Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/488 
Grad Bjelovar , Bjelovar Gradnja d.o.o. , Osijek rekonstrukcija školsko-sportske dvorane ( faza II ) 
Broj: 2013/S 002-0003270
Radovi  27.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/487 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Inero d.o.o., , Split rekonstrukcija TS 110/20(10) kV Imotski i TS 35/20(10) kV Imotski (Konjevode) 
Broj: 2012/S 005-0055623
Radovi  27.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/486 
Grad Koprivnica , Koprivnica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0009338
Usluge  26.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/485 
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet , Zagreb Horizont, putnička agencija d.o.o. , Varaždin organizacija terenske nastave  Usluge  26.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/484 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Mostprojekt d.o.o., Zagreb i Ascon Institut d.o.o., Čista Mlaka  izrada projekta sanacije nadvožnjaka u čvoru Jankomir (krak 4 i zapadni most) na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac 
Broj: 2012/S 002-0095860
Usluge  26.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/483 
Virkom d.o.o. , Virovitica Terra Jaska d.o.o. , Strmec Samoborski nabava i isporuka radnog stroja rovokopača-utovarivača 
Broj: 2012/S 005-0086841
Roba  26.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/482 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju (grupa 2. st.2., grupa 9. st.3., grupa 11. st.6., grupa 12. st.1.) 
Broj: 2012/S 002-0091400
Roba  26.3.2013 Pon. se dio Odl.(gr.9-3,11-6)i žalba odbija 
UP/II-034-02
/13-01/481 
Grad Split, , Split GEN-I Zagreb d.o.o. , Zagreb nabava opskrbe električnom energijom za jednogodišnje razdoblje za potrebe Grada Splita 
Broj: 2013/S 002-0003867
Usluge  26.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/480 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Soboslikarski i ličilački obrt, vl.Pave Vukelić , Dugo Selo izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova 
Broj: 2013/S 005-0008839
Radovi  25.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/479 
Grad Split, , Split Mediteran, obrt za marketing i menadžment, vl.Denis Pletikosa , Šibenik organizacija 27. večeri Dalmatinskih klapa i pučkih pjevača Sudamja 2013.g.  Usluge  25.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/478 
Naftalan specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju , Ivanić Grad Stone wash praonica rublja i krojački obrt, vl.Vladimir Presečki , Zagreb usluge pranja, sušenja i glačanja rublja 
Broj: 2013/S 002-0011465
Usluge  25.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/477 
Opća bolnica Ogulin , Ogulin Bomi Lab d.o.o. , Zagreb dijagnostička sredstva 
Broj: 2013/S 002-0013508
Roba  25.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/476 
Požeško-slavonska županija , Požega Autoprijevoz Rich, vl. Slavko Rich , Brestovac prijevoz učenika osnovnih škola Požeško-slavonske županije 
Broj: 2012/S 002-0079759
Usluge  25.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/475 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Čateks d.d. , Čakovec nabava tekstila 
Broj: 2013/S 002-0022728
Roba  25.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/474 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić Grad ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM ) 
Broj: 2013/S 005-0010387
Usluge  25.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/473 
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije , Osijek Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije 
Broj: 2013/S 002-0025353
Radovi  25.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/472 
Općina Krašić , Krašić Gradimont d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija kotlovnice sa zamjenom energenta ( lož ulje - pelete ) 
Broj: 2013/S 002-0005771
Radovi  25.3.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/471 
Grad Zagreb , Zagreb Peek Promet d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na dopuni semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih programa na Zvonimirovoj ulici  
Broj: 2012/S 002-0041226
Radovi  25.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/470 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. , Zagreb     25.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/469 
Vodovod Labin d.o.o. , Labin IKOM d.o.o. , Zagreb kupnja i isporuka vodomjera, mehanizama i dijelova vodomjera 
Broj: 2013-S 005-0006442
Roba  25.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/468 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb GDi Gisdata d.o.o. , Zagreb implementacija DeGIS sustava 
Broj: 2013/S 005-0023201
Usluge  25.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/467 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Semafor d.o.o. , Zagreb održavanje svjetlosne promjenjive signalizacije proizvođača LEA  
Broj: 2012/S 002-0044449
Usluge  25.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/466 
Klinički bolnički centar Split , Split Gajeta d.o.o. , Zagreb usluge preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada ( grupa 1 ) 
Broj: 2012/S 002-0019316
Usluge  25.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/465 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Ferrostil mont d.o.o. , Zagreb usluga bušenja pragova i montaža pričvrsnog pribora 
Broj: 2013/S 015-0022717
Usluge  25.3.2013 Poništ. se preth. Obav. o namjeri sklap. ugov. 
