Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/462
Hrvatska elektroprivreda d.d. Ramić-Trade d.o.o. srednjenaponski sklopni blokovi (grupa 3.) Roba 28.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/461
Grad Zagreb Hrvatski Telekom d.d. digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima Roba 28.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/460
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Oktal Pharma d.o.o. lijekovi za HIV Roba 27.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/459
Lučka uprava Rijeka, Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb Hidro Una d.o.o. usluga vođenja građevinskog projekta i provedba mjera vidljivosti Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište Usluge 27.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/458
Grad Zagreb Shimadzu d.o.o. digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima Roba 27.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/457
Grad Zagreb ZP IN2 d.o.o., Zagreb, Medavis d.o.o., Zagreb i H.K.O. d.o.o., Zagreb digitalna platforma za potrebe Doma zdravlja Zagreb - Centar, Istok i Zapad s pripadajućom opremom i programskim rješenjima Roba 26.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/456
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Lacus d.o.o., nabava usluga ispisa Usluge 26.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/455
Klinički bolnički centar Rijeka Sonimed d.o.o. potrošni materijal za anesteziologiju i intenzivno liječenje (grupe 33., 188. i 208.) Roba 26.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/454
Hrvatske vode Binđo d.o.o. nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 12. područje malog sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja Radovi 26.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/453
Županijska bolnica Čakovec ZP Đurkin d.o.o.,Čakovec i Team građenje d.o.o., Čakovec, građevinski radovi na rekonstrukciji odjela kirurgije I Radovi 26.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/452
Grad Zagreb Watmont d.o.o. energetska obnova zgrade SŠ Tehnička škola Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4 Radovi 26.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/451
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Vodotehnika d.d. sanacija i dogradnja vodoopskrbnih objekata u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Dubrovnik d.o.o.-sanacija hidrotehničkog tunela s pripadajućim objektima i vodoopskrba graničnog prijelaza Brgat te njihovo uključivanje u postojeći SDNU Vodovoda Dubrovnik d.o.o. Radovi 23.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/450
Klinički bolnički centar Osijek Shimadzu d.o.o. digitalna radiološka snimaonica za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Osijek Roba 23.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/449
Hrvatske vode Sokol d.o.o. nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 1. područje malog sliva Biđ-Bosut Radovi 23.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/448
Hrvatske vode Binđo d.o.o. nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 6. područje malog sliva Ilova-Pakra Radovi 23.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/447
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Brodosplit-holding d.o.o. Radovi 23.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/446
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje Usluge 23.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/445
Plinacro d.o.o. ZP Ekocijan d.o.o., Zagreb, Eko-deratizacija d.o.o., Zagreb i Sanatio d.o.o., Zagreb sanitarna zaštita i uništavanje korova u poslovnim prostorima i objektima Plinacra Usluge 21.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/444
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Ingpro d.o.o. nabava uredskog ispisnog papira i mješovitog uredskog papira Roba 21.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/443
Zagorski vodovod d.o.o. Vodoskok d.d. različita cijevna armatura Roba 20.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/442
Grad Zagreb Berhe d.o.o. regulator tlaka plina niskotlačni, DN 25 - navojni Roba 19.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/441
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektro-inženjerski biro d.o.o. TS Vrboran 110/35/10kV - izrada izvedbenog projekta modifikacije uređaja USZM Usluge 19.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/440
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek SGM Informatika d.o.o. kupnja računalne opreme (grupa 4) Roba 19.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/439
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. Wawrzaszek ISS vatrogasna vozila - velika tunelska kombinirana vatrogasna vozila (voda/pjena) TIP 1-kom. 3 Roba 19.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/438
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Vik-dental d.o.o. stomatološke jedinice 4 komada Roba 19.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/437
Hrvatska elektroprivreda d.d. Ericsson Nikola Tesla d.d., nabava centralnog sustava upravljanja punionicama električnih vozila Roba 19.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/436
Komunalno gospodarstvo Park d.o.o. Karašica-Vučica d.d. izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Ivana Zajca u Donjem Miholjcu Radovi 16.06.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/435
Vodovod i odvodnja d.o.o. Hrvatski Telekom d.d. opskrba električnom energijom Roba 16.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/434
Grad Split, Energy & Enviromental Planning LLC sanacija postojećeg odlagališta Karepovac s izgradnjom novih ploha i pripadajuće infrastrukture - faza 1 (Paket A) Radovi 16.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/433
Opća bolnica Karlovac EndoPro implants d.o.o. potrošni medicinski materijal IX-ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju (grupa 1. i 2.) Roba 16.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/432
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka opreme i izvođenje radova na objektu rasklopište R 10(209 0,4 kV Klisa Roba 14.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/431
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Div d.o.o. modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić - Zabok (Željeznička pruga R201 Zaprešić - Čakovec) Radovi 14.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/430
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije MS Ambulance d.o.o. 1 vozilo hitne medicinske pomoći Roba 13.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/429
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske izrada programa energetske obnove javne rasvjete u Republici Hrvatskoj Usluge 13.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/428
Grad Zagreb Ren-si-prom d.o.o. osobna zaštitna sredstva (grupe 1. i 2.) Roba 13.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/427
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek Tapess d.o.o. papirna konfekcija i potrepštine za higijenu prostora (grupa 1.) Roba 12.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/426
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Elcon d.o.o., Varaždin, Wellmax d.o.o., Split, Električar d.o.o., Split i Brodomerkur d.d., Split limitatori Roba 12.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/425
Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Pedom asfalti d.o.o. radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC37078, dionica Nova Ravča - Slovinska Kovačica Radovi 12.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/424
Klinički bolnički centar Rijeka Proklima-tim d.o.o. radne i daktilo stolice za potrebe KBC Rijeka Roba 12.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/423
Ministarstvo financija, Carinska uprava Securitas Hrvatska d.o.o. rendgenski uređaj i specijalizirani trening - HERCULE III Roba 12.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/422
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. Energometal energetska postrojenja d.o.o. nabava novih 10(20) kV srednjenaponskih postrojenja za rad crpnih stanica Roba 12.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/421
Ministarstvo unutarnjih poslova Ribarić d.o.o. jakne vjetronepropusne i vodonepropusne (po grupama) Roba 12.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/420
Klinički bolnički centar Rijeka Euroherc osiguranje d.d. usluge osiguranja (po grupama) Usluge 09.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/419
Ministarstvo obrane Markomed d.o.o. nabava defibrilatora (grupa 3.) Roba 09.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/418
Hrvatske vode Eptisa Adria d.o.o. usluge provođenja edukacije o mjerama informiranja i vidljivosti iz područja zaštite okoliša u okviru nadležnosti Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 Usluge 09.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/417
Lučka uprava Split ZP Poduzeće za ceste Split d.d., Dugopolje i Geoprojekt d.d., Split izvođenje radova sanacije glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-I faza Radovi 09.06.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/416
Grad Zagreb Mop biser j.d.o.o. usluge čišćenja prostora bolnice Usluge 09.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/415
Ministarstvo financija, Porezna uprava ZP Makromikro grupa d.o.o., Zagreb i Stublić Impex d.o.o., Sesvete nabava i isporuka tonera za Canon uređaje Roba 08.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/414
Ministarstvo obrane Schiller d.o.o. nabava defibrilatora (grupe: 2. i 3.) Roba 08.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/413
Hrvatske vode ZP Briefing komunikacije d.o.o., Zagreb i WYG svjetovanje d.o.o., Zagreb usluge provođenja edukacije o mjerama informiranja i vidljivosti iz područja zaštite okoliša u okviru nadležnosti Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 Usluge 08.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/412
Grad Zagreb Exstructa d.o.o. upravljanje projektom rekonstrukcije kompleksa KB Sveti Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom Usluge 08.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/411
Zagrebački holding d.o.o. ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Investinženjering d.o.o., Zagreb upravljanje projektom rekonstrukcije kompleksa KB Sveti Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom Usluge 08.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/410
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. isporuka opreme i izvođenje radova na objektu Rasklopište R 10(20)0,4 kV Cret Viljevski i priključni kabel KB 10(20)kV za R Cret Viljevski Mjeąovita nabava 07.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/409
Grad Zagreb Integra d.o.o. izrada glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme sa pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima Usluge 06.06.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/408
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. Kolektor Koling d.o.o. građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik Radovi 06.06.2017. Obustava postupka 
UP/II-034-02
/17-01/407
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Alsim simulators, Le Loroux-Bottereau, Francuska simulator letenja za obuku civilnih pilota Roba 06.06.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/406
Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije ZP MS Ambulance d.o.o., Novo Čiče i Auto Gašparić d.o.o., Vukovina 2 vozila hitne medicinske pomoći Roba 06.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/405
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ZP MS Ambulance d.o.o., Novo Čiče i Auto Gašparić d.o.o., Vukovina 2 vozila hitne medicinske pomoći Roba 06.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/404
Brodsko-posavska županija Shimadzu d.o.o. oprema za ekološku mobilnu jedinicu za monitoring (grupa 2.) Roba 05.06.2017.
UP/II-034-02
/17-01/403
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. kontejnersko postrojenje 35(20) za 4TS 117 Jertovec Roba 05.06.2017.