Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/592
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP Patrlji d.o.o., Podbablje Gornje i Vodogradnja Rijeka d.o.o., Kukuljanovo izmještanje nanosa iz akumulacijskog jezera HE Golubić
Broj: 2018/S 0F5-0010851
Radovi 18.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/591
Dom zdravlja Ogulin , Ogulin Hidraulika promet d.o.o. , Zagreb vozilo za sanitetski prijevoz, pogon 4x4-vozilo za prijevoz pacijenata za potrebe djelatnosti sanitetskog prijevoza-1 kom
Broj: 2018/S 0F2-0014286
Roba 18.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/590
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5.)
Broj: 2017/S 0F2-0013509
Roba 17.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/589
Grad Poreč-Parenzo , Poreč Opstanak d.o.o. , Split nabava audiovizualne opreme za Osnovnu školu i sportsku dvoranu Finida u Poreču (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0011019
Roba 17.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/588
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb GRA-PO d.o.o. , Gornj Stupnik traktori za rasadnike
Broj: 2018/S 0F2-0012274
Roba 17.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/587
Splitsko-dalmatinska županija , Split Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Masterplana programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta
Broj: 2017/S 0F2-0023327
Usluge 17.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/586
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine, vozila i zaposlenika
Broj: 2018/S 0F5-0014562
Usluge 17.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/585
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Tromont d.o.o. , Split izvođenje radova na uređenju prostora Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice-jednodnevna kirurgija i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava
Broj: 2018/S 0F2-0011012
Radovi 16.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/584
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec ZP Beckman-Coulter d.o.o.,Zagreb i Bomi-Lab d.o.o., Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za potrebe Medicinsko-biokemijskog laboratorija (grupa 5)
Broj: 2017/S 0F2-0013509
Roba 16.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/583
Hrvatske vode , Zagreb ZP IDT d.o.o., Osijek i Institut IGH d.o.o., Zagreb stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Sopot
Broj: 2018/S 0F2-0006842
Usluge 16.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/582
Hrvatske vode , Zagreb ZP IDT d.o.o., Osijek i Institut IGH d.o.o., Zagreb stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Blata-Cerna
Broj: 2018/S 0F2-0006721
Usluge 16.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/581
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava opreme SPECT-CT gama kamera
Broj: 2017/S 0F2-0022333
Roba 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/580
Osnovna škola Mate Lovraka , Veliki Grđevac Građevinski obrt MD gradnja, vl. Drago Ljevar , Hercegovac izvođenje radova energetske obnove na zgradi Područne škole Pavlovac
Broj: 2018/S 0F2-0010248
Radovi 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/579
Hrvatske vode , Zagreb Sedra consulting d.o.o. , Zagreb stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Sopot
Broj: 2018/S 0F2-0006824
Usluge 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/578
Hrvatske vode , Zagreb Sedra consulting d.o.o. , Zagreb stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavnja Blata-Cerna
Broj: 2018/S 0F2-0006721
Usluge 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/577
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Krokoteks d.o.o. , Sveti Ivan Zelina usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu)
Broj: 2018/S 0F2-0017324
Usluge 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/576
Usluga Poreč d.o.o. , Poreč Gradatin d.o.o. , Sesvete sustav za identifikaciju spremnika za otpad
Broj: 2018/S 0F2-0011319
Roba 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/575
Grad Vinkovci , Vinkovci Peruča d.o.o. , Osijek nabava namještaja i opreme za Osnovnu školu Nikole Tesle, Mirkovci
Broj: 2018/S 0F2-0009877
Roba 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/574
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u projektu Za zdravlje BBŽ
Broj: 2018/S 0F2-0016855
Roba 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/573
Opća bolnica Virovitica , Virovitica Shimadzu d.o.o. , Zagreb opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a u sklopu razvoja dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica (grupa 7.)
Broj: 2018/S 0F2-0001127
Roba 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/572
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Poduzeće za ceste Split d.d. , Dugopolje izgradnja obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljine cca. 1,56 km
Broj: 2018/S 0F2-0017516
Radovi 13.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/571
Grad Zagreb , Zagreb ZP Macel plin d.o.o., Zagreb, Tigra d.o.o., Zagreb i Bestprojekt d.o.o., Zagreb izgradnja punionice stlačenog prirodnog plina s trafostanicom
Broj: 2017/S 0F2-0012888
Radovi 12.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/570
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa , Duga Resa Zuccon d.o.o. , Zagreb RTG uređaj s digitalnim WiFi panelom i preglednom radnom stanicom (1kom)
Broj: 2018/S 0F2-0017034
Roba 11.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/569
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu)
Broj: 2018/S 0F2-0002641
Usluge 11.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/568
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja imovine bloka K i bloka L
Broj: 2018/S 0F5-0015945
Usluge 11.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/567
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Terad d.o.o. , Zagreb transformatorska ulja (grupa 1.)
Broj: 2017/S 0F5-0026362
Roba 11.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/566
Grad Bakar , Bakar Gradeko d.o.o. , Zagreb nabava energetski učinkovite javne rasvjete-LED lampe
Broj: 2018/S 0F2-0012323
Roba 11.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/565
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj s isporukom i montažom
Broj: 2017/S 0F2-0023131
Roba 11.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/564
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica e-Radio d.o.o. , Velika Gorica usluge provođenja informiranja javnosti i vidljivosti EU sufinanciranog projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica
Broj: 2018/S 0F5-0004257
Usluge 11.07.2018. 17.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/563
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka M.T.F. d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za opremanje Klinike za kirurgiju-lokalitet Rijeka, Klinike za kirurgiju-lokalitet Sušak, Klinike za ginekologiju i porodništvo, Klinike za neurologiju, Klinike za pedijatriju, Zavoda za gastroenterologiju i Zavoda za pulmologiju, aparati za anesteziju te ostala medicinska oprema za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka (grupe: XII i XV)
Broj: 2018/S 0F2-0001371
Roba 11.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/562
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju
Broj: 2017/S 0F2-0020679
Roba 10.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/561
Vukovarsko-srijemska županija , Vukovar Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja nabava medicinske opreme i uređaja za potrebe Vukovarsko-srijemske županije u sklopu projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0002805
Roba 10.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/560
Hrvatske vode , Zagreb ZP Hidro-expert d.o.o., Rijeka i GRAD invest d.o.o., Split izrada projektne dokumentacije za zahvat Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima
Broj: 2018/S 0F2-0009926
Usluge 10.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/559
Grad Zagreb , Zagreb Armus d.o.o. , Zagreb obavljanje poslova elektropriključenja, opremanja, održavanja i upravljanja priključnim mjestima za javne manifestacije na području Grada Zagreba
Broj: 2018/S 0F2-0005891
Usluge 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/558
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/557
Čistoća d.o.o. , Varaždin Kemis-Termoclean d.o.o. , Zagreb nabava usluge skupljanja (preuzimanja) opasnog otpada (grupe 5. i 6.)
Broj: 2018/S 0F2-0008091
Usluge 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/556
Opća bolnica Gospić , Gospić Medial d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj za Odjel radiologije
Broj: 2018/S 0F2-0016556
Roba 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/555
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru , Biograd na Moru EndoPro implants d.o.o. , Zagreb nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0005476
Roba 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/554
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Niskogradnja Jurčak d.o.o., Požega redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 01.02.2018. do 31.01.2022 godine
Broj: 2017/S 0F2-0013679
Radovi 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/553
Općina Saborsko , Saborsko Geo-rad d.o.o. , Dražice projektna dokumentacija Centar za mlade   Usluge 09.07.2018. 13.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/552
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb nabava vanjskih stručnih usluga za nabavne procese za potrebe ESF projekta kurikularne reforme
Broj: 2018/S 0F2-0009389
Usluge 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/551
Rijeka 2020 d.o.o. , Rijeka ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb, Ecorys Hrvatska d.o.o., Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Prizma-Centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., Zagreb monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture
Broj: 2018/S 0F2-0004717
Usluge 09.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/550
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb uređaj za magnetsku rezonanciju za Odjel za radiologiju - 1 kom.
Broj: 2018/S 0F2-0016579
Roba 06.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/549
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Leluba d.o.o. , Sesvete toneri i tinte
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 06.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/548
Grad Zagreb , Zagreb Inki Dinki, obrt za usluge, vl. Hrvoje Glavica , Zagreb obavljanje poslova elektropriključenja, opremanja, održavanja i upravljanja priključnim mjestima za javne manifestacije na području Grada Zagreba
Broj: 2018/S 0F2-0005891
Usluge 06.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/547
Sisački vodovod d.o.o. , Sisak ZP Via Factum d.o.o., Biograd na Moru, Hidroing d.o.o., Osijek, Institut IGH d.d., Zagreb, Hidroprojekt -ing d.o.o., Zagreb, Dippold&Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica i Prongrad biro d.o.o., Zagreb izrada projektne i studijske dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak-Sisak 2
Broj: 2018/S 0F5-0008881
Usluge 06.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/546
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Ing-grad d.o.o. , Zagreb radovi na izgradnji prostora javne namjene na lokaciji KILA 1-Faza 2 na k.č.br. 3338/1 k.o. Split
Broj: 2018/S 0F2-0005614
Radovi 06.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/545
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero , Biograd na Moru Vevrca d.o.o. , Zgornja Besnica, Slovenija adrenalinski park
Broj: 2018/S 0F2-0011776
Radovi 06.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/544
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za popunjavanje nesesera za obavljanje očevida
Broj: 2018/S 0F2-0012542
Roba 05.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/543
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava tonera i bubnjeva za pisače za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Broj: 2018/S 0F2-0016044
Roba 04.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/542
Krapinsko-zagorska županija , Krapina Shimadzu d.o.o. , Zagreb dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Broj: 2018/S 0F2-0010066
Roba 03.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/541
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu)
Broj: 2018/S 0F2-0002641
Usluge 03.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/540
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Trames Consultants d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK -Rijeka na dionici Oštarije-Škrljevo
Broj: 2018/S 0F5-0008697
Usluge 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/539
Hrvatske vode , Zagreb Izgradnja VVK d.o.o. , Vinkovci radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama Topola-Županja, Slavonski Brod-Dubočac i Dubočac-Lužani
Broj: 2018/S 0F2-0003356
Radovi 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/538
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Marjanović Drago , Karlovac sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever
Broj: 2018/S 0F5-0016466
Usluge 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/537
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb preventivno redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 2.)   Usluge 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/536
Hrvatska poljoprivredna agencija , Križevci Insepo d.o.o. , Zagreb toneri i tinte
Broj: 2018/S 0F2-0016041
Roba 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/535
Grad Vinkovci , Vinkovci Insako d.o.o. , Zagreb nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi
Broj: 2018/S 0F2-0008238
Roba 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/534
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Krokoteks d.o.o. , Sveti Ivan Zelina usluga pranja i peglanja rublja za potrebe KBC Sestre milosrdnice
Broj: 2018/S 0F2-0000321
Usluge 02.07.2018. 04.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/533
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Alcina d.o.o. , Zagreb naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Vis (grupa 1.)
Broj: 2018/S F22-0000518
Usluge 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/532
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Alcina d.o.o. , Zagreb naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Šolta (grupa 1.)
Broj: 2018/S F22-0000537
Usluge 02.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/531
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Komteh d.o.o. , Dugo Selo sprej boja za H.Š. d.o.o.
Broj: 2018/S 0F2-0009419
Roba 29.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/530
Grad Zagreb , Zagreb L.-Ring d.o.o. , Zagreb građevinski strojevi i oprema (grupa 8.)
Broj: 2017/S 0F2-0025955
Roba 29.06.2018. 04.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/529
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije , Pula Medicpro d.o.o. , Čakovec nabava medicinskog potrošnog materijala (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0010373
Roba 29.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/528
Klinički bolnički centar Split , Split Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb oprema za dijagnostiku kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Split - RTG dijagnostika
Broj: 2018/S 0F2-0015533
Roba 29.06.2018. 13.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/527
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad preventivno redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 3.)
Broj: 2017/S 0F-0022956
Usluge 29.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/526
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije , Požega Auto centar Bošković d.o.o. , Požega održavanje vozila (grupa 7.2)   Usluge 29.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/525
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja imovine bloka K i bloka L od svih opasnosti
Broj: 2018/S 0F5-0015945
Usluge 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/524
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Poduzeće za ceste Split d.d. , Dugopolje poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi Izgradnja kanalizacijske mreže, C.S.,podmorskog ispusta i sanacija vodovodne mreže
Broj: 2018/S 0F2-0015756
Radovi 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/523
Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o. , Slavonski Brod AnAs d.o.o. , Zagreb atomski apsorpcijski spektrometar
Broj: 2018/S 0F2-0009803
Roba 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/522
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Geometar Osijek d.o.o. , Osijek geodetske usluge (grupa 6.)
Broj: 2017/S 0F5-0027116
Usluge 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/521
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb VIT-projekt d.o.o. , Split nadzor nad izgradnjom pristupnih cesta mostu Pelješac: Duboka-Sparagovići, Zradeže
Broj: 2018/S 0F2-0015677
Usluge 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/520
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Porsche leasing d.o.o. , Zagreb motorna vozila putem financijskog leasinga (grupa 2., 3. i 4.)
Broj: 2018/S 0F2-0002851
Roba 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/519
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Geodata projekt d.o.o. , Zagreb geodetske usluge (grupa 2.)
Broj: 2017/S 0F5-0027116
Usluge 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/518
Sveučilište u Dubrovniku , Dubrovnik SGM Informatika d.o.o. , Split računalna oprema i potrepštine (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0011098
Roba 28.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/517
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Shimadzu d.o.o. , Zagreb oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu - digitalna radiološka snimaonica i digitalni mobilni radiografski uređaj
Broj: 2018/S 0F2-0002509
Roba 27.06.2018.
06.07.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/516
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni mamograf za Odjel za radiologiju - 1 kom.
Broj: 2018/S 0F2-0015235
Roba 27.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/515
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije , Slavonski Brod Strabag d.o.o. , Zagreb izgradnja dionice lokalne ceste L 42042 (između naselja Garčin i Surevica)
Broj: 2018/S 0F2-0011332
Radovi 27.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/514
Opća bolnica Zadar , Zadar Kormedix d.o.o. , Zagreb klasična DDR snimaonica - Odjel za radiologiju kom. 1
Broj: 2018/S 0F2-0011388
Roba 27.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/513
Grad Karlovac , Karlovac ZP Ekupi d.o.o., Zagreb i Profil Klett d.o.o., Zagreb školske knjige za učenike osnovnih škola Grada Karlovca
Broj: 2018/S 0F2-0012023
Roba 26.06.2018. 04.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/512
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava multifunkcionalnog digitalnog RTG uređaja
Broj: 2018/S 0F2-0015589
Roba 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/511
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu - digitalna radiološka snimaonica i digitalni mobilni radiografski uređaj
Broj: 2018/S 0F2-0002509
Roba 26.06.2018.
06.07.2018
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/510
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb dobava, isporuka i ugradnja elektro opreme u TS 110-20(10) - 35-20(10) kV Zadar Istok
Broj: 2017/S 0F5-0025461
Roba 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/509
Klinika za psihijatriju Vrapče , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava višeslojnog CT uređaja
Broj: 2017/S 0F2-0022092
Roba 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/508
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. , Zagreb nabava robe putem financijskog leasinga-šumski kamionski stup s prikolicom
Broj: 2017/S 0F2-0016974
Roba 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/507
Nasadi d.o.o. , Zadar GPT Đurasek d.o.o. , Radovan nabava pogrebne opreme
Broj: 2017/S 0F2-0024944
Roba 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/506
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Enel-Split d.o.o. , Split informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem
Broj: 2018/S 0F2-0015199
Roba 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/505
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Infosistem d.d. , Zagreb programsko rješenje sustava za upravljanje spisima Naručitelja-Informacijski sustav za upravljanje dokumentacijoim, licence, razvoj, implementacija i obuka   Mjeąovita nabava 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/504
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad dobava, isporuka i ugradnja elektro opreme u TS 110-20(10) - 35-20(10) kV Zadar Istok
Broj: 2017/S 0F5-0025461
Roba 26.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/503
Valbruna sport d.o.o. , Rovinj ZP ESP d.o.o., Rijeka i Randić i suradnici d.o.o., Rijeka izrada glavnog projekta bazena u kompleksu bolnice Dr. Martin Horvat u Rovinju
Broj: 2018/S 0F2-0008516
Usluge 26.06.2018. 11.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/502
Osječko-baranjska županija , Osijek Fasader Boja d.o.o. , Osijek izvođenje radova na projektu 4c1.3 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (grupa 6. i 13.)
Broj: 2018/S 0F2-0006426
Radovi 21.06.2018. 05.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/501
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva , Zagreb ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb i Um i Um d.o.o., Zagreb usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i provedbom postupka nabave
Broj: 2018/S 0F2-0007328
Usluge 21.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/500
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ligo grupa d.o.o. , Koprivnica rekonstrukcija staklene fasade zgrade dispečerskog centra u Koprivnici
Broj: 2018/S 0F5-0008252
Radovi 21.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/499
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb G.T. Trade d.o.o. , Split izvođenje radova na obnovi željezničke pruge Koprivnica - Virovitica, poddionica Virovitica (isklj.) - Pitomača (uklj.)
Broj: 2018/S 0F5-0009476
Radovi 20.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/498
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb usluge putničkih agencija-smještaj u zemlji i inozemstvu i zrakoplovne karte
Broj: 2018/S 0F2-0003996
Usluge 20.06.2018. 18.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/497
Grad Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb operacijski traumatološki stol
Broj: 2018/S 0F2-0008783
Roba 20.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/496
Općina Nijemci , Nijemci Speranza d.o.o. , Zagreb usluge organizacije putovanja za sva putovanja u sklopu projekta HORIS   Usluge 20.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/495
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb ZP Innecto d.o.o., Split i KRT d.o.o., Livade PP prosjeke s elementima ceste (grupe 2., 3. i 4.)
Broj: 2018/S 0F2-0009996
Radovi 20.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/494
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Duplico d.o.o. , Rakov Potok izgradnja sustava odvodnje u okviru Projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava-izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 20.06.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/493
Arheološki muzej u Splitu , Split ZP Core d.o.o., Dubrovnik i Geographica d.o.o., Split usluga izrade tehničke dokumentacije arheoloških lokaliteta i muzeološke-muzeografskog rješenja - Integrirani program Salona (po grupama)
Broj: 2018/S 0F2-0003729
Usluge 19.06.2018. 06.07.2018 Odluka