Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/249
Hrvatske ceste d.o.o. Swietelsky d.o.o. izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka-Sparagovići (Zaradeže) Radovi 20.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/248
Grad Zagreb ZP Macel plin d.o.o., Zagreb, Tigra d.o.o., Zagreb i Bestprojekt d.o.o., Zagreb izgradnja punionice stlačenog prirodnog plina s trafostanicom Radovi 20.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/247
Klinika za psihijatriju Vrapče Kormedix d.o.o. nabava višeslojnog CT uređaja Roba 20.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/246
Hrvatski hidrografski institut HOK osiguranje d.d. usluge osiguranja osoba, imovine, brodova, hidrografske i oceanografske opreme i vozila Usluge 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/245
Grad Zagreb Apex-ing d.o.o. sanacija nadvožnjaka Držićeve ulice, II nivo petlje Radovi 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/244
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Vrtlarko d.o.o. pružanje usluga čišćenja poslovnih objekata na području Elektrojuga Dubrovnik Usluge 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/243
Hrvatske ceste d.o.o. Geoprojekt d.d. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC 113, dionica Supetar-Nerežišća od km 5+800 do km 8+100 (od križanja za Donji Humac do početka križanja za Nerežišća) duljine 2,3 km Usluge 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/242
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera ZP Hedom d.o.o., Zagreb i Lavčević d.d., Split obnova ŠRC Mukinje Radovi 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/241
Opća bolnica Karlovac M.T.F. d.o.o. oprema za opremanje operacijskih dvorana jednodnevne kirurgije (grupa IX i XII) Roba 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/240
HP-Hrvatska pošta d.d. Hemco d.o.o. nabava ostale zaštitne opreme Roba 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/239
Jadrolinija Crodux derivati dva d.o.o. pogonsko gorivo za potrebe brodova Jadrolinije Roba 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/238
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Bau gradnja d.o.o. izvođenje radova rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade (Po+P+1) na adresi Cvjetni trg 10, 11 i 12 Stara Gradiška, Brodsko-posavska županija Radovi 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/237
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Promet građenje d.o.o. izvođenje radova rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade (Po+P+1) na adresi Cvjetni trg 10, 11 i 12 Stara Gradiška, Brodsko-posavska županija Radovi 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/236
Hrvatska poljoprivredna agencija IN2 d.o.o. usluge održavanja, nadogradnje i razvoja novih IT programskih rješenja Usluge 19.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/235
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP Briefing komunikacije d.o.o., Zagreb i WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb usluge organizacije i realizacije promotivne kampanje o EU fondovima-Regionalni dani EU fondova Usluge 16.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/234
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb, Komunikacijski laboratorij d.o.o., Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb usluge organizacije i realizacije promotivne kampanje o EU fondovima-Regionalni dani EU fondova Usluge 15.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/233
Istarske ljekarne Hoblić d.o.o. nabava i montaža opreme za ljekarnu Vodnjan Roba 15.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/232
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru EndoPro implants d.o.o. nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (po grupama) Roba 15.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/231
Grad Zagreb Tree system d.o.o. sustav za kondicioniranje zraka s ugradnjom Roba 15.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/230
Klinički bolnički centar Split Oktal Pharma d.o.o. laboratorijska dijagnostika (biokemija i imunokemija-integrirani sustav) Roba 14.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/229
KD Čistoća d.o.o. 007 Miletić d.o.o. usluga tjelesne zaštite i imovine Usluge 14.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/228
Ministarstvo unutarnjih poslova Digitalne tehnologije d.o.o. izrada, najam i održavanje balističkih zaštitnih prsluka Roba 14.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/227
Hrvatske autoceste d.o.o. Digitalne tehnologije d.o.o. nabava ENC uređaja s nosačem Roba 14.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/226
Ličko - senjska županija, Granda projekt d.o.o. usluga izrade izvedbenog projekta i pružanje usluga projektantskog i stručnog nadzora radova za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije Usluge 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/225
Hrvatske šume d.o.o. Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. nabava robe putem financijskog leasinga-šumski kamionski stup s prikolicom Roba 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/224
Hrvatska narodna banka ZP Explanta d.o.o., Vukovar, Explanta mali servisi j.d.o.o., Kloštar Ivanić, Explanta logistics j.d.o.o., Zagreb i Explanta grupa d.o.o., Vukovar usluge pomoćnih radnika pri održavanju objekata Usluge 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/223
Klinika za dječje bolesti Zagreb Medical Intertrade d.o.o. lijekovi (grupe: 1., 5., 7., 13., 14., 16., 19., 21., 22., 29., 32., 33., 36., 42., 43., 45., 49., 50., 51., 52., 55., 62., 64., 71., 72. i 73.) Roba 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/222
Vodovod-Vir d.o.o. Hidroex d.o.o. nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala Roba 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/221
Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Narodne novine d.d. nabava uredskog materijala (grupa 1.) Roba 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/220
Ministarstvo obrane Trgoauto V. d.o.o. taktička svjetiljka, ručna Roba 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/219
Brodsko-posavska županija Possum d.o.o. oprema za ispumpavanje poplavnih voda Roba 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/218
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andel d.o.o. nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera (po grupama) Roba 13.03.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/217
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Titan constructa d.o.o., Zagreb izgradnja 6 višestambenih građevina POS-a sa 6 (šest) stanova (ukupno 36 stanova) na lokaciji Biograd na moru Radovi 13.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/216
Hrvatska radiotelevizija Narodne novine d.d. toneri (grupa B) Roba 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/215
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. TS Osijek 2, revitalizacija Radovi 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/214
Primorsko-goranska županija Fidal d.o.o. građevinski i obrtnički radovi na uređenju Dvorca Frankopan-Nova Kraljevica Radovi 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/213
Zračna luka Zadar d.o.o. Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. zaštitni pregled putnika, osoblja, vozila, prtljage, osoba koje nisu putnici i potrepština Zračne luke Zadar Usluge 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/212
Dom zdravlja Osijek Sanitaria dental d.o.o. dentalni potrošni materijal (grupa 4.) Roba 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/211
Centar za rehabilitaciju Silver DJD Zagreb d.o.o. dehidrirana hrana za pse Roba 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/210
Klinički bolnički centar Rijeka Shimadzu d.o.o. oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu Roba 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/209
Javna ustanova Nacionalni park Krka Smart AudioVisual d.o.o. multimedijalna oprema za arheološku zbirku u Puljanima Roba 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/208
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Ames d.o.o. prijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u Podružnici Dubrovnik Usluge 12.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/207
Vodovod i odvodnja d.o.o. Poduzeće za ceste Split d.d. dogradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na području aglomeracije Šibenik Radovi 09.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/206
Hrvatska narodna banka Forset d.o.o. usluge pomoćnih radnika pri održavanju objekta Usluge 09.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/205
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Tovedo d.o.o. nabava promotivnih materijala (po grupama) Roba 09.03.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/204
Međimurska županija ZP Mepro d.o.o., Varaždin i Singra d.o.o., Varaždin građevinski radovi na rekonstrukciji bedema (fortifikacije) Starog grada Čakovec Radovi 09.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/203
Sveučilište u Splitu VIPnet d.o.o. nabava usluge mobilne telefonije Usluge 09.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/202
Dom zdravlja Zagrebačke županije Siemens Healthcare d.o.o. nabava analognog RTG uređaja Roba 09.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/201
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture NMKA d.o.o. nabava službene radne odjeće i obuće za lučke kapetanije (grupa 4.) Roba 08.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/200
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture NMKA d.o.o. nabava službene radne odjeće i obuće za lučke kapetanije (grupa 1.) Roba 08.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/199
Komunalac d.o.o. KTC d.d. gorivo Roba 08.03.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/198
Grad Petrinja ZP Odvjetnik Dominik Nizić, Zagreb i Alcina d.o.o., Zagreb izrada tender i studijske dokumentacije u projektu povijesno kulturna revitalizacija Grada Petrinje Usluge 07.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/197
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Metal-Maris d.o.o. prodaja rashodovane imovine Usluge 07.03.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/196
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije WYG savjetovanje d.o.o. izrada strateškog plana brendiranja i prijedloga za razvoj destinacijskog managementa Grada Kaštela za integrirani razvojni program Interpretacija odnosa Kaštelanskog polja i kulturne baštine Perpetum baštine Usluge 07.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/195
Grad Lipik Rineo dizajn d.o.o. nabava reklamnih panoa Roba 06.03.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/194
Krapinsko-zagorska županija Krakom d.o.o. radovi na sanaciji odlagališta otpada Medvedov jarek Radovi 06.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/193
Ministarstvo zdravstva Shimadzu d.o.o. 5 angiografskih monoplanarnih RTG aparata za interventnu kardiologiju za potrebe zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj Roba 06.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/192
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Phoenix farmacija d.o.o. laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski materijal za imunokemijske i biokemijske pretrage (grupe 2. i 3.) Roba 06.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/191
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije ZP Inovacije i razvoj d.o.o., Zagreb, Meta group S.R.L., Rim, Italija i Tridea d.o.o., Zagreb usluge pružanja podrške pilot-projektu Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija Usluge 06.03.2018.
UP/II-034-02
/18-01/190
Ministarstvo zdravstva Shimadzu d.o.o. nabava angiosale-DSA/digitalne za intervencijske radiološke procedure za potrebe zdravstvenih ustanova u RH Roba 06.03.2018. Žalba se odbacuje