Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/687
Hrvatska elektroprivreda d.d. Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb pružanje usluga izrade studije izvodljivosti, uključujući izradu plana aktivnosti te analizu troškova i koristi za investicije u toplinsku mrežu za područje Zagreba kao podloge za potencijalno sufinanciranje iz EU fondova kao i priprema natječajne dokumentacije Usluge 26.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/686
Dvorac d.o.o. HEP-Opskrba d.o.o. opskrba električnom energijom Roba 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/685
Hrvatski zavod za hitnu medicinu Salus Aviation GmbH izrada studije izvodljivosti projekta uspostave helikopterske hitne medicinske službe Usluge 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/684
Ministarstvo financija, Carinska uprava Galeb dalmatinska trikotaža d.d. odora za ovlaštene carinske službenike (grupa 1.) Roba 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/683
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elcon d.o.o. izolatori. nosači izolatora i oprema Roba 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/682
Hrvatske ceste d.o.o. ZP MAP-Trade d.o.o., Slovenska Bistrica, Slovenija, MAR d.o.o., Samobor i Geotehnika d.o.o., Selca sanacija mosta Slunj preko rijeke Korane na državnoj cesti DC1 Radovi 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/681
Gradski parking d.o.o. Tehnika d.d. izgradnja građevine 3. skupine: podzemna garaža, trg, prezentacija arheologije, trafostanica Radovi 25.09.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/680
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Alvidis d.o.o. višenamjenske autocisterne za vodu Roba 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/679
Grad Zagreb Crux d.o.o. laboratorijski aparati i uređaji Roba 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/678
Plinacro d.o.o. S.C. Euro Gas Systems s.r.l. isporuka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje glavne opreme za kompresorsku stanicu KS1 na plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske Mjeąovita nabava 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/677
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Južni prolaz d.o.o. monterski alat Roba 25.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/676
HEP-Proizvodnja d.o.o. Siemens d.d. popravak sklopova i komponenata plinske turbine PT B temeljem izvješća o pregledu Usluge 22.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/675
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Luveti d.o.o. hidraulički alat za spašavanje Roba 22.09.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/674
HEP-Proizvodnja d.o.o. IVICOM Consulting d.o.o. izrada studije izvodivosti revitalizacije bloka 1 TE Plomin Roba 21.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/673
Muzej Sveti Ivan Zelina Core d.o.o. izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Zelingrada u okviru EU projekta Obnova srednjovjekovnog Zelingrada Usluge 21.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/672
Ministarstvo obrane servis i periodični pregled vatrogasnih aparata Radovi 21.09.2017. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/17-01/671
Klinička bolnica Sveti Duh Beckman Coulter d.o.o laboratorijska dijagnostika i reagensi, grupa 1 potrošni materijal za biokemijske testove Roba 21.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/670
Grad Zagreb Sedra consulting d.o.o. stručni nadzor nad izgradnjom magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda u zoni 4. etape izgradnje Radničke ceste Usluge 20.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/669
Grad Zagreb Radiometer d.o.o. potrošni materijal za acidobazni status Roba 20.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/668
Grad Zagreb Leitner S.p.A., Vipiteno, Italija oprema za novu žičaru Sljeme Roba 20.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/667
Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa Shimadzu d.o.o. RTG uređaj s digitalnim wifi panelom i preglednom radnom stanicom Roba 19.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/666
Grad Zagreb Beckman Coulter d.o.o potrošni materijal za hematologiju Roba 19.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/665
Inovativni Zadar d.o.o. Dekor tvornica rasvjete d.o.o. izvođenje radova obnove, modernizacije i nadogradnje instalacije Pozdrav Suncu Radovi 19.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/664
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Wellmax d.o.o. NN i SN osigurači Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/663
Primorsko-goranska županija Insako d.o.o. zajednička javna nabava za nabavu hrane i sredstava za čišćenje i pranje rublja (grupa 7.) Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/662
Opća bolnica Virovitica M.T.F. d.o.o. nabava kreveta bolesničkih i noćnih ormarića Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/661
Grad Zagreb Benussi d.o.o. održavanje mini autobusa na diselski pogon marke IVECO Usluge 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/660
Grad Zagreb MB Auto prodajno servisni centar d.o.o. rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes-Autobusni program (grupe: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. i 10.) Roba 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/659
Državni ured za središnju javnu nabavu TIP-Zagreb d.o.o. nabava usluge ispisa Usluge 18.09.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/658
Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Siemens Healthcare d.o.o. digitalni RTG uređaj Roba 18.09.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/657
Hrvatski zavod za zapošljavanje Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti građevinarstva (grupa IX) Usluge 18.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/656
Grad Lipik ZP Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb i Ured ovlaštenog arhitekta Bruno Andrašić, dipl.ing.arh., Osijek izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu i revitalizaciju liječilišnog perivoja u Lipiku-dijela u vlasništvu Grada Lipik Usluge 15.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/655
HEP-Proizvodnja d.o.o. MC2 d.o.o. sustav daljinskog očitavanja brojila Roba 15.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/654
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek Birodom d.o.o. uredske potrepštine i tiskanice Roba 15.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/653
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. ZP MA.CO.T. d.o.o., Kukuljanovo i Pag 91 d.o.o., Pag natrijev klorid-NaCi Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/652
Opća bolnica Šibensko-kninske županije Medi-lab d.o.o. biokemijska dijagnostika (grupa 8.) Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/651
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Zagorjegradnja d.o.o., Kraljevec na Sutli i Cotra d.o.o., Varaždin izolatori Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/650
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Elektrocentar Petek d.o.o. izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić, Sisak-Izgradnja Središnjeg paviljona-Objedinjeni hitni bolnički prijem OHBP i Dnevna bolnica na kč. br. 776/1, k. o. Novi Sisak Radovi 13.09.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/649
Grad Zagreb Semafor d.o.o. zvučni signalizatori za slijepe i slabovidne osobe (grupa 2.) Roba 13.09.2017. Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/648
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, ZP Feniks inženjering d.o.o., Locum d.o.o., Zadar i Sladojević d.o.o., Kreševo nabava građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na uređenju ambulante Lokve u Splitu, II faza (istočni dio) Radovi 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/647
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. Croatia Chartering d.o.o. natrijev klorid-NaCl Roba 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/646
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siemens d.d. modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić - Čakovec) Radovi 13.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/645
Sisačko-moslavačka županija SGM Informatika d.o.o. kupnja računalne opreme Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/644
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. dobava i ugradnja sklopnog bloka za TS(20)0,4 kV Slašćak Roba 12.09.2017. Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/17-01/643
Grad Zagreb V.I.A.-lab d.o.o. gotovi testovi za ekologiju i ostalo (grupa 1.) Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/642
Ministarstvo unutarnjih poslova Varteks Pro d.o.o. kombinezoni tamnoplavi (NPSCP) Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/641
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Insepo d.o.o. toneri, tinte i potrošni materijal za pisače i telefaks aparate Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/640
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV (po grupama) Usluge 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/639
Dom zdravlja Zagreb - centar, Vik-dental d.o.o. dentalna jedinica-komada 2 Roba 12.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/638
Klinički bolnički centar Zagreb Medical Intertrade d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe endoskopske kirurgije (grupa 38) Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/637
Ministarstvo obrane Aero Partner d.o.o. 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/636
Grad Zagreb ZP Centrogradnja d.o.o., Zagreb i Brodomerkur d.d., Split radovi na izgradnji osnovne škole i dvorane Hrvatski Leskovac Radovi 11.09.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/635
Klinički bolnički centar Split Medical Intertrade d.o.o. lijekovi skupine J (grupa 15) Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/634
Grad Zagreb Brodometalurgija d.o.o. drvca za božićno i novogodišnje uređenje vanjskih gradskih prostora Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/633
Dom zdravlja Zagreb - centar, Finera d.o.o. nabava digitalnog mamografskog uređaja Roba 11.09.2017. Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/17-01/632
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Vodogradnja Osijek d.d. usluge uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama) Mjeąovita nabava 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/631
Ivkom d.d. Toma trgovina d.o.o. kupnja pogrebnih potrepština za IVKOM d.d., Ivanec Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/630
Hrvatske šume d.o.o. Ugoplast d.o.o. polipropilenske cijevi za zaštitu šumskih sadnica Roba 11.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/629
KD Čistoća d.o.o. Securitas Hrvatska d.o.o. sustav tehničke zaštite na saniranom odlagalištu Viševac Roba 08.09.2017.
UP/II-034-02
/17-01/628
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Pectus d.o.o. građevinski radovi Elektre Šibenik-područje Knin Radovi 08.09.2017.