Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/736 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Seneks jezici d.o.o. , Zagreb tečaj engleskog jezika za djelatnike 
Broj: 2012/S 015-0031795
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/735 
Komunalno društvo Pag d.o.o. , Pag FIL.B.IS. Projekt d.o.o. , Zagreb izrada dva istražno eksploatacijska zdenca u Vrčići na otoku Pagu  Radovi  27.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/734 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb , Zagreb ZOR d.o.o. , Duga Resa preventivno i korektivno strojarsko održavanje u TE-TO Zagreb 
Broj: 2012/S 005-0021513
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/733 
DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom , Split Končar - Ugostiteljska oprema d.o.o. , Zagreb opremanje kuhinje i restorana 
Broj: 2012/S 002-0014300
Usluge  27.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/732 
Hrvatske vode , Zagreb Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. , Zagreb studija protočnosti starog korita Drave uz HE Čakovec 
Broj: 2012/S 002-0031866
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/731 
Flora - vtc d.o.o. , Virovitica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale i dopunske poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0033642
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/730 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale i dopunske poštanske usluge 
Broj: 2012/S 005-0033009
Usluge  27.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/729 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Osijek , Osijek IND-EKO d.o.o , Rijeka ispitivanje vodonepropusnosti i sanacija pratećih građevina na sustavu odvodnje otpadnih voda (separatori, uljne jame, bunar, neutralizacijski bazen, sabirne jame i taložnice) i sanacija vodopropusnih dijelova oborinske kanalizacije 
Broj: N-05-V-104854-220212
Radovi  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/728 
Varkom d.d. , Varaždin T7 VIS d.o.o. , Varaždin preuzimanje komunalnog otpada 
Broj: 2012/S 005-0032461
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/727 
Institut za oceanografiju i ribarstvo , Split Sunce osiguranje d.d. , Zagreb usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja 
Broj: N-16-M-108002-300412
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/726 
Grad Zagreb , Zagreb Tehnopatron d.o.o. , Zagreb usluge periodičnih servisa i popravaka sustava tehničke zaštite, vatrogasnih aparata, instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para u plinskim kotlovnicama te vatrodojavnih sustava 
Broj: 2012/S 002-0010033
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/725 
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Inženjering za naftu i plin d.o.o. Zagreb, Elektroprojekt d.d. Zagreb i Ekonerg d.o.o. Zagreb  izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte 
Broj: 2012/S 005-0007034
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/724 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Sunce osiguranje d.d. , Zagreb usluge dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja 
Broj: 2012/S 002-0031672
Usluge  26.6.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/723 
Dom zdravlja Dubrovnik , Dubrovnik Palamed d.o.o. , Zagreb uređaj za stomatologiju – nabava i montaža 
Broj: 2012/S 002-0031271
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/722 
JUK Dubrovačke ljetne igre , Dubrovnik Alfa-2 d.o.o. , Dubrovnik tiskanje svih tiskovina  
Broj: 2012/S 002-0020930
Usluge  26.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/721 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Inženjering za naftu i plin d.o.o. , Zagreb izrada stručnih podloga i studija za razvojne projekte 
Broj: 2012/S 005-0006511
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/720 
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet Vodoskok d.d. , Zagreb vodovodni materijal za 2012 
Broj: 2012/S 005-0007481
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/719 
Državni hidrometeorološki zavod , Zagreb Roberts d.o.o. , Split inozemni znanstveni časopisi i elektroničke inačice časopisa za 2012. godinu, print + online za 1-100 korisnika 
Broj: 2012/S 002-007687
Roba  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/718 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ProLine d.o.o. , Rijeka prijenosni uređaji za mjerenje brzine 
Broj: N-02-V-127812-070711
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/717 
Opća bolnica Zadar , Zadar Festta d.o.o. , Zagreb digitalni ultrazvučni sustav s color-dopplerom za Odjel pedijatrije 
Broj: 2012/S 002-0018461
Roba  26.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/716 
HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Jug, Pogon HE Peruča , Sinj Eccos inženjering d.o.o. , Zagreb uspostavljanje sustava uzbunjivanja na rijeci Cetini nizvodno od brane Peruća 
Broj: N-05-V-100596-090112
Radovi  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/715 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Div d.o.o. , Samobor srednjenaponski podmorski kabel 12/20/14 kV i 20,8/38/42 kV (Elektra Zadar, Elektra Šibenik, Elektrodalmacija Split, Elektrojug Dubrovnik) 
Broj: 2012/S 005-0010276
Roba  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/714 
HŽ Vuča vlakova d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje od nezgode radnika 
Broj: 2012/S 005-0018103
Usluge  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/713 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge profesionalnog vatrogasca - podružnice Zagrebački velesajam i ZGOS  Usluge  26.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/712 
Istarski Vodovod d.o.o. , Buzet PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik vodovodni materijal za 2012 
Broj: 2012/S 005-0007481
Roba  26.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/711 
Financijska agencija , Zagreb Infodata, elektronika, usluge i trgovina, vl. Držislav Dlesk , Zagreb nabava šalternih pisača 
Broj: N-02-V-150300-221211
Roba  21.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/710 
Grad Otok , Otok Suhomont d.o.o. , Vinkovci dovršetak radova na sustavu ventilacije, klimatizacije i grijanja 
Broj: 2012/S 002-0001062
Radovi  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/709 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Dukat d.d. , Zagreb mlijeko i mliječni proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0017996
Roba  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/708 
Općina Vojnić , Vojnić Div d.o.o. , Samobor obnova zgrade Općine Vojnić po načelima održive gradnje 
Broj: N-02-V-107839-230412
Radovi  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/707 
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije , Rijeka Palamed d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za DZ PGŽ, Ispostave Rijeka, Opatija i Krk 
Broj: 2012/S 002-0029101
Roba  21.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/706 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin , Varaždin Elkom d.o.o , Ivanec izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji niskonaponskih mreža na području pogona Ivanec 
Broj: 2012/S 005-0019284
Radovi  20.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/705 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Porsche Inter Auto d.o.o. , Zagreb servisno održavanje i popravak vozila marke Volkswagen (grupa 1. Zagreb) 
Broj: 2012/S 002-0012269
Usluge  20.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/704 
Unikom d.o.o. , Osijek City EX d.o.o. , Zagreb ostale poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2012/S 002-0019551
Usluge  20.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/703 
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje putnika u vlakovima od posljedica nesretnog slučaja 
Broj: 2012/S 005-0014095
Usluge  20.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/702 
Dom zdravlja Đakovo , Đakovo M.T.F. d.o.o. , Zagreb Sanitetski i dentalni materijal (grupa 2 dentalni materijal) 
Broj: 2012/S 002-0014005
Roba  20.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/701 
Dom zdravlja Đakovo , Đakovo Mini Major d.o.o. , Zagreb fotografske ploče i filmovi 
Broj: 2012/S 002-0013329
Roba  20.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/700 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Energoatest zaštita d.o.o. , Zagreb ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 
Broj: 2012/S 005-0010389
Usluge  19.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/699 
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Auto Hrvatska d.d. , Split popravak i servis vozila ( II grupa)) 
Broj: 2012/S 002-0006804
Usluge  19.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/698 
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Auto-Hrvatska d.d. , Split popravak i servis vozila ( I grupa) 
Broj: 2012/S 002-0006804
Usluge  19.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/697 
DES-Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom , Split Ital-opremanje d.o.o. , Zagreb opremanje kuhinje i restorana 
Broj: 2012/S 002-0014300
Roba  18.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/696 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka ZP Atos IT Solutions and Services d.o.o. Zagreb i Astramedika d.o.o. , Zagreb najam bolničkog informacijskog sustava s pripadajućom sistemskom i hardverskom infrastrukturom poslužitelja i uslugom održavanja 
Broj: N-02-V-152677-301211
Usluge  18.6.2012 Poništava se Odluka i pregovar. post. s objavom 
UP/II-034-02
/12-01/695 
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba , Zagreb Mini Major d.o.o. , Zagreb defibrilatori 
Broj: 2012/S 002-0029075
Roba  18.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/694 
Općina Matulji , Matulji Zanatservis d.o.o. , Opatija izvođenje radova na Spomen muzeju Lipa 
Broj: 2012/S 002-0013383
Radovi  18.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/693 
Dječja bolnica Srebrnjak , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalizacija RTG aparata, uređaj za kompjuteriziranu radiografiju-automatizirani CR uređaj za digitalizaciju opće radiografije 
Broj: 2012/S 002-0029521
Roba  18.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/692 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Palamed d.o.o. , Zagreb nabava zubarske radne stanice bez nasadnih instrumenata - 6 komada 
Broj: 2012/S 002-0029331
Roba  18.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/691 
Darkom d.o.o. , Daruvar Vodoskok d.d. , Zagreb kanalizacijske PP, PVC i vodovodne PE HD cijevi 
Broj: 2012/S 005-0013840
Roba  18.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/690 
Općina Lovas , Lovas Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb nabava radnog stroja - rovokopača 
Broj: 2012/S 002-0016345
Roba  15.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/689 
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Univerzal d.o.o. , Zagreb klipni šipki 
Broj: N-05-V-144605-211111
Roba  15.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/688 
Grad Split, , Split Intergradnja žbuke d.o.o. , Solin radovi na sanaciji fasade OŠ Split 3 
Broj: 2012/S 002-0013027
Radovi  15.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/687 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0027067
Usluge  15.6.2012 Poništ. se dio poziva i dio dokum. za nadm. 
UP/II-034-02
/12-01/686 
Zagrebačka županija , Zagreb Oikon d.o.o. , Zagreb izrada publikacije Vodič kroz lovišta Zagrebačke županije 
Broj: 2012/S 002-0012471
Usluge  14.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/685 
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Split Bonac d.o.o. , Donji Kneginec -Turčin Preuređenje amfiteatara  
Broj: 2012/S 002-0013224
  14.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/684 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb potrepštine, naprave i instrumenti za disanje i reanimaciju  
Broj: N-02-V-151559-281211
Roba  14.6.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/683 
Općina Krnjak  Elektro-Salopek, elektroinstalacijski obrt, vl. Franjo Salopek , Ogulin rekonstrukcija javne rasvjete  
Broj: 2012/S 002-0014639
Radovi  14.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/682 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb Timi d.o.o. , Zagreb uredski materijal 
Broj: 2012/S 002-0016337
Roba  14.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/681 
Općina Lasinja , Lasinja Gradatin d.o.o. , Sesvete zamjena postojeće javne rasvjete sa LED rasvjetnim svjetiljkama 
Broj: 2012/S 002-0015279
Usluge  14.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/680 
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci , Vinkovci Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Darko Milošević , Đakovo pružanje geodetskih usluga 
Broj: 2012/S 005-0014065
Usluge  13.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/679 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, , Zagreb Šolta, obrt za ugostiteljstvo, turizam i građevinarstvo, vl. Ivo Bezić , Grohote smještaj i prehrana vatrogasaca na dislokacijama, grupa 11: smještaj vatrogasaca na otoku Šolti, mjesto Grohote  Usluge  13.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/678 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb , Zagreb Lada auto d.o.o. , Zagreb servis, popravak i rezervni dijelovi za vozila bez ovlaštenja, grupa 3: servis, popravak vozila bez ovlaštenja s ugradnjom rezervnih dijelova na području Kutine  
Broj: 2012/S 002-0013622
Roba  13.6.2012 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/677 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb , Zagreb Lada auto d.o.o. , Zagreb servis, popravak i rezervni dijelovi za vozila bez ovlaštenja, grupa 2: servis i popravak vozila bez ovlaštenja za područje Zagreba  
Broj: 2012/S 002-0013622
Roba  13.6.2012 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/676 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb monitoring kakvoće voda na području Grada Velike Gorice: odlagalište Mraclin, jezera i vodotoci 
Broj: 2012/S 002-0014829
Usluge  12.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/675 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ČIS-Štefanac, obrt, vl. Milan Štefanac , Zagreb dnevno i periodično čišćenje i pranje poslovnih prostora, otvorenih i zatvorenih prostora sportskih objekata, javnih garaža i deponija motornih vozila 
Broj: N-02-V-106959-280312
Usluge  12.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/674 
Ustavni sud RH  Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije i mobilni telefoni 
Broj: 2012/S 002-0018245
Usluge  12.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/673 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Egeria d.o.o. , Rijeka jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za liječenje rana negativnim tlakom 
Broj: 2012/S 002-0019547
Roba  12.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/672 
Javna ustanova Maksimir , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar pružanje usluga privatne tjelesne zaštite osoba i imovine 
Broj: 2012/S 002-0011636
Usluge  12.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/671 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica , Zagreb Bilić - Erić d.o.o. , Sesvete zaštitarske usluge 
Broj: 2012/S 002-0010175
Usluge  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/670 
Zagrebačka županija , Zagreb Romih d.o.o. , Donji Stupnik-Zagreb održavanje osobnih automobila za službene potrebe marke OPEL 
Broj: 2012/S 002-0011964
Usluge  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/669 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji, redovnom i interventnom održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže u periodu od 2 godine za područja: a)Split - Podstrana i b)Šolta  
Broj: 2012/S 005-0027569
Radovi  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/668 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Karaman d.o.o. , Split prijevoz vode morskim putovima za otoke Žirje i Kaprije 
Broj: 2012/S 005-0015831
Usluge  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/667 
Državna geodetska uprava , Zagreb Geomatika d.o.o. , Trilj geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Cresa za k.o. Cres grad 
Broj: 2012/S 002-0028195
Usluge  11.6.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/666 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija , Osijek IDM gradnja d.o.o. Našice i Elektrobodiš, obrt,vl. Ivica Bodiš , Našice elektromontažni radovi na nadzemnoj mreži 0,4 kV i rekonstrukciji i izradi novih NN priključaka na području pogona Našice i pogona Orahovica  
Broj: 2012/S 005-0012378
Radovi  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/665 
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica , Velika Gorica Termo servis d.o.o. , Zagreb zamjena rashladnog agregata  
Broj: 2012/S 002-0015730
Roba  11.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/664 
Opća bolnica Virovitica , Virovitica Plin VTC d.o.o. , Virovitica jednogodišnja opskrba prirodnim plinom 
Broj: 2012/S 002-0008525
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/663 
Pučko otvoreno učilište Ogulin , Ogulin Adrialift d.o.o. , Rijeka nabava i ugradnja hidrauličkog dizala 
Broj: 2012/S 002-0011466
Roba  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/662 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje osoba, vozila i imovine 
Broj: 2012/S 002-0026468
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/661 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever , Varaždin Okno d.o.o. , Puščine,Nedelišće rekonstrukcija ALU bravarije HE Varaždin, HE Čakovec, HE Dubrava 
Broj: 2012/S 005-0011959
Radovi  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/660 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Alcina d.o.o. , Zagreb upravljanje i vođenje AMP za praćenje kakvoće zraka 
Broj: 2012/S 002-0019450
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/659 
Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar , Bjelovar Drvopromet, vl. Igor Jukić , Slatina radovi u gospodarenju šumama za II i III kvartal 2012. 
Broj: 2012/S 002-0010823
Usluge  8.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/658 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Elektro Kaštelan, vl. Zoran Kaštelan , Pučišća zamjena jednofaznih i trofaznih brojila Pogon Brač 
Broj: 2012/S 005-0012441
Usluge  8.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/657 
Pula Herculanea d.o.o. , Pula Atrik-RI d.o.o. , Rijeka specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada  
Broj: 2012/S 002-0009562
Roba  6.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/656 
Grad Split, , Split Intergradnja žbuke d.o.o. , Solin radovi na sanaciji istočne fasade M.O. Donje Sitno 
Broj: 2012/S 002-0012630
Radovi  6.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/655 
Graditeljska škola Čakovec , Čakovec Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb opskrba plinom  
Broj: 2012/S 002-0012136
Usluge  5.6.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/654 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb tisak pomoćnih listića za TV Bingo 
Broj: 2012/S 002-0013475
Usluge  5.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/653 
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb telefonske usluge 
Broj: 2012/S 002-0011958
Usluge  5.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/652 
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Virovitica M.T.F. d.o.o. , Zagreb zubarski potrošni materijal 
Broj: 2012/S 002-0012551
Roba  5.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/651 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb M.B. Auto d.o.o. , Zagreb servisiranje teretnih vozila Mercedes 
Broj: 2012/S 002-0025837
Usluge  5.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/650 
Darkom d.o.o. , Daruvar Terra Jaska d.o.o. , Strmec Samoborski novi kompaktni rovokopač mini bager putem financijskog leasinga 
Broj: 2012/S 005-0024313
Roba  4.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/649 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb APG-Inženjering d.o.o. , Dugo Selo izrada arhitektonskih projekata postojećeg stanja objekata HP 
Broj: 2012/S 005-0009346
Usluge  4.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/648 
HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o. , Zagreb RVR uslužne djelatnosti d.o.o., , Zagreb usluge čuvanja imovine  
Broj: 2012/S 005-0024176
Usluge  4.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/647 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Oprema Radman d.o.o. , Zagreb kuhinjski pribor i posuđe 
Broj: 2012/S 002-0011221
Roba  1.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/646 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo transformatorska stanica 10(20)0,4 kV 
Broj: 2012/S 005-0014188
Roba  1.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/645 
Javna ustanova Športski objekti , Split GEN-I Zagreb d.o.o. , Zagreb opskrba električnom energijom 
Broj: 2012/S 002-0007579
Roba  1.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/644 
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Bul-Vet d.o.o. Oroslavje i Voxa, obrt, Samobor  dijagnostički testovi za utvrđivanje spongiformne encefalopatije u goveda 
Broj: 2012/S 002-0022120
Roba  31.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/643 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Aqua V.M.V. d.o.o., , Zagreb kupnja filterskih materijala (kvarcni pijesak i hidroantracit) 
Broj: 2012/S 002-0010392
Roba  31.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/642 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec IKOM d.o.o. , Zagreb servis i baždarenje vodomjera 
Broj: 2012/S 005-0011539
Usluge  31.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/641 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga  
Broj: 2012/S 002-0013680
Usluge  31.5.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/640 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb i Mobilisis d.o.o. Varaždin   sustav za nadzor voznog parka 
Broj: 2012/S 002-0010461
Roba  31.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/639 
Opća bolnica Zadar , Zadar Dalmat d.o.o. , Murvica HP stolna računala, monitori, pisači i ostala informatička oprema 
Broj: 2012/S 002-0023296
Roba  31.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/638 
Dubrovačko-neretvanska županija , Dubrovnik Geofoto d.o.o. , Zagreb nadogradnja GIS sustava (geoinformacijskog sustava) kroz nabavu ESRI programske opreme-III faza za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije 
Broj: 2012/S 015-0023471
Usluge  30.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/637 
Istarska županija , Pula Urbis 72 d.d. , Pula izrada glavnog i izvedbenog projekta za zadružnu mljekaru 
Broj: 2012/S 002-0023190
Usluge  30.5.2012 Obustava postupka 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |