Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/755 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Slavonski Brod , Slavonski Brod Brodometalurgija d.o.o. , Split izrada, dobava i ugradnja prozora eloksiranog aluminija na poslovnoj zgradi  
Broj: 2012/S 005-0009481
Roba  2.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/754 
Opća bolnica Zadar , Zadar Capricorno d.o.o. , Split materijal za higijenske potrebe 
Broj: 2012/S 002-0020347
Roba  2.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/753 
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja , Petrinja Capital ing d.o.o. , Zagreb izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za prenamjenu građevine Stara interna u stacionar za starije i nemoćne branitelje 
Broj: 2012/S 002-0017126
Usluge  2.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/752 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Medicom d.o.o. , Zagreb uređaj za digitalnu mamografiju za KBC Rijeka i za Opću bolnicu Zabok sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: N-02-141531-271011
Roba  2.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/751 
Jadrolinija , Rijeka Adria Alfa d.o.o. , Dubrovnik opskrba i prodaja robe putnicima na brodovima Jadrolinije izvan carinskog područja Republike Hrvatske  Roba  2.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/750 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Medicom d.o.o. , Zagreb monoplanarni redgenski sustav za kardiovaskularnu diagnostiku i intervencije sa podnim ili stropnim C stalkom za potrebe zdravstvenih ustanova KBC Rijeka i KBC Zagreb sa uređenjem prostora , servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji  
Broj: N-02-V-141402-271011
Roba  2.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/749 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Čakovec , Čakovec ABB d.o.o. , Zagreb zamjena malouljnih prekidača 12kV u TS 35/10V Čakovec PARK 
Broj: 2012/S 005-0027079
Usluge  29.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/748 
Općina Blato , Blato Denmar d.o.o. , Zadar stručni nadzor nad izgradnjom Kanalizacijskog sustava Blato - glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice, faza II - 1. faza: izgradnja gravitacijskih kanala K1-7 i K1-8 
Broj: 2012/S 002-0018621
Usluge  29.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/747 
Stomatološka poliklinika Split , Split Palamed d.o.o. , Zagreb zubarske radne stolice-2 komada 
Broj: 2012/S 002-0034218
Roba  29.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/746 
HŽ Vuča vlakova d.o.o. , Zagreb Basler osiguranje Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje od nezgode radnika 
Broj: 2012/S 005-0018103
Usluge  28.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/745 
Varkom d.d. , Varaždin Babić d.o.o. , Cestica preuzimanje komunalnog otpada 
Broj: 2012/S 005-0032461
Usluge  28.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/744 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Hidring d.o.o. , Karlovac radovi vodoopskrbe naselja Babina Rijeka, Donji Kukuruzari, (precrpna stanica Babina Rijeka 1 i 2) – II faza, Sisačko-moslavačka županija 
Broj: 2012/S 002-0014727
Radovi  28.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/743 
Dom zdravlja Županja , Županja Kataj d.o.o. , Vinkovci popravak i održavanje motornih vozila i pripadajuće opreme 
Broj: 2012/S 002-0021449
Usluge  28.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/742 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Energocontrol Zagreb d.o.o. , Zagreb zamjena sustava uzbude motor-generatora 1 i 2 u RHE Velebit 
Broj: 2012/S 005-0034159
Radovi  28.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/741 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb usluge profesionalnog vatrogasca - Podružnice upravljanje športskim objektima i Zrinjevac  Usluge  27.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/740 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb privatna zaštita osoba i imovine - podružnice Upravljanje športskim objektima, Zrinjevac, Vodoopskrba i odvodnja, lokacija Gredelj i Direkcija ZGH-a  Usluge  27.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/739 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb privatna zaštita osoba i imovine - naselje Novi Jelkovec, Podružnica Stanogradnja, lokacija Zagrebačka i služba za upravljanje projektima ZGH-a  Usluge  27.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/738 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb privatna zaštita osoba i imovine - podružnice AGM, Autobusni kolodvor Zagreb, Vladimir Nazor, Zagrebačke ceste, Zagrebparking, Zagrebački velesajam, GSKG, ZGOS, Gradska groblja, Zagrebački digitalni grad  Usluge  27.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/737 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Remex d.o.o. , Novi Marof pribor za vuču oblovine 
Broj: 2012/S 002-0024402
Roba  27.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/736 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Seneks jezici d.o.o. , Zagreb tečaj engleskog jezika za djelatnike 
Broj: 2012/S 015-0031795
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/735 
Komunalno društvo Pag d.o.o. , Pag FIL.B.IS. Projekt d.o.o. , Zagreb izrada dva istražno eksploatacijska zdenca u Vrčići na otoku Pagu  Radovi  27.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/734 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb , Zagreb ZOR d.o.o. , Duga Resa preventivno i korektivno strojarsko održavanje u TE-TO Zagreb 
Broj: 2012/S 005-0021513
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/733 
DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom , Split Končar - Ugostiteljska oprema d.o.o. , Zagreb opremanje kuhinje i restorana 
Broj: 2012/S 002-0014300
Usluge  27.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/732 
Hrvatske vode , Zagreb Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. , Zagreb studija protočnosti starog korita Drave uz HE Čakovec 
Broj: 2012/S 002-0031866
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/731 
Flora - vtc d.o.o. , Virovitica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale i dopunske poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0033642
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/730 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale i dopunske poštanske usluge 
Broj: 2012/S 005-0033009
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/729 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Osijek , Osijek IND-EKO d.o.o , Rijeka ispitivanje vodonepropusnosti i sanacija pratećih građevina na sustavu odvodnje otpadnih voda (separatori, uljne jame, bunar, neutralizacijski bazen, sabirne jame i taložnice) i sanacija vodopropusnih dijelova oborinske kanalizacije 
Broj: N-05-V-104854-220212
Radovi  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/728 
Varkom d.d. , Varaždin T7 VIS d.o.o. , Varaždin preuzimanje komunalnog otpada 
Broj: 2012/S 005-0032461
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/727 
Institut za oceanografiju i ribarstvo , Split Sunce osiguranje d.d. , Zagreb usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja 
Broj: N-16-M-108002-300412
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/726 
Grad Zagreb , Zagreb Tehnopatron d.o.o. , Zagreb usluge periodičnih servisa i popravaka sustava tehničke zaštite, vatrogasnih aparata, instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para u plinskim kotlovnicama te vatrodojavnih sustava 
Broj: 2012/S 002-0010033
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/725 
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Inženjering za naftu i plin d.o.o. Zagreb, Elektroprojekt d.d. Zagreb i Ekonerg d.o.o. Zagreb  izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte 
Broj: 2012/S 005-0007034
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/724 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Sunce osiguranje d.d. , Zagreb usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja 
Broj: 2012/S 002-0031672
Usluge  26.6.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/723 
Dom zdravlja Dubrovnik , Dubrovnik Palamed d.o.o. , Zagreb uređaj za stomatologiju – nabava i montaža 
Broj: 2012/S 002-0031271
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/722 
JUK Dubrovačke ljetne igre , Dubrovnik Alfa-2 d.o.o. , Dubrovnik tiskanje svih tiskovina  
Broj: 2012/S 002-0020930
Usluge  26.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/721 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Inženjering za naftu i plin d.o.o. , Zagreb izrada stručnih podloga i studija za razvojne projekte 
Broj: 2012/S 005-0006511
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/720 
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Vodoskok d.d. , Zagreb vodovodni materijal za 2012 
Broj: 2012/S 005-0007481
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/719 
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Roberts d.o.o. , Split inozemni znanstveni časopisi i elektroničke inačice časopisa za 2012. godinu, print + online za 1-100 korisnika 
Broj: 2012/S 002-007687
Roba  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/718 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ProLine d.o.o. , Rijeka prijenosni uređaji za mjerenje brzine 
Broj: N-02-V-127812-070711
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/717 
Opća bolnica Zadar , Zadar Festta d.o.o. , Zagreb digitalni ultrazvučni sustav s color-dopplerom za Odjel pedijatrije 
Broj: 2012/S 002-0018461
Roba  26.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/716 
HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Jug, Pogon HE Peruča , Sinj Eccos inženjering d.o.o. , Zagreb uspostavljanje sustava uzbunjivanja na rijeci Cetini nizvodno od brane Peruća 
Broj: N-05-V-100596-090112
Radovi  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/715 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Div d.o.o. , Samobor srednjenaponski podmorski kabel 12/20/14 kV i 20,8/38/42 kV (Elektra Zadar, Elektra Šibenik, Elektrodalmacija Split, Elektrojug Dubrovnik) 
Broj: 2012/S 005-0010276
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/714 
HŽ Vuča vlakova d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje od nezgode radnika 
Broj: 2012/S 005-0018103
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/713 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge profesionalnog vatrogasca - podružnice Zagrebački velesajam i ZGOS  Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/712 
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik vodovodni materijal za 2012 
Broj: 2012/S 005-0007481
Roba  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/711 
Financijska agencija , Zagreb Infodata, elektronika, usluge i trgovina, vl. Držislav Dlesk , Zagreb nabava šalternih pisača 
Broj: N-02-V-150300-221211
Roba  21.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/710 
Grad Otok , Otok Suhomont d.o.o. , Vinkovci dovršetak radova na sustavu ventilacije, klimatizacije i grijanja 
Broj: 2012/S 002-0001062
Radovi  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/709 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Dukat d.d. , Zagreb mlijeko i mliječni proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0017996
Roba  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/708 
Općina Vojnić , Vojnić Div d.o.o. , Samobor obnova zgrade Općine Vojnić po načelima održive gradnje 
Broj: N-02-V-107839-230412
Radovi  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/707 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Palamed d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za DZ PGŽ, Ispostave Rijeka, Opatija i Krk 
Broj: 2012/S 002-0029101
Roba  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/706 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin , Varaždin Elkom d.o.o , Ivanec izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji niskonaponskih mreža na području pogona Ivanec 
Broj: 2012/S 005-0019284
Radovi  20.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/705 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Porsche Inter Auto d.o.o. , Zagreb servisno održavanje i popravak vozila marke Volkswagen (grupa 1. Zagreb) 
Broj: 2012/S 002-0012269
Usluge  20.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/704 
Unikom d.o.o. , Osijek City EX d.o.o. , Zagreb ostale poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2012/S 002-0019551
Usluge  20.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/703 
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje putnika u vlakovima od posljedica nesretnog slučaja 
Broj: 2012/S 005-0014095
Usluge  20.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/702 
Dom zdravlja Đakovo , Đakovo M.T.F. d.o.o. , Zagreb Sanitetski i dentalni materijal (grupa 2 dentalni materijal) 
Broj: 2012/S 002-0014005
Roba  20.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/701 
Dom zdravlja Đakovo , Đakovo Mini Major d.o.o. , Zagreb fotografske ploče i filmovi 
Broj: 2012/S 002-0013329
Roba  20.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/700 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Energoatest zaštita d.o.o. , Zagreb ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 
Broj: 2012/S 005-0010389
Usluge  19.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/699 
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Auto Hrvatska d.d. , Split popravak i servis vozila ( II grupa)) 
Broj: 2012/S 002-0006804
Usluge  19.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/698 
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Auto-Hrvatska d.d. , Split popravak i servis vozila ( I grupa) 
Broj: 2012/S 002-0006804
Usluge  19.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/697 
DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom , Split Ital-opremanje d.o.o. , Zagreb opremanje kuhinje i restorana 
Broj: 2012/S 002-0014300
Roba  18.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/696 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka ZP Atos IT Solutions and Services d.o.o. Zagreb i Astramedika d.o.o. , Zagreb najam bolničkog informacijskog sustava s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom poslužitelja i uslugom održavanja 
Broj: N-02-V-152677-301211
Usluge  18.6.2012 Poništava se Odluka i pregovar. post. s objavom 
UP/II-034-02
/12-01/695 
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba , Zagreb Mini Major d.o.o. , Zagreb defibrilatori 
Broj: 2012/S 002-0029075
Roba  18.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/694 
Općina Matulji , Matulji Zanatservis d.o.o. , Opatija izvođenje radova na Spomen muzeju Lipa 
Broj: 2012/S 002-0013383
Radovi  18.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/693 
Dječja bolnica Srebrnjak , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalizacija RTG aparata, uređaj za kompjuteriziranu radiografiju-automatizirani CR uređaj za digitalizaciju opće radiografije 
Broj: 2012/S 002-0029521
Roba  18.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/692 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Palamed d.o.o. , Zagreb nabava zubarske radne stanice bez nasadnih instrumenata - 6 komada 
Broj: 2012/S 002-0029331
Roba  18.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/691 
Darkom d.o.o. , Daruvar Vodoskok d.d. , Zagreb kanalizacijske PP, PVC i vodovodne PE HD cijevi 
Broj: 2012/S 005-0013840
Roba  18.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/690 
Općina Lovas , Lovas Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb nabava radnog stroja - rovokopača 
Broj: 2012/S 002-0016345
Roba  15.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/689 
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Univerzal d.o.o. , Zagreb klipni šipki 
Broj: N-05-V-144605-211111
Roba  15.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/688 
Grad Split, , Split Intergradnja žbuke d.o.o. , Solin radovi na sanaciji fasade OŠ Split 3 
Broj: 2012/S 002-0013027
Radovi  15.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/687 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0027067
Usluge  15.6.2012 Poništ. se dio poziva i dio dokum. za nadm. 
UP/II-034-02
/12-01/686 
Zagrebačka županija , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb izrada publikacije Vodič kroz lovišta Zagrebačke županije 
Broj: 2012/S 002-0012471
Usluge  14.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/685 
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Split Bonac d.o.o. , Donji Kneginec -Turčin Preuređenje amfiteatara  
Broj: 2012/S 002-0013224
  14.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/684 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb potrepštine, naprave i instrumenti za disanje i reanimaciju  
Broj: N-02-V-151559-281211
Roba  14.6.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/683 
Općina Krnjak  Elektro-Salopek, elektroinstalacijski obrt, vl. Franjo Salopek , Ogulin rekonstrukcija javne rasvjete  
Broj: 2012/S 002-0014639
Radovi  14.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/682 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb Timi d.o.o. , Zagreb uredski materijal 
Broj: 2012/S 002-0016337
Roba  14.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/681 
Općina Lasinja , Lasinja Gradatin d.o.o. , Sesvete zamjena postojeće javne rasvjete sa LED rasvjetnim svjetiljkama 
Broj: 2012/S 002-0015279
Usluge  14.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/680 
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci , Vinkovci Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Darko Milošević , Đakovo pružanje geodetskih usluga 
Broj: 2012/S 005-0014065
Usluge  13.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/679 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, , Zagreb Šolta, obrt za ugostiteljstvo, turizam i građevinarstvo, vl. Ivo Bezić , Grohote smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama, grupa 11: smještaj vatrogasaca na otoku Šolti, mjesto Grohote  Usluge  13.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/678 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb , Zagreb Lada auto d.o.o. , Zagreb servis, popravak i rezervni dijelovi za vozila bez ovlaštenja, grupa 3: servis, popravak vozila bez ovlaštenja s ugradnjom rezervnih dijelova na području Kutine  
Broj: 2012/S 002-0013622
Roba  13.6.2012 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/677 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb , Zagreb Lada auto d.o.o. , Zagreb servis, popravak i rezervni dijelovi za vozila bez ovlaštenja, grupa 2: servis i popravak vozila bez ovlaštenja za područje Zagreba  
Broj: 2012/S 002-0013622
Roba  13.6.2012 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/676 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb monitoring kakvoće voda na području Grada Velike Gorice: odlagalište Mraclin, jezera i vodotoci 
Broj: 2012/S 002-0014829
Usluge  12.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/675 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ČIS-Štefanac, obrt, vl. Milan Štefanac , Zagreb dnevno i periodično čišćenje i pranje poslovnih prostora, otvorenih i zatvorenih prostora sportskih objekata, javnih garaža i deponija motornih vozila 
Broj: N-02-V-106959-280312
Usluge  12.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/674 
Ustavni sud RH  Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije i mobilni telefoni 
Broj: 2012/S 002-0018245
Usluge  12.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/673 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Egeria d.o.o. , Rijeka jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje rana negativnim tlakom 
Broj: 2012/S 002-0019547
Roba  12.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/672 
Javna ustanova Maksimir , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar pružanje usluga privatne tjelesne zaštite osoba i imovine 
Broj: 2012/S 002-0011636
Usluge  12.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/671 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica , Zagreb Bilić - Erić d.o.o. , Sesvete zaštitarske usluge 
Broj: 2012/S 002-0010175
Usluge  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/670 
Zagrebačka županija , Zagreb Romih d.o.o. , Donji Stupnik-Zagreb održavanje osobnih automobila za službene potrebe marke OPEL 
Broj: 2012/S 002-0011964
Usluge  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/669 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji, redovnom i interventnom održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže u periodu od 2 godine za područja: a)Split - Podstrana i b)Šolta  
Broj: 2012/S 005-0027569
Radovi  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/668 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Karaman d.o.o. , Split prijevoz vode morskim putovima za otoke Žirje i Kaprije 
Broj: 2012/S 005-0015831
Usluge  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/667 
Državna geodetska uprava , Zagreb Geomatika d.o.o. , Trilj geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Cresa za k.o. Cres grad 
Broj: 2012/S 002-0028195
Usluge  11.6.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/666 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija , Osijek IDM gradnja d.o.o. Našice i Elektrobodiš, obrt,vl. Ivica Bodiš , Našice elektromontažni radovi na nadzemnoj mreži 0,4 kV i rekonstrukciji i izradi novih NN priključaka na području pogona Našice i pogona Orahovica  
Broj: 2012/S 005-0012378
Radovi  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/665 
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica , Velika Gorica Termo servis d.o.o. , Zagreb zamjena rashladnog agregata  
Broj: 2012/S 002-0015730
Roba  11.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/664 
Opća bolnica Virovitica , Virovitica Plin VTC d.o.o. , Virovitica jednogodišnja opskrba prirodnim plinom 
Broj: 2012/S 002-0008525
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/663 
Pučko otvoreno učilište Ogulin , Ogulin Adrialift d.o.o. , Rijeka nabava i ugradnja hidrauličkog dizala 
Broj: 2012/S 002-0011466
Roba  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/662 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje osoba, vozila i imovine 
Broj: 2012/S 002-0026468
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/661 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever , Varaždin Okno d.o.o. , Puščine,Nedelišće rekonstrukcija ALU bravarije HE Varaždin, HE Čakovec, HE Dubrava 
Broj: 2012/S 005-0011959
Radovi  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/660 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Alcina d.o.o. , Zagreb upravljanje i vođenje AMP za praćenje kakvoće zraka 
Broj: 2012/S 002-0019450
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/659 
Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar , Bjelovar Drvopromet, vl. Igor Jukić , Slatina radovi u gospodarenju šumama za II i III kvartal 2012. 
Broj: 2012/S 002-0010823
Usluge  8.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/658 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Elektro Kaštelan, vl. Zoran Kaštelan , Pučišća zamjena jednofaznih i trofaznih brojila Pogon Brač 
Broj: 2012/S 005-0012441
Usluge  8.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/657 
Pula Herculanea d.o.o. , Pula Atrik-RI d.o.o. , Rijeka specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada  
Broj: 2012/S 002-0009562
Roba  6.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/656 
Grad Split, , Split Intergradnja žbuke d.o.o. , Solin radovi na sanaciji istočne fasade M.O. Donje Sitno 
Broj: 2012/S 002-0012630
Radovi  6.6.2012 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |