Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/53
Promet d.o.o. , Split Gumiimpex-GRP d.o.o , Varaždin protektiranje auto guma
Broj: 2017/S F22-0023507
Usluge 18.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/52
Grad Zagreb , Zagreb Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb potrošni medicinski materijal (grupa 10.)
Broj: 2017/S 0F2-0018078
Roba 18.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/51
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo izgradnja novog niskonaponskog razvoda
Broj: 2017/S 0F5-0024556
Radovi 18.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/50
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Electronic security d.o.o. , Split poslovi vezani uz preseljenje sustava tehničke zaštite u poštanskim uredima i objektima (lokacijama) Naručitelja
Broj: 2017/S 0F5-0018110
Usluge 17.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/49
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb ZP Tehnička škola Sisak, Sisak, Ustanova za cjeloživotno obrazovanje, CTZ, Zagreb i Visoka škola za sigurnost, Zagreb nabava usluga strukovne izobrazbe nazaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje (grupa XI)
Broj: 2017/S F21-0009239
Usluge 16.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/48
Varkom d.d. , Varaždin E.T.A.L d.o.o. , Zagreb izgradnja spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Broj: 2017/S 0F5-0025850
Radovi 16.01.2018. 18.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/47
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka opreme i izvođenje radova na stvaranju uvjeta u SN mreži i priključenje mTE Maksim trade
Broj: 2017/S 0F5-0028037
Mjeąovita nabava 15.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/46
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad isporuka opreme i izvođenje radova na stvaranju uvjeta u SN mreži i priključenje mTE Maksim trade
Broj: 2017/S 0F5-0028037
Mjeąovita nabava 15.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/45
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja nabava višekratnog pribora za pozicioniranje i fiksaciju pacijenata u radioterapiji (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F2-0021653
Roba 15.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/44
Grad Split, , Split Veritas Esco d.o.o. , Split modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu CitiEnGov
Broj: 2017/S 0F2-0003929
Usluge 15.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/43
Opća bolnica Dubrovnik , Dubrovnik Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni mamografski uređaj s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom
Broj: 2017/S 0F2-0021111
Roba 15.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/42
Grad Rijeka , Rijeka Uslužni centar d.o.o. , Rijeka pružanje usluga čišćenja-zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša
Broj: 2017/S 0F2-0024358
Usluge 15.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/41
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana rekonstrukcija 4TS 15 Cvjetno naselje-20 kV sklopni blokovi i izolirani spojni vodovi
Broj: 2017/S 0F5-0027961
Radovi 15.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/40
Ministarstvo hrvatskih branitelja , Zagreb Studio A d.o.o. , Zagreb izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Petrinji
Broj: 2017/S 0F2-0020659
Usluge 12.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/39
Centar za rehabilitaciju Silver , Zagreb HOP d.o.o. , Rijeka dehidrirana hrana za pse
Broj: 2017/S 0F2-0022894
Roba 12.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/38
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Leadtech d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za potrebe održavanja i operativne uporabe uređaja za detekciju droga i eksploziva model SAFRAN-Hardened Mobele Trace, Morpho Detection
Broj: 2017/S/S 0F2-0027974
Roba 12.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/37
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro- komunikacije d.o.o. , Zagreb isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora (grupa 9.)
Broj: 2017/S 0F5-0012935
Roba 11.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/36
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje   Usluge 10.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/35
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb IBM Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga održavanja EU sustava za potrebe Ministarstva financija, Porezna uprava
Broj: 2017/S OF2-0008306
Usluge 10.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/34
Grad Split, , Split Institut IGH d.d. , Zagreb usluge izrade konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno-edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta (grupa I)
Broj: 2017/S 0F2-0010485
Usluge 10.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/33
Javna ustanova Park prirode Medvednica , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb i WYG Bulgaria EOOD, Vasil Levski, Bugarska usluga savjetovanja u provedbi projekta i provedbi javne nabave za projekt Poboljšanje posjetiteljskih kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica, KK.06.1.2.01.0012
Broj: 2017/S 0F2-0020707
Usluge 10.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/32
Opća županijska bolnica Vinkovci , Vinkovci Primus Contactus d.o.o. , Zagreb opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija
Broj: 2017/S 0F2-0025916
Roba 09.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/31
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Urbanex d.o.o., Split i Equinox Consulting Kft., Budimpešta, Mađarska usluge vrednovanja za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ulozi upravljačkog tijela Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Koordinacijskog tijela ESI fondova u RH (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0016384
Usluge 09.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/30
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Urbanex d.o.o., Split i Equinox Consulting Kft., Budimpešta, Mađarska usluge vrednovanja za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ulozi upravljačkog tijela Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Koordinacijskog tijela ESI fondova u RH (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0016384
Usluge 09.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/29
Grad Kaštela , Kaštel Sućurac Delmat galiot d.o.o. , Split usluga arheološkog istraživanja bedema na lokalitetu Biranj
Broj: 2017/S 0F2-0019908
Usluge 09.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/28
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Infosistem d.d. , Zagreb programsko rješenje sustava za upravljanje spisima Naručitelja-Informacijski sustav za upravljanje dokumentacijoim, licence, razvoj, implementacija i obuka
Broj: 2017/S 0F2-0028009
Mjeąovita nabava 09.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/27
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb interventno održavanje visokonaponskih dalekovoda 400kV, 220 kV i 110 kV
Broj: 2017/S 0F5-0027383
Usluge 08.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/26
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Insepo d.o.o. , Zagreb kupnja tonera i tinti
Broj: 2017/S 0F2-0027969
Roba 08.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/25
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb materijal za polaganje kabela
Broj: 2017/S 0F5-0027474
Roba 08.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/24
Grad Zagreb , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb anesteziološki uređaj standardni
Broj: 2017/S 0F2-0016874
Roba 08.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/23
Rijeka Plus d.o.o. , Rijeka HOK-osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje autoodgovornosti i kasko osiguranje
Broj: 2017/S 0F2-0024370
Usluge 05.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/22
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. , Rovinj ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj
Broj: 2016/S 002-0030075
Usluge 05.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/21
Grad Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb operacijski stol za rađaonu
Broj: 2017/S 0F2-0018862
Roba 05.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/20
HEP-Plin d.o.o. , Osijek Alcina d.o.o. , Zagreb očitanje plina i podjela uplatnica za plin
Broj: 2017/S 0F5-0026977
Usluge 04.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/19
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Servis za čišćenje Jakopec, vl. Senija Jakopec , Zagreb zamjena zvučne izolacije u stolariji
Broj: 2017/S 0F2-0022182
Usluge 03.01.2018. 10.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/18
Grad Zagreb , Zagreb Bado-Global j.d.o.o. , Zagreb održavanje električnih instalacija
Broj: 2017/S 0F2-0021859
Usluge 03.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/17
Vodovod d.o.o. , Zadar Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine, osoba i vozila
Broj: 2017/S 0F5-0024051
Usluge 03.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/16
Grad Zagreb , Zagreb SB Leasing d.o.o. , Zagreb vozila i strojevi putem operativnog leasinga (grupa 2)
Broj: 2015/S 002-0039692
Roba 03.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/15
Plinacro d.o.o. , Zagreb SC Euro Gas Systems, , Chirileu, Rumunjska isporuka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje glavne opreme za kompresorsku stanicu KS1 na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske
Broj: 2017/S 0F5-0019294
Mjeąovita nabava 03.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/14
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Aero Partner d.o.o. , Zagreb besposadni zrakoplovni sustav (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona (SHORT Range-SR razred)
Broj: 2017/S 0F2-0020053
Roba 03.01.2018. 12.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/13
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Split SGM informatika d.o.o. , Split kupnja računala i računalne opreme (grupa 5.)
Broj: 2017/S 0F2-0022674
Roba 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/12
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Osijek-koteks d.d. , Osijek izgradnja mosta Halasica, nadvožnjaka i putnih prijelaza na Autocesti A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, dionica Beli Manastir-Osijek, poddionica Beli Manastir-most Halasica
Broj: 2017/S 0F2-0016934
Radovi 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/11
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Aservo d.o.o. , Split forenzičke svjetiljke, Baterijska svjetiljka-punjiva, Baterijska svjetiljka za obavljanje očevida s punjivom baterijom-LED, Plavi LED bljeskajući izvori svjetlosti za obilježavanje mjesta nesreće ili nadzora prometa, Grupa 2.-Baterijska svjetiljka-punjiva
Broj: 2017/S 0F2-0013561
Roba 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/10
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Split SGM informatika d.o.o. , Split kupnja računala i računalne opreme (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F2-0022674
Roba 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/9
Grad Osijek , Osijek IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. , Zagreb izrada tehničke dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta Sarvaš
Broj: 2017/S 0F2-0026754
Usluge 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/8
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb ZP IN2 d.o.o., Zagreb, SV Group d.o.o., Zagreb i IGEA d.o.o., Varaždin nadogradnja i održavanje sustava eRačuna
Broj: 2017/S 0F2-0020588
Usluge 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/7
VG Komunalac d.o.o. , Velika Gorica GPT Đurasek d.o.o. , Stažnjevec nabava pogrebne opreme
Broj: 2017/S 0F2-0026964
Roba 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/6
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb sustav vatrodojave na lokaciji Petrova
Broj: 2017/S 0F2-0027056
Roba 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/5
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Uniqa osiguranje d.d. , Zagreb usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja
Broj: 2017/S 0F2-0021667
Usluge 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/4
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja kabelske veze 110 kV TS Sušak-TS Turnić, dionica: TS Sušak-Čvor Orehovica
Broj: 2017/S 0F5-0027146
Radovi 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/3
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet IKOM d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera za 2017. (grupa1.)
Broj: 2017/S 0F5-0009841
Roba 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/2
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Rašić Šigin gradnja d.o.o. , Velika Ludina građevinsko obrtnički radovi te tekuće i investicijsko održavanje na objektima HL (grupa II)
Broj: 2017/S 0F2-0018444
Radovi 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Split Lama d.o.o. , Split kupnja računala i računalne opreme (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-0022674
Roba 02.01.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/928
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Archidata s.r.l., Milano, Italija i IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb usluge tehničke pomoći Upravljačkom tijelu pri upravljanju Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i zatvaranju Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.
Broj: 2017/S 0F2-0016496
Usluge 29.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/927
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Dalani d.o.o. , Županja usluga savjetovanja u provedbi postupaka javne nabave eHZZO
Broj: 2017/S 0F2-0026283
Usluge 29.12.2017. 03.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/926
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Terad d.o.o. , Zagreb transformatorska ulja (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F5-0026362
Roba 29.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/925
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb IT Jedan d.o.o. , Zagreb nabava usluge masovnog slanja SMS poruka
Broj: 2017/S 0F2-0022425
Usluge 29.12.2017. 17.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/924
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Broj: 2017/S 0F2-0026278
Usluge 28.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/923
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb i Centrala finanšu un ligumu agentura, Riga, Latvija usluge tehničke pomoći Upravljačkom tijelu pri upravljanju Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i zatvaranju Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.
Broj: 2017/S 0F2-0016496
Usluge 28.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/922
Grad Gospić, , Gospić Autotrans d.o.o. , Cres usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić
Broj: 2017/S 0F2-0026402
Usluge 28.12.2017. 16.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/921
Grad Sisak , Sisak Crodux plin d.o.o. , Zagreb opskrba električnom energijom za razdoblje od 24 mjeseca
Broj: 2017/S 0F2-00023196
Usluge 28.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/920
Klinički bolnički centar Split , Split EndoPro implants d.o.o. , Zagreb endoproteze (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F2-00013692
Roba 27.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/919
Grad Zagreb , Zagreb Sport net inženjering d.o.o. , Zagreb elektronički sportski semafor za plivanje i vaterpolo na lokaciji SP Mladost   Roba 27.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/918
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Kormedix d.o.o. , Zagreb nabava opreme UZV Color Doppler za Radiologiju
Broj: 2017/S 0F2-0022791
Roba 27.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/917
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Anita Šimić , Sinj čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija (po grupama)   Usluge 27.12.2017. 04.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/916
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Atalian Global Services Croatia d.o.o. , Zagreb usluge čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora HZMO-a u Središnjoj službi, PS u Zagrebu, PU u Karlovcu, PU u Sisku s ispostavama i poslovnog prostora arhive u Jastrebarskom
Broj: 2017/S 0F2-0019874
Usluge 27.12.2017. 05.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/915
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Bau gradnja d.o.o. , Gunja izvođenje radova rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade (Po+P+1) na adresi Cvjetni trg 10, 11 i 12 Stara Gradiška, Brodsko-posavska županija
Broj: 2017/S 0F2-0021409
Radovi 27.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/914
Rijeka Plus d.o.o. , Rijeka Came Adriatic d.o.o. , Kastav dobava i implementacija sustava naplate te automatskih blagajni na lokaciji Kantrida
Broj: 2017/S 0F2-0026288
Mjeąovita nabava 27.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/913
Grad Pula , Pula Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. , Zagreb usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja-zajednička nabava
Broj: 2017/S 0F2-0026050
Usluge 27.12.2017. 09.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/912
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Hidraulika promet d.o.o. , Zagreb vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom
Broj: 2017/S 0F2-0019918
Roba 27.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/911
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Alca Zagreb d.o.o. , Zagreb papirnata konfekcija i tekući sapuni za sustave držača
Broj: 2017/S 0F2-0021500
Roba 22.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/910
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Građevinski obrt Šalić, vl. Zlatko Šalić , Poreč izvođenje građevinskih i montažnih radova na vodovodnom ogranku Šetalište A. Restovića-Hotel Materada u Poreču
Broj: 2017/S 0F5-0019824
Radovi 22.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/909
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Hemco d.o.o. , Đakovo osobna zaštitna sredstva (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0025797
Roba 22.12.2017. 17.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/908
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko nabava tonera, tinti i pripadajućeg potrošnog materijala (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F5-0019799
Roba 22.12.2017. 03.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/907
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medis Adria d.o.o. , Zagreb oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu-ostala medicinska oprema (grupa 4.)
Broj: 2017/S 0F2-0018124
Roba 20.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/906
Županijska uprava za ceste Zadarske županije , Zadar Colas Hrvatska d.d. , Varaždin rekonstrukcija lokalne ceste L 63069 dionica Otišina-D 27
Broj: 2017/S 0F2-0020836
Radovi 20.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/905
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj
Broj: 2017/S 0F2-0013195
Roba 20.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/904
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. , Zagreb nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic   Usluge 20.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/903
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic   Usluge 20.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/902
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb ZP IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta Metmonic
Broj: 2017/S 0F2-0015237
Usluge 20.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/901
Grad Zagreb , Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet , Zagreb izrada studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice žljezničkih vagona Gredelj
Broj: 2017/S 0F2-0025444
Usluge 18.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/900
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Pedom asfalti d.o.o., Zagreb i Zagorje gradnja d.o.o., Zagreb izvanredno održavanje državne ceste DC225 na području Općine Brdovec u duljini 7.645 m
Broj: 2017/S 0F2-0016217
Radovi 18.12.2017.
29.12.2017
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/899
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Čakovec , Čakovec usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje (grupa II)
Broj: 2017/S F21-0009239
Usluge 18.12.2017. 18.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/898
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb 5 angiografskih monoplarnih RTG aparata za interventnu kardiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u RH (KBC Split, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava i KB Sveti Duh)
Broj: 2017/S 0F2-0018943
Roba 18.12.2017. 18.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/897
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Rohde&Schwarz Osterreich G.m.b.H. , Beč, Austrija nabava i ugradnja VHF i UHF radijskih sustava za kontrolu zračnog prometa (s ciljem zamjene i nadogradnje postojećih VHF&UHF sustava)
Broj: 2017/S 0F2-0017533
Mjeąovita nabava 18.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/896
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb JET-SET d.o.o. , Vrbanja usluge uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0017678
Usluge 18.12.2017. 21.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/895
Grad Zagreb , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada II faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Broj: 2017/S 0F2-0025177
Usluge 18.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/894
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje, Dicmo dobava i ugradnja elektro opreme u TS 110/20(10)-35/20(10) kV Zadar istok
Broj: 2017/S 0F5-0025461
Mjeąovita nabava 18.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/893
Grad Zagreb , Zagreb Dea Lens Project d.o.o. , Osijek procjepna svjetiljka s video sustavom
Broj: 2017/S 0F2-0016855
Roba 18.12.2017. 21.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/892
Grad Petrinja , Petrinja Vodoprivreda Sisak d.d. , Sisak izvođenje radova na rekonstrukciji četiri traktorska puta u šumske ceste u gospodarskoj jedinici Petrinjske šume
Broj: 2017/S 0F2-0025642
Radovi 18.12.2017. 27.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/891
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava angiosale-DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure za potrebe zdravstvnih ustanova u RH   Roba 18.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/890
Bikarac d.o.o. , Šibenik Strabag d.o.o. , Zagreb projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac
Broj: 2017/S 0F2-0025103
Mjeąovita nabava 18.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/889
Gradski parking d.o.o. , Šibenik ZP Ing-grad d.o.o., Zagreb i Projektgradnja d.o.o., Gornja Vrba izgradnja građevine 3. skupine: podzemna garaža, trg, prezentacija arheologije, trafostanica
Broj: 2017/S 0F2-0012254
Radovi 18.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/888
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Pedom asfalti d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10, čvor Sveta Helena-čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec 1-čvorište Gradec
Broj: 2017/S 0F2-0012205
Radovi 18.12.2017.
28.12.2017
Odluka
UP/II-034-02
/17-01/887
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj usluge uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0017678
Usluge 15.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/886
Grad Zagreb , Zagreb Ekola grupa d.o.o. , Zagreb izrada II faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Broj: 2017/S 0F2-0025177
Usluge 15.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/885
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Lima O.I. d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju-ortopedski implantati (grupe: 3., 10. i 11.)
Broj: 2017/S 0F2-0012637
Roba 15.12.2017. 18.01.2018 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/884
Grad Zagreb , Zagreb Dea Lens Project d.o.o. , Osijek procjepna svjetiljka
Broj: 2017/S 0F2-0016810
Roba 15.12.2017. 27.12.2017 Odluka
UP/II-034-02
/17-01/883
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb digitalni ortophan (grupa I.)
Broj: 2017/S 0F2-0016773
Roba 14.12.2017. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/17-01/882
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj s isporukom i montažom
Broj: 2017/S 0F2-0023131
Roba 14.12.2017. 19.12.2017 Odluka