Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/34 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Scala d.o.o.Split i Roterm d.o.o. , Split konzultantske usluge za razradu 19 projekata iz područja javne turističke i kulturne infrastrukture (grupa 12) 
Broj: 2012/S 002-0074078
Usluge  9.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/33 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Scala d.o.o.Split i Roterm d.o.o. , Split konzultantske usluge za razradu 19 projekata iz područja javne turističke i kulturne infrastrukture (grupa 10) 
Broj: 2012/S 002-0074078
Usluge  9.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/32 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Scala d.o.o.Split i Roterm d.o.o. , Split konzultantske usluge za razradu 19 projekata iz područja javne turističke i kulturne infrastrukture (grupa 4) 
Broj: 2012/S 002-074078
Usluge  9.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/31 
Općina Gornji Kneginec , Turčin Cesta Varaždin d.d. , Varaždin modernizacija nerazvrstane ceste NC-009 (spojna cesta Ulice Tina Ujevića prema groblju u Gornjem Knegincu) 
Broj: 2013/S 002-0000207
Radovi  9.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/30 
Vodovod d.o.o. , Zadar CWG d.o.o. , Zagreb nabava i doprema ukapljenog plinovitog klora 
Broj: 2012/S 005-0086910
Roba  9.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/29 
Grad Karlovac , Karlovac HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0074988
Usluge  9.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/28 
Klinički bolnički centar Split , Split Ekoplanet d.o.o. , Pula usluge skupljanja,prijevoza i privremenog smještaja otpada (opasnog medicinskog i neopasnog komunalnog) 
Broj: 2012/S 002-0084423
Usluge  9.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/27 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Scala d.o.o.Split i Roterm d.o.o. , Split konzultantske usluge za razradu 19 projekata iz područja javne turističke i kulturne infrastrukture (grupa 3) 
Broj: 2012/S 002-0074078
Usluge  9.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/26 
Hrvatske vode , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb izrada koncepcijskog rješenja dovoda vode s izvora rijeke Jadro do CS Kunčeva greda i CS Ravne njive-tehno ekonomska analiza varijantnih rješenja 
Broj: 2012/S 002-0034094
Usluge  8.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/25 
Primorsko-goranska županija , Rijeka Harta d.o.o. , Kastav papir za tiskanje i umnožavanje i sitni uredski pribor i proizvodi za 2013. godinu 
Broj: 2012/S 002-0082830
Roba  7.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/24 
Grad Zadar , Zadar Kulić-invest d.o.o. , Vinkovci uređenje okoliša dječjeg vrtića Radost, područni objekt Bokanjac 
Broj: 2012/S 002-0075050
Radovi  7.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/23 
Virkom d.o.o. , Virovitica Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb radni stroj rovokopač-utovarivač 
Broj: 2012/S 005-0086841
Roba  7.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/22 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP ZG-Projekt d.o.o. Zagreb, Projekt Lab d.o.o. Velika Gorica i Građevinski labaratorij d.o.o. Zagreb  izrada projektne dokumentacije na nivou glavnih projekata, provedba geotehničkih istražnih radova, izrada parcelacijskih elaborata i ishođenje potvrde glavnog projekta za denivelaciju državne ceste D310 i željezničke pruge u Jastrebarskom 
Broj: 2012/S 002-0071570
Usluge  7.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/21 
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Prvo plinarsko društvo d.o.o. , Vukovar opskrba plinom 
Broj: 2012/S 002-0075968
Roba  7.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/20 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb , Zagreb Panon trade d.o.o. , Bestovje oprema i namještaj za završno opremanje MC Zagreb 
Broj: 2012/S 005-0078362
Roba  7.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/19 
Srednja škola Pregrada , Pregrada Humkom d.o.o. , Hum na Sutli opskrba prirodnim plinom  
Broj: 2012/S 002-0075328
Roba  7.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/18 
Hrvatske šume d.o.o.Uprava šuma, Podružnica Delnice , Delnice Pro silva d.o.o. , Zagreb šumarske usluge - faza izvođenja radova-radovi na pridobivanju drva iz šume 
Broj: 2012/S 002-0091738
Radovi  7.1.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/17 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb stezaljke za KM, Grupa 1: stezaljke od aluminijske bronce KM 
Broj: 2012/S 005-0053059
Roba  7.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/16 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava poštanskih usluga-dio predmeta nabave II 
Broj: 2012/S 002-0073590
Roba  4.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/15 
Grad Labin , Labin Školski servis d.o.o. , Zagreb nabava, isporuka, montaža i razmještaj opreme za Gradsku knjižnicu u Labinu 
Broj: 2012/S 002-0083244
Roba  4.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/14 
Libertas Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik PrinC d.o.o. , Zagreb oprema za nadogradnju sustava naplate u javnom gradskom prijevozu putnika 
Broj: 2012/S 015-0094627
Roba  4.1.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/13 
VG Čistoća d.o.o. , Velika Gorica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne, dopunske i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0089000
Usluge  4.1.2013 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/12 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb ostali promotivni materijal 
Broj: 2012/S 005-0094009
Roba  4.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/11 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava poštanskih usluga-dio predmeta nabave I 
Broj: 2012/S 002-0073590
Usluge  4.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/10 
Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. , Cres Z. Kokić i dr. j.t.d. , Mali Lošinj usluga čuvarske službe na odlagalištu Kalvarija u Malom Lošinju te preuzimanje i pratnja novca sa blagajne Društva u Malom Lošinju 
Broj: 2012/S 005-0083156
Usluge  3.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/9 
Varaždinska županija , Varaždin Čakovečki mlinovi d.d. , Čakovec svježi kruh i pekarski proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0082578
Roba  3.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/8 
Ličko - senjska županija, , Gospić Autotrans d.o.o. , Rijeka prijevoz učenika osnovnih škola (grupa I, II i III) 
Broj: 2012/S 002-0073547
Usluge  2.1.2013 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/7 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge tjelesne i tehničke zaštite  Usluge  2.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/6 
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Agmar d.o.o. , Zagreb materijal za hemodijalizu 
Broj: 2012/S 002-0094788
Roba  2.1.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/5 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0083186
Usluge  2.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/4 
Thalassotherapia-Crikvenica , Crikvenica Tvin d.o.o. , Virovitica dobava i montaža namještaja za objekt Dalmacija 
Broj: 2012/S 002-0082679
Roba  2.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/3 
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica Zaštita Jurenec d.o.o. , Koprivnica usluga preventivne tjelesne zaštite imovine za 2013.  Usluge  2.1.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/2 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički , Stubičke Toplice Flammifer d.o.o. , Ozalj vatrogasno vozilo-autocisterna 
Broj: 2012/S 002-0080366
Roba  2.1.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Div d.o.o. , Samobor željezničke tračnice 
Broj: 2012/S 005-0056426
Roba  2.1.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1676 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Adrialift d.o.o. , Rijeka izrada, dobava i ugradnja kose podizne platforme za osiguranje pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti Turističko - ugostiteljske škole u Šibeniku 
Broj: 2012/S 002-0070849
Radovi  31.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1675 
Jadrolinija , Rijeka ZP Kvarnerplastika d.o.o. Rijeka, Studio 360 Zagreb i Propeleservis d.o.o. Rijeka  nabava četri ro ro putnička broda 
Broj: 2012/S 002-0048372
Roba  31.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1674 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split srednjenaponski sklopni blokovi s mjernim poljem i poljem za odvajanje  
Broj: 2012/S 005-0067759
Roba  31.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1673 
 Samaraš, zajed. obrt, vl. Jozo i Mladen Lovrinović , Karlovac šumarske usluge-pridobivanje drva iz šume u UŠP Ogulin  Usluge  31.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1672 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb LED žarulje 
Broj: 2012/S 005-0092833
Roba  31.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1671 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb elektroničke komunikacijske usluge 
Broj: N-02-V-129079-260808
Usluge  31.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1670 
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2012/S 002-0082181
Usluge  31.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1669 
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet , Zagreb Walter i M d.o.o. , Zagreb zaštitarske usluge čuvanja osoba i imovine  Usluge  31.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1668 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički , Stubičke Toplice Ziegler d.o.o. , Zagreb vatrogasno vozilo-autocisterna 
Broj: 2012/S 002-0080366
Roba  31.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1667 
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb ZP Almes-eko d.o.o. Rijeka i S.C.A.N. d.o.o. , Zagreb zamjena postrojenja za tretman slojne vode na GS Žutica i instalacija filterskih jedinica na principu (ključ u ruke) 
Broj: 2012/S 005-0029356
Roba  28.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1666 
Zelenilo d.o.o. , Karlovac Sigurnost Karlovac d.o.o. , Karlovac usluge stražarsko-čuvarske službe 
Broj: 2012/S 002-0085475
Usluge  28.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1665 
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zadar Spegra inženjering d.o.o , Split sanacija manevarskih površina i stajanke 
Broj: 2012/S 005-0093315
Radovi  28.12.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1664 
Dubrovačko primorje d.o.o. , Slano Tolo-trade d.o.o. , Imotski izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Poslovne zone Banići 
Broj: 2012/S 002-0077341
Radovi  28.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1663 
Lošinj usluge d.o.o. , Mali Lošinj Constituo domus Ilovik d.o.o. , Ilovik usluge prijevoza kombijem Mali Lošinj-Mrtvaška-Mali Lošinj 
Broj: 2012/S 002-0087030
Usluge  28.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1662 
Državna geodetska uprava , Zagreb Walter i M d.o.o. , Zagreb tjelesna zaštita osoba i imovine u Državnoj geodetskoj upravi 
Broj: 2012/S 015-0092680
Usluge  28.12.2012 Pon.se Odl.o odab. i dio pr.obav.o nam.skl.ugovora 
UP/II-034-02
/12-01/1661 
Osnovna škola Brestje , Sesvete Zagrebačke pekarne Klara d.d. , Zagreb krušni proizvodi, svježa peciva i kolači 
Broj: 2012/S 002-0083139
Roba  28.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1660 
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica Gesta d.o.o. , Varaždin tekući klor u bocama 
Broj: 2012/S 005-0082424
Roba  28.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1659 
Općina Kršan , Kršan De Conte d.o.o. , Labin rekonstrukcija postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu-zgrada doma kulture u Kršanu 
Broj: 2012/S 002-0069707
Radovi  28.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1658 
Komunalac d.o.o. , Bjelovar Zagorje-tehnobeton d.d. , Varaždin izgradnja javne garaže i sportskog igrališta s pratećim sadržajima 
Broj: 2012/S 005-0072016
Radovi  28.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1657 
Čistoća d.o.o. , Karlovac S.T.P. d.o.o. , Lučko-Zagreb kontejneri i posude za komunalni otpad 
Broj: 2012/S 002-0092379
Roba  27.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1656 
Institut za javne financije , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge  
Broj: 2012/S 002-0080510
Usluge  27.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1655 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Samobor , Samobor Flammifer d.o.o. , Ozalj vatrogasna auto cisterna 
Broj: 2012/S 002-0086018
Radovi  27.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1654 
Gradska čistoća d.o.o. , Šibenik Atrik-RI d.o.o. , Rijeka rabljeni kamion s ugradnjom dizalice i kiperskog sanduka 
Broj: 2012/S 002-0079373
Roba  27.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1653 
Grad Sisak , Sisak HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0074662
Usluge  27.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1652 
Hrvatske vode , Zagreb Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb usluga određivanja prirodnih koncentracija metala u podzemnim vodama podsliva rijeke Sava 
Broj: 2012/S 002-0073041
Usluge  27.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1651 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nadogradnja sustava za arhiviranje, obradu i distribuciju slika i radioloških nalaza (PACS/RIS)  
Broj: 2012/S 002-0038038
Usluge  27.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1650 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin , Varaždin Elna kabel d.o.o. , Zagreb optički kabel- OPGW 
Broj: 2012/S 005-0073602
Roba  27.12.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1649 
Opća bolnica Zadar , Zadar Mesna industrija Vajda d.d. , Čakovec prehrambeni proizvodi, Grupa 11: suhomesnati proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0064982
Roba  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1648 
Ministarstvo financija , Zagreb ZP Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. i dr.  usluge savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia Osiguranja d.d. 
Broj: 2012/S 002-0062030
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1647 
Opća bolnica Zadar , Zadar Mollier d.o.o. , Rijeka usluga preuzimanja i obrade (zbrinjavanja) medicinsko otpada - infektivnog i potencijalno infektivnog otpada 
Broj: 2012/S 002-0068661
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1646 
Vodovod Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Innecto d.o.o. , Split izgradnja vodoopskrbnog sustava gornjih sela Orašca (glavna trasa i objekti) 
Broj: 2012/S 005-0092233
Radovi  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1645 
Grad Zagreb , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje imovine (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0040379
Usluge  24.12.2012 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1644 
Opća bolnica Zadar , Zadar Mesna industrija Vajda d.d. , Čakovec prehrambeni proizvodi, Grupa 9: svježe meso 
Broj: 2012/S 002-0064982
Roba  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1643 
Ministarstvo financija , Zagreb ZP BNP Paribas S.A. Pariz, Francuska i Interkapital vrijednosni papir d.o.o. Zagreb  usluge savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia osiguranja d.d. 
Broj: 2012/S 002-0062030
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1642 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Zaštitni sustavi Zagreb d.o.o.,Energoatest zaštita d.o.o.,Ese Projekt d.o.o.,Industropromet d.o.o.,Zaštita Projekt d.o.o. i BMB Labaratorij, obrt, vl.J. Brcković , Zagreb obvezna periodična ispitivanja sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara i Zakonu o mjeriteljstvu 
Broj: 2012/S 002-0050294
Usluge  24.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1641 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Galeb dalmatinska trikotaža d.d. , Omiš polo majice 
Broj: 2012/S 005-0075036
Roba  24.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1640 
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb univerzalne, dopunske i ostale poštanske usluge 
Broj: 2012/S 005-0079982
Usluge  24.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1639 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Projektni biro Split d.o.o. i Tripodij d.o.o. Dugopolje  izrada idejnog projekta i ostale dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju TS 110/30(20) kV Jarun u GIS izvedbi 
Broj: 2012/S 005-0059572
Usluge  24.12.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1638 
Čistoća d.o.o. , Split Croatia osiguranje d.d. Filijala Split , Split usluge osiguranja od automobilske odgovornosti 
Broj: 2012/S 002-0080164
Usluge  24.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1637 
Opća bolnica Ogulin , Ogulin Siemens d.d. , Zagreb CT uređaj s minimalno 16 redova detektora i 16 slojeva po rotaciji - 1 kom 
Broj: 2012/S 002-0079491
Roba  21.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1636 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb uređaj za digitalnu mamografiju za KBC Rijeka i OB Zabok, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: N-02-V-141531-271011
Roba  21.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1635 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Profi-lab , Zagreb nabava i instalacija uređaja za besprekidno napajanje (na lokacijama TWR Dubrovnik, TWR Rijeka i TWR Zagreb), 
Broj: 2012/S 002-0071460
Roba  21.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1634 
Komunalije d.o.o. , Đurđevac Gradex & CO d.o.o. , Zabok izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Rakitnica-Donje Zdjelice 
Broj: 2012/S 005-0078220
Radovi  21.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1633 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Elmera, vl. Stjepan Jurak , Zaprešić grijači i pripadajući dijelovi, grupa I: elektični grijači skretnica snage 300-400W/m, 230V, 50Hz 
Broj: 2012/S 005-0046262
Roba  21.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1632 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Selekta prima d.o.o. , Zagreb oprema za upravljanje i sigurnost privremene regulacije u cestovnom prometu 
Broj: 2012/S 002-0074423
Roba  20.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1631 
Vodovod d.o.o. , Zadar IKOM d.o.o. , Zagreb vodomjeri, vodomjerna okna i rezervni dijelovi za vodomjere 
Broj: 2012/S 005-0092163
Roba  20.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1630 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0073456
Usluge  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1629 
Hrvatska narodna banka , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb stroj za sortiranje novčanica 
Broj: 2012/S 002-0065678
Roba  20.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1628 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Zagreb , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb alu-čelična užad za nadzemne vodove 
Broj: 2012/S 005-0066941
Roba  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1627 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Piraex d.o.o. , Zagreb ugradnja LED lampi umjesto postojeće rasvjete u pogonu EL-TO 
Broj: 2012/S 005-0064073
Radovi  20.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1626 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera VIPnet d.o.o. , Zagreb mobilna telefonija 
Broj: 2012/S 002-0090764
Usluge  20.12.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1625 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb sustav za pohranu podataka 
Broj: 2012/S 005-0051817
Roba  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1624 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik , Lipik Jadran informatika d.o.o. , Rijeka održavanje programske opreme u 2013. i 2014. godini 
Broj: 2012/S 002-0082036
Usluge  20.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1623 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb GDi Gisdata d.o.o. , Zagreb uspostava, korištenje i održavanje kataloga i geoportala prostornih planova, udomljavanja i centralnog ispisa prostornih planova 
Broj: 2012/S 015-0090419
Usluge  19.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1622 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb rezervirane univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2012/S 002-0090237
Usluge  19.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1621 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko toneri i riboni (grupa 1 i 2) 
Broj: 2012/S 005-0073677
Roba  19.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1620 
Vukovarsko-srijemska županija , Vukovar Peruča d.o.o. , Osijek opremanje Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar 
Broj: 2012/S 002-0065741
Roba  19.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1619 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Medic d.o.o. , Zagreb ECMO uređaji za potporu životnim funkcijama za zdravstvene ustanove u RH (grupa I) 
Broj: 2012/S 002-0048587
Roba  18.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1618 
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Ekosanitacija d.o.o. , Zagreb uluga preventivne deratizacije i dezinsekcije 
Broj: 2012/S 002-0071182
Usluge  18.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1617 
Grad Sisak , Sisak Dalmat d.o.o. , Zadar toneri i tinte 
Broj: 2012/S 002-0077515
Roba  18.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1616 
Vodovod i odvodnja d.o.o., , Benkovac Vodotehnika d.d. , Zagreb rekonstrukcija crpnih stanica Kakma, Polača, Glavica i drugih sa uključivanjem u postojeći nadzorno upravljački sustav 
Broj: 2012/S 005-006972
Radovi  18.12.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1615 
Vodovod Brač d.o.o. , Supetar Akvedukt d.o.o. , Split stručni nadzor nad izvođenjem radova: izgradnja CS Česminova vala-Pučišća 
Broj: 2012/S 005-0071517
Usluge  17.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1614 
KD Čistoća d.o.o. , Rijeka IND-EKO d.o.o , Rijeka crpljenje i odvoz procjedne vode s lokacije Građevine za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza 0-1 ŽCGO Marušćina na gradski uređaj za pročišćavanje 
Broj: 2012/S 002-0089307
Usluge  17.12.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1613 
Grad Karlovac , Karlovac Piraex d.o.o. , Zagreb izgradnja javne rasvjete arboretuma Šumarske i drvodjelske škole u Karlovcu 
Broj: 2012/S 002-0078631
Radovi  17.12.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1612 
Komunalac d.o.o. , Delnice ZP HIS d.o.o.,D.Višnjica,Hidroplan d.o.o., Zg i Gesellschaft fur Wasser und Warmetechnik GmbH , Leobersdorf, Austrija rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Delnice  
Broj: 2012/S 005-0062302
Radovi  17.12.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1611 
Psihijatrijska bolnica Rab , Rab DB-Oprema, obrt za poslovne usluge, vl. Darko Braica , Velika Gorica oprema za centralnu kuhinju 
Broj: 2012/S 002-0076364
Roba  17.12.2012 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |