Dobro došli na Internet stranice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na kojima se možete informirati o svim aspektima sustava pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj. Više o nama
Kontakt

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave


Adresa:
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Tel: +385 1 4559 930
Fax: +385 1 4559 933E-mail: dkom@dkom.hr


Radno vrijeme pisarnice DKOM-a (za prijem stranaka) od 9-14 sati.

Novosti

travanj

21

2017
Državna komisija je javno objavila 2 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
travanj

20

2017
Državna komisija je javno objavila 8 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
travanj

19

2017
Državna komisija je javno objavila 1 odluku donesenu u žalbenim predmetima.

Više
travanj

18

2017
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
travanj

14

2017
Državna komisija je javno objavila 8 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
travanj

13

2017
Državna komisija je javno objavila 4 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
travanj

12

2017
Državna komisija je javno objavila 13 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
travanj

11

2017
Državna komisija je javno objavila 4 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
travanj

10

2017
Državna komisija je javno objavila 2 odluke donesene u žalbenim predmetima.

Više
travanj

07

2017
Državna komisija je javno objavila 6 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
travanj

07

2017
SMART PUBLIC SECTOR
 
Više
travanj

06

2017
Državna komisija je javno objavila 13 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
travanj

05

2017
Državna komisija je javno objavila 1 odluku donesenu u žalbenim predmetima.

Više
travanj

04

2017
Državna komisija je javno objavila 1 odluku donesenu u žalbenim predmetima.

Više
travanj

03

2017
Državna komisija je javno objavila 5 odluka donesenih u žalbenim predmetima.

Više
Dokumenti

Obavijesti

PLAĆANJE NAKNADE ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA IZ INOZEMSTVA

PLAĆANJE NAKNADE I UPRAVNE PRISTOJBE

NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA (članak 430. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine, broj 120/16) 

Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka, sukladno odredbi članka 430. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Prema točki II. I. Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini ("Narodne novine", broj 11/17)  prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun:
HR1210010051863000160, Državnog proračuna Republike Hrvatske, model za uplatu za pravne i fizičke osobe je 68, poziv na broj 5037 i OIB uplatioca. Naznačiti opis plaćanja: broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi.  

 
Sukladno odredbi članka 430. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.