Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/889
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Titan constructa d.o.o. , Zagreb izgradnja poslovnog objekta s pomoćnom građevinom terenske jedinice Karlobag u Novalji
Broj: 2018/S 0F5-0014090
Radovi 17.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/888
Hrvatske vode , Zagreb ZP Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Kozina, Slovenija, Proadria d.o.o., Ljubljana, Slovenija i 2eF svetovanje v gradbeništvu d.o.o., Kozina, Slovenija izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, mreža-faza1-Delnice
Broj: 2018/S 0F2-0010814
Radovi 17.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/887
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2018/S 0F2-0009627
Roba 17.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/886
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad prijevoz učenika osnovnih škola grada Slavonskog Broda (grupe 2. i 5.))
Broj: 2018/S 0F2-0020241
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/885
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Terzić bus, autoprijevoznički obrt, vl. Juro Terzić , Slavonski Brod prijevoz učenika osnovnih škola grada Slavonskog Broda (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0020241
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/884
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema zaposlenicima
Broj: 2018/S 0F2-0014271
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/883
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec VIZ-EX d.o.o. , Nedelišće usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava
Broj: 2017/S 0F5-0028017
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/882
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Strabag d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te višeetažnog parkirališta
Broj: 2018/S 0F2-0027059
Radovi 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/881
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nekretnine d.o.o. , Kostrena geodetske usluge za grupu područja Zapad (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F5-0017472
Usluge 16.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/880
Hrvatske vode , Zagreb ZP Eurco d.d., Vinkovci i Geo-mont d.o.o., Slavonski Brod radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama CS Konjuša-Topola, Jaruge-Svilaj i Zadubravlje-Klakar-Ruščica (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0027707
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/879
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu - digitalna radiološka snimaonica i digitalni mobilni radiografski uređaj (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0002509
Roba 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/878
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko
Broj: 2018/S 0F5-0017746
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/877
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb ZP A&M d.o.o., Vukovar i Tim-Color d.o.o., Zagreb popravak i sanacija 133 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica-stanova u državnom vlasništvu na području RH (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0023555
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/876
Općina Pučišća , Pučišća Colas Hrvatska d.d. , Varaždin izgradnja prometnice od državne ceste D113 do pretovarne stanice Brač (Brdo Košer)
Broj: 2018/S 0F2-0021947
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/875
Privreda d.o.o. , Petrinja WTE Wassertechnik GmbH , Essen, Njemačka izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste
Broj: 2018/S 0F5-0001632
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/874
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Auto Hrvatska autodijelovi d.o.o., Zagreb i Auto Hrvatska automobili d.o.o., Zagreb servisno održavanje i popravak vozila grupe Volkswagen (grupa 2.)   Usluge 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/873
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Lavčević-Inženjering d.o.o. , Split izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te višeetažnog parkirališta
Broj: 2018/S 0F2-0027059
Radovi 15.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/872
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Biovit d.o.o. , Jalkovec, Varaždin elisa testovi (grupe 3. i 8.)
Broj: 2018/S 0F2-0019564
Roba 12.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/871
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (grupa XVIII)
Broj: 2018/S F21-0009377
Usluge 12.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/870
Hrvatske vode , Zagreb Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 34.: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal za razdoblje od 4 (četiri) godine   Usluge 12.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/869
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb uređaj za kopjuteriziranu tomografiju
Broj: 2018/S 0F2-0020152
Roba 12.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/868
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb A-Elektronik trgovina i usluge, vl. Marko Borošak , Zagreb stacionarni i ručni uređaji za mjerenje brzine
Broj: 2018/S 017-0026703
Roba 12.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/867
Grad Split , Split Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i riboni za potrebe Gradske uprave
Broj: 2018/S 0F2-0026857
Roba 12.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/866
Privreda d.o.o. , Petrinja ZP Brina d.o.o., Split, KTM-Brina d.o.o., Posušje, Bosna i Hercegovina i Biogest International GmbH, Dresden, Njemačka izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste
Broj: 2018/S 0F5-0001632
Radovi 11.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/865
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 6 na dionici Stative-Borlin, duljine 3,6 km
Broj: 2018/S 0F2-0023743
Usluge 11.10.2018. 16.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/864
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split geodetski radovi na snimanju kolnika autoceste za potrebe sanacije kolnika
Broj: 2018/S 0F2-0020862
Usluge 11.10.2018. 16.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/863
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Iceberg International Trading d.o.o. , Zagreb UZV uređaj za jedinicu intenzivnog liječenja
Broj: 2018/S 0F2-0017545
Roba 11.10.2018. 15.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/862
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana nabava i ugradnja energetskih transformatora 20 MVA za TS 110/10(20)kV
Broj: 2018/S 0F5-0011902
Mjeąovita nabava 11.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/861
Ministarstvo obrane , Zagreb Dalekovod proizvodnja d.o.o. , Dugo Selo semi-mobilni antenski stup
Broj: 2018/S 017-0019398
Roba 11.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/860
Splitsko-dalmatinska županija , Split Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom za objekt-Nastavno regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva i civilne zaštite
Broj: 2018/S 0F2-0025584
Usluge 10.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/859
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m , Biograd n/m Lima O.I. d.o.o. , Zagreb nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupe: 4., 5. i 6.)
Broj: 2018/S 0F2-0005476
Roba 10.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/858
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb nabava i isporuka potrošnog materijala (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0008006
Roba 10.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/857
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Narodne novine d.d., Zagreb i Saponia d.d., Osijek nabava i isporuka potrošnog materijala (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0008006
Roba 10.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/856
Grad Zagreb , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica malčiranje samoniklog grmlja i drveća, rušenje drveća i frezanje panjeva i korijenja
Broj: 2018/S 0F2-0014280
Usluge 10.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/855
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Telenerg d.o.o. , Zagreb TS 25/10 kV Međurić-djelomična zamjena zaštite s regulacijom
Broj: 2017/S 0F5-0027681
Mjeąovita nabava 10.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/854
Ministarstvo znanosti i obrazovanja , Zagreb Deloitte d.o.o. , Zagreb nabava vanjskih stručnih usluga za nabavne procese za potrebe ESF projekta kurikularne reforme
Broj: 2018/S 0F2-0009389
Usluge 10.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/853
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo , Zagreb Rastlinjaki Gajšek d.o.o. , Slovenska Bistrica, Slovenija nabava robe za izgradnju plastenika
Broj: 2018/S 0F2-0023981
Roba 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/852
Arheološki muzej u Splitu , Split ZP Solo Consult d.o.o., Zagreb i Moneo savjetovanje d.o.o., Zagreb studija izvodljivosti integriranog programa Salona
Broj: 2018/S 0F2-0021621
Usluge 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/851
Klinički bolnički centar Split , Split Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb laboratorijska dijagnostika (biokemija i imunokemija-integrirani sustav )
Broj: 2017/S 0F2-0015143
Roba 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/850
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0025661
Roba 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/849
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb DJD Zagreb d.o.o. , Zagreb dehidrirana hrana za pse
Broj: 2018/S 0F2-0019435
Roba 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/848
Općina Ferdinandovac , Ferdinandovac Veritas Esco d.o.o. , Split modernizacija postojeće energetski neučinkovite javne rasvjete, nabavom i postavljanjem ekološki učinkovite LED rasvjete na području Općine Ferdinandovac
Broj: 2018/S 0F2-0021839
Mjeąovita nabava 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/847
Ministarstvo financija , Zagreb SUB DIVO d.o.o. , Zagreb usluge vanjskog stručnjaka za provebu analize postojećeg stanja te izradu funkcionalne, nefunkcionalne i tehničke specifikacije za razvoj nove aplikacije za financijsko izvještavanje
Broj: 2018/S 0F2-0020335
Usluge 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/846
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. , Zagreb jednogodišnja usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, radne opreme i elektroinstalacija u KBC-u Zageb (grupe I i II)
Broj: 2018/S 0F2-0008716
Usluge 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/845
Grad Zagreb , Zagreb Baltijas Banknote Ltd. , Kekavas novads, Latvija vozne karte (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0016507
Roba 09.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/844
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m , Biograd n/m Hospitalija trgovina d.o.o. , Sveta Nedelja nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (grupa I)
Broj: 2018/S 0F2-0005476
Roba 09.10.2018.
17.10.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/843
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Iceberg International trading d.o.o. , Zagreb UZV uređaj za jedinicu intenzivnog liječenja
Broj: 2018/S 0F2-0017545
Roba 05.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/842
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik usluga izrade Masterplana prometnog sustava (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0025885
Usluge 05.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/841
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Tehnomedika d.o.o. , Zagreb potrepštine, naprave i instrumenti za disanje i reanimaciju (grupa 85.)
Broj: 2018/S 0F2-0007579
Roba 05.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/840
Lučka uprava Split , Split Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije za izgradnju ribarske luke u Komiži
Broj: 2018/S 0F2-0021694
Usluge 05.10.2018. 15.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/839
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić Žele obrt za prijevoz putnika, vl. Željko Miloloža , Kaštel Kambelovac usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
Broj: 2018/S 0F5-0025759
Usluge 05.10.2018. 16.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/838
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Kormedix d.o.o. , Zagreb kontrastna sredstva
Broj: 2018/S 0F2-0022950
Roba 04.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/837
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Tea medicina d.o.o. , Varaždin trakice za kontrolu glikemije
Broj: 2018/S 0F2-0021571
Roba 04.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/836
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb usluga izrade Masterplana prometnog sustava (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0025885
Usluge 03.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/835
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb TPK-Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d. , Zagreb ispitivanje stanja metala na kotlovskim postrojenjima
Broj: 2018/S 0F5-0007199
Usluge 03.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/834
Pula Herculanea d.o.o. , Pula BKS-Leasing d.o.o. , Zagreb 3 kom. specijalna komunalna vozila putem operativnog leasinga (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0016719
Usluge 03.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/833
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. , Zagreb nabava usluge izrade izmjene i dopune Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera
Broj: 2018/S 0F2-0025609
Usluge 03.10.2018. 09.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/832
Općina Medulin , Medulin Master consulting d.o.o. , Pula nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na dogradnji osnovne škole Dr. Mate Demarin i izgradnji sportske dvorane u Medulinu
Broj: 2018/S 0F2-0025764
Usluge 03.10.2018. 09.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/831
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara , Daruvar MI-STAR d.o.o. , Zagreb usluga servisa autoljestve METZ L20 FA (1 nadogradnja)nakon 10 godišnje upotrebe
Broj: 2018/S 0F2-0020275
Usluge 03.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/830
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za izgradnju BC Brestovac Požeški
Broj: 2018/S 0F2-0023324
Usluge 03.10.2018. 12.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/829
Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica Slavonski Brod , Slavonski Brod Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluga upravljanja projektom i usluga pripreme i provedbe javne nabave
Broj: 2018/S F12-0023714
Usluge 02.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/828
Agencija za vodne putove , Vukovar ZP Ernst&Young Savjetovanje d.o.o., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb i Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb izrada studije izvodljivosti višenamjenskog kanala Dunav - Sava
Broj: 2016/S 002-0019029
Usluge 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/827
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Meduza d.o.o. , Duga Resa jednogodišnja nabava prehrambenih namirnica (grupa 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0012202
Roba 01.10.2018. 05.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/826
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Škalić produkcija j.d.o.o. , Bistra snimanje elektroenergetskih objekata
Broj: 2018/S 0F5-0019608
Usluge 01.10.2018. 05.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/825
Javna ustanova Nacionalni park Kornati , Murter Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja u provedbi projekta i provedbi javne nabave, računovodstvenih i inženjerskih usluga za projekt Rediviva Kurnata KK.06.1.2.01.0010 (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0016990
Usluge 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/824
Karlovačka županija , Karlovac Kardian d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičko-terapijskih uređaja i nabava opreme za opremanje ambulanta Domova zdravlja na području Karlovačke županije (grupa 11.)
Broj: 2018/S 0F2-0014728
Roba 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/823
Karlovačka županija , Karlovac Kardian d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičko-terapijskih uređaja i nabava opreme za opremanje ambulanta Domova zdravlja na području Karlovačke županije (grupa 8)
Broj: 2018/S 0F2-0014728
Roba 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/822
Karlovačka županija , Karlovac Media d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičko-terapijskih uređaja i nabava opreme za opremanje ambulanta Domova zdravlja na području Karlovačke županije (grupa 20)
Broj: 2018/S 0F2-0014728
Roba 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/821
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb Tridea d.o.o. , Zagreb usluge savjetovanja na području savjetovanja na projektima energetske obnove zgrada javnog sektora i stambenih zgrada i organiziranje seminara, stručnih i regionalnih konferencija (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0016580
Usluge 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/820
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Geoexpert projekt d.o.o. , Zagreb usluge monitoringa i održavanja piezometra (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F5-0026212
Usluge 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/819
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb uređaj za kompjuteriziranu tomografiju
Broj: 2018/S 0F2-0020152
Roba 01.10.2018.
15.10.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/818
Šibensko-kninska županija , Šibenik Auto-Taxi obrt Paleka, vl. Joško Paleka , Rogoznica usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Županija osnivač (grupa 10.)
Broj: 2018/S 0F2-0019298
Usluge 01.10.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/817
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske , Zagreb Sunoptos d.o.o. , Zagreb intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz ocjenu programa HR-RS i HR-BA-ME
Broj: 2018/S 0F2-0024463
Usluge 28.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/816
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb usluga obuke za unapređenje općih i specifičnih znanja i vještina državnih i javnih službenika koji rade na EU poslovima u Zagrebu i Bruxellesu
Broj: 2018/S F21-0017567
Usluge 28.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/815
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Narodno učilište Rijeka , Rijeka nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (po grupama)
Broj: 2018/S F21-0024852
Usluge 27.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/814
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Milan Đukić obrt za šumarstvo , Dnopolje izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama
Broj: 2017/S 0F2-0012983
Radovi 27.09.2018. 09.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/813
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 27.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/812
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Radiometer d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal za Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija
Broj: 2018/S 0F2-0001503
Roba 27.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/811
Grad Bjelovar , Bjelovar Neuralab d.o.o. , Zagreb provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom-Projekt-Odvoji po boji (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0018180
Usluge 26.09.2018. 09.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/810
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb LA&CO d.o.o. , Limbuš, Slovenija nabava i ugradnja uljetlačne naprave, servomotora i uljecijevne instalacije pogona tablastih zatvarača na vodnoj komori 2
Broj: 2017/S 0F5-0020515
Mjeąovita nabava 26.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/809
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Solutions, technology and research d.o.o. , Zagreb izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar
Broj: 2018/S 0F5-0020267
Radovi 26.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/808
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb provedba operativnog plana i programa verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u HE Zakučac
Broj: 2017/S 0F5-0012014
Usluge 25.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/807
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb C.I.A.K. Auto d.o.o. , Gornji Stupnik usluga održavanja voznog parka
Broj: 2018/S 0F2-0019004
Usluge 25.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/806
Grad Nova Gradiška , Nova Gradiška DOLN d.o.o. , Nova Gradiška obnova pročelja zgrade na Trgu kralja Tomislava 5 na kč.br. 2551 k.o. Nova Gradiška
Broj: 2018/S 0F2-0021167
Radovi 24.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/805
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb Artakom d.o.o. , Zagreb računala i računalna oprema
Broj: 2018/S 0F2-0025008
Roba 24.09.2018. 28.09.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/804
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb oprema za obradu dokumenata i profesionalni sustavi za masovni ispis dokumenata (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0019566
Roba 24.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/803
Komunalac d.o.o. , Koprivnica Came Adriatic d.o.o. , Kastav nabava financijskog leasinga za nabavu parkirnih automata
Broj: 2018/S 0F2-0024456
Usluge 24.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/802
Varaždinska županija , Varaždin Media d.o.o. , Zagreb nabava medicinsko-dijagnostičke opreme (grupa 7.)
Broj: 2018/S 0F2-0011745
Roba 24.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/801
Grad Zagreb , Zagreb Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje čišćenje kanala, propusta i slivnika koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje na području Grada Zagreba (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0027551
Usluge 21.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/800
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije , Požega Auto centar Bošković d.o.o. , Požega usluge servisa i tekućeg održavanja voznog parka (grupa 7.2)   Usluge 21.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/799
Grad Vrbovec , Vrbovec Parona-Dugo Selo d.o.o. , Oborovo usluga prijevoza učenika osnovnih škola
Broj: 2018/S 0F2-0018460
Usluge 21.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/798
Grad Zagreb , Zagreb Cepelin-vl. Anamarija Matić , Zagreb održavanje i popravak autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0008499
Usluge 21.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/797
Istarska županija , Pazin Partner elektrik GE d.o.o. , Zagreb nabava i ugradnja sustava video nadzora i sustava protuprovale sa kontrolom pristupa
Broj: 2018/S 0F2-0016034
Roba 20.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/796
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb monterski alat
Broj: 2017/S 0F5-0012120
Roba 20.09.2018.
15.10.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/795
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Jelen Professional d.o.o. , Čakovec zaštitna obuća
Broj: 2018/S 0F5-0012961
Roba 19.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/794
Grad Zagreb , Zagreb Unicredit Leasing Croatia d.o.o. , Zagreb vozila i strojevi putem operativnog leasinga
Broj: 2018/S 0F2-0020167
Roba 18.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/793
Opća bolnica Zadar , Zadar Kormedix d.o.o. , Zagreb klasična DDR snimaonica - Odjel za radiologiju kom. 1
Broj: 2018/S 0F2-0011388
Roba 18.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/792
Komunalac Davor d.o.o. , Davor Promet građenje d.o.o. , Požega nabava usluga cestovnog prijevoza miješanog komunalnog otpada
Broj: 2018/S 0F2-0018336
Usluge 17.09.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/791
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Panon trade d.o.o. , Bestovje bolesnički kreveti
Broj: 2018/S 0F2-0008094
Roba 17.09.2018. 11.10.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/790
Grad Zagreb , Zagreb Semafor d.o.o. , Zagreb preprogramiranje elektroničkih signalnih uređaja EC-1 i EC-2, MSKE 60 i SRTC-6, Siemens, FAN-2000 i Traf signal T-1   Usluge 17.09.2018. Postupak u tijeku