Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/53
Promet d.o.o. Gumiimpex-GRP d.o.o protektiranje auto guma Usluge 18.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/52
Grad Zagreb Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu potrošni medicinski materijal (grupa 10.) Roba 18.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/51
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. izgradnja novog niskonaponskog razvoda Radovi 18.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/50
HP-Hrvatska pošta d.d. Electronic security d.o.o. poslovi vezani uz preseljenje sustava tehničke zaštite u poštanskim uredima i objektima (lokacijama) Naručitelja Usluge 17.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/49
Hrvatski zavod za zapošljavanje ZP Tehnička škola Sisak, Sisak, Ustanova za cjeloživotno obrazovanje, CTZ, Zagreb i Visoka škola za sigurnost, Zagreb nabava usluga strukovne izobrazbe nazaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje (grupa XI) Usluge 16.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/48
Varkom d.d. E.T.A.L d.o.o. izgradnja spojnog kanala između naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Radovi 16.01.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/47
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka opreme i izvođenje radova na stvaranju uvjeta u SN mreži i priključenje mTE Maksim trade Mjeąovita nabava 15.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/46
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. isporuka opreme i izvođenje radova na stvaranju uvjeta u SN mreži i priključenje mTE Maksim trade Mjeąovita nabava 15.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/45
Klinički bolnički centar Zagreb Medical Intertrade d.o.o. nabava višekratnog pribora za pozicioniranje i fiksaciju pacijenata u radioterapiji (grupa 2.) Roba 15.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/44
Grad Split, Veritas Esco d.o.o. modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu CitiEnGov Usluge 15.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/43
Opća bolnica Dubrovnik Siemens Healthcare d.o.o. digitalni mamografski uređaj s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom Roba 15.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/42
Grad Rijeka Uslužni centar d.o.o. pružanje usluga čišćenja-zidnih, podnih, staklenih površina, opreme i inventara te okoliša Usluge 15.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/41
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. rekonstrukcija 4TS 15 Cvjetno naselje-20 kV sklopni blokovi i izolirani spojni vodovi Radovi 15.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/40
Ministarstvo hrvatskih branitelja Studio A d.o.o. izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Petrinji Usluge 12.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/39
Centar za rehabilitaciju Silver HOP d.o.o. dehidrirana hrana za pse Roba 12.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/38
Ministarstvo unutarnjih poslova Leadtech d.o.o. potrošni materijal za potrebe održavanja i operativne uporabe uređaja za detekciju droga i eksploziva model SAFRAN-Hardened Mobele Trace, Morpho Detection Roba 12.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/37
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektro- komunikacije d.o.o. isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora (grupa 9.) Roba 11.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/36
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje Usluge 10.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/35
Ministarstvo financija, Porezna uprava IBM Hrvatska d.o.o. usluga održavanja EU sustava za potrebe Ministarstva financija, Porezna uprava Usluge 10.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/34
Grad Split, Institut IGH d.d. usluge izrade konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno-edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta (grupa I) Usluge 10.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/33
Javna ustanova Park prirode Medvednica ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb i WYG Bulgaria EOOD, Vasil Levski, Bugarska usluga savjetovanja u provedbi projekta i provedbi javne nabave za projekt Poboljšanje posjetiteljskih kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica, KK.06.1.2.01.0012 Usluge 10.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/32
Opća županijska bolnica Vinkovci Primus Contactus d.o.o. opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Roba 09.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/31
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP Urbanex d.o.o., Split i Equinox Consulting Kft., Budimpešta, Mađarska usluge vrednovanja za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ulozi upravljačkog tijela Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Koordinacijskog tijela ESI fondova u RH (grupa 3.) Usluge 09.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/30
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP Urbanex d.o.o., Split i Equinox Consulting Kft., Budimpešta, Mađarska usluge vrednovanja za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ulozi upravljačkog tijela Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Koordinacijskog tijela ESI fondova u RH (grupa 1.) Usluge 09.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/29
Grad Kaštela Delmat galiot d.o.o. usluga arheološkog istraživanja bedema na lokalitetu Biranj Usluge 09.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/28
Hrvatske ceste d.o.o. Infosistem d.d. programsko rješenje sustava za upravljanje spisima Naručitelja-Informacijski sustav za upravljanje dokumentacijoim, licence, razvoj, implementacija i obuka Mjeąovita nabava 09.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/27
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. interventno održavanje visokonaponskih dalekovoda 400kV, 220 kV i 110 kV Usluge 08.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/26
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Insepo d.o.o. kupnja tonera i tinti Roba 08.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/25
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o materijal za polaganje kabela Roba 08.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/24
Grad Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. anesteziološki uređaj standardni Roba 08.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/23
Rijeka Plus d.o.o. HOK-osiguranje d.d. usluge osiguranja imovine, osiguranje osoba, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje autoodgovornosti i kasko osiguranje Usluge 05.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/22
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. ZP Ekonerg institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i PDM savjetovanje d.o.o., Zagreb usluga upravljanja projektom prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj Usluge 05.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/21
Grad Zagreb M.T.F. d.o.o. operacijski stol za rađaonu Roba 05.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/20
HEP-Plin d.o.o. Alcina d.o.o. očitanje plina i podjela uplatnica za plin Usluge 04.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/19
Hrvatska radiotelevizija Servis za čišćenje Jakopec, vl. Senija Jakopec zamjena zvučne izolacije u stolariji Usluge 03.01.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/18
Grad Zagreb Bado-Global j.d.o.o. održavanje električnih instalacija Usluge 03.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/17
Vodovod d.o.o. Croatia osiguranje d.d. osiguranje imovine, osoba i vozila Usluge 03.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/16
Grad Zagreb SB Leasing d.o.o. vozila i strojevi putem operativnog leasinga (grupa 2) Roba 03.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/15
Plinacro d.o.o. SC Euro Gas Systems, isporuka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje glavne opreme za kompresorsku stanicu KS1 na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske Mjeąovita nabava 03.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/14
Ministarstvo poljoprivrede Aero Partner d.o.o. besposadni zrakoplovni sustav (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona (SHORT Range-SR razred) Roba 03.01.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/13
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje SGM informatika d.o.o. kupnja računala i računalne opreme (grupa 5.) Roba 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/12
Hrvatske autoceste d.o.o. Osijek-koteks d.d. izgradnja mosta Halasica, nadvožnjaka i putnih prijelaza na Autocesti A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, dionica Beli Manastir-Osijek, poddionica Beli Manastir-most Halasica Radovi 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/11
Ministarstvo unutarnjih poslova Aservo d.o.o. forenzičke svjetiljke, Baterijska svjetiljka-punjiva, Baterijska svjetiljka za obavljanje očevida s punjivom baterijom-LED, Plavi LED bljeskajući izvori svjetlosti za obilježavanje mjesta nesreće ili nadzora prometa, Grupa 2.-Baterijska svjetiljka-punjiva Roba 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/10
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje SGM informatika d.o.o. kupnja računala i računalne opreme (grupa 3.) Roba 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/9
Grad Osijek IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. izrada tehničke dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta Sarvaš Usluge 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/8
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ZP IN2 d.o.o., Zagreb, SV Group d.o.o., Zagreb i IGEA d.o.o., Varaždin nadogradnja i održavanje sustava eRačuna Usluge 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/7
VG Komunalac d.o.o. GPT Đurasek d.o.o. nabava pogrebne opreme Roba 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/6
Klinički bolnički centar Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. sustav vatrodojave na lokaciji Petrova Roba 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/5
Hrvatske autoceste d.o.o. Uniqa osiguranje d.d. usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja Usluge 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/4
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Valard Zagreb d.o.o. izgradnja kabelske veze 110 kV TS Sušak-TS Turnić, dionica: TS Sušak-Čvor Orehovica Radovi 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/3
Istarski Vodovod d.o.o. IKOM d.o.o. nabava vodomjera za 2017. (grupa1.) Roba 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/2
Hrvatska Lutrija d.o.o., Rašić Šigin gradnja d.o.o. građevinsko obrtnički radovi te tekuće i investicijsko održavanje na objektima HL (grupa II) Radovi 02.01.2018.
UP/II-034-02
/18-01/1
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lama d.o.o. kupnja računala i računalne opreme (grupa 1.) Roba 02.01.2018.
UP/II-034-02
/17-01/928
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, Archidata s.r.l., Milano, Italija i IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb usluge tehničke pomoći Upravljačkom tijelu pri upravljanju Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i zatvaranju Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Usluge 29.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/927
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Dalani d.o.o. usluga savjetovanja u provedbi postupaka javne nabave eHZZO Usluge 29.12.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/926
Hrvatska elektroprivreda d.d. Terad d.o.o. transformatorska ulja (grupa 1.) Roba 29.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/925
Hrvatski zavod za zapošljavanje IT Jedan d.o.o. nabava usluge masovnog slanja SMS poruka Usluge 29.12.2017. Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/17-01/924
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Hrvatski Telekom d.d. usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Usluge 28.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/923
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb i Centrala finanšu un ligumu agentura, Riga, Latvija usluge tehničke pomoći Upravljačkom tijelu pri upravljanju Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i zatvaranju Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Usluge 28.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/922
Grad Gospić, Autotrans d.o.o. usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić Usluge 28.12.2017. Poništava se dio dokumentacije o nabavi