Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/362
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Sirrah projekt d.o.o. , Osijek usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek
Broj: 2019/S 0F2-0010857
Usluge 19.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/361
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb nabava sustava nadzora i upravljanja toplinskim podstanicama   Roba 19.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/360
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m , Biograd n/m EndoPro implants d.o.o. , Zagreb nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupa II)
Broj: 2019/S 0F2-0006636
Roba 19.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/359
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava kompaktnog mobilnog kirurškog C-luka za potrebe Klinike za traumatologiju za potrebe KBCSM
Broj: 2019/S 0F2-0013954
Roba 19.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/358
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb Eurco d.d. , Vinkovci izgradnja osnovnog dobavnog sustava za projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok
Broj: 2019/S 0F5-0007222
Radovi 19.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/357
Vinodolska općina , Bribir Redox d.o.o. , Zagreb dizajn igrališta i izvedba
Broj: 2019/S 0F2-0004048
Radovi 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/356
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb implementacija EU projekta Crocodile II. Croatia (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0013173
Roba 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/355
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Centar za organizaciju građenja d.o.o. , Zagreb kompletni nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste D1 na dionici od D205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km
Broj: 2018/S 0F2-0033038
Usluge 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/354
Grad Vodice , Vodice Minigradnja d.o.o. , Vodice izgradnja dječjeg vrtića u Dočinama
Broj: 2018/S 0F2-0032992
Radovi 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/353
Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan , Split Alcina d.o.o. , Zagreb nabava usluge izrade planova upravljanja posjetiteljima Park-šumom Marjan (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0005258
Usluge 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/352
Varkom d.d. , Varaždin Global Ads Factory d.o.o. , Zagreb A-2. dogradnja sustava odvodnje-Općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec
Broj: 2019/S 0F5-0008111
Radovi 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/351
Varkom d.d. , Varaždin Colas Hrvatska d.d. , Varaždin A-2. dogradnja sustava odvodnje-Općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec
Broj: 2019/S 0F2-0008111
Radovi 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/350
Moslavina d.o.o. , Kutina Milenium Trade d.o.o. , Zagreb nabava usluga upravljanja projektom Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Kutina
Broj: 2019/S 0F5-0012608
Usluge 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/349
Varkom d.d. , Varaždin Global Ads Factory d.o.o. , Zagreb A-1. dogradnja sustava odvodnje-Grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje
Broj: 2019/S 0F5-0008092
Radovi 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/348
Varkom d.d. , Varaždin Colas Hrvatska d.d. , Varaždin A-1. dogradnja sustava odvodnje-Grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje
Broj: 2019/S 0F5-0008092
Radovi 18.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/347
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice , Varaždinske Toplice LTD savjetovanje d.o.o. , Zagreb radovi na projektu Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice (k.k.04.2.1.04.0286)-rehabilitacijsko-smještajni objekt Minerva
Broj: 2019/S 0F2-0009230
Radovi 17.04.2019. 19.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/346
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na zamjeni plina halona 1301 čistim plinom FK 5-1-12 sukladno standardu ISO 14520 te ovjerenom Glavnom projektu od strane MUP-a, uključujući nabavu opreme, u protupožarnim sustavima NSK
Broj: 2018/S 0F2-0035520
Radovi 17.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/345
Obala i lučice d.o.o. , Zadar Came Adriatic d.o.o. , Kastav nabava parkirnih automata putem financijskog leasinga
Broj: 2019/S 0F2-0012882
Roba 17.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/344
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće-izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0031456
Radovi 16.04.2019. 19.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/343
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava -izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 16.04.2019. 18.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/342
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi SGM Informatika d.o.o. , Split informatička oprema
Broj: 2019/S 0F5-0002156
Roba 16.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/341
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava RTG uređaja
Broj: 2019/S 0F2-0013206
Roba 16.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/340
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije , Zadar Autocentar Serdarević d.o.o. , Zadar usluga popravka i održavanja vozila (grupa VII)   Usluge 16.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/339
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije , Zadar Auto centar Perović d.o.o. , Zadar usluga popravka i održavanja vozila (grupa II)
Broj: 2019/S 0F2-0037145
Usluge 16.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/338
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar ZP Um i UM d.o.o., Zagreb, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb usluga izrade Masterplana prometnog sustava (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0025885
Usluge 16.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/337
Grad Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0011722
Roba 15.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/336
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Adscanner d.o.o. , Zagreb kontinuirano istraživanje gledanosti programa (po grupama)
Broj: 2019/S 0F2-0001676
Usluge 15.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/335
Grad Supetar , Supetar Ing-grad d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Mrvica
Broj: 2018/S 0F2-0031553
Radovi 15.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/334
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb osiguranja od odgovornosti menadžera
Broj: 2019/S 0F5-0013559
Usluge 15.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/333
Općina Dekanovec , Dekanovec Geo-rad d.o.o. , Jelenje, Dražice izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju multifunkcionalne polivalentne dvorane   Usluge 15.04.2019. 18.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/332
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Osijek SGM Informatika d.o.o. , Split nabava i isporuka računala i računalne opreme za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Broj: 2018/S 0F2-0030520
Roba 12.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/331
Razvojna agencija Šibensko-kninske županije , Šibenik Plankos d.o.o. , Zagreb nabava numeričko upravljanih alatnih strojeva
Broj: 2019/S 0F2-0012339
Roba 12.04.2019.
19.04.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/330
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Metal-Elektro d.d. , Donja Zelina samostojeći kabelski razvodni ormari
Broj: 2018/S 0F5-0031302
Roba 12.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/329
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Art Media d.o.o. , Križevci toneri i tinte
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 11.04.2019. 19.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/328
Državne nekretnine d.o.o. , Zagreb Allegrian d.o.o. , Zagreb usluge izrade procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području RH (grupe: 2., 3., 5. i 8.)
Broj: 2019/S 0F2-0005068
Usluge 11.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/327
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Vargon d.o.o. , Kukuljanovo izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Broj: 2018/S 0F5-0033530
Radovi 11.04.2019. 15.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/326
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ATM oprema d.o.o. , Zagreb nabava alata
Broj: 2019/S 0F5-0012666
Roba 11.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/325
Vodovod d.o.o. , Zadar ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i EL Tim d.o.o., Zadar rekonstrukcija TS Boljkovac
Broj: 2018/S 0F5-0037015
Radovi 10.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/324
Polet d.o.o. , Vinkovci Autobus d.o.o. , Zagreb solo gradski poluniskopodni autobusi
Broj: 2019/S 0F2-0011831
Roba 10.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/323
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb MG Servis d.o.o. , Karlovac žurni popravak elektromotora napojne pumpe   Usluge 10.04.2019. 18.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/322
Grad Bjelovar , Bjelovar Sustav javnih bicikala d.o.o. , Zagreb isporuka, opremanje i održavanje tri stanice za punjenje i iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru
Broj: 2019/S 0F2-0003403
Mjeąovita nabava 09.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/321
Opća bolnica Zadar , Zadar Noky Security d.o.o. , Zagreb usluge tjelesne zaštite osoba i imovine
Broj: 2019/S 0F2-0003049
Usluge 09.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/320
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS-Dugi Rat sa spojnim cestama
Broj: 2019/S 0F2-0011230
Usluge 09.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/319
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski materijal, uredska oprema i fotokopirni papir
Broj: 2019/S 0F5-0004979
Roba 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/318
Bikarac d.o.o. , Šibenik ZP Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec i HIS d.o.o., Donja Višnjica projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac
Broj: 2017/S 0F2-0025103
Roba 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/317
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektroproizvod-trgovina d.o.o. , Zagreb rastavljači i rastavne sklopke 10(20) kV za vanjsku montažu na DV 10(20)kV
Broj: 2019/S 0F5-0010981
Roba 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/316
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić Varteks Pro d.o.o. , Varaždin nabava službene odjeće   Roba 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/315
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. , Split ZP igr d.o.o., Zagreb i igr AG, Rockenhausen, Njemačka usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Broj: 2018/S 0F2-0020870
Usluge 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/314
Hrvatske vode , Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet , Zagreb Projekt Naturavita-Tehnička pomoć i troškovi utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda projektnog područja
Broj: 2019/S 0F2-0001983
Usluge 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/313
Vodovod Novska d.o.o. , Novska Proplus d.o.o. , Maribor, Slovenija razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska-nadzor radova
Broj: 2018/S 0F5-0030213
Usluge 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/312
Dom zdravlja Zagrebačke županije , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb nabava stomatološkog potrošnog materijala
Broj: 2018/S 0F2-0036741
Roba 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/311
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana kontejnersko postrojenje za privremeno napajanje 4TS 15 Cvjetno
Broj: 2018/S 0F5-0018939
Radovi 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/310
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava -izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 08.04.2019. 08.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/309
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb usluge oglašavanja u medijima
Broj: 2018/S 0F5-0029031
Usluge 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/308
Grad Karlovac , Karlovac Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC 3/011 od DC1 stacionaža 0+000 do stacionaže 1+622,00 km
Broj: 2019/S 0F2-0010917
Usluge 08.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/307
Regionalni centar za gospodarenje otpadom-Šagulje d.o.o. , Slavonski Brod SMCE Europe Sp. z.o.o. , Gdanjsk, Poljska usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje u svrhu sufinanciranja sredstvima EU
Broj: 2019/S 0F2-0003829
Usluge 05.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/306
Hrvatske vode , Zagreb ZP Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb i Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb Projekt Naturavita-Tehnička pomoć i troškovi utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda projektnog područja
Broj: 2019/S 0F2-0001983
Usluge 05.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/305
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće-izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0031456
Radovi 05.04.2019. 08.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/304
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja i širenja IAS (grupa 16)
Broj: 2018/S 0F2-0028422
Usluge 05.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/303
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije , Sisak Piskir d.o.o. , Rijeka nabava redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 1. svibnja 2019. do 30. travnja 2021.
Broj: 2019/S 0F2-0009742
Radovi 05.04.2019. 18.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/302
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Rizzani de Eccher S.p.A. , Pozzuolo del Friuli, Italija izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica
Broj: 2018/S 0F5-0032758
Radovi 05.04.2019. 19.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/301
Liburnija d.o.o. , Zadar Inter cars d.o.o. , Zaprešić pneumatika
Broj: 2019/S 0F5-0005742
Roba 04.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/300
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Optimus trgovina d.o.o. , Zagreb potrošni uredski materijal
Broj: 2019/S 0F2-0011089
Roba 04.04.2019. 08.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/299
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. , Split Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Broj: 2018/S 0F2-0020870
Usluge 04.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/298
Općina Rakovica , Rakovica Geom d.o.o. , Slunj geodetske usluge za potrebe Općine Rakovica
Broj: 2019/S 0F2-0005249
Usluge 04.04.2019.
12.04.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/297
Financijska agencija , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Lučko i Gradska tiskara Osijek d.d., Osijek vrečice, pasice, interni obrasci i beskonačni papir bianco i zebra
Broj: 2019/S 0F2-0003421
Roba 04.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/296
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb DiaHem d.o.o. , Zagreb nabava reagensa i najam uređaja za prijetransfuzijsko ispitivanje u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplatacijsku biologiju
Broj: 2018/S 0F2-0023034
Roba 04.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/295
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb nabava i doprema tonera i tinti za uredske strojeve za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta
Broj: 2018/S 0F2-0035151
Roba 04.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/294
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Andragog , Županja nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za program osposobljavanja za poslove turističkog animatora
Broj: 2018/S F21-0029332
Usluge 03.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/293
Čempresi d.o.o. , Šibenik Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko nabava pogrebnih lijesova i limenih uložaka za daljnju prodaju
Broj: 2018/S 0F2-0034809
Roba 03.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/292
Javna ustanova Park prirode Papuk , Voćin Smart AudioVisual d.o.o. , Zagreb usluge na uređenju i postavu (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0032561
Usluge 02.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/291
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Mobilta Evolva d.o.o., Zagreb i Rencon d.o.o., Osijek izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23, duljine 5,2 km
Broj: 2017/S 0F2-0026866
Radovi 02.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/290
Športsko rekreacijski centar Sisak , Sisak Niveto d.o.o. , Zagreb nabava i postavljanje tobogana na Bazenima Caprag
Broj: 2019/S 0F2-0004467
Mjeąovita nabava 02.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/289
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Arthur D. Little, s.r.o. , Prag, Češka Republika usluga savjetovanja na unaprjeđenju poslovnih procesa kontrolinga
Broj: 2018/S 0F5-0031512
Usluge 02.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/288
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eurogast d.o.o. , Samobor jednogodišnja nabava posuđa, pribora i ostalih kuhinjskih pomagala
Broj: 2018/S 0F2-0032133
Roba 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/287
Dom zdravlja Osijek , Osijek Vik-dental d.o.o. , Zagreb medicinski, dentalni, dijagnostički i ostali potrošni materijal (grupa 10.)
Broj: 2019/S 0F2-0000230
Roba 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/286
Dom zdravlja Osijek , Osijek Vik-dental d.o.o. , Zagreb medicinski, dentalni, dijagnostički i ostali potrošni materijal (grupa 11.)
Broj: 2019/S 0F2-0000230
Roba 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/285
Dom zdravlja Osijek , Osijek Vik-dental d.o.o. , Zagreb medicinski, dentalni, dijagnostički i ostali potrošni materijal (grupa 8.)
Broj: 2019/S 0F2-0000230
Roba 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/284
VG Čistoća d.o.o. , Velika Gorica Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje usluga preuzimanja i daljnja obrada otpada (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0003968
Usluge 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/283
VG Čistoća d.o.o. , Velika Gorica Eko-flor plus d.o.o. , Oroslavje usluga preuzimanja i daljnja obrada otpada (grupa 5.)
Broj: 2019/S 0F2-0003968
Usluge 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/282
Klinika za psihijatriju Vrapče , Zagreb STILU.net d.o.o. , Zagreb nabava opće nemedicinske opreme (grupa V)
Broj: 2018/S 0F2-0033870
Roba 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/281
Grad Zagreb , Zagreb Bijela harmonija d.o.o. , Zagreb usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja
Broj: 2019/S 0F2-0009286
Usluge 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/280
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Egeria d.o.o. , Rijeka jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje rana negativnim tlakom (grupa I)
Broj: 2019/S 0F2-0000183
Roba 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/279
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Egeria d.o.o. , Rijeka jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje rana negativnim tlakom (grupa III)
Broj: 2019/S 0F2-0000183
Roba 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/278
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Andel d.o.o. , Zagreb proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja (po grupama)
Broj: 2018/S 0F5-0032528
Usluge 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/277
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa VII)
Broj: 2018/S F21-0024852
Usluge 01.04.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/276
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb ZP Pučko otvoreno učilište Kutina, Kutina i Narodno učilište Rijeka, Rijeka nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa VII)
Broj: 2018/S F21-0024852
Usluge 29.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/275
Grad Zagreb , Zagreb Viking d.o.o. , Zagreb bicikli i tricikli s pomoćnim motorom
Broj: 2018/S 0F2-0032845
Roba 29.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/274
Grad Zagreb , Zagreb HM - Patria d.o.o. , Zagreb izgradnja dječjeg vrtića Središće (grupa 1)
Broj: 2018/S 0F2-0022822
Radovi 29.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/273
Grad Zagreb , Zagreb Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. , Zagreb dostavna i teretna vozila putem financijskog leasinga (grupe: 2., 3., 4., 5. i 6.)
Broj: 2017/S 0F2-0028137
Usluge 29.03.2019. 12.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/272
Financijska agencija , Zagreb Ruber d.o.o. , Križevci fotokopirni papir
Broj: 2018/S 0F2-0028725
Roba 28.03.2019. 09.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/271
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Tajfun servis za čišćenje, vl. Renato Delo , Zagreb usluge čišćenja   Usluge 28.03.2019. 04.04.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/270
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa XIX)
Broj: 2018/S F21-0024852
Usluge 27.03.2019. 15.04.2019
08.04.2019
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/269
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Opalkem d.o.o. , Zagreb granulat PELD za BFS tehnologiju
Broj: 2019/S 0F2-0002604
Roba 27.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/268
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava -izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 27.03.2019. 29.03.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/267
Hrvatska narodna banka , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb usluga organiziranja konferencije MMF u Dubrovniku 14.07.-15.07.2019.
Broj: 2019/S F21-0005659
Usluge 27.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/266
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Swietelsky d.o.o., Zagreb i Fracasso RI d.o.o., Rijeka sanacija zaštitne žičane ograde autoceste A4 (zagreb-Goričan), dionica Breznički Hum-Kraljevački Novaki
Broj: 2018/S 0F2-0034812
Usluge 26.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/265
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0003774
Usluge 26.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/264
Hrvatske vode , Zagreb BKS - Leasing Croatia d.o.o. , Zagreb nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 48 mjeseci (4 godine)
Broj: 2018/S 0F2-0036320
Roba 25.03.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/263
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb nabava namještaja
Broj: 2018/S 0F2-0036571
Roba 25.03.2019. Postupak u tijeku