Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/415
Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija Narodne novine d.d. materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine Roba 22.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/414
Grad Nova Gradiška Narodne novine d.d. materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine Roba 22.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/413
Javna ustanova Nacionalni park Krka Croatia osiguranje d.d. usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Usluge 22.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/412
Županijska bolnica Čakovec Dräger Medical Croatia d.o.o. nabava nemedicinske i medicinske opreme (grupa 11.) Roba 22.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/411
Opća županijska bolnica Požega Siemens Healthcare d.o.o. mamograf digitalni za Odjel radiologije Roba 22.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/410
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije Jelsa plus d.o.o. naplata lučkih pristojbi u Splitsko-dalmatinskoj županiji-otok Hvar (grupa 3.) Usluge 21.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/409
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije Auto centar Bošković d.o.o. usluga servisa i tekućeg održavanja voznog parka (grupa 7.2.) Usluge 21.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/408
Hrvatski hidrografski institut Croatia osiguranje d.d. usluge osiguranja osoba, imovine, brodova, hidrografske i oceanografske opreme i vozila Usluge 21.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/407
Klinička bolnica Dubrava Iceberg International trading d.o.o. nabava opreme Mobilni C luk Roba 21.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/406
Grad Zagreb Trames Consultants d.o.o. izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Gaj urni na k.č. 3200 k.o. Gračani Usluge 18.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/405
Grad Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. respirator napredni Roba 18.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/404
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Titan constructa d.o.o., Zagreb izgradnja 6 višestambenih građevina POS-a sa 6 (šest) stanova (ukupno 36 stanova) na lokaciji Biograd na Moru Radovi 17.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/403
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Arhitektonski ured Antonio de Mitri izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK -Rijeka na dionici Oštarije-Škrljevo Usluge 17.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/402
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Trames Consultants d.o.o. usluga svakodnevnog stručnog nadzora i konzaltinga tijekom izgradnje dvije višestambene građevine za Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Usluge 17.05.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/401
Grad Pula HOK osiguranje d.d. nabava usluge osiguranja za potrebe Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu, odnosno pretežitom vlasništvu Grada Pule, te osnovnih škola na području Grada Pule Usluge 17.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/400
Grad Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. kemijsko čišćenje, pranje i glačanje odjeće i ostalih tkanina (grupa 2.) Roba 16.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/399
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Kamgrad d.o.o. radovi na izgradnji dvije višestambene građevine B I C za Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata Radovi 16.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/398
Klinički bolnički centar Split Pharmamed mado d.o.o. materijal za anesteziju (grupe: 1., 2., 7. i 33.) Roba 16.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/397
Sveučilište u Dubrovniku Speranza d.o.o. nabava zrakoplovnih karata u tuzemstvu Roba 16.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/396
Ministarstvo unutarnjih poslova ZP Porsche Croatia d.o.o., Velika Gorica i Meditronik d.o.o., Zagreb vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom Roba 16.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/395
Hrvatska elektroprivreda d.d. Tehno-elektro d.o.o. niskonaponski sklopni blokovi Roba 16.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/394
Hrvatska radiotelevizija Allianz Zagreb d.d. osiguranje Usluge 16.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/393
Grad Zagreb Krokoteks d.o.o. kemijsko čišćenje, pranje i glačanje odjeće i ostalih tkanina (grupa 2.) Usluge 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/392
Ministarstvo obrane Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. usluge godišnjeg održavanja raketnih topovnjača HRM Usluge 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/391
Sisačko-moslavačka županija Siemens Healthcare d.o.o. dijagnostičko-terapijski uređaji Roba 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/390
Grad Otok Narodne novine d.d. nabava higijenskih potrepština za potrebe projekta Želim raditi - želim pomoći Roba 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/389
Klinički bolnički centar Split B.Braun Adria d.o.o. materijal za anesteziju Roba 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/388
Opća bolnica Varaždin Siemens Healthcare d.o.o. medicinska oprema, namještaj, uređaji i aparati za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III te Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Roba 15.05.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/387
Zračna luka Zadar d.o.o. Elmik d.o.o. uređenje prostorija azila i INAD-a u zgradi VIP terminala Radovi 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/386
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Trames Consultants d.o.o. izrada studijske dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK -Rijeka na dionici Oštarije-Škrljevo Usluge 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/385
Hrvatska radiotelevizija HOK osiguranje d.d. osiguranje Usluge 15.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/384
Hrvatske vode ZP Sokol d.o.o., Vinkovci, Osijek-koteks d.d., Osijek, Vuka d.d., Osijek, Odvodnja d.d., Darda, Hidrogradnja d.o.o., Osijek i Jet-set d.o.o., Vrbanja radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama CS Konjuša-Topola, Jaruge-Svilaj i Zadubravlje-Klakar-Ruščica izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme (grupa 1.) Radovi 14.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/383
Opća bolnica Varaždin ATP projektiranje d.o.o. usluga izrade projektno tehničke dokumentacije i usluga projektantskog nadzora gradnje te stručni nadzor gradnje za projekt izgradnja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) u Općoj bolnici Varaždin (grupa 1.) Usluge 14.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/382
HP-Hrvatska pošta d.d. Inter cars d.o.o. nabava roba i usluga za održavanje vozila Volkswagen koncerna Roba 14.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/381
Grad Zagreb Gavrilović d.o.o. prehrambeni proizvodi za potrebe Ustanove Dobri dom grada Zagreba (grupa 3.) Roba 11.05.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/380
Financijska agencija Učinak d.o.o. vrpce za blagajničke pisače, tinte i vrpce za računske strojeve, toneri za printere i fotokopirne uređaje Roba 11.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/379
Vodovod d.o.o. FDS-trgovina d.o.o. nabava reparaturnih obujmica, ventila, pocinčanih cijevi i fitinga, vijaka i brtvenog materijala Roba 09.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/378
Osnovna škola Hvar SGM Informatika d.o.o. informacijska računalna oprema za nastavu Roba 09.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/377
Javna ustanova Nacionalni park Krka ZP Rustik Adut d.o.o., Divoševci i Cesting d.o.o., Osijek uređenje pješačkih staza (grupa 3.) Radovi 09.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/376
Rijeka promet d.d. ITT Rijeka d.o.o. održavanje prometnih znakova na području Grada Rijeke (grupa 1.) Usluge 09.05.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/375
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Pit bull d.o.o. zaštitarske usluge Usluge 08.05.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/374
Jadrolinija Energospektar d.o.o. pogonsko gorivo za potrebe brodova Jadrolinije Roba 08.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/373
Opća bolnica Virovitica Shimadzu d.o.o. opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a u sklopu razvoja dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica (grupa 7.) Roba 08.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/372
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Udruga nakladnika i knjižara usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja Usluge 08.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/371
Hrvatske šume d.o.o. Ratar d.o.o. gume za teška i laka vozila (grupa 4.) Roba 07.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/370
HEP-Proizvodnja d.o.o. Vodoprivredno-projektni biro d.d. hidrografske usluge Usluge 07.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/369
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka i ugradnja SN bloka za TS 10(20)0,4 kV Max Stoja Mjeąovita nabava 07.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/368
Đakovački vodovod d.o.o. ZP Sokol d.o.o., Vinkovci, Vodovod-Montaža d.o.o., Osijek, Vuka d.d., Osijek, Monter-Strojarske montaže d.o.o., Zagreb, Ato inženjering d.o.o., Osijek, Polion d.o.o., Vinkovci i Meixner d.o.o., Zagreb rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Đakovo Radovi 04.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/367
Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije Hidraulika promet d.o.o. vozilo za hitnu medicinsku službu Roba 04.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/366
Grad Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. anesteziološki uređaj standardni Roba 04.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/365
Krapinsko-zagorska županija Shimadzu d.o.o. dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije Roba 04.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/364
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siga pro d.o.o. zaštitna sredstva Roba 03.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/363
Županijska bolnica Čakovec Medi-lab d.o.o. potrošni medicinski materijal za odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija Roba 03.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/362
Splitsko-dalmatinska županija Trames Consultants d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Masterplana programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta Usluge 02.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/361
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sanac d.o.o. mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 5.) Usluge 02.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/360
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Sanac d.o.o. mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 6.) Usluge 02.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/359
Vode Jastrebarsko d.o.o. Castalia projekt d.o.o. izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko Radovi 02.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/358
Plinacro d.o.o. SC Euro Gas Systems, isporuka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje glavne opreme za kompresorsku stanicu KS1 na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske Mjeąovita nabava 02.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/357
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Medical Intertrade d.o.o. dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija KBC Sestre milosrdnice Roba 02.05.2018.
UP/II-034-02
/18-01/356
Hrvatske šume d.o.o. Drvointegra d.o.o. iveranje energetskog drva Usluge 30.04.2018.