Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/1609 
Hrvatske vode , Zagreb Neretvanski sliv d.o.o. , Opuzen radovi osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Dubrovačko-neretvanske županije, branjeno područje br. 32: područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci  
Broj: 2013/S 002-0076229
Radovi  9.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1608 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb , Zagreb ZP Oikon d.o.o., Zagreb, Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj, Babić Arbor d.o.o., Viškovo, Foton promet d.o.o., Sesvete i Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović, Karlovac  uređenje trasa dalekovoda 
Broj: 2013/S 005-0058520
Radovi  9.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1607 
Matica Hrvatska , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0051019
Usluge  9.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1606 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Geopolis d.o.o., Zagreb i Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Velika Gorica  izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za izmještanje državne ceste D517 u Belom Manastiru, u duljini od približno 3,5 km 
Broj: 2013/S 002-0060886
Usluge  9.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1605 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb medicinski potrošni materijal za potrebe ortopedije i traumatologije - ortopedski implantati (za razdoblje do 12.04.2014.) (grupa VI) 
Broj: 2013/S 002-0052973
Roba  7.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1604 
Općina Jelenje , Dražice Tomac gradnja d.o.o. , Gerovo sanacija krovišta općinske zgrade i dvorane u Dražicama 
Broj: 2013/S 002-0070462
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1603 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Velika Gorica ZP V grupa d.o.o., Zagreb i BrinkS Emea SAS, Paris  zaštitni pregled putnika, osoblja i ručne prtljage  Usluge  7.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1602 
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije , Split Melcon d.o.o. , Solin nadogradnja i dogradnja zgrade zdravstveno ekološkog laboratorija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije 
Broj: 2013/S 002-0058534
Radovi  7.10.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1601 
Zagrebačka županija , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2013/S 002-0057866
Usluge  7.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1600 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Metis d.d. , Kukuljanovo prijenosni uređaji za mjerenje brzine(grupe 1. i 2.) 
Broj: 2013/S 002-0063843
Roba  7.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1599 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D66 na dionici 003: Mošćenička Draga duljine 0,45 km i dionici 003: Opatija - Kuk duljine 5,075 km   Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1598 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D102 na dionici 002: kod Omišlja duljine 1,830 km  Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1597 
Univerzal d.o.o. , Đakovo Tehnix d.o.o. , Donji Kraljevec usluga financijskog leasinga radi nabave novog, specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog i reciklažnog otpada 
Broj: 2013/S 002-0082834
Usluge  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1596 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D105 na dionici 001: Banjol -Barbat duljine 4,3 km i dionici 001: Barbat duljine 0,65 km   Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1595 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D66 na dionici 001: Loborika duljine 2,0 km  Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1594 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 023: Rogotin - Komin duljine 1,6 km; dionice 023: Opuzen duljine 1,6 km i dionice 026: Banići - Kručica duljine 1,8 km 
Broj: 2013/S 002-0082597
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1593 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D66 na dionici 003: Mošćenička Draga duljine 0,45 km i dionici 003: Opatija - Kuk duljine 5,075 km 
Broj: 2013/S 002-0082535
Roba  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1592 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D303 na dionici 001:Rovinjsko Selo-Sorići duljine 2,0 km  Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1591 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D58 na dionici 002: Seget Gornji duljine 2,0 km 
Broj: 2013/S 002-0082594
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1590 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D105 na dionici 001: Banjol -Barbat duljine 4,3 km i dionici 001: Barbat duljine 0,65 km 
Broj: 2013/S 002-0082548
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1589 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 116 (otok Hvar) na dionici 002: Starigrad duljine 2,0 km i dionica 002: Vrbanj-Jelsa duljine 2,0 Km 
Broj: 2013/S 002-0082593
Roba  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1588 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 70 na dionici 001: Zvečanje - Seoca duljine 2,0 km 
Broj: 2013/S 002-0082590
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1587 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 120 (otok Mljet) na dionici 002: Maranovići - Korita duljine 2,0 km 
Broj: 2013/S 002-0083026
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1586 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D118 (otok Korčula) na dionici 001: Vela Luka duljine 1,7 km i dionici 001: Čara - Pupnat duljine 1,9 km 
Broj: 2013/S 002-0083019
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1585 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D516 na dionici 001: Karasovići - Pločice duljine 2,0 km 
Broj: 2013/S 002-0082598
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1584 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D75 na dionici 008: Stancija Golaš duljine 1,75 km 
Broj: 2013/S 002-0082582
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1583 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb izvanredno održavanje državne ceste D1 na dionici: Prolaz kroz Dicmo duljine 1250 m 
Broj: 2013/S 002-0083496
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1582 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 016: Rogoznica duljine 0,65 km i dionica 016: Podrljak duljine 0,55 km 
Broj: 2013/S 002-0082586
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1581 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D66 na dionici 001: Loborika duljine 2,0 km 
Broj: 2013/S 002-0082573
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1580 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D303 na dionici 001: Rovinjsko Selo - Sorići duljine 2,0 km 
Broj: 2013/S 002-0082585
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1579 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 016: Marina - Poljica duljine 2,9 km, dionici 018: Krilo Jesenice duljine 1,9 km i dionici 019: Stanići duljine 0,5 km 
Broj: 2013/S 002-0082595
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1578 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D223 na dionici 001: Brgat Gornji 1,9 km 
Broj: 2013/S 002-0082596
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1577 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D27 na dionici 001: Muškovci duljine 2,5 km i dionici 001: Muškovci - Zaton Obrovački duljine 2,0 km 
Broj: 2013/S 002-0082577
Radovi  7.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1576 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0047010
Usluge  4.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1575 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Šumarstvo i sječa drva Quercus, vl. Marijan Malčić , Dugo Selo Lukačko pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma (područje UŠP Našice) 
Broj: 2013/S 014-0079582
Radovi  4.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1574 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum; dionica Andraševec (Bračak)-Mokrice (D307), faza I, od km 0+770,00 do km 3+940,00  
Broj: 2013/S 002-0079689
Radovi  4.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1573 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. Podružnica Zagreb , Zagreb izgradnja objekata na križanju željezničke pruge MG2 i državne ceste D423 u Slavonskom Brodu  
Broj: 2013/S 002-0079694
Radovi  4.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1572 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk izgradnja objekata na križanju željezničke pruge MG2 i državne ceste D423 u Slavonskom Brodu 
Broj: 2013/S 002-0079694
Radovi  4.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1571 
Klinika za psihijatriju Vrapče , Zagreb Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb sanacija dizala i uređenje potkrovlja u Zavodu za integralnu psihijatriju II (Odijel XI) 
Broj: 2013/S 002-0075502
Radovi  4.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1570 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Endo-flex d.o.o. , Zagreb ugradbeni i potrošni materijal za gastroenterologiju 
Broj: 2012/S 002-0091400
Roba  4.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1569 
Financijska agencija , Zagreb ZP Tehnozavod-Marušić d.o.o., Zagreb, Sokol Marić d.o.o., Zagreb i Securus d.o.o., Zagreb  isporuka i ugradnja sustava tehničke zaštite u poslovnim jedinicama FINE 
Broj: 2013/S 002-0057541
Roba  4.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1568 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. Podružnica Zagreb , Zagreb izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum; dionica Andraševec (Bračak)-Mokrice (D307), faza I, od km 0+770,00 do km 3+940,00  
Broj: 2013S 002-0079689
Radovi  4.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1567 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb nabava motornih pila i motornih agregata 
Broj: 2013/S 002-0081980
Roba  4.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1566 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Profi-lab, vl. Vinko Bogavčić i Marin Bogavčić , Zagreb dobava mrežne opreme (grupa 2.) 
Broj: 2013/S 005-0072038
Roba  3.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1565 
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb usluge servisa i održavanja telekomunikacijskog sustava, poslovne IP telefonske mreže sa telekomunikacijskim uređajima i telefonima 
Broj: 2013/S 002-0033386
Usluge  3.10.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1564 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Grand Auto d.o.o. , Zagreb najam putničkih vozila s vozačem 
Broj: 2013/S 002-0079691
Usluge  3.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1563 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZIS oprema, obrt za poslovne i druge usluge, vl. Zdenko Habazin , Zagreb nabava kabela 
Broj: 2013/S 005-0081212
Roba  3.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1562 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum; dionica Andraševec (Bračak)-Mokrice (D307), faza I, od km 0+770,00 do km 3+940,00 
Broj: 2013/S 002-0079689
Radovi  3.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1561 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Perla svjetska putovanja d.o.o. , Imotski prijevoz učenika (OŠ Ivan Leko)  Usluge  3.10.2013 Poništava se Odluka i postupak nabave 
UP/II-034-02
/13-01/1560 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb izgradnja objekata na križanju željezničke pruge MG2 i državne ceste D423 u Slavonskom Brodu 
Broj: 2013/S 002-0079694
Radovi  3.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1559 
Plinara d.o.o. , Pula Eurocijev d.o.o. , Zagreb izvođenje strojarskih radova sa dobavom i ugradnjom materijala na izgradnji srednjotlačne plinske mreže i kućnih priključaka prirodnog plina dijela područja grada Umaga - etapa 2  
Broj: 2013/S 005-0048913
Radovi  2.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1558 
Hrvatske vode , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb Izrada studije utjecaja na okoliš sustava za navodnjavanje Vransko polje 
Broj: 2013/S 002-0045859
Usluge  1.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1557 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Perla svjetska putovanja d.o.o. , Imotski prijevoz učenika za OŠ Ivan Leko, Donji Proložac 
Broj: N-02-V-127301-050711
Usluge  1.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1556 
Javna ustanova Park prirode Učka , Lovran Eufondia d.o.o. , Zagreb nabava usluge izrade studije izvedivosti, analize troškova i koristi za projekt iz područja javne posjetiteljske/turističke infrastrukture za centar za posjetitelje Poklon 
Broj: 2013/S 002-0080007
Usluge  1.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1555 
Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije , Split OT - Optima Telekom d.d. , Zagreb javna govorna usluga u nepokretnoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu 
Broj: 2012/S 002-0086236
Usluge  1.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1554 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb javna govorna usluga, usluga pristupa internetu i usluge povezivanja lokacija putem podatkovnih veza u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2013/S 002-0018061
Usluge  1.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1553 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb ultrazvučni uređaj za radiologiju 
Broj: 2013/S 002-0079988
Roba  1.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1552 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medika d.d. , Zagreb ostali medicinski potrošni materijal-igle za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa IV) 
Broj: 2013/S 002-0021959
Roba  1.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1551 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet , Zagreb AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine na Ekonomskom fakultetu Zagreb lokacija Borongaj ZUK 64  Usluge  1.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1550 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Emax d.o.o. , Osijek uređenje kotlovnice-Zatvor u Gospiću 
Broj: 2013/S 002-0052822
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1549 
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja medicinske otopine (grupa 11.) 
Broj: 2013/S 002-0056706
Roba  30.9.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1548 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec ZP Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Proning DHI d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek, Geodezija d.o.o., Šibenik i Goran i Zoran d.o.o., Solin  izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Mursko Središće 
Broj: 2013/S 005-0051858
Usluge  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1547 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medika d.d. , Zagreb ostali medicinski potrošni materijal-kateteri za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa I) 
Broj: 2013/S 002-0021965
Roba  30.9.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1546 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medika d.d. , Zagreb sistemi za infuziju za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (grupa I) 
Broj: 2013/S 002-0022177
Roba  30.9.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1545 
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije i telefonske usluge i usluge prijenosa podataka 
Broj: 2013/S 002-0079406
Usluge  30.9.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1544 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zagreb , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split samostojeći ormari, KPO, KPTO, OPP, SPMO za izravno i poluizravno mjerenje 
Broj: 2013/S 005-0068766
Roba  30.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1543 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec ZP Proning DHI d.o.o., Zagreb, Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, Hidroing d.o.o., Osijek, Geodezija d.o.o., Šibenik i Goran i Zoran d.o.o., Solin  izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donja Dubrava 
Broj: 2013/S 005-0051825
Usluge  30.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1542 
Komunalac Davor d.o.o. , Davor Promet građenje d.o.o. , Požega izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Davor 
Broj: 2013/S 002-0065057
Radovi  30.9.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1541 
Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, , Bilje ZIS oprema, obrt za poslovne i druge usluge, vl. Zdenko Habazin , Zagreb usluga tiska časopisa za informiranje mađarske nacionalne manjine 
Broj: 2013/S 002-0080030
Usluge  30.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1540 
Rijeka promet d.d. , Rijeka Novotehna d.d. , Rijeka izgradnja 2. faze garažno-poslovno-stambenog kompleksa Zagrad B, dio građevine - Garaža 
Broj: 2013/S 002-0046983
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1539 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Nirosta d.o.o. , Osijek izvođenje radova na interventnom i redovnom održavanju Prominent uređaja za proizvodnju klor dioksida na stanicama za dezinfekciju vode uključujući mjernu opremu za kontrolu kvalitete vode  
Broj: 2013/S 005-0043612
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1538 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb nabava skretnica, dvokolosiječnih veza i križišta 
Broj: 2013/S 005-0078504
Roba  30.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1537 
Komunalac Davor d.o.o. , Davor P.A.K. Konstruktor d.o.o. , Pakrac izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Davor 
Broj: 2013/S 002-0065057
Radovi  30.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1536 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Varaždin d.d., Varaždin  redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije  
Broj: 2013/S 002-0040827
Radovi  30.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1535 
Općina Stari Jankovci , Stari Jankovci Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja zgrade dječjeg vrtića 
Broj: 2013/S 002-0064511
Radovi  27.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1534 
Vodovod Imotske krajine d.o.o , Imotski ZP Proenergy d.o.o., Zagreb i Korlea d.o.o., Zagreb  opskrba električnom energijom 
Broj: 2013/S 005-0069566
Roba  27.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1533 
Grad Zagreb , Zagreb MEP d.o.o. , Rijeka održavanje uređaja i postrojenja u objektima gradske uprave (grupa 1.) 
Broj: 2013/S 002-0061767
Usluge  27.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1532 
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb digitalna RTG snimaona 
Broj: 2013/S 002-0059314
Roba  27.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1531 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić ZP Gradeko d.o.o., Zagreb i FDS-trgovina d.o.o., Zagreb  kupnja vodovodnog i kanalizacijskog materijala 
Broj: 2013/S 002-0051340
Roba  27.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru i ispravak objave 
UP/II-034-02
/13-01/1530 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Stublić Impex d.o.o. , Zagreb polipak trake 
Broj: 2013/S 005-0067839
Roba  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1529 
Sveučilište u Zagrebu, Prirodnoslovno-matematički fakultet , Zagreb Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb nabava prirodnog plina za potrebe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Broj: 2013/S 002-0057886
Roba  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1528 
Grad Karlovac , Karlovac Limorad graditeljstvo d.o.o. , Zagreb sanacija gradskog stana na adresi Grge Tuškana 18, Karlovac 
Broj: 2013/S 002-0071331
Radovi  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1527 
Istarska županija , Pula Urbis d.o.o. , Pula izrada projektne dokumentacije za Društveni centar Pula 
Broj: 2013/S 002-0061709
Usluge  26.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1526 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Titan constructa d.o.o., Zagreb i Metis d.d., Kukuljanovo  OŠ Antuna Branka Šimića, sanacija krova 
Broj: 2013/S 002-0059833
Radovi  26.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1525 
Tekija d.o.o. , Požega Hidrocom d.o.o. , Pitomača isporuka fazona, fitinga, armatura i ostalog pomoćnog materijala tijekom 2013. godine 
Broj: 2013/S 002-0049095
Roba  26.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1524 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Mostprojekt d.o.o., Zagreb i Ascon Institut d.o.o., Čista Mlaka  izrada projekta sanacije nadvožnjaka u čvoru Jankomir (krak 4 i zapadni most) na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac  
Broj: 2012/S 002-0095860
Usluge  26.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1523 
Dom zdravlja Županja , Županja M.T.F. d.o.o. , Zagreb zubarski potrošni materijal 
Broj: 2013/S 002-0070144
Roba  26.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1522 
 Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja pogonskog objekta Rijeka po sistemu Ključ u ruke (radna zona R27 Kukuljanovo) 
Broj: 2013/S 005-0066002
Radovi  25.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1521 
Ministarstvo financija, Služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Ilok-Bačka Palanka 
Broj: 2013/S 002-0052135
Radovi  25.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1520 
Općina Klana , Klana Jasmina Puž, , Marinići, Viškovo usluge predškolskog odgoja  Usluge  25.9.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1519 
Našički vodovod d.o.o. , Našice ZP Bistra d.o.o, Đurđevac, Duplico d.o.o, Gornji Stupnik, Vodogradnja d.d., Varaždin, PTMG d.o.o., Gornji Stupnik i Geoconsult-MTM d.o.o., Đurđevac  izgradnja kanalizacije naselja Donja Motičina-1. faza 
Broj: 2013/S 005-0063667
Radovi  25.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1518 
Komunalac d.o.o. , Delnice Goran graditeljstvo d.o.o. , Delnice sanacija cjevovoda i kanalizacijskih kolektora sa odvajanjem sustava u Supilovoj ulici u Delnicama I faza 
Broj: 2013/S 005-0057859
Radovi  25.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1517 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Innecto d.o.o. , Split izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Štikovica-VS Vrbica-Lozica-do naselja Mokošica i kanalizacija Lozica 
Broj: 2013/S 005-0059127
Radovi  25.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1516 
Ministarstvo financija, Služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Kamensko 
Broj: 2013/S 002-0057986
Radovi  25.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1515 
Financijska agencija , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb tjelesna zaštita osoba i imovine 
Broj: 2013/S 002-0077943
Usluge  24.9.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1514 
Osječko-baranjska županija , Osijek Panturist d.d. , Osijek prijevoz učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije 
Broj: 2013/S 002-0054839
Usluge  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1513 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Ferrostil mont d.o.o. , Zagreb izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vsp. Supljak - vsp. Kanica I i vsp. Dvornice - Salići 
Broj: 2013/S 005-0078563
Radovi  24.9.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/1512 
Lučka uprava Ploče , Ploče Jaka d.o.o. , Zagreb radovi na održavanju i nadzoru željezničkih kolosjeka 
Broj: 2013/S 002-0068922
Radovi  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1511 
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb V grupa d.o.o. , Zagreb usluge čišćenja 
Broj: 2013/S 002-0070239
Usluge  24.9.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1510 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Vita Lab Nova d.o.o. , Zagreb instrument-čitač mikrotitarskih pločica za detekciju bakterijskih endotoksina  
Broj: 2013/S 002-0069823
Roba  24.9.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |