Ostalo

Odlukom Suda kojom se poništava Rješenje DKOM- a i naručiteljeva Odluka o odabiru ne rješava se konkretna upravna stvar
Iznošenje novih činjenica i dokaza u upravnom sporu
Odgodni učinak tužbe  - Članak 26. Zakona o upravnim sporovima
Tužbeni zahtjev  -  Članak 434. ZJN 2016