Poštovani, usljed tehničkih poteškoća u radu web stranice nismo u mogućnosti objavljivati nove sadržaje.
 

Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/1506 
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije , Pregrada A.C. Redan d.o.o. , Krapina osobni automobili (po grupama 
Broj: 2012/S 002-0081327
Roba  23.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1505 
Grad Rab , Rab ZP G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj i Swietelsky B.m.b.H Zagreb  izgradnja cjelokupne infrastrukture (prometnice, odvodnja, elektroenergetika, vodoopskrba i objekti vodovoda - HS, RS I PPV) te uređenje platoa unutar radne zone Mišnjak   Radovi  23.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1504 
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Jadransko osiguranje d.d. Podružnica , Osijek usluge neživotnog osiguranja 
Broj: 2012/S 002-0050939
Usluge  23.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1503 
Općina Lopar , Lopar GPP Mikić d.o.o. , Omišalj vodovod i kanalizacija radne zone Sorinj-sjeverni dio 
Broj: 2012/S 002-0068077
Radovi  23.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1502 
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Xagent d.o.o. , Zagreb nabava i ugradnja opreme, te vršenje građevinsko-strojarskih radova za nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe u Međimurskoj županiji (I. faza) 
Broj: 2012/S 005-0063418
Roba  23.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1501 
Čistoća d.o.o. , Split HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2012/S 002-0080899
Usluge  23.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1500 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Otis Dizala d.o.o. , Zagreb popravak i redovno održavanje dizala 
Broj: 2012/S 002-0047902
Usluge  22.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1499 
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Velebit osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja 
Broj: 2012/S 002-0050939
Usluge  22.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1498 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Karić automobili d.o.o. , Zagreb rezervni dijelovi i održavanje vozila (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0072105
Roba  22.11.2012 Žalba se odbacuje(grupa 1) a odbija (grupa 2 i 3) 
UP/II-034-02
/12-01/1497 
Klinika za ortopediju Lovran , Lovran Lima O.I. d.o.o. , Zagreb ugradbeni umjetni zglobovi (grupa 1 i 2) 
Broj: 2012/S 002-0065026
Roba  22.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1496 
Varkom d.d. , Varaždin Babić d.o.o. , Cestica preuzimanje komunalnog otpada  
Broj: 2012/S 005-0032461
Usluge  22.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1495 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0027067
Usluge  21.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1494 
Jadrolinija , Rijeka ZP Control Engineering d.o.o., Rijeka i Profesionalna elektronika d.o.o. , Rijeka nabava MF/Hf radio stanice na m/t Marko Polo, sa demontažom postojeće radio stanice, dostavom i montažom nove radio stanice, uključujući isporuku s pripadajućom opremom, ishodovanjem potrebnih certifikata, cijenu ugradnje, puštanje u rad i davanje uputstava za rukovanje po sistemu ključ u ruke 
Broj: 2012/S 002-0071983
Roba  21.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1493 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb reagensi i testovi za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu i transplatacijsku biologiju-II 
Broj: 2012/S 002-0048047
Roba  21.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1492 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Nitrat d.o.o. , Čakovec ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja 40/12 MV 
Broj: 2012/S 002-0069269
Usluge  21.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1491 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Viadukt d.d., Zagreb i Spegra inženjering d.o.o. , Split sanacija i zaštita armirano betonske konstrukcije malog luka mosta Krk 
Broj: 2012/S 002-0077008
Radovi  21.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1490 
Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. , Senj Monter - Strojarske montaže d.d. , Zagreb ugradnja 6. filter polja za postizanje punog kapaciteta uređaja temeljem ultrafiltracije s izradom upravljanja uređaja za kondicioniranje vode i povezivanje na NUS  
Broj: 2012/S 005-0069451
Radovi  20.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1489 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Siemens d.d. , Zagreb digitalno motorizirani RTG uređaj s C-lukom 
Broj: 2012/S 002-0077656
Roba  20.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1488 
Grad Zagreb , Zagreb Siga d.o.o. , Varaždin radno-zaštitna odjeća za postrojbe opće namjene civilne zaštite 
Broj: 2012/S 002-0051924
Roba  20.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1487 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje , Rijeka Protect d.o.o. , Rijeka tjelesna zaštita 
Broj: 2012/S 005-0062486
Usluge  20.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1486 
Grad Sisak , Sisak Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb cjelokupno telekomunikacijsko rješenje u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0080217
Usluge  20.11.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1485 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb GDi Gisdata d.o.o. , Zagreb izrada WebGIS portala za BCP 
Broj: 2012/S 002-0079665
Usluge  20.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1484 
Narodne novine d.d. , Zagreb Hedom d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija i prenamjena objekta tiskare 
Broj: 2012/S 002-0051501
Radovi  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1483 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Pama-kod d.o.o. , Zagreb produkcija televizijske emisije: Putem europskih fondova 
Broj: 2012/S 002-0020065656
Usluge  19.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1482 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Salesianer Miettex Lotos d.o.o. , Zagreb najam zaštitne radne odjeće za podružnicu Zagrebparking 
Broj: 2012/S 002-0053224
Roba  19.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1481 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Zuccon d.o.o. , Zagreb RTG aparat-1 komplet 
Broj: 2012/S 002-0050187
Roba  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1480 
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb telekomunikacijske usluge - javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0061027
Usluge  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1479 
KD Autotrolej d.o.o. , Rijeka Finvest Corp d.d. , Čabar rezervni dijelovi WEBASTO-SPHEROS 
Broj: 2012/S 005-0068775
Roba  19.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1478 
Istarska županija , Pula Sliv-oprema d.o.o. , Zagreb nabava, isporuka i montaža školskog namještaja za osnovne i srednje škole (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0058764
Roba  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1477 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Siemens d.d. , Zagreb isporuka i montaža radiološkog CT uređaja sa minimalno 16 reda detektora i minimalno 16 slojeva po rotaciji 
Broj: 2012/S 002-0077076
Roba  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1476 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Shimadzu d.o.o. , Zagreb RTG aparat-1 komplet 
Broj: 2012/S 002-0050187
Roba  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1475 
Komunalno d.o.o. , Vrgorac ZP Pomak d.o.o., Split, Aequitas d.o.o. Split i Geoprojekt d.d. , Split rekonstrukcija vodozahvata, crpnih stanica Banja, Vrgorac i Butina 
Broj: 2012/S 005-0058362
Radovi  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1474 
Zadarska županija , Zadar Sokol Marić d.o.o. , Zagreb privatna zaštita osoba i imovine  Usluge  19.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1473 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek , Osijek Telenerg d.o.o. , Zagreb TS 110/35/10 kV Požega zamjena sekundarnih sustava (projektiranje i razvodi pomoćnih napona), Grupa 1 
Broj: 2012/S 005-0058968
Usluge  16.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1472 
Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba , Zagreb Obiteljsko gospodarstvo kunićarska farma, vl. Dražen Novak , Veliko Trojstvo živi kunići 
Broj: 2012/S 002-0064158
Roba  16.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1471 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb sigurnosne plombe s 2D DataMatrix kodom 
Broj: 2012/S 002-0049638
Roba  16.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1470 
Opća bolnica Pula , Pula Shimadzu d.o.o. , Zagreb sustav za digitalizaciju radioloških slika, diagnosticiranje i snimanje radioloških slika na CD i DVD medije 
Broj: 2012/S 002-0060521
Roba  16.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1469 
Thalassotherapia-Crikvenica, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju , Crikvenica Sinel telekomunikacije d.o.o. , Labin telefonska centrala 
Broj: 2012/S002-0065755
Roba  15.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1468 
Općina Ston  S.T.P. d.o.o. , Zagreb kontejner za komunalni otpad, zapremnine 1100 l, metalni, vruće cinčani 
Broj: 2012/S 002-0078461
Roba  15.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1467 
Općina Konavle , Konavle Zagorje-tehnobeton d.d. , Varaždin izgradnja Doma za stare i nemoćne Gruda 
Broj: 2012/S 002-0056325
Radovi  15.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1466 
Grad Zagreb , Zagreb Geoconsult-MTM d.o.o. , Đurđevac geodetsko snimanje objekata 
Broj: 2012/S 002-0056560
Usluge  15.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1465 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Olympus d.o.o. , Zagreb UVZ aparat za odjel nuklearne medicine-1 komplet 
Broj: 2012/S 002-0053516
Roba  15.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1464 
Dom zdravlja Šibenik , Šibenik Sanitaria dental d.o.o. , Zagreb zubarski potrošni materijal 
Broj: 2012/S 002-0061847
Roba  15.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1463 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., PP Osijek , Osijek Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb TS 110/35/10 kV Požega zamjena sekundarnih sustava (projektiranje i razvodi pomoćnih napona), po grupama 
Broj: 2012/S 005-0058968
Usluge  15.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1462 
Krakom d.o.o. , Krapina Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik izgradnja hidrostanice Đurmanec 
Broj: 2012/S 005-0077266
Radovi  14.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1461 
Krakom d.o.o. , Krapina Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik VS Hromec i CS Hromec-elektroinstalaterski radovi 
Broj: 2012/S 005-0077343
Radovi  14.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1460 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Feliks regulacija d.o.o. , Slavonski Brod rekonstrukcija državne ceste D525 na dionici 001, dužine 1440 m; Sibinj-Slobodnica 
Broj: 2012/S 002-0044020
Radovi  14.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1459 
Komunalac d.o.o. , Samobor Croatia Chartering d.o.o. , Rijeka sol za posipavanje cesta 
Broj: 2012/S 002-0058651
Roba  14.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1458 
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Storm computers d.o.o. , Zagreb isporuka i instaliranje računala i računalne opreme 
Broj: 2012/S 002-0067256
Roba  14.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1457 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Tepih centar d.o.o. , Zagreb postavljanje specijalnih podova u zgradi internističko-pedijatrijskog paviljona 
Broj: 2012/S 002-0066652
Radovi  13.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1456 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice , Varaždinske Toplice Mides Zagreb d.o.o. , Zagreb uređaji za dijagnostiku (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0062047
Roba  13.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1455 
Hrvatski registar brodova , Split VIPnet d.o.o. , Zagreb usluga mobilne telefonije 
Broj: 2012/S 002-0068562
Usluge  13.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1454 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Tehnomobil d.o.o. , Zagreb RTG uređaji 
Broj: 2012/S 005-0064031
Roba  13.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1453 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga prijenosa podataka 
Broj: 2012/S 005-0074890
Usluge  13.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1452 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Tehnoguma d.o.o. , Zagreb postavljanje specijalnih podova u zgradi internističko-pedijatrijskog paviljona 
Broj: 2012/S 002-0066652
Radovi  13.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1451 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice , Varaždinske Toplice Medicem-servis d.o.o. , Zagreb uređaji za dijagnostiku (grupa 1 i 2) 
Broj: 2012/S 002-0062047
Roba  13.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1450 
Grad Orahovica , Orahovica ZP Siemens d.d., Zagreb i EL REM d.o.o. , Zagreb nabava opreme i ugradnja za Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u Gradu Orahovici 
Broj: 2012/S 002-0057556
Roba  12.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1449 
Studentski centar Karlovac , Karlovac Capital ing d.o.o. , Zagreb izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju postojeće zgrade u studenski dom 
Broj: 2012/S 002-0067800
Usluge  12.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1448 
Financijska agencija , Zagreb itSoft d.o.o. , Jastrebarsko VMware licence za eServise  
Broj: 2012/S 002-0059507
Roba  12.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1447 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Tapos d.o.o. , Osijek postavljanje specijalnih podova u zgradi internističko-pedijatrijskog paviljona 
Broj: 2012/S 002-0066652
Radovi  12.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1446 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, Pogon HE Dubrovnik , Dubrovnik Projektni biro Split d.o.o , Split izrada dokumentacije i projektantski nadzor zamjene 220 kV postrojenja unutar HE Dubrovnik 
Broj: 2012/S 005-0060768
Usluge  12.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1445 
Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije , Krapina MS Design d.o.o. , Novo Čiče vozila za sanitetski prijevoz 2 kom. 
Broj: 2012/S 002-0057498
Roba  12.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1444 
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Shimadzu d.o.o. , Zagreb jednogodišnje servisno održavanje radiološke opreme Shimadzu 
Broj: 2012/S 002-0066449
Usluge  12.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1443 
Vode Jastrebarsko d.o.o. , Jastrebarsko PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik sanacija crpnih stanica na izvorištu Hrašće 
Broj: 2012/S 005-0060021
Radovi  12.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1442 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Johnson & Johnson S.E. d.o.o. , Zagreb sprave za prijelome, vijci, pločice, sistemi za fiksaciju vijaka i pločica i medicinski cementi (Podloga 1)  Roba  12.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1441 
Državna geodetska uprava , Zagreb GDi Gisdata d.o.o. , Zagreb usluge osnovnog i proširenog održavanja aplikacijskog sustava Vekoria@DKP 
Broj: 2012/S 015-0075903
Usluge  12.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1440 
Međimurje-plin d.o.o. , Čakovec Elkom d.o.o , Ivanec rekonstrukcija i izgradnja plinovoda u Čakovcu, Grabrovniku i Nedelišću 
Broj: 2012/S 005-0063007
Radovi  12.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1439 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Lost d.o.o , Zagreb sitni inventar, potrošni materijal i ugradbeni dijelovi u informatici 
Broj: 2012/S 002-0047121
Roba  12.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1438 
Općina Tkon , Tkon Ceste Zadarske županije d.o.o. , Zadar izgradnja pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje Borovnjak 
Broj: 2012/S 002-0069605
Radovi  9.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1437 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za termoelektrane TE Sisak , Sisak Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb administrativne usluge za ruske specijaliste sukladno Zakonu o strancima kod izgradnje kombi-kogeneracijske elektrane BLOK C u TE Sisak  
Broj: 2012/S 005-0050298
Usluge  9.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1436 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Werkos d.o.o. , Osijek građevinski radovi sanacije usjeka u km 140+130 (lijeva strana) na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik 
Broj: 2012/S 002-0076165
Radovi  8.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1435 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Kalos" , Vela Luka Straževac d.o.o. , Babino Polje rekonstrukcija vertikale u stacionaru bolnice 
Broj: 2012/S 002-0060121
Radovi  8.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1434 
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Dawcul Limited , Berkshire, UK zamjenska vertikalne centrifugalne višestupanjske uronjene pumpe za RTK 
Broj: 2012/S 005-0067554
Roba  7.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1433 
Jadrolinija , Rijeka Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. , Mali Lošinj godišnji remont na m/t Marko Polo   Usluge  7.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1432 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja , Zagreb Abit d.o.o. , Varaždin cjelovito rješenje za informatizaciju i automatizaciju procedure donošenja akata i administrativno tehničke obrade predmeta - e-dozvola, te integracija sa informacijskim sustavom prostornog uređenja 
Broj: 2012/S 002-0017132
Roba  7.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1431 
Hrvatske vode , Zagreb Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb usluge pošumljavanja dijela odsjeka 25a u Gospodarskoj jedinici Sava, Slavonski Šamac 16,7 ha (inspekcijski nalog)  
Broj: 2012/S 002-0029459
Usluge  6.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1430 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Dalani d.o.o. , Zagreb BIS programsko rješenje 
Broj: 2012/S 002-0044234
Usluge  6.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1429 
Grad Grubišno Polje , Grubišno Polje Solektra d.o.o. , Nedelišće instalacija solarne elektrane 
Broj: 2012/S 002-0067823
Radovi  6.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1428 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Novo analitica d.o.o. , Zagreb reagensi i testovi za potrebe laboratorija-X 
Broj: 2012/S 002-0045945
Roba  6.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1427 
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji , Rijeka Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga pristupa internetu i prijenosa podataka 
Broj: 2012/S 002-0075870
Usluge  6.11.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1426 
Financijska agencija , Zagreb S&T Hrvatska d.o.o. , Zagreb redovno mjesečno održavanje informatičke opreme IBM RISC poslužitelja s pripadajućom perifernom opremom i AIX sistemskom programskom podrškom i usluge podrške poslovima sistemske administracije proizvoda SAP, Oracle baze podataka i IBM AIX operativnog sustava 
Broj: 2012/S 002-0048286
Usluge  6.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1425 
Zagrebačka županija , Zagreb Autoturist Samobor d.o.o. , Samobor prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 27) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  6.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1424 
Grad Zagreb , Zagreb Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik fotokopirni uređaji 
Broj: 2012/S 002-0075559
Roba  6.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1423 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge fizičko-tehničke zaštite II  Usluge  5.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1422 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge fizičko tehničke zaštite I  Usluge  5.11.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1421 
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet , Zagreb Vodolim, završni radovi u građevinarstvu i trgovina, vl. Katarina Brundula , Donja Stubica adaptacija laboratorija na Zavodu za Veterinarsku patologiju 
Broj: 2012/S 002-0058104
Radovi  5.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1420 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb armirano betonski stupovi za mreže srednjeg napona 
Broj: 2012/S 005-0067768
Roba  5.11.2012 Pon. se izmjena dijela dok. i ispravak objave 
UP/II-034-02
/12-01/1419 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb armirano betonski stupovi za mreže niskog napona 
Broj: 2012/S 005-0067783
Roba  5.11.2012 Pon. se izmjena dijela dok. i ispravak objave 
UP/II-034-02
/12-01/1418 
Sveučilišni računski centar Srce , Zagreb Croatia zdravstveno osiguranje d.d. , Zagreb dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje 
Broj: 2012/S 002-0027179
Usluge  2.11.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1417 
Jadrolinija , Rijeka Leda d.o.o. , Korčula nabava četiri ro ro putnička broda 
Broj: 2012/S 002-0048372
Roba  2.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1416 
LIP-KOM d.o.o. , Lipovljani Carin d.o.o. , Zagreb izgradnja kolektora Ko-3 otpadnih voda naselja Lipovljani 
Broj: 2012/S 005-0027675
Radovi  2.11.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1415 
Vodovod Labin d.o.o. , Labin ZP Loveco d.o.o.,Rijeka, Benčić d.o.o.,Rovinj i Adeptio d.o.o., Mošćenička Draga  rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Potpićnu 
Broj: 2012/S 005-0061560
Radovi  2.11.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1414 
Grad Zagreb , Zagreb ZP IPZ-niskogradnja d.o.o., VPS-inženjering d.o.o., ŽPD d.d., Lipa L.P. d.o.o., IPT-inženjering d.o.o., MHM-projekt d.o.o., Građevinski fakultet , Zagreb izrada glavnog i izvedbenog projekta za potvrdu glavnog projekta za građenje Sarajevske ceste s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora 
Broj: 2012/S 002-0026361
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1413 
Zagrebačka županija , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 23) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1412 
Zagrebačka županija , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 20) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1411 
Zagrebačka županija , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 27) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1410 
Zagrebačka županija , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 13) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1409 
Zagrebačka županija , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 7) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1408 
Zagrebačka županija , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 2) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1407 
Zagrebačka županija , Zagreb Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 5) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |