Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/19-01/127
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Mistral d.o.o. osobna zaštitna sredstva Roba 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/126
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Hemco d.o.o. osobna zaštitna sredstva Roba 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/125
Međimurske vode d.o.o. Mjerenje i automatizacija d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Mursko Središće-izgradnja sustava odvodnje Radovi 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/124
Hrvatske vode ZP Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb, Geodata projekt d.o.o., Zagreb i Profelis d.o.o., Zagreb redovna tehnička promatranja na branama za 2019. godinu-retencije na bujicama na području VGO-a za gornju Savu Usluge 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/123
Plinacro d.o.o. Inocon d.o.o. stručni nadzor izgradnje MP D. Miholjac-Belišće DN 400/50 bar i izmještanja dijela trase MP D. Miholjac-Osijek DN 300/50 bar Usluge 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/122
Grad Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. najam multifunkcijskih strojeva Usluge 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/121
Plinacro d.o.o. Liming d.o.o. periodički pregled i održavanje opreme, instalacija i objekata elektroenergetskih postrojenja Usluge 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/120
HP-Hrvatska pošta d.d. Narodne novine d.d. nabava mehaničkih sredstava za čišćenje Roba 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/119
Opća bolnica Karlovac Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja Usluge 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/118
Plinacro d.o.o. ZP Combis d.o.o., Zagreb i Elektrogen d.o.o., Zagreb migracija podataka, implementacija i prelazak svih funkcionalnosti SUKAP sustava na novu platformu Usluge 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/117
Hrvatske vode Institut IGH d.d. glavni, izvedbeni projekt, istražni radovi, elaborat parcelacije i iskolčenja građevine te tendera za Rekonstrukciju l.o. nasipa rijeke Save u naseljima D. Varoš, Stara Gradiška, Uskoci Usluge 18.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/116
Javna ustanova Nacionalni park Kornati Zagrebačka filmska radionica d.o.o. film Tajne kornatskog podmorja Usluge 15.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/115
Klinički bolnički centar Zagreb Lima O.I. d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe ortopedije i traumatologije - ortopedski implanti 1 (grupe: 2., 3., 5. i 13.) Roba 14.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/114
Čistoća d.o.o. Eco Mobile d.o.o. sustav za elektronsko evidentiranje broja pražnjenja posuda za komunalni otpad Roba 13.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/113
Hrvatski zavod za zapošljavanje Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih nabava obrazovanja nezaposlenih osoba za program osposobljavanja za poslove turističkog animatora Usluge 13.02.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/112
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture WYG savjetovanje d.o.o. tehnička pomoć u provedbi funkcija tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova Usluge 13.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/111
Hrvatske ceste d.o.o. Colas Hrvatska d.d. izgradnja stonske obilaznice (DC414), poddionice: Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli Radovi 13.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/110
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Betamed d.o.o. nabava dijagnostičkih testova za mikrobiologiju (grupa 3.) Roba 12.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/109
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb i Lučka uprava Rijeka, Rijeka ZP Strabag d.o.o., Zagreb i PZC Split d.o.o., Dugopolje izvođenje radova na projektu unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište Radovi 12.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/108
Hrvatske ceste d.o.o. Caput 88 j.d.o.o. izrada glavnog projekta, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje GD za BC Kašina Usluge 12.02.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/107
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Šare d.o.o. osigurači i postolja osigurača Roba 12.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/106
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. zamjena istosmjernog razvoda na brani HE Čakovec i HE Dubrava Roba 12.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/105
Hrvatske ceste d.o.o. Geoprojekt d.d. izrada cjelokupne projektne dokumentacije s upravnim postupkom za rekonstrukciju križanja Širina u Solinu Usluge 11.02.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/104
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb i Lučka uprava Rijeka, Rijeka DIV grupa d.o.o. izvođenje radova na projektu unapređenje infrastrukture u luci Rijeka-kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište Radovi 11.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/103
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. izgradnja kabelskog priključka 2x110 kV za TS 110/10 (20) kV Zamet Radovi 11.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/102
Zračna luka Zadar d.o.o. Allianz Zagreb d.d. usluga osiguranja Usluge 11.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/101
Zračna luka Pula d.o.o. Croatia osiguranje d.d. usluga osiguranja Usluge 11.02.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/100
Klinička bolnica Dubrava Elektrocentar Petek d.o.o. nabava agregata (rekonstrukcija elektroenergetskog napajanja KBD u nuždi) Faza 1 Roba 08.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/99
Hrvatski zavod za zapošljavanje EMDA d.o.o. usluga uspostave sustava za razvoj ljudskih resursa Hrvatskog zavod za zapošljavanje Usluge 08.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/98
Hrvatske autoceste d.o.o. Caput 88 j.d.o.o. izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A5, dionica granice Mađarske-Beli Manastir Usluge 08.02.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/97
Grad Split As-eko d.o.o. usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina Usluge 08.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/96
Karlovačka županija Vita projekt d.o.o. izrada Studijsko planske dokumentacije, dizajnerskih, konceptualnih i ostalih Rješenja (grupa 1.) Usluge 08.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/95
Ministarstvo poljoprivrede Cassis Oprema d.o.o. nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH Roba 07.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/94
KD Čistoća d.o.o. Gradatin d.o.o. polupodzemni spremnici za prikupljanje otpada Roba 07.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/93
HP-Hrvatska pošta d.d. Allianz Zagreb d.d. usluga osiguranja pošiljaka Usluge 06.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/92
Eko d.o.o. ZP Control Process Spolka Akcyjna, Krakow, Poljska i Control Process Epci Sp. z.o.o., Krakow, Poljska projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje Mjeąovita nabava 06.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/91
Grad Karlovac Futuro IS, vl. Hrvoje Grandov usluge izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Usluge 06.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/90
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. WTE Wassertechnik GmbH Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška Radovi 06.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/89
Vodovod-Vir d.o.o. Fundus projekt d.o.o. poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi-Upravljanje projektom Usluge 06.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/88
VG Vodoopskrba d.o.o. R.U. nuts d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica-nadzor radova Usluge 05.02.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/87
Grad Dubrovnik Feedback d.o.o ALTERECO- isporuka i implementacija IT alata i sustava u svrhu praćenja turista sa isporukom podataka za definirano razdoblje Roba 04.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/86
Varkom d.d. K&K Promocija d.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske toplice-usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta Usluge 04.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/85
Grad Velika Gorica ZP Ciglenica d.o.o., Zaprešić i Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Klanjec uklanjanje postojećeg mosta i izgradnja zamjenske građevine-most u oteretnom Kanalu Sava-Odra, na LC 31163, između naselja Kuče-Rakitovec Radovi 04.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/84
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Vulkal d.o.o. pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja (po grupama) Roba 04.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/83
Grad Dubrovnik Consultants d.o.o. projektantske usluge za izgradnju višestambenih građevina u Solitudu prema idejnom projektu Usluge 04.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/82
Dječji vrtić Ludina Elektrocentar Petek d.o.o. rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Ludina Radovi 04.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/81
Čempresi d.o.o. Toma trgovina d.o.o. nabava pogrebnih lijesova i limenih uložaka za daljnju prodaju Roba 01.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/80
Polet d.o.o. HOK osiguranje d.d. usluga osiguranja Usluge 01.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/79
Hidrobel d.o.o. SCAT-inženjering d.o.o. izvođenje radova-Sustav odvodnje Belišće-rekonstrukcija odvodnje naselja Belišće (dio građevine 3.)-sliv ulice Ivana Gorana Kovačića u Belišću Radovi 01.02.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/78
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Sat ekspert d.o.o. nabava tonera i tinti Roba 01.02.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/77
Hrvatske vode Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije u periodu od 2019. do 2021. godine Usluge 01.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/76
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Ing-grad d.o.o. radovi na rekonstrukciji i sanaciji građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj ulici 20 u Zagrebu Radovi 01.02.2019.
UP/II-034-02
/19-01/75
Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatski Telekom d.d. telefonski aparati Roba 31.01.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/74
Grad Rijeka PDM Savjetovanje d.o.o. upravljanje projektom gradnje Revitalizacija bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci Usluge 31.01.2019. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/19-01/73
Grad Rijeka Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2019. godini Usluge 31.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/72
Hrvatske vode Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije usluge sustavnog ispitivanja sadržaja specifičnih onečišćujućih tvari (AOX) u kopnenim površinskim vodama u 2018. i 2019. Usluge 30.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/71
Državna geodetska uprava Geomatika d.o.o. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Ploča-za dijelove k.o. Plina i Baćina Usluge 30.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/70
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. radovi na ugradnji regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina Radovi 29.01.2019.
UP/II-034-02
/19-01/69
Grad Benkovac Geo-rad d.o.o. projektna dokumentacija za Benkovački sajam (grupa 3.) Usluge 29.01.2019. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/19-01/68
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrogen d.o.o. relejna zaštita Usluge 28.01.2019.