Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/740 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac uredski namještaj (grupa 4. i 5.) 
Broj: 2013/S 002-0013379
Roba  13.5.2013 Žalba se odbac.(gr.5)i pon.se dio Odl.(gr. 1.i 4.) 
UP/II-034-02
/13-01/739 
Grad Sveta Nedelja , Sveta Nedelja Redox d.o.o. , Zagreb nabava i montaža opreme za dječja igrališta na području grada Svete Nedelje 
Broj: 2013/S 002-0029172
Roba  13.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/738 
Vir održavanje d.o.o. , Vir Maraković d.o.o. , Karlovac nabava i isporuka materijala za javnu rasvjetu 
Broj: 2013/S 002-0025591
Roba  13.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/737 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ETI Inženjering d.o.o. , Zabok nastavak radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Stjepan Radić u Brestovcu Orehovečkom, Općina Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija  Radovi  13.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/736 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medika d.d. , Zagreb materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezinficijensi) 
Broj: 2013/S 002-0025206
Roba  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/735 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Koming elektronic d.o.o. , Sv. Ivan Zelina uredski namještaj (grupa 1.) 
Broj: 2013/S 002-0013379
Roba  13.5.2013 Žalba se odbac.(gr.5)i pon.se dio Odl.(gr. 1.i 4.) 
UP/II-034-02
/13-01/734 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Kamen-Psunj d.o.o. , Okučani kameni agregati (po grupama) 
Broj: 2013/S 005-0008954
Roba  13.5.2013 Žalba se odbac. gr.1,5 i 7, a odbija gr.2,4,6 i 8 
UP/II-034-02
/13-01/733 
Vir održavanje d.o.o. , Vir Šare d.o.o. , Zemunik Donji nabava i isporuka materijala za javnu rasvjetu 
Broj: 2013/S 002-0025591
Roba  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/732 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb Iceberg International trading d.o.o. , Zagreb nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora-faza 1. (grupa 10) 
Broj: 2013/S 002-0005838
Usluge  13.5.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/731 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb kardiološki RTG sustavi za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, sa isporukom, montažžom, servisiranjem i održžavanjem u punoj funkciji  
Broj: 2013/S 002-0039604
Roba  10.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/730 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Schwarzl d.o.o. , Glina kameni agregati (grupa 1. i 5.) 
Broj: 2013/S 005-0008954
Radovi  10.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/729 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Velički kamen d.o.o. , Velika kameni agregati (po grupama) 
Broj: 2013/S 005-0008954
Radovi  10.5.2013 Žalba se odbacuje gr.1,2,4,5,6 i 8, a odbija gr.7 
UP/II-034-02
/13-01/728 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje , Rijeka Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad spojni i ovjesni pribor za Sn Nadzemnu mrežu - Elektroprimorje Rijeka, Elektroistra Pula, Elektrolika Gospić 
Broj: 2013/S 005-0023730
Roba  10.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/727 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb ZP Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb i Infomedica d.o.o. Split  nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora-faza 1. (grupa 10) 
Broj: 2013/S 002-0005838
Usluge  10.5.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/726 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb kardiološki RTG sustavi za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: 2013/S 002-0039604
Roba  10.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/725 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Tele2 d.o.o. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2013/S 002-0025933
Usluge  9.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/724 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb ZP GNP Termomont d.o.o. Zagreb, Vodotehnika d.d., Zagreb, Sokol d.o.o., Vinkovci i Cjevomont d.o.o. , Kutina građevinski, strojarski, izolaterski i elektro radovi na zamjeni vrelovoda Kruge u gradu Zagrebu 
Broj: 2013/S 005-0015310
Radovi  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/723 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Palir d.o.o. , Zagreb izvođenje građevinskih, strojarskih, izolaterskih i elektro radova na hitnim intervencijama 
Broj: 2013/S 005-0012556
Radovi  9.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/722 
Komunalni centar Ivanić Grad d.o.o. , Ivanić Grad Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad radovi na izgradnji plinovoda, vodovoda i uređenje Etanske ceste 
Broj: 2013/S 002-002-0029216
Radovi  9.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/721 
Županijska uprava za ceste Split , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje radova izvanrednog održavanja LC 67074 (Klis-Rupotina-Solin)  Radovi  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/720 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP GP Krk d.d., Krk, Viadukt d.d., Zagreb i Strabag d.o.o. , Zagreb izgradnja I. (Rujevica-Marinići), II. (Marinići-Viškovo) i III. (Viškovo-Marčelji) etape državne ceste, čvor Marčelji (nova A7)-Viškovo-Rujevica (A7)-građevinski radovi i prelaganje instalacija 
Broj: 2012/S 002-0089564
Radovi  9.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/719 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2013/S 002-0016458
Usluge  9.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/718 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Salus-med d.o.o. , Zagreb ugradbeni potrošni materijal 1 za 2013. godinu (grupa 9) 
Broj: 2013/S 002-0016821
Roba  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/717 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb Conscius d.o.o. , Zagreb nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora-faza 1. (grupa 2) 
Broj: 2013/S 002-0005838
Usluge  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/716 
Komunalac Sisak d.o.o. , Sisak Chromos-svjetlost d.o.o. , Lužani boje za označavanje ceste 
Broj: 2013/S 002-0024971
Roba  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/715 
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0021016
Usluge  9.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/714 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Auto Grifon d.o.o. , Zagreb servisi i popravci vozila (grupa 1) 
Broj: 2013/S 002-0028240
Usluge  8.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/713 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ , Križ ZP Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Zagreb i Energonova d.o.o., Zagreb  ispitivanje sigurnosti opreme za rad, radnog prostora, vatrodojavnih sustava, te ostale inženjering usluge vezane uz sigurnost na radu 
Broj: 2013/S 005-0027722
Usluge  8.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/712 
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske , Zagreb AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i objekata  Usluge  8.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/711 
Hrvatska narodna banka , Zagreb Tehničar-copyservis d.o.o. , Zagreb održavanje fotokopirnih aparata (grupa 2) 
Broj: 2013/S 002-00229012
Usluge  8.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/710 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb sigurnosne plombe s 2D DataMatrix kodom 
Broj: 2013/S 002-0025219
Roba  8.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/709 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Elektroprojekt projektiranje konzalting i inženjering d.d. , Zagreb izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte u razdoblju 2013. do 2015. godine  
Broj: 2013/S 005-0025912
Usluge  7.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/708 
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar City EX d.o.o. , Zagreb nabava univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0040230
Usluge  7.5.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/707 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu 
Broj: 2013/S 002-0039799
Usluge  7.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/706 
Sisački vodovod d.o.o. , Sisak IKOM d.o.o. , Zagreb Pilot projekt-daljinsko očitanje vodomjera 
Broj: 2013/S 005-0039855
Roba  7.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/705 
Agencija za investicije i konkurentnost , Zagreb Grafing, vl. Siniša Cizel , Zagreb usluge tiskanja 
Broj: 2013/S 002-0022067
Usluge  7.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/704 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Šare d.o.o. , Zemunik Donji kućni priključno mjerni ormarići (grupa 3.)  Roba  7.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/703 
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji , Čakovec HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge - zamjenske, ostale i dopunske  
Broj: 2013/S 002-0028442
Usluge  7.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/702 
Sveučilište u Zadru , Zadar VIPnet d.o.o. , Zagreb usluge povezivanja u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži  
Broj: 2013/S 002-0039470
Usluge  7.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/701 
Hrvatske vode , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb studija utjecaja na okoliš za izgradnju lijevog nasipa rijeke Save od ušća Lužnice do ušća Sutle 
Broj: 2013/S 002-0023808
Usluge  7.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/700 
Agencija za investicije i konkurentnost , Zagreb Svilan d.o.o. , Bjelovar usluge tiskanja 
Broj: 2013/S 002-0022067
Usluge  7.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/699 
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb telekomunikacijske usluge 
Broj: 2013/S 002-0039182
Usluge  6.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/698 
Thalassotherapia , Opatija Shimadzu d.o.o. , Zagreb kontrastna sredstva za radiološke uređaje CT i MR 
Broj: 2013/S 002-0039973
Roba  6.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/697 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Telur d.o.o. Zagreb i EL-EN Solutions d.o.o. , Zagreb srednjenaponski sklopni blokovi s prekidačem u transformatorskom polju (grupa 2., 4. i 5.) 
Broj: 2013/S 005-0003667
Roba  6.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/696 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Primula company d.o.o. , Solin usluge čišćenja 
Broj: 2013/S 002-0015076
Usluge  6.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/695 
Institut za oceanografiju i ribarstvo , Split Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje istraživačkog broda BIOS DVA za 2013. godinu  
Broj: 2013/S 002-0009537
Usluge  6.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/694 
Opća županijska bolnica , Pakrac P.A.K. Konstruktor d.o.o. , Pakrac uređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema OŽB Pakrac 
Broj: 2013/S 002-0026467
Radovi  6.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/693 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb PricewaterhouseCoopers d.o.o. , Zagreb usluge savjetovanja vezane uz restrukturiranje HP-Hrvatska pošta d.d. 
Broj: 2013/S 005-0026469
Usluge  6.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/692 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb Git d.o.o. , Varaždin nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora-faza 1. (grupa 4) 
Broj: 2013/S 002-0005838
Usluge  6.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/691 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Kemoboja - Dubrava d.o.o. , Zagreb uljna boja, sprej doze  Roba  3.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/690 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Z.O. građenje, Zagreb i Geo media d.o.o., Zagreb  proširenje mosta na cesti Zagreb - Pisarovina kod oteretnog kanala Sava - Odra 
Broj: 2013/002-0038714
Radovi  3.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/689 
Općina Rogoznica , Rogoznica Romano, obrt za zemljane radove i iznajmljivanje, vl.Anđelko Poljičanin , Trogir izgradnja protupožarne ceste oko vojarne Zečevo - Općina rogoznica  Radovi  3.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/688 
Lučka uprava Split , Split Citroen servis i prodaja Radić d.o.o. , Slavonski Brod nabava-kupnja dva (2) osobna automobila  Roba  3.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/687 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za termoelektrane TE Sisak , Sisak Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izrada temelja i nosača oklopljenih vodova (sabirnica) BLOKA C u termoelektrani Sisak 
Broj: 2012/S 005-0094995
Radovi  2.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/686 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Ekonerg d.o.o. , Zagreb usluge izrade glavnog na razini izvedbenog projekta za magistralni plinovod Zlobin-Omišalj DN 1000/100  
Broj: 2013/S 005-0020835
Usluge  2.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/685 
Grad Vinkovci , Vinkovci AKD - Zaštita d.o.o. , Zagreb usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u gradskoj upravi grada Vinkovaca  Usluge  2.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/684 
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb mobilna telefonija 
Broj: 2013/S 002-0036864
Usluge  2.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/683 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Eudora Let d.o.o. , Vodice usluga prskanja iz zraka/avionima 
Broj: 2013/S 002-0013857
Usluge  2.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/682 
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek , Osijek ZP Nirosta d.o.o., Osijek i Instos d.o.o., Osijek  revitalizacija postrojenja za kemijsku pripremu vode u Pogonu Osijek 
Broj: 2013/S 005-0024897
Radovi  2.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/681 
Centar za socijalnu skrb Varaždin , Varaždin HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb zamjenske poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0037993
Usluge  2.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/680 
Istarski domovi zdravlja , Pula MS Design d.o.o. , Novo Čiče sanitetska vozila  Roba  2.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/679 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0038122
Usluge  2.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/678 
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija , Zagreb Esco management d.o.o. , Koprivnica pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava skupa zgrada dječjeg vrtića Varaždin i Prve osnovne škole  
Broj: 2013/S 002-0016457
Usluge  2.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/677 
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije , Rijeka ZP Oikos d.o.o.,Kamnik i Consensus d.o.o.,Ljubljana, Slovenija  izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. - 2020. 
Broj: 2013/S 002-0018537
Usluge  2.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/676 
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije , Rijeka Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. , Zagreb opskrba prirodnim plinom 
Broj: 2013/S 015-0038480
Roba  30.4.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/675 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb ZP Corruptor do.o., Petrova Gora i Gradex &Co d.o.o., Zabok  sanacija betonske obloge sjevernih tunela Trsat, Škurinje I i Škurinje II  
Broj: 2013/S 002-0020855
Radovi  30.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/674 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG , Munchen, Njemačka prednapeti armirano betonski kolosiječni pragovi s kompletnm elastičnim kolosiječnim pričvrsnim priborom  
Broj: 2012/S 005-0056439
Roba  30.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/673 
Financijska agencija , Zagreb ZP S&T Hrvatska d.o.o., Zagreb, Comping d.o.o., Zagreb, Croz d.o.o., Zagreb i Recro-net d.o.o. , Zagreb nabava ITSM alata i uspostava sustava za upravljanje IT procesima i uslugama  
Broj: 2012/S 002-0095553
Usluge  30.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/672 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb oprema za sustave protuprovale 
Broj: 2013/S 002-0022117
Roba  30.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/671 
Grad Zagreb , Zagreb Vindija d.d. , Varaždin prehrambeni artikli za potrebe dječjih vrtića Grada Zagreba (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0008203
Roba  30.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/670 
HEP-Nastavno obrazovni centar , Velika Obrt Nena, vl. Nevenka Bošnjaković , Velika usluge čišćenja uredskih i otvorenih prostora 
Broj: 2013/S 002-0025085
Usluge  30.4.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/669 
Opća bolnica Hrvatski ponos Knin , Knin Stoma medical d.o.o. , Zagreb medicinski potrošni materijal za 2013. godinu (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0034708
Roba  29.4.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/668 
Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije , Slavonski Brod Labomar d.o.o. , Zagreb testni sistemi  
Broj: 2013/S 002-0017800
Roba  29.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/667 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za termoelektrane, Pogon Kombi termoelektrana Jertovec, , Konjšćina Croatia pumpe nova d.o.o. , Karlovac nabava i ugradnja napojne crpke kotla utilizatora KU 2 
Broj: 2013/S 005-0022897
Roba  29.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/666 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak , Sisak ZIRS učilište, Ustanova za obrazovanje odraslih , Zagreb stručno osposobljavanje za zavarivača TIG postupkom (grupa III)  Usluge  29.4.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/665 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Lav studio d.o.o. , Pula rasvjetna tijela i pribor po grupama: A) uređaji efekt rasvjete, B) scenski video projektor, C) led rasvjeta za ENG ekipe, D) rasvjetna tijela i pribor 
Broj: 2013/S 002-0034694
Roba  29.4.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/664 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Osijek , Osijek Izo-Građenje Konzalting d.o.o , Osijek sanacija ravnih krovova  Radovi  29.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/663 
Ured Predsjednika RH  P.E.S. - Zagreb d.o.o. , Zagreb odlikovanja 
Broj: 2013/S 002-0018922
Roba  29.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/662 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb ZP Narodne novine d.d., Zagreb, King ICT d.o.o., Zagreb i Fokus d.o.o., Zagreb  nabava uredskog materijala (uključivo toneri i tinte) za 2013. i 2014. godinu (grupa A: uredski potrošni materijal)  Roba  29.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/661 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb OT - Optima Telekom d.d. , Zagreb fiksna telefonija 
Broj: 2012/S 005-0094157
Usluge  29.4.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/660 
Ministarstvo kulture , Zagreb ZP Audio Video Consulting d.o.o.,Lučko - Zagreb i Dcinex d.o.o., Lučko - Zagreb  opremanje nezavisnih kinodvorana u Republici Hrvatskoj digitalnom kino opremom  
Broj: 2012/S 002-0088427
Roba  29.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/659 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Zagorje-tehnobeton d.d. , Varaždin prednapeti armirano betonski kolosiječni prag s kompletnim elastičnim kolosiječnim pričvrsnim priborom  
Broj: 2012/S 005-0056439
Roba  29.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/658 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Elektroprojekt projektiranje konzalting i inženjering d.d. , Zagreb izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte u razdoblju 2013. do 2015. godine 
Broj: 2013/S 005-0025912
Usluge  29.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/657 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb Geodetski zavod d.d. , Osijek izrada osnovnih prostornih podataka za potrebe praćenja i kontrole stanja poljoprivrednih površina uključujući automatizaciju procesa identifikacije  
Broj: 2012/S 002-0093965
Usluge  29.4.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/656 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Possehl posebne gradnje d.o.o. , Jastrebarsko sanacija tunelske obloge dovodnog tunela 
Broj: 2013/S 005-0036897
Radovi  29.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/655 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb ZP Novi ured d.o.o.,Lučko, Stublić impex d.o.o.,Sesvete i Senso profi d.o.o.,Zagreb  nabava uredskog materijala (uključivo toneri i tinte) za 2013. i 2014. godinu (grupa B: toneri i ostali informatički potrošni materijal) 
Broj: 2012/S 002-0091392
Roba  26.4.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/654 
Grad Požega , Požega Piano centar Zagreb d.o.o. , Zagreb glazbeni instrumenti i glazbena oprema 
Broj: 2013/S 002-0035750
Roba  26.4.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/653 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode , Zagreb Labena d.o.o. , Zagreb sistem za dobivanje ultra čiste vode 
Broj: 2013/S 002-0012789
Roba  26.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/652 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Gajeta d.o.o. , Zagreb usluge zbrinjavanja infektivnog i potencijalno infektivnog otpada 
Broj: 2013/S 002-0035356
Usluge  26.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/651 
Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka , Zagreb Bauerfeind d.o.o. , Zagreb pomagala za inkontinenciju 
Broj: 2013/S 002-0026167
Roba  26.4.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/650 
Grad Đakovo , Đakovo Sanitacija Osijek d.d. , Petrijevci dezinsekcija na području grada Đakova u 2013. godini  Usluge  25.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/649 
Sveučilište u Zagrebu , Zagreb Digimark d.o.o. , Zagreb filmske i video usluge - produkcija informativnog filma/videa  Usluge  25.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/648 
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb nabava aparata za gašenje požara  
Broj: 2013/S 005-0019903
Roba  25.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/647 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , Zagreb Geoprojekt d.o.o. , Zagreb izrada osnovnih prostornih podataka za potrebe praćenja i kontrole stanja poljoprivrednih površina uključujući automatizaciju procesa identifikacije   Usluge  25.4.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/646 
Kombel d.o.o. , Belišće Gradatin d.o.o. , Sesvete podzemni spremnici, zapremnine 3000 litara i 5000 litara s ugradnjom i nadzorom 
Broj: 2013/S 002-0035884
Roba  25.4.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/645 
Grad Sisak , Sisak Montcogim-plinara d.o.o. , Sveta Nedelja opskrba plinom 
Broj: 2013/S 002-0021843
  24.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/644 
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb nabava digitalnog mamografskog uređaja i digitalne RTG snimaone 
Broj: 2013/S 002-0034173
Roba  24.4.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/643 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Salon bankarske opreme-Ozimec d.o.o. , Zagreb nabava neprobojnih pregrada i interlocking vrata 
Broj: 2013/S 002-0014219
Roba  24.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/642 
Grad Zagreb , Zagreb Tempera d.d. , Zagreb soboslikarski i ličilački radovi u objektima mjesne samouprave 
Broj: 2013/S 002-0015857
Radovi  24.4.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/641 
Fond za naknadu oduzete imovine , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0035347
Usluge  24.4.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |