Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/1309 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb K.G.V.H. Eko d.o.o. , Zagreb usluga čišćenja sustava ventilacija u automat klubovima i casinima Hrvatske lutrije d.o.o. 
Broj: 2013/S 002-0061828
Usluge  12.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1308 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Pro moto d.o.o. , Zagreb mopedi 
Broj: 2013/S 005-0048706
Roba  12.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1307 
Komunela d.o.o. , Umag ZTO promet d.o.o. , Belovar izrada, dobava i ugradnja opreme kuhinje Doma za starije i nemoćne Umag 
Broj: 2013/S 002-0054341
Roba  12.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1306 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Business computer systems d.o.o. , Bjelovar storage sustav i održavanje sistemske infrastrukture 
Broj: 2013/S 002-0037188
Usluge  12.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1305 
Grad Pula , Pula City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0025314
Usluge  12.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1304 
Hrvatske vode , Zagreb Škarda - sanitarna zaštita d.o.o. , Čazma usluge preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenim područjima (grupa 1. i 2.) 
Broj: 2013/S 002-0057430
Usluge  12.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1303 
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Zaštita-Zagreb d.o.o. , Zagreb usluge tjelesne zaštite osoba, objekata i imovine HBOR-a i usluge Centralnog dojavnog sustava  Usluge  12.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1302 
Komunela d.o.o. , Umag Končar - Ugostiteljska oprema d.o.o. , Zagreb izrada, dobava i ugradnja opreme kuhinje Doma za starije i nemoćne Umag 
Broj: 2013/S 002-0054341
  12.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1301 
Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb uredski namještaj za potrebe HBOR-a 
Broj: 2013/S 002-0048801
Roba  12.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1300 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb K.G.V.H. Eko d.o.o. , Zagreb jednogodišnja usluga kemijskog čišćenja ventilacije i klimatizacije na lokacijama KBC-a Zagreb 
Broj: 2013/S 002-0054670
Usluge  12.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1299 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije , Split Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb molekularna dijagnostika i dijagnostika infekcija spolnog sustava (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0042989
Roba  9.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1298 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma - odvojena nabava grupa predmeta za područje UŠP Gospić i UŠP Split 
Broj: 2013/S 002-0067221
Usluge  9.8.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1297 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Titan d.o.o. , Velika usluga strojnog pregleda minski sumnjivog područja tijekom obavljanja tehničkog izvida minski sumnjivog područja 
Broj: 2013/S 002-0068438
Usluge  9.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1296 
Hrvatske vode , Zagreb Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. Podružnica Zagreb , Zagreb dovršetak radova na izgradnji desnog nasipa rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek, u dužini 2.300 m. 
Broj: 2013/S 002-0056713
Radovi  9.8.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1295 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma_odvojena nabava grupa predmeta nabave za područje UŠP Ogulin, UŠP Delnice, UŠP Senj i UŠP Buzet 
Broj: 2013/S 002-0066903
Usluge  9.8.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1294 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Energoinženjering d.o.o. , Viškovo kemijsko i mehaničko čišćenje postojeće opreme KBC-a (grupa 2.)  Usluge  8.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1293 
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb nadogradnja vatrodojave na Zračnoj luci Dubrovnik 
Broj: 2013/S 005-0045842
Usluge  8.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1292 
Dom zdravlja Korčula , Korčula Medial d.o.o. , Zagreb digitalni EEG uređaj 
Broj: 2013/S 002-0045357
Roba  8.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1291 
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije , Zagreb Flammifer d.o.o. , Ozalj vatrogasno navalno vozilo 
Broj: 2013/S 002-0047811
Roba  8.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1290 
Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije , Zagreb Vatro-promet d.o.o. , Zagreb vatrogasna oprema (grupe V, VI, VIII, IX i XI) 
Broj: 2013/S 002-0048376
Roba  8.8.2013 Žalba se odbacuje(V,VI,VIII,IX) i pon Odl.(XI) 
UP/II-034-02
/13-01/1289 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Harmonija usluge d.o.o. , Zagreb usluga specijalnog čišćenja bolničkog prostora i posluživanja obroka pacijentima u Klinici za traumatologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 
Broj: 2013/S 002-0047292
Usluge  8.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1288 
Istarska županija , Pula Croatia osiguranje d.d., Filijala Pula , Pula usluge osiguranja (grupa B) 
Broj: N-02-V-101549-170112
Usluge  8.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1287 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka CWG d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na interventnom i redovnom održavanju Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanicama za dezinfekciju vode uključujući mjernu opremu za kontrolu kvalitete vode  
Broj: 2013/S 005-0043612
Radovi  8.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1286 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Ecoina d.o.o. , Zagreb izrada Studije predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području pet županija Panonske Hrvatske (Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska) 
Broj: 2013/S 002-0034441
Usluge  8.8.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1285 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split , Split Dalekovod d.d. , Zagreb revitalizacija DV 110 kV Sinj-Meterize 
Broj: 2013/S 005-0045122
Radovi  7.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1284 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma (područje UŠP Karlovac, UŠP Zagreb i UŠP Bjelovar 
Broj: 2013/S 002-0066603
Usluge  7.8.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1283 
Komunalni servis d.o.o. , Rovinj City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0026416
Usluge  7.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1282 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Vik-dental d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe stomatologije  
Broj: 2013/S 002-0036964
Roba  7.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1281 
Dom zdravlja Zagrebačke županije , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb mamograf 
Broj: 2013/S 002-0049375
Roba  7.8.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1280 
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka IND-EKO d.o.o , Rijeka usluga crpljenja i odvoza procjedne vode s lokacije Građevine za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza 0-1 ŽCGO Marišćina na gradski uređaj za pročišćavanje 
Broj: 2013/S 002-0068198
Usluge  7.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1279 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma (područje UŠP Vinkovci, Našice, Požega, Nova Gradiška) 
Broj: 2013/S 002-0066163
Radovi  7.8.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1278 
Grad Varaždin , Varaždin Školski servis d.o.o. , Zagreb školski namještaj za Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin 
Broj: 2013/S 002-0052356
Roba  7.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1277 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži 
Broj: 2013/S 005-0067079
Usluge  7.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1276 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Teh-gradnja d.o.o. , Zagreb izvođenje radova rekonstrukcije postojeće građevine Doma kulture u Općini Lovinac, Ličko-senjska županija 
Broj: 2013/S 002-0054829
Radovi  7.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1275 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Recro-net d.o.o. , Zagreb laserski pisači za potrebe HZMO-a 
Broj: 2013/S 002-0065805
Roba  7.8.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1274 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Slavonski Brod , Slavonski Brod ZP Montel d.o.o., Zagreb, Telur d.o.o., Zagreb i MGV d.o.o., Zagreb  podzemni kabelski 35 kV dalekovod od stupa 32A do stupa 42A u zračnom dalekovodu 35 kV Nova Gradiška-Batrina i izgradnja 2 čelično-rešetkasta stupa  
Broj: 2013/S 005-0030307
Roba  7.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1273 
Komunalac d.o.o. , Opatija Grabar d.o.o. , Varaždin popravak i baždarenje vodomjera s ovjerom i ugradnjom mehanizma 
Broj: 2013/S 005-0058241
Usluge  6.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1272 
Općina Gola , Gola Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija postojeće zgrade u dječji vrtić u naselju Gola 
Broj: 2013/S 002-0057651
Radovi  6.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1271 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja VHF/UHF centra Promina 
Broj: 2013/S 002-0041987
Radovi  6.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1270 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Zajednički vulkanizerski obrt Dragan Šupak, suvl. Dragan Šupak i Daniela Šepčić , Čavle auto gume za vozila   Roba  6.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1269 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medic d.o.o. , Zagreb rendgenski filmovi, kazete i kemikalije (grupa 2.) 
Broj: 2013/S 002-0032276
Roba  6.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1268 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek , Osijek ABB d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija TS 110/35/10 kV Našice-Pojačanje transformacije.Dostava, ugradnja, povezivanje, ispitivanje i puštanje u pogon postrojenja 10(20)kV 
Broj: 2013/S 005-0017078
Roba  6.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1267 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Institut IGH d.d. , Zagreb usluga stručnog tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Gornjih sela Orašca (trasa i objekti) 
Broj: 2013/S 005-0051808
Usluge  6.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1266 
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb sanacija/obnova (krovišta, fasada, vanjske stolarije i gromobranske instalacije) na dva (2) višestambena objekta na području grada Gospića, Ličko senjska županija u mjestu Lički Osik na adresama: Trg hrvatskih žrtava Široke kule brojevi 3a, 3b i 3c, i 4 
Broj: 2013/S 002-0022612
Radovi  6.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1265 
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Vodoskok d.d. , Zagreb nabava vodovodnog materijala za 2013. godinu 
Broj: 2013/S 005-0038090
Roba  6.8.2013 Žal.se odbac.(5,18,20,24)a odbi.(2,6,7,8,19,21,22) 
UP/II-034-02
/13-01/1264 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Inženjerski biro d.d., Zagreb,Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mgH& o. KG,Njemačka, Neusass, Dvokut-Ecro d.o.o.,Zagreb, Hidrokonzalt d.o.o.,Zagreb i Arka 96 d.o.o., Kutina, Husain  izrada studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu EU projekta Projekt Zagreb-razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje 
Broj: 2013/S 002-0033837
Usluge  6.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1263 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Stublić Impex d.o.o. , Zagreb toneri 
Broj: 2013/S 002-0055880
Roba  6.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1262 
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije , Rijeka Geodata projekt d.o.o. , Zagreb usluga snimanja izvedenog stanja na županijskoj cesti ŽC 5062 u katastarskim općinama Fužine i Lič, duljina izmjere 14,0 km 
Broj: 2013/S 002-0054054
Usluge  6.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1261 
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb radovi na sanaciji krovišta i fasada na dva višestambena objekta u Ličkom Osiku, na adresama Popa Frana Biničkog 5A i B i Popa Frana Biničkog 19, 21 i 23, Ličko-senjska županija 
Broj: 2013/S 002-0022648
Radovi  6.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1260 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Vik-dental d.o.o. , Zagreb zubarska radna stanica bez nasadnih instrumenata (8 kom) 
Broj: 2013/S 002-0046941
Roba  6.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1259 
Ministarstvo obrane , Zagreb Restoran Monaco, vl. Mirela Petrušić , Ploče usluga prehrane za potrebe OSRH na lokaciji Ploče  Usluge  6.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1258 
Grad Varaždin , Varaždin Peruča d.o.o. , Osijek školski namještaj za Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin 
Broj: 2013/S 002-0052356
Roba  6.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1257 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Strix d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na interventnom i redovnom održavanju Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanicama za dezinfekciju vode uključujući mjernu opremu za kontrolu kvalitete vode  
Broj: 2013/S 005-0043612
Radovi  6.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1256 
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb radovi na sanaciji krovišta i fasada na dva višestambena objekta u Ličkom Osiku, na adresama Hrvatskog časnika Ivana Čanića Baje 2, 4, 6 i Svetog Mateja 1 te Hrvatskog časnika Ivana Čanića Baje 10, 12, Ličko senjska županija 
Broj: 2013/S 002-0023561
Radovi  6.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1255 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 
Broj: 2013/S 002-0067272
Roba  6.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1254 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Vemag d.o.o. , Zagreb usluge cateringa 
Broj: 2013/S 002-0053260
Usluge  2.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1253 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Macel plin d.o.o , Zagreb servisiranje i ovjeravanje plinomjera od G 4 do G 6500 
Broj: 2013/S 005-0052034
Usluge  2.8.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1252 
Ministarstvo obrane , Zagreb ZP Adria-mar brodogradnja d.o.o.,Zagreb, Dalmont d.o.o.,Kraljevica, EPO-energetska procesna oprema,Oroslavlje i Iel d.o.o.,Zagreb  nabava obalnih ophodnih brodova 
Broj: 2013/S 017-0038253
Roba  2.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1251 
Grad Zagreb , Zagreb M.D.B. d.o.o. , Rijeka usluge osiguranja provođenja ovrhe za iseljenje iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba 
Broj: 2013/S 002-0045491
Usluge  2.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1250 
Primorsko-goranska županija , Rijeka Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb obnova i uređenje zgrade predviđene za upravnu zgradu Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu   Radovi  2.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1249 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb P.E.S. - Zagreb d.o.o. , Zagreb nabava strugalica za instant lutriju 
Broj: 2013/S 002-0046893
Roba  2.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1248 
Komunalni servis d.o.o. , Rovinj HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb nabava poštanskih usluga 
Broj: 2013/S 002-0026416
Usluge  2.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1247 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Agencija d.o.o. , Osijek usluge ustupanja radnika (grupa 5)  
Broj: 2013/S 002-0030801
Usluge  2.8.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/1246 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb TEP-Tvornica elektrotehničkih proizvoda d.d. , Zagreb niskonaponski sklopni blokovi (po grupama) 
Broj: 2013/S 005-0066682
Roba  2.8.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1245 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Terzić d.o.o. , Omiš nabava zubarske radne stanice bez nasadnih instrumenata - 8 komada 
Broj: 2013/S 002-0046941
Roba  2.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1244 
HŽ Cargo d.o.o. , Zagreb RVR d.o.o. , Zagreb usluga zaštite područja 
Broj: 2013/S 005-0036252
Usluge  2.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1243 
Lučka uprava Osijek , Osijek ZP Sl Consult d.o.o., Ljubljana i Prometni institut Ljubljana d.o.o., Ljubljana  izrada studije izvodljivosti i prijavnog obrasca (aplikacije) za prijavu projekata izgradnje luke Osijek za sufinanciranje iz EU fondova 
Broj: 2013/S 005-0052723
Usluge  1.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1242 
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije , Osijek MS Design d.o.o. , Jagodno vozila za sanitetski prijevoz - 6 vozila 
Broj: 2013/S 002-0055013
Roba  1.8.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1241 
Dom zdravlja Zadarske županije , Zadar Mini Major d.o.o. , Zagreb sanitetska vozila  
Broj: 2013/S 002-0033287
Roba  1.8.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1240 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Merkur A.B.D. d.o.o. , Zagreb uredski, čistaći materijal, materijal za higijenu i informatički materijal i toneri (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0049372
Roba  1.8.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1239 
Institut Ruđer Bošković , Zagreb Brauco d.o.o. , Zagreb prva i druga faza sanacije internog sustava kanalizacije na Institutu Ruđer Bošković na adresi Bijenička cesta 54 
Broj: 2013/S 002-0053626
Radovi  31.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1238 
Mungos razminiranje d.o.o. , Sisak Titan d.o.o. , Velika usluga čišćenja mina strojem za razminiranje 
Broj: 2013/S 002-0065677
Usluge  31.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1237 
KTD Hober d.o.o. , Korčula Eurotim d.o.o. , Split sedam kompleta sistema podzemnih kontejnera sa sustavom hidraulične platforme za smještaj HDPE kontejnera za komunalni otpad, zapremnine 1100 litara 
Broj: 2013/S 005-0066120
Roba  31.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1236 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0065797
Usluge  31.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1235 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb internet i zakup svjetlovodnog vlakna 
Broj: 2013/S 002-0050086
Usluge  31.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1234 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Kotonteks d.o.o. , Varaždin polimerne geo mreže 
Broj: 2013/S 002-0043798
Roba  31.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1233 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb AZ-Projekt d.o.o. , Zagreb izrada projekta adaptacije potkrovlja zgrade u poslovni prostor-Trgovački sud u Zagrebu 
Broj: 2013/S 002-0048657
Usluge  31.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1232 
Plovput d.o.o. , Split Duran d.d. , Pula izrada staklenih prizmi za fasadu P.S. Pomorac 
Broj: 2013/S 002-0055138
Roba  31.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1231 
Ministarstvo branitelja , Zagreb Čazmatrans-putnička agencija d.o.o. , Zagreb pružanje usluga autobusnog prijevoza za potrebe Ministarstva branitelja u 2013. godini 
Broj: 2013/S 002-0051870
Usluge  31.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1230 
Hrvatske vode , Zagreb ZP Zagorje gradnja d.o.o., Zagreb i Geodist d.o.o., Zagreb  radovi dovršenja regulacije i uređenja korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+637-10+937 
Broj: 2013/S 002-0045895
Radovi  31.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1229 
Ministarstvo obrane , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb oprema za protupožarnu zaštitu 
Broj: 2013/S 002-0051936
Roba  31.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1228 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split SGM informatika d.o.o. , Split nabava računala 
Broj: 2013/S 005-0059140
Roba  31.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1227 
Grad Zagreb , Zagreb Zagreb nekretnine d.o.o. , Zagreb usluga izrade vještačkog nalaza za utvrđivanje tržišne vrijednosti stanova u vlasništvu Grada Zagreba 
Broj: 2013/S 002-0051866
Usluge  31.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1226 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb  usluga praćenja kvalitete zraka na odlagalištu otpada Jakuševec 
Broj: 2013/S 002-0029622
Usluge  30.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1225 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Bilić - Erić d.o.o. , Sesvete usluge zaštite osoba i imovine - zaštitar za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 
Broj: 2013/S 002-0045352
Usluge  30.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1224 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb ultrazvučni uređaj za radiologiju 
Broj: 2013/S 002-0059336
Roba  30.7.2013 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/1223 
Ministarstvo obrane , Zagreb Werkos d.o.o. , Osijek šatori za smještaj vojnika 
Broj: 2013/S 017-0037096
Roba  29.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1222 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac , Karlovac ZP Dalekovod d.d., Zagreb i Dalekovod - projekt d.o.o., Zagreb  sanacija 35 kV dalekovoda (grupa 1. i 2.) 
Broj: 2013/S 005-0041065
Radovi  29.7.2013 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1221 
Dom zdravlja Zadarske županije , Zadar MS Design d.o.o. , Novo Čiče vozila za sanitetski prijevoz 
Broj: 2013/S 002-0033287
Roba  29.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1220 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Skriptarnica, obrt, vl. Damir Banić , Zagreb razni potrošni, uredski i ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja (grupa 2) 
Broj: 2013/S 002-0049372
Roba  29.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1219 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug, HE na Krki , Oklaj Z.O.K. d.o.o. , Pula AKZ tlačni cjevovod u HE Golubić 
Broj: 2013/S 005-0046042
Roba  29.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1218 
Jadrolinija , Rijeka ZP Primat RD d.o.o., Hrvatski Leskovac i Maritime Montering AS, Bygstad, Norveška  Opremanje prostora putničkog salona po sistemu ključ u ruke na četiri novogradnje kapaciteta 600 putnika i 145 automobila, koje nose oznaku Nov. 503, Nov. 504, Nov. 505 i Nov. 506 
Broj: 2013/S 002-0044840
Usluge  29.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1217 
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije , Pula HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0053231
Usluge  29.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1216 
Komunalac d.o.o. , Bjelovar City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 005-0002770
Usluge  29.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1215 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb M.B. Auto d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes Benz - teretni program (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0035871
Roba  26.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1214 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb M.B. Auto d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes Benz - teretni program (grupa 15) 
Broj: 2013/S 002-0035871
Roba  26.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1213 
Institut Ruđer Bošković , Zagreb ZP Tim-gradnja d.o.o., Zagreb i Ind-eko d.o.o., Rijeka  prva i druga faza sanacije internog sustava kanalizacije na Institutu Ruđer Bošković na adresi Bijenička cesta 54 
Broj: 2013/S 002-0053626
Radovi  26.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1212 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji priključnog DV 2x110 kV TS Konjsko-TS Ogorje (grupa 2. i 4.) 
Broj: 2013/S 005-0019478
Radovi  25.7.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1211 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Tehno-elektro d.o.o., Đakovo i Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Biuk, Đakovo  izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji priključnog DV 2x110 kV TS Konjsko-TS Ogorje (grupa 3.) 
Broj: 2013/S 005-0019478
Radovi  25.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1210 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko nabava raznog potrošnog, uredskog i ostalog materijala za potrebe redovitog poslovanja (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0049372
Roba  25.7.2013 Poništava se dio Odluke o poništenju 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |