Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  
Objave odluka
28.06.2017.
5 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

27.06.2017.
2 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

26.06.2017.
1 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

23.06.2017.
4 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

21.06.2017.
6 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll
Poštovani korisnici,
vizualna i funkcionalna obnova portala Državne komisije potaknuta je voljom za većom transparentnosti institucije koja štiti vrijednosti kao što su zakonitost, tržišno natjecanje, javnost, učinkovitost trošenja javnih sredstava. Raspoloživost informacija o radu, postupcima i odlukama DKOM-a uvjet su javno dostupnim podacima, predvidivosti rezultata, te razvoju pravne prakse u javnoj nabavi. Portal je zamišljen kao alat namijenjen korisnicima i općoj javnosti. Dostava odluka iz žalbenog postupka javnom objavom na mrežnim stranicama DKOM-a, uz objavu odluka upravnih sudova, te javno dostupan Upisnik predmeta, pionirski je iskorak u postupcima pravne zaštite i dostignuti standard uopće, kojim se malo tko može podičiti. Uz aplikaciju za vođenje predmeta, cijeli se sustav razvija unutar institucije već duži niz godina, a osmišljen je i da podrži uvođenje mogućnosti izjavljivanja e-žalbe, te vođenje postupka isključivo u digitalnom obliku. Uz spomenute alate i mogućnosti ne treba zaboraviti i ljude koji ih koriste i razvijaju i koji im udahnjuju smisao.