Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/1027 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Ekosanitacija d.o.o. , Zagreb sanitarna zaštita i uništavanje korova  Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1026 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Varaždin d.d., Varaždin  redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije 
Broj: 2013/S 002-0040827
Radovi  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1025 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac održavanje kasa u objektima HP-a 
Broj: 2013/S 005-0036431
Usluge  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1024 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb CS computer systems d.o.o. , Zagreb održavanje ALPHA poslužitelja i pripadajuće opreme proizvođača Hewlett Packard 
Broj: 2013/S 005-0026779
Usluge  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1023 
Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot , Popovača Obrt Promes-Cvanciger, vl. Adolf Cvanciger , Sisak prehrambeni proizvodi (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0028829
Roba  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1022 
Grad Sisak , Sisak HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0074662
Usluge  24.6.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1021 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Harmonija usluge d.o.o. , Zagreb čišćenje unutrašnjosti tramvajskih vozila tip NT 2200 
Broj: 2013/S 002-0032383
Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1020 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb MGN-Metalna galanterija Novak d.o.o. , Varaždin navodnjavanje rasadnika u Drnju  Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1019 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Biosistemi d.o.o. , Zagreb DNA instrumenti (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0054069
Roba  24.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1018 
GKP Čakom d.o.o. , Čakovec Forol d.o.o. , Varaždin ulja i sredstva za podmazivanje 
Broj: 2013/S 002-0040383
Roba  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1017 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Plattner d.o.o. , Zagreb turbinska ulja, grupa 2: turbinska ulja proizvođača Mobil ili jednakovrijedna 
Broj: 2013/S 005-0020266
Roba  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1016 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima regija transporta plina (grupa b)  Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1015 
Klinički bolnički centar Split , Split HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0089190
Usluge  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1014 
Ponikve d.o.o. , Krk Geodetski zavod Rijeka d.o.o. , Rijeka izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka 
Broj: 2012/S 005-0048270
Usluge  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1013 
Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot , Popovača Zagrebačke pekarne Klara d.d. , Zagreb prehrambeni proizvodi po grupama (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0028829
Roba  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1012 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Info-G d.o.o.,Zagreb, Građevinski laboratorij d.o.o.,Zagreb i Projektlab d.o.o.,Velika Gorica  projekt istražnih radova i sanacije nadvožnjaka Savezne Republike Njemačke kod ranžirnog kolodvora 
Broj: 2013/S 002-0028800
Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1011 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Pogon Sisak , Sisak Energo-termoenergetika d.o.o. , Sisak dobava i ugradnja kompaktnih toplinskih stanica za zgrade obuhvaćene revitalizacijom razvoda oko TS-2 druga faza u naselju Caprag 
Broj: 2013/S 005-0037966
Roba  21.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1010 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Eko-deratizacija d.o.o.,Zagreb, Ekotours d.o.o.,Zagreb, Sanitacija d.d.,Zagreb i Adria grupa d.o.o.,Zagreb  preventivna i obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 
Broj: 2013/S 002-0030373
Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1009 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Inspekt d.o.o. , Zagreb  
Broj: 2013/S 005-0021765
  21.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1008 
HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb Hitra produkcija dokumenata d.o.o. , Zagreb tiskanje i isporuka računa i ostalih poslovnih obrazaca  
Broj: 2013/S 005-0031830
Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1007 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Unex Media d.o.o. , Zagreb oglašavanje usluga HP na TV postajama  Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1006 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Mi Star d.o.o. , Zagreb interventna vatrogasna odjeća 
Broj: 2012/S 002-0082799
Roba  21.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1005 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb Anton Paar GmbH , Graz, Austria visokorazlučivi rotacijsko oscilacijski reometar 
Broj: 2013/S 002-0042448
Roba  21.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1004 
Dom zdravlja Zagrebačke županije , Zagreb Finera d.o.o. , Zagreb mamograf   Roba  20.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1003 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Festta d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža medicinske i nemedicinske opreme za Objedinjeni hitni bolnički prijem 
Broj: 2013/S 002-0036802
Roba  20.6.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/1002 
Hrvatska narodna banka , Zagreb Optimal sistemi d.o.o. , Zagreb stroj za sortiranje novčanica  Roba  20.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1001 
GKP Čakom d.o.o. , Čakovec Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb sustav za naplatu parkiranja na zatvorenom parkiralištu 
Broj: 2013/S 002-0040786
Roba  20.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1000 
Grad Valpovo , Valpovo PGT Škunca d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije zone malog gospodarstva II u Valpovu 
Broj: 2013/S 002-0038058
Usluge  20.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/999 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Ekonerg d.o.o. , Zagreb izrada idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola za razvojne projekte u razdoblju 2013. do 2015. godine  
Broj: 2013/S 005-0025912
Usluge  20.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/998 
HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb tiskanje i isporuka računa i ostalih poslovnih obrazaca 
Broj: 2013/S 005-0031830
Usluge  19.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/997 
Grad Zagreb , Zagreb Alte gradnja d.o.o. , Vukovar sanacija uličnog pročelja zgrade, Jurjevska 25A 
Broj: 2013/S 002-0037575
Radovi  19.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/996 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Specijalna oprema Lučko d.o.o. , Donji Stupnik jednogodišnja usluga umjeravanja sigurnosnih ventila te posuda pod tlakom u KBC-u Zagreb 
Broj: 2013/S 002-0027315
Usluge  18.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/995 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Velmed d.o.o. , Zagreb intervencijska radiologija za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa XXI) 
Broj: 2012/S 002-0091336
Roba  18.6.2013 Poništava se dio Odluke i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/13-01/994 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić , Gospić Benning Zagreb d.o.o. , Zagreb sustav istosmjernog napajanja 110 V 
Broj: 2013/S 005-0038668
Roba  18.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/993 
Grad Krk , Krk ZP Obrt računovodstvene usluge, trgovina i ugostiteljstvo Nautilus, vl. Vesna Badurina, Malinska i Feral Krk d.o.o. Krk  knjigovodstveno računovodstvene usluge za kulturne, sportske i druge neprofitne udruge sa područja Grada Krka u 2013. godini (63 udruge)  
Broj: 2013/S 002-0001351
Usluge  18.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/992 
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Podravka d.d. , Koprivnica grupa 4. Juhe i umaci i grupa 7. Dodaci jelima  
Broj: 2013/S 002-0039934
Roba  18.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/991 
Grad Zagreb , Zagreb ZP TA-grad d.o.o., Zagreb i Terracotta d.o.o., Zagreb  sanacija uličnog pročelja zgrade Gundulićeva 57 
Broj: 2013/S 002-0031313
Radovi  18.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/990 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Geotehnika d.o.o. , Selca, Brač izvođenje radova na zamjeni mosta Jelenski jarak u km 558+225 pruge m 202 Zagreb-Rijeka 
Broj: 2013/S 005-0026831
Radovi  18.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/989 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb univerzalna poštanska usluga 
Broj: 2013/S 003-0053667
Usluge  17.6.2013 Poništava se post. sklapanja ugovora 
UP/II-034-02
/13-01/988 
Klinički bolnički centar Split , Split Medicom d.o.o. , Zagreb monopolarni angiološki RTG sustav s ravnim detektorom za dijagnostičke i intervencijske postupke s isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji  
Broj: 2013/S 002-0008899
Roba  17.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/987 
Grad Gospić, , Gospić G.T. Trade d.o.o. , Split sanacija odlagališta Rakitovac (saniranje) - etapa II 
Broj: 2013/S 002-0052347
Radovi  17.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/986 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Benussi d.o.o. , Fažana rezervni dijelovi i servis vozila marke IVECO  Roba  17.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/985 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Profi-lab , Zagreb baterijski moduli za uređaje za besprekidno napajanje 
Broj: 2013/S 002-0033429
Roba  17.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/984 
Županijska uprava za ceste , Karlovac Cestar d.o.o. , Slavonski Brod redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije za razdoblje od 4 godine 
Broj: 2013/S 002-0052383
Radovi  17.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/983 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Rio trgovina d.o.o. , Rijeka službena odjeća podružnice ZET-ljetna 
Broj: 2013/S 002-0020319
Roba  17.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/982 
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Ekonerg d.o.o., Zagreb i Elektroprojekt d.d., Zagreb  izrada glavnog na razini izvedbenog projekta za magistralni plinovod Zlobin-Omišalj DN 1000/100 
Broj: 2013/S 005-0020835
Usluge  17.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/981 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Strada d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi i servis vozila marke IVECO 
Broj: 2013/S 002 0019923
Roba  17.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/980 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Zaklon d.o.o. , Klis bojadisarski radovi 
Broj: 2013/S 005-0042342
Radovi  17.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/979 
Čistoća i zelenilo d.o.o. , Knin Tim-Kušan d.o.o. , Grižane, Belgrad komunalna oprema - kontejneri i kante za sakupljanje otpada 
Broj: 2013/S 002-0031270
Roba  17.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/978 
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Siemens d.d. , Zagreb isporuka i montaža radiološkog CT uređaja sa minimalno 16 reda detektora i 16 slojeva po rotaciji 
Broj: 2013/S 002-0027583
Roba  14.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/977 
Županijska uprava za ceste Split , Split ZP Poduzeće za ceste d.d., Dugopolje i Cestar d.o.o., Slavonski Brod  redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko-dalmatinske županije 
Broj: 2013/S 002-0034942
Radovi  14.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/976 
Grad Vukovar , Vukovar Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo nabava i ugradnja robe za modernizaciju sustava javne rasvjete Borovo naselja u Vukovaru-II. faza 
Broj: 2013/S 002-0031424
Roba  14.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/975 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Specijalna oprema Lučko d.o.o. , Donji Stupnik izrada, isporuka i puštanje u rad tipskih kontenjerskih MRS 
Broj: 2013/s 005-0024796
  13.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/974 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge CDS-a u poštanskim uredima 
Broj: 2012/S 005-0082822
Usluge  13.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/973 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Aquaterm d.o.o., Karlovac i Dalekovod d.d., Zagreb  izvođenje dodatnih građevinskih radova, instalaterskih i radova visokogradnje na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Split-Ploče, podsektor III Ravča-Ploče, dionica Ravča-Ploče i dio spojne ceste čvor Ploče-Karamatići 
Broj: 2013/S 002-0019846
Radovi  13.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/972 
Grad Vukovar , Vukovar ID Eko d.o.o. , Zagreb deratizacija glodavaca na području grada Vukovara u 2013. godini 
Broj: 2013/S 002-0042978
Usluge  13.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/971 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb rekonstrukcija postojećih EEN i TK instalacija, dionica Beli Manastir-Osijek, Autocesta A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj 
Broj: 2013/S 002-0029798
Radovi  13.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/970 
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. , Dugo Selo Foton promet d.o.o. , Sesvete - Vugrovec održavanje javnih zelenih površina na području grada Dugog Sela 
Broj: 2013/S 002-0022693
Usluge  12.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/969 
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb BIOS-Informatika d.o.o. , Zagreb održavanje aplikacije za carinsku tarifu i WEB stranica Carinske uprave 
Broj: 2013/S 002-0043308
Usluge  12.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/968 
Matica Hrvatska , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0051019
Usluge  12.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/967 
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Penta d.o.o. , Pula integralni sustav prodaje (ISPRO) HŽPP 
Broj: 2013/S 005-0049857
Roba  12.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/966 
Općina Garčin, , Garčin Binđo d.o.o. , Ivanić Grad izgradnja javne vodovodne distributivne mreže i priključak upravne zgrade JANAF-a d.d. Terminala Slavonski Brod 
Broj: 2013/S 002-0032073
Radovi  12.6.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/965 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb ZP K.G.V.H. Eko d.o.o., Zagreb i Validacijske meritve d.o.o., Novo Mesto, Republika Slovenija  jednogodišnja nabava filtera za klimatizaciju 
Broj: 2013/S 002-0037041
Roba  12.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/964 
Općina Cista Provo, , Cista Provo Tim-Kušan d.o.o. , Grižane, Belgrad novo specijalno komunalno vozilo za sakupljanje otpada, zapremnine spremnika nadogradnje 23 m3 
Broj: 2013/S 002-0051472
Roba  12.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/963 
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji , Dubrovnik VIPnet d.o.o. , Zagreb Telekomunikacijske usluge(javna govorna usluga i usluga pristupa internetu u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži) 
Broj: 2013/S 002-0049701
Usluge  12.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/962 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad i Fracasso RI d.o.o., Rijeka  izvođenje radova i ugradnja prometne opreme i signalizacije putnih prijelaza i prolaza na autocesti A13 (državna cesta DC12) Vrbovec 2-GP Terezino polje, Dionica Vrbovec 2-Bjelovar, Poddionica Vrbovec 2-Farkaševac (I faza) 
Broj: 2013/S 002-0034894
Radovi  12.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/961 
Grad Ivanić Grad , Ivanić Grad ZP ZG-Projekt d.o.o., Zagreb i Geoprojekt d.d., Split  pružanje geodetskih usluga za potrebe Grada Ivanić-Grada 
Broj: 2013/S 002-0010096
Usluge  12.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/960 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje od odgovornosti i osiguranje vozila 
Broj: 2013/S 002-0049652
Usluge  12.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/959 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Mostprojekt d.o.o., Zagreb i Ascon Institut d.o.o., Čista Mlaka  izrada projekta sanacije nadvožnjaka u čvoru Jankomir (krak 4 i zapadni most) na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac  
Broj: 2012/S 002-0095860
Usluge  12.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/958 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Tim gradnja d.o.o., Zg, Vodovod-Osijek d.o.o., Osijek i Elektrokem d.o.o., Vugrovec Donji  radovi na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Vinkovci, peronskih nadstrešnica i otočnih perona 
Broj: 2013/S 005-0026265
Radovi  11.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/957 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zagreb , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb instalacijski vodovi i kabeli  Roba  11.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/956 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb M.B. Auto d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi i servis vozila marke IVECO 
Broj: 2013/S 002-0019923
Roba  11.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/955 
Libertas Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik M.B. Auto d.o.o. , Zagreb orginalni rezervni dijelovi za autobuse MAN 
Broj: 2013/S 005-0051293
Roba  11.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/954 
Jadrolinija , Rijeka Lintea d.o.o. , Split usluge preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za brodove Jadrolinije, na plovnom području Split 
Broj: 2013/S 002-0041163
Usluge  11.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/953 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod i Subterra a.s., Prag, CZ  radovi na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Vinkovci, peronskih nadstrešnica i otočnih perona 
Broj: 2013/S 005-0026265
Radovi  11.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/952 
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb GeofizykaTorun S.A. , Torun, Poland snimanje 3D seizmičkih podataka na području Kozarice, Lipovljani, Jamarice u Hrvatskoj  Usluge  10.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/951 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zagreb , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata i priključaka (grupa 15, 18, 19, 20, 21) 
Broj: 2013/S 005-0020807
Radovi  10.6.2013 Žalba se odbacuje(gr.15,18,19,20) a odbija(gr.21) 
UP/II-034-02
/13-01/950 
Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb proizvodi za osobnu njegu (toaletni proizvodi) 
Broj: 2013/S 002-0039421
Roba  10.6.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/949 
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Shimadzu d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža radiološkog CT uređaja sa minimalno 16 reda detektora i 16 slojeva po rotaciji 
Broj: 2013/S 002-0027583
Roba  10.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/948 
Sveučilište u Zagrebu , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb nabava artikala za promociju doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu, grupa A-Akademska kapa 
Broj: 2013/S 002-0035560
Roba  10.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/947 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Gleninvest d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za sterilizaciju (grupa 5) 
Broj: 2013/S 002-0024194
Roba  10.6.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/946 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Kemis Termoclean d.o.o. , Zagreb usluge obrade i zbrinjavanja otpada za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 
Broj: 2013/S 002-0019539
Usluge  10.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/945 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP EL-EN Solutions d.o.o. Zagreb i Telur d.o.o. Zagreb  spojni i ovjesni pribor na NN nadzemnu mrežu na razini grupe područja Osijek 
Broj: 2012/S 005-0094484
Roba  10.6.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/944 
Grad Split, , Split Špurijus d.o.o. , Žrnovnica artikli za reprezentaciju (za potrebe čajne kuhinje) Gradske uprave Grada Splita  Roba  10.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/943 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb G.T. Trade d.o.o. , Split polimerne geo mreže  Roba  10.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/942 
Jadrolinija , Rijeka A.M.E.C. d.o.o. , Rijeka bezalkoholna i alkoholna pića za brodove Jadrolinije u luci Split 
Broj: 2013/S 002-0041480
Roba  10.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/941 
Grad Zadar , Zadar Dalmat d.o.o. , Zadar nabava uredskih potrepština 
Broj: 2013/S 002-0040565
Roba  10.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/940 
Luka Ploče-trgovina d.o.o. , Ploče Osijek - Koteks d.d. , Osijek gradnja terminala za skladištenje i pretovar tekućih tereta u luci Ploče (faza 1)  Radovi  10.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/939 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Cor d.o.o. , Požega ustupanje poslova razminiranja prema projektu „Šumske površine i prosjeke na području Topolja i Babinog groba u G.J. Jagodnjačke šume“ oznake projekta: PR-OBJAG-037-04-13, tlocrtne površine 1.109.014 m² 
Broj: 2013/S 002-0048390
Usluge  10.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/938 
Financijska agencija , Zagreb Emes d.o.o. , Velika Gorica-Turopolje protočni skeneri manjeg volumena 
Broj: 2013/S 002-0031559
Roba  7.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/937 
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb ZP Eko-plan d.o.o., Zagreb, Laureus projekt d.o.o., Zagreb i T.D.I. 90 d.o.o., Zagreb  usluge svakodnevnog stručnog nadzora i konzaltinga prilikom izgradnje stambeno-poslovne građevine s pristupnom prometnicom u Zagrebu, lokacija Klara, za Program društveno poticane stanogradnje  
Broj: 2013/S 002-0028567
Usluge  7.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/936 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Krokoteks d.o.o. , Vukovar usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja  
Broj: 2012/S 002-0089525
Usluge  7.6.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/935 
Grad Požega , Požega Con-formo d.o.o. , Osijek namještaj za Glazbenu školu Požega 
Broj: 2013/S 002-0035709
Roba  7.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/934 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Zidogradnja d.o.o. , Split saniranje PVC podova na objektu Poliklinike u Općoj bolnici Šibensko kninske županije 
Broj: 2013/S 002-0035050
Radovi  7.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/933 
Hrvatske vode , Zagreb Geo-cad d.o.o. , Zagreb vodoistražni radovi na Grobničkom polju - hidrogeološka i geofizička istraživanja  
Broj: 2013/S 002-0027379
Radovi  6.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/932 
Čistoća d.o.o. , Zadar SG leasing d.o.o. , Zagreb nabava dva nova specijalna komunalna vozila za prikupljanje otpada autosmećar zapremine 16 m³ putem operativnog leasinga 
Broj: 2013/S 002-0018474
Roba  6.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/931 
Hrvatske vode , Zagreb Geo-cad d.o.o. , Zagreb nastavak vodoistražnih radova na području Medveje - hidrogeološka istraživanja i geofizika 
Broj: 2013/s 002-0025338
Radovi  6.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/930 
Hrvatske vode , Zagreb Geo-cad d.o.o. , Zagreb vodoistražni radovi na području Marčane u Istri - hidrogeološka istraživanja 
Broj: 2013/S 002-0027439
Radovi  6.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/929 
Hrvatske vode , Zagreb Geo-cad d.o.o. , Zagreb vodoistražni radovi na području Ponikava u zaleđu Bakarskog zaleđa 
Broj: 2013/S 002-0027608
Radovi  6.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/928 
Hrvatske vode , Zagreb Geo-cad d.o.o. , Zagreb vodoistražni radovi na području Novalje na otoku Pagu 
Broj: 2013/S 002-0027629
Radovi  6.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |