Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/1208 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zadar , Zadar Sokol Marić d.o.o. , Zagreb pružanje usluge tjelesne zaštite objekata i osoba Elektre Zadar 
Broj: 2013/S 005-0051347
Usluge  25.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1207 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb alu-čelična užad za nadzemne vodove 
Broj: 2012/S 005-0066941
Roba  25.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1206 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Osijek , Osijek Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo rekonstrukcija i povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete 
Broj: 2013/S 005-0045810
Radovi  25.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1205 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko nabava raznog potrošnog, uredskog i ostalog materijala za potrebe redovitog poslovanja (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0049372
Roba  25.7.2013 Poništava se dio Odluke o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1204 
Plinacro d.o.o. , Zagreb KZ-projekt d.o.o. , Zagreb detaljno snimanje stanja katodne zaštite plinovoda metodama korak po korak i PCM, te korektivno održavanje katodne zaštite na trasama magistralnih plinovoda 
Broj: 2013/S 005-0010698
  25.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1203 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Div d.o.o. , Samobor prednapeti armirano-betonski kolosiječni prag s kompletnim elastičnim kolosiječnim pričvrsnim priborom 
Broj: 2013/S 006-0057487
Roba  24.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1202 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Tim-gradnja d.o.o., Zagreb i AKD zaštita d.o.o., Zagreb  adaptacija objekta Kliničke bolnice Sveti Duh 
Broj: 2013/S 002-0045905
Radovi  24.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1201 
Primorsko-goranska županija , Rijeka Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2013/S 002-0050697
Usluge  24.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1200 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Maraković d.o.o. , Karlovac elektro-potrošni materijal, električni i ručni alati i pribori 
Broj: 2013/S 005-0053342
Roba  24.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1199 
Komunalac d.o.o. , Opatija City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0064226
Usluge  23.7.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1198 
HEP-Nastavno obrazovni centar , Velika Obrt Nena, vl. Nevenka Bošnjaković , Velika usluge čišćenja uredskih i otvorenih prostora 
Broj: 2013/S 002-0025085
Usluge  23.7.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1197 
Poljoprivredna savjetodavna služba , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s opremom 
Broj: 2013/S 002-0054859
Usluge  23.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1196 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka , Rijeka Šuma komerc d.o.o. , Rijeka usluga čišćenja u baždarnici i autoparku  
Broj: 2013/S 005-0051979
Usluge  22.7.2013 Žalbe se odbacuju 
UP/II-034-02
/13-01/1195 
Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi , Gornja Bistra Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja nabava i isporuka lijekova 
Broj: 2013/S 002-0048859
Roba  22.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1194 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Pismorad d.d. , Zagreb prijenosna vertikalna signalizacija 
Broj: 2013/S 002-0047284
Roba  22.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1193 
Vodovod Grada Vukovara d.o.o. , Vukovar Infodesign d.o.o. , Varaždin software sustav 
Broj: 2013/S 015-0063152
Roba  22.7.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1192 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Innecto d.o.o., Split i Girus d.o.o., Split  izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji priključnog DV 2x110 kV TS Konjsko-TS Ogorje (grupa3.) 
Broj: 2013/S 005-0019478
Radovi  22.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1191 
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek , Osijek Emax d.o.o. , Osijek radovi postavljanja sustava klimatizacije 
Broj: 2013/S 002-0054745
Radovi  22.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1190 
Grad Kaštela , Kaštel Sućurac Internova d.o.o. , Pazin nabava i ugradnja namještaja i opreme za uređenje športske dvorane u Kaštel Sućurcu 
Broj: 2013/S 002-0034851
Roba  22.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1189 
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije , Zagreb MS Design d.o.o. , Novo Čiče nabava vozila 
Broj: 2013/S 002-0043145
Roba  22.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1188 
Općina Čavle , Čavle Jurcon projekt d.o.o. , Zagreb usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora II nad izgradnjom dječjeg vrtića u Čavlima 
Broj: 2013/S 002-0050708
Usluge  22.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1187 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb RVR d.o.o. , Zagreb usluga čuvanja imovine 
Broj: 2013/S 005-0063240
Usluge  22.7.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1186 
Grad Zagreb , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja telekomunikacijskih instalacija u Radničkoj cesti od Ulice Koledovčina do željezničke pruge 
Broj: 2013/S 002-0041431
Radovi  19.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1185 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Drava international d.o.o. , Osijek vreće za smeće i ostale vreće 
Broj: 2013/S 002-0046972
Roba  19.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1184 
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije , Zagreb Mini Major d.o.o. , Zagreb nabava vozila 
Broj: 2013/S 002-0043145
Roba  19.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1183 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture , Zagreb Montmontaža greben d.o.o. , Vela Luka održavanje brodova i brodica lučkih kapetanija (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0049582
Usluge  19.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1182 
Grad Virovitica , Virovitica Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija dvorišta Palače Pejačević  
Broj: 2013/S 002-0062307
Radovi  18.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1181 
Ministarstvo obrane , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo sanacija elektroenergetike u vojarni Sv. Nikola u Splitu 
Broj: 2013/S 017-0041230
Radovi  18.7.2013 Poništava se Odl. i ograničeni post. nabave 
UP/II-034-02
/13-01/1180 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za izvlaku oblovine Mala Kapela, vl. Darko Šumonja , Plaški pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma (odvojena nabava grupa za podružnice Karlovac, Ogulin) 
Broj: 2013/S 002-0039589
Usluge  18.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1179 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Vinkovci , Vinkovci PGT Škunca d.o.o. , Zagreb usluga izvođenja elektro nadzora 
Broj: 2013/S 005-0047131
Usluge  18.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1178 
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge  Usluge  18.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1177 
Grad Osijek , Osijek Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge čuvanja imovine i osoba  Usluge  18.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1176 
Ministarstvo obrane , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izvođenje radova na sanaciji komunikacijske infrastrukture vojarne u Petrinji 
Broj: 2013/S 017-0041562
Radovi  18.7.2013 Poništava se Odl. i ograničeni post. nabave 
UP/II-034-02
/13-01/1175 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Silva-plan d.o.o. , Zagreb pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma (odvojena nabava za podružnice Karlovac, Ogulin) 
Broj: 2013/S 002-0039589
Roba  18.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1174 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Vinkovci , Vinkovci PGT Škunca d.o.o. , Zagreb usluge izvođenja građevinskog nadzora 
Broj: 2013/S 005-0047139
Usluge  18.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1173 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik VIPnet d.o.o. , Zagreb mobilna telefonija 
Broj: 2013/S 005-0061484
Usluge  17.7.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1172 
Grad Zagreb , Zagreb Oprema Radman d.o.o. , Zagreb opremanje kuhinje dječjeg vrtića Radost 
Broj: 2013/S 002-0023004
Roba  17.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1171 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ZP King ICT d.o.o., Zagreb, CS Computer Systems d.o.o., Zagreb i X-tech Handelsgesellschaft m.b.h., Strasshof, Austria  VDI - privatni oblak HP 
Broj: 2013/S 005-0038770
Roba  17.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1170 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrojug , Dubrovnik Krka sub maris d.o.o. , Split usluge broda za polaganje podmorskog kabela 20 (10 kV) Orašac-o.Koločep 
Broj: 2013/S 005-0043262
Usluge  17.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1169 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti , Zagreb Delta air d.o.o. , Zagreb dijelovi za zrakoplove 
Broj: 2013/S 002-0051557
Roba  17.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1168 
Veleučilište u Karlovcu , Karlovac G-M laboratorijska oprema d.o.o. , Gornja Zdenčina laboratorijski namještaj i oprema 
Broj: 2013/S 002-0051943
Roba  17.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1167 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti , Zagreb Combis d.o.o. , Zagreb računalna oprema 
Broj: 2013/S 002-0046636
Roba  17.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1166 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb VDI-privatni oblak HP 
Broj: 2013/S 005-0038770
Roba  17.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1165 
Vrelo d.o.o. , Rab Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti 
Broj: 2013/S 005-0062552
Usluge  17.7.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1164 
Hrvatske vode , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb dovršetak izgradnje II. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja - lijevi i desni usporni nasip Gradna, 2 mosta preko Gradne, novo korito potoka Bistrac i ustava Bistrac 
Broj: 2013/S 002-0061531
Radovi  17.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1163 
Hrvatske vode , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb izgradnja brane s pratećim građevinama I. faze izgradnje akumulacije Šumetlica na vodotoku Šumetlica na području k.o. Šumetlica 
Broj: 2013/S 002-0060983
Radovi  17.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1162 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb digitalna RTG snimaona 
Broj: 2013/S 002-0059314
Roba  16.7.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1161 
Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod , Slavonski Brod City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0062183
Usluge  16.7.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1160 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Koming elektronic d.o.o. , Komin, Sveti Ivan Zelina uredski namještaj 
Broj: 2013/S 002-0048072
Roba  16.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1159 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb ZP Ruda d.o.o., Slatina i drugi  pridobivanje drva drva iz šume i uzgajanje šuma (odvojena nabava grupa za podružnice Vinkovci, Našice, Požega i Nova Gradiška)  
Broj: 2013/S 002-0039804
Usluge  16.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1158 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik spojni komadi za cijevi (E-flex i U-Flex) 
Broj: 2013/S 005-0061017
Roba  15.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1157 
Osnovna škola Švarča , Karlovac Stolarija Goood d.o.o. , Osijek radovi na zamjeni sportskog poda i obloga zidova 
Broj: 2013/S 002-0041551
Radovi  15.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1156 
Komunalac d.o.o. , Pakrac PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik rekonstrukcija crpilišta Dobrovac ZL-1 
Broj: 2013/S 005-0060601
Radovi  15.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1155 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ , Križ Profi-lab, vl. Vinko Bogavčić i Marin Bogavčić , Zagreb stacionarne aku baterije za TS 35/10 kV Daruvar 2, Međurić i M. Zdenci  Roba  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1154 
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izvođenje radova za uređenje faze 1 (poslovni prostor 2) i faze 3 (poslovni prostor 3) ispostave zapad područnog ureda Zagreb 
Broj: 2013/S 002-0045736
Radovi  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1153 
Komunalac d.o.o. , Pakrac PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik uključenje crpilišta Gaj u vodoopskrbni sustav Pakrac-Lipik 
Broj: 2013/S 005-0060767
Radovi  15.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1152 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Kaukal d.o.o., Split i Kaducej d.o.o., Split  probna arheološka istraživanja na dionici Beli Manastir-Osijek autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj za arheološka nalazišta AN2, AN3, AN4, AN6, AN7, AN8, AN9, AN10 
Broj: 2013/S 002-0044353
Radovi  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1151 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split , Split Dalekovod d.d. , Zagreb rušenje i uklanjanje čelično-rešetkastih stupova napuštenog DV HE Miljacka-RS Lozovac 
Broj: 2013/S 005-0044538
Radovi  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1150 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Interpart sp d.o.o. , Zagreb klinasto i kanalno remenje za razdoblje do 01.06.2014. godine  Roba  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1149 
Hrvatske vode , Zagreb Lonja-Strug d.d. , Kutina Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Sisačko-moslavačke županije, branjeno područje br. 9: područje malog sliva Lonja-Trebež.  Radovi  15.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1148 
Hrvatske vode , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb Izrada studije utjecaja na okoliš sustava za navodnjavanje Vransko polje 
Broj: 2013/S 002-0045859
Usluge  15.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1147 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka , Rijeka Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad SN postrojenje i pomoćni razvodi napona za rekonstrukciju TS 110/35 kV Rijeka u TS 110/10 (20) kV 
Broj: 2013/S 005-0030162
Roba  15.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1146 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb , Zagreb ZP Telenerg d.o.o., Zagreb i Elekto-inženjerski biro d.o.o., Zagreb  izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju TS 110/10(20) kV Kutina  
Broj: 2012/S 005-0031242
Usluge  15.7.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1145 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb ZP Šumarstvo i sječa drva Quercus, vl.Marijan Malčić, Lukač, Dugo Selo Lukačko i drugi  pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma (odvojena nabava grupa za podružnice Bjelovar i Koprivnica) 
Broj: 2013/S 002-0039562
Usluge  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1144 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag uređenje trasa dalekovoda 
Broj: 2013/S 005-0058520
Usluge  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1143 
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet , Zagreb Tvin d.o.o. , Virovitica namještaj 
Broj: 2013/S 002-0051813
Roba  15.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1142 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Euro unit d.o.o. , Čakovec nabava tromanualnih digitalnih orgulja  Usluge  12.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1141 
Hrvatske vode , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb izvođenje radova nastavka izgradnje južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745 do km 19+120 s pripadajućim objektima 
Broj: 2013/S 002-0059838
Radovi  12.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1140 
Klinički bolnički centar Split , Split Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb kirurški konac (grupe 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17 i 18) 
Broj: 2013/S 002-0058104
Roba  12.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1139 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu , Slavonski Brod Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb Adaptacija i uređenje prostora na Strojarskom fakultetu u Slavonskom brodu 
Broj: 2013/S 002-0060092
Radovi  12.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1138 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb IKI d.o.o. , Zagreb komunikacijska oprema (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0044909
Roba  12.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1137 
Grad Split, , Split Teh-projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka zaštitna vatrogasna odijela za gašenje požara zatvorenih prostora s rukavicama 
Broj: 2013/S 002-0041282
Roba  12.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1136 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Tvornica turbina d.o.o. , Karlovac remont brzog zatvarača na MHE Čakovec 
Broj: 2013/S 005-0046254
Usluge  12.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1135 
Grad Glina , Glina Maraković d.o.o. , Karlovac izvođenje radova modernizacije sustava javne rasvjete na području grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša - II.faza 
Broj: 2013/S 002-0049002
Radovi  12.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1134 
Plinara d.o.o. , Pula Gradska Plinara Krapina d.o.o. , Krapina izvođenje strojarskih radova sa dobavom i ugradnjom materijala na izgradnji srednjotlačne plinske mreže i kućnih priključaka prirodnog plina dijela područja grada Umaga - etapa 2 
Broj: 2013/S 005-0048913
Radovi  12.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1133 
Opća bolnica Pula , Pula Medimon d.o.o. , Split kemikalije (grupa XII) 
Broj: 2012/S 002-0033370
Roba  12.7.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1132 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Elektroobjekti d.o.o. , Zagreb srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (grupe 1 i 2) 
Broj: 2013/S 005-0015080
Roba  12.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1131 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Riz-odašiljači d.d. , Zagreb pilot projekt izgradnje naprednog mjernog sustava 2013. (grupe 3 i 4)  
Broj: 2013/S 005-0058308
Usluge  12.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1130 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Vulkal d.o.o. , Zagreb nabava i isporuka guma za vozila i usluge povezane s isporukom guma - vulkanizerske usluge, zbrinjavanje starih guma te čuvanje tj. „hoteli za gume“ (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0023799
Roba  12.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1129 
Hrvatske vode , Zagreb Hidrokop d.o.o. , Koprivnica     12.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1128 
Centar za socijalnu skrb Karlovac , Karlovac HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0093136
Usluge  12.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1127 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Cotra d.o.o. , Varaždin srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (grupa 1) 
Broj: 2013/S 005-00015080
Roba  12.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1126 
Grad Zagreb , Zagreb Bilić - Erić d.o.o. , Sesvete izvođenje radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave Grada Zagreba: Jagićeva 31, Nova cesta 1, Kaptol 27 i Područni ured Peščenica 
Broj: 2013/S 002-0026794
Radovi  11.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1125 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Gradatin d.o.o. , Sesvete specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 
Broj: 2013/S 002-0051315
Roba  11.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1124 
Institut Ruđer Bošković , Zagreb TEL-ing d.o.o. , Zagreb materijal za stolariju  Roba  11.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1123 
Županijski sud u Osijeku , Osijek Osječka trgovina papirom export- import d.o.o. , Osijek uredski materijal 
Broj: 2013/S 002-0048866
Roba  11.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1122 
Međimurska županija , Čakovec Primiko d.o.o. , Mursko Središće nastavak radova na dogradnji i rekonstrukciji zgrade Gimnazije Čakovec (dilatacija A-II. faza) 
Broj: 2013/S 002-0050901
Radovi  11.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1121 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb MC2 d.o.o. , Zagreb pilot projekt izgradnje naprednog mjernog sustava 2013. (grupa 1., 2., 3., 4., 5.) 
Broj: 2013/S 005-0058308
Usluge  11.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1120 
Grad Glina , Glina Polion d.o.o. , Vinkovci izvođenje radova modernizacije sustava javne rasvjete na području grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša - II.faza  
Broj: 2013/S 002-0049002
Radovi  11.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1119 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Toxikon d.o.o. , Zagreb održavanje čistoće u poslovnom objektu Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb 
Broj: 2013/S 005-0058471
Usluge  10.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1118 
Opća bolnica Pula , Pula BioGnost d.o.o. , Zagreb kemikalije (grupa I. i IV.) 
Broj: 2013/S 002-0033370
Roba  10.7.2013 Žalba se odbacuje(gr.I),poništ.se dio Odl.(gr.IV) 
UP/II-034-02
/13-01/1117 
Grad Zagreb , Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. , Zagreb Kvaternikov trg-nadstrešnica-zimski vrt 
Broj: 2013/S 002-0005267
Radovi  10.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1116 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Gajeta d.o.o. , Zagreb usluge zbrinjavanja infektivnog i potencijalno infektivnog otpada  
Broj: 2013/S 002-0035356
Usluge  10.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1115 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac , Omiš ZP Međimurje graditeljstvo d.o.o., Čakovec i INGRA-M.E. d.o.o., Zagreb  izgradnja MHE Prančevići 
Broj: 2013/S 005-0016508
Radovi  10.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1114 
Hrvatske vode , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne i dopunske poštanske usluge i s njima povezane usluge produkcije dokumenata 
Broj: 2012/S 002-0096332
Usluge  10.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1113 
Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti , Zagreb APG-Inženjering d.o.o. , Dugo Selo izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju objekata Sveučilišnog kampusa Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu  Usluge  10.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1112 
Međimurska županija , Čakovec Međimurje PMP d.o.o. , Čakovec   Radovi  10.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1111 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Iskraemeco d.o.o. , Zagreb pilot projekt izgradnje naprednog mjernog sustava 2013. (grupa 1., 2., 3., 4.,6) 
Broj: 2013/S 005-0058308
Usluge  10.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1110 
Zagrebačka županija , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge  Usluge  10.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1109 
Općina Sračinec , Sračinec Temptatio d.o.o. , Vrgorac izvođenje radova na adaptaciji objekta dječjeg vrtića Sračinec 
Broj: 2013/S 002-0059747
Radovi  10.7.2013 Obustava postupka 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |