Osnove za isključenje


E-certis-Pravno relevantni dokazi-Osnove za isključenje-Članak 251. ZJN 2016


 
Profesionalni propust – Osnova za isključenje- Članak 254. ZJN 2016
 
Obvezne osnove za isključenje - Izjava o nekažnjavanju - Nadopuna ili objašnjenje - Članak 262. stavak 2. ZJN 2016
Ostale osnove za isključenje - Značajni ili opetovani nadostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi - Teški profesionalni propust - Članak 254. ZJN 2016
 
Ostale osnove za isključenje - Značajni ili opetovani nadostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi - Prijevremeni raskid ugovora - Mjere samokorigiranja - Dokazivanje pouzdanosti - Članak 254. ZJN 2016 - Članak 255. ZJN 2016