Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/472 
Grad Lipik , Lipik Promet građenje d.o.o. , Požega rekonstrukcija sustava javne rasvjete  
Broj: N-02-V-101432-170112
Radovi  19.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/471 
Grad Delnice , Delnice Villicus d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija fasade na zgradi gradske uprave u Delnicama 
Broj: 2012/S 002-0002365
Radovi  19.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/470 
Općina Tisno , Tisno Gradatin d.o.o. , Sesvete rabljeno teretno vozilo i pripadajuća oprema za prikupljanje komunalnog i drugog otpada iz podzemno - nadzemnih kontejnera 
Broj: 2012/S 002-0011219
Roba  19.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/469 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Blažević d.o.o. , Lučko oprema za upravljanje i sigurnost privremene regulacije u cestovnom prometu 
Broj: 2012/S 002-0002054
Roba  18.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/468 
Sveučilišni računski centar Srce , Zagreb Profi-lab , Zagreb unapređenje energetskog sustava zgrade SRCA - besprekidno napajanje 
Broj: N-02-V-146282-301111
Usluge  18.4.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/467 
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet , Zagreb Metronet d.o.o. , Zagreb nabava cjelokupnog telekomunikacijskog rješenja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0010884
Usluge  18.4.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/466 
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Capricorno d.o.o. , Split papirnata konfekcija i tekući sapun 
Broj: 2012/S 002-0001879
Roba  18.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/465 
Hrvatske šume d.o.o. Podružnica Našice , Našice Ugostiteljski obrt Mario, vl. Nikolina Makvić , Zagreb šumarske usluge III i IV kvartal 
Broj: 2012/S 002-0005226
Usluge  18.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/464 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Praonica rublja d.o.o. , Zagreb iznajmljivanje i pranje bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0000390
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/463 
Komunalije d.o.o. , Novalja Ingenium d.o.o. , Rijeka rješavanje neugodnih mirisa na kanalizacijskim objektima 
Broj: 2012/S 005-0001955
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/462 
Grad Koprivnica , Koprivnica Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. , Koprivnica preventivna i obvezna preventivna deratizacija na području Grada Koprivnice za 2012. godinu 
Broj: 2012/S 002-0003614
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/461 
Financijska agencija , Zagreb Termorad d.o.o. , Zagreb radovi na rekonstrukciji strojarnice i instalacija sustava klimatizacije na objektu Ul. grada Vukovara 70 
Broj: N-02-V-152655-301211
Radovi  17.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/460 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Krokoteks d.o.o. , Vukovar najam i pranje bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0000390
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/459 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb, Elektroprojekt d.d., Zagreb i ICP Ingenieurgesellschaft prof. Czurda & Partner mbH, Karlsruhe, Njemačka  izrada studije izvodivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 
Broj: N-02-V-102261-240112
Usluge  16.4.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/458 
Općina Lanišće , Lanišće Gradatin d.o.o. , Sesvete ustupanje izvođenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Lanišće 
Broj: 2012/S 002-0005782
Radovi  16.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/457 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb neuro bi-plana digitalna supstrakcijska angiografija s ravnim detektorima za KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: N-02-V-102002-200112
Roba  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/456 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Praonica rublja Sjaj, vl. Rada Knežević , Nova Gradiška iznajmljivanje i pranje bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0000390
Usluge  16.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/455 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Brodometalurgija d.o.o. , Split građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji i adaptaciji prostora 
Broj: N-16-M-148633-141211
Radovi  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/454 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Heksogen d.o.o. , Dubrovnik ustupanje poslova razminiranja prema projektu 
Broj: 2012/S 002-0001294
Usluge  16.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/453 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Metronet d.o.o. , Zagreb usluge pristupa Internetu 
Broj: N-05-V-101118-120112
Usluge  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/452 
Ustanova Dobri dom grada Zagreba , Zagreb Kartik d.o.o. , Zagreb sredstva za čišćenje, osobnu higijenu i pvc pribor 
Broj: N-16-M-151261-281211
Roba  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/451 
Ustanova Dobri dom grada Zagreba , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb nabava sredstava za čišćenje, osobnu higijenu i PVC pribor 
Broj: N-16-M-151261-281211
Roba  13.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/450 
Županijska lučka uprava Mali Lošinj , Mali Lošinj Y/C Marina d.o.o. , Mali Lošinj nabava i ugradnja pontona, sidrenog sustava i opreme - luka Mali Lošinj 
Broj: N-02-V-105818-080312
Usluge  12.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/449 
Ministarstvo uprave , Zagreb AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb usluga tjelesne zaštite i usluga provođenja postupka utvrđivanja alkoholiziranosti službenika i namještenika Ministarstva uprave na lokaciji Maksimirska 63, Zagreb  Usluge  12.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/448 
Grad Otok , Otok Emax d.o.o. , Osijek dovršetak radova na sustavu ventilacije, klimatizacije i grijanja 
Broj: 2012/S 002-0001062
Radovi  12.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/447 
GKP Čakom d.o.o. , Čakovec Croatia osiguranje d.d. Filijala Čakovec , Čakovec osiguravateljske usluge 
Broj: 2012/S 002-0000661
Usluge  12.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/446 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnja služba , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb toneri i tinte 
Broj: 2012/S 002-0003173
Roba  12.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/445 
Ustanova Dobri dom grada Zagreba , Zagreb Premium d.o.o. , Zagreb nabava sredstava za čišćenje, osobnu higijenu i PVC pribor 
Broj: N-16-M-151261-281211
Roba  11.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/444 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Pneumatik d.o.o. , Zagreb auto gume i vulkanizerske usluge 
Broj: 2012/S 002-0000792
Roba  11.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/443 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Profi-lab , Zagreb zamjena aku baterija  Roba  11.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/442 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Hm-Patria d.o.o. Zagreb i Geo grupa d.o.o. Zagreb  izgradnja cestarinskog prolaza Lekenik na autocesti Zagreb-Sisak, dionica Velika Gorica jug-Lekenik, poddionica Buševec-Lekenik 
Broj: N-02-V-150360-221211
Radovi  10.4.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/441 
Grad Zagreb , Zagreb Georad d.o.o., , Zagreb rekonstrukcija i proširenje Radničke ceste od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice - radovi na izgradnji DTK mreže 
Broj: 2012/S 002-0007493
Radovi  10.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/440 
Klinički bolnički centar Split , Split Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge vatrogasnog dežurstva profesionalnih vatrogasaca i zaštite od požara osoba i imovine 
Broj: 2012/S 002-0004447
Usluge  10.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/439 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb HM - Patria d.o.o. , Zagreb sanacija objekta Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju 
Broj: N-02-V-150473-221211
Radovi  10.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/438 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug, Split , Split Auto Hrvatska d.d. , Split održavanje vozila voznog parka PP Jug - Split tijekom 2012. i 2013. godine 
Broj: N-05-V-100888-110112
Usluge  10.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/437 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Lima O.I. d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za OP traumu 
Broj: N-02-V-152112-291211
Roba  10.4.2012 Poništava se dio Odluke i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/12-01/436 
Grad Osijek , Osijek Opstanak d.o.o. , Split pametne ploče za osnovne škole 
Broj: N-16-M-143166-10111
Roba  10.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/435 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Hospitalija trgovina d.o.o. , Sveta Nedelja laboratorijski reagensi 
Broj: N-02-V-150924-271211
Roba  5.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/434 
Hrvatske vode , Zagreb Pavlic-asfalt-beton, vl. Zvonimir Pavlic , Goričan izgradnja retencije Vučkovec 
Broj: N-02-V-141076-251011
Radovi  5.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/433 
Komunalac d.o.o. , Vrbovsko Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb radni stroj-kombinirka 
Broj: 2012/S 002-0008493
Roba  4.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/432 
Grad Zagreb , Zagreb Georad d.o.o., , Zagreb radovi na poboljšanju javne rasvjete na području vijeća gradskih četvrti 
Broj: 2012/S 002-0005757
Radovi  4.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/431 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Werkos d.o.o. , Osijek građevinski radovi na sanaciji stijenskog pokosa na dionici Kikovica-Oštrovica (km 68 + 800) autoceste Rijeka-Zagreb 
Broj: 2012/S 002-0000980
Radovi  4.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/430 
Varkom d.d. , Varaždin Babić d.o.o. , Cestica zbrinjavanje glomaznog otpada 
Broj: 2012/S 005-0001218
Usluge  4.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/429 
Unikom d.o.o. , Osijek Radlovac d.d. , Orahovica kamen tucanik 
Broj: 2012/S 002-0001815
Roba  4.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/428 
Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2012/S 002-0001284
Usluge  3.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/427 
Energo d.o.o. , Rijeka PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik godišnja isporuka materijala za PE plinovode PEHD cijevni spojni elementi za elektrofuzijsko zavarivanje cijevi u 2012. godini 
Broj: N-05-V-148929-151211
Roba  3.4.2012 Poništava se dio Odluke 
UP/II-034-02
/12-01/426 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG , Munchen, Njemačka čelični pragovi s montiranim elastičnim pričvrsnim priborom 
Broj: N-05-V-100749-100112
Roba  3.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/425 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Noster Visus d.o.o. , Zagreb ustupanje poslova razminiranja 05/12 MV 
Broj: 2012/S 002-0002197
Usluge  2.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/424 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Autozubak d.o.o. , Velika Gorica nabava roba i usluga za godišnje održavanje vozila proizvođača VW AG u HP d.d. 
Broj: N-05-V-146879-051211
Usluge  2.4.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/423 
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Centrogradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja vodospremnika i crpne stanice Retkovci 
Broj: N-05-V-151771-291211
Radovi  2.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/422 
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci Centrogradnja d.o.o. , Zagreb regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - II. a faza izgradnja vodocrpilišta Sikirevci, zdenac ZS-5- komplet 
Broj: N-05-V-151837-291211
Radovi  2.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/421 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Lider express d.o.o. , Gornje Sitno rezervirane poštanske usluge 
Broj: N-03-V-106492-200312
Usluge  2.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/420 
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Eurometeor Đakovo d.d. , Đakovo depresant stiništa nafte 
Broj: N-05-V-146655-021211
Roba  2.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/419 
Opća županijska bolnica Vinkovci , Vinkovci Phoenix farmacija d.d. , Zagreb nabava lijekova (po grupama) 
Broj: N-02-V-151658-291211
Roba  30.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/418 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb CR sustav za digitalizaciju radiologije Klinike za dječje bolesti KBC-a Sestre milosrdnice 
Broj: N-02-V-149934-211211
Roba  30.3.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/417 
Grad Gospić, , Gospić Lika ceste d.o.o. , Gospić radovi redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području grada za razdoblje od četiri godine 
Broj: N-02-V-147825-091211
Radovi  30.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/416 
Ustanova Dobri dom grada Zagreba , Zagreb Premium d.o.o. , Zagreb nabava sredstava za čišćenje, osobnu higijenu i PVC pribor  
Broj: N-16-M-151261-281211
Roba  30.3.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/415 
Dom za starije i nemoćne osobe Centar , Zagreb Mini Major d.o.o. , Zagreb nabava pomagala pri inkontinenciji za 2012. 
Broj: 2012/S 0000591
Roba  30.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/414 
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb godišnja nabava i isporuka računalne opreme 
Broj: 2012/S 002-0000181
Roba  29.3.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/413 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Metronet d.o.o. , Zagreb telekomunikacijske usluge, telekomunikacijska oprema i potrepštine 
Broj: N-02-V-103133-010212
Usluge  29.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/412 
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji , Vukovar Sigurnost Buzov d.o.o. , Slavonski Brod zaštita imovine, objekata i osoba 
Broj: N-16-M-105280-290212
Usluge  29.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/411 
Jadranski naftovod d.d. , Zagreb Jedinstvo d.d. , Krapina zamjena tla i nasipavanje platoa na lokaciji dogradnje rezervoarskog prostora za skladištenje naftnih derivata na Terminalu Žitnjak  Radovi  28.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/410 
Grad Zagreb , Zagreb Zvijezda d.d. , Zagreb nabava prehrambenih artikala za potrebe dječjih vrtića Grada Zagreba (nabava i isporuka životinjskih i biljnih ulja i masti) 
Broj: N-02-V-151651-291211
Roba  28.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/409 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Profi-lab , Zagreb UPS oprema s montažom 
Broj: N-16-M-103330-090212
Roba  27.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/408 
Grad Skradin , Skradin Tehno-elektro d.o.o. , Đakovo nabava i ugradnja uređaja za energetski učinkovitu javnu rasvjetu 
Broj: N-02-V-152485-301211
Roba  26.3.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/407 
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi Mi Star d.o.o. , Zagreb vatrogasno vozilo 
Broj: N-05-V-152311-301211
Roba  26.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/406 
Usluga d.o.o. , Pazin ZP G.T. Trade d.o.o., Split, Obrt za usluge građevinske mehanizacije i prijevoz Gajankop, Vodnjan i Geo 7 d.o.o., Split  sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V, I faza 
Broj: N-02-V-152074-291211
Radovi  26.3.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/405 
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Komunalije Hrgovčić d.o.o. , Županja crpljenje i čišćenje otpada iz kuhinjskih separatora masti, s čišćenjem pripadajućih dovodnih i odvodnih kanala 
Broj: N-02-V-104846-220212
Usluge  26.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/404 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Patting d.o.o. , Varaždin ulja i sredstva za podmazivanje 
Broj: N-02-V-138008-300911
Roba  26.3.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/403 
Grad Poreč , Poreč Istraalf d.o.o. , Poreč uredski materijal 
Broj: N-16-M-144072-171111
Roba  26.3.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/402 
Grad Split, , Split Poduzeće za ceste Split d.d. , Dugopolje izgradnja prometnica u sklopu UPU Bilice Sjever 
Broj: 2012/S 0012-0004711
Radovi  26.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/401 
Grad Nova Gradiška , Nova Gradiška Infoprojekt d.o.o. , Rijeka održavanje poslovnih aplikacija i PC programska rješenja za vođenje proračunskih računovodstva i za rad na lokalnoj PC mreži, te aplikacije za pet proračunskih korisnika Grada 
Broj: 2012/S 015-0005459
Usluge  26.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/400 
Opća županijska bolnica Vukovar , Vukovar Sanyko d.o.o. , Zagreb jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal 
Broj: 2012/S 002-0004376
Roba  23.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/399 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb rekonstrukcija lokalne ceste L67177 i rekonstrukcija križanja D8 i L67177, dionica Spojna cesta Zagvozd-Baška Voda s tunelom Sveti Ilija -Biokovo 
Broj: N-02-V-151970-291211
Radovi  23.3.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/398 
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci ZP Gradnja d.o.o., Osijek i Vodovod Osijek d.o.o., Osijek  regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - II. a faza izgradnja vodocrpilišta Sikirevci, zdenac ZS-5- komplet 
Broj: N-05-V-151837-291211
Radovi  23.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/397 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Vulkal d.o.o. , Zagreb gume za vozila i s njima povezani proizvodi (pet grupa) 
Broj: N-02-V-151766-291211
Roba  23.3.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/396 
Grad Lipik , Lipik Tehno-elektro d.o.o. , Đakovo rekonstrukcija sustava javne rasvjete  
Broj: N-02-V-101432-170112
Radovi  22.3.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/395 
Energo d.o.o. , Rijeka PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik godišnja isporuka materijala za PE plinovode PEHD cijevni spojni elementi za elektrofuzijsko zavarivanje cijevi u 2012. godini 
Broj: N-05-V-148929-151211
Roba  22.3.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/394 
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije , Zagreb Teh-projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka nova vatrogasna oprema 
Broj: N-02-V-101904-190112
Roba  22.3.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/393 
Grad Pula , Pula Bljesak d.o.o. , Pula zakup poslovnog prostora   Usluge  21.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/392 
Grad Lipik , Lipik Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija sustava javne rasvjete  
Broj: N-02-V-101432-170112
Radovi  21.3.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/391 
Financijska agencija , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži te nabava terminalnih aparata za potrebe Fine 
Broj: N-02-V-147292-071211
Usluge  21.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/390 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Udruga za promicanje energetske učinkovitosti Cezar , Rijeka izrada studije analize postojećeg stanja i potencijala zamjene energetski neučinkovite i ekološki neprihvatljive javne rasvjete u Republici Hrvatskoj 
Broj: N-16-M-151224-281211
Usluge  21.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/389 
Komunalac d.o.o. , Samobor Croatia osiguranje d.d. Filijala Zagrebački prsten , Velika Gorica usluge osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti, osiguranja od automobilske odgovornosti, osiguranja automobilskog kaska i osiguranja osoba 
Broj: 2012/S 002-0000982
Usluge  20.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/388 
Opća bolnica Hrvatski ponos Knin , Knin Palamed d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal u 2012. godini 
Broj: 2012/S 002-0002389
Roba  20.3.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/387 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice , Varaždinske Toplice Mini Major d.o.o. , Zagreb materijal za inkontinenciju 
Broj: 2012/S 015-0004777
Roba  20.3.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/386 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluga povezivanja širokopojasnih MAN i WAN mreža za poslovne korisnike putem Ethernet infrastrukture, tzv. Metro Ethernet usluga 
Broj: 2012/S 002-0003611
Usluge  20.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/385 
Darkom d.o.o. , Daruvar Kufner grupa d.o.o. , Sirač kameni materijal za 2012. godinu 
Broj: N-21-M-103932-090212
Roba  20.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/384 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb ITS partner d.o.o. , Zagreb proširenje i nadogradnja diskovnog podsustava  
Broj: 2012/S 002-0003394
Usluge  20.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/383 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Leko d.o.o. , Zagreb nabava svježe ribe - pastrva  
Broj: 2012/S 002-0000684
Roba  20.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/382 
HEP D.D. Sektor za informatiku i telekomunikacije , Zagreb Deltron d.o.o. , Split održavanje rashladnog sustava, elektrosustava i pripadajuće vatrodojave podatkovnog centra HEP SIT Zagreb 
Broj: N-21-M-105761-070312
Usluge  19.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/381 
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi Signalinea d.o.o. , Rijeka bojanje horizontalne signalizacije 
Broj: N-05-V-151974-291211
Radovi  19.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/380 
Liburnija d.o.o. , Zadar Croatia osiguranje d.d. , Filijala Zadar usluge osiguranja 
Broj: 2012/S 005-0000011
Usluge  19.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/379 
Grad Našice , Našice ZP Gradnja d.o.o. Osijek i Ured ovlaštenog inženjera geodezije Hrvoje Trconić , Osijek izgradnja ceste, pješačkih staza, sustava oborinske odvodnje, vodovoda, kanalizacije, javne rasvjete, dtk cjevovoda i uličnog plinovoda odvojku Ulice Petra Krešimira IV u Našicama 
Broj: 2012/S 002-000579
Radovi  19.3.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/378 
Grad Lipik , Lipik Kapitel d.o.o. , Ivanić Grad izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u proširenom dijelu Poduzetničke zone II u Lipiku 
Broj: N-02-V-142255-041111
Radovi  19.3.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/377 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Robni centar d.o.o. , Križevci gume za vozila i s njima povezani proizvodi (pet grupa) 
Broj: N-02-V-151766-291211
Roba  16.3.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/376 
Grad Šibenik , Šibenik Eko-kom d.o.o. , Zagreb tri sistema podzemnih kontejnera 
Broj: N-02-V-133734-290811
Roba  16.3.2012 Nadoknada dijela troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/375 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Knin Pomak d.o.o. , Split izvođenje radova na objektima Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin - uključivanje u postojeći sustav daljinskog nadzora i upravljanja 
Broj: N-05-V-152215-291211
Radovi  16.3.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/374 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Osječka trgovina papirom d.o.o. , Osijek isporuka uredskog materijala 
Broj: N-02-V-152405-301211
Roba  16.3.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/373 
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi Signalizacija d.o.o. , Knežica bojanje horizontalne signalizacije 
Broj: N-05-V-151974-291211
Radovi  16.3.2012 Žalba se odbija 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |