Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/1655 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Samobor , Samobor Flammifer d.o.o. , Ozalj vatrogasna auto cisterna 
Broj: 2012/S 002-0086018
Radovi  27.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1654 
Gradska čistoća d.o.o. , Šibenik Atrik-RI d.o.o. , Rijeka rabljeni kamion s ugradnjom dizalice i kiperskog sanduka 
Broj: 2012/S 002-0079373
Roba  27.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1653 
Grad Sisak , Sisak HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0074662
Usluge  27.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1652 
Hrvatske vode , Zagreb Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb usluga određivanja prirodnih koncentracija metala u podzemnim vodama podsliva rijeke Sava 
Broj: 2012/S 002-0073041
Usluge  27.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1651 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nadogradnja sustava za arhiviranje, obradu i distribuciju slika i radioloških nalaza (PACS/RIS)  
Broj: 2012/S 002-0038038
Usluge  27.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1650 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin , Varaždin Elna kabel d.o.o. , Zagreb optički kabel- OPGW 
Broj: 2012/S 005-0073602
Roba  27.12.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1649 
Opća bolnica Zadar , Zadar Mesna industrija Vajda d.d. , Čakovec prehrambeni proizvodi, Grupa 11: suhomesnati proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0064982
Roba  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1648 
Ministarstvo financija , Zagreb ZP Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. i dr.  usluge savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia Osiguranja d.d. 
Broj: 2012/S 002-0062030
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1647 
Opća bolnica Zadar , Zadar Mollier d.o.o. , Rijeka usluga preuzimanja i obrade (zbrinjavanja) medicinsko otpada - infektivnog i potencijalno infektivnog otpada 
Broj: 2012/S 002-0068661
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1646 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Innecto d.o.o. , Split izgradnja vodoopskrbnog sustava gornjih sela Orašca (glavna trasa i objekti) 
Broj: 2012/S 005-0092233
Radovi  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1645 
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0040379
Usluge  24.12.2012 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1644 
Opća bolnica Zadar , Zadar Mesna industrija Vajda d.d. , Čakovec prehrambeni proizvodi, Grupa 9: svježe meso 
Broj: 2012/S 002-0064982
Roba  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1643 
Ministarstvo financija , Zagreb ZP BNP Paribas S.A. Pariz, Francuska i Interkapital vrijednosni papir d.o.o. Zagreb  usluge savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia osiguranja d.d. 
Broj: 2012/S 002-0062030
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1642 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Zaštitni sustavi Zagreb d.o.o.,Energoatest zaštita d.o.o.,Ese Projekt d.o.o.,Industropromet d.o.o.,Zaštita Projekt d.o.o. i BMB Labaratorij, obrt, vl.J. Brcković , Zagreb obvezna periodična ispitivanja sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara i Zakonu o mjeriteljstvu 
Broj: 2012/S 002-0050294
Usluge  24.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1641 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Galeb dalmatinska trikotaža d.d. , Omiš polo majice 
Broj: 2012/S 005-0075036
Roba  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1640 
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne, dopunske i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 005-0079982
Usluge  24.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1639 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Projektni biro Split d.o.o. i Tripodij d.o.o. Dugopolje  izrada idejnog projekta i ostale dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju TS 110/30(20) kV Jarun u GIS izvedbi 
Broj: 2012/S 005-0059572
Usluge  24.12.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1638 
Čistoća d.o.o. , Split Croatia osiguranje d.d. Filijala Split , Split usluge osiguranja od automobilske odgovornosti 
Broj: 2012/S 002-0080164
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1637 
Opća bolnica Ogulin , Ogulin Siemens d.d. , Zagreb CT uređaj s minimalno 16 redova detektora i 16 slojeva po rotaciji - 1 kom 
Broj: 2012/S 002-0079491
Roba  21.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1636 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb uređaj za digitalnu mamografiju za KBC Rijeka i OB Zabok, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: N-02-V-141531-271011
Roba  21.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1635 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Profi-lab , Zagreb nabava i instalacija uređaja za besprekidno napajanje (na lokacijama TWR Dubrovnik, TWR Rijeka i TWR Zagreb), 
Broj: 2012/S 002-0071460
Roba  21.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1634 
Komunalije d.o.o. , Đurđevac Gradex & CO d.o.o. , Zabok izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Rakitnica-Donje Zdjelice 
Broj: 2012/S 005-0078220
Radovi  21.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1633 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Elmera, vl. Stjepan Jurak , Zaprešić grijači i pripadajući dijelovi, grupa I: elektični grijači skretnica snage 300-400W/m, 230V, 50Hz 
Broj: 2012/S 005-0046262
Roba  21.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1632 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Selekta prima d.o.o. , Zagreb oprema za upravljanje i sigurnost privremene regulacije u cestovnom prometu 
Broj: 2012/S 002-0074423
Roba  20.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1631 
Vodovod d.o.o. , Zadar IKOM d.o.o. , Zagreb vodomjeri, vodomjerna okna i rezervni dijelovi za vodomjere 
Broj: 2012/S 005-0092163
Roba  20.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1630 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0073456
Usluge  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1629 
Hrvatska narodna banka , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb stroj za sortiranje novčanica 
Broj: 2012/S 002-0065678
Roba  20.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1628 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb alu-čelična užad za nadzemne vodove 
Broj: 2012/S 005-0066941
Roba  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1627 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Piraex d.o.o. , Zagreb ugradnja LED lampi umjesto postojeće rasvjete u pogonu EL-TO 
Broj: 2012/S 005-0064073
Radovi  20.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1626 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera VIPnet d.o.o. , Zagreb mobilna telefonija 
Broj: 2012/S 002-0090764
Usluge  20.12.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1625 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb sustav za pohranu podataka 
Broj: 2012/S 005-0051817
Roba  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1624 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik , Lipik Jadran informatika d.o.o. , Rijeka održavanje programske opreme u 2013. i 2014. godini 
Broj: 2012/S 002-0082036
Usluge  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1623 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb GDi Gisdata d.o.o. , Zagreb uspostava, korištenje i održavanje kataloga i geoportala prostornih planova, udomljavanja i centralnog ispisa prostornih planova 
Broj: 2012/S 015-0090419
Usluge  19.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1622 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb rezervirane univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0090237
Usluge  19.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1621 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko toneri i riboni (grupa 1 i 2) 
Broj: 2012/S 005-0073677
Roba  19.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1620 
Vukovarsko-srijemska županija , Vukovar Peruča d.o.o. , Osijek opremanje Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar 
Broj: 2012/S 002-0065741
Roba  19.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1619 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Medic d.o.o. , Zagreb ECMO uređaji za potporu životnim funkcijama za zdravstvene ustanove u RH (grupa I) 
Broj: 2012/S 002-0048587
Roba  18.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1618 
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Ekosanitacija d.o.o. , Zagreb uluga preventivne deratizacije i dezinsekcije 
Broj: 2012/S 002-0071182
Usluge  18.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1617 
Grad Sisak , Sisak Dalmat d.o.o. , Zadar toneri i tinte 
Broj: 2012/S 002-0077515
Roba  18.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1616 
Vodovod i odvodnja d.o.o., , Benkovac Vodotehnika d.d. , Zagreb rekonstrukcija crpnih stanica Kakma, Polača, Glavica i drugih sa uključivanjem u postojeći nadzorno upravljački sustav 
Broj: 2012/S 005-006972
Radovi  18.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1615 
Vodovod Brač d.o.o. , Supetar Akvedukt d.o.o. , Split stručni nadzor nad izvođenjem radova: izgradnja CS Česminova vala-Pučišća 
Broj: 2012/S 005-0071517
Usluge  17.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1614 
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka IND-EKO d.o.o , Rijeka crpljenje i odvoz procjedne vode s lokacije Građevine za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza 0-1 ŽCGO Marušćina na gradski uređaj za pročišćavanje 
Broj: 2012/S 002-0089307
Usluge  17.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1613 
Grad Karlovac , Karlovac Piraex d.o.o. , Zagreb izgradnja javne rasvjete arboretuma Šumarske i drvodjelske škole u Karlovcu 
Broj: 2012/S 002-0078631
Radovi  17.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1612 
Komunalac d.o.o. , Delnice ZP HIS d.o.o.,D.Višnjica,Hidroplan d.o.o., Zg i Gesellschaft fur Wasser und Warmetechnik GmbH , Leobersdorf, Austrija rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Delnice  
Broj: 2012/S 005-0062302
Radovi  17.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1611 
Psihijatrijska bolnica Rab , Rab DB-Oprema, obrt za poslovne usluge, vl. Darko Braica , Velika Gorica oprema za centralnu kuhinju 
Broj: 2012/S 002-0076364
Roba  17.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1610 
Grad Osijek , Osijek Vodogradnja Osijek d.d. , Osijek izvođenje radova građevinsko-prometnog uređenja Ulice bana Josipa Jelačića u Višnjevcu (faza I, II, III, IV i V) 
Broj: 2012/S 002-0074232
Radovi  17.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1609 
Grad Daruvar , Daruvar Dizala-Đurčević, vl. Vladimir Đurčević , Virovitica isporuka i postava kose podizne sklopive platforme u zgradi uprave Grada Daruvara 
Broj: 2012/S 002-0079074
Roba  17.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1608 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Medicom d.o.o. , Zagreb RTG uređaj za razbijanje bubrežnih kamenaca-lithotriptor, za KBC Zagreb i KB Dubrava, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji  
Broj: 2012/S 002-0040415
Roba  17.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1607 
Dječja bolnica Srebrnjak , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalizacija RTG aparata uređaj za kompjuteriziranu radiografiju-automatizirani CR uređaj za digitalizaciju opće radiografije 
Broj: 2012/S 002-0029521
Roba  17.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1606 
Ministarstvo socijalne politike i mladih , Zagreb Junko Rijeka d.o.o. , Rijeka nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH 
Broj: 2012/S 002-0075546
Roba  14.12.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1605 
Centar za predškolski odgoj , Osijek Papuk d.d. , Našice prehrambeni proizvodi (grupa 4) 
Broj: 2012/S 002-0071030
Roba  14.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1604 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Elin d.o.o. , Zagreb zamjena aku- baterija 
Broj: 2012/S 005-0074237
Roba  14.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1603 
Pula Herculanea d.o.o. , Pula Termag d.o.o. , Matulji zaštitna radna oprema 
Broj: 2012/S 002-0067357
Roba  13.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1602 
Vodovod Osijek d.o.o. , Osijek Siga d.o.o. , Varaždin radna i zaštitna odjeća, obuća i oprema (grupa C) 
Broj: 2012/S 005-0075894
Roba  13.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1601 
Općina Višnjan , Višnjan Vodotehnika d.d. , Zagreb izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Broj: 2012/S 002-0079660
Radovi  13.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1600 
Hrvatske šume d.o.o. Podružnica Našice , Našice Emax d.o.o. , Osijek zamjena toplovodnog kotla u zgradi šumarije Slatina 
Broj: 2012/S 002-0079112
Roba  13.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1599 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Toking d.o.o.Zg, Projekt danas d.o.o.Zg, KB projekt d.o.o.Zg, Zajed. geod.ured D. Jež i M. Dumančić , Popovača izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 1500 obiteljskih kuća na području posebne državne skrbi RH (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0043144
Usluge  13.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1598 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Inero d.o.o., , Split rekonstrukcija TS 110/20(10) kV Imotski i TS 35/20(10) kV Imotski (Konjevode) 
Broj: 2012/S 005-0055623
Radovi  12.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1597 
Virkom d.o.o. , Virovitica IKOM d.o.o. , Zagreb umjeravanje, servisiranje i nabava vodomjera  Roba  12.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1596 
Istarski domovi zdravlja , Pula Jedinstvo d.o.o. , Labin ostali prehrambeni proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0079293
Roba  12.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1595 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug, Split , Split Micro-link d.o.o. , Zagreb nabava, ugradnja i puštanje u pogon opreme za automatsko tonsko snimanje razgovora za potrebe Centra sliva rijeke Cetine-CSRCE 
Broj: 2012/S 005-0073097
Roba  12.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1594 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluga spajanja prodajnih mjesta na centralni dojavni sustav (CDS) 
Broj: 2012/S 002-0047609
Usluge  12.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1593 
Pula Herculanea d.o.o. , Pula DIMS export-import d.o.o. , Pula zaštitna radna odjeća 
Broj: 2012/S 002-0067357
Roba  12.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1592 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Odjeća d.o.o. , Zagreb službena i zaštitna odjeća, obuća i sredstva (po grupama) 
Broj: 2012/S 005-0061258
Roba  12.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1591 
Komunalac d.o.o. , Biograd na Moru Beton zdrug d.o.o. , Biograd na moru ulična kanalizacijska mreža naselja Kumenat kao dijela grada Biograda na moru 
Broj: 2012/S 005-0061447
Radovi  12.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1590 
Koncertna direkcija Zagreb , Zagreb LITE-PROM d.o.o. , Majkovec dobava, montaža i demontaža pozornice, razglasa, rasvjete i video zida za doček Nove Godine 2013. 
Broj: 2012/S 002-0078640
Usluge  12.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1589 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluga spajanja prodajnih mjesta na centralni dojavni sustav (CDS) 
Broj: 2012/S 002-0047609
Usluge  12.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1588 
Hrvatska vatrogasna zajednica , Zagreb Ergo-tehnika, obrt, vl. Patricia Braicovich-Ševerdija , Rijeka osobna zaštitna oprema za vatrogasce (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0069328
Roba  12.12.2012 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1587 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZEM nadzor d.o.o. , Zagreb stručni nadzor nad radovima građenja i nad isporukom građevinskog, instalaterskog materijala i sanitarne opreme (za 500 obiteljskih kuća) na području državne skrbi RH (grupa 2) 
Broj: 2012/S 002-0051252
Usluge  12.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1586 
Financijska agencija , Zagreb Markov d.o.o. , Čakovec nabava izvora rasvjete izrađenih u led tehnologiji (LED SMD cijevi i LED plafonjere)  Roba  11.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1585 
Osječko-baranjska županija , Osijek HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0074861
Usluge  11.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1584 
Grad Vukovar , Vukovar Kulić-invest d.o.o. , Vinkovci radovi na uređenju pokosa i odvodnje potporno obložnog zida u ulici Stjepana Radića u Vukovaru I faza 
Broj: 2012/S 002-0065514
Radovi  10.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1583 
Gradska plinara Zagreb d.o.o. , Zagreb Pet-prom d.o.o., , Zagreb niskotlačni regulatori tlaka plina DN 25 za plinomjer G4 ili G6 s umetkom i brtvom  Roba  10.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1582 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Palir d.o.o. , Zagreb izgradnja odvodnog sustava Orehovica-Podbrest-IIa. faza (Podbrest) 
Broj: 2012/S 005-0067241
Radovi  10.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1581 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb kolone, pretkolone i spe kolone za kromatografiju (grupa 5) 
Broj: 2012/S 002-0067403
Roba  10.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1580 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine i osoba Hrvatske Lutrije d.o.o. 
Broj: 2012/S 002-0068642
Usluge  10.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1579 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Dalani d.o.o. , Zagreb BIS programsko rješenje za potrebe KBCSM 
Broj: 2012/S 002-0044234
Roba  10.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1578 
Hrvatska vatrogasna zajednica , Zagreb Teh-projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka osobna zaštitna oprema za vatrogasce (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0069328
Roba  10.12.2012 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1577 
Libertas Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Croatia osiguranje d.d. Filijala Dubrovnik , Dubrovnik usluga osiguranja motornih vozila od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja, obveznog osiguranja putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje imovine i javne odgovornosti prema trećima, te osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog slučaja   Usluge  10.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1576 
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba , Zagreb Splendor tekstil d.o.o. , Zagreb zimske radne cipele-420 pari 
Broj: 2012/S 002-0076908
Roba  10.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1575 
Grad Šibenik , Šibenik Eurotim eko d.o.o. , Split tri sistema podzemnih kontejnera 
Broj: 2012/S 002-0033089
Roba  10.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1574 
Grad Zagreb , Zagreb Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave , Zagreb izgradnja pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnja komunalne infrastrukture s fontanama   Radovi  10.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1573 
Hrvatska vatrogasna zajednica , Zagreb Odjeća d.o.o. , Zagreb osobna zaštitna oprema za vatrogasce (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0069328
Roba  10.12.2012 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1572 
Komunalac d.o.o. , Delnice Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. , Krk rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Delnice 
Broj: 2012/S 005-0062302
Usluge  10.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1571 
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba , Zagreb Siga d.o.o. , Varaždin zimske radne cipele-420 pari 
Broj: 2012/S 002-0076908
Roba  10.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1570 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb HAK-usluge d.o.o. , Kutina vuča službenih vozila 
Broj: 2012/S 002-0063752
Usluge  7.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1569 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Omonia d.o.o. , Zagreb troškovi interneta 
Broj: 2012/S 002-0040682
Usluge  7.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1568 
Međimurska županija , Čakovec Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb opskrba plinom za potrebe Međimurske županije te osnovnih i srednjih škola kojima je Međimurska županija osnivač 
Broj: 2012/S 002-0071477
Roba  6.12.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1567 
Vodovod d.o.o. , Slavonski Brod IKOM d.o.o. , Zagreb vodovodni i kanalizacijski materijal 
Broj: 2012/S 005-0086022
Roba  6.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1566 
Općina Bilje , Bilje ZP Gradnja d.o.o. Osijek i Ured ovlaštenog inženjera geodezije Hrvoje Trconić , Osijek izgradnja dječjeg vrtića 
Broj: 2012/S 002-0072477
Radovi  6.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1565 
Grad Rijeka , Rijeka Kvarnercad d.o.o. , Rijeka usluga održavanja 3D plana grada-izrada 3D baze podatka kao podloge za urbanističko-arhitektonske i investicijsko-marketinške projekte 
Broj: 2012/S 002-0063485
Usluge  5.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1564 
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije , Osijek Institut IGH d.d. , Zagreb izrada projektne dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju mosta na županijskoj cesti Ž 4130 između Erestinova i Petrove Slatine 
Broj: 2012/S 002-0075793
Roba  5.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1563 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb crpljenje podzemne vode, uzorkovanje s laboratorijskom obradom, te izrada zaključka sa stručnim mišljenjem o kvaliteti podzemne vode na lokacijama Ranžirni kolodvor Zagreb i Botovo, Praonica teretnih vagona 
Broj: 2012/S 005-0071624
Usluge  5.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1562 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javna govorna usluga, usluga pristupa Internetu i usluga povezivanja lokacija putem podatkovnih veza u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0085497
Usluge  5.12.2012 Poništava se dokumentacija za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1561 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Hemco d.o.o. , Đakovo osobna zaštitna sredstva 
Broj: 2012/S 005-0063121
Roba  5.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1560 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb IBŽ Inženjerski biro za željeznice d.o.o. , Zagreb usluga izmjene i dopune građevinskih dozvola za rekonstrukciju željezničke pruge M604 Oštarije-Knin-Split Predgrađe na dionici Perušić-Gračac 
Broj: 2012/S 015-0085104
Usluge  5.12.2012 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/12-01/1559 
Dom zdravlja Vinkovci , Vinkovci M.T.F. d.o.o. , Zagreb stomatološki materijal 
Broj: 2012/S 002-0073722
Roba  5.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1558 
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja dijagnostički testovi za utvrđivanje spongiformne encefalopatije u goveda 
Broj: 2012/S 002-0022120
Roba  4.12.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1557 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb mobilna telefonija 
Broj: 2012/S 002-0058621
Usluge  4.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1556 
Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet , Split Croatia zdravstveno osiguranje d.d. , Zagreb dopunsko zdravstveno osiguranje  Usluge  4.12.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |