Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/17-01/887
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman usluge uređenja trasa dalekovoda 110kV, 220 kV i 400 kV (po grupama) Radovi 15.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/886
Grad Zagreb Ekola grupa d.o.o. izrada II faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije Usluge 15.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/885
Klinički bolnički centar Zagreb Lima O.I. d.o.o. jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju-ortopedski implantati (grupe: 3., 10. i 11.) Roba 15.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/884
Grad Zagreb Dea Lens Project d.o.o. procjepna svjetiljka s video sustavom Roba 15.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/883
Dom zdravlja Zagreb - centar, Sanitaria dental d.o.o. digitalni ortophan (grupa I.) Roba 14.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/882
Opća županijska bolnica Požega Shimadzu d.o.o. MSCT uređaj s isporukom i montažom Roba 14.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/881
Klinički bolnički centar Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. mobilni RTG uređaji Roba 13.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/880
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Medical Intertrade d.o.o. potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku (grupe: 1. i 4.) Roba 13.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/879
Istarski Vodovod d.o.o. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje za 2018.-2020. godinu Usluge 12.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/878
Ministarstvo zdravstva BCC Services d.o.o. nabava informatičke opreme i usluga migracije i implementacije za potrebe Ministarstva zdravstva Mjeąovita nabava 12.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/877
Opća bolnica Karlovac Medical Intertrade d.o.o. jednogodišnja nabava ostalih lijekova (grupa 66. J-8) Roba 12.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/876
Grad Rovinj - Rovigno Školski servis d.o.o. nabava i montaža opreme-stolica za kazalište Antonio Gandusio u Rovinju, Garibaldi 19, Rovinj Mjeąovita nabava 11.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/875
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Genes d.o.o. sanacija elektroenergetske mreže iz TS Trstenik do TS 121 Januševac, pogon Zaprešić Mjeąovita nabava 11.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/874
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Tin-objekt d.o.o., Žitarka i Duplico d.o.o., Kalinovica rekonstrukcija linija regeneracije u kemijskoj pripremi vode-nabava i ugradnja opreme Usluge 11.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/873
Nasadi d.o.o. GPT Đurasek d.o.o. nabava pogrebne opreme Roba 11.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/872
Hrvatski zavod za zapošljavanje ZP Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod i Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje (grupa XII) Usluge 11.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/871
Međimurska županija Festta d.o.o. nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme (grupe: 1., 9. i 10.) Roba 11.12.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/870
Grad Zagreb Signalgrad d.o.o. staklene kuglice za retrorefleksiju Roba 08.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/869
Ministarstvo zdravstva CompING d.o.o. nabava informatičke opreme i usluga migracije i implementacije za potrebe Ministarstva zdravstva Mjeąovita nabava 08.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/868
Hrvatske vode ZP Elektroprojekt d.d., Zagreb, Vodoprivredno projektni biro d.d., Zagreb, Geokon-Zagreb d.d., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih podloga retencije Kupčina Usluge 08.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/867
Općinski sud u Zadru Dalmat d.o.o. uredski pribor i tiskani materijal Roba 08.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/866
Ministarstvo poljoprivrede Securus d.o.o. besposadni zrakoplovni sustav (BZS) razreda kratkog dometa u gornjem dijelu raspona (SHORT Range-SR razred) Roba 07.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/865
Hrvatska radiotelevizija ZP K.G.V.H. Eko d.o.o., Zagreb i Termo servis d.o.o., Zagreb servis i čišćenje miješajućih kutija, izmjenjivača topline i klima sustava Usluge 07.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/864
Hrvatski zavod za zapošljavanje ZP Učilište Virtus, Split i Pučko otvoreno učilište Knin, Knin usluge obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije Usluge 07.12.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/863
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera ZP Energo-tehna d.o.o., Sveta Nedelja i Funda d.o.o., Zaprešić obnova ŠRC Mukinje Radovi 06.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/862
Ministarstvo unutarnjih poslova C.I.A.K. d.o.o. akumulatorske baterije Roba 05.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/861
Grad Dugo Selo, Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. rekonstrukcija i asfaltiranje cesta na području Grada Dugog Sela Radovi 05.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/860
Hrvatske ceste d.o.o. Lipov gaj j.d.o.o. nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama Usluge 05.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/859
Hrvatske vode ZP Institut za elektroprivredu d.d., Zagreb, Grad Invest d.o.o., Split i Geokon-Zagreb d.d., Zagreb izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat CS Preloščica s rekonstrukcijom kanalske mreže Usluge 05.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/858
Grad Split, Innecto d.o.o. održavanje izvankolničkih javno-prometnih površina kojima se ne odvija promet motornih vozila sa pratećom urbanom opremom u Gradu Splitu Usluge 05.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/857
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. dobava i montaža 10(20)kV postrojenja u TS 110/10(20) kV Zamet Mjeąovita nabava 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/856
Đakovački vodovod d.o.o. ZP Centar za organizaciju građenja d.o.o., Zagreb i Infraterra d.o.o., Husain poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo-nadzor radova Usluge 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/855
HEP-Proizvodnja d.o.o. Markoja d.o.o. automatizacija mjerenja razine gornje i donje vode i razine vode u vodnim komorama hidroelektrana u slivovima rijeka PP HE Zapad Usluge 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/854
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Električni uređaji d.d. dobava i ugradnja opreme za rekonstrukciju TS 35/ kV Dugi otok Mjeąovita nabava 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/853
Agencija za vodne putove Oikon d.o.o. usluge monitoringa šumskih ekosustava budućeg višenamjenskog kanala Dunav-Sava Usluge 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/852
Državni hidrometeorološki zavod Proning DHI d.o.o. izrada hidrološkog prognostičkog modela za Dunav Usluge 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/851
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije WYG savjetovanje d.o.o. usluge pružanja podrške pilot-projektu Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija Usluge 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/850
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., dobava i montaža 10(20)kV postrojenja u TS 110/10(20) kV Zamet Mjeąovita nabava 04.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/849
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Phoenix farmacija d.o.o. laboratorijski reagensi i potrošni laboratorijski materijal za imunokemijske i biokemijske pretrage (grupe 2. i 3.) Roba 01.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/848
Đakovački vodovod d.o.o. Biuro Projektow Nafta-Gaz Sp.z.o.o. sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Đakovo-nadzor radova Usluge 01.12.2017.
UP/II-034-02
/17-01/847
Grad Zagreb Narodne novine d.d. pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu Roba 30.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/846
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Atlas d.d. hotelske usluge za potrebe organizacije događaja Dani strukovnih nastavnika Usluge 29.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/845
Grad Zadar ZP Promel projekt d.o.o., Zagreb, Urbanex d.o.o., Split, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb i Eko invest d.o.o., Zagreb izrada masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja na okoliš Usluge 29.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/844
Grad Zagreb Dalekovod proizvodnja d.o.o. elementi zaštitnih čeličnih ograda uz cestu Roba 29.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/843
Klinika za ortopediju Lovran Lima O.I. d.o.o. kupnja i isporuka ortopedskih implantata za jednogodišnje razdoblje (grupe 4. i 9.) Roba 28.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/842
Komunalno poduzeće d.o.o. Miab d.o.o. radovi potrebni da se izgrađeni objekti u sklopu IPA projekta stave u funkciju: izgradnja fekalnog kolektora Ušće na Cesarićevoj obali, izgradnja CS Mlinarevići u Đerekovoj ulici s dovodnim gravitacijskim i tlačnim cjevovodom, izgradnja priključaka u svrhu prespajanja korisnika na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Radovi 28.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/841
Hrvatska radiotelevizija Makromikro grupa d.o.o. toneri (po grupama) Roba 28.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/840
Opća bolnica Zadar Montone & Co d.o.o. namještaj za opremanje I faze preseljenja u objekt Poliklinike OB Zadar Roba 28.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/839
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Tapess d.o.o. sredstva za čišćenje Roba 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/838
Splitsko-dalmatinska županija Ekola grupa d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i strateške procjene utjecaja Masterplana/programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta Usluge 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/837
Splitsko-dalmatinska županija Trames Consultants d.o.o. izrada Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija i strateške procjene utjecaja Masterplana/programa na okoliš uključujući upravljanje projektom i administraciju projekta Usluge 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/836
Đakovački vodovod d.o.o. ZP Hidroing d.o.o., Osijek, Exstructa d.o.o., Zagreb i Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Zagreb sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Đakovo-nadzor radova Usluge 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/835
Psihijatrijska bolnica Ugljan DB-Oprema, obrt za poslovne usluge, vl. Darko Braica nabava kuhinjske opreme za bolničku kuhinju Roba 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/834
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Vik-dental d.o.o. stomatološke stolice 4 kom Roba 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/833
Klinički bolnički centar Rijeka Shimadzu d.o.o. oprema za potrebe Centra za hitnu medicinu-digitalna radiološka snimaonica i digitalni mobilni radiografski uređaj Roba 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/832
Klinički bolnički centar Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. usluga pranja i najma rublja Usluge 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/831
Hrvatske autoceste d.o.o. ZG-Projekt d.o.o. usluga novelacije projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za čvor Šibenik-Podi, na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik Usluge 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/830
G.K.P. Komunalac d.o.o. Stražaplastika d.d. plave posude za otpadni papir i karton i RFID transponder za posude Roba 27.11.2017.
UP/II-034-02
/17-01/829
Klinički bolnički centar Osijek Gajeta d.o.o. usluga odvoza i zbrinjavanja zaraznog otpada Usluge 24.11.2017. Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/17-01/828
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Croatia osiguranje d.d. Program osiguranja za Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Usluge 24.11.2017.