Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
  • Odluke DKOM
  • Odluke suda
24.11.2020.
6 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

20.11.2020.
4 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

19.11.2020.
4 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

17.11.2020.
4 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

16.11.2020.
2 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
16.11.2020.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

10.11.2020.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

09.11.2020.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

26.10.2020.
2 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

22.10.2020.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll