Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/1083
Murvica d.o.o. Hidroprojekt-Consult d.o.o. izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta aglomeracija Jadranovo s aplikacijskim paketom za EU projekt Usluge 13.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1082
Opća bolnica Bjelovar Medexpert d.o.o. UZV color doppler uređaj za pedijatriju-1 kpl Roba 13.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1081
Grad Split Infomare d.o.o. nabava rješenja i usluge implementacije integriranog sustava (programskih rješenja) za informatizaciju poslovanja Grada Splita i proračunskih korisnika, a koje pokriva područja proračunskog računovodstva i riznice (grupa I) Usluge 13.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1080
Zagorski vodovod d.o.o. Odvjetnik Josip Bašić usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar Usluge 13.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1079
Zagorski vodovod d.o.o. Vis projektiranje d.o.o. usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar Usluge 13.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1078
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., dobava opreme i radova na zamjeni dijela sekundarne opreme u TS 110/20 kV Lovran Mjeąovita nabava 13.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1077
Čistoća d.o.o. Eco Mobile d.o.o. sustav za elektronsko evidentiranje broja pražnjenja posuda za komunalni otpad Usluge 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1076
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac Aqua leak j.d.o.o. komplet mjerača protoka i tlaka Roba 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1075
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Zagreb i Bioinstitut d.o.o., Čakovec usluge monitoringa Usluge 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1074
Grad Zagreb Odvjetničko društvo Hanžeković i partneri d.o.o. usluge izrade stud.-projekt. dokumentacije za potrebe provedbe projekta Centra za gospodarenje otpadom Zagreb na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU Usluge 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1073
Općina Marina ZP Experta grupa d.o.o., Požega, Led rasvjeta d.o.o., Požega i Veritas Esco d.o.o., Split usluga poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete područja Općine Marina Usluge 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1072
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ZP igr d.o.o., Zagreb, igr AG, Rockenhausen, Njemačka i Promacon d.o.o., Bjelovar usluge upravljanja projektom za EU projekt Rugvica-Dugo Selo-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Usluge 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1071
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu PBZ-leasing d.o.o. motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupe 1. i 2.) Roba 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1070
Zračna luka Split, d.o.o. ZP Žele obrt za prijevoz putnika, vl. Željko Miloloža, Kaštel Kambelovac i Vukić promet d.o.o., Trogir usluga prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje Usluge 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1069
Grad Zagreb Jedinstvo Krapina d.o.o. radovi na hitnim sanacijama klizišta na području Grada Zagreba Radovi 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1068
Virkom d.o.o. GH Holding d.d., Ljubljana, Slovenija izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica Radovi 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1067
Javna ustanova Park prirode Papuk ZP Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Orahovica i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega jačanje kapaciteta sigurnosti posjetitelja I (grupa 2.) Usluge 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1066
Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom Tri Bartola d.o.o. nabava ulja za loženje-ekstra lako za 2019.godinu Roba 12.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1065
Opća bolnica Nova Gradiška Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj za Odjel za kliničku radiologiju Roba 11.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1064
Vodovod i kanalizacija d.o.o. IKOM d.o.o. nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera (po grupama) Roba 11.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1063
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Institut IGH d.d. tehnička pomoć u provedbi funkcija tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova Usluge 11.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1062
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu PBZ-leasing d.o.o. motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 5.) Roba 11.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1061
Zračna luka Split, d.o.o. Croatia bus d.o.o. usluga prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje Usluge 11.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1060
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Spegra d.o.o., Split i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod sanacija mosta Galdovo na državnoj cesti oznake DC 36 u Sisku Radovi 10.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1059
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Pfizer Export B.V., Capelle aan den IJssel, Nizozemska cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano za 2019.-2021. godinu Roba 10.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1058
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Alstom Ferroviaria S.p.A. Podružnica Zagreb izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica Radovi 10.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1057
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Medvednica d.o.o. proizvodi od tinte Roba 10.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1056
Hrvatska Lutrija d.o.o., Securitas Hrvatska d.o.o. usluga CDS-a Usluge 10.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1055
Grad Zagreb Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. obavezna periodična istraživanja sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o mjeriteljstvu (grupa 2.) Usluge 10.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1054
Hrvatski hidrografski institut ZP Softline d.o.o., Zagreb i Softline Services Kft, Budimpešta, Mađarska licence za operativne sustave i programe Roba 10.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1053
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Fundus projekt d.o.o. usluge upravljanja projektom za EU projekt Rugvica-Dugo Selo-sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Usluge 07.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1052
HŽ-Infrastruktura d.o.o. DIV grupa d.o.o. izvođenje radova na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica Radovi 07.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1051
Državni hidrometeorološki zavod Durocool d.o.o. nabava vjetrenog presječnika (engl. wind profiler) za mjerenje brzine i smjera visinskog vjetra na GMP Dubrovnik-Projekt AdriaMORE Roba 07.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1050
Vodovod Novska d.o.o. Odvjetnik Josip Bašić razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska-upravljanje projektom Usluge 07.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1049
Grad Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. ALTERECO-isporuka i implementacija IT alata i sustava u svrhu praćenja turista s isporukom podataka za razdoblje od tri godine Usluge 06.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1048
KD Autotrolej d.o.o. Gumiimpex-GRP d.o.o gume za autobuse Roba 06.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1047
KD Autotrolej d.o.o. Vulkal d.o.o. gume za autobuse Roba 06.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1046
HEP-Proizvodnja d.o.o. Inspekt d.o.o. usluge Koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji d.o.o. (grupa 5.) Usluge 06.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1045
Hrvatske autoceste d.o.o. Geotehnika d.o.o. sanacija zapadnog nadvožnjaka-krak 4 u čvoru Jankomir, autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac i zapadnog mosta u čvoru Jankomir, autocesta A1 Zagreb-Macelj Radovi 06.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1044
Međimurske vode d.o.o. Heplast-pipe d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava Radovi 06.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1043
Komunalac Davor d.o.o. Promet građenje d.o.o. usluge cestovnog prijevoza miješanog komunalnog otpada Usluge 05.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1042
Hrvatska Lutrija d.o.o., Optimus trgovina d.o.o. usluga ispisnih rješenja Usluge 05.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1041
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. IKOM d.o.o. proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje i zamjena mjerne opreme na teritorijalnom području nadležnosti naručitelja Mjeąovita nabava 05.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1040
Hrvatske autoceste d.o.o. Geotehnika d.o.o. sanacija zapadnog nadvožnjaka u čvoru Ivanja Reka-Kraljevački Novaki Radovi 05.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1039
Hrvatske ceste d.o.o. ZP PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Ires ekologija d.o.o., Zagreb, Eufondia d.o.o., Zagreb i Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb studija izvedivosti cestovnog povezivanja grada Varaždina na Paneuropski koridor Xa Usluge 04.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1038
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Sanac d.o.o. sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok (grupa 3.) Usluge 04.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1037
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Sanac d.o.o. sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Istok (grupa 1.) Usluge 04.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1036
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Hrvatski restauratorski zavod izrada projektne dokumentacije za obnovu povijesnih građevina ljetnikovca i paviljona-glorijeta za realizaciju projekta Arboretum i ljetnikovac Trsteno-obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline Usluge 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1035
KD Autotrolej d.o.o. HOK osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 03.12.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/1034
GKP PRE-KOM d.o.o. HOK osiguranje d.d. usluge osiguranja imovine, vozila i osoba Usluge 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1033
Klinički bolnički centar Zagreb Eksa Grupa d.o.o. I-Medicinski uređaji za praćenje funkcije srca i disanja (grupa I) Roba 03.12.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/1032
Javna ustanova Park prirode Biokovo Katić bau d.o.o. uređenje Rodićeve ceste Radovi 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1031
Centar za socijalnu skrb Split AKD-Zaštita d.o.o. usluge tjelesne zaštite osoba i imovine Usluge 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1030
Hrvatske šume d.o.o. Autoprijevoznik Ivić Jerković, vl. Mario Jerković izgradnja gornjeg stroja šumskih prometnica za H.Š. (grupa I) Radovi 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1029
Istarska županija Zadruga Granum Salis usluge izrade prijedloga stručne podloge za proglašenje regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta Like-Living on the Karst Edge 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1028
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ZP Institut IGH d.d., Zagreb i WYG Savjetovanje d.o.o., Zagreb konzultantske usluge u provođenju EU sufinanciranog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi DUZS-a OIO Usluge 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1027
Bjelovarsko-bilogorska županija Festta d.o.o. nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u projektu Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije (grupa III) Roba 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1026
Krapinsko-zagorska županija Vik-dental d.o.o. dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije Roba 03.12.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1025
Klinički bolnički centar Zagreb Lima O.I. d.o.o. nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije-ortopedski implanti 1 Roba 30.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1024
Lučka uprava Rijeka ZP GP Krk d.d., Krk, Pomgrad inženjering d.o.o., Split i Sitolor d.o.o., Slavonski Brod izvođenje radova na projektu Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-terminal za generalne terete Radovi 30.11.2018.