Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/18-01/986
Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Izgradnja Futura d.o.o. radovi na izgradnji sustava upravljanja gubicima-dogradnja postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga Radovi 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/985
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elna kabel d.o.o. isporuka vodiča i zaštitnog užeta (grupa 6.) Roba 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/984
Opća bolnica Pula Finera d.o.o. mamograf-digitalna tomosinteza dojke 1 kpl za potrebe Opće bolnice Pula Roba 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/983
Opća bolnica Pula Shimadzu d.o.o. mamograf-digitalna tomosinteza dojke 1 kpl za potrebe Opće bolnice Pula Roba 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/982
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. zamjena primarne opreme TS 35/10 kV Čazma Roba 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/981
Grad Zagreb Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. dostavna i teretna vozila putem financijskog leasinga (grupe: 2., 3., 4., 5. i 6.) Roba 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/980
Općina Dubravica ZP Gradir d.o.o., Zagreb i Grgurević&Partneri d.o.o., Zagreb projektna dokumentacija-Izgradnja kulturno turističkog centra Usluge 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/979
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Helion Group d.o.o. upravljanje projektom Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka Usluge 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/978
HŽ-Infrastruktura d.o.o. DIV grupa d.o.o. željezničke tračnice neobrađene Roba 20.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/977
Opća županijska bolnica Požega Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj s isporukom i montažom Roba 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/976
Ministarstvo unutarnjih poslova ZP Mrežne tehnologije Verso i Dimeros d.o.o., Zagreb održavanje licenci za sigurnosnu zaštitu informacijskih sustava Usluge 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/975
Pulapromet d.o.o. Moneo savjetovanje d.o.o. usluga upravljanja projektom i upravljanja flotom za potrebe projekta Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice Usluge 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/974
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. toploskupljajući kabelski spojni pribor Roba 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/973
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Telemexan LLC nabava Projekta Osiguranje funkcioniranja razvojne i produkcijske okoline programskog sustava ZOROH do zamjene sustavom e-HZZO Usluge 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/972
Krapinsko-zagorska županija Zagorjegradnja d.o.o. radovi na izgradnji školske sportske dvorane za Osnovnu školu Zlatar Bistrica Radovi 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/971
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. isporuka i ugradnja elektro opreme na izgradnji RS 35 kV Kogeneracija Županja Mjeąovita nabava 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/970
Opća županijska bolnica Požega Lima O.I. d.o.o. medicinski potrošni materijal-endoproteza kuka i endoproteza koljena Roba 19.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/969
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. upravljanje projektom Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka Usluge 16.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/968
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elna kabel d.o.o. toploskupljajući kabelski spojni pribor Roba 16.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/967
Hrvatske ceste d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23, duljine 5,2 km Usluge 16.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/966
Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Riko d.o.o. dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik Radovi 16.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/965
Grad Dubrovnik ST-arc d.o.o. nabava dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete Roba 14.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/964
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Innovo DDB d.o.o. usluga izrade i isporuke kreativnih rješenja s produkcijom televizijskih spotova za potrebe projekta Živjeti zdravo Usluge 13.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/963
Međimurske vode d.o.o. ZP Promacon d.o.o., Bjelovar, Rescon d.o.o., Čakovec i VD Projekt d.o.o. Pušćine usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće Usluge 13.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/962
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Copy electronic d.o.o., optimizacija ispisne infrastrukture Roba 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/961
Opća bolnica Gospić Medial d.o.o. C-luk interoperacijski RTG uređaj za djelatnost operacija Roba 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/960
Opća bolnica Bjelovar Medical Intertrade d.o.o. medicinski potrošni materijal za laboratorij Roba 12.11.2018. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/18-01/959
Općina Ivankovo Izgradnja VVK d.o.o. izgradnja dječjeg vrtića II faza Radovi 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/958
Grad Sveti Ivan Zelina Jadro-Lux d.o.o. nabava energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Grada Sveti Ivan Zelina Usluge 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/957
Hrvatske šume d.o.o. ZP Innecto d.o.o., Sinj i KRT d.o.o., Livade PP prosjeke s elementima ceste (grupa 4.) Radovi 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/956
Vode Lipik d.o.o. Investinženjering d.o.o., poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac, nadzor radova Usluge 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/955
Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb, Zavita svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Geoprojekt d.d., Split nabava usluge izrade studije upravljanja posjetiteljima i elaborata za postavljanje signalizacije Usluge 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/954
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Ramić-Trade d.o.o., Podstrana i Davel d.o.o., Osijek rekonstrukcija RSTS Pag Radovi 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/953
Vode Jastrebarsko d.o.o. ZP Riko d.o.o., Ljubljana, Slovenija i Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko Radovi 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/952
Grad Imotski Croatia bus d.o.o. usluga prijevoza studenata na relaciji Imotski-Zagreb; Imotski-Šibenik; Imotski-Zadar; Imotski-Split; Imotski-Osijek; Imotski-Mostar Usluge 12.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/951
Hrvatske vode Lonja-Strug d.d. peventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava i leda na branjenom području br. 9. Područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine Usluge 09.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/950
Hrvatske vode Vodoprivreda Vinkovci d.d. rekonstrukcija (nadvišenje) pregrade Lipovac Radovi 09.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/949
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brestovac Presoflex gradnja d.o.o. rekonstrukcija društveno vatrogasnog doma Brestovac-zgrada društvene namjene Radovi 09.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/948
Opća bolnica Bjelovar Projekt jednako razvoj d.o.o. usluga upravljanja projektom i administracija (grupa 1.) Usluge 09.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/947
Ministarstvo poljoprivrede Teh-Projekt Inženjering d.o.o. nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH Roba 09.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/946
Hrvatske vode Učinak d.o.o. nabava papira, papirne konfekcije, uredskog materijala i pribora te tonera i tinte za potrebe Hrvatskih voda (grupa 2.) Roba 09.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/945
Ministarstvo poljoprivrede Dräger Safety d.o.o. nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH Roba 08.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/944
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Loveco d.o.o. izvođenje strojarskih radova na održavanju, servisiranju i zamjeni dotrajalih elemenata i periodičnih pregleda UPOV Delta te objekata odvodnje i opreme na teritorijalnom području u nadležnosti naručitelja Radovi 08.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/943
Hrvatske autoceste d.o.o. Insako d.o.o. sredstva za čišćenje, pranje, toaletni papir, ručnici i salvete Roba 07.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/942
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., preventivno redovno i korektivno održavanje primarne i sekundarne elektroenergetske opreme u termoelektranama (grupa 2.) Usluge 07.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/941
Grad Zagreb ZP Kamgrad d.o.o., Zagreb i Tigra d.o.o., Zagreb izgradnja nove žičare Sljeme (grupa 1.) Radovi 06.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/940
Općina Kalnik Institut IGH d.d. usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za Sportski i vatrogasni centar Carski vrt Usluge 06.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/939
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Caput 88 j.d.o.o. izrada studijske dokumentacije modernizacije željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-DG, dionica Okučani-Vinkovci Usluge 06.11.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/938
Murvica d.o.o. Institut IGH d.d. izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu Projekta aglomeracija Jadranovo s aplikacijskim paketom za EU projekt Usluge 06.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/937
Hrvatske autoceste d.o.o. TEB Automatika d.o.o. usluge održavanja i popravka sustava daljinskog upravljanja i nadzora Usluge 06.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/936
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Mato EL-D d.o.o. Rasklopište 35 kV Žutica Radovi 05.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/935
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Ing-grad d.o.o. rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice Radovi 05.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/934
Državna geodetska uprava Geomatika d.o.o. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Ploča-za dijelove k.o. Plina i Baćina Usluge 05.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/933
Hrvatske šume d.o.o. Exportdrvo d.d. gume za teška i laka vozila (grupa 4.) Roba 05.11.2018. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/18-01/932
Grad Zagreb Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga (grupa 4.) Roba 05.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/931
HP-Hrvatska pošta d.d. Akter-Public d.o.o. usluge oglašavanja u medijima Usluge 05.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/930
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Rudan d.o.o. sanacija ovojnice poslovnog objekta Kockica Radovi 02.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/929
Hrvatska poljoprivredna agencija Birodom d.o.o. toneri i tinte Roba 02.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/928
Ministarstvo poljoprivrede MI-STAR d.o.o. nabava vatrogasne opreme za potrebe vatrogasnih društava u RH Roba 02.11.2018.
UP/II-034-02
/18-01/927
Hrvatske autoceste d.o.o. ZG-Projekt d.o.o. izrada projektne dokumentacije za racionalizaciju rasvjete i povećanje energetske učinkovitosti uvođenjem led rasvjete za sve dionice i tunele u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. Usluge 31.10.2018.