.o. , Zagreb sustav za zaštitni pregled predane prtljage
Broj: 2017/S OF5-0014429
Roba 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/528
Centar za rehabilitaciju Rijeka , Rijeka Auto Čavrak d.o.o. , Drivenik usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za rehabilitaciju Rijeka (grupa I )
Broj: 2017/S 0F2-0012050
Usluge 24.07.2017. 27.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/527
Grad Zagreb , Zagreb Nering d.o.o. , Sesvete izgradnja dječjeg igrališta u Ulici Male Putine
Broj: 2017/S OF2-0010837
Radovi 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/526
Grad Zadar , Zadar Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2017/S OF2-0009422
Usluge 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/525
Grad Petrinja , Petrinja Građevinski obrt Iskop vl. Majda Uranić , Klenovnik izvođenje radova na rekonstrukciji četiri traktorska puta u šumske ceste u gospodarskoj jedinici Petrinjske šume
Broj: 2017/S OF2-0008428
Radovi 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/524
Grad Zagreb , Zagreb Holosys d.o.o. , Zagreb uređaji za daljinsko očitavanje plinomjera (grupa 1.)   Roba 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/523
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Dinarid d.o.o. , Zagreb uredski materijal (uključivo toneri i tinte) ( grupa B)
Broj: 2015/S 002-0034752
Roba 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/522
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju
Broj: 2015/S 002-0034796
Roba 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/521
Opća bolnica Pula , Pula Medial d.o.o. , Zagreb EMG i EKG aparati za potrebe DB i JDK (grupa 1.)
Broj: 2017/S OF2-000981
Roba 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/520
Koprivničke vode d.o.o. , Koprivnica IKOM d.o.o. , Zagreb vodomjeri
Broj: 2017/S OF5-0003383
Roba 24.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/519
Grad Zagreb , Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb izrada podloga za izradu studije izvedivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba
Broj: 2017/S 0F2-0014512
Usluge 21.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/518
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb C.I.A.K. d.o.o. , Donji Stupnik ispitivanje sustava za odvodnju na dionicama autocesta
Broj: 2017/S OF2-0007652
Usluge 21.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/517
Hrvatske vode , Zagreb ZP Odvodnja d.d., Darda, Sokol d.o.o., Vinkovci i Hidrogradnja d.o.o., Osijek izgradnja ustave CS Podunavlje
Broj: 2017/S OF2-0011633
Radovi 21.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/516
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Vodoprivreda Vrgorac d.d. , Vrgorac rekonstrukcija raskrižja Grabovo krilo na državnoj cesti DC8 u Podgori
Broj: 2017/S OF2-0008737
Radovi 21.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/515
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. , Zagreb Proton d.o.o. , Gornji Kneginec, Turčin izrada i montaža uređaja za čišćenje, izrade i montaže rešetki ulazne građevine crpne stanice Vedrine-Trilj
Broj: 2017/S OF2-0007990
Usluge 20.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/514
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kamgrad d.o.o., Zagreb i Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb izgradnja IV etape Radničke ceste-od željezničke pruge do Domovinskog mosta
Broj: 2016/S 002-0029121
Radovi 19.07.2017. 04.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/513
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2016/S 002-0029389
Roba 19.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/512
Hrvatske vode , Zagreb ZP Institut za elektroprivredu d.d, Zagreb, Geotehnički studio d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih podloga retencije Kupčina
Broj: 2016/S 002-0028686
Usluge 18.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/511
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kemokop d.o.o., Dugo Selo i Našicecement d.d., Našice preuzimanje i daljnja oporaba otpada KB 19 08 05, muljevi od obrade urbanih otpadnih voda   Usluge 18.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/510
Grad Zagreb , Zagreb Sport net inženjering d.o.o. , Zagreb oprema i rekviziti za sport i rekreaciju   Roba 18.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/509
Grad Zagreb , Zagreb ZP Insepo d.o.o., Zagreb i Narodne novine d.d., Zagreb toneri i tinte
Broj: 2016/S 002-0016837
Roba 18.07.2017. 07.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/508
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb APIOS d.o.o. , Zagreb dizel gorivo i lož ulje
Broj: 2017/S 0F2-0013052
Roba 17.07.2017. 03.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/507
Grad Zagreb , Zagreb Gradatin d.o.o. , Sesvete kante i posude za otpad
Broj: 2017/S 0F2-0004355
Roba 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/506
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP Borovo d.d., Vukovar i Jelen Profesional d.o.o., Čakovec nabava obuće - cipele niske i visoke, temeljna/granična 7IJP/UPPS/Krim (grupe: 2. i 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0007754
Roba 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/505
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Narodne novine d.d. , Zagreb sredstva za čišćenje i održavanje   Roba 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/504
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb Weber-Hydraulik GmbH, Losenstein, Austrija nabava hidrauličkog alata za spašavanje (7 kompleta)
Broj: 2017/S 0F2-0007647
Roba 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/503
Grad Zagreb , Zagreb ZP Kemis-Termoclean d.o.o., Zagreb i Fehérvári Téglaipari Kft., Székesfehérvár, Mađarska preuzimanje i daljnja oporaba otpada KB 19 08 05, muljevi od obrade urbanih otpadnih voda
Broj: 2016/S 002-0025708
Usluge 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/502
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb nabava potrošnog materijala za endoskopiju i endoskopske aparate
Broj: 2016/S 002-0024825
Roba 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/501
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Montone & Co d.o.o. , Pula opremanje namještajem nove osnovne škole u Popovači
Broj: 2017/S 0F2-0008704
Roba 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/500
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Bijela harmonija d.o.o. , Zagreb usluge pranja i najma rublja
Broj: 2016/S 002-0027564
Usluge 17.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/499
Vodovod d.o.o. , Zadar FDS-trgovina d.o.o. , Zagreb cijevi od nodularnog lijeva
Broj: 2017/S 0F5-0011276
Roba 14.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/498
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezificijensi) - zajednička nabava
Broj: 2017/S 0F2-0013656
Roba 14.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/497
Dječji vrtić Rijeka , Rijeka Tapess d.o.o. , Kastav toaletni papir, ručnici i salvete   Roba 14.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/496
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i ostali potrošni materijal za pisače
Broj: 2017/S 0F2-0013878
Roba 14.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/495
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Beckman Coulter d.o.o , Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe medicinsko-biokemijskog laboratorija
Broj: 2017/S 0F2-0013509
Roba 14.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/494
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Computech d.o.o. , Zagreb brojila
Broj: 2017/S OF5-0013275
Roba 13.07.2017. 31.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/493
Ministarstvo hrvatskih branitelja , Zagreb Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice , Krapinske Toplice pružanje usluga bolničke medicinske rehabilitacije HRVI i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (grupa 3. i 4.)
Broj: 2017/S OF2-0006424
Usluge 13.07.2017. 21.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/492
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb URIHO-Ustanova za profesinalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom , Zagreb balistička zaštitna oprema (po grupama)
Broj: 2017/S OF2-0013881
Roba 13.07.2017. 08.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/491
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. , Zagreb balistička zaštitna oprema (po grupama)
Broj: 2017/S OF2-0013881
Roba 13.07.2017. 08.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/490
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Pelot globe d.o.o. , Zagreb nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose (po grupama)
Broj: 2017/S OF2-0013889
Roba 12.07.2017. 09.08.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/489
Hrvatske vode , Zagreb GT Trade d.o.o. , Split obnova Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500 - 0+710 i 1+220 - 1+370), dionici 4 (7+830 - 8+000) i dionici 5 (9+420 - 9+850)
Broj: 2017/S 0F-0012950
Radovi 12.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/488
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na objektu TS 10(20)/0,4 kV Donji Miholjac 52 i priključni kabel KB 10(20) kV za TS Donji Miholjac 52
Broj: 2017/S 0F5-0012984
Roba 12.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/487
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS 10(20)/0,4 kV Slašćak
Broj: 2017/S 0F5-0012796
Roba 12.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/486
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Medi-lab d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupa 5.)
Broj: 2016/S 002-0026535
Roba 12.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/485
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupe: 1. i 4.)
Broj: 2016/S 002-0026535
Roba 12.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/484
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. , Rovinj ZP Investinženjering d.o.o., Zagreb, Učka-konzalting d.o.o., Pazin i Safege d.o.o., Zagreb nabava usluge nadzora nad provedbom projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj
Broj: 2016/S 002-0008277
Usluge 11.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/483
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija usluge upravljanja projektom
Broj: 2017/S OF2-0008085
Usluge 11.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/482
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj
Broj: 2017/S OF2-0013195
Roba 11.07.2017. 17.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/481
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb C.I.A.K. d.o.o. , Gornji Stupnik nabava akumulatora   Roba 11.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/480
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Medicem-servis d.o.o. , Zagreb linearani akcelerator za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, 1 komplet   Roba 10.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/479
Županijska lučka uprava Rab , Rab GPP Mikić d.o.o. , Omišalj rekonstrukcija obalnog zida lukobrana i prilazne rampe trajekta u luci Lopar za 2017. godinu
Broj: 2017/S OF2-0010621
Radovi 10.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/478
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Chromos-svjetlost d.o.o. , Lužani boja za tunelsku oblogu, tunele Vrtlinovec, Sopač i Sleme
Broj: 2017/S OF2-0006218
Roba 10.07.2017. 18.07.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/477
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split Obavljanje usluga ažuriranja podataka Temeljne topografske baze (TTB) i listova topografskih karata u mjerilu 1:25000 (TK25)
Broj: 2017/S OF2-0007544
Usluge 10.07.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/476
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri tinte
Broj: 2017/S 0F2-0008789
Roba 07.07.2017. Postupak u tijeku