Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/669 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji, redovnom i interventnom održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže u periodu od 2 godine za područja: a)Split - Podstrana i b)Šolta  
Broj: 2012/S 005-0027569
Radovi  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/668 
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Karaman d.o.o. , Split prijevoz vode morskim putovima za otoke Žirje i Kaprije 
Broj: 2012/S 005-0015831
Usluge  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/667 
Državna geodetska uprava , Zagreb Geomatika d.o.o. , Trilj geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Cresa za k.o. Cres grad 
Broj: 2012/S 002-0028195
Usluge  11.6.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/666 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija , Osijek IDM gradnja d.o.o. Našice i Elektrobodiš, obrt,vl. Ivica Bodiš , Našice elektromontažni radovi na nadzemnoj mreži 0,4 kV i rekonstrukciji i izradi novih NN priključaka na području pogona Našice i pogona Orahovica  
Broj: 2012/S 005-0012378
Radovi  11.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/665 
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica , Velika Gorica Termo servis d.o.o. , Zagreb zamjena rashladnog agregata  
Broj: 2012/S 002-0015730
Roba  11.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/664 
Opća bolnica Virovitica , Virovitica Plin VTC d.o.o. , Virovitica jednogodišnja opskrba prirodnim plinom 
Broj: 2012/S 002-0008525
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/663 
Pučko otvoreno učilište Ogulin , Ogulin Adrialift d.o.o. , Rijeka nabava i ugradnja hidrauličkog dizala 
Broj: 2012/S 002-0011466
Roba  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/662 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje osoba, vozila i imovine 
Broj: 2012/S 002-0026468
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/661 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever , Varaždin Okno d.o.o. , Puščine,Nedelišće rekonstrukcija ALU bravarije HE Varaždin, HE Čakovec, HE Dubrava 
Broj: 2012/S 005-0011959
Radovi  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/660 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Alcina d.o.o. , Zagreb upravljanje i vođenje AMP za praćenje kakvoće zraka 
Broj: 2012/S 002-0019450
Usluge  8.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/659 
Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar , Bjelovar Drvopromet, vl. Igor Jukić , Slatina radovi u gospodarenju šumama za II i III kvartal 2012. 
Broj: 2012/S 002-0010823
Usluge  8.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/658 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Elektro Kaštelan, vl. Zoran Kaštelan , Pučišća zamjena jednofaznih i trofaznih brojila Pogon Brač 
Broj: 2012/S 005-0012441
Usluge  8.6.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/657 
Pula Herculanea d.o.o. , Pula Atrik-RI d.o.o. , Rijeka specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada  
Broj: 2012/S 002-0009562
Roba  6.6.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/656 
Grad Split, , Split Intergradnja žbuke d.o.o. , Solin radovi na sanaciji istočne fasade M.O. Donje Sitno 
Broj: 2012/S 002-0012630
Radovi  6.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/655 
Graditeljska škola Čakovec , Čakovec Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb opskrba plinom  
Broj: 2012/S 002-0012136
Usluge  5.6.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/654 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb tisak pomoćnih listića za TV Bingo 
Broj: 2012/S 002-0013475
Usluge  5.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/653 
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb telefonske usluge 
Broj: 2012/S 002-0011958
Usluge  5.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/652 
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Virovitica M.T.F. d.o.o. , Zagreb zubarski potrošni materijal 
Broj: 2012/S 002-0012551
Roba  5.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/651 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb M.B. Auto d.o.o. , Zagreb servisiranje teretnih vozila Mercedes 
Broj: 2012/S 002-0025837
Usluge  5.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/650 
Darkom d.o.o. , Daruvar Terra Jaska d.o.o. , Strmec Samoborski novi kompaktni rovokopač mini bager putem financijskog leasinga 
Broj: 2012/S 005-0024313
Roba  4.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/649 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb APG-Inženjering d.o.o. , Dugo Selo izrada arhitektonskih projekata postojećeg stanja objekata HP 
Broj: 2012/S 005-0009346
Usluge  4.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/648 
HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o. , Zagreb RVR uslužne djelatnosti d.o.o., , Zagreb usluge čuvanja imovine  
Broj: 2012/S 005-0024176
Usluge  4.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/647 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Oprema Radman d.o.o. , Zagreb kuhinjski pribor i posuđe 
Broj: 2012/S 002-0011221
Roba  1.6.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/646 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo transformatorska stanica 10(20)0,4 kV 
Broj: 2012/S 005-0014188
Roba  1.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/645 
Javna ustanova Športski objekti , Split GEN-I Zagreb d.o.o. , Zagreb opskrba električnom energijom 
Broj: 2012/S 002-0007579
Roba  1.6.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/644 
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Bul-Vet d.o.o. Oroslavje i Voxa, obrt, Samobor  dijagnostički testovi za utvrđivanje spongiformne encefalopatije u goveda 
Broj: 2012/S 002-0022120
Roba  31.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/643 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Aqua V.M.V. d.o.o., , Zagreb kupnja filterskih materijala (kvarcni pijesak i hidroantracit) 
Broj: 2012/S 002-0010392
Roba  31.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/642 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec IKOM d.o.o. , Zagreb servis i baždarenje vodomjera 
Broj: 2012/S 005-0011539
Usluge  31.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/641 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga  
Broj: 2012/S 002-0013680
Usluge  31.5.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/640 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb i Mobilisis d.o.o. Varaždin   sustav za nadzor voznog parka 
Broj: 2012/S 002-0010461
Roba  31.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/639 
Opća bolnica Zadar , Zadar Dalmat d.o.o. , Murvica HP stolna računala, monitori, pisači i ostala informatička oprema 
Broj: 2012/S 002-0023296
Roba  31.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/638 
Dubrovačko-neretvanska županija , Dubrovnik Geofoto d.o.o. , Zagreb nadogradnja GIS sustava (geoinformacijskog sustava) kroz nabavu ESRI programske opreme-III faza za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije 
Broj: 2012/S 015-0023471
Usluge  30.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/637 
Istarska županija , Pula Urbis 72 d.d. , Pula izrada glavnog i izvedbenog projekta za zadružnu mljekaru 
Broj: 2012/S 002-0023190
Usluge  30.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/636 
Hrvatske vode , Zagreb Kaukal d.o.o. , Split zaštitna arheološka istraživanja arheološkog lokaliteta AN 85 Krnjice 2 (2 044 m2) na dionici od km 0+000 do km 2+736 dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja 
Broj: 2012/S 002-0022165
Radovi  30.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/635 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Div d.o.o. , Samobor dilatacijske sprave 
Broj: 2012/S 005-0010637
  30.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/634 
Varkom d.d. , Varaždin Đurkin d.o.o. , Čakovec rekonstrukcija građevine nadzorno upravljačkog centra vodovoda 
Broj: 2012/S 005-0006770
Radovi  30.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/633 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Lada auto d.o.o. , Zagreb servis, popravak i rezervni dijelovi za vozila bez ovlaštenja, grupa 1: rezervni dijelovi 
Broj: 2012/S 002-0013622
Roba  30.5.2012 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/632 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje , Rijeka Cotra d.o.o. , Varaždin samostojeći kabelski razvodni ormari 
Broj: 2012/S 005-0008813
Roba  30.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/631 
Grad Drniš , Drniš Gradatin d.o.o. , Sesvete modernizacija javne rasvjete  
Broj: 2012/S 002-0002334
Radovi  30.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/630 
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Bul-Vet d.o.o. , Oroslavje dijagnostički testovi za utvrđivanje spongiformne encefalopatije u goveda 
Broj: 2012/S 002-0022120
Roba  29.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/629 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Infotel d.o.o. , Zagreb zamjenski UPS uređaji za ZTS Zagreb i ZTS Pula 
Broj: 2012/S 002-0009432
Roba  29.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/628 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb popravak mjenjača i prijenosa snage motora radnog stroja Caterpillar 966F 
Broj: 2012/S 002-0011762
Usluge  29.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/627 
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Rijeci , Rijeka Farmacia , Zagreb lijekovi i sanitetski materijal 
Broj: 2012/S 002-0015171
Roba  29.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/626 
Grad Čakovec , Čakovec ZP AG Planum d.o.o., Zagreb i Odak i Silađin-Arcus d.o.o. , Zagreb izrada urbanističko-arhitektonske studije užeg centra grada Čakovca 
Broj: 2012/S 002-0001064
Usluge  29.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/625 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zadar , Zadar Adriatic security d.o.o. , Zadar usluga tjelesne zaštite objekata i osoba Elektre Zadar  
Broj: 2012/S 005-0008455
Usluge  29.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/624 
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluga fiksne telefonije  
Broj: 2012/S 002-0022358
Usluge  29.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/623 
Agencija za upravljanje državnom imovinom , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb tjelesna zaštita osoba i imovine u zgradi sjedišta Agencije 
Broj: 2012/S 002-0015072
Usluge  29.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/622 
Grad Čakovec , Čakovec Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu , Zagreb izrada urbanističko-arhitektonske studije užeg centra grada Čakovca 
Broj: 2012/S 002-0001064
Usluge  29.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/621 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon TE-TO , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb rekonstrukcija 6,3 kv postrojenja vlastite potrošnje bloka C i opće potrošnje u Pogonu TE-TO Zagreb  
Broj: N-05-V-105071-270212
Radovi  28.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/620 
Grad Trogir , Trogir Eurotim d.o.o. , Split nabava i ugradnja pet sistema podzemnih kontejnera za 2012. godinu 
Broj: N-02-V-106722-240312
Roba  28.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/619 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Bjelovar , Bjelovar Elektroobjekti d.o.o. , Zagreb instrument za ispitivanje i dijagnostiku elektroenergetskih kabela izmjeničnim naponom niske frekvencije 
Broj: 2012/S 005-0012896
Roba  28.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/618 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad elektronička kombi univerzalna intervalna brojila 3F 4T 3x100/3V, 3x230/400V 5A razred 1/2 s pripadajaćim GSM/GPRS komunikatorom  
Broj: N-05-V-142207-041111
Roba  28.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/617 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Pleso - Zagreb N Informatika d.o.o. , Zagreb dijelovi i pribor za uredske strojeve 
Broj: 2012/S 005-0021417
Roba  28.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/616 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje , Rijeka Elektrokovina d.o.o. , Hrvatski Leskovac svjetiljke javne rasvjete naselja Drenova 
Broj: 2012/S 005-0007194
Roba  28.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/615 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Narodne novine d.d. , Zagreb toneri, tinte i riboni 
Broj: 2012/S 002-0007466
Roba  28.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/614 
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb stomatološki materijal 
Broj: 2012/S 002-0000370
Roba  28.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/613 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane , Zagreb Smit commerce d.o.o. , Zagreb ispruka sitnog potrošnog strojarskog materijala potrebnog pri održavanju termoenergetskih postrojenja tijekom 2012. do 2015 godine 
Broj: N-05-V-151596-291211
Radovi  28.5.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/612 
Komunalac Konjščina d.o.o. , Konjščina Euro-Petrol d.o.o. , Rijeka naftni proizvodi i gorivo 
Broj: 2012/S 002-0010757
Roba  28.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/611 
HŽ Vuča vlakova d.o.o. , Zagreb Ted d.o.o. , Zagreb ulja za podmazivanje dizel motora Caterpillar 3412 E i 3508 B za lokomotive serije 2 132 i 2 041 
Broj: 2012/S 005-0006744
Roba  25.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/610 
Institut Ruđer Bošković , Zagreb TEL-ing d.o.o. , Zagreb materijal za stolariju 
Broj: 2012/S 002-0010226
Roba  25.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/609 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Osječka trgovina papirom export- import d.o.o. , Osijek uredski potrošni materijal 
Broj: 2012/S 002-0007439
Roba  25.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/608 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Ventus d.o.o. , Vrhovine šumarske usluge-BOŠ i pridobivanje III kvartal 2012 
Broj: 2012/S 002-0019840
Usluge  25.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/607 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split , Split Građevinski obrt Krešo Gabrić, Ružić , Šibenik radovi na održavanju PP prometnica sa el. šumskih cesta 
Broj: 2012/S 002-0008999
Radovi  25.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/606 
Opća bolnica Zadar , Zadar Capricorno d.o.o. , Split materijal za higijenske potrebe 
Broj: 2012/S 002-0020347
Roba  24.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/605 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb održavanje SAP sustava i održavanje SAP licenci 
Broj: 2012/S 002-0002625
Usluge  24.5.2012 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/604 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Mikrotehna d.d. , Zagreb održavanje vaga 
Broj: 2012/S 005-0009857
Usluge  24.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/603 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluga povezivanja u jedinstvenu korporativnu mrežu (HZMO-VPN) radi prijenosa podataka IP protokolom i javna govorna usluga u nepokretnoj telefonskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0020247
Usluge  24.5.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/602 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Kavelj d.o.o. , Split građevinski radovi na području Elektrodalmacije Split-Pogon Sinj-I područje (Sinj, Hrvace, Civljane, Kijevo) 
Broj: 2012/S 005-0009200
Radovi  24.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/601 
Dom zdravlja Zagreb - zapad , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa Internetu 
Broj: 2012/S 002-0019404
Usluge  24.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/600 
Sveučilišna knjižnica u Splitu , Split 007 Miletić d.o.o. , Solin zaštitarske usluge 
Broj: 2012/S 002-0019434
Usluge  23.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/599 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb IND-EKO d.o.o , Rijeka kemijsko čišćenje izmjenjivača topline i konzerviranje kotlova 
Broj: 2012/S 005-0010225
Usluge  23.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/598 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Marđino d.o.o. , Zagreb službena odjeća za operativno i administrativno osoblje 
Broj: 2012/S 005-0011579
Roba  23.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/597 
Virovitičko-podravska županija , Virovitica Odjeća d.o.o. , Zagreb vatrogasna oprema za gašenje požara zatvorenog prostora 
Broj: 2012/S 002-0011131
Roba  22.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/596 
Zagrebačka županija , Zagreb Oprema Radman d.o.o. , Zagreb oprema za OŠ Klinča Sela i PŠ Rakitje (OŠ Sveta Nedelja) 
Broj: 2012/S 002-0002460
Roba  21.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/595 
HŽ Vuča vlakova d.o.o. , Zagreb Ted d.o.o. , Zagreb rashladna tekućina CAT s produljenim vijekom trajanja ELC EC-1 za dizel motore Caterpillar 
Broj: 2012/S 005-0007321
Roba  21.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/594 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Marđino d.o.o. , Zagreb službena odjeća za operativno i administrativno osoblje 
Broj: 2012/S 005-0011579
Roba  21.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/593 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb HP arhiv d.o.o. , Zagreb cjelovito rješenje za informatizaciju i automatizaciju procedure donošenja akata i administrativno tehničke obrade predmeta - e-dozvola, te integracija sa informacijskim sustavom prostornog uređenja  
Broj: 2012/S 002-0017132
Usluge  21.5.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/592 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za termoelektrane, Pogon Kombi termoelektrana Jertovec, , Konjšćina Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb zamjena sustava uzbude generatora parnih turboagregata TA A(1) i TA B(2) 
Broj: N-05-V-106652-220312
Usluge  21.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/591 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Hotel Trogirski dvori , Trogir usluge smještaja   Usluge  21.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/590 
Grad Zagreb , Zagreb ZP GDi Gisdata d.o.o., Zagreb, Geodis Brno spol. s.r.o. Brno, Češka Republika, Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb i , Noven d.o.o., Kastav izrada prostornih podloga i rješenja za potrebe strateškog planiranja i razvoja 
Broj: N-02-V-103078-010212
Usluge  18.5.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/589 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Macel plin d.o.o. Zagreb i Aspro Italy S.r.L. Nonantola(MO), Italy  oprema za punionicu stlačenim prirodnim plinom za lokaciji Samoborska bb s ugradnjom 
Broj: 2012/S 002-0002434
Roba  18.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/588 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb isporuka i montaža digitalnog ultrazvučnog sustava visoke klase s color dopplerom za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice 
Broj: N-02-V-101173-130112
Roba  18.5.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/587 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Rijeka , Opatija Auto centar Rijeka d.o.o. , Rijeka automehaničarske i autoelektričarske usluge na održavanju i popravcima vozila u 2012. godini (po grupama) 
Broj: 2012/S 005-0008227
Usluge  18.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/586 
Grad Split, , Split Udruga za filmsko i scensko stvaralaštvo, Odjel za vizije produkcija , Split kratki dokumentarni film o Splitu u trajanju od 4 do 7 minuta, u funkciji turističke promidžbe Grada 
Broj: 2012/S 002-0005372
Roba  18.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/585 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb Recro-net d.o.o. , Zagreb cjelovito rješenje za informatizaciju i automatizaciju procedure donošenja akata i administrativno tehničke obrade predmeta - E-dozvola, te integracija sa informacijskim sustavom prostornog uređenja 
Broj: 2012/S 002-0017132
Usluge  18.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/584 
Grad Šibenik , Šibenik Aqua Faber, obrt, vl. Goran Karađole , Šibenik radovi na plažama i obalama (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0010373
Radovi  18.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/583 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Izgradnja d.o.o. , Crikvenica izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Strossmayerove i Jakovčićeve ulice u Kraljevici 
Broj: 2012/S 005-0006302
Radovi  18.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/582 
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Urbis 72 d.d. , Pula izrada projektne dokumentacije za tri višestambene građevine POS-a u općini Funtana 
Broj: 2012/S 002-0018447
Usluge  18.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/581 
Komunalac d.o.o. , Delnice IKOM d.o.o. , Zagreb vodovodni materijal 
Broj: 2012/S 005-0012733
Roba  18.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/580 
Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske , Zagreb Vulkal d.o.o. , Zagreb nabava i isporuka ljetnih guma 
Broj: 2012/S 002-0009628
Roba  17.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/579 
Grad Vrbovsko , Vrbovsko Energija 2 sustavi d.o.o. , Zagreb opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Vrbovskog i javne rasvjete na području Grada Vrbovskog 
Broj: 2012/S 002-0010967
Roba  17.5.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/578 
Opća bolnica Dubrovnik , Dubrovnik Doctum d.o.o. , Mravince spajači i endoskopski materijal za operacije 
Broj: 2012/S 002-0016993
Roba  17.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/577 
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet , Split Capricorno d.o.o. , Split sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine 
Broj: 2012/S 002-0008926
Roba  17.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/576 
Grad Šibenik , Šibenik Lacman d.o.o. , Šibenik radovi na plažama i obalama (po grupama)  
Broj: 2012/S 002-0010373
Radovi  17.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/575 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Gumiimpex d.o.o. , Varaždin usluga proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila 
Broj: 2012/S 002-0004976
Usluge  16.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/574 
Moslavina plin d.o.o. , Kutina IKOM d.o.o. , Zagreb popravak i održavanje plinomjera 
Broj: 2012/S 005-0008545
Usluge  16.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/573 
VG Komunalac d.o.o. , Velika Gorica ZP Titan constructa d.o.o. Zagreb i Grepo commerce d.o.o. , Zagreb isporuka betona 
Broj: 2012/S 002-0005866
Roba  16.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/572 
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podružnica Koprivnica , Koprivnica Ugostiteljski obrt Mario, vl. Nikolina Makvić , Zagreb šumarske usluge 
Broj: 2012/S 002-0018399
Usluge  16.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/571 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Cor d.o.o. , Požega pretraživanje i/ili razminiranje minski zagađenih površina (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0007119
Usluge  16.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/570 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Cesta Varaždin d.d. Varaždin i Zagorje tehnobeton d.d. , Varaždin rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka-građevinski radovi, autocesta Zagreb-Lipovac, poddionica Ivanja Reka-Rugvica 
Broj: N-02-V-152415-301211
Radovi  16.5.2012 Žalba se odbija 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |