Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
Objave odluka
15.07.2019.
8 donesenih odluka
11.07.2019.
7 donesenih odluka
10.07.2019.
3 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

09.07.2019.
8 donesenih odluka
  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll