Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/1099 
Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac , Krašić Tilia sport grupa d.o.o. , Viškovo sanacija vanjskog sportskog igrališta OŠ ˝Kardinal Alojzije Stepinac˝ Krašić 
Broj: 2013/S 002-0049106
Radovi  9.7.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/1098 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb EL-EN Solutions d.o.o. , Zagreb izrada studije operativnog i strateškog restrukturiranja HEP-ODS d.o.o., te podrške u implementaciji  Usluge  9.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1097 
Grad Zagreb , Zagreb ZP O.K.I. MONT d.o.o., Zagreb, Kemis-Termoclean d.o.o., Zagreb i Eko-monitoring d.o.o. Varaždin  OŠ Mate Lovraka, sanacija kosog krova 
Broj: 2013/S 002-0034395
Radovi  9.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1096 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Osijek , Osijek ZP Inženjerski biro d.d., Zagreb, Inženjering gradnja d.o.o., Slavonski Brod i Pöyry Energy GmbH, Beč, Austrija  konzultantske usluge na projektima isporuke i izgradnje (EPC) plinske kombi-kogeneracijske elektrane, akumulatora topline s novom vrelovodnom toplinskom stanicom i bio-elektrane na otpadnu drvnu masu na lokaciji pogona TE -TO Osijek, po principu „ključ u ruke“ 
Broj: 2013/S 005-0006289
Usluge  8.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1095 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Commerce - Projekt d.o.o. , Zagreb izrada idejnih i glavnih projekata prema nabavi (grupa 1 i 2) 
Broj: 2013/S 005-0044028
Usluge  8.7.2013 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1094 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Brodomerkur d.d. , Split betonska kučišta tipskih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV (grupa 1 i 2) 
Broj: 2013/S 005-0020923
Roba  8.7.2013 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1093 
Općina Hum na Sutli , Hum na Sutli Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija dječjeg vrtića Balončica na k.č. 1598/1 k.o. Hum na Sutli 
Broj: 2013/S 002-0044619
Radovi  8.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1092 
HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Jug, Pogon RHE Velebit , Obrovac Končar-montažni inženjering d.d. , Zagreb isporuka i montaža učinskih prekidača u generatorskim poljima RP 400/110/36,75 kV u RHE Velebit  
Broj: 2013/S 005-0031137
Roba  8.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1091 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Zagreb i Stublić Impex d.o.o., Sesvete  uredski materijal (grupa B) 
Broj: 2013/S 002-0035196
Roba  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1090 
Centar za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica , Kraljevica Končar - Ugostiteljska oprema d.o.o. , Zagreb kuhinjska oprema za potrebe uređenja kuhinjskog prostora u objektu Centra Fortica 
Broj: 2013/S 002-0043334
Roba  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1089 
Grad Split, , Split ZP Pisa trade d.o.o., Solin, Goran i Zoran d.o.o., Solin i Vektra d.o.o., Varaždin  praženjenje i čišćenje antičke kanalizacije Dioklecijanove palače I.A faza 
Broj: 2013/S 002-0045520
Usluge  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1088 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Srijem d.o.o. , Osijek rukavice za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa VI) 
Broj: 2013/S 002-022144
Roba  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1087 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Interpreta usluge d.o.o. , Zagreb usluge prevođenja i lekture stručnih tekstova s hrvatskog na druge jezike i s drugih jezika na hrvatski jezik 
Broj: 2013/S 002-0042297
Usluge  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1086 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Zagreb i Stublić Impex d.o.o., Sesvete  uredski materijal (grupa A) 
Broj: 2013/S 002-0035196
Roba  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1085 
Centar za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica , Kraljevica DB-Oprema, obrt za poslovne usluge, vl. Darko Braica , Velika Gorica kuhinjska oprema za potrebe uređenja kuhinjskog prostora u objektu Centar Fortica 
Broj: 2013/S 002-0043334
Roba  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1084 
Financijska agencija , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb usluge održavanje higijene i čistoće u poslovnim prostorima Fine 
Broj: 2013/S 002-0032141
Usluge  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1083 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb obvezno osiguranje od automobilske odgovornosi i kasko osiguranje 
Broj: 2013/S 002-0036239
Usluge  8.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1082 
Arheološki muzej Istre , Pula Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za graditeljsko naslijeđe , Zagreb usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojeće zgrade Arheološkog muzeja Istre i uređenje okoliša 
Broj: 2013/S 002-0030421
Usluge  5.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1081 
Klinika za psihijatriju Vrapče , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0058875
Usluge  5.7.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1080 
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb RVR d.o.o. , Zagreb usluge čuvanja imovine 
Broj: 2013/S 005-0031368
Usluge  5.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1079 
Grad Split, , Split ZP Neir d.o.o., Split, Girus d.o.o., Split  praženjenje i čišćenje antičke kanalizacije Dioklecijanove palače I. A faza 
Broj: 2013/S 002-0045520
Radovi  4.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1078 
Varkom d.d. , Varaždin ZP HIS d.o.o., Donja Višnjica, Geoanda d.o.o., Zagreb, Geoexpert - I.G.M. d.o.o., Zagreb i Plangrad d.o.o., Planina Donja  sustav odvodnje otpadnih voda grada Lepoglave-V. faza 
Broj: 2013/S 005-0031353
Roba  4.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1077 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Čakovec , Čakovec Siemens d.d. , Zagreb rekonstrukcija distribucijskog postrojenja TS 35/10 (20) kV Trokut 
Broj: 2013/S 005-0056558
Radovi  4.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1076 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Vinkovci , Vinkovci Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić , Vinkovci pružanje usluga projektiranja za potrebe Elektre Vinkovci (po grupama) 
Broj: 2013/S 005-0038011
Usluge  4.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1075 
Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Zagrebačka , Zagreb Obrt za trgovinu, vl. Hata Šikulec , Zagreb davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u zgradi u Zagrebu, na adresi Heinzelova 98, u naravi dijela poslovnih prostora u objektu Policijske uprave zagrebačke, i to: poslovnog prostora u prizemlju, u hodniku zgrade, površine 26 m² i priručnog skladišta površine 10 m²  Usluge  4.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1074 
Grad Zagreb , Zagreb P.G.P. d.o.o., Zagreb i Geo media d.o.o., Zagreb  uređenje autobusnih ugibališta i kolnika sa betonskom kolničkom konstrukcijom 
Broj: 2013/S 002-0021842
Radovi  4.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1073 
Arheološki muzej Istre , Pula ZP Urbis d.o.o., Pula, Con-tec d.o.o., Pula i Attilio Krizmanić dipl.ing.arh.  usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojeće zgrade Arheološkog muzeja Istre i uređenje okoliša 
Broj: 2013/S 002-0030421
Usluge  4.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1072 
Ministarstvo obrane , Zagreb Odjeća d.o.o. , Zagreb borbene odore 
Broj: 2013/S 017-0036788
Roba  4.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1071 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Tele2 d.o.o. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2013/S 002-0020015
Usluge  4.7.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1070 
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatološku kirurgiju 
Broj: 2013/S 002-0021764
Roba  4.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1069 
Financijska agencija , Zagreb Ekus d.o.o. , Zagreb nabava usluge dnevnog čišćenja i održavanja higijene u poslovnim prostorima Fine na lokaciji Zagreb, Vrtni put 3 
Broj: 2013/S 002-0042721
Usluge  4.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1068 
Arheološki muzej Istre , Pula ZP Arhi d.o.o., Pula, Modus d.o.o., Pula i TGI d.o.o., Pula  usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojeće zgrade Arheološkog muzeja Istre i uređenje okoliša 
Broj: 2013/S 002-0030421
Usluge  4.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1067 
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet , Zagreb Filex d.o.o. , Zagreb nabava i isporuka računala i računalne opreme (grupa A - stolna računala s integriranim ekranima) 
Broj: 2013/S 002-0046464
Roba  2.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1066 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja imovine, vozila i osoba 
Broj: 2013/S 002-0056415
Usluge  2.7.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1065 
Državna geodetska uprava , Zagreb Geodetski zavod Rijeka d.o.o. , Rijeka geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Bakra za dijelove k.o. Kukuljanovo i Škrljevo 
Broj: 2013/S 002-0032662
Usluge  2.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1064 
Komunalac d.o.o. , Opatija Raiffeisen leasing d.o.o. , Zagreb nova kompaktna samohodna usisna pometačica  
Broj: 2013/S 005-0035718
Usluge  2.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1063 
Grad Bjelovar , Bjelovar ZP BEL-BAU d.o.o., Bjelovar i Stolarija Pirc, stolarski obrt, vl. Damir Pirc, Predavac  zamjena drvene stolarije na zgradi Trg E. Kvaternika 6 u Bjelovaru 
Broj: 2013/S 002-0048896
Radovi  2.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1062 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Strada d.o.o. , Zagreb motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 6) 
Broj: 2013/S 002-0023595
Roba  2.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1061 
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Lima O.I. d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal V 
Broj: 2013/S 002-0057849
Roba  2.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1060 
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Rijeka i Geoprojekt d.d., Split  geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Poličnik za k.o. Murvica 
Broj: 2013/S 002-0032407
Usluge  2.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1059 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Ecoina d.o.o. , Zagreb izrada natječajne dokumentacije za potrebe projekta Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Čakovec za sufinanciranje EU sredstvima 
Broj: 2013/S 005-0040416
Usluge  1.7.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1058 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o.,Zg, Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o,Zg, OTP Leasing d.d., Zg, Unicredit Leasing Croatia d.o.o.,Zg i Impuls-Leasing d.o.o., Zg  motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 2)  
Broj: 2013/S 002-0023595
Usluge  1.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1057 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o.,Zg, Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o,Zg, OTP Leasing d.d., Zg, Unicredit Leasing Croatia d.o.o.,Zg i Impuls-Leasing d.o.o., Zg  motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 4)  
Broj: 2013/S 002-0023595
Usluge  1.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1056 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Belveder d.o.o. , Rijeka usluge čišćenja za potrebe Doma zdravlja PGŽ, za 2013. - 2015. - okvirni sporazum 
Broj: 2013/S 002-0030574
Usluge  1.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1055 
Grad Zagreb , Zagreb ZP TA-grad d.o.o., Zagreb i Terracotta d.o.o., Zagreb  sanacija i obnova pročelja i kupole na krovu zgrade, Gundulićeva 31/Hebrangova 38 
Broj: 2013/S 002-0031522
Radovi  1.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1054 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb opskrba električnom energijom 
Broj: 2013/S 002-0038255
Usluge  1.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1053 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Kavelj d.o.o. , Split građevinski radovi za potrebe intervencija, održavanja, građenja i izgradnje priključaka na području grada Makarska, Metković, Vrgorac i Ploče 
Broj: 2013/S 005-0023627
Radovi  1.7.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1052 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ALD Automotive d.o.o. , Zagreb motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0023595
Roba  1.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1051 
Dvorac d.o.o. , Valpovo Arka 96. d.o.o. , Kutina izrada projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje Valpovo 
Broj: 2013/S 005-0031235
Usluge  1.7.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1050 
Grad Zagreb , Zagreb ZP TA-grad d.o.o., Zagreb i Terracotta d.o.o., Zagreb  sanacija pročelja zgrade, Palmotićeva 80 
Broj: 2013/S 002-0030972
Radovi  1.7.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1049 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb ZP Proenergy d.o.o., Zagreb i Korlea d.o.o., Zagreb  opskrba električnom energijom 
Broj: 2013/S 002-0038255
Usluge  1.7.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1048 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Kavelj d.o.o. , Split građevinski radovi za potrebe intervencija, održavanja, građenja i izgradnje priključaka na području grada Splita, Solina i Žrnovnice 
Broj: 2013/S 005-0023549
Radovi  1.7.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1047 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb SG leasing d.o.o. , Zagreb motorna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti (grupa 4) 
Broj: 2013/S 002-0023595
Roba  28.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1046 
Dom za starije i nemoćne osobe Zadar , Zadar Be-lux oprema d.o.o. , Zagreb perilica i sušilica rublja 
Broj: 2013/S 002-0043219
Roba  28.6.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1045 
Ponikve d.o.o. , Krk Tehno-elektro d.o.o. , Đakovo nabava opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji elektro ormara na kanalizacijskim crpnim stanicama u Puntu 
Broj: 2013/S 005-0046819
Radovi  28.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1044 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Tim gradnja d.o.o., Zg, Vodovod-Osijek d.o.o., Osijek i Elektrokem d.o.o., Vugrovec Donji  uklanjanje i izgradnja zamjenskih peronskih nadstrešnica 1. i 2. perona željezničkog kolodvora Slavonski Brod 
Broj: 2013/S 005-0031189
Radovi  28.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1043 
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko uredski materijal (grupa I) 
Broj: 2013/S 002-0043002
Roba  27.6.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1042 
Opća bolnica Pula , Pula Oktal Pharma d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava potrošnog materijala za transfuziologiju - serologija 
Broj: 2013/S 002-0033089
Roba  27.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1041 
Grad Zagreb , Zagreb Metalmineral-kamen d.o.o. , Sveta Nedelja, Kerestinec sanacija stepenica na krematoriju 
Broj: 2013/S 002-0035970
Radovi  26.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1040 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb AG sjaj d.o.o. , Zagreb jednogodišnja usluga kemijskog čišćenja ventilacije i klimatizacije na lokacijama KBC-a Zagreb 
Broj: 2013/S 002-0054670
Usluge  26.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1039 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić , Gospić Benning Zagreb d.o.o. , Zagreb sustav istosmjernog napajanja 220 V 
Broj: 2013/S 005-0038735
Roba  26.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1038 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac javna nabava roba za opremanje građevine sportske dvorane i skloništa uz Obrtnu tehničku školu u Splitu 
Broj: 2013/S 002-0040464
Roba  26.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1037 
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir , Beli Manastir HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0054148
Usluge  26.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1036 
Grad Zagreb , Zagreb TA-GRAD d.o.o. , Zagreb obnova pročelja zgrade, Svačićev trg 4 
Broj: 2013/S 002-0032412
Radovi  26.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1035 
Grad Sisak , Sisak Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb cjelokupno telekomunikacijsko rješenje u nepokretnoj elektroničkoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0080217
Usluge  26.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1034 
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Deltron d.o.o. , Split nabava, isporuka i ugradnja klima uređaja 
Broj: 2013/S 002-0041143
Roba  26.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1033 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zagreb , Zagreb Aries d.o.o. , Zagreb zamjena zaštite u 4TS28 TE-TO 
Broj: 2013/S 005-0022163
Roba  26.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1032 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Tip-Zagreb d.o.o. , Zagreb uredski materijal (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0043905
Roba  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1031 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb usluga tiskanja poslovnih tiskanica za potrebe HP 
Broj: 2013/S 005-0038781
Roba  24.6.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1030 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka , Rijeka Dalekovod d.d. , Zagreb dobava i ugradnja čelično-rešetkastih stupova 35kV na lokaciji Črišnjeva i Mirna - grupa 1 
Broj: 2013/S 005-0034272
Radovi  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1029 
Hrvatska poljoprivredna agencija , Križevci ZP Stublić Impex d.o.o., Sesvete i Novi Ured d.o.o., Lučko  toneri 
Broj: 2013/S 002-0034231
Roba  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1028 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac kongresna dvorana Ekonomskog fakulteta Zagreb - opremanje 
Broj: 2013/S 002-0048540
Roba  24.6.2013 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/1027 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Ekosanitacija d.o.o. , Zagreb sanitarna zaštita i uništavanje korova  Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1026 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Varaždin d.d., Varaždin  redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije 
Broj: 2013/S 002-0040827
Radovi  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1025 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac održavanje kasa u objektima HP-a 
Broj: 2013/S 005-0036431
Usluge  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1024 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb CS computer systems d.o.o. , Zagreb održavanje ALPHA poslužitelja i pripadajuće opreme proizvođača Hewlett Packard 
Broj: 2013/S 005-0026779
Usluge  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1023 
Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot , Popovača Obrt Promes-Cvanciger, vl. Adolf Cvanciger , Sisak prehrambeni proizvodi (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0028829
Roba  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1022 
Grad Sisak , Sisak HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0074662
Usluge  24.6.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1021 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Harmonija usluge d.o.o. , Zagreb čišćenje unutrašnjosti tramvajskih vozila tip NT 2200 
Broj: 2013/S 002-0032383
Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1020 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb MGN-Metalna galanterija Novak d.o.o. , Varaždin navodnjavanje rasadnika u Drnju  Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1019 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Biosistemi d.o.o. , Zagreb DNA instrumenti (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0054069
Roba  24.6.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1018 
GKP Čakom d.o.o. , Čakovec Forol d.o.o. , Varaždin ulja i sredstva za podmazivanje 
Broj: 2013/S 002-0040383
Roba  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1017 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Plattner d.o.o. , Zagreb turbinska ulja, grupa 2: turbinska ulja proizvođača Mobil ili jednakovrijedna 
Broj: 2013/S 005-0020266
Roba  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1016 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima regija transporta plina (grupa b)  Usluge  24.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1015 
Klinički bolnički centar Split , Split HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0089190
Usluge  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1014 
Ponikve d.o.o. , Krk Geodetski zavod Rijeka d.o.o. , Rijeka izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka 
Broj: 2012/S 005-0048270
Usluge  24.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1013 
Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot , Popovača Zagrebačke pekarne Klara d.d. , Zagreb prehrambeni proizvodi po grupama (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0028829
Roba  24.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1012 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Info-G d.o.o.,Zagreb, Građevinski laboratorij d.o.o.,Zagreb i Projektlab d.o.o.,Velika Gorica  projekt istražnih radova i sanacije nadvožnjaka Savezne Republike Njemačke kod ranžirnog kolodvora 
Broj: 2013/S 002-0028800
Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1011 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. Pogon Sisak , Sisak Energo-termoenergetika d.o.o. , Sisak dobava i ugradnja kompaktnih toplinskih stanica za zgrade obuhvaćene revitalizacijom razvoda oko TS-2 druga faza u naselju Caprag 
Broj: 2013/S 005-0037966
Roba  21.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1010 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Eko-deratizacija d.o.o.,Zagreb, Ekotours d.o.o.,Zagreb, Sanitacija d.d.,Zagreb i Adria grupa d.o.o.,Zagreb  preventivna i obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 
Broj: 2013/S 002-0030373
Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1009 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Inspekt d.o.o. , Zagreb  
Broj: 2013/S 005-0021765
  21.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1008 
HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb Hitra produkcija dokumenata d.o.o. , Zagreb tiskanje i isporuka računa i ostalih poslovnih obrazaca  
Broj: 2013/S 005-0031830
Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1007 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Unex Media d.o.o. , Zagreb oglašavanje usluga HP na TV postajama  Usluge  21.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1006 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Mi Star d.o.o. , Zagreb interventna vatrogasna odjeća 
Broj: 2012/S 002-0082799
Roba  21.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1005 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb Anton Paar GmbH , Graz, Austria visokorazlučivi rotacijsko oscilacijski reometar 
Broj: 2013/S 002-0042448
Roba  21.6.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1004 
Dom zdravlja Zagrebačke županije , Zagreb Finera d.o.o. , Zagreb mamograf   Roba  20.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1003 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Festta d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža medicinske i nemedicinske opreme za Objedinjeni hitni bolnički prijem 
Broj: 2013/S 002-0036802
Roba  20.6.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/1002 
Hrvatska narodna banka , Zagreb Optimal sistemi d.o.o. , Zagreb stroj za sortiranje novčanica  Roba  20.6.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1001 
GKP Čakom d.o.o. , Čakovec Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb sustav za naplatu parkiranja na zatvorenom parkiralištu 
Broj: 2013/S 002-0040786
Roba  20.6.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1000 
Grad Valpovo , Valpovo PGT Škunca d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije zone malog gospodarstva II u Valpovu 
Broj: 2013/S 002-0038058
Usluge  20.6.2013 Žalba se odbija 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |