Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/118 
Opća bolnica Dubrovnik , Dubrovnik Ekoplanet d.o.o. , Pula odvoz i zbrinjavanje medicinskog otpada 
Broj: N-02-V-147232-061211
Usluge  25.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/117 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek , Osijek Osječka trgovina papirom export- import d.o.o. , Osijek nabava i isporuka uredskog materijala  
Broj: N-21-M-147735-091211
Roba  25.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/116 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Kvarner Vienna insurance group d.d. , Rijeka obvezno osiguranje 77 vozila HCR-a od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja  
Broj: N-16-M-152070-291211
Usluge  24.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/115 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Premium d.o.o. , Zagreb sanitarna oprema i sredstva za čišćenje 
Broj: N-16-M-152337-301211
Roba  24.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/114 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Business computer systems d.o.o. , Bjelovar storage sustav 
Broj: N-02-V-146608-011211
Roba  24.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/113 
Dom zdravlja Petrinja , Petrinja Euro-Petrol d.o.o. , Rijeka loživo ulje ekstra lako 
Broj: N-16-M-151386-281211
Roba  24.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/112 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Vodoskok d.d. , Zagreb vodovodni materijal 
Broj: N-05-V-139912-171011
Roba  24.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/111 
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac , Karlovac Automehaničarski obrt Zoki - servis, vl.Zorko Jelkovac , Karlovac održavanje i popravak vozila za službene potrebe 
Broj: N-16-M-152302-291211
  24.1.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/110 
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu , Zagreb Mlin i pekare d.o.o. , Sisak mlinarski proizvodi 
Broj: N-02-V-144375-181111
Roba  24.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/109 
Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb ostale poštanske usluge i poštanske usluge s dodanom vrijednosti za potrebe pojedinačnih naručitelja  
Broj: N-02-V-118449-050511
Usluge  24.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/108 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Profi-lab , Zagreb aku baterije (po grupama) 
Broj: N-05-V-150471-221211
Roba  24.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/107 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon EL-TO , Zagreb Mato EL-D d.o.o. , Ivanić Grad korektivno održavanje NN i VN elektromotora standardne i S izvedbe 
Broj: N-05-V-143301-111111
Usluge  23.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/106 
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar VIPnet d.o.o. , Zagreb telekomunikacijske usluge za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od četiri godine 
Broj: N-02-V-150450-221211
Usluge  23.1.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/105 
Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske , Zagreb A2B Express d.o.o. , Zagreb ostale poštanske usluge i poštanske usluge s dodanom vrijednosti za potrebe pojedinačnih naručitelja   Usluge  23.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/104 
Sveučilište u Rijeci - Studentski centar Rijeka , Rijeka Di Wagner d.o.o. , Zagreb sredstva za pranje i čišćenje (po grupama) 
Broj: N-02-V-148749-151211
Roba  23.1.2012 Nadoknada dijela troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/103 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Croatia osiguranje d.d., Filijala Sisak, , Sisak obvezno osiguranje 77 vozila HCR-a od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja  
Broj: N-16-M-152070-291211
Usluge  23.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/102 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Zidogradnja d.o.o. , Split izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostora Doma zdravlja-prostora pedijatrije i opće medicine na I katu zgrade Dječji dispanzer 
Broj: N-16-M-148633-141211
Radovi  23.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/101 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac CWG d.o.o. , Zagreb nabava i doprema kemikalija za dezinfekciju vode za piće 
Broj: N-21-M-151486-281211
Roba  20.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/100 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, usluga pristupa internetu, usluga prijenosa podataka, usluge prijenosa televizijskih i radijskih emisija i usluge mobilne telefonije 
Broj: N-05-V-141436-101110
Usluge  20.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/99 
Zavod za javno zdravstvo Zadar , Zadar Shimadzu d.o.o. , Zagreb plinski kromatograf s masenim detektorom-trostruki kvadrupol 
Broj: N-02-V-145056-231111
Roba  20.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/98 
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Valturi , Pula Puljanka -Brionka d.o.o. , Pula krušni proizvodi, svježa peciva i kolači 
Broj: N-16-M-144421-181111
Roba  19.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/97 
Karlovačka županija , Karlovac Obrt za prijevoz stvari i trgovinu, vl. Milan Sabljak , Rakovica prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama) 
Broj: N-02-V-129610-200711
Usluge  19.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/96 
Grad Vukovar , Vukovar Maraković d.o.o. , Karlovac nabava i montaža ekoloških rasvjetnih tijela na postojeće stupove javne rasvete 
Broj: N-16-M-144220-171111
Roba  18.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/95 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb IBŽ Inženjerski biro za željeznice d.o.o. , Zagreb izrada izvedbenog projeta remonta pruge M202 Zagreb GK-Rijeka na dionici Moravice-Skrad  
Broj: N-05-V-144180-171111
Usluge  18.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/94 
Vodovod i odvodnja d.o.o., , Benkovac PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik radovi na objektima Vodovoda i odvodnje d.o.o., Benkovac - uključivanje u postojeći sustav daljinskog nadzora i upravljanja 
Broj: N-05-V-149231-161211
Radovi  18.1.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/93 
Grad Mali Lošinj , Mali Lošinj Ing-grad d.o.o. , Zagreb rekonstukcija palače Kvarner za muzej Apoksiomena 
Broj: N-02-V-149781-201211
Radovi  18.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/92 
Općina Šolta , Grohote Radnik d.d. , Križevci gradnja školske sportske dvorane u Grohotama na Šolti 
Broj: N-02-V-146814-031211
Radovi  18.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/91 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Allianz Zagreb d.d. , Zagreb obvezno osiguranje 77 vozila HCR-a od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja 
Broj: N-16-M-152070-291211
Usluge  17.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/90 
Grad Glina , Glina G.T. Trade d.o.o. , Split sanacija odlagališta komunalnog otpada Gmajna u Glini - I faza 
Broj: N-02-V-143554-141111
Radovi  17.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/89 
Sveučilišna knjižnica Rijeka , Rijeka Euro-Petrol d.o.o. , Rijeka ekstra lako loživo ulje (LUEL) 
Broj: N-16-M-146636-021211
Roba  17.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/88 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb Obrt za čišćenje Dijamant, vl. Nikolina Ovčar , Sv. Ivan Zelina čišćenje ureda 
Broj: N-16-M-151867-291211
Usluge  17.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/87 
Grad Zagreb , Zagreb Lipa L.P. d.o.o. , Zagreb krajobrazno uređenje spojne prometnice od produžene Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije - I etapa 
Broj: N-02-V-146153-291111
Radovi  16.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/86 
Koprivnica plin - distribucija plina d.o.o. , Koprivnica Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb nadzorno upravljački sustav potrošnje plina 
Broj: N-05-V-147480-081211
Roba  16.1.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/85 
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Uriho-ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem , Zagreb odjeća i obuća za medicinsko i nemedicinsko osoblje  
Broj: N-02-V-146359-301111
Roba  16.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/84 
Grad Sisak , Sisak Sunce osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja nekretnina, opreme, osoba/djelatnika za potrebe upravnih tijela Grada Siska i ustanova u vlasništvu Grada 
Broj: N-16-M-149509-191211
Usluge  16.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/83 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Koprivnica , Koprivnica Elcop d.o.o. , Čakovec metaloksidni odvodnici prenapona za mreže niskog napona 
Broj: N-21-M-146866-051211
Roba  16.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/82 
Grad Prelog , Prelog Đurkin d.o.o. , Čakovec radovi na rekonstrukciji građevine društvene namjene - kulturni centar 
Broj: N-02-V-144712-211111
Radovi  16.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/81 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Pleso - Zagreb Tekstilpromet d.d. , Zagreb službena odjeća (košulje, bluze, T-majice) 
Broj: N-05-V-142547-071111
Roba  16.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/80 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Lima O.I. d.o.o. , Zagreb ortopedske proteze 
Broj: N-02-V-130299-250711
Roba  16.1.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/79 
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. , Zagreb dopušteno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu 15.000.000,00 kuna 
Broj: N-05-V-152729-301211
Usluge  16.1.2012 Poništava se dio poziva za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/78 
Unikom d.o.o. , Osijek HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb nabava ostalih poštanskih usluga - poštanske usluge s dodanom vrijednosti 
Broj: N-02-V-148475-131211
Usluge  16.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/77 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb Dakić, obrt za čišćenje, vl. Katarina Vukoja , Zagreb čišćenje ureda 
Broj: N-16-M-151867-291211
Usluge  16.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/76 
Lučka uprava Poreč , Poreč Ecoina d.o.o. , Zagreb izrada Studije utjecaja na okoliš za luku javnog prometa Poreč 
Broj: N-16-M-148851-151211
Usluge  13.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/75 
Vodovod d.o.o. , Makarska Controlmatik d.o.o. , Šibenik nabava klora u 2012. godini 
Broj: N-21-M-147261-071211
Roba  13.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/74 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije , Split izrada kontrole glavnih i izvedbenih projekata za građevine (mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci) na autocesti A12, poddionica Gradec-Kloštar Vojakovački od km 12+475 do km 20+000 
Broj: N-02-V-145506-251111
Usluge  13.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/73 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroistra Pula , Pula Telur d.o.o. , Zagreb isporuka NN sklopnih blokova za Elektroistru Pula, Elektroprimorje Rijeka, Elektrolika Gospić 
Broj: N-21-V-107815-250211
Roba  13.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/72 
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podružnica Koprivnica , Koprivnica Aero-Tec d.o.o. , Virovitica šumarske usluge  
Broj: N-02-V-143286-111111
Usluge  13.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/71 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Schwarzl d.o.o. , Glina kameni agregat (po grupama) 
Broj: N-05-V-142996-091111
Roba  13.1.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/70 
Karlovačka županija , Karlovac Autotrans d.o.o. , Rijeka prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama) 
Broj: N-02-V-129610-200711
Usluge  13.1.2012 Poništava se dio Odluka i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/12-01/69 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Deltron d.o.o. , Split usluga održavanja opreme za rad sistemskih soba na centralnim lokacijama Hrvatskih autocesta d.o.o. 
Broj: N-02-V-149467-191211
Radovi  13.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/68 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Profi-lab , Zagreb UPS uređaji 
Broj: N-05-V-142722-081111
Roba  12.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/67 
Dukom plin d.o.o. , Dugo Selo IKOM d.o.o. , Zagreb plimomjeri, regulatori tlaka i pripadajuće armature u 2012. godini 
Broj: N-05-V-147992-111211
Roba  12.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/66 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon TE Sisak, , Sisak Telenerg d.o.o. , Zagreb usluge projektiranja potrebne za dovršetak izgradnje kombi kogeneracijske elektrane 230 MWe / 50 MWt u sklopu investicijskog programa Bloka C u TE Sisak 
Broj: N-31-V-152194-291211
Usluge  12.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/65 
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb M.P.Pemont d.o.o. , Zagreb instalacija vodovoda i kanalizacije, strojarski radovi 
Broj: N-02-V-138781-071011
Radovi  12.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/64 
Opća bolnica Zadar , Zadar SG leasing d.o.o. , Zagreb radiološki angiografski sustav za dijagnostiku i intervencije putem financijskog leasinga 
Broj: N-02-V-126360-290611
Roba  12.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/63 
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata , Europske unije, Zagreb Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. , Pula Nadzor plave granice - Faza II 
Broj: EuropeAid/128548/D/SUP/HR/5
  12.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/62 
Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. , Cres Obrt Riplast, vl. Ivica Grgić , Kukuljanovo nabava ekoloških vreća za komunalni otpad 
Broj: N-21-M-145380-241111
Roba  12.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/61 
Osnovna škola Julije Kempf , Požega Autoprometno poduzeće d.d. , Požega prijevoz učenika s posebnim potrebama 
Broj: N-02-V-147642-081211
Usluge  12.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/60 
Opća bolnica Pula , Pula Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja jedinstveni vakuumski sistemi za vađenje krvi (po grupama) 
Broj: N-02-V-140079-181011
Roba  11.1.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/59 
Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Osijek , Osijek Autoprijevoznik, vl. Ivić Jerković , Slavonski Brod prijevoz kamena tucanika na šumske prometnice na području Uprave šuma Podružnice Osijek, Šumarije 1-8 
Broj: N-16-M-146924-051211
  11.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/58 
Grad Petrinja , Petrinja ZP Eurco d.d. Vinkovci i NI-AL d.o.o. , Velika Gorica sanacija odlagališta otpada Taborište u Taborištu 
Broj: N-02-V-146633-021211
Radovi  11.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/57 
Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge stalnog pristupa internetu 
Broj: N-02-V-144209-171111
Usluge  11.1.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/56 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja nabava rezervne osmoze, 2 kolone po 1400-1600/h 
Broj: N-02-V-142137-031111
Roba  11.1.2012 Poništava se dio Odluke i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/12-01/55 
Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom , Šibenik Geoprodukt d.o.o. , Split nabava mlijeka i mliječnih proizvoda za 2012. godinu 
Broj: N-16-M-148053-121211
Roba  11.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/54 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb IBŽ Inženjerski biro za željeznice d.o.o. , Zagreb izrada glavnog projekta modernizacije dionice Zaprešić - Zagreb 
Broj: N-05-V-143322-111111
Usluge  11.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/53 
Hrvatske šume d.o.o.Uprava šuma, Podružnica Delnice , Delnice Auto-servis Gomirje, vl. Mamula Nikola , Gomirje šumarske usluge - sječa, izrada, iznos i vuča drvnih sortimenata 
Broj: N-02-V-142819-091111
Usluge  11.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/52 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Drava-promet d.o.o. , Zagreb izvlačenje i odvoz teretnih vozila i autobusa s autoceste (po grupama) 
Broj: N-02-V-139248-111011
Usluge  10.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/51 
Karlovačka županija , Karlovac Autotransport Karlovac d.d. , Karlovac prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama) 
Broj: N-02-V-129610-200711
Usluge  10.1.2012 Poništava se dio Odluka i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/12-01/50 
Karlovačka županija , Karlovac Autotransport Karlovac d.d. , Karlovac prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama) 
Broj: N-02-V-129610-200711
Usluge  10.1.2012 Poništava se dio Odluka i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/12-01/49 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Gemma B&D d.o.o. , Zagreb profesionalni stroj za pranje posuđa za potrebe KBC Osijek 
Broj: N-02-V-143176-101111
Roba  10.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/48 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Drava-promet d.o.o. , Zagreb izvlačenje i odvoz teretnih vozila i autobusa s autoceste (po grupama) 
Broj: N-02-V-139248-111011
Usluge  10.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/47 
Klinički bolnički centar , Zagreb Harmonija usluge d.o.o. , Zagreb usluge čišćenja na lokaciji Rebro 
Broj: N-02-V-141078-251011
Usluge  10.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/46 
Karlovačka županija , Karlovac Autotransport Karlovac d.d. , Karlovac prijevoz učenika osnovnih škola (po grupama) 
Broj: N-02-V-129610-200711
Usluge  10.1.2012 Poništava se dio Odluka i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/12-01/45 
Općina Vinica , Vinica Čeha elektro vl. Renato Čehulić , Zlatar Bistrica uspostava energetski učinkovitog i ekološki neškodljivog sustava javne rasvjete na području Općine Vinice - 2. faza 
Broj: N-02-V-146414-011211
Radovi  10.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/44 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Drava-promet d.o.o. , Zagreb izvlačenje i odvoz teretnih vozila i autobusa s autoceste (po grupama) 
Broj: N-02-V-139248-111011
Usluge  10.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/43 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb održavanje BIS, PIS rješenja  
Broj: N-02-V-144253-171111
Usluge  9.1.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/42 
Dom za starije i nemoćne osobe Zadar , Zadar Mini Major d.o.o. , Zagreb pelene za jednokratnu upotrebu 
Broj: N-16-M-147151-061211
Roba  9.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/41 
Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. , Senj VB Leasing d.o.o. , Zagreb financijski leasing za nabavu mini bagera 
Broj: N-05-V-143414-141111
Usluge  9.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/40 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Lima O.I. d.o.o. , Zagreb ugradbeni materijal 1-endoproteze i osteosintetski materijal za 2012. godinu 
Broj: N-02-V-142927-091111
Roba  9.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/39 
Dom za starije i nemoćne osobe Cvjetni dom , Šibenik Božo Comerce d.o.o. , Vrlika ostali prehrambeni proizvodi u 2012. 
Broj: N-16-M-148429-131211
Roba  9.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/38 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Korlea d.o.o. , Zagreb opskrba električnom energijom 
Broj: N-02-V-142258-041111
Usluge  9.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/37 
Financijska agencija , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb isporuka elektroničke komunikacijske usluge za potrebe povezivanja određenih lokacija institucija koje koriste FININE poslovne servise 
Broj: N-16-M-144968-221111
Usluge  9.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/36 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Nirosta d.o.o. , Osijek uređaj za rezervnu osmozu 
Broj: N-02-V-142137-031111
Roba  9.1.2012 Poništava se dio Odluke i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/12-01/35 
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Autoprometno poduzeće d.d. , Požega prijevoz posjetitelja autobusima na relaciji Lozovac-Skradinski buk-Lozovac tijekom sezone 2012. godine  
Broj: N-02-V-147223-061211
Usluge  9.1.2012 Nadoknada dijela troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/34 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Cesta-Varaždin d.d. Varaždin i Hidroing d.d. , Varaždin rekonstrukcija državne ceste D510 od ŽC2068 do spojne ceste za čvor Varaždin, na autocesti Zagreb-Goričan-dogradnja istočnog kolnika istočne obilaznice Varaždina u duljini cca 2,8 km  
Broj: N-02-V-118446-050511
Radovi  9.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/33 
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet , Rijeka A.B.E. Inženjering d.o.o. , Rijeka nadogradnja i proširenje nautičkog simulatora  
Broj: N-02-V-143872-161111
Usluge  9.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/32 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Li-da d.o.o. , Zagreb isporuka blagajničkih stolica 200 kom 
Broj: N-16-M-140712-211011
Roba  5.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/31 
Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka , Zagreb Uriho-ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem , Zagreb sredstva za inkontinenciju 
Broj: N-02-V-144074-171111
Roba  5.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/30 
Unikom d.o.o. , Osijek HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale poštanske usluge-usluge s dodanom vrijednosti 
Broj: N-02-V-148475-131211
Usluge  5.1.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/29 
Općina Viškovo , Viškovo Yale&CO d.o.o. , Klanjec nabava i montaža autobusnih čekaonica 
Broj: N-16-M-142149-031111
Roba  5.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/28 
Knjižnice grada Zagreba , Zagreb Dakić, obrt za čišćenje, vl. Katarina Vukoja , Zagreb čišćenje staklenih površina i podova 
Broj: N-02-V-143529-141111
Usluge  5.1.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/27 
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Autobusni prijevoz d.o.o. , Šibenik prijevoz posjetitelja autobusima na relaciji Lozovac-Skradinski buk-Lozovac tijekom sezone 2012. godine 
Broj: N-02-V-147223-061211
Usluge  5.1.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/26 
Sveučilište u Dubrovniku , Dubrovnik Sedam IT d.o.o. , Zagreb aktivna mrežna oprema, IP telefonske centrale s IP telefonima, bežične mreže i dodatni preklopnici za potrebe Sveučilišnog kampusa 
Broj: N-02-V-139976-171011
Roba  5.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/25 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb EEN napajanje, cestovna rasvjeta, telekomunikacije, prometna oprema i signalizacija poddionice Buševec-Lekenik (od 9+000 do 20+200) na dionici Velika Gorica jug-Lekenik autoceste Zagreb-Sisak 
Broj: N-02-V-137077-230911
Roba  5.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/24 
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave , Zagreb Lider express d.o.o. , Gornje Sitno rezervirane univerzalne poštanske usluge 
Broj: N-32-M-151146-281211
Usluge  4.1.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/23 
Brodotrogir d.d. , Trogir Text papir d.o.o. , Split nabava i isporuka materijala (po grupama)  Roba  4.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/22 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac uredski namještaj za poslovnu zgradu Plinacro-a u Ivanić Gradu 
Broj: N-05-V-137953-300911
Roba  4.1.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/21 
Vodovod d.o.o. , Omiš Controlmatik d.o.o. , Šibenik nabava tekućeg klora u 2012. godini 
Broj: N-21-M-149032-161211
Roba  4.1.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/20 
Ličko - senjska županija, , Gospić Obrt za prijevoz stvari i trgovinu, vl. Milan Sabljak , Rakovica prijevoz učenika osnovnih škola 
Broj: N-02-V-144658-211111
Usluge  3.1.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/19 
Grad Novi Vinodolski , Novi Vinodolski Strabag d.o.o. , Zagreb sanacija ulice Antona Mažuranića u dujini od cca 600m koja uključuje građevinske radove na kolničkoj konstrukciji sa pripadajućim nogostupom, elektro radove pri postavi 7 okrugla vrućecinčana stupa javne rasvjete visine 8m (8,70m), te radove na dijelu odvodnje 
Broj: N-02-V-141594-281011
Radovi  3.1.2012 Žalba se odbija 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |