Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/275 
Poljoprivredna savjetodavna služba , Zagreb Microteam trgovina i usluge, vl. Nenad Žordić , Velika Gorica toneri i tinte u 2013. godini 
Broj: 2013/S 002-0001534
Roba  21.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/274 
Grad Dubrovnik , Dubrovnik City EX d.o.o. , Zagreb nabava univerzalnih poštanskih usluga za 2013. godinu 
Broj: 2013/S 015-0013354
  21.2.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/273 
Općina Matulji , Matulji Zanatservis d.o.o. , Opatija izvođenje radova za rekonstrukciju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Matulji 
Broj: 2012/S 002-0096675
Radovi  21.2.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/272 
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije , Pregrada A.C. Redan d.o.o. , Krapina osobni automobili 
Broj: 2012/S 002-0081327
Roba  21.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/271 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Velika Gorica Adriatic servis d.o.o. , Zadar     21.2.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/270 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb ICP-OES uređaj za određivanje metala 
Broj: 2012/S 002-0092798
Roba  21.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/269 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb cjelokupno telekomunikacijsko rješenje u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge Internet televizije 
Broj: 2013/S 002-0013004
Usluge  21.2.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/268 
Grad Osijek , Osijek Tomislav Prgomet , Osijek natječjaj za skulpturu spomenik dr. Franji Tuđmanu  Roba  20.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/267 
Osnovna škola Franje Horvata Kiša , Lobor Plin Konjščina d.o.o. , Konjščina opskrba plinom za razdoblje 12. mjeseci 
Broj: 2013/S 002-0002322
Roba  20.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/266 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb ThyssenKrupp Dizala d.o.o. , Zagreb remont dizala T1 i T2 
Broj: 2013/S 002-0000958
Radovi  20.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/265 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Titan constructa d.o.o. , Zagreb izgradnja nadstrešnice nad glavnim ulazom 
Broj: 2012/S 005-0091846
Radovi  20.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/264 
Grad Zagreb , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb iveral pločice, nogice za stolove, usluge rezanja i kantiranja, vijaka i aku odvijača za potrebe provođenja izbora za izbor gradonačelnika Grada Zagreba, gradskih zastupnika u gradskoj skupštini Grada Zagreba, članova vijeća gradskih četvrti, članova vijeća mjesnih odbora i zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament  
Broj: 2013/S 002-0001621
Roba  20.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/263 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2013/S 015-0010865
Usluge  20.2.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/262 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija (grupa XXVIII) 
Broj: 2012/S 002-0061197
Roba  19.2.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/261 
Sisačko-moslavačka županija , Sisak Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2012/S 002-0092967
Usluge  19.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/260 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Narodne novine d.d. Zagreb i Zvibor d.o.o. , Zagreb toneri i tinte (grupe A, B i E) 
Broj: 2012/S 002-0047965
Roba  19.2.2013 Žalba se odbacuje(grupa A) a odbija (grupa B) 
UP/II-034-02
/13-01/259 
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Chromeco d.o.o. , Zagreb koagulanti za 2013. godinu (po grupama) 
Broj: 2012/S 005-0081803
Roba  19.2.2013 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/258 
Komunalije d.o.o. , Novalja City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge za 2013. godinu 
Broj: 2013/S 015-0010424
Usluge  18.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/257 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Combis d.o.o. , Zagreb isporuka mrežne opreme za nadogradnju postojeće temeljne CISCO računalno komunikacijske mreže 
Broj: 2012/S 002-0078572
Roba  18.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/256 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Terra Jaska d.o.o. , Strmec Samoborski utovarivač-rovokopač sa opremom 
Broj: 2012/S 002-0068298
Roba  18.2.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/255 
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije , Karlovac Biognost d.o.o. , Zagreb dijagnostička sredstva (grupa 2) 
Broj: 2012/S 002-0088030
Roba  18.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/254 
Inkasator d.o.o. , Karlovac Jadransko osiguranje d.d., Podružnica Zagreb , Zagreb usluge osiguranja građevinskih objekata na upravljanju društva Inkasator d.o.o.  Usluge  18.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/253 
Vodovod i čistoća-Sinj d.o.o. , Sinj Omega Still d.o.o. , Split različite cijevne armature 
Broj: 2012/S 005-0093543
Roba  18.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/252 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Noster Visus d.o.o. , Zagreb ustupanje poslova pretraživanja i/ili razminiranja (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0010477
Usluge  18.2.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/251 
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Tiramola, obrt za usluge, vl. Antonio Jončić , Split usluga pranja i peglanja rublja (grupe I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, i XIX)  Usluge  18.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/250 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Zagreb i Stublić Impex d.o.o., Sesvete  toneri i tinte (grupa E) 
Broj: 2012/S 002-0047965
Roba  18.2.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/249 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Harmonija usluge d.o.o. , Zagreb usluga čišćenja ureda, škola i uredske opreme 
Broj: 2012/S 002-0095507
Usluge  18.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/248 
Hrvatske vode , Zagreb Mežnar, građevinske usluge, vl. Denis Barešić , Barilović izmještanje stupa oznake 30A na DV 35 kV Pokupje-Mekušje, oznaka DB 1269 u okviru II faze izgradnje nasipa na području Gornjeg Mekušja  
Broj: 2012/S 002-0090286
Radovi  18.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/247 
Gradina-Baška voda d.o.o. , Baška voda   rabljeno specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, sistem rotirajući bubanj 
Broj: 2013/S 002-0012636
Roba  18.2.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/246 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split , Split Industry impex d.o.o. , Split nabava klimatizacijskog sustava upravne zgrade HEP-OPS PrP Split 
Broj: 2012/S 005-0088489
Roba  18.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/245 
Grad Požega , Požega Sliv-oprema d.o.o. , Zagreb glazbeni instrumenti i oprema za tonski studio za Glazbenu školu  
Broj: 2012/S 002-0084255
Roba  18.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/244 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge CDS-a u poštanskim uredima 
Broj: 2012/S 005-0082822
Usluge  18.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/243 
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Premium d.o.o. , Zagreb sredstva za čišćenje 
Broj: 2013/S 002-0000609
Roba  18.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/242 
Grad Poreč , Poreč Urbis 72 d.d. , Pula izrada projektne dokumentacije dva kružna raskrižja i to: križanja županijske ceste Ž 5002 i ulaza u turističko naselje Plava laguna te križanja županijske ceste Ž 5002 i Ž 5116, odnosno ulaza u turističko naselje Zelena laguna 
Broj: 2012/S 002-0091951
Usluge  18.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/241 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Ansar-analitika d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe mikrobiologije (grupa XV) 
Broj: 2012/S 002-0078894
Roba  15.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/240 
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet , Split Tramax d.o.o. , Split potrošni uredski materijal za informatičku opremu 
Broj: 2013/S 002-0005376
Roba  15.2.2013 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/239 
Grad Korčula , Korčula Znam d.o.o. , Solin akcentna rasvjeta crkve sv. Martina u Žrnovu 
Broj: 2012/S 002-0094003
Roba  15.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/238 
Grad Krk , Krk Dunko d.o.o. , Baška knjigovodstveno računovodstvene usluge za kulturne, sportske i druge neprofitne udruge sa područja Grada Krka za 2013. godinu (63 udruge) 
Broj: 2013/S 002-0001351
Usluge  14.2.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/237 
Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. , Zagreb Hennlich industrijska tehnika d.o.o. , Gornji Stupnik kožni mjehovi lokomotiva 1 141, 1 142, 2 062-100 i EMV-a 6 111 
Broj: 2013/S 005-0000227
Roba  14.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/236 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb jednogodišnji najam, održavanje i korisnička potpora PACS-a 
Broj: 2012/S 002-0081613
Usluge  14.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/235 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Teh-gradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja košarkaškog igrališta, uređenje nogometnog igrališta, izgradnja potpornog zida u naselju Mukinje 
Broj: 2012/S 002-0094522
Radovi  14.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/234 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Primula company d.o.o. , Solin čišćenje zgrade 
Broj: 2012/S 002-0095507
Usluge  14.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/233 
Hrvatske vode , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad izmještanje stupa oznake 30A na DV 35 kV Pokupje-Mekušje, oznaka DB 1269 u okviru II faze izgradnje nasipa na području Gornjeg Mekušja  
Broj: 2012/S 002-0090286
Radovi  14.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/232 
Unikom d.o.o. , Osijek Matrix d.o.o. , Zagreb HDEP kante, zapremine 120 lit, u plavoj boji sa ugrađenim RFID transponderima (10.000 komada) 
Broj: 2013/S 002-0009030
Roba  14.2.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/231 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Micro projekt d.o.o. , Split usluge sistemske potpore za integrirani informacijski sustav regionalnog razvoja 
Broj: 2012/S 002-0069722
Usluge  14.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/230 
Grad Zagreb , Zagreb Elektrokem d.o.o. , Sesvete IX. Gimnazija, uređenje instalacije jake struje i rasvjete 
Broj: 2012/S 002-0081400
Radovi  13.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/229 
Trgovački sud u Zadru , Zadar Dalmat d.o.o. , Murvica uredski materijal i toneri 
Broj: 2012/S 002-0093398
Roba  13.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/228 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Konfeks d.o.o. , Zagreb košulje kratkih rukava za šalterske radnike 
Broj: 2012/S 005-0089577
Roba  13.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/227 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Velika Gorica Termoplin d.o.o. , Bjelovar rekonstrukcija sustava klimatizacije, grijanja i hlađenja objekta TP II 
Broj: 2012/S 005-0092253
Radovi  13.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/226 
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Autoprometno poduzeće d.d. , Požega usluge prijevoza posjetitelja autobusima na relaciji Lozovac-Skradinski buk-Lozovac i za Burnumske Ide u 2013. godini 
Broj: 2012/S 002-0087312
Usluge  13.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/225 
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Gajeta d.o.o. , Zagreb usluga cjelovitog skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i obrade opasnog infektivnog, te usluge skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja ostalih vrsta opasnog i neopasnog medicinskog otpada, te ostalih vrsta opasnog i neopasnog otpada 
Broj: 2012/S 002-0085786
Usluge  13.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/224 
Općina Koprivnički Ivanec , Koprivnički Ivanec Radnik d.d. , Križevci rekonstrukcija dijela ceste LC26154 (UK1) i izgradnja oborinskog kolektora u ulici UK1 Poslovne zone Koprivnički Ivanec 
Broj: 2012/S 002-0090724
Radovi  13.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/223 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Briliant d.o.o. , Vinkovci rezervni dijelovi i servisiranje Belarus 
Broj: N-02-V-138259-151010
Roba  13.2.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/222 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Promel projekt d.o.o. , Zagreb projekt prometno-informacijskog sustava na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Bosiljevo-Dugopolje, novelacija i nadogradnja 
Broj: 2012/S 002-0081292
Usluge  13.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/221 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Quantum d.o.o. , Zagreb usluga održavanja WINDOWS sistemskih servisa (Microsoft)  Usluge  12.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/220 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Autobusni prijevoz d.o.o. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola kojima je županija osnivač za drugo polugodište školske godine 2012./2013. 
Broj: 2012/S 002-0095191
Usluge  12.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/219 
Grad Virovitica , Virovitica City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0010200
Usluge  12.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/218 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb angiografski potrošni materijal i RTG filmovi, medicinski potrošni materijal za oftalmologiju, patologiju i sterilizaciju za potrbe KBC Osijek(grupa IV-skupina A) 
Broj: 2012/S 002-0070098
Roba  12.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/217 
Vodovod Osijek d.o.o. , Osijek Međimurje-plin d.o.o. , Čakovec jednogodišnja opskrba prirodnim plinom 
Broj: 2012/S 005-0092032
Usluge  12.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/216 
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb mobilna telefonija 
Broj: 2012/S 002-0011639
Usluge  12.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/215 
Institut za oceanografiju i ribarstvo , Split Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje istraživačkog broda BIOS DVA za 2013. godinu 
Broj: 2013/S 002-0009537
Usluge  12.2.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/214 
Grad Zagreb , Zagreb Lavica koža d.o.o. , Zagreb radno-zaštitna obuća za civilnu zaštitu 
Broj: 2012/S 002-0086482
Roba  12.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/213 
Hrvatska energetska regulatorna agencija , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb Govorne i podatkovne usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s odgovarajućim prijenosnim uređajima (GSM telefoni) i pripadajućim elektroničkim karticama (SIM kartice) nužnima za uporabu tih usluga 
Broj: 2012/S 002-0094571
Usluge  12.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/212 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Tehnoekspert d.o.o. , Zagreb izrada mikro planova za izvanredne situacije 
Broj: 2012/S 002-0080076
Usluge  11.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/211 
Grad Zagreb , Zagreb PGT Škunca d.o.o. , Zagreb stručni nadzor nad redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u NC III 
Broj: 2012/S 002-0078506
Usluge  11.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/210 
Grad Zagreb , Zagreb PGT Škunca d.o.o. , Zagreb stručni nadzor nad redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u NC IV 
Broj: 2012/S 002-0078454
Usluge  11.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/209 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. , Zagreb usluge za rješavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
Broj: 2012/S 005-0093360
Usluge  11.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/208 
Opća bolnica Zadar , Zadar Shimadzu d.o.o. , Zagreb oprema za dijaskopiju za Odjel radiologije 
Broj: 2012/S 002-0060082
Roba  11.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/207 
Komrad d.o.o. , Slatina IKOM d.o.o. , Zagreb popravak i baždarenje vodomjera 
Broj: 2013/S 005-0009144
Usluge  11.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/206 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Zagorje-tehnobeton d.d. , Varaždin radovi na kapitalnom remontu pruge DG-Botovo-Dugo Selo, dionica Koprivnica-Botovo-DG 
Broj: 2012/S 005-0060520
Radovi  11.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/205 
Komunalije d.o.o. , Novalja IKOM d.o.o. , Zagreb vodovodni materijal za 2013. godinu 
Broj: 2013/S 005-0009677
Roba  11.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/204 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb kirurški implantati, materijal za spajanje, zatvaranje rana i zaustavljanje krvarenja, laparaskopski materijal i potrošni materijal za elektrokirurgiju, neonatološki potrošni materijal, naprave i pribor za kardiokirurgiju, potrošni materijal za medicinsku oplodnju - humanu reprodukciju i potrošni materijalza sterilizaciju (podloga 10) 
Broj: 2012/S 002-0060031
Roba  11.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/203 
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split Pomgrad inženjering d.o.o., , Split uređenje južne obale luke Jelsa, o.Hvar 
Broj: 2013/S 005-0001407
Radovi  11.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/202 
Unikom d.o.o. , Osijek Tim-Kušan d.o.o. , Grižane, Belgrad HDEP kante, zapremine 120 lit, u plavoj boji sa ugrađenim RFID transponderima 
Broj: 2013/S 002-0009030
Roba  11.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/201 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik nabava uredskih pisača 
Broj: 2012/S 005-0089663
Roba  11.2.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/200 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb S&T Hrvatska d.o.o. , Zagreb  konsolidacija mrežne i serverske infrastrukture 
Broj: 2012/S 002-0085491
Usluge  11.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/199 
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Novo analitica d.o.o. , Zagreb labaratorijski reagensi (grupa VII) 
Broj: 2012/S 002-0082719
Roba  11.2.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/198 
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Jadransko osiguranje d.d. Podružnica , Osijek usluge neživotnog osiguranja 
Broj: 2012/S 002-0050939
Usluge  11.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/197 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb Usluge mreže širokog područja (WAN) 
Broj: 2012/S 002-0033658
Usluge  11.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/196 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Svilan d.o.o. , Bjelovar blokovska tiskana roba i tiskanice za potrebe Ministarstva zdravlja u 2013. godini 
Broj: 2012/S 002-0093770
Roba  11.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/195 
Opća bolnica Zadar , Zadar Medi-lab d.o.o. , Zagreb reagensi za laboratorij (grupa 5 i 7)) 
Broj: 2012/S 002-0079200
Roba  8.2.2013 Žalba se odbac.(gr7) i pon.se dio odl.o odab.(gr5) 
UP/II-034-02
/13-01/194 
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Požegi , Požega PPK Valpovo d.o.o. , Valpovo stočna hrana 
Broj: 2012/S 002-0087491
Roba  8.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/193 
Splitsko-dalmatinska županija , Split City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne i ostale poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0008699
Usluge  8.2.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/192 
Grad Požega , Požega Presoflex gradnja d.o.o. , Požega građevinsko-obrtnički radovi na uređenju sanitarnih čvorova i svlačionica u sportskoj dvorani Grabrik u Požegi 
Broj: 2013/S 002-0000854
Radovi  8.2.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/191 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Bijela harmonija d.o.o. , Zagreb usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0089525
Usluge  8.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/190 
Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije , Split OT - Optima Telekom d.d. , Zagreb javna govorna usluga u nepokretnoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa Internetu 
Broj: 2012/S 002-0086236
Usluge  8.2.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/189 
Općinski sud u Daruvaru , Daruvar City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne i dopunske poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0008621
Usluge  8.2.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/188 
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Podravka d.d. , Koprivnica razni prehrambeni proizvodi,18. grupa, grupa 4. juhe i umaci, grupa 7. dodaci jelima 
Broj: 2012/S 002-0082102
Roba  8.2.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/187 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta , Zagreb Radnik d.d. , Križevci izgradnja građevine Učeničkog doma u Bjelovaru 
Broj: 2012/S 002-0037955
Radovi  8.2.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/186 
Opća bolnica Zadar , Zadar Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb reagensi za laboratorij (grupa 8) 
Broj: 2012/S 002-0079200
Roba  8.2.2013 Poništava se dio Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/185 
Općina Čavle , Čavle ZP Radnik d.d. Križevci i Bistra d.o.o., Đurđevac  izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Čavlima 
Broj: 2012/S 002-0068216
Radovi  7.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/184 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Medicina-promet d.o.o. , Zagreb laboratorijski materijal za 2013 godinu (grupa 3) 
Broj: 2013/S 002-0008455
Roba  7.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/183 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Medicina-promet d.o.o. , Zagreb laboratorijski potrošni materijal za urinski analizator za 2013. godinu 
Broj: 2013/S 002-0009649
Roba  7.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/182 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Medicina-promet d.o.o. , Zagreb laboratorijski materijal po grupama za 2013. godinu (grupa 5) 
Broj: 2013/S 002-0008973
Roba  7.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/181 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Krokoteks d.o.o. , Vukovar usluge najma, pranja i glačanja bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0089525
Usluge  7.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/180 
Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb javna govorna usluga u nepokretnoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa Internetu  
Broj: 2012/S 002-0086236
Usluge  7.2.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/179 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Interugos d.o.o. , Sveti Ivan Zelina kuhinjsko posuđe, predmeti i pribor (grupa 3, 4, 5, 6 i 9) 
Broj: 2012/S 002-0065011
Roba  7.2.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/178 
Hrvatske vode , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb izmještanje stupa oznake 30A na DV 35 kV Pokupje-Mekušje, oznaka DB 1269 u okviru II faze izgradnje nasipa na području Gornjeg Mekušja 
Broj: 2012/S 002-0090286
Radovi  7.2.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/177 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Medicina-promet d.o.o. , Zagreb laboratorijski materijal po grupama za 2013. godinu (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0008973
Roba  7.2.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/176 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb sigurnosne vrečice za državnu maturu 2012/2013 
Broj: 2013/S 015-0008331
Roba  6.2.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |