Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/889
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Titan constructa d.o.o. izgradnja poslovnog objekta s pomoćnom građevinom terenske jedinice Karlobag u Novalji Radovi 17.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/888
Hrvatske vode ZP Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Kozina, Slovenija, Proadria d.o.o., Ljubljana, Slovenija i 2eF svetovanje v gradbeništvu d.o.o., Kozina, Slovenija izgradnja, sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, mreža-faza1-Delnice Radovi 17.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/887
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Insepo d.o.o. nabava tonera i tinti Roba 17.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/886
Grad Slavonski Brod Slavonija bus d.o.o. prijevoz učenika osnovnih škola grada Slavonskog Broda (grupe 2. i 5.)) Usluge 16.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/885
Grad Slavonski Brod Terzić bus, autoprijevoznički obrt, vl. Juro Terzić prijevoz učenika osnovnih škola grada Slavonskog Broda (grupa 2.) Usluge 16.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/884
Hrvatske autoceste d.o.o. Croatia osiguranje d.d. osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema zaposlenicima Usluge 16.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/883
Međimurske vode d.o.o. VIZ-EX d.o.o. usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava Usluge 16.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/882
Klinički bolnički centar Rijeka Strabag d.o.o. izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te višeetažnog parkirališta Radovi 16.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/881
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Nekretnine d.o.o. geodetske usluge za grupu područja Zapad (grupe 1. i 2.) Usluge 16.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/880
Hrvatske vode ZP Eurco d.d., Vinkovci i Geo-mont d.o.o., Slavonski Brod radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama CS Konjuša-Topola, Jaruge-Svilaj i Zadubravlje-Klakar-Ruščica (grupa 1.) Radovi 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/879
Klinički bolnički centar Rijeka Siemens Healthcare d.o.o. oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu - digitalna radiološka snimaonica i digitalni mobilni radiografski uređaj (grupa 1.) Roba 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/878
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko Radovi 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/877
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ZP A&M d.o.o., Vukovar i Tim-Color d.o.o., Zagreb popravak i sanacija 133 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica-stanova u državnom vlasništvu na području RH (grupa 3.) Radovi 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/876
Općina Pučišća Colas Hrvatska d.d. izgradnja prometnice od državne ceste D113 do pretovarne stanice Brač (Brdo Košer) Radovi 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/875
Privreda d.o.o. WTE Wassertechnik GmbH izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste Radovi 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/874
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Auto Hrvatska autodijelovi d.o.o., Zagreb i Auto Hrvatska automobili d.o.o., Zagreb servisno održavanje i popravak vozila grupe Volkswagen (grupa 2.) Usluge 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/873
Klinički bolnički centar Rijeka Lavčević-Inženjering d.o.o. izvođenje radova na izgradnji zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te višeetažnog parkirališta Radovi 15.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/872
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Biovit d.o.o. elisa testovi (grupe 3. i 8.) Roba 12.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/871
Hrvatski zavod za zapošljavanje Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za stručne programe u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (grupa XVIII) Usluge 12.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/870
Hrvatske vode Vodogradnja Osijek d.d. usluge preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 34.: međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal za razdoblje od 4 (četiri) godine Usluge 12.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/869
Klinički bolnički centar Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. uređaj za kopjuteriziranu tomografiju Roba 12.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/868
Ministarstvo unutarnjih poslova A-Elektronik trgovina i usluge, vl. Marko Borošak stacionarni i ručni uređaji za mjerenje brzine Roba 12.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/867
Grad Split Insepo d.o.o. toneri i riboni za potrebe Gradske uprave Roba 12.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/866
Privreda d.o.o. ZP Brina d.o.o., Split, KTM-Brina d.o.o., Posušje, Bosna i Hercegovina i Biogest International GmbH, Dresden, Njemačka izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste Radovi 11.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/865
Hrvatske ceste d.o.o. Trames Consultants d.o.o. kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 6 na dionici Stative-Borlin, duljine 3,6 km Usluge 11.10.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/864
Hrvatske autoceste d.o.o. Geoprojekt d.d. geodetski radovi na snimanju kolnika autoceste za potrebe sanacije kolnika Usluge 11.10.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/863
Klinički bolnički centar Zagreb Iceberg International Trading d.o.o. UZV uređaj za jedinicu intenzivnog liječenja Roba 11.10.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/862
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. nabava i ugradnja energetskih transformatora 20 MVA za TS 110/10(20)kV Mjeąovita nabava 11.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/861
Ministarstvo obrane Dalekovod proizvodnja d.o.o. semi-mobilni antenski stup Roba 11.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/860
Splitsko-dalmatinska županija Trames Consultants d.o.o. izrada glavnog i izvedbenog projekta sa troškovnikom za objekt-Nastavno regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva i civilne zaštite Usluge 10.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/859
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m Lima O.I. d.o.o. nabava i dostava ugradbenog materijala za ortopediju (grupe: 4., 5. i 6.) Roba 10.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/858
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Narodne novine d.d. nabava i isporuka potrošnog materijala (grupa 2.) Roba 10.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/857
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ZP Narodne novine d.d., Zagreb i Saponia d.d., Osijek nabava i isporuka potrošnog materijala (grupa 3.) Roba 10.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/856
Grad Zagreb Sanac d.o.o. malčiranje samoniklog grmlja i drveća, rušenje drveća i frezanje panjeva i korijenja Usluge 10.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/855
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Telenerg d.o.o. TS 25/10 kV Međurić-djelomična zamjena zaštite s regulacijom Mjeąovita nabava 10.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/854
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Deloitte d.o.o. nabava vanjskih stručnih usluga za nabavne procese za potrebe ESF projekta kurikularne reforme Usluge 10.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/853
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Rastlinjaki Gajšek d.o.o. nabava robe za izgradnju plastenika Roba 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/852
Arheološki muzej u Splitu ZP Solo Consult d.o.o., Zagreb i Moneo savjetovanje d.o.o., Zagreb studija izvodljivosti integriranog programa Salona Usluge 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/851
Klinički bolnički centar Split Oktal Pharma d.o.o. laboratorijska dijagnostika (biokemija i imunokemija-integrirani sustav ) Roba 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/850
Grad Zagreb Croatia osiguranje d.d. usluga osiguranja (po grupama) Roba 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/849
Ministarstvo unutarnjih poslova DJD Zagreb d.o.o. dehidrirana hrana za pse Roba 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/848
Općina Ferdinandovac Veritas Esco d.o.o. modernizacija postojeće energetski neučinkovite javne rasvjete, nabavom i postavljanjem ekološki učinkovite LED rasvjete na području Općine Ferdinandovac Mjeąovita nabava 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/847
Ministarstvo financija SUB DIVO d.o.o. usluge vanjskog stručnjaka za provebu analize postojećeg stanja te izradu funkcionalne, nefunkcionalne i tehničke specifikacije za razvoj nove aplikacije za financijsko izvještavanje Usluge 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/846
Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o. jednogodišnja usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, radne opreme i elektroinstalacija u KBC-u Zageb (grupe I i II) Usluge 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/845
Grad Zagreb Baltijas Banknote Ltd. vozne karte (grupa 1.) Roba 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/844
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd n/m Hospitalija trgovina d.o.o. nabava i dostava ugradbenih materijala za ortopediju (grupa I) Roba 09.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/843
Klinički bolnički centar Zagreb Iceberg International trading d.o.o. UZV uređaj za jedinicu intenzivnog liječenja Roba 05.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/842
Bjelovarsko-bilogorska županija Trames Consultants d.o.o. usluga izrade Masterplana prometnog sustava (po grupama) Usluge 05.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/841
Klinički bolnički centar Rijeka Tehnomedika d.o.o. potrepštine, naprave i instrumenti za disanje i reanimaciju (grupa 85.) Roba 05.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/840
Lučka uprava Split Trames Consultants d.o.o. izrada projektne dokumentacije za izgradnju ribarske luke u Komiži Usluge 05.10.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/839
Zračna luka Split, d.o.o. Žele obrt za prijevoz putnika, vl. Željko Miloloža usluge prijevoza djelatnika, prijevoza putnika na stajanci i izvanredne vožnje Usluge 05.10.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/838
Klinička bolnica Dubrava Kormedix d.o.o. kontrastna sredstva Roba 04.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/837
Županijska bolnica Čakovec Tea medicina d.o.o. trakice za kontrolu glikemije Roba 04.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/836
Bjelovarsko-bilogorska županija Mobilita Evolva d.o.o. usluga izrade Masterplana prometnog sustava (po grupama) Usluge 03.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/835
HEP-Proizvodnja d.o.o. TPK-Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d. ispitivanje stanja metala na kotlovskim postrojenjima Usluge 03.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/834
Pula Herculanea d.o.o. BKS-Leasing d.o.o. 3 kom. specijalna komunalna vozila putem operativnog leasinga (grupa 2.) Usluge 03.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/833
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. nabava usluge izrade izmjene i dopune Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera Usluge 03.10.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/832
Općina Medulin Master consulting d.o.o. nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na dogradnji osnovne škole Dr. Mate Demarin i izgradnji sportske dvorane u Medulinu Usluge 03.10.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/831
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara MI-STAR d.o.o. usluga servisa autoljestve METZ L20 FA (1 nadogradnja)nakon 10 godišnje upotrebe Usluge 03.10.2018.
UP/II-034-02
/18-01/830
Hrvatske ceste d.o.o. Trames Consultants d.o.o. izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za izgradnju BC Brestovac Požeški Usluge 03.10.2018. Žalba se odbacuje