Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Datum objave odluke Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/20-01/136
Luka Rijeka d.d. , Rijeka TODAY distribution j.d.o.o. , Zagreb DIT
izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke – Bazen Rijeka 
Radovi 27.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/135
Promet d.o.o. , Split Srednja tehnička prometna škola, Split , Split DIT
periodička izobrazba vozača (kod 95) 
Usluge 26.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/134
Nasadi d.o.o. Palma d.o.o. , Jastrebarsko DIT
nabava pogrebne opreme 
Roba 25.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/133
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZG-Projekt d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7, dionica Križišće-Novi Vinodolski 
Usluge 25.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/132
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Atos IT Solutions and Services d.o.o. DIT
nabava računalne opreme i programa opće namjene 
Roba 25.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/131
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Tekstilpromet d.d. , Zagreb DIT
nabava građanskih odjela-odjeće i obuće (grupa 1.) 
Roba 25.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/130
Hrvatske vode , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28. područje maloga sliva Cetina za razdoblje od 4 (četiri) godine 
Usluge 25.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/129
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. , Zagreb Securitas Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
sustav sigurnosno-tehničke zaštite s ugradnjom na hidrotehničkim objektima vodoopskrbe i odvodnje 
Roba 25.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/128
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb DIT
nabava potrošnog materijala za higijenske potrebe 
Roba 24.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/127
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb PHB Automatizacija d.o.o. , Zagreb DIT
zamjena plinodetekcije na obje plinske turbine bloka K 
Usluge 24.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/126
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Shimadzu d.o.o. , Zagreb DIT
ostali potrošni medicinski materijal za 2020. godinu (grupa 35.) 
Roba 24.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/125
Općina Konavle , Cavtat Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
dogradnja-rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi 
Mješovita nabava 24.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/124
Općina Čavle , Čavle ZP Experta grupa d.o.o., Požega, LED rasvjeta d.o.o., Požega i Detas d.o.o., Pakrac DIT
rekonstrukcija javne rasvjete 
Usluge 24.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/123
Split parking d.o.o. , Split VV Projekt d.o.o. , Split DIT
izrada projektne dokumentacije za garažu Odeska 
Usluge 21.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/122
Opća bolnica Varaždin , Varaždin EndoPro implants d.o.o. , Zagreb DIT
ortopedski implantati (grupe. 3., 4., 5., 8. i 9.) 
Roba 21.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/121
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb DIV grupa d.o.o. , Samobor DIT
prednapeti armirano-betonski prag s pričvrsnim priborom 
Roba 21.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/120
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Arkada interijeri d.o.o. , Mirkovci DIT
dobava i izgradnja montažne drvene kuće 
Roba 20.02.2020. 21.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/119
Vodne usluge d.o.o., Bjelovar , Bjelovar Car-Merkur d.o.o. , Split DIT
usluge upravljanja projektom „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar" 
Usluge 18.02.2020. 20.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/118
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb EndoPro implants d.o.o. , Zagreb DIT
jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-ortopedski implantati (grupa 32.) 
Roba 18.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/117
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Lepoglavi , Lepoglava Sječa drva i izvlačenje Dragutin Slivar , Lepoglava DIT
usluga sječe i izvlačenja drvne mase 
Usluge 18.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/116
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
nabava dodatnog hardvera za sustav AIM 
Roba 18.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/115
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb DIT
usluge osiguranja (grupa II) 
Usluge 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/114
Ministarstvo obrane , Zagreb DIT
nabava borbenih odora 
Roba 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/113
Lučka uprava Dubrovnik , Dubrovnik Coin inženjering d.o.o. , Pula DIT
Batahovina II-usluga izrade Glavnog projekta 
Usluge 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/112
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka RIO BIZ d.o.o. , Rijeka DIT
službena odjeća (grupe: 1. i 2.) 
Roba 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/111
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Geodetika Split d.o.o. , Vis DIT
geodetske usluge 
Usluge 17.02.2020. 20.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/110
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Pastor inženjering d.d. , Rakitje DIT
ugradnja sustava uzbunjivanja i popravka sustava gašenja u HE Dubrovnik 
Usluge 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/109
Ministarstvo obrane , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje vojnih objekata namještajem i opremom (grupa 1.) 
Roba 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/108
Ministarstvo obrane , Zagreb DIT
nabava borbenih odora 
Roba 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/107
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb iStyle d.o.o. , Zagreb DIT
nabava računala i računalne opreme (grupa 5.) 
Roba 17.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/106
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb NMKA d.o.o. , Zagreb DIT
osobna zaštitna sredstva (grupa 3.) 
Roba 14.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/105
Grad Karlovac , Karlovac Heksogen d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluga razminiranja lokacije buduće poduzetničke zone Gornje Mekušje 
Usluge 14.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/104
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. , Split Geotehnika d.o.o. DIT
projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji 
Mješovita nabava 14.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/103
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. , Split Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji 
Mješovita nabava 14.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/102
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb E2 Group CEE Kft, Budimpešta, Mađarska DIT
projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak 
Mješovita nabava 14.02.2020. 21.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/101
Grad Ivanić-Grad , Ivanić Grad Inter level d.o.o. , Savska Ves DIT
radovi na sanaciji Sportske dvorane Žeravinec-Ivanić-Grad 
Radovi 13.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/100
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
toneri (grupa A) 
Roba 13.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/99
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Moneo savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
upravljanje projektom i administracija Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO do toplane pogona Osijek 
Usluge 12.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/98
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Led Art d.o.o. , Zagreb DIT
izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade policijske postaje u Grubišnom Polju 
Radovi 12.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/97
Grad Ivanić-Grad , Ivanić Grad Gamabon d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na sanaciji Sportske dvorane Žeravinec - Ivanić-Grad 
Radovi 12.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/96
Zagrebačka županija , Zagreb Profil Klett d.o.o. , Zagreb DIT
nabava interaktivnih ploča 
Roba 12.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/95
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet Osijek , Osijek CEGOM GmbH , Hameln, Njemačka DIT
suradnja i kliničko-praktična izobrazba 
Usluge 12.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/94
Opća bolnica Zadar , Zadar VAMS TEC d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja PACS sustava 
Usluge 11.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/93
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
zamjena sklopne opreme u postrojenjima PrP Split-Nin, Novalja 
Radovi 11.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/92
Grad Zagreb , Zagreb Elektro-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
građenje javne rasvjete uz gimnaziju Sesvete 
Usluge 11.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/91
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. , Zagreb DIT
modernizacija i izgradnja mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka 
Radovi 11.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/90
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
kupnja i isporuka medicinskog potrošnog materijala 3 za jednogodišnje razdoblje (grupa 28.) 
Roba 10.02.2020. 12.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/89
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Sat ekspert d.o.o. , Zagreb DIT
toneri i tinte (grupa 3.) 
Roba 10.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/88
Opća bolnica Zadar , Zadar Rudan d.o.o. , Žminj DIT
izrada projektne dokumentacije Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u OB Zadar 
Usluge 10.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/87
Grad Zagreb , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane (grupa 1.) 
Roba 10.02.2020. 13.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/86
Opća bolnica Zadar , Zadar Shimadzu d.o.o. , Zagreb DIT
usluga godišnjeg održavanja PACS sustava 
Usluge 10.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/85
Grad Split , Split Point-Split d.o.o. , Split DIT
radovi na održavanju izvan kolničkih i javnoprometnih površina na području grada Splita 
Radovi 10.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/84
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana , Pakrac Shimadzu d.o.o. , Zagreb DIT
MSCT uređaj s isporukom i montažom 
Roba 10.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/83
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Rencon d.o.o., Osijek DIT
izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za BC Suhopolje – Slatina, duljine cca 23 km 
Usluge 10.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/82
Istarski domovi zdravlja , Pula Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb DIT
stomatološki materijal (grupa 1.) 
Roba 07.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/81
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na uređenju i opremanju sjedišta HR-ZOO-Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak na svim planiranim lokacijama 
Radovi 07.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/80
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava , Zagreb ZP Urbanex d.o.o., Split i Equinox Consulting Ltd, Budimpešta, Mađarska DIT
provedba evaluacija (vrednovanja) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 
Usluge 07.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/79
Izvor Ploče d.o.o. , Ploče Fundus projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluge upravljanja projektom izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče 
Usluge 06.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/78
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Energy Code d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar 
Radovi 05.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/77
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije , Gospić ZP Upgrade d.o.o., Veliko Trgovišće i Porsche Croatia d.o.o., Zagreb DIT
2 vozila za hitnu medicinsku pomoć 
Roba 05.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/76
Grad Pula , Pula Primum ing. d.o.o. , Pula DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice u Puli 
Usluge 05.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/75
Županijska bolnica Čakovec Polimedika d.o.o. , Zagreb DIT
nabava medicinske opreme broj 5 (grupa 10.) 
Roba 04.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/74
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije , Gospić Cib Commerce d.o.o. , Buzet DIT
2 vozila za hitnu medicinsku pomoć 
Roba 04.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/73
Grad Jastrebarsko , Jastrebarsko Capital ing d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije za obnovu dvorca Erdödy u Jastrebarskom 
Usluge 04.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/72
Istarski domovi zdravlja , Pula Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
digitalni sustav RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica 
Roba 04.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/71
Vodovod d.o.o. , Zadar Mick d.o.o. , Kukuljanovo DIT
pocinčane cijevi 
Roba 03.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/70
Hrvatske vode , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
nabava papira, papirne konfekcije, uredskog materijala i pribora te tonera i tinte 
Roba 03.02.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/69
Psihijatrijska bolnica Rab , Rab Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
nabava lijekova za 2020.godinu 
Roba 03.02.2020. 27.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/68
Grad Samobor , Samobor ZP Detas d.o.o., Pakrac i LED rasvjeta d.o.o., Požega DIT
nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu 
03.02.2020. 14.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/67
Lučka uprava Rijeka , Rijeka Eurco d.d. , Vinkovci DIT
rušenje skladišta 5, 6 i 7 
Radovi 31.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/66
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb DIT
nadogradnja i održavanje komutacijskog sustava HEP-a 
Usluge 31.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/65
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Uljanik d.o.o. , Petrinja DIT
poboljšamje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi-Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II stupnja pročišćavanja (UPOV Grgur 26.000 ES) 
Radovi 31.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/64
Muzej Vučedolske kulture , Vukovar Core d.o.o. , Dubrovnik DIT
izrada projektne dokumentacije za projekt Arheološki park Vučedol 
Usluge 30.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/63
Hrvatske vode , Zagreb Hidro-expert d.o.o. , Rijeka DIT
nabava usluga izrade detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Belica-I faza 
Usluge 30.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/62
Split parking d.o.o. , Split Kap4 d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije za garažu Dobrilina 
Usluge 29.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/61
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin, Swietelsky d.o.o., Zagreb i Tegra d.o.o., Čakovec DIT
sanacija asfaltnog zastora od 32+500 do 25+700 (lijevo), od km 31+000 do km 32+500 (desno), od km 17+500 do km 1+500 (lijevo), od km 15+800 do km 13+750 (desno), od km 12+000 do km 11+100 (desno), do km 10+500 do km 1+500 (desno) čvor varaždin i Čakovec, na autocesti A4 Zagreb-Goričan 
Radovi 28.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/60
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
osiguranje imovine od požara i drugih rizika te potresa 
Usluge 27.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/59
Klinički bolnički centar Split , Split ZP Alfamedic d.o.o., Zagreb i Steelco S.p.A., Riese Pio X, Italija DIT
oprema za Centralnu sterilizaciju 
Roba 27.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/58
Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije , Vinkovci Sitolor d.o.o. , Slavonski Brod DIT
izvanredno održavanje mosta na rijeci Bosut u Rokovcima-Andrijaševcima 
Radovi 27.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/57
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Cestovna gradnja Sudar d.o.o. , Zagreb DIT
popravljanje uzdužno poprečnih pukotina zalijevanjem na kolniku na autocesti (grupe I i II) 
Radovi 27.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/56
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
mjerni i regulacijski uređaji 
Roba 27.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/55
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb San Šumarstvo d.o.o. , Zagreb DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama 
Usluge 27.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/54
Grad Vodice , Vodice ElektroToni d.o.o. , Šibenik DIT
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova-održavanje javne rasvjete 
Usluge 27.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/53
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu , Osijek Labena d.o.o. , Zagreb DIT
usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređaja za analizu mlijeka 
Usluge 27.01.2020. 18.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/52
Grad Valpovo , Valpovo GIS d.o.o. , Osijek DIT
uređenje parkovne infrastrukture-opremanje u sklopu projekta Revitalizacija perivoja/parka u Valpovu i Našicama 
Usluge 24.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/51
Zračna luka Pula d.o.o. , Ližnjan IZO-ING d.o.o. , Lepoglava DIT
sanacija krova na putničkoj zgradi Zračne luke Pula 
Radovi 24.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/50
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Safege d.o.o., Zagreb, Institut IGH d.d., Zagreb, Investinženjering d.o.o., Zagreb i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb , Zagreb DIT
usluga nadzora nad izvođenjem radova Rekonstrukcija postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica 
Usluge 24.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/49
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. HOK osiguranje d.d. , Zagreb DIT
usluge osiguranja 
Usluge 24.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/48
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Pharmacia laboratorij d.o.o. , Zagreb DIT
medicinska oprema za neurokirurgiju (grupa 2.) 
Roba 23.01.2020. 03.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/47
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Pharmacia laboratorij d.o.o. , Zagreb DIT
medicinska oprema za neurokirurgiju (grupa 1.) 
Roba 23.01.2020. 03.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/46
Financijska agencija , Zagreb ZP Projectus grupa d.o.o., Zagreb i Cognita d.o.o., Zagreb , Zagreb DIT
program coachinga za rukovoditelje 
Usluge 23.01.2020. 24.02.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/45
Vodovod d.o.o. , Zadar Hach Lange d.o.o. , Varaždin DIT
izgradnja i povezivanje vodoopskrbnih objekata u centralni sustav nadzora i upravljanja 
Radovi 23.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/44
Jadrolinija , Rijeka Lalizas Marina d.o.o. , Split DIT
sigurnosna oprema i pirotehnička sredstva za potrebe brodova flote Jadrolinije 
Roba 22.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/43
Grad Buje , Buje (Buie) EnergyPlus d.o.o. , Ludbreg DIT
nabava LED cestovnih svjetiljki 
Roba 21.01.2020. 22.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/42
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava hibridne sale 
Roba 21.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/41
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektrokovina plus d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj 
Usluge 21.01.2020. 22.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/40
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Deltron d.o.o. , Split DIT
zamjena dizalice topline za Županijski sud u Rijeci 
Usluge 20.01.2020. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/20-01/39
Županijska bolnica Čakovec Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava medicinske opreme broj 9 (grupa 1.) 
Roba 17.01.2020. 28.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/38
Čistoća i zelenilo d.o.o. , Knin Končar-Termotehnika d.o.o. , Sesvete DIT
nabava komunalnog vozila na električni pogon 
Roba 17.01.2020. 23.01.2020 Odluka
UP/II-034-02
/20-01/37
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb DIT
izolatori i nosači izolatora 
Roba 14.01.2020. Postupak u tijeku