Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/1108
Dvorac d.o.o. , Valpovo Bioma d.o.o. , Virovitica izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci
Broj: 2019/S 0F5-0032481
Radovi 05.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1107
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Colas Hrvatska d.d. , Varaždin izgradnja brze ceste Farkaševac-Bjelovar, od km š0+560 do km š5+700 I faza, lijevi kolnik brze ceste
Broj: 2019/S 0F2-0029331
Radovi 05.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1106
Grad Imotski , Imotski Perla svjetska putovanja d.o.o. , Imotski usluga prijevoza studenata na relaciji Imotski-Zagreb; Imotski-Zadar; Imotski-Split; Imotski-Osijek; Imotski-Mostar   Usluge 05.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1105
Grad Zagreb , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko potrošni materijal za solventne printere
Broj: 2019/S 0F2-0034964
Roba 05.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1104
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb A.T. Kearney Managemet Consulting S.R.L. , Zagreb usluga savjetovanja za unaprjeđenje IKT operativnog modela
Broj: 2019/S 0F5-0001136
Usluge 05.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1103
Općina Podbablje , Kamenmost HEP-ESCO d.o.o. , Zagreb nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Podbablje   Usluge 04.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1102
Vodovod i odvodnja d.o.o. , čibenik Strabag AG, , Spittal an der Drau, Republika Austrija dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije čibenik
Broj: 2018/S 0F5-0018905
Radovi 04.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1101
Općina Donji Kraljevec , Donji Kraljevec K2 d.o.o. , Rijeka rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Donji Kraljevec primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja
Broj: 2019/S 0F2-0046185
Radovi 04.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1100
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.o.o., Zagreb i Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb usluga nadzora na izgradnji KKE EL-TO Zagreb
Broj: 2019/S 0F5-0013140
Usluge 04.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1099
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje , Zagreb Poliklinika Medirad , Zlatar sistematski pregled zaposlenika
Broj: 2019/S F21-0043189
Usluge 03.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1098
Dječji vrtić More , Rijeka Belveder d.o.o. , Rijeka usluge čišćenja - zidnih, podnih, staklenih površina opreme i inventara te okoliša za Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak
Broj: 2019/S 0F2-0036107
Roba 03.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1097
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. , Karlovac ZP ekoESCO d.o.o., Osijek, Europlantaže d.d., Brođanci i Media Ortak, obrt za reklame, vl. Domagoj čuster, Osijek usluga informiranja javnosti te promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
Broj: 2019/S 0F2-0023185
Usluge 03.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1096
Ekos d.o.o. , Osijek Sl consult d.o.o. , Ljubljana, Slovenija izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnja (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0003526
Usluge 03.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1095
Opća bolnica Varaždin , Varaždin M.T.F. d.o.o. , Zagreb medicinska i laboratorijska oprema (grupa 4. i š9.)
Broj: 2019/S 0F2-0029990
Roba 03.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1094
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Spektar-Putovanja d.o.o. , Zagreb usluge organizacije konferencija za vrijeme EU presidency 2020.
Broj: 2019/S 0F2-0030594
Usluge 02.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1093
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Ratar d.o.o. , Osijek gume za vozila (grupa II)
Broj: 2019/S 0F2-0029319
Roba 02.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1092
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Solana Pag d.d. , Pag nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od 2 (dvije) godine (grupa š. i 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0030458
Roba 02.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1091
Grad Osijek , Osijek Osijek - Koteks d.d. , Osijek izvođenje radova na izgradnji nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve ulice
Broj: 2019/S 0F2-0012860
Radovi 02.12.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1090
Županijska bolnica čakovec , čakovec Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja nabava lijekova za potrebe Županijske bolnice čakovec (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0033043
Roba 29.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1089
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet , Rijeka Carl Zeiss d.o.o. , Zagreb nabava i održavanje sustava za mikroskopiju (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0021772
Roba 29.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1088
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Mobilis s.a.s. , Aix en Provence Cedex 3, Francuska postavljanje i sidrenje meteoroloških plutača (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0029773
Roba 28.11.2019. 03.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1087
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb i Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka na dionici Oštarije-čkrljevo
Broj: 2018/S 0F5-0008697
Usluge 28.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1086
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Terbinus d.o.o. , Velika Gorica usluga čišćenja i održavanja higijene u poslovnim prostorima HBOR-a u Zagrebu
Broj: 2019/S 0F2-0036519
Roba 28.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1085
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka ZP Andel d.o.o., Zagreb i Grabar d.o.o., Varaždin proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja (grupa š.)
Broj: 2018/S 0F5-0032528
Roba 28.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1084
Virkom d.o.o. , Virovitica Milenium Trade d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja projektom Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača
Broj: 2019/S 0F5-0035869
Usluge 27.11.2019. 29.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1083
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Cestogradnja d.o.o. , Slavonski Brod nabava radova održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina grada Slavonskog Broda
Broj: 2019/S 0F2-0045159
Radovi 26.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1082
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko nabava uredskog potrošnog materijala
Broj: 2019/S 0F2-0022765
Roba 26.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1081
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava RTG uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBCSM
Broj: 2019/S 0F2-0044559
Roba 26.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1080
Lučka uprava čibensko-kninske županije , čibenik Bemix d.o.o. , Brodarica radovi na izgradnji trajektnog pristana u luci Kaprije, ponovljeni postupak br 3
Broj: 2019/S 0F5-0040875
Radovi 26.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1079
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb SIGYN istraživanje i razvoj d.o.o. , Zagreb aplikacija za izračun cijena lijekova
Broj: 2019/S 0F2-0036989
Roba 25.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1078
Grad Zagreb , Zagreb Dobro rješenje d.o.o. , Zagreb dendro bilje (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0032268
Roba 25.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1077
Luka Rijeka d.d. , Rijeka Sitolor d.o.o. , Slavonski Brod izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke-Bazen Rijeka   Radovi 25.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1076
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana daljinski upravljive rastavne sklopke
Broj: 2019/S 0F5-0044475
Roba 25.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1075
Hvarski vodovod d.o.o. , Jelsa Proplus d.o.o. , Maribor, Slovenija usluge nadzora nad projektom-Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad
Broj: 2019/S 0F5-0038940
Usluge 25.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1074
Općina Vrbanja , Vrbanja Eurco d.d. , Vinkovci izvođenje radova na sanciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Muškovo-Ključ
Broj: 2019/S 0F2-0042194
Radovi 22.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1073
Lučka uprava Split , Split Capital ing d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradska luka
Broj: 2019/S 0F2-0044350
Roba 19.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1072
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka i Rijekaprojekt-Vodogradnja d.o.o., Rijeka obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km: izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
Broj: 2019/S 0F2-0013415
Usluge 19.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1071
Općina Rogoznica , Rogoznica Strategija, projektiranje, organizacije d.o.o. , Sisak rekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Rogoznica
Broj: 2019/S 0F2-0043567
Radovi 19.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1070
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. , Zagreb podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a
Broj: 2019/S 0F5-0022886
Usluge 19.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1069
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a
Broj: 2019/S 0F5-0022886
Usluge 18.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1068
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice , Varaždinske Toplice Strabag d.o.o. , Zagreb građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na visokogradnji, okolišu i infrastrukturi nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine
Broj: 2019/S 0F2-0044127
Radovi 18.11.2019.
26.11.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1067
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Isam informatika j.d.o.o. , Slavonski Brod radovi održavanja javne rasvjete i uređaja javne namjene na području Grada Slavonskog Broda
Broj: 2019/S 0F2-0043193
Radovi 18.11.2019. 25.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1066
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana , Pakrac Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb medicinski potrošni materijal (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0043489
Roba 18.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1065
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Labena d.o.o. , Zagreb medicinska i nemedicinska oprema za potrebe ginekološke onkologije
Broj: 2019/S 0F2-0026949
Roba 18.11.2019.
05.12.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1064
Grad Rovinj - Rovigno , Rovinj ZP Kostak d.d., Krško, Slovenija i Opera Group d.o.o., Zagreb izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto
Broj: 2019/S 0F2-0030738
Radovi 18.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1063
Grad Kraljevica , Kraljevica Fidal d.o.o. , Rijeka uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica
Broj: 2019/S 0F2-0012221
Radovi 18.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1062
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tim kabel d.o.o. , Sesvete nabava podzemnih energetskih kabela šš0kV
Broj: 2019/S 0F5-0023797
Roba 18.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1061
Hrvatski hidrografski institut , Split SGM Informatika d.o.o. , Split računala i računalna oprema
Broj: 2019/S 0F2-0039153
Roba 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1060
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP PVI Solar d.o.o., Aljmaš, PVI GmbH, Klagenfurt am Wörthersee, Republika Austrija, Intecco d.o.o., Osijek, Deling d.o.o., Tuzla, Bosna i Hercegovina i Solvis d.o.o., Varaždin izgradnja neintegrirane sunčane elektrane Kosore-Jug
Broj: 2019/S 0F5-0022621
Radovi 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1059
Opća bolnica Zadar , Zadar ZP Rudan d.o.o., Žminj, Esco Energy d.o.o., Žminj i Funda d.o.o., Zaprešić izrada projektne dokumentacije Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u OB Zadar
Broj: 2019/S 0F2-0027978
Usluge 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1058
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Trames d.o.o. , Dubrovnik nadzor nad radovima sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, čtikovici, Malom Zatonu i Orašcu
Broj: 2019/S 0F5-0036642
Usluge 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1057
Istarski domovi zdravlja , Pula Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb stomatološki materijal (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0026669
Roba 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1056
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Zajednički odvjetnički ured Krivačić-Divić , Bjelovar nabava usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integralnog informacijskog sustava CEZIH
Broj: 2019/S 0F2-0043357
Usluge 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1055
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja kabelskog priključka 2xšš0 kV za TS šš0/š0 (20) kV Zamet
Broj: 2019/S 0F5-0003213
Radovi 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1054
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija upravne zgrade u HE Kraljevac
Broj: 2019/S 0F5-0031697
Radovi 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1053
Vukovarsko-srijemska županija , Vukovar ABC Consulting d.o.o. , Virovitica usluga daljinskog istraživanja, upravljanja prostorom i prirodnim resursima na poplavom stradalom području
Broj: 2019/S 0F2-0001855
Usluge 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1052
Grad Osijek , Osijek Detas d.o.o. , Pakrac pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka.
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 12.11.2019. 14.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1051
Grad Osijek , Osijek LAC-Transkop d.o.o. , Ivanić Grad pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka.
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 12.11.2019. 14.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1050
Riječka razvojna agencija Porin , Rijeka EOS GmbH Electro Optical Systems, München, Njemačka opremanje proizvodnog parka Torpedo (grupa 5.)
Broj: 2019/S 0F2-0008765
Roba 12.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1049
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. , Sisak Vodoplast promet d.o.o. , Sesvetski Kraljevac nabava komunalne opreme (gtupa 5.)
Broj: 2019/S 0F2-0042590
Roba 12.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1048
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. , Buzet Almes-Eko d.o.o. , Rijeka izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž -uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Broj: 2019/S 0F5-0043041
Radovi 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1047
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana energetski učinkoviti transformatori
Broj: 2019/S 0F5-0042376
Roba 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1046
Vode Lipik d.o.o. , Pakrac Kolektor Koling d.o.o. , Idrija, Republika Slovenija poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac, rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rekonstrukcija sustava odvodnje
Broj: 2019/S 0F5-0012340
Radovi 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1045
Općina Marina , Marina čkrinjica d.o.o. , Zagreb opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Pozorcu
Broj: 2019/S 0F2-0030911
Roba 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1044
Moslavina d.o.o. , Kutina ZP Maxicon d.o.o.,Zagreb, WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Bates projekt d.o.o., Zagreb nabava usluga upravljanja projektom Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina
Broj: 2019/S 0F5-0012608
Usluge 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1043
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama
Broj: 2019/S 0F2-0011230
Usluge 11.11.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1042
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lima O.I. d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka ortopedskih implantata za jednogodišnje razdoblje (grupe 4. i 9.)
Broj: 2019/S 0F2-0036018
Roba 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1041
Grad Ivanić Grad , Ivanić Grad Gamabon d.o.o. , Zagreb radovi na sanaciji Sportske dvorane Žeravinec - Ivanić-Grad
Broj: 2019/S 0F2-0035917
Radovi 08.11.2019. 26.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1040
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb gradnja punionice vozila na električnu energiju u gradu Slavonskom Brodu
Broj: 2019/S 0F2-0035887
Roba 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1039
Općina Podbablje , Kamenmost Integer savjetovanje j.d.o.o. , Zagreb nabava savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Podbablje
Broj: 2019/S 0F2-0035560
Usluge 08.11.2019. 19.11.2019
14.11.2019
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1038
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj
Broj: 2019/S 0F5-0042072
Usluge 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1037
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet , Rijeka Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava sustava za analizu proteina (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0021496
Roba 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1036
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet , Rijeka AlphaChrom d.o.o. , Zagreb nabava sustava za analizu proteina (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0021496
Roba 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1035
Grad Zagreb , Zagreb ZP Metal-Projekt d.o.o., Zagreb i Projektlab d.o.o., Velika Gorica Projekt sanacije Mosta slobode (III faza) s potrebnim istražnim radovima
Broj: 2019/S 0F2-0002170
Usluge 07.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1034
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Geoplan d.o.o. , Slavonski Brod pružanje geodetskih usluga za grupu područja Istok
Broj: 2019/S 0F5-0029263
Usluge 07.11.2019. 04.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1033
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb Kemis-Termoclean d.o.o. , Zagreb usluge zbrinjavanja mulja s UPOV-a (grupa I)
Broj: 2019/S 0F5-0037454
Usluge 07.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1032
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Perinić sistemi d.o.o. , Zagreb Rasvjetna konstrukcija
Broj: 2019/S 0F2-0025955
Roba 06.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1031
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri
Broj: 2019/S 0F5-0021256
Roba 06.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1030
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , đakovo dobava i ugradnja opreme i materijala u Terenskoj jedinici Beli Manastir
Broj: 2019/S 0F5-0034338
Mje¹ovita nabava 06.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1029
Hrvatski hidrografski institut , Split Laser d.o.o. , Split računala i računalna oprema
Broj: 2019/S 0F2-0039153
Roba 06.11.2019. 21.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1028
Grad Samobor , Samobor Detas d.o.o. , Pakrac nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu
Broj: 2019/S 0F2-0027319
Roba 05.11.2019. 06.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1027
Javna ustanova PETRA-Petrinjska razvojna agencija , Petrinja Geo-Rad d.o.o. , Jelenje, Dražice izrada projektne dokumentacije za izgradnju Poduzetničko-društvenog centra (grupa B)
Broj: 2019/S 0F2-0033095
Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1026
Vodovod i odvodnja d.o.o. , čibenik Fundus projekt d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja projektom Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije čibenik
Broj: 2019/S 0F5-0011549
Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1025
Klinički bolnički centar Split , Split Tehnomedika d.o.o. , Zagreb uređaji za neinvazivnu mehaničku ventilaciju
Broj: 2019/S 0F2-0042332
Roba 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1024
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Pismorad d.d. , Zagreb zaštitne ograde (grupa 4.)
Broj: 2019/S 0F2-0033442
Roba 05.11.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1023
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Odvjetničko društvo Vešligaj i Sliepčević j.t.d. , Zagreb izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski
Broj: 2019/S 0F2-0041736
Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1022
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski
Broj: 2019/S 0F2-0041736
Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1021
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Gradir d.o.o. , Zagreb usluga stručnog nadzora nad radovima obnove i adaptacije š60 pojedinačnih devastiranih, oštećenih ili srušenih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.
Broj: 2019/S 0F2-0035911
Usluge 04.11.2019. 04.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1020
Općina Bol , Bol Deltron d.o.o. , Split rekonstrukcija zgrade javne namjene
Broj: 2019/S 0F2-0036134
Radovi 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1019
Dječji vrtić Trilj , Trilj čkrinjica d.o.o. , Zagreb opremanje dječjeg vrtića i jaslica
Broj: 2019/S 0F2-0031104
Roba 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1018
Općina Podturen , Podturen Veritas Esco d.o.o. , Split postavljanje LED rasvjete
Broj: 2019/S 0F2-0031309
Radovi 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1017
Grad Zagreb , Zagreb Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb laboratorijski reagensi za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0000672
Roba 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1016
Grad Osijek , Osijek ZP honcho d.o.o., Osijek i Promacon d.o.o., Bjelovar usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin
Broj: 2019/S 0F2-0035629
Usluge 04.11.2019. 07.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1015
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka isporuka odvodnika prenapona (grupa š)
Broj: 2018/S 0F5-0036906
Roba 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1014
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Jurcon projekt d.o.o. , Zagreb izgradnja dionice DC 403, od čvora čkurinje do luke Rijeka
Broj: 2019/S 0F2-0018363
Radovi 04.11.2019. 18.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1013
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lohmann & Rauscher d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka medicinskog i potrošnog materijala 2 (grupa 49.)
Broj: 2019/S 0F2-0031245
Roba 31.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1012
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Leluba d.o.o. , Sesvete uredski materijal (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0029486
Roba 31.10.2019. 05.12.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1011
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Intergrafika TTŽ d.o.o. , Zagreb usluge tiska materijala za usluge HP
Broj: 2019/S 0F5-0018518
Usluge 29.10.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1010
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sirocco d.o.o. , Bjelovar pilot projekt prikupljanja mjernih podataka uz korištenje ručnih terminala pružatelja
Broj: 2019/S 0F5-0033059
Roba 29.10.2019. 12.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1009
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica ZP Tigra d.o.o., Zagreb i Bubanj-Niskogradnja d.o.o., Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica - rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje
Broj: 2019/S 0F5-0018920
Radovi 29.10.2019. 20.11.2019 Odluka