Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/1061
Hrvatski hidrografski institut , Split SGM Informatika d.o.o. , Split računala i računalna oprema
Broj: 2019/S 0F2-0039153
Roba 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1060
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP PVI Solar d.o.o., Aljmaš, PVI GmbH, Klagenfurt am Wörthersee, Republika Austrija, Intecco d.o.o., Osijek, Deling d.o.o., Tuzla, Bosna i Hercegovina i Solvis d.o.o., Varaždin izgradnja neintegrirane sunčane elektrane Kosore-Jug
Broj: 2019/S 0F5-0022621
Radovi 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1059
Opća bolnica Zadar , Zadar ZP Rudan d.o.o., Žminj, Esco Energy d.o.o., Žminj i Funda d.o.o., Zaprešić izrada projektne dokumentacije Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u OB Zadar
Broj: 2019/S 0F2-0027978
Usluge 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1058
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Trames d.o.o. , Dubrovnik nadzor nad radovima sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, čtikovici, Malom Zatonu i Orašcu
Broj: 2019/S 0F5-0036642
Usluge 15.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1057
Istarski domovi zdravlja , Pula Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb stomatološki materijal (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0026669
Roba 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1056
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Zajednički odvjetnički ured Krivačić-Divić , Bjelovar nabava usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integralnog informacijskog sustava CEZIH
Broj: 2019/S 0F2-0043357
Usluge 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1055
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja kabelskog priključka 2xšš0 kV za TS šš0/š0 (20) kV Zamet
Broj: 2019/S 0F5-0003213
Radovi 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1054
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija upravne zgrade u HE Kraljevac
Broj: 2019/S 0F5-0031697
Radovi 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1053
Vukovarsko-srijemska županija , Vukovar ABC Consulting d.o.o. , Virovitica usluga daljinskog istraživanja, upravljanja prostorom i prirodnim resursima na poplavom stradalom području
Broj: 2019/S 0F2-0001855
Usluge 14.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1052
Grad Osijek , Osijek Detas d.o.o. , Pakrac pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka.
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 12.11.2019. 14.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1051
Grad Osijek , Osijek LAC-Transkop d.o.o. , Ivanić Grad pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka.
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 12.11.2019. 14.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1050
Riječka razvojna agencija Porin , Rijeka EOS GmbH Electro Optical Systems, München, Njemačka opremanje proizvodnog parka Torpedo (grupa 5.)
Broj: 2019/S 0F2-0008765
Roba 12.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1049
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. , Sisak Vodoplast promet d.o.o. , Sesvetski Kraljevac nabava komunalne opreme (gtupa 5.)
Broj: 2019/S 0F2-0042590
Roba 12.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1048
IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. , Buzet Almes-Eko d.o.o. , Rijeka izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava Brajkovići-Trviž -uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Broj: 2019/S 0F5-0043041
Radovi 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1047
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana energetski učinkoviti transformatori
Broj: 2019/S 0F5-0042376
Roba 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1046
Vode Lipik d.o.o. , Pakrac Kolektor Koling d.o.o. , Idrija, Republika Slovenija poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac, rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rekonstrukcija sustava odvodnje
Broj: 2019/S 0F5-0012340
Radovi 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1045
Općina Marina , Marina čkrinjica d.o.o. , Zagreb opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Pozorcu
Broj: 2019/S 0F2-0030911
Roba 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1044
Moslavina d.o.o. , Kutina ZP Maxicon d.o.o.,Zagreb, WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Bates projekt d.o.o., Zagreb nabava usluga upravljanja projektom Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina
Broj: 2019/S 0F5-0012608
Usluge 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1043
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama
Broj: 2019/S 0F2-0011230
Usluge 11.11.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1042
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lima O.I. d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka ortopedskih implantata za jednogodišnje razdoblje (grupe 4. i 9.)
Broj: 2019/S 0F2-0036018
Roba 11.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1041
Grad Ivanić Grad , Ivanić Grad Gamabon d.o.o. , Zagreb radovi na sanaciji Sportske dvorane Žeravinec - Ivanić-Grad
Broj: 2019/S 0F2-0035917
Radovi 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1040
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb gradnja punionice vozila na električnu energiju u gradu Slavonskom Brodu
Broj: 2019/S 0F2-0035887
Roba 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1039
Općina Podbablje , Kamenmost Integer savjetovanje j.d.o.o. , Zagreb nabava savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Podbablje
Broj: 2019/S 0F2-0035560
Usluge 08.11.2019.
