Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
Objave odluka
28.06.2017.
5 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

27.06.2017.
2 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

26.06.2017.
1 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

23.06.2017.
4 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

21.06.2017.
6 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll
Poštovani korisnici,
vizualna i funkcionalna obnova portala Državne komisije potaknuta je voljom za većom transparentnosti institucije koja štiti vrijednosti kao što su zakonitost, tržišno natjecanje, javnost, učinkovitost trošenja javnih sredstava. Raspoloživost informacija o radu, postupcima i odlukama DKOM-a uvjet su javno dostupnim podacima, predvidivosti rezultata, te razvoju pravne prakse u javnoj nabavi. Portal je zamišljen kao alat namijenjen korisnicima i općoj javnosti. Dostava odluka iz žalbenog postupka javnom objavom na mrežnim stranicama DKOM-a, uz objavu odluka upravnih sudova, te javno dostupan Upisnik predmeta, pionirski je iskorak u postupcima pravne zaštite i dostignuti standard uopće, kojim se malo tko može podičiti. Uz aplikaciju za vođenje predmeta, cijeli se sustav razvija unutar institucije već duži niz godina, a osmišljen je i da podrži uvođenje mogućnosti izjavljivanja e-žalbe, te vođenje postupka isključivo u digitalnom obliku. Uz spomenute alate i mogućnosti ne treba zaboraviti i ljude koji ih koriste i razvijaju i koji im udahnjuju smisao.