Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/1017 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Florel d.o.o. , Zagreb sredstva za DDD Grupa 1: dezinficijensi i insekticidi za DDD 
Broj: 2012/S 002-0032574
Roba  17.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1016 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić , Gospić Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad konzole čelične za 20(10)kV vodova 
Broj: 2012/S 005-0039264
Roba  17.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1015 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Darvitalis d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava prehrambenih namjernica, Podgrupa XV: čajevi 
Broj: 2012/S 002-0024090
Roba  17.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1014 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Medic d.o.o. , Zagreb ECMO uređaj za potporu životnim funkcijama za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: 2012/S 002-0048587
Roba  17.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1013 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Medial d.o.o. , Zagreb UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji (grupa 4) UVZ uređaj za pregled dojki 
Broj: 2012/S 002-0020396
Roba  17.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1012 
Grad Split, , Split Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis Smodlaka , Solin prijevoz osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim ekstremitetima, te sanitetski prijevoz nemoćnih osoba s prebivalištem na području Grada Splita za dvogodišnje razdoblje  
Broj: 2012/S 002-0011440
Usluge  17.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1011 
Grad Zagreb , Zagreb Inocon d.o.o. , Zagreb usluge stručnog nadzora nad radovima građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata mjesnih samouprava i drugih javnih objekata  
Broj: 2012/S 002-0027281
Usluge  17.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1010 
Komunalno Klinča Sela d.o.o. , Donja Zdenčina AB gradnja d.o.o. , Karlovac izgradnja vodospreme Repišće  
Broj: 2012/S 005-0027174
Radovi  16.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1009 
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split Linijska nacionalna plovidba d.d. , Split obavljanje obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj liniji broj: 9601 Split-Rogač (Stomorska)  Usluge  16.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1008 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zabok , Zabok Zagorje Betoni d.o.o. , Zagreb beton C 16/20, grupa 1: za područje Pogonskih ureda Zabok, Bedekovčina, Donja Stubica, Klanjec i Pregrada 
Broj: 2012/S 005-0032350
Roba  16.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1007 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Sisak , Sisak ZP Končar-električni uređaji d.d. Prisoje i Le-Grad d.o.o. Graberije Ivaničko  isporuka robe i izvođenje radova TS 110(35)/20/10 kV Hrvatska Kostajnica - distribucijski dio (građevinsko uzemljavanje i zamjena 20 kV opreme) 
Broj: 2012/S 005-0019749
Radovi  16.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1006 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Požega , Požega ZP Končar-električni uređaji d.d. Prisoje, Mali Zidar d.o.o. Vinkovci i Le-Grad d.o.o. Graberije Ivaničko  izgradnja i opremanje TS 35/20 (10) kV Čaglin  
Broj: 2012/S 005-0015385
Radovi  16.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1005 
Općina Sveta Marija , Sveta Marija Deltron d.o.o. , Split termotehničke instalacije Doma kulture u Svetoj Mariji 
Broj: 2012/S 002-0039701
Radovi  16.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1004 
Jadrolinija , Rijeka Lateks d.o.o. , Šenkovec radne odore (uniforme) 
Broj: 2012/S 002-0031744
Roba  16.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1003 
Gradska Plinara Krapina d.o.o. , Krapina Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja 
Broj: 2012/S 005-0037246
Usluge  16.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1002 
Državna geodetska uprava , Zagreb Geodetski zavod d.d. , Osijek geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Kijevo za dio k.o. Kijevo 
Broj: 2012/S 002-0027816
Usluge  16.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1001 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Mucić & CO d.o.o. , Dugopolje izgradnja pogonskih objekata. Grupa D, pogonski objekti u Splitu 
Broj: 2012/S 005-0011308
Radovi  16.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1000 
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. , Vinkovci ZP Presoflex Gradnja d.o.o. Požega i Ecos Trgovina d.o.o. Zagreb  izgradnja vodospremnika i crpne stanice Retkovci 
Broj: N-05-V-151771-291211
Radovi  16.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/999 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Dräger Medical Croatia d.o.o. , Zagreb respiratori za potrebe Klinike za plućne bolesti Jordanovac 
Broj: 2012/S 002-0024000
Roba  14.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/998 
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije , Split Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac školski namještaj 
Broj: 2012/S 002-0033586
Roba  14.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/997 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Radnik d.d. , Križevci radovi na modernizaciji cesta u Općini Gornja Rijeka - II faza, Koprivničko - Križevačka županija 
Broj: 2012/S 002-0015175
Radovi  14.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/996 
Grad Zagreb , Zagreb Jurcon projekt d.o.o. , Zagreb usluge stručnog nadzora nad radovima građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata mjesnih samouprava i drugih javnih objekata 
Broj: 2012/S 002-0027281
Usluge  14.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/995 
KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. , Novi Vinodolski Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik radovi, ugradnja, dobava i implementacija opreme sa svrhom smanjenja gubitka na Vodoopskrbnom sustavu 
Broj: 2012/S 005-0049249
Radovi  14.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/994 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Tim kabel d.o.o. , Sesvete nabava kabela  Roba  14.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/993 
Vodoopskrba d.o.o. , Darda Patent Invest d.o.o. , Beograd, Srbija radovi na rekonstrukciji vodotornja na lokaciji Belje d.d. Mece 
Broj: 2012/S 005-0029588
Radovi  14.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/992 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Hebe d.o.o. , Split nadogradnja postojećeg HPLC instrumenta 
Broj: 2012/S 002-0048171
Roba  14.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/991 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Gradnja d.o.o. , Osijek izgradnja pogonskih objekata (po grupama)  Radovi  14.8.2012 Žalba se odbacuje(grupa A,C,D,E) a odbija (grupa B 
UP/II-034-02
/12-01/990 
Komunalac d.o.o. , Opatija OTP Leasing d.d. , Zagreb operativni leasing novog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada kapaciteta 12m3 u trajanju od 60 mjeseci od isporuke predmeta najma 
Broj: 2012/S 005-0040488
Usluge  13.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/989 
Klinička bolnica Sestre milosrdnice, , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb dobava, ugradnja i podešavanje UZV sonde za uređaj Acuson Antares Siemens za potrebe Klinike za tumore 
Broj: 2012/S 002-0019365
Roba  13.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/988 
Trgovački sud u Splitu  Narodne novine d.d. , Zagreb uredski i ostali materijal (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0029166
Roba  13.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/987 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Atos IT Solutions and Services d.o.o. , Zagreb održavanje SAP sustava i održavanje SAP licenci (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0002625
Radovi  13.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/986 
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb isporuka ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju u 2012. (grupa 3) endoproteze kuka, koljena i ramena 
Broj: 2012/S 002-0045988
Roba  13.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/985 
Grad Rab , Rab G.P.P. Mikić d.o.o. , Omišalj izrada cjelokupne infrastrukture (prometnice, odvodnja, elektroenergetika, vodoopskrba i objekti vodovoda - HS, RS I PPV) te uređenje platoa unutar radne zone Mišnjak  
Broj: 2012/S 002-0020806
Radovi  13.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/984 
Grad Sinj , Sinj ZP Gradatin d.o.o. Sesvete i Rotor d.o.o. Bjelovar  dobava materijala za energetsku učinkovitost i radovi montaže na javnoj rasvjeti ( faza III. ) 
Broj: 2012/S 002-0028801
Roba  13.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/983 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split , Split ZP Telenerg d.o.o.,Zagreb, Plan plus d.o.o.,Zagreb, Elektro-inž.biro d.o.o.,Zagreb i Eling biro d.o.o. , Zagreb izrada idejnog i glavnog projekta za zamjenu podmorskog kabla 110 kV Dugi Rat - Postire i glavnog projekta za rekonstrukciju TS Dugi Rat 
Broj: 2012/S 005-0020142
Usluge  13.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/982 
Grad Split, , Split Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis Smodlaka , Solin prijevoz djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima Slava Raškaj i Juraj Bonaći, te sanitetski prijevoz djece s teškoćama u razvoju  
Broj: 2012/S 002-0011302
Usluge  13.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/981 
Čistoća d.o.o. , Karlovac Terra Jaska d.o.o. , Strmec Samoborski radni stroj rovokopač - utovarivač ( novi) 
Broj: 2012/S 002-0048938
Roba  13.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/980 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Mesna industrija Vajda d.d. , Čakovec prehrambene namirnice ( grupa 4 ) svježe meso svinjetina I. kategorije 
Broj: 2012/S 002-0024090
Roba  13.8.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/979 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Novo analitica d.o.o. , Zagreb reagensi i testovi za potrebe labaratorija - VIII 
Broj: 2012/S 002-0046815
Roba  13.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/978 
Hrvatske vode , Zagreb Grad invest d.o.o. , Split izrada projektne dokumentacije: idejno rješenje uređenja bujica na području Komolca 
Broj: 2012/S 002-0031055
Usluge  13.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/977 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega Poduzeće za ceste d.o.o. , Bjelovar rekonstrukcija i modernizacija L41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje  
Broj: 2012/S 002-0005687
Radovi  13.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/976 
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. , Pisarovina CWG d.o.o. , Zagreb uređaj za dezinfekciju vode plinskim klorom na principu membranske elektrolize natrijevog klorida  
Broj: 2012/S 005-0043867
Roba  13.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/975 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Mesna industrija Vajda d.d. , Čakovec prehrambene namirnice (grupa 3) svježe meso junetina I. kategorije 
Broj: 2012/S 002-0024090
Roba  13.8.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/974 
Komunalije d.o.o. , Čazma Gradatin d.o.o. , Sesvete specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i sekundarnih sirovina 
Broj: 2012/S 005-0032088
Roba  10.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/973 
Vodoopskrba d.o.o. , Darda Patent Invest d.o.o. , Beograd, Srbija radovi na rekonstruciji vodotornja na lokaciji Belje d.d. Mece 
Broj: 2012/S 005-0029588
Radovi  10.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/972 
Grad Split, , Split SGM informatika d.o.o. , Split informatička oprema 
Broj: 2012/S 002-0031769
Roba  10.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/971 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb cjelovito rješenje javne telekomunikacijske usluge koja uključuje elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i terminalne opreme 
Broj: 2012/S 002-0021888
Usluge  10.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/970 
Grad Karlovac , Karlovac Fingar sport d.o.o. , Podplat, Slovenija oprema Školske sportske dvorane Dubovac u Karlovcu 
Broj: 2012/S 002-0027639
Roba  10.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/969 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova , Zagreb A2B Express d.o.o. , Zagreb poštanske usluge s dodanom vrijednosti u međunarodnom poštanskom prometu  Usluge  10.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/968 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Titan d.o.o. , Trenkovo poslovi razminiranja 
Broj: 2012/S 002-0028650
Radovi  10.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/967 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Zagorje-tehnobeton d.d. , Varaždin izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševec (Bračak)-Mokrice (D307), faza I od km 0+000,00 do km 0+770,00 (čvor Andraševec) 
Broj: 2012/S 002-0045305
Radovi  10.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/966 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Đurkin d.o.o. , Čakovec izgradnja pogonskih objekata. grupa C, pogonski objekt u Čakovcu 
Broj: 2012/S 005-0011308
Radovi  9.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/965 
Grad Karlovac , Karlovac Final sport d.o.o. , Zagreb oprema Školske sportske dvorane Dubovac u Karlovcu 
Broj: 2012/S 002-0027639
Roba  9.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/964 
Financijska agencija , Zagreb Senso IS d.o.o. , Zagreb nadogradnja EMC Clariion CX40-120 diskovnog uređaja za e-servise i PKI 
Broj: 2012/S 002-0032559
Usluge  9.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/963 
Osnovna škola fra Pavla Vučkovića , Sinj Katić bau d.o.o. , Lovreć sanacija Područne škole Turjaci 
Broj: 2012/S 002-0033217
Radovi  9.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/962 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Vulkal d.o.o. , Zagreb gume za vozila i s njima povezani proizvodi 
Broj: N-02-V-151766-291211
Roba  9.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/961 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb Al. Če i Če.C užad za nadzemne vodove 
Broj: 2012/S 005-0019065
Roba  9.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/960 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb Telekomunikacijska usluga povezivanja u pokretnu telekomunikacijsku mrežu  
Broj: 2012/S 002-0026127
Usluge  9.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/959 
Hrvatske vode VGO Split , Split Institut IGH d.d. , Zagreb izrada koncepcijskog rješenja cjevovoda Jadro-Kunčeva greda-CS Ravne njive,tehno ekonomska analiza varijantnih rješenja 
Broj: 2012/S 002-0034094
Usluge  9.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/958 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac , Omiš Siemens d.d. , Zagreb rekonstrukcija dijela elektro opreme strojarnice HE Zakučac 
Broj: N-05-V-151397-281211
Radovi  9.8.2012 Nadoknada troškova žalitelju 
UP/II-034-02
/12-01/957 
Općina Lobor , Lobor Mull Trans d.o.o. , Sesvete obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa 2 mjesna groblja  Usluge  8.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/956 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Cestar d.o.o. , Slavonski Brod sanacija opasnog mjesta Velika Kopanica na državnoj cesti D7 
Broj: 2012/S 002-0034580
Radovi  8.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/955 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Cestar d.o.o. , Slavonski Brod sanacija opasnog mjesta Oblakovac na državnoj cesti D51 
Broj: 2012/S 002-0034675
Radovi  8.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/954 
Komunalac d.o.o. , Vrbovsko PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Vrbovskog 
Broj: 2012/S 005-0046568
Radovi  8.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/953 
Financijska agencija , Zagreb Senso IS d.o.o. , Zagreb nabava FC preklopnika i odgovarajućih FC kablova za e-servise i PKI 
Broj: 2012/S 002-0032589
Roba  8.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/952 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Cestar d.o.o. , Slavonski Brod sanacija opasnog mjesta Gornji Andrijevci na državnoj cesti D525  
Broj: 2012/S 002-0034576
Radovi  8.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/951 
Koprivnica plin - distribucija plina d.o.o. , Koprivnica ZP Duplico d.o.o. Gornji Stupnik i PTMG d.o.o. Stupnik  nadzorno upravljački sustav potrošnje plina 
Broj: 2012/S 005-0032820
Roba  8.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/950 
Klinički bolnički centar Split , Split Dems d.o.o. , Split Usluge popravaka i održavanja računalne opreme (osobna računala, pisači, sistem inženjerska administracija poslužitelja elektroničke pošte)-po grupama 
Broj: 2012/S 002-0021391
Usluge  8.8.2012 Žalba se odbacuje(gr.1i2) i poništ.dio Odl.(gr. 3) 
UP/II-034-02
/12-01/949 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac , Omiš Geodata projekt d.o.o. , Zagreb geodetski nadzor na rekonstrukciji strojarnice HE Zakučac-1. etapa 
Broj: 2012/S 005-0011009
Usluge  8.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/948 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva , Zagreb Div d.o.o. , Samobor nabava FTP kabela 
Broj: 2012/S 002-0038035
Roba  8.8.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/947 
HŽ Cargo d.o.o. , Zagreb RVR uslužne djelatnosti d.o.o., , Zagreb usluga zaštite područja 
Broj: 2012/S 005-0046448
Usluge  7.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/946 
Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin , Varaždin Be-lux oprema d.o.o. , Zagreb profesionalni stroj za pranje rublja kapaciteta 45-50 kg 
Broj: 2012/S 002-0036343
Roba  7.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/945 
Grad Šibenik , Šibenik Sliv-oprema d.o.o. , Zagreb opremanje OŠ Meterize, Šibenik 
Broj: 2012/S 002-0025133
Roba  7.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/944 
Grad Šibenik , Šibenik ZP Sygma d.o.o. Osijek, Educa d.o.o. Šibenik  opremanje OŠ Meterize, Šibenik 
Broj: 2012/S 002-0025133
Roba  7.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/943 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Terrafirma d.o.o. Zagreb, Zeleni Kvadrat d.o.o. Lukarišće, Detektor d.o.o. Vukovar  ustupanje poslova razminiranja  
Broj: 2012/S 002-0028650
Usluge  7.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/942 
Grad Čakovec , Čakovec Lav studio d.o.o. , Pula scenska oprema za CZK Čakovec (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0033026
Roba  6.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/941 
Održavanje vučnih vozila d.o.o. , Zagreb Obuća Viko d.o.o. , Varaždin zaštitna obuća 
Broj: 2012/S 005-0033836
Roba  6.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/940 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Asseco See d.o.o. , Zagreb BIS programsko rješenje 
Broj: 2012/S 002-0044234
Roba  6.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/939 
Grad Split, , Split Croatia zdravstveno osiguranje d.d. , Zagreb dobrovoljno zdravstveno osiguranje za jednogodišnje razdoblje  Usluge  6.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/938 
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Gajeta d.o.o. , Zagreb skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje medicinskog otpada, grupa 1: infektivni otpad 
Broj: 2012/S 002-0034894
Usluge  6.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/937 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Projektni biro Split d.o.o , Split izrada idejnog projekta za izgradnju TS 110/20 kV Nemetin 
Broj: 2012/S 005-00118160
Usluge  6.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/936 
Dom zdravlja Ploče , Ploče Cib Commerce d.o.o. , Buzet vozila za sanitetski prijevoz  
Broj: 2012/S 002-0028909
Roba  3.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/935 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP T7 VIS d.o.o., Varaždin i VIS KG d.o.o., Varaždin  košulje zimske - muške i ženske 
Broj: 2012/S 002-0017461
Roba  3.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/934 
Grad Sinj , Sinj Čulić elektro centar d.o.o. , Solin dobava materijala za energetsku učinkovitost i radovi montaže na javnoj rasvjeti faza II. 
Broj: 2012/S 002-0028749
Roba  3.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/933 
Vodoopskrba d.o.o. , Darda Patent Invest d.o.o. , Beograd, Srbija radovi na rekonstrukciji vodotornja na lokaciji Belje d.d.-Mece 
Broj: 2012/S 005-0029588
Radovi  3.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/932 
Klinički bolnički centar Split , Split Mollier d.o.o. , Rijeka usluge preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0019316
Usluge  3.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/931 
Dom zdravlja Vinkovci , Vinkovci M.T.F. d.o.o. , Zagreb stomatološki potrošni materijal 
Broj: 2012/S 002-0036117
Roba  3.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/930 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP T7 VIS d.o.o., Varaždin i VIS KG d.o.o., Varaždin  hlače zimske - muške i ženske 
Broj: 2012/S 002-0017431
Roba  3.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/929 
Agencija za mobilnost i programe EU , Zagreb Altocomm d.o.o. , Zagreb promidžbeni materijal 
Broj: 2012/S 002-0044144
Roba  3.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/928 
Promet d.o.o. , Split Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. , Split usluge tjelesne zaštite osoba i imovine  Usluge  3.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/927 
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Crtorad d.o.o. , Varaždin prometni znakovi i ručni električni alati 
Broj: 2012/S 005-0032235
Roba  3.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/926 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP Varteks trgovina d.o.o. Varaždin, Čateks d.d., Hemco d.o.o., Galeb d.d. i Konfeks d.o.o.  košulje zimske - muške i ženske 
Broj: 2012/S 002-0017461
Roba  2.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/925 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb ZP Varteks trgovina d.o.o. Varaždin, Čateks d.d., Hemco d.o.o., Galeb d.d. i Konfeks d.o.o.  hlače zimske - muške i ženske 
Broj: 2012/S 002-0017431
Roba  2.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/924 
Grad Sinj , Sinj ZP Gradatin d.o.o. Sesvete i Rotor d.o.o. Bjelovar  dobava materijala za energetsku učinkovitost i radovi montaže na javnoj rasvjeti ( faza II. ) 
Broj: 2012/S 002-0028749
Roba  2.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/923 
Grad Split, , Split Domus-Gradnja d.o.o. , Split dobava i ugradnja alu-bravarije OŠ Brda u Splitu 
Broj: 2012/S 002-0029296
Roba  1.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/922 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug, HE na Krki , Oklaj ZP Alstom Hrvatska d.o.o. Karlovac i MG Servis d.o.o. , Karlovac kapitalni remont Agregata A i D HE Miljacka 
Broj: 2012/S 005-0018640
Radovi  1.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/921 
Hrvatske vode , Zagreb ZP Abies d.o.o. Križevci i Pro-silva d.o.o. , Zagreb usluge pošumljavanja dijela odsjeka 25a u Gospodarskoj jedinici Sava, Slavonski Šamac 16,7 ha (inspekcijski nalog) 
Broj: 2012/S 002-0029459
Usluge  1.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/920 
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Copan Zagreb d.o.o. , Velika Gorica potrošni laboratorijski materijal 
Broj: 2012/S 015 0045057
Roba  1.8.2012 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/12-01/919 
Turistička zajednica grada Varaždina , Varaždin Perinić sistemi d.o.o. , Zagreb natječaj za izvođača tehničke produkcije na Špancirfestu 2012. godine  Usluge  1.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/918 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Radnik d.d. , Križevci izgradnja dovodno-opskrbnog cjevovoda vodospremnika Sveti Ivan Žabno (grupe) 
Broj: 2012/S 005-0025289
Radovi  31.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |