Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/794
Grad Zagreb Unicredit Leasing Croatia d.o.o. vozila i strojevi putem operativnog leasinga Roba 18.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/793
Opća bolnica Zadar Kormedix d.o.o. klasična DDR snimaonica - Odjel za radiologiju kom. 1 Roba 18.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/792
Komunalac Davor d.o.o. Promet građenje d.o.o. nabava usluga cestovnog prijevoza miješanog komunalnog otpada Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/791
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Panon trade d.o.o. bolesnički kreveti Roba 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/790
Grad Zagreb Semafor d.o.o. preprogramiranje elektroničkih signalnih uređaja EC-1 i EC-2, MSKE 60 i SRTC-6, Siemens, FAN-2000 i Traf signal T-1 Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/789
Hrvatske vode ZP Innecto d.o.o., Sinj i Cetina d.d., Sinj regulacija vodotoka Goručica u Sinju-građenje-radovi na izgradnji hidrograđevnih objekata Radovi 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/788
Grad Zagreb Peek Promet d.o.o. izvođenje radova na dopuni semaforizacije raskrižja Aleja Bologne-Susedgradski Vidikovec i Aleja Bologne-Seljačke bune Radovi 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/787
Klinička bolnica Merkur Krokoteks d.o.o. usluga pranja i glačanja bolničkog rublja (uključujući otpremu i dopremu) Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/786
Usluga d.o.o. Vizura Plus d.o.o. izrada projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/785
Agencija za elektroničke medije AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. usluge analize, nadzora i praćenja gledanosti televizijskih kanala (po grupama) Usluge 17.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/784
HEP-Proizvodnja d.o.o. Industrooprema d.o.o alati, uređaji i strojevi Roba 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/783
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ZP Tridea d.o.o., Zagreb, U.M. Universal McCann d.o.o., Zagreb i Welcome Production d.o.o., Zagreb usluge promocije projekata financiranih iz EU fondova Usluge 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/782
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Phoenix farmacija d.o.o. dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija KBC Sestre milosrdnice (grupa 7.) Roba 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/781
Jadrolinija Croatia osiguranje d.d. usluga osiguranja brodova flote Jadrolinije Usluge 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/780
Hrvatske autoceste d.o.o. Poduzeće za ceste Split d.d. dogradnja čvora Dugopolje-1. Faza na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik Radovi 14.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/779
Grad Split As-eko d.o.o. usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina Usluge 13.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/778
HEP-Proizvodnja d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. kabeli, vodiči i užad Roba 13.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/777
Grad Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o. i Dornier-Consulting International GmbH, Berlin, Njemačka izrada II faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije Usluge 13.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/776
Hrvatske autoceste d.o.o. ZG-Projekt d.o.o. izrada projektne dokumentacije za racionalizaciju rasvjete i povećanje energetske učinkovitosti uvođenjem led rasvjete za sve dionice i tunele u nadležnosti Hrvatskih autocesta Usluge 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/775
Državni hidrometeorološki zavod Durocool d.o.o. meteorološki baloni za provedbu radiosondažnih mjerenja Roba 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/774
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., dobava opreme i radovi za TS 110/20 kV Rab- rekonstrukcija Mjeąovita nabava 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/773
Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Arcitec Ivšić d.o.o. usluga tima stručnjaka za podršku u provedbi projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) Usluge 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/772
INA - Industrija nafte d.d. Duplico d.o.o. isporuka, ugradnja i puštanje u rad sustava linearnih pogona dubinskih sisaljki s klipnim šipkama i telemetrija za deset bušotina Mjeąovita nabava 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/771
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. osigurači i postolja osigurača Roba 12.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/770
HP-Hrvatska pošta d.d. Logomatika d.o.o. nabava skladišne opreme za Novi sortirni centar (NSC) Hrvatske pošte-faza I Roba 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/769
Zračna luka Zadar d.o.o. Trames Consultants d.o.o. stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima rekonstrukcije i dogradnje glavne stajanke, 1. faza Usluge 11.09.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/768
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. dobava robe i radovi za TS 110/20kV Rab-rekonstrukcija Mjeąovita nabava 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/767
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Shimadzu d.o.o. nabava mamografskog aparata Roba 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/766
Međimurske vode d.o.o. Vodoskok d.d. izgradnja sustava odvodnje u okviru Projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava-izgradnja sustava odvodnje Radovi 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/765
Rijeka 2020 d.o.o. Projekt jednako razvoj d.o.o. monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Usluge 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/764
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Porsche leasing d.o.o. motorna vozila putem financijskog leasinga (grupa 2., 3. i 4.) Roba 11.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/763
Grad Zagreb Capital ing d.o.o. izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Stomatološke poliklinike Zagreb Usluge 10.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/762
Lučka uprava Split Trames Consultants d.o.o. izrada projektne dokumentacije za izgradnju ribarske luke u Komiži Usluge 10.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/761
Opća bolnica Pula Siemens Healthcare d.o.o. angiografski uređaj za dijagnostičku i intervencijsku koronarografiju za DB i JDK Opće bolnice Pula Roba 10.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/760
Hrvatski zavod za javno zdravstvo GlaxoSmithKline d.o.o. cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano Roba 07.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/759
Opća bolnica Bjelovar Finera d.o.o. mamograf sa tomosintezom Roba 06.09.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/758
Baranjski vodovod d.o.o. Izgradnja VVK d.o.o. izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Branjin vrh-Šećerana Radovi 06.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/757
Grad Zagreb SIGA PRO d.o.o. osobna zaštitna sredstva-zaštita tijela Roba 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/756
Hrvatske ceste d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za DC 12: Čvorište Vrbovec 2 (D10)-Bjelovar-Virovitica-G.P. Terezino Polje (Gr. R. Mađarske), dionica: Bjelovar-Virovitica-G.P. Terezino Polje (Gr. R. Mađarske), duljine približno 60 km Usluge 05.09.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/755
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. dobava i montaža energetskih transformatora 110 20 kV, 40 MVA u TS 110 10(20) kV Zamet Mjeąovita nabava 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/754
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka distributivnih suhih transformatora za TS 10(20)0,4 kV Max Stoja Roba 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/753
Ministarstvo znanosti i obrazovanja WYG savjetovanje d.o.o. vanjske stručne usluge Projektne jedinice za provedbu projekta Znanstveno i tehnoligijsko predviđanje Usluge 05.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/752
Nasadi d.o.o. GPT Đurasek d.o.o. nabava pogrebne opreme Roba 04.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/751
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. isporuka i ugradnja elektro opreme u TS 35/10(20)kV Budimci Mjeąovita nabava 03.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/750
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije Plankos d.o.o. nabava numeričko upravljanih alatnih strojeva i poluautomatske dvostupne tračne pile (po grupama) Roba 03.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/749
Općina Marina ZP Experta grupa d.o.o., Požega, Led rasvjeta d.o.o., Požega i Veritas Esco d.o.o., Split usluga poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete područja Općine Marina Usluge 03.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/748
Lučka uprava Ploče Elektro-Energetika d.o.o. prilagodba energetskog raspleta na novi naponski nivo (20kV)-Međutransformator Roba 03.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/747
Opća bolnica Bjelovar Projekt jednako razvoj d.o.o. usluga upravljanja projektom i administracija (grupa 1.) Usluge 03.09.2018.
UP/II-034-02
/18-01/746
Hrvatske autoceste d.o.o. Geoanda d.o.o. geodetski radovi na snimanju kolnika autoceste za potrebe sanacije kolnika Usluge 03.09.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/745
Grad Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. ALTERECO- isporuka i implementacija IT alata i sustava u svrhu praćenja turista sa isporukom podataka za definirano razdoblje Roba 31.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/744
Grad Split Animalis centrum d.o.o. usluga hvatanja i sakupljanja životinja bez nadzora, te uklanjanje uginulih životinja s javnih površina Usluge 30.08.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/743
Sisačko-moslavačka županija Futura 21 d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije - Funkcionalna regija Središnja Hrvatska i Strateške procjene utjecaja Masterplana prometnog razvoja Sisačko-mosl.županije na okoliš Usluge 30.08.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/742
Sisačko-moslavačka županija Trames Consultants d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije - Funkcionalna regija Središnja Hrvatska i Strateške procjene utjecaja Masterplana prometnog razvoja Sisačko-mosl.županije na okoliš Usluge 30.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/741
Klinički bolnički centar Split SGM Informatika d.o.o. računalna oprema (grupa 1.) Roba 29.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/740
Grad Dubrovnik Trames Consultants d.o.o. stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji - dogradnji i nadogradnji Područne škole Montovjerna Usluge 29.08.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/739
Opća bolnica Bjelovar Mediva d.o.o. anesteziološki aparat Roba 28.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/738
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrogen d.o.o. nabava Integracija dispečerskih upravljačkih centara u nadređene distribucijske dispečerske centre Usluge 28.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/737
Jadrolinija Remex d.o.o. nabava brodskih konopa i čelik čela za potrebe flote Jadrolinije Roba 28.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/736
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Brodograđevna industrija Split d.d. željezničke tračnice-neobrađene Roba 28.08.2018.
UP/II-034-02
/18-01/735
Splitsko-dalmatinska županija Trames Consultants d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Masterplana programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta Usluge 28.08.2018. Žalba se odbacuje