14.11.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1038
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj
Broj: 2019/S 0F5-0042072
Usluge 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1037
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet , Rijeka Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava sustava za analizu proteina (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0021496
Roba 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1036
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet , Rijeka AlphaChrom d.o.o. , Zagreb nabava sustava za analizu proteina (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0021496
Roba 08.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1035
Grad Zagreb , Zagreb ZP Metal-Projekt d.o.o., Zagreb i Projektlab d.o.o., Velika Gorica Projekt sanacije Mosta slobode (III faza) s potrebnim istražnim radovima
Broj: 2019/S 0F2-0002170
Usluge 07.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1034
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Geoplan d.o.o. , Slavonski Brod pružanje geodetskih usluga za grupu područja Istok
Broj: 2019/S 0F5-0029263
Usluge 07.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1033
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb Kemis-Termoclean d.o.o. , Zagreb usluge zbrinjavanja mulja s UPOV-a (grupa I)
Broj: 2019/S 0F5-0037454
Usluge 07.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1032
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Perinić sistemi d.o.o. , Zagreb Rasvjetna konstrukcija
Broj: 2019/S 0F2-0025955
Roba 06.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1031
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb toneri
Broj: 2019/S 0F5-0021256
Roba 06.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1030
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , đakovo dobava i ugradnja opreme i materijala u Terenskoj jedinici Beli Manastir
Broj: 2019/S 0F5-0034338
Mje¹ovita nabava 06.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1029
Hrvatski hidrografski institut , Split Laser d.o.o. , Split računala i računalna oprema
Broj: 2019/S 0F2-0039153
Roba 06.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1028
Grad Samobor , Samobor Detas d.o.o. , Pakrac nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu
Broj: 2019/S 0F2-0027319
Roba 05.11.2019. 06.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1027
Javna ustanova PETRA-Petrinjska razvojna agencija , Petrinja Geo-Rad d.o.o. , Jelenje, Dražice izrada projektne dokumentacije za izgradnju Poduzetničko-društvenog centra (grupa B)   Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1026
Vodovod i odvodnja d.o.o. , čibenik Fundus projekt d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja projektom Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije čibenik
Broj: 2019/S 0F5-0011549
Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1025
Klinički bolnički centar Split , Split Tehnomedika d.o.o. , Zagreb uređaji za neinvazivnu mehaničku ventilaciju
Broj: 2019/S 0F2-0042332
Roba 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1024
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Pismorad d.d. , Zagreb zaštitne ograde (grupa 4.)
Broj: 2019/S 0F2-0033442
Roba 05.11.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1023
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Odvjetničko društvo Vešligaj i Sliepčević j.t.d. , Zagreb izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski
Broj: 2019/S 0F2-0041736
Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1022
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski
Broj: 2019/S 0F2-0041736
Usluge 05.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1021
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Gradir d.o.o. , Zagreb usluga stručnog nadzora nad radovima obnove i adaptacije š60 pojedinačnih devastiranih, oštećenih ili srušenih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.
Broj: 2019/S 0F2-0035911
Usluge 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1020
Općina Bol , Bol Deltron d.o.o. , Split rekonstrukcija zgrade javne namjene
Broj: 2019/S 0F2-0036134
Radovi 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1019
Dječji vrtić Trilj , Trilj čkrinjica d.o.o. , Zagreb opremanje dječjeg vrtića i jaslica
Broj: 2019/S 0F2-0031104
Roba 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1018
Općina Podturen , Podturen Veritas Esco d.o.o. , Split postavljanje LED rasvjete
Broj: 2019/S 0F2-0031309
Usluge 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1017
Grad Zagreb , Zagreb Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb laboratorijski reagensi za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0000672
Roba 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1016
Grad Osijek , Osijek ZP honcho d.o.o., Osijek i Promacon d.o.o., Bjelovar usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin
Broj: 2019/S 0F2-0035629
Usluge 04.11.2019. 07.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1015
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka isporuka odvodnika prenapona (grupa š)
Broj: 2018/S 0F5-0036906
Roba 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1014
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Jurcon projekt d.o.o. , Zagreb izgradnja dionice DC 403, od čvora čkurinje do luke Rijeka
Broj: 2019/S 0F2-0018363
Radovi 04.11.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1013
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lohmann & Rauscher d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka medicinskog i potrošnog materijala 2 (grupa 49.)
Broj: 2019/S 0F2-0031245
Roba 31.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1012
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Leluba d.o.o. , Sesvete uredski materijal (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0029486
Roba 31.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1011
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Intergrafika TTŽ d.o.o. , Zagreb usluge tiska materijala za usluge HP
Broj: 2019/S 0F5-0018518
Usluge 29.10.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1010
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sirocco d.o.o. , Bjelovar pilot projekt prikupljanja mjernih podataka uz korištenje ručnih terminala pružatelja
Broj: 2019/S 0F5-0033059
Roba 29.10.2019. 12.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1009
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica ZP Tigra d.o.o., Zagreb i Bubanj-Niskogradnja d.o.o., Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica - rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje
Broj: 2019/S 0F5-0018920
Radovi 29.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1008
Luka Rijeka d.d. , Rijeka Eurco d.d. , Vinkovci izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području Terminala za rasute terete Podbok-Bazen Bakar
Broj: 2019/S 0F5-0031352
Radovi 29.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1007
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb ZP BK Montaža d.o.o., Zagreb i Georad d.o.o., Zagreb izgradnja osnovnog dobavnog sustava za projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok
Broj: 2019/S 0F5-0007222
Radovi 29.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1006
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Sanyko d.o.o. , Zagreb kirurški šivaći materijal (grupa 8)
Broj: 2019/S 0F2-0028151
Roba 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1005
Zagrebačka županija , Zagreb Profil Klett d.o.o. , Zagreb nabava interaktivnih ploča
Broj: 2019/S 0F2-0026547
Roba 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1004
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Mjerne tehnologije d.o.o. , Zagreb instrumenti za mjerenje električnih veličina (grupa 9)
Broj: 2019/S 0F2-0034871
Roba 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1003
Istarska županija , Pula Singrad d.o.o. , Poreč usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Medicinske škole Pula
Broj: 2019/S 0F2-0027409
Usluge 28.10.2019. 05.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/1002
Općina Pokupsko , Pokupsko Veritas Esco d.o.o. , Split zamjena dijela postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivijom
Broj: 2019/S 0F2-0040267
Usluge 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1001
Općina Domašinec , Domašinec Veritas Esco d.o.o. , Split modernizacija javne rasvjete u Općini Domašinec
Broj: 2019/S 0F2-0027507
Usluge 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/1000
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Produh d.o.o. , Zagreb izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Omiš na državnoj cesti oznake DC8
Broj: 2019/S 0F2-0038564
Usluge 28.10.2019. 31.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/999
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet , Zagreb Opstanak d.o.o. , Split nabava računalne opreme
Broj: 2019/S 0F2-0035599
Roba 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/998
Ministarstvo zdravstva , Zagreb B.T.M. Pharma d.o.o. , Zagreb setovi za automatsku biokemijsku analizu i pripadajući potrošni materijal za Ispostave županijskih Zavoda za hitnu medicinu
Broj: 2019/S 0F2-0007511
Roba 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/997
Klinički bolnički centar Split , Split Pharmamed mado d.o.o. , Zagreb sistemi za volumetrijske infuzijske pumpe
Broj: 2019/S 0F2-0040567
Roba 28.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/996
Zagrebačka županija , Zagreb Tehnomodeli d.o.o. , Zagreb nabava interaktivnih ploča
Broj: 2019/S 0F2-0026547
Roba 25.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/995
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Deloitte d.o.o. , Zagreb usluga pripreme i provedbe postupka nabave za realizaciju projekta Optimiziranje i poboljšanje učinka radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva RH-Radiološko edukacijski centar koji će provoditi Referentni centar pro Kliničkom zavodu za radiologiju KBCSM
Broj: 2019/S 0F2-0029587
Usluge 25.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/994
Grad Osijek , Osijek Veritas Esco d.o.o. , Split pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Osijeka.
Broj: 2019/S 0F2-0018025
Usluge 25.10.2019. 04.11.2019
05.11.2019
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/993
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb CT uređaj
Broj: 2018/S 0F2-0004486
Roba 25.10.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/992
Istarski domovi zdravlja , Pula Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalni sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica
Broj: 2019/S 0F2-0018694
Roba 25.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/991
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A5, dionica granice Mađarske-Beli Manastir
Broj: 2018/S 0F2-0036669
Usluge 25.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/990
Grad Zagreb , Zagreb Tra-mont d.o.o. , Zagreb oprema za bolničku prehranu (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0024913
Roba 24.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/989
Opća bolnica Zadar , Zadar Iceberg International Trading d.o.o. , Zagreb monoplanarni RTG uređaj za interventne kardiološke zahvate
Broj: 2019/S 0F2-0040177
Roba 24.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/988
Grad Trogir , Trogir Vilim Halbarth , Trogir radovi na izradi spomenika Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
Broj: 2019/S F12-0022371
Radovi 24.10.2019. 28.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/987
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Projektni biro P45 d.o.o. , Zagreb izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama
Broj: 2019/S 0F2-0011230
Usluge 24.10.2019. 28.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/986
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Dinarid d.o.o. , Zagreb toneri i tinte (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 24.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/985
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , čilipi ZP Euroherc osiguranje d.d., Zagreb i Adriatic osiguranje d.d., Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2019/S 0F5-0034826
Usluge 23.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/984
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ABB d.o.o. , Zagreb dobava i montaža SN postrojenja te pomoćnih i sekundarnih sustava distribucijskog dijela TS šš0/š0(20)kV Zamet
Broj: 2019/S 0F5-0007266
Mje¹ovita nabava 23.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/983
Varaždinska županija , Varaždin Festta d.o.o. , Zagreb medicinsko-dijagnostička oprema (grupa 7)
Broj: 2019/S 0F2-0025406
Roba 23.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/982
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb ZP Odvjetnik Dominik Nizić, Zagreb i Alcina d.o.o., Zagreb usluga čišćenja prostora na lokaciji Rebro za potrebe KBC-a Zagreb
Broj: 2019/S 0F2-0024693
Usluge 23.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/981
Istarski domovi zdravlja , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb digitalni sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica
Broj: 2019/S 0F2-0018694
Roba 23.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/980
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Vargon d.o.o. , Kukuljanovo izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Broj: 2018/S 0F5-0033530
Radovi 22.10.2019. 31.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/979
Opća bolnica Zadar , Zadar Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb monoplanarni RTG uređaj za interventne kardiološke zahvate
Broj: 2019/S 0F2-0040177
Roba 22.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/978
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Markoja d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice
Broj: 2019/S 0F2-0039634
Roba 22.10.2019. 04.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/977
Županijska bolnica čakovec , čakovec Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava medicinske opreme broj 9 (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0039607
Roba 21.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/976
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Sat ekspert d.o.o. , Zagreb toneri i tinte (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 21.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/975
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP SPAN d.o.o., Zagreb i Combis d.o.o., Zagreb licence za Microsoft-ov softver i usluge
Broj: 2019/S 0F2-0024163
Roba 21.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/974
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Aš Hrvatska d.o.o. , Zagreb telekomunikacijske usluge (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0033972
Usluge 21.10.2019. 11.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/973
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb nabava hibridne sale
Broj: 2019/S 0F2-0033829
Roba 18.10.2019. 05.11.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/972
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Lučko, Ingpro d.o.o., Zagreb, Tip-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja i Zvibor d.o.o., Zagreb toneri i tinte (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 18.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/971
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Aries energetika d.o.o. , Zagreb zamjena relejne zaštite u TS 35/š0 kv Pakrac
Broj: 2019/S 0F5-0039361
Roba 18.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/970
Grad Beli Manastir , Beli Manastir Pro-Tec kegelsport, fa. Reiner Rost , Waischenfeld, Njemačka oprema za bowling
Broj: 2019/S 0F2-0038236
Roba 18.10.2019. 18.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/969
Opća bolnica Zadar , Zadar M.T.F. d.o.o. , Zagreb medicinska, nemedicinska i tehnička oprema za dnevnu bolnicu Službe za kirurgiju
Broj: 2019/S 0F2-0039159
Roba 18.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/968
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb mjerni instrumenti Projekt modernizacije infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)
Broj: 2019/S 0F2-0039496
Roba 18.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/967
Grad Knin , Knin Kindijing d.o.o. , Zagreb projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju pješačko-biciklističkih mostova na rijeci Butižnici i na rijeci Krki i uređenje Cesarićeve obale i rasvjete od Orašnice do arheološkog nalazišta Kapitul (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0034731
Usluge 17.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/966
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Hudec Plan d.o.o , Zagreb izrada tehničkih rješenja sanacije deponija iskopnog materijala na autocesti Aš Zagreb-Split-Dubrovnik (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0028778
Usluge 17.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/965
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Odvjetničko društvo čunić i partneri j.t.d. , Zagreb usluga izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje
Broj: 2019/S 0F2-0039285
Usluge 16.10.2019. 28.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/964
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke , Rijeka Drakon d.o.o. , Zaprešić izvođenje radova strojarskih instalacija odsisne ventilacije ispušnih plinova vatrogasnih vozila u garaži Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke
Broj: 2019/S 0F2-0026860
Radovi 16.10.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/963
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Combis d.o.o. , Zagreb kupnja računalne opreme (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0033584
Roba 16.10.2019. 23.10.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/962
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Combis d.o.o. , Zagreb kupnja računalne opreme (grupa š.)
Broj: 2019/S 0F2-0033584
Roba 16.10.2019. 23.10.2019 Odluka