UP/II-034-02
/13-01/464 
Hrvatske vode , Zagreb Hitra produkcija dokumenata d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2012/S 002-0096332
Usluge  22.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/463 
Stomatološka poliklinika Zagreb , Zagreb Medika d.d. , Zagreb stomatološki materijal i lijekovi (grupa 2 i 8) 
Broj: 2012/S 002-0096700
Roba  22.3.2013 Žalba se odbija(gr.2) a odbacuje(gr.8) 
UP/II-034-02
/13-01/462 
Grad Sisak , Sisak HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne i ostale poštanske usluge  
Broj: 2012/S 002-0074662
Usluge  22.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/461 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Renault trucks Hrvatska d.o.o. , Zagreb teretna vozila-kamion kiper s duplom produženom kabinom 
Broj: 2012/S 002-0092638
Roba  22.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/460 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split , Split Obrt za građevinarstvo Krešo Gabrić, vl. Krešo Gabrić , Ružić radovi na održavanju PP prometnica sa el. šumskih cesta 
Broj: 2013/S 002-0012360
Radovi  22.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/459 
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lima O.I. d.o.o. , Zagreb ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatološku kirurgiju (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0021764
Roba  21.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/458 
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Instrumentaria d.d. , Sesvete ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatološku kirurgiju (po grupama)  Roba  21.3.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/457 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Eko-deratizacija d.o.o. , Zagreb usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije prostora 
Broj: 2012/S 005-0080857
Usluge  21.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/456 
Grad Zagreb , Zagreb Vodotehnika d.d. , Zagreb rekonstrukcija ulice Mije Haleuša I faza i ulice I Resnik-radovi na izgradnji vodovoda 
Broj: 2012/S 002-0038953
Radovi  21.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/455 
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatološku kirurgiju (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0021764
Roba  21.3.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/454 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Velika Gorica Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 
Broj: 2012/S 005-0081126
Usluge  21.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/453 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb nabava usluga u vezi s onečišćenjem vode- Usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvalitete podzemne vode I. zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Šibice i kvalitete otpadnih voda 
Broj: 2013/S 002-0009500
Usluge  21.3.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/452 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Val prom d.o.o. , Zagreb krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima regija transporta plina (po grupama)  Radovi  21.3.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/451 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Shimadzu d.o.o. , Zagreb uspostava kontinuiranog monitoringa metala u vodi izvorišta i vodi za piće nabavkom induktivno spregnute plazme - optičko emisijske spektrometrije ICP-OES i nabava autoklava za sterilizaciju 
Broj: 2013/S 005-0003783
Usluge  20.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/450 
Sveučilište u Zagrebu, Prirodnoslovno-matematički fakultet , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb nabava potrošnog materijala ili jednakovrijedan predmet nabave, za printere i telefaks uređaje za potrebe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za 2013. godinu 
Broj: 2012/S 002-0092879
Roba  20.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/449 
Gradska čistoća d.o.o. , Šibenik S.T.P. d.o.o. , Zagreb nabava kontejnera za komunalni otpad 
Broj: 2013/S 002-0022736
Roba  20.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/448 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Zg-projekt d.o.o.Zagreb, Dezel d.o.o.Zagreb, Ramtech d.o.o.Zagreb, Končar-institut za elektrotehniku d.d.Zagreb i Geoprojekt d.d.Split  kompletni nadzor nad izvedbom građevinskih radova i radova na prelaganju instalacija na izgradnji I.,II i III. dionice državne ceste D 27, čvor Marčelji ( nova A 7 ) - Viškovo - čvor Rujevica ( A7 ) 
Broj: 2012/S 002-0085576
Usluge  20.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/447 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Hebe d.o.o. , Split uspostava kontinuiranog monitoringa metala u vodi izvorišta i vodi za piće nabavkom induktivno spregnute plazme - optičko emisijske spektrometrije ICP-OES i nabava autoklava za sterilizaciju  
Broj: 2013/S 005-0003783
Usluge  20.3.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/446 
Grad Omiš , Omiš Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za 2013. godinu  Usluge  20.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/445 
Grad Glina , Glina Maraković d.o.o. , Karlovac izvođenje radova modernizacije sustava javne rasvjete na području grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša - II.faza 
Broj: 2013/S 002-0001750
Radovi  20.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/444 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Telur d.o.o.Zagreb, El-en solucije d.o.o.Zagreb i Prominvest d.o.o. Konjic, BiH  armirano betonski stupovi za mreže srednjeg napona 
Broj: 2012/S 005-0067768
Roba  20.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/443 
Leć d.o.o. , Vodice Vapora d.o.o. , Prvić Luka usluge prijevoza brodom otpada sa otoka Prvića 
Broj: 2013/S 015-0023253
Usluge  20.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/442 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0022328
Usluge  19.3.2013 Poništava se dio objave prethodne obavijesti 
UP/II-034-02
/13-01/441 
Grad Zagreb , Zagreb Zaštita-Zagreb d.o.o. , Zagreb zaštita objekata putem centralnog dojavnog sustava (grupa A i B)  Usluge  19.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/440 
Grad Split, , Split HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge za potrebe Gradske uprave Grada Splita 
Broj: 2013/S 002-0004712
Usluge  19.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/439 
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u poslovnom objektu Ministarstva poljoprivrede na lokaciji Planinska 2a i 2b 
Broj: 2013/S 002-0012670
Usluge  19.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/438 
Stomatološka poliklinika Zagreb , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb potrošni stomatološki materijal i lijekovi (grupa 3., 4. i 7.) 
Broj: 2012/S 002-0096700
Roba  19.3.2013 Žalba se odbija(g.3)odbacuje(g.7)pon.dio Odl.(g.4) 
UP/II-034-02
/13-01/437 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, , Zagreb Poliklinika Drinković , Zagreb sistematski pregled za žene i muškarce  Usluge  19.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/436 
Centar za socijalnu skrb Županja , Županja HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0012472
Usluge  19.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/435 
Čistoća d.o.o. , Split City EX d.o.o. , Zagreb ostale poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2012/S 002-0080899
Usluge  19.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/434 
Općina Gornji Bogićevci , Gornji Bogićevci Eko-mlaz.dm d.o.o. , Novska izrada Glavnog projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Smrtić, Ratkovac, Trnava-II faza 
Broj: 2013/S 002-0005307
Usluge  19.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/433 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Sisak , Sisak Elcon d.o.o. , Varaždin nabava instalacijskih vodiča, osigurača i materijala za rasvjetu 
Broj: 2013/S 005-0007220
Roba  18.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/432 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Slavonski Brod , Slavonski Brod Sigurnost Buzov d.o.o. , Slavonski Brod tjelesna zaštita osoba i imovine  Usluge  18.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/431 
Grad Ivanić Grad , Ivanić Grad NE-POK d.o.o. , Ivanić Grad pružanje geodetskih usluga za potrebe Grada Ivanić Grada 
Broj: 2013/S 002-0010096
Usluge  18.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/430 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Cesting d.o.o. , Osijek usluga bušenja pragova i montaža pričvrsnog pribora 
Broj: 2013/S 015-0022717
Usluge  18.3.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/429 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb zamjena dotrajalih vatrodojavnih sustava u objektima HP 
Broj: 2012/S 005-0095370
Roba  18.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/428 
Jadrolinija , Rijeka A.M.E.C. d.o.o. , Rijeka nabava automatskog samočistivog separatora ulja ALFA LAVAL type P 605 ili istih tehničkih karakteristika za m/t Lastovo 
Broj: 2013/S 002-0009071
Roba  18.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/427 
Čistoća d.o.o. , Zadar Šangulin tours d.o.o. , Biograd na moru pomorski prijevoz otpada sa zadarskih otoka 
Broj: 2012/S 002-0085552
Usluge  18.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/426 
Primorsko-goranska županija , Rijeka ZP Junko Rijeka d.o.o., Rijeka i Pivka d.o.o., Jurdani  zajednička nabava za ustanove socijalne skrbi, zdravstvene ustanove i učeničke domove (grupa 3.) 
Broj: 2013/S 002-0000850
Roba  18.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/425 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Presoflex gradnja d.o.o. , Požega adaptacija objedinjenog hitnog bolničkog prijama 
Broj: 2013/S 002-0007364
Radovi  18.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/424 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Pastorino-inženjering d.o.o. , Krasica zamjena dotrajalih vatrodojavnih sustava u objektima HP 
Broj: 2012/S 005-0095370
Roba  18.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/423 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Karlovac , Karlovac Dinarid d.o.o. , Zagreb isporuka tonera, tinti, ribona, CD i DVD 
Broj: 2013/S 005-0005059
Roba  18.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/422 
Istarska županija , Pula City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0020100
Usluge  18.3.2013 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/421 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Alfakom, obrt za čišćenje, vl. Suzana Zadković , Mihotići čišćenje poslovnih prostorija na lokaciji Split 
Broj: 2013/S 005-0009383
Usluge  18.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/420 
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb nabava pisača (s uslugom isporuke i instalacije) 
Broj: 2012/S 002-0012560
Roba  18.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/419 
Dječji vrtić Pčelica , Zagreb TER d.o.o. , Zagreb nabava voća i povrća 
Broj: 2013/S 002-0002632
Roba  15.3.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/418 
Hrvatski olimpijski odbor , Zagreb Ban tours d.o.o. , Zagreb usluge putničke agencije  Usluge  15.3.2013 Poništava se Odluka i postupak sklapanja ugovora 
UP/II-034-02
/13-01/417 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Karlovac , Karlovac ZP Prompt d.o.o., Zagreb, Geodetika d.o.o., Zagreb i IPT Inženjering d.o.o., Zagreb  izrada tehničke dokumentacije za potrebe Elektre Karlovac (grupa 2., 3., 9. i 14.) 
Broj: 2013/S 005-0001745
Usluge  15.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/416 
Komunalac d.o.o. , Delnice Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb proširenje nadzorno upravljačkog sustava i smanjenje gubitaka I faza  
Broj: 2012/S 005-0058161
Usluge  15.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/415 
Sanitat Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Alira d.o.o. , Poličnik hrana za pse 
Broj: 2013/S 002-0009233
Roba  15.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/414 
Dom za starije i nemoćne osobe Volosko , Opatija ZP Capital ing d.o.o., Zagreb,Arhingtrade d.o.o.,Zagreb,MHM projekt d.o.o.,Zagreb,Elarh projekt d.o.o.,Zagreb,Elag d.o.o.,Zagreb i Projektni biro Novković d.o.o. , Zagreb izrada projektno tehničke dokumentacije i projektantski nadzora nad izgradnjom novog Doma za starije i nemoćne osobe-gerontološki centar Volosko na lokaciji Volosko, Opatija 
Broj: 2012/S 002-0093868
Usluge  15.3.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/413 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, stalni pristup internetu i podatkovno povezivanje 
Broj: 2012/S 005-0070232
Usluge  15.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/412 
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Osječka trgovina papirom export- import d.o.o. , Osijek nabava registratora i fascikli 
Broj: 2013/S 002-0012327
Roba  15.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/411 
Prekršajni sud u Zagrebu , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb telefonske usluge i usluge prijenosa podataka 
Broj: 2013/S 002-0016269
Usluge  15.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/410 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Promet građenje d.o.o. , Požega adaptacija objedinjenog hitnog bolničkog prijama  Radovi  15.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/409 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija , Osijek Pro silva d.o.o. , Zagreb sječa granja (grupa 1., 2., 3., 4., i 5.) 
Broj: 2013/S 005-0012910
Usluge  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/408 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Pro silva d.o.o. , Zagreb sječa raslinja (Elektrodalmacija Split, Elektra Zadar, Elektra Šibenik i Elektrojug Dubrovnik) 
Broj: 2013/S 005-0016345
Usluge  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/407 
Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije , Split Jadran informatika d.o.o. , Rijeka integrirani informacijski sustav  Roba  14.3.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/406 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Munja d.d. , Zagreb isporuka akumulatora za vozila i opremu  Roba  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/405 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje , Rijeka Pro silva d.o.o. , Zagreb sječa raslinja 
Broj: 2013/S 005-0012672
Usluge  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/404 
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge u 2013. godini 
Broj: 2013/S 002-0021016
Usluge  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/403 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb G.K.P. Komunalac d.o.o. , Koprivnica gorivo  
Broj: 2012/S 002-0090179
Roba  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/402 
Hrvatske vode , Zagreb Elektroprojekt d.d. , Zagreb izrada predinvesticijske studije višenamjenskog korištenja ličkih voda i rijeke Zrmanje za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina Zadarskog zaleđa 
Broj: 2012/S 002-0094858
Usluge  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/401 
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji , Koprivnica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0021549
Usluge  14.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/400 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0090237
Usluge  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/399 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Centrogradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja CS Turanj i tlačni i gravitacijski cjevovodi do i od vodospreme Slunjska Brda 
Broj: 2013/S 005-0006279
Radovi  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/398 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb HEP-Plin d.o.o. , Osijek gorivo  Roba  14.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/397 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb toneri i tinte 
Broj: 2013/S 002-0008429
Roba  13.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/396 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb aparat za analizu ostataka pesticida u hrani 
Broj: 2012/S 002-0096446
Roba  13.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/395 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Sanit-gradnja d.o.o. , Split rekonstrukcija i nadogradnja Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju (objekt ex. Školska poliklinika, Split) 
Broj: 2013/S 002-0002243
Radovi  13.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/394 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb testovi i potrošni materijal za medicinsku biokemiju (grupa IX - skupina L,R,U,Y,Z) 
Broj: 2012/S 002-0094302
Roba  13.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/393 
Grad Zagreb , Zagreb Omnimerkur d.o.o. , Gornji Stupnik nabava srcišta i križališta za tramvajske pruge 
Broj: 2012/S 002-0081534
Roba  13.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/392 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Osijek-Koteks d.d.,Osijek i Gradnja d.o.o., Osijek  obnova državne ceste D57 na dionici 001 dužine 15,545 km: Vukovar-Oriolik 
Broj: 2012/S 002-0084782
Radovi  13.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/391 
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb HPLC analitički sustav 
Broj: 2013/S 002-0006044
Roba  13.3.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/390 
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije , Požega Autozubak d.o.o. , Velika Gorica godišnja usluga servisiranja i tekućeg održavanja voznog parka 
Broj: 2013/S 002-0011056
Usluge  13.3.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/389 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb gorivo 
Broj: 2012/S 002-0090179
Roba  12.3.2013 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |