Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/663
Hrvatske vode , Zagreb Eurco d.d. , Vinkovci izvođenje svih radova na izgradnji crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca prema glavnom i izvedbenom projektu
Broj: 2019/S 0F2-0008623
Radovi 19.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/662
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj
Broj: 2019/S 0F5-0023762
Usluge 19.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/661
Vrhkom d.o.o. , Vrhovine Ecoina d.o.o. , Zagreb izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Donji Babin Potok
Broj: 2019/S 0F5-0027057
Radovi 19.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/660
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko Core d.o.o. , Dubrovnik usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdody u Jastrebarskom
Broj: 2019/S 0F2-0026826
Usluge 19.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/659
Istarski domovi zdravlja , Pula Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalni sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica
Broj: 2019/S 0F2-0018694
Roba 19.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/658
Brodsko-posavska županija , Slavonski Brod Shimadzu d.o.o. , Zagreb oprema za Domove zdravlja Nova Gradiška i Slavonski Brod i za koncesionare
Broj: 2019/S 0F2-0026246
Roba 19.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/657
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Radiometer d.o.o. , Zagreb reagensi i potrošni materijal za određivanje acidobaznog statusa za potrebe KBC-Osijek (grupe: 3., 4. i 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0036772
Roba 18.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/656
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Tembo d.o.o. , Gornji Stupnik nabava mopeda s održavanjem
Broj: 2019/S 0F5-0026788
Mjeąovita nabava 18.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/655
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb KL-Konzalting d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije i upravnog postupka izgradnje rampe s deniveliranog kolnika DC8 na zapadni servisni kolnik, neposredno iz čvorišta s Ulicom Domovinskog rata u Splitu
Broj: 2019/S 0F2-0023712
Usluge 18.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/654
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Trgo leptir d.o.o. , Rijeka radna i zaštitna odjeća (grupe I i II)
Broj: 2019/S 0F2-0015741
Roba 17.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/653
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb MI-STAR d.o.o. , Zagreb nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH (grupe I i II)
Broj: 2018/S 0F2-0029596
Roba 17.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/652
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski potrošni materijal   Roba 17.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/651
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Leonarda-stil j.d.o.o. , Zagreb napredna mjerna infrastruktura s G3-PLC komunikacijom
Broj: 2019/S 0F5-0013095
Roba 16.07.2019. 19.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/650
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta , Zagreb ZP Projektgradnja plus d.o.o., Gornja Vrba i Supra Net d.o.o., Zagreb izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL-a)
Broj: 2019/S 0F2-0003779
Radovi 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/649
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Iceberg International Trading d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj
Broj: 2019/S 0F2-0018648
Roba 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/648
Hrvatske vode , Zagreb ZP Oikon d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb Projekt Naturavita-Tehnička pomoć i troškovi utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda projektnog područja
Broj: 2019/S 0F2-0001983
Usluge 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/647
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Centar za digitalizaciju d.o.o. , Zagreb usluga skeniranja zemljišnih knjiga u okviru projekta Nastavak uspostave digitalne arhive zemljišnih knjiga na razini RH
Broj: 2019/S 0F2-0007006
Usluge 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/646
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina
Broj: 2018/S 0F5-0020109
Radovi 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/645
Ekos d.o.o. , Osijek Dvokut Ecro d.o.o. , Zagreb usluga izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak (grupe 1. i 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0003526
Usluge 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/644
Promet d.o.o. , Split Solaris Bus&Coach S.A. , Owinska, Poljska gradski autobusi koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F5-0005622
Roba 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/643
Ponikve voda d.o.o. , Krk Albaprom gradnje d.o.o. , Ljubljana, Slovenija sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka-izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavnje otpadnih voda
Broj: 2019/S 0F5-0006598
Radovi 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/642
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Slavonija servis d.o.o. , Slavonski Brod usluge čišćenja prostorija (grupa 18.)
Broj: 2017/S 0F2-0004719
Usluge 15.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/641
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Instrumentaria d.d. , Sesvete ugradbeni i potrošni materijal za traumatologiju (grupe 6., 7. i 11.)
Broj: 2019/S 0F2-0000188
Roba 12.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/640
Aerodrom Brač d.o.o. , Gornji Humac Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze-glavni i izvedbeni projekt
Broj: 2019/S 0F5-0024497
Usluge 12.07.2019. 19.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/639
Plinacro d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za MRČ Ivanić-Grad (Etan konstrukcija)
Broj: 2019/S 0F5-0013918
Usluge 12.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/638
Aerodrom Brač d.o.o. , Gornji Humac GAMS j.d.o.o. , Čazma izrada projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze-glavni i izvedbeni projekt
Broj: 2019/S 0F5-0024497
Usluge 12.07.2019. 19.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/637
Ministarstvo obrane , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb opremanje vojnih objekata namještajem i opremom (grupa 1.)
Broj: 2019/S 017-0020837
Roba 12.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/636
Tekija d.o.o. , Požega Eurco d.d. , Vinkovci razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica-rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda
Broj: 2018/S 0F5-0035032
Radovi 12.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/635
Grad Kraljevica , Kraljevica Fidal d.o.o. , Rijeka uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica
Broj: 2019/S 0F2-0012221
Radovi 12.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/634
Ministarstvo znanosti i obrazovanja , Zagreb Bonavia d.o.o. , Tenja roba za opremanje građevine učeničkog doma pri Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u Republici Hrvatskoj u Osijeku
Broj: 2019/S 0F2-0020304
Roba 11.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/633
Grad Rijeka , Rijeka ZP Lavčević d.d., Split i Lavčević-inženjering d.o.o Split radovi na rekonstrukciji-Cigleni i T objekt u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić u Rijeci, Krešimirova 28 (grupa II)
Broj: 2019/S 0F2-0003637
Radovi 11.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/632
Moslavina d.o.o. , Kutina EKO grad d.o.o. , Darda projektiranje,izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode-Ravnik II u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“
Broj: 2019/S 0F5-0013473
Radovi 11.07.2019. 18.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/631
Dječji vrtić Ludina , Velika Ludina Škrinjica d.o.o. , Zagreb opremanje dječjeg vrtića Ludina u Velikoj Ludini (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0020370
Roba 11.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/630
Plinacro d.o.o. , Zagreb DKL d.o.o. , Slavonski Brod izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-100 po sistemu ključ u ruke
Broj: 2018/S 0F5-0011685
Radovi 10.07.2019. 10.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/629
Grad Kraljevica , Kraljevica Opus Dignum d.o.o. , Zagreb uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica
Broj: 2019/S 0F2-0012221
Radovi 09.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/628
Klinički bolnički centar Split , Split Medi-lab d.o.o. , Zagreb reagensi za acidobazni status (ABS)
Broj: 2018/S 0F2-0026510
Roba 09.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/627
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb usluge oglašavanja u medijima
Broj: 2018/S 0F5-0029031
Usluge 09.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/626
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb SUDOP Brno, spol.s.r.o. , Brno, Republika Češka izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije za modernizaciju i razvoj željezničkog čvora Zagreb
Broj: 2019/S 0F5-0022412
Roba 08.07.2019. 11.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/625
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Algebra d.o.o. , Zagreb provođenje edukacijskih modula na temu digitalnih dokaza i forenzičkih metoda i procedura
Broj: 2019/S 0F2-0025367
Usluge 08.07.2019. 12.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/624
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Industrooprema d.o.o , Zagreb nabava alata za radionice
Broj: 2019/S 0F5-0019418
Roba 08.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/623
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru , Biograd na Moru Lima O.I. d.o.o. , Zagreb nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupa II)
Broj: 2019/S 0F2-0006636
Roba 08.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/622
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice , Varaždinske Toplice Zbukvić, obrt za proizvodnju tekstila i trgovinu, vl. Darinka Zbukvić , Zaprešić posteljno rublje
Broj: 2019/S 0F2-0022108
Roba 05.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/621
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb ZP Neir d.o.o., Split i Monte-mont d.o.o., Osijek radovi na sanaciji krovišta zgrade Stalne službe u Imotskom Općinskog suda u Makarskoj
Broj: 2019/S 0F2-0009392
Radovi 05.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/620
Ministarstvo zdravstva , Zagreb B.T.M. Pharma d.o.o. , Zagreb setovi za automatsku biokemijsku analizu i pripadajući potrošni materijal za Ispostave županijskih Zavoda za hitnu medicinu
Broj: 2019/S 0F2-0007511
Roba 05.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/619
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada , Zagreb Kamgrad d.o.o. , Zagreb građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta
Broj: 2019/S 0F2-0024721
Radovi 05.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/618
Grad Zagreb , Zagreb Hršak&Hršak d.o.o. , Zagreb usluga upravljanja provedbom projekta gradnje doma za starije i nemoćne Markuševec
Broj: 2019/S 0F2-0021607
Usluge 04.07.2019. 11.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/617
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi SGM Informatika d.o.o. , Split informatička oprema
Broj: 2019/S 0F5-0002156
Roba 03.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/616
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Strabag AG, , Spittal an der Drau, Republika Austrija dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik
Broj: 2018/S 0F5-0018905
Radovi 03.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/615
Općina Trpinja , Trpinja ZP MONT-ING d.o.o., Privlaka i Marvel Design, obrt za građevinske usluge, vl. Vladimir Kvas, Vinkovci radovi na izgradnji dječjeg vrtića u naselju Bobota-III faza
Broj: 2019/S 0F2-0019293
Radovi 03.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/614
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Bijela harmonija d.o.o. , Zagreb usluga pranja i glačanja bolničkog rublja
Broj: 2019/S 0F2-0003581
Usluge 03.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/613
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Emil Frey Auto centar d.o.o. , Zagreb isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa višenamjenskih vozila Unimog
Broj: 2019/S 0F2-0015143
Roba 03.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/612
Općina Veliko Trojstvo , Veliko Trojstvo G.T. Trade d.o.o. , Split radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta Grginac
Broj: 2019/S 0F2-0017595
Radovi 03.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/611
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GAMS j.d.o.o. , Čazma izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Varaždin-Ivanec-Krapina, dionica Varaždin-Ivanec duljine cca 14,5 km i Ivanec-Lepoglava duljine 7 km
Broj: 2018/S 0F2-0036849
Usluge 03.07.2019. 09.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/610
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. , Rovinj WTE Wassertechnik GmbH , Zagreb projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj
Broj: 2019/S 0F5-0003430
Radovi 03.07.2019. 19.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/609
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Monterm d.o.o. , Bijeljina, Bosna i Hercegovina izgradnja neintegrirane sunčane elektrane Kosore-Jug
Broj: 2019/S 0F5-0022621
Radovi 02.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/608
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Atos IT Solutions and Services d.o.o. , Zagreb računalna opreme i programa opće namjere (grupa 1. i 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0014460
Roba 01.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/607
Grad Knin , Knin Elektro Klarić d.o.o. , Trilj modernizacija javne rasvjete na području grada Knina
Broj: 2019/S 0F2-0023850
Roba 01.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/606
Javna ustanova Park prirode Učka , Lovran ZP Prehnit d.o.o., Zagreb i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Dubrovnik, Dubrovnik izrada i tisak topografsko-turističke karte
Broj: 2019/S 0F2-0005455
Usluge 01.07.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/605
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Medi-lab d.o.o. , Zagreb reagensi i dijagnostička sredstva za transfuziju (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0013657
Roba 28.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/604
Općina Konavle , Cavtat Texo Molior d.o.o. , Cavtat dogradnja-rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi
Broj: 2019/S 0F2-0024628
Radovi 28.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/603
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku , Zagreb ZP Makromikro grupa d.o.o., Zagreb, TIP Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja i Ingpro d.o.o., Zagreb nabava i isporuka uredskog materijala i školskog pribora za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj i Centra za posebno skrbništvo
Broj: 2018/S 0F2-0025903
Roba 28.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/602
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalni RTG uređaj s C-lukom (2 kom) za potrebe kirurškog i ortopedskog operacijskog bloka KBC-a Osijek
Broj: 2019/S 0F2-0024219
Roba 28.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/601
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije , Sisak MS Ambulance d.o.o. , Velika Gorica 7 vozila za izvanbolničku medicinsku službu
Broj: 2019/S 0F2-0010578
Roba 28.06.2019. 10.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/600
Osječko-baranjska županija , Osijek Zitex-ZB d.o.o. , Donji Miholjac izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 10 zgrada (grupa 6.)
Broj: 2019/S 0F2-0009385
Radovi 27.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/599
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad isporuka robe i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35/10 kV Veliki Grđevac
Broj: 2019/S 0F5-0014999
Mjeąovita nabava 27.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/598
Općina Pučišća , Pučišća Patrlji d.o.o. , Podbablje Gornje izgradnja prometnice od državne ceste D113 do pretovarne stanice Brač (brdo Košer)
Broj: 2018/S 0F2-0021947
Radovi 27.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/597
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb MA.CO.T d.o.o. , Kukuljanovo kalcijev klorid-CaCl2
Broj: 2019/S 0F2-0020817
Roba 26.06.2019. 12.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/596
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb MA.CO.T d.o.o. , Kukuljanovo natrijev klorid-NaCl
Broj: 2019/S 0F2-0021731
Roba 26.06.2019. 12.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/595
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb MMM Agramservis d.o.o. , Zagreb nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 2.)
Broj: 2019/S 0F2-0013177
Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/594
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb MMM Agramservis d.o.o. , Zagreb nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama-1. dio u sklopu II. Faze programa E-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće (grupa 1.)
Broj: 2019/S 0F2-0013177
Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/593
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih davatelja krvi ( grupa I.)
Broj: 2019/S 0F2-0014497
Roba 26.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/592
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Produh d.o.o. , Zagreb obilaznica Nedelišća i Pušćina, duljine 6,34 km, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole
Broj: 2019/S 0F2-0013415
Usluge 26.06.2019. 28.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/591
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada studijske dokumentacije povezivanja Južne Dalmacije na sustav mreže autocesta u RH na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika
Broj: 2019/S 0F2-0022056
Usluge 26.06.2019. 12.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/590
Plinacro d.o.o. , Zagreb Texo Molior d.o.o. , Cavtat izgradnja magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800-100 po sistemu ključ u ruke
Broj: 2018/S 0F5-0011685
Radovi 26.06.2019. 02.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/589
Grad Trogir , Trogir Jadro-Lux d.o.o. , Pula modernizacija javne rasvjete na području grada Trogira
Broj: 2019/S 0F2-0023174
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/588
Hrvatske vode , Zagreb Kocka BAU d.o.o. , Slavonski Brod radovi modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa na dionicama: Grad Županja, Županja-Štitar, Babina Greda-Slavonski Šamac, Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad i Pričac-Davor-Orubica
Broj: 2019/S 0F2-0019153
Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/587
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija zgrade i TWR-a u Podružnici Osijek   Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/586
Javna ustanova Športski objekti , Split Deltron d.o.o. , Split sanacija sustava klimatizacije Male dvorane u sklopu zgrade ŠC Gripe
Broj: 2019/S 0F2-0017505
Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/585
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Vodoskok d.d. , Zagreb nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala za 2019. godinu
Broj: 2019/S 0F2-0010972
Roba 24.06.2019. 12.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/584
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Eko Trade d.o.o. , Zagreb sredstva za zaštitu bilja
Broj: 2019/S 0F2-0008108
Roba 24.06.2019. 02.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/583
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Mobilita Evolva d.o.o. , Zagreb izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geoteh. istražnih radova, ishođenje građ. dozvola za dionicu Vrbovec-Ivanić Grad, faza I duljine cca 2,7 km i faza II duljine 1,63 km
Broj: 2019/S 0F2-0023643
Usluge 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/582
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13. D2)
Broj: 2018/S 0F2-0029622
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/581
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb niskonaponski sklopni blokovi (grupa 1., 2. i 3.)
Broj: 2018/S 0F5-0008193
Roba 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/580
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb DIV grupa d.o.o. , Samobor izvođenje radova na modernizaciji, obnovi i elektrifikaciji željezničke pruge Vinkovci-Vukovar
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 24.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/579
Državna škola za javnu upravu , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb nabava usluge stručnog savjetovanja za rad na projektu Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019 do 2023
Broj: 2019/S 0F2-0017393
Usluge 24.06.2019. 02.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/578
Osječko-baranjska županija , Osijek ZP MD Consulting d.o.o., Osijek i Calfactio j.d.o.o., Tenja stručni nadzor na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 12 zgrada (grupa 3.)
Broj: 2019/S 0F2-0014562
Usluge 21.06.2019. 19.07.2019
01.07.2019
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/577
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Helb d.o.o. , Dugo Selo isporuka robe i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35/10kV Veliki Grđevac
Broj: 2019/S 0F5-0014999
Mjeąovita nabava 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/576
Osječko-baranjska županija , Osijek Zitex-ZB d.o.o. , Donji Miholjac izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 13.)
Broj: 2019/S 0F2-0005014
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/575
Osječko-baranjska županija , Osijek Zitex-ZB d.o.o. , Donji Miholjac izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 11.)
Broj: 2019/S 0F2-0005014
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/574
Osječko-baranjska županija , Osijek Zitex-ZB d.o.o. , Donji Miholjac izvođenje radova na projektu 4c1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada (grupa 7.)
Broj: 2019/S 0F2-0005014
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/573
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Škoda Praha a.s. , Prag, Češka sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Broj: 2019/S 0F5-0005773
Radovi 21.06.2019. 19.07.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/572
Grad Osijek , Osijek Osijek-koteks d.d. , Osijek izvođenje radova na izgradnji nerazvrstane ceste-produžetak Kanižlićeve ulice
Broj: 2019/S 0F2-0012860
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/571
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Strabag AG, Spittal an der Drau, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/570
Grad Osijek , Osijek Međunarodna agencija za razvoj d.o.o. , Varaždin usluga upravljanja projektom i administracije u projektima energetske obnove javnih zgrada
Broj: 2019/S 0F2-0015721
Usluge 21.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/569
Muzej Vučedolske kulture , Vukovar Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb nabava usluge upravljanja projektom Arheološki park Vučedol
Broj: 2019/S 0F2-0005471
Usluge 19.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/568
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Uniqa osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0023567
Usluge 19.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/567
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0023567
Usluge 19.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/566
Lučka uprava Zadar , Zadar Kozina projekti d.o.o. , Split usluge stručnog nadzora nad građenjem za Projekt Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području Ribarske luke unutar obuhvata trajektnog terminala Zadar-Gaženica
Broj: 2019/S 0F2-0011732
Usluge 18.06.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/565
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Medea d.o.o. , Zagreb nadzor nad izgradnjom stonske obilaznice DC414, poddionice Sparagovići Zaradeže Prapratno i Prapratno Doli
Broj: 2019/S 0F2-0020073
Usluge 18.06.2019. 21.06.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/564
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj - 128 slojni za Odjel za radiologiju
Broj: 2019/S 0F2-0022758
Roba 18.06.2019. Postupak u tijeku