Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/19-01/127
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Mistral d.o.o. , Vukovar osobna zaštitna sredstva
Broj: 2018/S 0F5-0033020
Roba 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/126
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Hemco d.o.o. , Đakovo osobna zaštitna sredstva
Broj: 2018/S 0F5-0033020
Roba 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/125
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Mjerenje i automatizacija d.o.o. , Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće-izgradnja sustava odvodnje
Broj: 2018/S 0F5-0031456
Radovi 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/124
Hrvatske vode , Zagreb ZP Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb, Geodata projekt d.o.o., Zagreb i Profelis d.o.o., Zagreb redovna tehnička promatranja na branama za 2019. godinu-retencije na bujicama na području VGO-a za gornju Savu
Broj: 2018/S 0F2-0034825
Usluge 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/123
Plinacro d.o.o. , Zagreb Inocon d.o.o. , Zagreb stručni nadzor izgradnje MP D. Miholjac-Belišće DN 400/50 bar i izmještanja dijela trase MP D. Miholjac-Osijek DN 300/50 bar   Usluge 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/122
Grad Zagreb , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb najam multifunkcijskih strojeva
Broj: 2019/S 0F2-0003785
Usluge 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/121
Plinacro d.o.o. , Zagreb Liming d.o.o. , Gospić periodički pregled i održavanje opreme, instalacija i objekata elektroenergetskih postrojenja
Broj: 2019/S 0F5-0002133
Usluge 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/120
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb nabava mehaničkih sredstava za čišćenje
Broj: 2018/S 0F5-0030138
Roba 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/119
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F2-0035105
Usluge 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/118
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Combis d.o.o., Zagreb i Elektrogen d.o.o., Zagreb migracija podataka, implementacija i prelazak svih funkcionalnosti SUKAP sustava na novu platformu   Usluge 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/117
Hrvatske vode , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb glavni, izvedbeni projekt, istražni radovi, elaborat parcelacije i iskolčenja građevine te tendera za Rekonstrukciju l.o. nasipa rijeke Save u naseljima D. Varoš, Stara Gradiška, Uskoci
Broj: 2018/S 0F2-0029183
Usluge 18.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/116
Javna ustanova Nacionalni park Kornati , Murter Zagrebačka filmska radionica d.o.o. , Zagreb film Tajne kornatskog podmorja
Broj: 2019/S 0F2-0003644
Usluge 15.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/115
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Lima O.I. d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije - ortopedski implanti 1 (grupe: 2., 3., 5. i 13.)
Broj: 2018/S 0F2-0028204
Roba 14.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/114
Čistoća d.o.o. , Karlovac Eco Mobile d.o.o. , Zagreb sustav za elektronsko evidentiranje broja pražnjenja posuda za komunalni otpad
Broj: 2018/S 0F2-0030996
Roba 13.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/113
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih , Vukovar nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za program osposobljavanja za poslove turističkog animatora
Broj: 2018/S F21-0029332
Usluge 13.02.2019. 15.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/112
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture , Zagreb WYG savjetovanje d.o.o. , Zagreb tehnička pomoć u provedbi funkcija tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova
Broj: 2018/S 0F2-0033215
Usluge 13.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/111
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Colas Hrvatska d.d. , Varaždin izgradnja stonske obilaznice (DC414), poddionice: Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli
Broj: 2018/S 0F2-0033648
Radovi 13.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/110
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije , Osijek Betamed d.o.o. , Zagreb nabava dijagnostičkih testova za mikrobiologiju (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0035020
Roba 12.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/109
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb i Lučka uprava Rijeka, Rijeka ZP Strabag d.o.o., Zagreb i PZC Split d.o.o., Dugopolje izvođenje radova na projektu unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište
Broj: 2018/S 0F5-0006074
Radovi 12.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/108
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Caput 88 j.d.o.o. , Zagreb izrada glavnog projekta, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje GD za BC Kašina
Broj: 2018/S 0F2-0036877
Usluge 12.02.2019. 14.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/107
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Šare d.o.o. , Zemunik Donji osigurači i postolja osigurača
Broj: 2018/S 0F5-0016627
Roba 12.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/106
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad zamjena istosmjernog razvoda na brani HE Čakovec i HE Dubrava
Broj: 2018/S 0F5-0020677
Roba 12.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/105
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split izrada cjelokupne projektne dokumentacije s upravnim postupkom za rekonstrukciju križanja Širina u Solinu
Broj: 2018/S 0F2-0029088
Usluge 11.02.2019. 15.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/104
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb i Lučka uprava Rijeka, Rijeka DIV grupa d.o.o. , Samobor izvođenje radova na projektu unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište
Broj: 2018/S 0F5-0006074
Radovi 11.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/103
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb izgradnja kabelskog priključka 2x110 kV za TS 110/10 (20) kV Zamet
Broj: 2019/S 0F5-0003213
Radovi 11.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/102
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zemunik Donji Allianz Zagreb d.d. , Zagreb usluga osiguranja
Broj: 2019/S 0F5-0003284
Usluge 11.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/101
Zračna luka Pula d.o.o. , Ližnjan Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja
Broj: 2018/S 0F5-0033207
Usluge 11.02.2019. 15.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/100
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad nabava agregata (rekonstrukcija elektroenergetskog napajanja KBD u nuždi) Faza 1
Broj: 2018/S 0F2-0031916
Roba 08.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/99
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb EMDA d.o.o. , Zagreb usluga uspostave sustava za razvoj ljudskih resursa Hrvatskog zavod za zapošljavanje
Broj: 2019/S 0F2-0002684
Usluge 08.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/98
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Caput 88 j.d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A5, dionica granice Mađarske-Beli Manastir
Broj: 2018/S 0F2-0036669
Usluge 08.02.2019. 12.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/97
Grad Split , Split As-eko d.o.o. , Šibenik usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina
Broj: 2018/S 0F2-0021713
Usluge 08.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/96
Karlovačka županija , Karlovac Vita projekt d.o.o. , Zagreb izrada Studijsko planske dokumentacije, dizajnerskih, konceptualnih i ostalih Rješenja (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F2-0031780
Usluge 08.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/95
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Cassis Oprema d.o.o. , Ivanić Grad nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH
Broj: 2018/S 0F2-0029596
Roba 07.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/94
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka Gradatin d.o.o. , Zagreb polupodzemni spremnici za prikupljanje otpada
Broj: 2018/S 0F2-0032886
Roba 07.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/93
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb usluga osiguranja pošiljaka
Broj: 2018/S 0F5-0033069
Usluge 06.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/92
Eko d.o.o. , Zadar ZP Control Process Spolka Akcyjna, Krakow, Poljska i Control Process Epci Sp. z.o.o., Krakow, Poljska projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Broj: 2018/S 0F2-0020163
Mjeąovita nabava 06.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/91
Grad Karlovac , Karlovac Futuro IS, vl. Hrvoje Grandov , Zadar usluge izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Broj: 2018/S 0F2-0027570
Usluge 06.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/90
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. , Nova Gradiška WTE Wassertechnik GmbH , Essen, Njemačka Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška
Broj: 2018/S 0F5-0036824
Radovi 06.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/89
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Fundus projekt d.o.o. , Zagreb poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi-Upravljanje projektom
Broj: 2018/S 0F2-0022440
Usluge 06.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/88
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica R.U. nuts d.o.o. , Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica-nadzor radova
Broj: 2018/S 0F5-0011535
Usluge 05.02.2019. 07.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/87
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Feedback d.o.o , Zagreb ALTERECO- isporuka i implementacija IT alata i sustava u svrhu praćenja turista sa isporukom podataka za definirano razdoblje
Broj: 2018/S 0F2-0022644
Roba 04.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/86
Varkom d.d. , Varaždin K&K Promocija d.o.o. , Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske toplice-usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta
Broj: 2018/S 0F5-0017547
Usluge 04.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/85
Grad Velika Gorica , Velika Gorica ZP Ciglenica d.o.o., Zaprešić i Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Klanjec uklanjanje postojećeg mosta i izgradnja zamjenske građevine-most u oteretnom Kanalu Sava-Odra, na LC 31163, između naselja Kuče-Rakitovec
Broj: 2018/S 0F2-0028037
Radovi 04.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/84
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Vulkal d.o.o. , Zagreb pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja (po grupama)
Broj: 2018/S 0F-0016538
Roba 04.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/83
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Consultants d.o.o. , Dubrovnik projektantske usluge za izgradnju višestambenih građevina u Solitudu prema idejnom projektu
Broj: 2018/S 0F2-0032210
Usluge 04.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/82
Dječji vrtić Ludina , Velika Ludina Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Ludina
Broj: 2018/S 0F2-0036444
Radovi 04.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/81
Čempresi d.o.o. , Šibenik Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko nabava pogrebnih lijesova i limenih uložaka za daljnju prodaju
Broj: 2018/S 0F2-0034809
Roba 01.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/80
Polet d.o.o. , Vinkovci HOK osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja
Broj: 2019/S 0F2-0001011
Usluge 01.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/79
Hidrobel d.o.o. , Belišće SCAT-inženjering d.o.o. , Našice izvođenje radova-Sustav odvodnje Belišće-rekonstrukcija odvodnje naselja Belišće (dio građevine 3.)-sliv ulice Ivana Gorana Kovačića u Belišću
Broj: 2018/S 0F5-0031170
Radovi 01.02.2019. 07.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/78
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Sat ekspert d.o.o. , Zagreb nabava tonera i tinti
Broj: 2018/S 0F2-0016587
Roba 01.02.2019. 06.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/77
Hrvatske vode , Zagreb Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije , Osijek sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije u periodu od 2019. do 2021. godine
Broj: 2018/S 0F2-0028649
Usluge 01.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/76
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo , Zagreb Ing-grad d.o.o. , Zagreb radovi na rekonstrukciji i sanaciji građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj ulici 20 u Zagrebu
Broj: 2019/S 0F2-0001809
Radovi 01.02.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/75
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb telefonski aparati
Broj: 2018/S 0F2-0026794
Roba 31.01.2019. 07.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/74
Grad Rijeka , Rijeka PDM Savjetovanje d.o.o. , Zagreb upravljanje projektom gradnje Revitalizacija bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci
Broj: 2018/S 0F2-0028075
Usluge 31.01.2019. 12.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/73
Grad Rijeka , Rijeka Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2019. godini
Broj: 2018/S 0F2-0029757
Usluge 31.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/72
Hrvatske vode , Zagreb Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije , Varaždin usluge sustavnog ispitivanja sadržaja specifičnih onečišćujućih tvari (AOX) u kopnenim površinskim vodama u 2018. i 2019.
Broj: 2018/S 0F2-0031484
Usluge 30.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/71
Državna geodetska uprava , Zagreb Geomatika d.o.o. , Trilj geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Ploča-za dijelove k.o. Plina i Baćina   Usluge 30.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/70
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Valard Zagreb d.o.o. , Zagreb radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina
Broj: 2018/S 0F5-0020109
Radovi 29.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/69
Grad Benkovac , Benkovac Geo-rad d.o.o. , Jelenje, Dražice projektna dokumentacija za Benkovački sajam (grupa 3.)
Broj: 2018/S 0F2-0026452
Usluge 29.01.2019. 07.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/68
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrogen d.o.o. , Zagreb relejna zaštita
Broj: 2018/S 0F5-0027930
Usluge 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/67
Jadrolinija , Rijeka Crodux derivati dva d.o.o. , Zagreb nabava pogonskog goriva za potrebe brodova Jadrolinije
Broj: 2018/S 0F2-0005298
Roba 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/66
Jadrolinija , Rijeka Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije
Broj: 2018/S 0F2-0007824
Usluge 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/65
Čistoća d.o.o. , Split Komop d.o.o. , Zagreb specijalno radno vozilo smećar 7 m3 (3 kom)
Broj: 2018/S 0F2-0036100
Roba 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/64
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Norman Grupa d.o.o. , Zagreb nabava operacijskih lampi
Broj: 2018/S 0F2-0032262
Roba 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/63
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak ZP Sjaj domus j.d.o.o., Zagreb i Mop biser d.o.o., Zagreb usluga čišćenja bolničkog prostora
Broj: 2018/S 0F2-0034019
Usluge 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/62
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb HOK osiguranje d.d. , Zagreb nabava usluge osiguranja imovine HZZO-a i osiguranja za izvanugovornu (javnu)odgovornost
Broj: 2018/S 0F2-0034426
Usluge 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/61
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elcon d.o.o. , Varaždin relejna zaštita
Broj: 2018/S 0F5-0027930
Roba 28.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/60
EKOPLUS d.o.o. za gospodarenje otpadom Rijeka , Viškovo Shimadzu d.o.o. , Zagreb nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina
Broj: 2018/S 0F2-0032954
Roba 25.01.2019.
12.02.2019
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/59
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Instrumentaria d.d. , Sesvete jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije - sprave za prijelome, vijci i pločice - 1
Broj: 2018/S 0F2-0023395
Roba 25.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/58
Javna ustanova Park prirode Kopački rit , Bilje BAS d.o.o. , Belišće nabava nadzora
Broj: 2018/S 0F2-0032805
Usluge 23.01.2019. 30.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/57
Grad Split , Split Tramax d.o.o. , Split toneri i riboni za potrebe gradske uprave   Roba 23.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/56
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Sokol d.o.o. , Vinkovci Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije I etapa, Južni dio, Dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Drenovci-Soljani
Broj: 2018/S 0F5-0028449
Radovi 23.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/55
Grad Supetar , Supetar Ing-grad d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Mrvica
Broj: 2018/S 0F2-0031553
Radovi 23.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/54
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur (grupa 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0013152
Roba 23.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/53
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Medial d.o.o. , Zagreb nabava medicinske opreme u sklopu projekta Dnevna bolnica u KB Merkur (grupa 49.)
Broj: 2018/S 0F2-0013152
Roba 22.01.2019. 07.02.2019
18.02.2019
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/52
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Odvjetnik Inoslav Korinčić , Zaprešić Pravne usluge
Broj: 2019/S 0F5-0000643
Usluge 22.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/51
Grad Rijeka , Rijeka Institut IGH d.d. , Zagreb usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova T i Ciglene zgrade   Usluge 21.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/50
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Croatia osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja
Broj: 2018/S 0F5-0029943
Usluge 21.01.2019. 14.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/49
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Blaško d.o.o. , Okučani pridobivanje drva iz šume, uzgajanje šuma i zaštita šuma od štetnih organizama (grupa 27.)
Broj: 2017/S 0F2-0012983
Usluge 21.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/48
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Lesnika d.o.o. , Črnomelj, Slovenija pridobivanje drva iz šume, uzgajanje šuma i zaštita šuma od štetnih organizama (grupa 41.)
Broj: 2017/S 0F2-0012983
Usluge 21.01.2019. 30.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/47
Grad Zagreb , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko solventni printer sa softwerima i ventilacijom
Broj: 2019/S 0F2-0000942
Roba 21.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/46
Sveučilište u Splitu, , Split Digitalne tehnologije d.o.o. , Velika Gorica integrirani sustav za snimanje optičkih svojstava iz zraka
Broj: 2018/S 0F2-0026512
Roba 21.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/45
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran B.Braun Adria d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 3 (grupa 15.)
Broj: 2018/S 0F2-0028370
Roba 18.01.2019. 24.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/44
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo , Osijek Vik-dental d.o.o. , Zagreb oprema za Kabinet kliničkih vještina dentalne medicine
Broj: 2018/S 0F2-0029967
Roba 18.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/43
Klinički bolnički centar Split , Split Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH , Düsseldorf, Njemačka oprema za dnevne bolnice KBC-a Split
Broj: 2018/S 0F2-0034874
Roba 18.01.2019. 24.01.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/42
Hrvatske vode , Zagreb Project 4 you d.o.o. , Sveta Nedelja nadzor nad sanacijom/rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava odvodnje-mreža Fužine
Broj: 2018/S 0F2-0035480
Mjeąovita nabava 18.01.2019. 13.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/41
Hrvatske vode , Zagreb Project 4 you d.o.o. , Sveta Nedelja nadzor nad izgradnjom, sanacijom/rekonstrukcijom sustava odvodnje i vodoopskrbe, mreža-faza 3-Delnice
Broj: 2018/S 0F2-0035422
Usluge 17.01.2019. 13.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/40
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila-Lovrinačka ulica-faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever, rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice
Broj: 2018/S 0F2-0028996
Radovi 17.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/39
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Heplast-pipe d.o.o. , Prelog sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava
Broj: 2018/S 0F5-0014697
Radovi 16.01.2019. 08.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/38
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana kontejnersko postrojenje međutransformacije
Broj: 2018/S 0F5-0037011
Roba 16.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/37
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Voith Hydro GmbH&Co KG, Glavna Podružnica Split za proizvodnju i trgovinu strojevima , Split usluge remonta turbina u hidroelektranama
Broj: 2018/S 0F5-0037148
Usluge 16.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/36
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij
Broj: 2018/S 0F2-0031687
Roba 15.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/35
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Dinarid d.o.o. , Zagreb toneri, tinte i potrošni materijal za pisače za potrebe HZMO-a (grupe 1. i 2.)
Broj: 2018/S 0F2-0013877
Roba 15.01.2019. 15.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/34
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o. , Pokupsko usluge sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja
Broj: 2018/S 0F2-0035302
Usluge 14.01.2019. 12.02.2019
21.01.2019
Odluka
Odluka
UP/II-034-02
/19-01/33
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Omnidata d.o.o. , Zagreb nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice   Usluge 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/32
Grad Velika Gorica , Velika Gorica HEP-ESCO d.o.o. , Zagreb nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Velike Gorice   Usluge 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/31
Opća bolnica Gospić , Gospić Medial d.o.o. , Zagreb C-luk interoperacijski RTG uređaj za djelatnost operacija
Broj: 2018/S 0F2-0022078
Roba 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/30
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana isporuka odvodnika prenapona (grupa 1.)
Broj: 2018/S 0F5-0036906
Roba 14.01.2019. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/19-01/29
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije , Krapina Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja lijekovi
Broj: 2018/S 0F2-0033404
Roba 14.01.2019. 14.02.2019 Odluka
UP/II-034-02
/19-01/28
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik izrada svih vrsta glavnih proj., provedba geod. i geoteh. istr. radova, ishođenje GD za BC Varaždin
Broj: 2018/S 0F2-0036849
Usluge 11.01.2019. Postupak u tijeku