Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/20-01/547
Grad Trogir , Trogir Animalis centrum d.o.o. , Split DIT
sakupljanja i zbrinjavanja životinja sa javnih površina za potrebe Grada Trogira za 2020 
Usluge 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/546
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Deltron d.o.o. , Split DIT
nabava sustava za grijanje/hlađenje za potrebe Regionalnog ureda Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
Roba 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/545
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Redco Proses Cevre ve Enerji Teknolojileri , Istambul DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka 
Radovi 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/544
Hrvatske vode , Zagreb AMM d.o.o. , Vinkovci DIT
radovi na rekonstrukciji ratne brane Trbušanci 
Radovi 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/543
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Urbane ideje d.o.o., Samobor DIT
glavni pregled građevina tipa most (grupa II) 
Usluge 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/542
Grad Vukovar , Vukovar Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vukovara 
Usluge 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/541
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka AnAs d.o.o. , Zagreb DIT
nabava opreme za Županijski centar za gospodaranje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji Laboratorijska oprema 
Roba 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/540
Baranjski vodovod d.o.o. , Beli Manastir ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d., Osijek DIT
usluge upravljanja projektom Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir 
Usluge 14.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/539
Karlovačka županija , Karlovac Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
usluga pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe uspostave infrastrukture RCK u podsektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva te turizma i ugostiteljstva 
Usluge 13.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/538
Općina Čepin , Čepin Gravia d.o.o. , Osijek DIT
izgradnja prometne i komunalne infrastrukture gospodarske zone Čepin 
Radovi 13.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/537
Grad Vrbovec , Vrbovec Parona-Dugo Selo d.o.o. , Oborovo DIT
nabava posebnog linijskog prijevoza učenika s upisnog područja I. i II. osnovne škole Vrbovec 
Usluge 13.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/536
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Tome d.o.o. , Omišalj DIT
nabava namještaja i opreme za Područnu školu Montovjerna (grupa C) 
Roba 13.07.2020. 15.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/535
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
rastavne sklopke 1kV 
Roba 13.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/534
Grad Zagreb , Zagreb Signalgrad d.o.o. , Bestovje DIT
prometni znakovi 
Roba 10.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/533
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Siemens Energy d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija sustava vođenja bloka K 
Radovi 09.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/532
Grad Zagreb , Zagreb Porsche Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i isporuka sanitetskih mostornih vozila s pripadajućom medicinskom opremom (po grupama) 
Roba 09.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/531
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad, Crotal d.o.o., Bjelovar i SI-Grad d.o.o., Mošćenica DIT
izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak 
Radovi 08.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/530
Centar za odgoj i obrazovanje Goljak , Zagreb Herc Tours d.o.o. , Sesvete DIT
prilagođeni prijevoz djece i učenika Centra za odgoj i obrazovanje Goljak u školskoj godini 2020.-2021. 
Usluge 07.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/529
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava hibridne sale 
Roba 07.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/528
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Odvjetničko društvo Anđelović, Siketić & Tomić d.o.o. , Zagreb DIT
izrada studije izvedivosti-isplativosti i analiza troškova i koristi 
Usluge 06.07.2020. 14.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/527
Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije , Virovitica Autocentar Pepa d.o.o. , Virovitica DIT
nabava usluga popravka i održavanja vozila 
Usluge 06.07.2020. 08.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/526
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko Core d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdody u Jastrebarskom 
Usluge 06.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/525
Ponikve voda d.o.o. , Krk ZP Neoplast Industry d.o.o., Beograd, Srbija, Art-graditeljstvo d.o.o., Zagreb i Odis Filtering Ltd, Petach Tikva, Izrael DIT
sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka-izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
06.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/524
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Granova d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb i Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka DIT
usluga izrade studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK-Rijeka, dionica Karlovac-Oštarije 
Usluge 06.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/523
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje , Zagreb Radnik d.d. , Križevci DIT
nabava građevinskih radova u sklopu projekta NRLE (grupa 1.) 
Radovi 06.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/522
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj i JET-SET d.o.o., Vrbanja DIT
usluge uređenja trasa 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovoda 
Usluge 06.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/521
Dom zdravlja Korčula , Korčula IN Aqua d.o.o. , Buzet DIT
postrojenje za pripremu vode odjela za hemodijalizu 
Roba 06.07.2020. 15.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/520
Darkom d.o.o. , Daruvar PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
savjetodavno -stručne usluge pri prodaji Društva Darkom distribucija plina d.o.o. 
Usluge 06.07.2020. 07.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/519
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
nabava, isporuka i ugradnja hidrauličnih zasuna za pražnjenje tlačnog cjevovoda i hidrauličnih zasuna obilaznog voda predturbinskog zatvarača 
Roba 03.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/518
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Poduzeće za ceste d.o.o. , Slavonski Brod DIT
rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km 
Radovi 03.07.2020. 07.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/517
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb IKOM d.o.o. , Zagreb DIT
napredna mjerna infrastruktura 
Roba 01.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/516
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
prijenosno postrojenje međutransformatora 20-10-0,4 kV 
Roba 01.07.2020. 07.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/515
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek Sustav javnih bicikala d.o.o. , Zagreb DIT
sustav dijeljenih bicikala(po grupama) 
01.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/514
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Stadler Polska Sp.z.o.o., Siedlce, Poljska DIT
nabava 21 novih elektromotornih vlakova i to 11 elektromotornih vlakova za gradsko-prigradski promet (EMV GPP) i 10 elektromotornih vlakova za regionalni promet 
Roba 01.07.2020. 07.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/513
Dvorac d.o.o. , Valpovo MIPEK d.o.o. , Križ DIT
izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode iz rijeke Drave-Belišće 
Radovi 01.07.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/512
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
uređaji i oprema za sekundarne sustave 
Roba 30.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/511
6. maj odvodnja d.o.o. , Umag ZP UAB Arginta, Vilnius, Litva i UAB Arginta Engineering, Vilnius, Litva DIT
projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV Umag i UPOV Novigrad u okviru projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad Istarski 
Radovi 30.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/510
Plinacro d.o.o. , Zagreb Macel plin d.o.o , Zagreb DIT
uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori, grupa B:012) 
Roba 30.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/509
Hrvatske vode , Zagreb Feliks regulacija d.o.o. , Slavonski Brod DIT
radovi regulacije desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1331 
Radovi 30.06.2020. 08.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/508
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka DIT
nabava i isporuka HTLS vodiča, ovjesne i spojne opreme za DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica: Benkovac-Zadar 
Roba 30.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/507
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro imber d.o.o. , Zagreb DIT
nabava HTSL vodiča, ovjesne i spojne opreme DV 110 kV Obrovac-Zadar; dionica Benkovci-Zadar 
Roba 29.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/506
Hrvatske vode , Zagreb Tridea d.o.o. , Zagreb DIT
usluge za unapređenje sustava za informiranje javnosti i educiranje dionika - projekt Unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj VEPAR (grupa 1.) 
Usluge 29.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/505
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Wellmax d.o.o., Split, Elcon d.o.o., Varaždin i Električar d.o.o., Split DIT
ograničavala strujnog opterećenja (limitatori) 
Roba 29.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/504
Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije , Virovitica Mustač-commerce d.o.o. , Virovitica DIT
nabava usluga popravka i održavanja vozila 
Usluge 29.06.2020. 09.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/503
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb i Grad Mali Lošinj, Mali Lošinj Radnik d.d. , Križevci DIT
zahvati na obnovi državne ceste D100 na dionici Osor-Nerezine (Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Cres, Martinščica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj) 
Radovi 29.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/502
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split ZP Sanciatur d.o.o., Stobreč, Maritima-MA d.o.o., Split i Geotehnički studio d.o.o., Zagreb DIT
usluge stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova Rekonstrukcije i izgradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom - I. i II. faza izgradnje. 
Usluge 29.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/501
Općina Kistanje , Kistanje Proklima-tim d.o.o. , Zagreb DIT
nabavka, isporuka i ugradnja Opreme ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora Krka Kistanje na k.č. 4455_53, k.o. Kistanje 
Roba 29.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/500
Općina Kistanje , Kistanje Primat-RD d.o.o , Hrvatski Leskovac DIT
nabavka , isporuka i ugradnja opreme ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora Krka Kistanje 
Roba 26.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/499
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
održavanje i ispitivanje električnih instalacija (grupa 2.) 
Usluge 26.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/498
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije , Dubrovnik Upgrade d.o.o. , Veliko Trgovišće DIT
2 vozila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe 
Roba 26.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/497
Luka Rijeka d.d. , Rijeka ZP Colas Rail Hrvatska d.o.o., Zagreb, Colas Rail S.A.S., Courvevoie, Francuska i GP Krk d.d., Krk DIT
izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke – Bazen Rijeka 
Radovi 25.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/496
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb 5E d.o.o. , Rijeka DIT
održavanje i ispitivanje električnih instalacija (grupa 2.) 
Usluge 25.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/495
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
zamjena rasvjete 
Usluge 25.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/494
Grad Zagreb , Zagreb Eko-Logic d.o.o. , Varaždin DIT
preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 190805, muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda 
Usluge 25.06.2020. 26.06.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/493
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
SN sklopni blokovi sa osiguračima u trafo polju 
Roba 25.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/492
Grad Đurđevac , Đurđevac ZP Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb i Smart Audiovisual d.o.o., Zagreb , Zagreb DIT
nabava multimedijalnog postava Posjetiteljskog centra 
Usluge 24.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/491
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Medial d.o.o. , Zagreb DIT
mobilni digitalni RTG uređaj 
Roba 24.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/490
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Milenium Trade d.o.o. , Zagreb DIT
upravljanje projektom i administracija „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“ 
Usluge 23.06.2020. 26.06.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/489
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Šare d.o.o. , Zemunik Donji DIT
čelično-rešetkasti stupovi, konzole i pribor 
Roba 23.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/488
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
nabava MDO 
Roba 23.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/487
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb DIT
nabava kasa, sefova, ladica 
Roba 23.06.2020. 02.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/486
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Strabag AG , Spittal an der Drau, Austrija DIT
dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik 
Radovi 23.06.2020. 14.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/485
Komunalije d.o.o. , Đurđevac Duplico d.o.o. , Kalinovica DIT
izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete 
Radovi 23.06.2020. 10.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/484
Grad Delnice , Delnice Express Consulting Engineering d.o.o. , Bakar DIT
javna rasvjeta Delnice - Lučice 
Roba 23.06.2020. 03.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/483
Grad Buje - Buie , Buje (Buie) LUMENIA d.o.o. , Vače, Slovenija DIT
nabava LED cestovnih svjetiljki 
Roba 23.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/482
Odvodnja Opuzen d.o.o. , Opuzen ZP Company Sulić d.o.o., Ploče, IDT d.o.o., Osijek i Geographica d.o.o., Split DIT
usluge nadzora radova na izgradnji sustava odvodnje aglomeracije Opuzen - dio uz kanal Mala Neretva 
Usluge 19.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/481
Općina Rogoznica , Rogoznica Proditus d.o.o. , Solin DIT
rekonstrukcija i energetska obnova putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Rogoznica 
Roba 19.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/480
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telenerg d.o.o. , Zagreb DIT
izrada glavnog projekta HE Senj 2 
Usluge 19.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/479
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Smart AudioVisual d.o.o. , Zagreb DIT
studijski video zid po grupama A) Video zid za ST 9, B) Video zid za ST 12 s održavanjem 
Roba 19.06.2020. 02.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/478
Grad Zabok , Zabok HEP-ESCO d.o.o. , Zagreb DIT
pružanje energetske usluge primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Zaboka 
Usluge 19.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/477
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. , Hrvatski Leskovac DIT
rezervni dijelovi komunalnih vozila MAN 
Roba 18.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/476
Grad Zabok , Zabok ELDA project j.d.o.o. , Varaždin DIT
pružanje energetske usluge primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Zaboka 
Usluge 17.06.2020. 25.06.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/475
Opća bolnica Varaždin , Varaždin EndoPro implants d.o.o. , Zagreb DIT
ortopedski implantati (grupe 3., 4., 5., 8. i 9.) 
Roba 17.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/474
Grad Zagreb , Zagreb Birodom d.o.o. , Lučko DIT
uredski materijal 
Roba 17.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/473
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek ORTO REA d.o.o. , Jalkovec DIT
bolnički električni kreveti za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek 
Roba 16.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/472
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike , Zagreb Terra concordia - zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Zagreb DIT
usluga izrade nacrta programa zaštite šuma za područja ekološke mreže zaštićena i u kategorijama nacionalni park i strogi rezervat 
Usluge 16.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/471
Javna ustanova Lučka uprava Osijek , Osijek ZP Aqua mont service d.o.o., Beograd, Aqua mont service d.o.o., Split, Hidrotehnika-hidroenergetika AD, Beograd, Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod, Geosonda-fundiranje AD, Beograd, Bauwesen d.o.o., Lazarevac, Ergol-SMB d.o.o., Petrovaradin i IVA procesna oprema d.o.o., Aranđelovac DIT
radovi na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek 
Radovi 16.06.2020. 26.06.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/470
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
zamjena relejne zaštite u TS 35_10 kV Pakrac 
Roba 16.06.2020. 03.07.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/469
Grad Zagreb , Zagreb ZP Hidroelektra-Čikara d.o.o., Zagreb i MHM-ING d.o.o., Zagreb DIT
sanacija podova i kuhinje Osnovne škole Trnsko 
Radovi 16.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/468
Vir Održavanje d.o.o. , Vir Locum d.o.o. , Zadar DIT
elektromaterijal za održavanje i izgradnju javne rasvjete na području Općine Vir 
Roba 16.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/467
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb, Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb DIT
podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS-a 
Usluge 16.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/466
Grad Zaprešić , Zaprešić ZP PZC Brod d.o.o., Slavonski Brod i Izgradnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić DIT
održavanje nerazvrstanih cesta 
Radovi 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/465
Grad Otok , Otok Černelić d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje Bioekološko-edukacijskog centra Virovi 
Roba 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/464
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
Premija osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
Usluge 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/463
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Presoflex gradnja d.o.o. , Požega DIT
zamjena vanjske stolarije u zgradi Općinskog suda u Požegi 
Radovi 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/462
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb DIT
premija osiguranja (grupa 1.) 
Usluge 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/461
Splitsko-dalmatinska županija , Split Clissa d.o.o. , Klis DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije (grupa 1.) 
Usluge 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/460
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb ALP-LAB, d.o.o. , Ptuj, Slovenija DIT
nabava opreme IV - spektometri (grupa 1.) 
Roba 15.06.2020. 16.06.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/459
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb FACT revizija d.o.o. Zagreb DIT
usluge revizije financijskih izvještaja 
Usluge 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/458
Hrvatske vode , Zagreb Loveco d.o.o. , Rijeka DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES 
Radovi 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/457
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije , Krapina Autocentar Mužar d.o.o. , Sveti Križ Začretje DIT
popravak i servis vozila koja nisu pod garancijom proizvođača 
Usluge 15.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/456
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Energo Fluid d.o.o. , Novo Čiče DIT
nabava mobilnog uređaja za filtraciju ulja 
Roba 12.06.2020. 25.06.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/455
Grad Bakar , Bakar Proditus d.o.o. , Solin DIT
rekonstrukcija javne rasvjete 
Roba 12.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/454
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Uniqa osiguranje d.d. , Zagreb DIT
usluge osiguranja 
Usluge 12.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/453
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb IGEA d.o.o. , Varaždin DIT
nabava usluga osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra, bazama podataka i svim pripadajućim programskim paketima i servisima 
Usluge 12.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/452
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava RTG uređaja za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBCSM (grupa 3.) 
Roba 12.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/451
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Cadcom d.o.o., Zagreb i Geoprojekt d.d., Opatija DIT
izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja u svrhu uknjižbe izgrađenih autocesta, autocesta A2 Zagreb-Macelj 
Usluge 10.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/450
Dom zdravlja Šibenik , Šibenik Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
nabava medicinskog potrošnog materijala 
Roba 10.06.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/449
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina , Zagreb ZP Zanella obrt, vl. Linda Zanella, Zagreb, Ana Burazin, obrt, vl. Ana Burazin, Zagreb, Janus, obrt za prevoditeljske i ostale usluge, vl. Jana Rađa Kolombo, Zagreb, Davies d.o.o., Zagreb, Neven Ferinčić, Kožljak, Travertine Ltd, London, Engleska DIT
nabava prijevoda s hrvatskog jezika na engleski i romski jezik te lekture, stručne redakture i korekture engleskog i romskog prijevoda 
Usluge 10.06.2020. 09.07.2020 18.06.2020 Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/20-01/448
Tehničko veleučilište u Zagrebu , Zagreb CTBA d.o.o. , Zagreb DIT
energetska obnova zgrade, Brozova 6a, 10000 Zagreb 
10.06.2020. 16.06.2020 Odluka