Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/912 
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba , Zagreb P.Z. Auto d.o.o. , Velika Gorica kombi vozila za prijevoz dijaliziranih pacijenata 
Broj: 2012/S 002-0027114
Roba  31.7.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/911 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Pleso - Zagreb Hodicon d.o.o. , Koprivnica revizijske usluge 
Broj: 20127S 005-0020264
Usluge  30.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/910 
Grad Šibenik , Šibenik Autobusni prijevoz d.o.o. , Šibenik prijevoz učenika osnovnih škola 
Broj: 2012/S 002-0040963
Usluge  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/909 
Osnovna škola Jelsa , Jelsa Jukić-Dam, obrt za graditeljstvo i usluge, vl. Danijel Jukić , Otok Dalmatinski sanacija južne, istočne, zapadne fasade i stolarije zapadne fasade građevine OŠ Jelsa 
Broj: 2012/S 002-0034205
Radovi  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/908 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Titan d.o.o. , Trenkovo poslovi razminiranja 
Broj: 2012/S 002-0028650
Usluge  30.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/907 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Automont-Transport Belina, obrt, vl. Božidar Belina , Krapinske toplice šatori za očevid 
Broj: 2012/S 002-0030053
Roba  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/906 
6. Maj d.o.o. , Umag ZP Werkos d.o.o., Osijek i Geo-ing d.o.o. Ogulin  građevinski radovi sanacije deponije komunalnog otpada Donji Picudo, Umag 
Broj: 2012/S 002-0021909
Radovi  30.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/905 
Čvorkovac d.o.o. , Dalj Tim-Kušan d.o.o. , Grižane rabljeno specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 16 m3 
Broj: 2012/S 005-0027981
Roba  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/904 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb nadogradnja sustava za arhiviranje, obradu i distribuciju slika i radioloških nalaza (PACS/RIS)  
Broj: 2012/S 002-0038038
Usluge  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/903 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Istraživač d.o.o. , Nuštar poslovi razminiranja 
Broj: 2012/S 002-0028650
Usluge  30.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/902 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Shimadzu d.o.o. , Zagreb digitalni polivalentni teledirigirani RTG uređaj s flat detektorom 
Broj: 2012/S 002-0041097
Roba  30.7.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/901 
Hrvatske vode , Zagreb Regulacije d.o.o. , Split izrada projektne dokumentacije: retencija Rakova noga (Stubičke Toplice), izrada geodetske, geomehaničke, hidrogeološke, geofizičke i seizmološke podloge, idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole 
Broj: 2012/S 002-0033128
Radovi  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/900 
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije , Virovitica Shimadzu d.o.o. , Zagreb color doppler UVZ uređaj 
Broj: 2012/S 002-0033410
Roba  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/899 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek , Osijek Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo građevinski radovi, energetski transformator 150 MVA, TS 220/110 kV Đakovo 
Broj: 2012/S 005-0026422
Radovi  30.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/898 
Sveučilišni računski centar Srce , Zagreb Croatia zdravstveno osiguranje d.d. , Zagreb dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje 
Broj: 2012/S 002-0027179
Usluge  30.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/897 
Hrvatske vode , Zagreb Regulacije d.o.o. , Split izrada projektne dokumentacije: retencija Reka (Donja Stubica), izrada geodetske, geomehaničke, hidrogeološke, geofizičke i seizmološke podloge, idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole 
Broj: 2012/S 002-0033112
Usluge  30.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/896 
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije , Šibenik Hebe d.o.o. , Split induktivno spregnuta plazma, ICP-OES  
Broj: 2012/S 002-0025472
Roba  30.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/895 
Gradska groblja Viktorovac d.o.o. , Sisak Lager Bašić d.o.o. , Zagreb financijski leasing za nabavu mini bagera 
Broj: 2012/S 002-0042290
  30.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/894 
Zračna luka Rijeka d.o.o. , Omišalj Guinault S.A. , Saint-Cyr en Val France zemaljska jedinica napajanja zrakoplova (GPU)  
Broj: 2012/S 005-0018562
Usluge  27.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/893 
Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije , Krapina A.C. Redan d.o.o. , Krapina popravak i održavanje automobila 
Broj: 2012/S 002-0026261
Usluge  27.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/892 
Grad Zagreb , Zagreb PROing d.o.o. , Zagreb izrada tehničke dokumentacije za obnovu toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrada i zamjene dotrajale stolarije  
Broj: 2012/S 002-0019470
Usluge  27.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/891 
Grad Vinkovci , Vinkovci Bodat d.o.o. , Vinkovci rekonstrukcija i dogradnja škole i izgradnje školske dvorane OŠ Nikole Tesle u Mirkovcima-dio radova I etape 
Broj: 2012/S 002-0031785
Radovi  27.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/890 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Zeleni kvadrat d.o.o. Lukarišće, Terrafirma d.o.o. Zagreb, Detektor d.o.o. Vukovar i Nitrat d.o.o. , Čakovec ustupanje poslova razminiranja 
Broj: 2012/S 002-0028650
Usluge  27.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/889 
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji , Osijek Divmar d.o.o. , Osijek toneri za laserske pisače 
Broj: 2012/S 002-0033139
Roba  27.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/888 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Lola Ribar d.d. , Zagreb sanitetski potrošni materijal 
Broj: 2012/S 002-0028937
Roba  27.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/887 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb 007 Miletić d.o.o. , Solin usluge tjelesne zaštite COKP Šibenik  Usluge  26.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/886 
Grad Zagreb , Zagreb Teh-gradnja d.o.o. , Zagreb Jurišićeva 3-sanacija uličnog pročelja i krova ulične zgrade 
Broj: 2012/S 002-0023621
Radovi  26.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/885 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Auto salon Toš d.o.o. , Sesvete servis službenih vozila 
Broj: 2012/S 002-0030240
Usluge  26.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/884 
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije , Šibenik AlphaChrom d.o.o. , Zagreb plinsko-maseni kromatograf (GCMS) za službu ekologije 
Broj: 2012/S 002-0025498
Roba  26.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/883 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb 007 Miletić d.o.o. , Solin usluge tjelesne zaštite COKP Zagvozd  Usluge  26.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/882 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Karlovac , Karlovac Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad građevinski radovi za potrebe Elektre Karlovac (grupa 1, 3, 4, 5) 
Broj: 2012/S 005-0025581
Radovi  26.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/881 
Dom zdravlja Vukovar , Vukovar Mini Major d.o.o. , Zagreb sanitetsko vozilo za prijevoz pacijenata 
Broj: 2012/S 002-0029379
Roba  26.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/880 
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije , Šibenik AlphaChrom d.o.o. , Zagreb induktivno spregnuta plazma, ICP-OES  
Broj: 2012/S 002-0025472
Roba  26.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/879 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb 007 Miletić d.o.o. , Solin usluge tjelesne zaštite COKP Split  Usluge  26.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/878 
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija , Zagreb Sedam IT d.o.o. , Zagreb nabava i implementacija Registra investicija, te potrebne opreme 
Broj: 2012/S 002-0040919
Roba  26.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/877 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Varaždin , Varaždin Dalekovod projekt d.o.o. , Zagreb izrada investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju elektroenergetskih objekata na području Elektre Varaždin 
Broj: 2012/S 005-0029238
Usluge  25.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/876 
Darkom d.o.o. , Daruvar Cras d.o.o. , Osijek nadzorno upravljački sustav (NUS) vodoopskrbnog sustava Daruvar s postavljanjem, instalacijom, ispitivanjem i puštanjem u pogon, 1 faza realizacije 
Broj: 2012/S 005-0035486
Roba  25.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/875 
Virkom d.o.o. , Virovitica ZP AB gradnja d.o.o., Karlovac i Hidring d.o.o. , Karlovac izgradnja uređaja za preradu vode za piće Bikana Virovitica-rekonstrukcija i dogradnja 
Broj: 2012/S 005-0024705
Radovi  25.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/874 
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Asseco SEE d.o.o. , Zagreb usluge tehničke potpore i održavanja informatičkih resursa Ministarstva poljoprivrede na teritoriju RH 
Broj: 2012/S 002-0020144
Usluge  24.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/873 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge CDS-a u poštanskim uredima 
Broj: 2012/S 005-0005879
Usluge  24.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/872 
Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije , Koprivnica Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu 
Broj: 2012/S 002-0027406
Usluge  24.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/871 
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije , Rijeka Građevinarstvo i proizvodnja Rijeka d.d. , Rijeka izvođenje radova na sanaciji ceste i oborinske odvodnje i nogostupa na ŽC 5124, dionica T.L. Stara Gavza D100 
Broj: 2012/S 002-0020183
Radovi  24.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/870 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb RTG uređaj za razbijanje bubrežnih kamenaca-lithotriptor, za KBC Zagreb i KB Dubrava, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: 2012/S 002-0040415
Roba  24.7.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/869 
Zavod za javno zdravstvo Zadar  Shimadzu d.o.o. , Zagreb plinski kromatograf s masenim detektorom-trostruki kvadrupol 
Broj: 2012/S 002-0024894
Roba  24.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/868 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Geotehnika d.o.o. , Selca, Brač ugradnja bešavnih prijelaznih naprava s ispunom reške elastoplastičnom asfaltnom masom i servis prijelaznih naprava tipa polidol, autocesta Bregana-Zagreb-Lipovac 
Broj: N-02-V-151724-291211
Radovi  24.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/867 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje radnika od nesretnog slučaja 
Broj: 2012/S 002-0033948
Usluge  24.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/866 
Gimnazija Karlovac , Karlovac Maraković d.o.o. , Karlovac rekonstrukcija elektroinstalacija školske zgrade 
Broj: 2012/S 002-0033578
Radovi  24.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/865 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb Elektroinstalacijski radovi Marelo , Vid radovi na otklanjanju nedostataka nakon dovršenja i tehničkog pregleda na zgradi SZ-2 na lokaciji Ploče broj 05-OTP/12-05 (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0019218
Radovi  23.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/864 
Agencija za mobilnost i programe EU , Zagreb Tip tours d.o.o. , Zagreb prodaja putnih karata i usluge paket aranžmana  Usluge  23.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/863 
Grad Zadar , Zadar Nikola-R d.o.o. , Zadar roba za potrebe kuhinje 
Broj: 2012/S 002-0027151
Roba  23.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/862 
Požeško-slavonska županija , Požega Emax d.o.o. , Osijek rekonstrukcija postojeće plinske kotlovnice 
Broj: 2012/S 002-0030184
Roba  23.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/861 
Osnovna škola Gradec , Gradec Radnik d.d. , Križevci radovi na izgradnji autobusnog stajališta za potrebe OŠ 
Broj: 2012/S 002-0030008
Radovi  23.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/860 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Business computer systems d.o.o. , Bjelovar proširenje i nadogradnja diskovnog sustava 
Broj: 2012/S 014-0013675
Usluge  23.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/859 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Karaman d.o.o. , Split prijevoz i isporuka vode na otoke Drvenik Veliki i Mali 
Broj: 2012/S 005-0011728
Usluge  23.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/858 
Zdravstvena ustanova Ljekarna Osijek , Osijek Emax d.o.o. , Osijek adaptacija, rekonstrukcija i unutrašnje uređenje Ljekarne Park 
Broj: 2012/S 002-0022707
Radovi  23.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/857 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Varteks trgovina d.o.o. , Varaždin nabava kapa vunenih i šilt 
Broj: 2012/S 002-0021789
Roba  23.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/856 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Senso IS d.o.o. , Zagreb proširenje i nadogradnja diskovnog sustava 
Broj: 2012/S 002-0003394
Usluge  23.7.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/855 
Grad Glina , Glina Gradatin d.o.o. , Sesvete modernizacija sustava javne rasvjete s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša 
Broj: 2012/S 002-0032844
Radovi  20.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/854 
Grad Vodice, , Vodice Gradatin d.o.o. , Sesvete primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete 
Broj: 2012/S 002-0037734
Radovi  20.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/853 
Dom zdravlja Vukovar , Vukovar Cib Commerce d.o.o. , Buzet vozilo za sanitetski prijevoz pacijenata 
Broj: 2012/S 002-0029379
Roba  20.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/852 
Grad Glina , Glina Maraković d.o.o. , Karlovac modernizacija sustava javne rasvjete s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša 
Broj: 2012/S 002-0032844
Usluge  20.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/851 
Dječji vrtići Dubrovnik , Dubrovnik Integra d.o.o. , Metković zamjena vanjskih otvora na objektu DV Pčelica u Mokošici 
Broj: 2012/S 002-0031956
Radovi  20.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/850 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi i pripadnim karticama (SIM kartice za uporabu tih usluga) 
Broj: 2012/S 002-0013376
Usluge  20.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/849 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb Troškovi interneta 
Broj: 2012/S 002-0040682
Usluge  19.7.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/848 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Vinkovci , Vinkovci Brodomerkur d.d. , Split nabava i isporuka niskonaponskih, metalooksidnih odvodnika prenapona 
Broj: 2012/S 005-0023335
Roba  19.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/847 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa , Zagreb Fenix d.o.o. , Slavonski Brod izgradnja građevinske obrtničke škole u Sisku 
Broj: 2012/S 002-0030234
Radovi  19.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/846 
Specijalna bolnica Thalassotherapia , Opatija Fotokemika - nova d.o.o. , Samobor nabava i montaža medicinske opreme za digitalizaciju i printanje radioloških slika te RIS i PACS sustava (hardware i software) 
Broj: 2012/S 002-0031458
Roba  19.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/845 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić ZP Capital ing d.o.o., MHM projekt d.o.o. i ELARH projekt d.o.o. , Zagreb izrada projektno tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad građenjem za poslovnu zgradu Zaprešić d.o.o. i Javnu vatrogasnu postrojbu grada Zaprešića  
Broj: 2012/S 002-0015505
Usluge  19.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/844 
Opća bolnica Pula , Pula Novo analitica d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za transfuziologiju 
Broj: 2012/S 002-0009359
Roba  18.7.2012 Žalba se odbacuje(grupe I-VIII,X)a odbija(grupaIX) 
UP/II-034-02
/12-01/843 
Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba , Zagreb Mi Star d.o.o. , Zagreb vatrogasna zaštitna odijela 
Broj: 2012/S 002-0034568
Roba  18.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/842 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane PP HE Zapad Pogon HE Ozalj , Ozalj SPB Inženjering d.o.o. , Rijeka Zamjena čistilice fine rešetke u HE Ozalj I. 
Broj: 2012/S 005-0025999
  18.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/841 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2012/S 003-0040563
Usluge  18.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/840 
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Primark d.o.o. , Bestovje nabava i instalacija 150 uređaja za sustav nadzora ribarskih plovila s pripadajućim softverom za razmjenu podataka s uređajem 
Broj: 2012/S 002-0020888
Roba  18.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/839 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb-Lučko zamjenski jastučići za numeratore proizvođača Reiner (SR Njemačka), tip numeratora D41 
Broj: 2012/S 002-0031937
Roba  18.7.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/838 
Dom zdravlja Zagreb - zapad , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb medicinska oprema za ginekološku ordinaciju 
Broj: 2012/S 002-0026601
Roba  18.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/837 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Konzalt ing d.o.o. , Zagreb izrada projektno tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad građenjem za poslovnu zgradu Zaprešić d.o.o. i Javnu vatrogasnu postrojbu grada Zaprešića 
Broj: 2012/S 002-0015505
Usluge  18.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/836 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Shimadzu d.o.o. , Zagreb RTG filmovi i kemikalije 
Broj: 2012/S 002-0040157
Roba  17.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/835 
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Palamed d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža medicinske i nemedicinske tipske opreme za potrebe Službe za kirurgiju-odsjeka Traumatologije 
Broj: 2012/S 002-0038367
Roba  17.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/834 
Grad Split, , Split Zadruga Praksa, Pula i Vedran Duplančić , Zagreb natječaj za izradu idejnog programsko-urbanističkog rješenja obuhvata gradskog projekta br. 2: Gradska luka-istočna obala u Splitu  Usluge  17.7.2012 Poništava se postupak natječaja 
UP/II-034-02
/12-01/833 
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet , Zagreb Tele2 d.o.o. , Zagreb mobilna telefonija 
Broj: 2012/S 002-0038563
Usluge  17.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/832 
Bucavac d.o.o. , Primošten Atrik-RI d.o.o. , Rijeka specijalno komunalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada 
Broj: 2012/S 002-0025192
Roba  17.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/831 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Smit commerce d.o.o. , Zagreb kupnja građevinskog materijala 
Broj: 2012/S 002-0029014
Roba  16.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/830 
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Kerschoffset d.o.o. , Zagreb-Lučko tisak propagadnog materijala-grupa A za 2012. godinu 
Broj: 2012/S 002-0019341
Usluge  16.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/829 
Opća bolnica Dubrovnik , Dubrovnik Elastic d.o.o. , Daruvar umjetni dijelovi tijela (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0038482
Roba  16.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/828 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Galea d.o.o. , Sibinj stručni nadzor građenja nad radovima izgradnje školsko sportske dvorane područne OŠ D. Tadijanović u Podcrkavlju, Općina Podcrkavlje, Brodsko-posavska županija 
Broj: 2012/S 002-0013645
Usluge  16.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/827 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Teh gradnja d.o.o Zagreb. i Špatula d.o.o. , Varaždin Hebrangova 6-sanacija uličnog pročelja 
Broj: 2012/S 002-0020719
Radovi  16.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/826 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Černelić d.o.o. , Zagreb uredski namještaj 
Broj: 2012/S 002 0015520
Roba  16.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/825 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Deltron d.o.o. , Split sanacija sustava grijanja 
Broj: 2012/S 005-0025504
Usluge  16.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/824 
Osnovna škola Ljudevita Modeca , Križevci Radnik d.d. , Križevci opskrba plinom 
Broj: 2012/S 002-0018957
Usluge  16.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/823 
Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod , Slavonski Brod ZP Brodska Posavina d.d. Slavonski Brod i Cestar d.o.o. , Slavonski Brod izgradnja cestovne prometnice 
Broj: 2012/S 002-0027636
Radovi  16.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/822 
Ured državne uprave u Istarskoj županiji , Pula Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb telekomunikacijske usluge 
Broj: 2012/S 002-0015020
Usluge  16.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/821 
Jadrolinija , Rijeka Simtec marine d.o.o. , Rijeka brodski komplet sustava za brzu evakuaciju na m/t Mate Balota-MES sustav sa pripadnim pneumatskim splavima, ukupnog kapaciteta 600 osoba 
Broj: 2012/S 002-0038471
Roba  16.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/820 
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Niskogradnja d.o.o. , Pregrada radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području visoke zone Općine Desinić-opskrba vodom naselja Trnovac Desnićki, Grohot, Vrh Vinagorski, Osredel Desnićki, Gora Košnička 
Broj: 2012/S 005-007906
Radovi  16.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/819 
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Siga d.o.o. , Varaždin zaštitna i sigurnosna odjeća 
Broj: 2012/S 002-0016225
Roba  13.7.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/818 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split , Split Ind-Eko d.o.o. , Rijeka sanacija uljnih jama 
Broj: 2012/S 005-0017592
Radovi  13.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/817 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Profi-lab , Zagreb dobava i instalacija aku baterija (po grupama) 
Broj: N-05-V-150471-221211
Roba  13.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/816 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Agro Grom d.o.o. , Samobor četke za čistilice za strojno čišćenje javno prometnih površina 
Broj: 2012/S 002-0032030
Roba  13.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/815 
Promet d.o.o. , Split Gama solaris d.o.o. , Zagreb financijski leasing s financiranjem PDV-a za nabavku 6 novih solo gradsko-prigradskih poluniskopodnih autobusa 
Broj: 2012/S 005-0018048
Usluge  12.7.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/814 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Palamed d.o.o. , Zagreb defibrilatori 
Broj: 2012/S 002-0031839
Roba  12.7.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/813 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Profi-lab , Zagreb akumulatorske baterije uređaja za besprekidno napajanje UPS2 
Broj: 2012/S 002-0010569
Roba  12.7.2012 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |