Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/1083
Murvica d.o.o. , Crikvenica Hidroprojekt-Consult d.o.o. , Zagreb izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta aglomeracija Jadranovo s aplikacijskim paketom za EU projekt
Broj: 2018/S 0F5-0029413
Usluge 13.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1082
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Medexpert d.o.o. , Zagreb UZV color doppler uređaj za pedijatriju-1 kpl
Broj: 2018/S 0F2-0026827
Roba 13.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1081
Grad Split , Split Infomare d.o.o. , Zagreb nabava rješenja i usluge implementacije integriranog sustava (programskih rješenja) za informatizaciju poslovanja Grada Splita i proračunskih korisnika, a koje pokriva područja proračunskog računovodstva i riznice (grupa I)
Broj: 2018/S 0F2-0020451
Usluge 13.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1080
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Odvjetnik Josip Bašić , Zadar usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
Broj: 2018/S 0F5-0033701
Usluge 13.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1079
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Vis projektiranje d.o.o. , Zagreb usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
Broj: 2018/S 0F5-0033701
Usluge 13.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1078
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb dobava opreme i radova na zamjeni dijela sekundarne opreme u TS 110/20 kV Lovran
Broj: 2018/S 0F5-0030188
Mjeąovita nabava 13.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1077
Čistoća d.o.o. , Karlovac Eco Mobile d.o.o. , Zagreb sustav za elektronsko evidentiranje broja pražnjenja posuda za komunalni otpad
Broj: 2018/S 0F2-0030996
Usluge 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1076
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac , Karlovac Aqua leak j.d.o.o. , Velika Gorica komplet mjerača protoka i tlaka
Broj: 2018/S 0F5-0029948
Roba 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1075
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Zagreb i Bioinstitut d.o.o., Čakovec usluge monitoringa
Broj: 2018/S 0F2-0027089
Usluge 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1074
Grad Zagreb , Zagreb Odvjetničko društvo Hanžeković i partneri d.o.o. , Zagreb usluge izrade stud.-projekt. dokumentacije za potrebe provedbe projekta Centra za gospodarenje otpadom Zagreb na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU
Broj: 2018/S 0F2-0033353
Usluge 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1073
Općina Marina , Marina ZP Experta grupa d.o.o., Požega, Led rasvjeta d.o.o., Požega i Veritas Esco d.o.o., Split usluga poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete područja Općine Marina
Broj: 2018/S 0F2-0016581
Usluge 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1072
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb ZP igr d.o.o., Zagreb, igr AG, Rockenhausen, Njemačka i Promacon d.o.o., Bjelovar usluge upravljanja projektom za EU projekt Rugvica-Dugo Selo-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Broj: 2018/S 0F5-0013555
Usluge 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1071
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb PBZ-leasing d.o.o. , Zagreb motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0018582
Roba 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1070
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić ZP Žele obrt za prijevoz putnika, vl. Željko Miloloža, Kaštel Kambelovac i Vukić promet d.o.o., Trogir usluga prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje   Usluge 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1069
Grad Zagreb , Zagreb Jedinstvo Krapina d.o.o. , Krapina radovi na hitnim sanacijama klizišta na području Grada Zagreba   Radovi 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1068
Virkom d.o.o. , Virovitica GH Holding d.d., Ljubljana, Slovenija izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica
Broj: 2018/S 0F5-0011630
Radovi 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1067
Javna ustanova Park prirode Papuk , Voćin ZP Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Orahovica i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega jačanje kapaciteta sigurnosti posjetitelja I (grupa 2.)   Usluge 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1066
Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom , Šibenik Tri Bartola d.o.o. , Zadar nabava ulja za loženje-ekstra lako za 2019.godinu
Broj: 2018/S 0F2-0030695
Roba 12.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1065
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. , Zagreb MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju
Broj: 2017/S 0F2-0020679
Roba 11.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1064
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split IKOM d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0020948
Roba 11.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1063
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb tehnička pomoć u provedbi funkcija tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova
Broj: 2018/S 0F2-0033215
Usluge 11.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1062
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb PBZ-leasing d.o.o. , Zagreb motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0018582
Roba 11.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1061
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić Croatia bus d.o.o. , Zagreb usluga prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje
Broj: 2018/S 0F5-0025759
Usluge 11.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1060
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Spegra d.o.o., Split i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod sanacija mosta Galdovo na državnoj cesti oznake DC 36 u Sisku
Broj: 2018/S 0F2-0023145
Radovi 10.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1059
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb Pfizer Export B.V., Capelle aan den IJssel, Nizozemska cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano za 2019.-2021. godinu   Roba 10.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1058
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Alstom Ferroviaria S.p.A. Podružnica Zagreb , Zagreb izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica
Broj: 2018/S 0F5-0032758
Radovi 10.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1057
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Medvednica d.o.o. , Osijek proizvodi od tinte
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 10.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1056
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb usluga CDS-a   Usluge 10.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1055
Grad Zagreb , Zagreb Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. , Zagreb obavezna periodična istraživanja sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o mjeriteljstvu (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0013467
Usluge 10.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1054
Hrvatski hidrografski institut , Split ZP Softline d.o.o., Zagreb i Softline Services Kft, Budimpešta, Mađarska licence za operativne sustave i programe
Broj: 2018/S 0F2-0029066
Roba 10.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1053
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb Fundus projekt d.o.o. , Zagreb usluge upravljanja projektom za EU projekt Rugvica-Dugo Selo-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Broj: 2018/S 0F5-0013555
Usluge 07.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1052
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb DIV grupa d.o.o. , Samobor izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica
Broj: 2018/S 0F5-0032758
Radovi 07.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1051
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Durocool d.o.o. , Vukovar nabava vjetrenog presječnika (engl. wind profiler) za mjerenje brzine i smjera visinskog vjetra na GMP Dubrovnik-Projekt AdriaMORE
Broj: 2018/S 0F2-0032905
Roba 07.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1050
Vodovod Novska d.o.o. , Novska Odvjetnik Josip Bašić , Zadar razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska-upravljanje projektom
Broj: 2018/S 0F5-0030214
Usluge 07.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1049
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb ALTERECO-isporuka i implementacija IT alata i sustava u svrhu praćenja turista s isporukom podataka za razdoblje od tri godine
Broj: 2018/S 0F2-0022644
Usluge 06.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1048
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka Gumiimpex-GRP d.o.o , Varaždin gume za autobuse
Broj: 2018/S 0F5-0030555
Roba 06.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1047
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka Vulkal d.o.o. , Zagreb gume za autobuse   Roba 06.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1046
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Inspekt d.o.o. , Zagreb usluge Koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o. (grupa 5.)
Broj: 2018/S 0F5-0019837
Usluge 06.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1045
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Geotehnika d.o.o. , Selca, Brač sanacija zapadnog nadvožnjaka-krak 4 u čvoru Jankomir, autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac i zapadnog mosta u čvoru Jankomir, autocesta A1 Zagreb-Macelj
Broj: 2018/S 0F2-0032844
Radovi 06.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1044
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 06.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1043
Komunalac Davor d.o.o. , Davor Promet građenje d.o.o. , Požega usluge cestovnog prijevoza miješanog komunalnog otpada   Usluge 05.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1042
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Optimus trgovina d.o.o. , Zagreb usluga ispisnih rješenja   Usluge 05.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1041
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka IKOM d.o.o. , Zagreb proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja
Broj: 2018/S 0F5-0032528
Mjeąovita nabava 05.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1040
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Geotehnika d.o.o. , Selca, Brač sanacija zapadnog nadvožnjaka u čvoru Ivanja Reka-Kraljevački Novaki
Broj: 2018/S 0F2-0032785
Radovi 05.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1039
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Ires ekologija d.o.o., Zagreb, Eufondia d.o.o., Zagreb i Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb studija izvedivosti cestovnog povezivanja grada Varaždina na Paneuropski koridor Xa
Broj: 2018/S 0F2-0012475
Usluge 04.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1038
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F5-0013940
Usluge 04.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1037
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0013940
Usluge 04.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1036
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , Zagreb Hrvatski restauratorski zavod , Zagreb izrada projektne dokumentacije za obnovu povijesnih građevina ljetnikovca i paviljona-glorijeta za realizaciju projekta Arboretum i ljetnikovac Trsteno-obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline
Broj: 2018/S 0F2-0026550
Usluge 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1035
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F5-0029964
Usluge 03.12.2018. 13.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1034
GKP PRE-KOM d.o.o. , Prelog HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja imovine, vozila i osoba
Broj: 2018/S 0F2-0032672
Usluge 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1033
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eksa Grupa d.o.o. , Domaslovec, Samobor I-Medicinski uređaji za praćenje funkcije srca i disanja (grupa I)
Broj: 2018/S 0F2-0016554
Roba 03.12.2018. 06.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1032
Javna ustanova Park prirode Biokovo , Makarska Katić bau d.o.o. , Lovreć uređenje Rodićeve ceste   Radovi 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1031
Centar za socijalnu skrb Split , Split AKD-Zaštita d.o.o. , Zagreb usluge tjelesne zaštite osoba i imovine   Usluge 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1030
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Autoprijevoznik Ivić Jerković, vl. Mario Jerković , Slavonski Brod izgradnja gornjeg stroja šumskih prometnica za H.Š. (grupa I)
Broj: 2018/S 0F2-0012877
Radovi 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1029
Istarska županija , Pula Zadruga Granum Salis , Zagreb usluge izrade prijedloga stručne podloge za proglašenje regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta Like-Living on the Karst Edge
Broj: 2018/S 0F2-0015040
03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1028
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb konzultantske usluge u provođenju EU sufinanciranog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS-a OIO
Broj: 2018/S 0F2-0016592
Usluge 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1027
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar Festta d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u projektu Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije (grupa III)
Broj: 2018/S 0F2-0016855
Roba 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1026
Krapinsko-zagorska županija , Krapina Vik-dental d.o.o. , Zagreb dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Broj: 2018/S 0F2-0010066
Roba 03.12.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1025
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Lima O.I. d.o.o. , Zagreb nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-ortopedski implanti 1
Broj: 2018/S 0F2-0028204
Roba 30.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1024
Lučka uprava Rijeka , Rijeka ZP GP Krk d.d., Krk, Pomgrad inženjering d.o.o., Split i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod izvođenje radova na projektu Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-terminal za generalne terete
Broj: 2018/S 0F2-0005917
Radovi 30.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1023
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja (po grupama)   Usluge 30.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1022
Općina Ston , Ston SGM Informatika d.o.o. , Split Povijest na zrnu soli (grupa IV)
Broj: 2018/S 0F2-0024689
Roba 30.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1021
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Compra d.o.o. , Karlovac rekonstrukcija državne ceste oznake DC6 na dionici Stative-Borlin
Broj: 2018/S 0F2-0023742
Radovi 30.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1020
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Stone trade j.d.o.o. , Sesvete izgradnja sunčane elektrane Cres
Broj: 2018/S 0F5-0028195
Radovi 29.11.2018. 04.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1019
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb KPMG Croatia d.o.o. , Zagreb nabava usluge tehničke podrške u dijelu aktivnosti druge faze Programa modernizacije hrvatskog školskog sustava e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće
Broj: 2018/S 0F2-0032081
Usluge 29.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1018
Sveučilište u Splitu , Split BCC Services d.o.o. , Zagreb strojevi za obradu podataka (I grupa)
Broj: 2018/S 0F2-0019258
Roba 29.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1017
Osječko-baranjska županija , Osijek Noky Security d.o.o. , Zagreb usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Osječko-baranjske županije
Broj: 2018/S F21-0027978
Usluge 29.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1016
Ministarstvo obrane , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb ultrazvučni aparat
Broj: 2018/S 0F2-0027437
Roba 29.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1015
Bikarac d.o.o. , Šibenik ZP Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec i HIS d.o.o., Donja Višnjica projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac
Broj: 2017/S 0F2-0025103
Radovi 28.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1014
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb referentni uređaji za umjetni laboratorij (grupa 5)
Broj: 2018/S 0F2-009567
Roba 28.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1013
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb kompaktne daljinske stanice (grupa 4.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 28.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1012
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja reagensi za biokemijsko-hematološki laboratorij   Roba 27.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1011
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Primat-logistika d.o.o. , Hrvatski Leskovac nabava skladišne opreme za Novi sortirni centar (NSC) Hrvatske pošte-faza I
Broj: 2018/S 0F5-00238250
Roba 27.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1010
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb kompaktne daljinske stanice (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 27.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1009
Bikarac d.o.o. , Šibenik ZP GH Holding d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Pomgrad d.d., Murska Sobota, Slovenija i VGP Drava Ptuj d.o.o., Ptuj, Slovenija projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac
Broj: 2017/S 0F2-0025103
Radovi 27.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1008
Bikarac d.o.o. , Šibenik Riko d.o.o. , Ljubljana, Slovenija projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac
Broj: 2017/S 0F2-0025103
Radovi 27.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1007
Hrvatske vode , Zagreb ZP Eurco d.d, Vinkovci i Marco Obra Publica s.a., Binefar-Huesca, Španjolska nabava radova na građenju sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka
Broj: 2018/S 0F2-0013105
Radovi 27.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1006
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka DiaHem d.o.o. , Zagreb reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnosiku
Broj: 2018/S 0F2-0018165
Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1005
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nabla Slavonija d.o.o. , Višnjevac kompaktne daljinske stanice (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1004
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nabla Slavonija d.o.o. , Višnjevac kompaktne daljinske stanice (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1003
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb nabava nemedicinske i medicinske opreme (grupa 11.)
Broj: 2018/S 0F2-0001525
Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1002
Nasadi d.o.o. , Zadar GPT Đurasek d.o.o. , Radovan nabava pogrebne opreme
Broj: 2017/S 0F2-0024944
Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1001
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb konzultantske usluge u provođenju EU sufinanciranog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Na putu do smanjenja rizika od katastrofa-SROK
Broj: 2018/S 0F2-0016591
Usluge 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/1000
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Aries d.o.o. , Zagreb zamjena relejne zaštite u 4TS21 Stenjevec
Broj: 2018/S 0F5-0022657
Usluge 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/999
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb ugradnja sigurnosnih sustava za penjanje na čelično-rešetkaste dalekovodne stupove
Broj: 2018/S 0F5-0023513
Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/998
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Invent oprema d.o.o. , Karlovac nabava uredskog namještaja za potrebe Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Broj: 2018/S 0F2-0023176
Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/997
Krapinsko-zagorska županija , Krapina Media d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme (grupa 5.)   Roba 26.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/996
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb nabava kemijskih sredstava za čišćenje
Broj: 2018/S 0F5-0030160
Roba 26.11.2018. 13.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/995
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lohmann & Rauscher d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 2 (grupa 23.)
Broj: 2018/S 0F2-0017605
Roba 23.11.2018. 05.12.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/994
Općina Vrbanja , Vrbanja BDC d.o.o. , Zagreb usluga izrade strategije razvoja Općine Vrbanja za razdoblje 2017.
Broj: 2018/S 0F2-0026734
Usluge 23.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/993
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Učinak d.o.o. , Velika Gorica papirna konfekcija
Broj: 2018/S 0F2-0027965
Roba 23.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/992
Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije , Zadar Auto centar Perović d.o.o. , Zadar usluga popravka i održavanja vozila za sanitetski prijevoz pacijenata (grupa V)
Broj: 2018/S 0F2-0014683
Usluge 23.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/991
Ličko - senjska županija, , Gospić Obrt za prijevoz putnika Velebit tours, vl. Marijan Vukelić , Donji Kosinj usluge prijevoza učenika osnovnih škola Ličko-senjske županije
Broj: 2018/S 0F2-0031079
Usluge 22.11.2018. 13.12.2018
11.12.2018
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/18-01/990
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Vodoskok d.d. , Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće-izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0031456
Radovi 22.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/989
Grad Zagreb , Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. , Zagreb podloge za mikrobiologiju (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0014687
Roba 22.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/988
Komunalije d.o.o. , Čazma KuK Co d.o.o. , Zagreb nabava dizelskog goriva
Broj: 2018/S 0F5-0028016
Roba 21.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/987
Opća županijska bolnica Požega , Požega Sigurnost d.o.o. , Osijek usluge tjelesne zaštite osoba i imovine
Broj: 2018/S 0F2-0025326
Usluge 21.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/986
Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. , Sinj Izgradnja Futura d.o.o. , Donji Stupnik radovi na izgradnji sustava upravljanja gubicima-dogradnja postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga
Broj: 2018/S 0F5-0031816
Radovi 20.11.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/985
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elna kabel d.o.o. , Zagreb isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 6.)
Broj: 2018/S 0F5-0020928
Roba 20.11.2018. 29.11.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/984
Opća bolnica Pula , Pula Finera d.o.o. , Zagreb mamograf-digitalna tomosinteza dojke 1 kpl za potrebe Opće bolnice Pula
Broj: 2018/S 0F2-0009353
Roba 20.11.2018. Postupak u tijeku