Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/18-01/702
Karlovačka županija , Karlovac Autopromet d.d. , Slunj prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0014343
Usluge 17.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/701
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb C-luk RTG uređaj
Broj: 2018/S 0F2-0021598
Roba 17.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/700
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba , Zagreb Stega tisak d.o.o. , Zagreb usluga tiska
Broj: 2018/S 0F2-0016063
Usluge 17.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/699
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata , Ogulin Gleninvest d.o.o. , Zagreb sterilizator
Broj: 2018/S 0F2-0015370
Roba 17.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/698
Hrvatske vode , Zagreb ZP Project 4 you d.o.o., Sveta Nedelja i Mi projektiramo vama d.o.o., Zagreb stručni i tehnološki nadzor pri izgradnji obaloutvrde u Samoborskom Otoku
Broj: 2018/S 0F2-0017513
Usluge 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/697
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Vinkovci d.d. , Vinkovci usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br 1. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine
Broj: 2018/S 0F2-0020730
Usluge 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/696
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Autoprijevoznik Ivić Jerković, vl. Mario Jerković , Slavonski Brod izgradnja gornjeg stroja šumskih prometnica (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0012877
Radovi 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/695
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb kontejnersko postrojenje za privremeno napajanje 4TS 15 Cvjetno
Broj: 2018/S 0F5-0018939
Radovi 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/694
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Vinkovci d.d. , Vinkovci usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 34.: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal za razdoblje od 4 (četiri) godine
Broj: 2018/S 0F2-0020845
Usluge 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/693
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice , Krapinske Toplice Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0013454
Usluge 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/692
Vodovod Osijek d.o.o. , Osijek Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F5-0017866
Usluge 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/691
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema zaposlenicima
Broj: 2018/S 0F2-0014271
Usluge 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/690
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0016773
Usluge 16.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/689
Splitsko-dalmatinska županija , Split Sygma d.o.o. , Osijek opremanje škole, dvodijelne dvorane i vanjskog igrališta-OŠ(PŠ) Ninčevići (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0010267
Roba 14.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/688
Istarska županija , Pula ZP Oikon d.o.o., Zagreb, Zavita svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb usluge izrade prijedloga stručne podloge za proglašenje regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta Like-Living on the Karst Edge
Broj: 2018/S 0F2-0015040
Usluge 14.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/687
Hrvatske vode , Zagreb Eurco d.d. , Vinkovci usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br 1. područje malog sliva Biđ-Bosut za razdoblje od četiri godine
Broj: 2018/S 0F2-0020730
Usluge 14.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/686
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Geodetski zavod d.d., , Split geodetski radovi na snimanju kolnika autoceste za potrebe sanacije kolnika
Broj: 2018/S 0F2-0020862
Usluge 14.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/685
Grad Zagreb , Zagreb Planigrad projekt d.o.o. , Zagreb sanacija uličnog pročelja i krovišta stambene zgrade Kačićeva 5
Broj: 2018/S 0F2-0010616
Radovi 14.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/684
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice , Krapinske Toplice HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0013454
Usluge 13.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/683
Općina Konavle , Konavle Geodetski zavod Rijeka d.o.o. , Rijeka terenska izmjera objekata i izrada obrazaca za potrebe evidencije komunalne naknade na području dijela Općine Konavle
Broj: 2018/S 0F2-0021219
Usluge 13.08.2018. 16.08.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/682
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek nabava, doprema i ugradnja prigušnice u TS 110-20(10) kV Vrgorac
Broj: 2017/S 0F5-0018832
Mjeąovita nabava 13.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/681
Zračna luka Split, d.o.o. , Kaštel Štafilić King ICT d.o.o. , Zagreb sustav za zaštitni pregled putnika
Broj: 2018/S 0F5-0016548
Roba 13.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/680
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s uredbom o GVE
Broj: 2017/S 0F5-0026200
Radovi 13.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/679
Financijska agencija , Zagreb Atlas turistička agencija d.d. , Dubrovnik usluga organizacije događaja FINA-menadžment 2018.
Broj: 2018/S F21-0016911
Usluge 13.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/678
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Turković d.o.o., , Velika Gorica izgradnja gornjeg stroja šumskih prometnica (grupa 6. i 7.)
Broj: 2018/S 0F2-0012877
Radovi 10.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/677
Grad Virovitica , Virovitica Narodne novine d.d. , Zagreb nabava udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovnih škola
Broj: 2018/S 0F2-0016319
Roba 10.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/676
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Gradatin d.o.o. , Sesvete plastični spremnici za prikupljanje otpada (grupe 2., 3. 4. i 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0014020
Roba 10.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/675
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Eurotrenk d.o.o. , Velika nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur
Broj: 2018/S 0F2-0013152
Roba 10.08.2018. 16.08.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/674
Jadrolinija , Rijeka Crodux derivati dva d.o.o. , Zagreb nabava pogonskog goriva za potrebe brodova Jadrolinije
Broj: 2018/S 0F2-0005298
Roba 10.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/673
Hrvatske vode , Zagreb Ekspert gradnja d.o.o. , Buzet usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 22. područja malih slivova Mirna-Dragonja i Raša Boljunčica za razdoblje od četiri godine
Broj: 2018/S 0F2-0020753
Usluge 10.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/672
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije , Krapina S Tempera d.o.o. , Zagreb vozilo hitne medicinske pomoći (1 komad)
Broj: 2018/S 0F2-0015186
Roba 09.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/671
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siga pro d.o.o. , Varaždin osobna zaštitna sredstva
Broj: 2017/S 0F5-0016912
Roba 09.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/670
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Telemexan LLC , Wilmington, USA nabava Projekta Osiguranje funkcioniranja razvojne i produkcijske okoline programskog sustava ZOROH do zamjene sustavom e-HZZO
Broj: 2018/S 0F2-0020453
Usluge 09.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/669
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik , Dubrovnik Sport Net Inženjering d.o.o. , Zagreb elektronički športski semafor za bilježenje rezultata
Broj: 2018/S 0F2-0017794
Roba 08.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/668
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Gradatin d.o.o. , Sesvete nabava višenamjenskih strojeva za čišćenje-2 komada
Broj: 2018/S 0F2-0007279
Roba 08.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/667
Agencija za ugljikovodike , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti
Broj: 2018/S 0F2-0009438
Usluge 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/666
Hrvatske vode , Zagreb ZP Institut za elektroprivredu d.d, Zagreb, Geotehnički studio d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih podloga retencije Kupčina
Broj: 2016/S 002-0028686
Radovi 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/665
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture za omogućavanje prihvata dodatne informatičke opreme u sistem sali APIS IT odnosno rekonstrukcija poslovne zgrade (dijelova prostora u suterenu i prizemlju, energetskom bloku te dogradnja platoa na kojem se postavljaju vanjski klima uređaji) na k.č.br. 6416 k. o. Vrapče na adresi Paljetkova 18, Zagreb
Broj: 2018/S 0F2-0020141
Radovi 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/664
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. , Krk izvođenje preostalih radova nad izgradnjom I, II i III etape državne ceste D427, čvor Marčelji (nova A7)-Viškovo-čvor Rujevica (A7)-građevinski radovi i instalacije
Broj: 2018/S 0F2-0015706
Radovi 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/663
Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije , Slavonski Brod Hidraulika promet d.o.o. , Zagreb 1 (jedan) medicinski automobil za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe
Broj: 2018/S 0F2-0015879
Roba 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/662
Grad Zagreb , Zagreb Prigorac-građenje d.o.o. , Sesvete proširenje istočnog privoza raskrižja Ulice Thomasa Jeffersona i Avenije Većeslava Holjevca
Broj: 2017/S 0F2-0024933
Radovi 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/661
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava multifunkcionalnog digitalnog RTG uređaja
Broj: 2018/S 0F2-0015589
Roba 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/660
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb URIHO-Ustanova za profesinalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom , Zagreb osobna i zaštitna oprema i sredstva (grupa 5.)
Broj: 2018/S 0F2-0011657
Roba 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/659
Općina Sopje , Sopje Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija nerazvrstane ceste Sopje-Drava
Broj: 2018/S 0F2-0012253
Radovi 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/658
Agencija za ugljikovodike , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti
Broj: 2018/S 0F2-0009438
Usluge 07.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/657
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0014403
Usluge 06.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/656
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina   Radovi 06.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/655
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Eurogast d.o.o. , Samobor kuhinjska oprema za restoran Agronomija i Šumarstvo
Broj: 2018/S 0F2-0014824
Roba 06.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/654
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Vinkovci d.d. , Vinkovci rekonstrukcija (nadvišenje) pregrade Lipovac
Broj: 2018/S 0F2-0011271
Radovi 06.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/653
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Inspekt d.o.o. , Zagreb jednogodišnja usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, radne opreme i elektroinstalacija u KBC-u Zageb
Broj: 2018/S 0F2-0008716
Usluge 06.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/652
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Loveco d.o.o. , Rijeka dogradnja UPOV Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika
Broj: 2018/S 0F5-0020173
Radovi 03.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/651
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova , Zagreb Speranza d.o.o. , Zagreb agencijske usluge organizacije edukacija u Zagrebu i Bruxellesu
Broj: 2018/S 0F2-0017757
Usluge 03.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/650
Grad Zagreb , Zagreb Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju, vidljivosti i promidžbi proj. 2 faza masterplana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Broj: 2017/S 0F2-0026706
Usluge 03.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/649
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb dentalna jedinica - komada 5
Broj: 2018/S 0F2-0010323
Roba 03.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/648
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije , Zagreb ZP Swietelsky d.o.o., Zagreb i Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o., Donja Zelina radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije za period od dvije godine
Broj: 2018/S 0F2-0013543
Radovi 03.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/647
Grad Petrinja , Petrinja ZP Geoekspert d.o.o., Zagreb, Trasa Adria d.o.o., Zagreb i Razmjer d.o.o.,Split Razvojem male (komunalne prometne) infrastrukture do unaprjeđenja kvalitete života, nadzor radova (grupe 2., 3. i 4.)
Broj: 2018/S 0F2-0012112
Usluge 02.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/646
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb materijal za higijenske potrebe i njegu (grupa 14.)
Broj: 2017/S 0F2-0013656
Roba 02.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/645
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb RG dva solis d.o.o. , Zagreb tehnička dokumentacija na održavanju zgrada HŽ Infrastrukture d.o.o. (po grupama)
Broj: 2018/S 0F5-0018944
Usluge 02.08.2018. 02.08.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/644
Poljoprivredni institut Osijek , Osijek Ruris d.o.o. , Županja sredstva za zaštitu sjemena (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0014143
Roba 02.08.2018. 14.08.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/643
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Optimus trgovina d.o.o. , Zagreb usluga ispisnih rješenja
Broj: 2018/S 0F2-0019702
Usluge 01.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/642
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Antiseptica d.o.o. , Velika Gorica materijal za higijenske potrebe i njegu (grupa 13.)
Broj: 2017/S 0F2-0013656
Roba 01.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/641
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. , Zagreb motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0002850
Roba 01.08.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/640
Grad Zagreb , Zagreb APZ-Hidria d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za projekt Greenway-državna glavna biciklistička ruta br.2
Broj: 2017/S 0F2-0020640
Usluge 31.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/639
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb mamograf sa tomosintezom
Broj: 2018/S 0F2-0019220
Roba 30.07.2018. 03.08.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/638
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Narodne novine d.d. , Zagreb materijal za higijenske potrebe i njegu (grupa 66.)
Broj: 2017/S 0F2-0013656
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/637
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek AIPK-trgovina d.o.o. , Zagreb prehrambeni proizvodi od žitarica (grupa 4.)
Broj: 2018/S 0F2-0010958
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/636
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medika d.d. , Zagreb materijal za higijenske potrebe i njegu (grupa 60.)
Broj: 2017/S 0F2-0013656
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/635
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski potrošni materijal
Broj: 2018/S 0F2-0004856
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/634
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica Media d.o.o. , Zagreb poboljšanje primarne zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji (grupa V)
Broj: 2018/S 0F2-0003439
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/633
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Brodograđevna industrija Split d.d. , Split usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene zgrade u Belom Manastiru, Osječka 126, k.č.br. 458-1, k.o. Beli Manastir
Broj: 2018/S 0F2-0015385
Usluge 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/632
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb, Oikon d.o.o., Zagreb i Bioinstitut d.o.o., Čakovec praćenje stanja okoliša i ekološke mreže na dionici Sparagovići-Doli
Broj: 2018/S 0F2-0007910
Usluge 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/631
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb DV 110 kV Bilice-Trogir; dionica Velika Glava-Glunča, nabava i isporuka opreme
Broj: 2018/S 0F5-0019391
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/630
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medi-lab d.o.o. , Zagreb reagensi i potrošni materijal za rad na instrumentima za mjerenje acidobaznog statusa i odabranih metabolita i reagensi za uređaj za real time pcr (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0004534
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/629
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana nadogradnja postrojenja i ugradnja TR3 u TS Makarska
Broj: 2018/S 0F5-0018853
Radovi 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/628
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split IKOM d.o.o. , Zagreb nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera (po grupama)
Broj: 2017/S 0F5-0020948
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/627
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medika d.d. , Zagreb materijal za higijenske potrebe i njegu (grupa 13.)
Broj: 2017/S 0F2-0013656
Roba 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/626
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Jelsa plus d.o.o. , Jelsa naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Hvar (grupa 3.)
Broj: 2018/S F22-0000548
Usluge 30.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/625
Čistoća d.o.o. , Dubrovnik HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0018989
Usluge 27.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/624
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb CT uređaj
Broj: 2018/S 0F2-0004486
Roba 27.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/623
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Pantel d.o.o. , Zagreb održavanje svjetlosno promjenjive signalizacije proizvođača Pantel
Broj: 2018/S 0F2-0012494
Usluge 27.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/622
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek ZP Iceberg International Trading d.o.o., Zagreb i Philips Medical Systems Nederland B.V., Eindhoven, Kraljevina Nizozemska angiografski uređaj za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije
Broj: 2018/S 0F2-0008533
Roba 27.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/621
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci ZP Tridea d.o.o., Zagreb i Demode d.o.o., Zagreb poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo - usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta
Broj: 2018/S 0F5-0008230
Usluge 27.07.2018. 14.08.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/620
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Medial d.o.o. , Zagreb nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur
Broj: 2018/S 0F2-0013152
Roba 27.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/619
Ministarstvo znanosti i obrazovanja , Zagreb Massa d.o.o. , Osijek izgradnja građevine i Učeničkog doma pri Prosvjetno kulturnom centru Mađara u Republici Hrvatskoj u Osijeku
Broj: 2018/S 0F2-0007258
Radovi 26.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/618
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka RIO-BIZ d.o.o. , Rijeka službena odjeća (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0010968
Roba 26.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/617
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Binđo d.o.o. , Ivanić Grad sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja JUG
Broj: 2018/S 0F5-0018636
Usluge 26.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/616
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nabla Slavonija d.o.o. , Višnjevac kompaktne daljinske stanice (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 25.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/615
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nabla Slavonija d.o.o. , Višnjevac kompaktne daljinske stanice (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 25.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/614
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Vinkovci , Vinkovci usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za programe učenja stranih jezika za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića (grupa IX)
Broj: 2017/S F21-0021539
Usluge 25.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/613
Grad Zagreb , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju bazena ŠRC Šalata
Broj: 2016/S 002-0019707
Usluge 25.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/612
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Proizvodno trgovački centar Krka Knin d.o.o. , Knin modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 25.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/611
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 24.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/610
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb kompaktne daljinske stanice (grupa 4.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 24.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/609
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb kompaktne daljinske stanice (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0010493
Roba 24.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/608
Jadrolinija , Rijeka Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije
Broj: 2018/S 0F2-0007824
Usluge 24.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/607
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Palace d.o.o , Zagreb modernizacija, obnova i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar
Broj: 2018/S 0F5-0007669
Radovi 23.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/606
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Telenerg d.o.o. , Zagreb izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko
Broj: 2018/S 0F5-0017746
Radovi 23.07.2018. 25.07.2018 Odluka
UP/II-034-02
/18-01/605
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ATM oprema d.o.o. , Zagreb izolatori i nosači izolatora
Broj: 2018/S 0F5-0013613
Roba 23.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/604
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Palace d.o.o , Zagreb izrada studijske dokumentacije modernizacije željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-DG, dionica Okučani-Vinkovci
Broj: 2018/S 0F5-0010153
Usluge 23.07.2018. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/18-01/603
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko
Broj: 2018/S 0F5-0017746
Radovi 23.07.2018. Postupak u tijeku