Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
Objave odluka
05.12.2019.
4 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

04.12.2019.
7 donesenih odluka
02.12.2019.
3 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

29.11.2019.
2 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll