Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/1714 
Grad Hvar , Hvar Odvjetnik Ivan Jonjić , Hvar pružanje pravnih usluga u trajanju od 12 mjeseci  Usluge  23.10.2013 Obustavlja se postupak i poništava se Odluka 
UP/II-034-02
/13-01/1713 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-odvojena nabava grupa predmeta nabave za područje UŠP Ogulin (grupe: 001 i 002), UŠP Delnice (grupe: 001-052), UŠP Senj (grupe: 001-006) i UŠP Buzet 
Broj: 2013/S 002-0066903
Usluge  23.10.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/1712 
Osječko-baranjska županija , Osijek Finera d.o.o. , Zagreb nabava digitalnih RTG uređaja ortopantomograma  Roba  23.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1711 
Narodne novine d.d. , Zagreb ZP IN2d.o.o., Zagreb i Qualia poslovna rješenja d.o.o., Zagreb  nabava, implementacija i održavanje usluge izrade programskog rješenja za poslovnu analizu i izvještavanje 
Broj: 2013/S 002-0077589
Usluge  22.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1710 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Signalinea d.o.o. , Rijeka postavljanje čeličnih zaštitnih ograda   Radovi  22.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1709 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Bjelovar , Bjelovar Proklima-tim d.o.o. , Zagreb uredski namještaj 
Broj: 2013/S 005-0078234
Roba  22.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1708 
Grad Novska , Novska HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb zamjenske poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0085849
Usluge  22.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1707 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Signalinea d.o.o. , Rijeka postavljanje čeličnih zaštitnih ograda na državnim cestama na područje središnje i primorske Hrvatske  
Broj: 2013/S 002-0085319
Radovi  22.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1706 
Grad Ivanec , Ivanec HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0076698
Usluge  22.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1705 
Grad Požega , Požega HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb nabava električne energije 
Broj: 2013/S 002-0068209
Usluge  22.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1704 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Signalinea d.o.o. , Rijeka postavljanje čeličnih zaštitnih ograda   Radovi  22.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1703 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb vatrogasni aparati i protupožarna oprema 
Broj: 2013/S 002-0085859
Roba  22.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1702 
Hrvatske vode , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb rekonstrukcija dalekovoda DV 35 kV Slatina-Voćin  
Broj: 2013/S 002-0076070
Radovi  22.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1701 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZIS oprema, obrt za poslovne i druge usluge, vl. Zdenko Habazin , Zagreb sprave za dječja igrališta, rezervni dijelovi i popravak sprava proizvođača Eibe 
Broj: 2013/S 002-0085250
Roba  21.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1700 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Lima O.I. d.o.o. , Zagreb ortopedski implantati (grupa 2.) 
Broj: 2013/S 002-0059504
Roba  21.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1699 
Unikom d.o.o. , Osijek Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb freza za snijeg 
Broj: 2013/S 002-0085575
Roba  21.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1698 
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb gume za teretna vozila, radne strojeve i priključke 
Broj: 2013/S 002-0086227
Roba  21.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1697 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Dalekovod proizvodnja d.o.o. , Dugo Selo postavljanje čeličnih zaštitnih ograda na državnim cestama na područje sjeverne i istočne Hrvatske 
Broj: 2013/S 002-0085323
Radovi  21.10.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/1696 
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Lima O.I. d.o.o. , Zagreb jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala V (grupa 2.1.) 
Broj: 2013/S 002-0057849
Roba  21.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1695 
Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju , Daruvar Mides Zagreb d.o.o. , Zagreb aparati i uređaji za fizikalnu terapiju i dijagnostiku (grupa 5.) 
Broj: 2013/S 002-0078571
Roba  21.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1694 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Dalekovod proizvodnja d.o.o. , Dugo Selo postavljanje čeličnih zaštitnih ograda na državnim cestama na područje južne Hrvatske 
Broj: 2013/S 002-0085294
Radovi  21.10.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/1693 
Hrvatske vode , Zagreb Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo rekonstrukcija dalekovoda DV 35 kV Slatina-Voćin 
Broj: 2013/S 002-0076070
Radovi  21.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1692 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega ZP Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod i PZC Varaždin d.d., Varaždin  redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije u zimskom periodu od 15.11.2013. do 15.03.2014. 
Broj: 2013/S 015-0085544
Radovi  21.10.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/1691 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Dalekovod proizvodnja d.o.o. , Dugo Selo postavljanje čeličnih zaštitnih ograda na državnim cestama na područje središnje i primorske Hrvatske 
Broj: 2013/S 002-0085319
Radovi  21.10.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/1690 
Grad Hvar , Hvar Odvjetnik Dominik Nizić , Zagreb pružanje pravnih usluga u trajanju od 12 mjeseci  Usluge  21.10.2013 Poništava se dio Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1689 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Geotehnički studio d.o.o. , Zagreb specijalni pregled usjeka s geotehničkim istraživanjima i izrada izvedbenog projekta sanacije usjeka 
Broj: 2013/S 005-0065279
Usluge  18.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1688 
Ivakop d.o.o. , Ivanić Grad Tehnix d.o.o. , Donji Kraljevec usluga financijskog leasinga radi nabave novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog i reciklažnog otpada 
Broj: 2013/S 005-0085909
Usluge  18.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1687 
GKP Pre-kom d.o.o. , Prelog Tehnix d.o.o. , Donji Kraljevec usluga financijskog leasinga za nabavu specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje bio otpada 
Broj: 2013/S 002-0084698
Usluge  17.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1686 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice , Daruvar Jurval d.o.o. , Vrbovec aparat i uređaj za fizikalnu terapiju i dijagnostiku (grupa 5) 
Broj: 2013/S 002-0078571
Roba  17.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1685 
Općina Svetvinčenat , Svetvinčenat Ekspert gradnja d.o.o. Buzet i Loveco d.o.o. Rijeka  izgradnja uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda naselja Svetvinčenat i pripadajuće pristupne prometnice 
Broj: 2013/S 002-0076700
Radovi  17.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1684 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sv. Nedelja infuzijske otopine  
Broj: 2013/S 002-0068906
Roba  17.10.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1683 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja komunalne infrastrukture vodovoda i fekalne kanalizacije, te izgradnja oborinske kanalizacije i nerazvrstane ceste Plašići - Općina Kostrena 
Broj: 2013/S 005-0085675
Radovi  17.10.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/1682 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Zagrebačka banka d.d. , Zagreb bankarske usluge - isplate mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a 
Broj: 2013/S 002-0083878
Usluge  17.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1681 
Hrvatske vode , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb plinski kromatograf s masenim detektorom 
Broj: 2013/S 002-0084927
Roba  17.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1680 
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb usluge uspostave, najma i održavanja IP/MPLS VPN stalnog pristupa i udaljenog pristupa u VPN mrežu preko ADSL tehnologije 
Broj: 2013/S 015-0084665
Usluge  17.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1679 
Komunalni servis d.o.o. , Rovinj City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0026416
Usluge  17.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1678 
Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba , Zagreb Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluga osiguranja 
Broj: 2013/S 002-0084700
Usluge  16.10.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/1677 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka i Topoing d.o.o. Kastav  izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za obilaznicu Pregrade, u duljini od približno 4 km  
Broj: 2013/S 002-0060966
Usluge  16.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1676 
Općina Drenovci , Drenovci Enerkon d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu kapaciteta 1 MW električne energije te 1,4 MW toplinske energije za potrebe staklenika 
Broj: 2013/S 002-0059991
Usluge  16.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1675 
Dom za starije i nemoćne osobe Zadar , Zadar Internova d.o.o. , Pazin dobava i ugradnja drvene opreme 
Broj: 2013/S 002-0072163
Roba  16.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1674 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Hitra produkcija dokumenata d.o.o. , Zagreb usluge tiskanja i isporuke računa i ostalih poslovnih obrazaca 
Broj: 2013/S 005-0071160
Usluge  16.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1673 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Geopolis d.o.o., Zagreb i Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Velika Gorica  izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za obilaznicu Pregrade, u duljini od približno 4 km 
Broj: 2013/S 002-0060966
Usluge  16.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1672 
Grad Crikvenica , Crikvenica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0014023
Usluge  16.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1671 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Elektroprojekt d.d. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za obnovu kućnih agregata  
Broj: 2013/S 005-0077800
Usluge  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1670 
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Veterinarska stanica Velika Gorica , Velika Gorica obavljanje usluge higijeničarske službe na području Grada Velike Gorice 
Broj: 2013/S 002-0064897
  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1669 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Metal-Projekt d.o.o., Zagreb i Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb  Projekt kategorizacije nosivosti čeličnih mostova 
Broj: 2013/S 005-0047253
Usluge  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1668 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Lovac trgovina d.o.o. , Zagreb streljivo (grupa 10.) 
Broj: 2013/S 017-0048497
Roba  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1667 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Brodometalurgija d.o.o. , Split univerzalna i izravna intervalna brojila (grupa 2.) 
Broj: 2012/S 005-0079232
Roba  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1666 
Varkom d.d. , Varaždin ZP AMB gradnja d.o.o., Zagreb, Vodoskok d.d., Zagreb, Geoformat d.o.o., Zagreb i Juričić invest d.o.o., Zagreb  građevine u sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Varaždinske županije (grupa 3.) 
Broj: 2013/S 005-0071421
Radovi  15.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1665 
Grad Karlovac , Karlovac Limorad graditeljstvo d.o.o. , Zagreb sanacija gradskog stana na adresi Gustava Krkleca 9, Karlovac 
Broj: 2013/S 002-0071340
Radovi  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1664 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Međimurje graditeljstvo d.o.o. , Čakovec radovi na završetku izgradnje osnovne škole, dvorane i bazena Sesvetski Kraljevec 
Broj: 2013/S 002-0054937
Radovi  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1663 
Dom za starije i nemoćne osobe Zadar , Zadar Proklima-tim d.o.o. , Zagreb dobava i ugradnja drvene opreme 
Broj: 2013/S 002-0072163
Roba  15.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1662 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Lovac trgovina d.o.o. , Zagreb streljivo (grupa 1., 2., 5., 7., 9., 12. i 15.) 
Broj: 2013/S 017-0048497
Roba  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1661 
Klinički bolnički centar Split , Split Ema d.o.o. , Zagreb materijal za dijalizu (grupa 15.) 
Broj: 2013/S 002-0027768
Roba  15.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1660 
Grad Zagreb , Zagreb Metalmineral-kamen d.o.o. , Sveta Nedelja, Kerestinec kamenarski radovi na rekonstrukciji dijela ulica Bakačeva, Cesarčeve, Kurelčeve i Stare Vlaške   Radovi  14.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1659 
Koprivničke ceste d.o.o. , Koprivnica Niskogradnja Huđek, vl. Tomica Huđek , Petrijanec izgradnja prometnice i DTK-kabelske kanalizacije u centralnom gradskom području Dubovec u Koprivnici 
Broj: 2013/S 002-0084144
Radovi  14.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1658 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Hidroing d.o.o. , Zagreb mjerenje protoka otpadnih voda-limnigrafi 
Broj: 2013/S 005-0057875
Usluge  14.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1657 
Dom za starije i nemoćne osobe Zadar , Zadar Arm d.o.o. , Zadar dobava i ugradnja drvene opreme-depadansa završni dio-ponovljeno  Roba  14.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1656 
Komunalac d.o.o. , Vrbovsko Zagrel Rittmeyer d.o.o. , Zagreb nabava i ugradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbnog sustava Grada Vrbovskog 
Broj: 2013/S 002-0063625
Roba  14.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1655 
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru , Biograd na Moru Meduza d.o.o. , Karlovac nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 8 grupa) za potrebe Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru 
Broj: 2013/S 002-0070648
Roba  14.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1654 
Opća zupanijska bolnica Nasice , Nasice Promet građenje d.o.o. , Požega izvođenje radova na dogradnji odjela Psihijatrije, Dizala i sanitarnih čvorova 
Broj: 2013/S 002-0058802
Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1653 
Rijeka sport d.o.o. , Rijeka ZIS oprema, obrt za poslovne i druge usluge, vl. Zdenko Habazin , Zagreb usluge čišćenja u 2014. godini objekata povjerenih na upravljanje Rijeka sport d.o.o. 
Broj: 2013/S 002-0082929
Usluge  11.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1652 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Karlovac , Karlovac Wellmax d.o.o. , Split isporuka ormarića i pribora 
Broj: 2013/S 005-0072005
Roba  11.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1651 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D516 na dionici 001: Karasovići - Pločice duljine 2,0 km  
Broj: 2013/S 002-0082598
Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1650 
 Blažević d.o.o. , Vinkovci zamjena dotrajale stolarije u Domu zdravlja Županja, Dr. Franje Račkog 32 
Broj: 2013/1 002-0072812
Radovi  11.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1649 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 116 (otok Hvar) na dionici 002: Starigrad duljine 2,0 km i dionica 002: Vrbanj-Jelsa duljine 2,0 Km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1648 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 70 na dionici 001: Zvečanje - Seoca duljine 2,0 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1647 
Vodovod i čistoća d.o.o. , Sinj ZP Arka 96 d.o.o., Kutina, Steinbacher-Consult Inginieurgesellschaft mbH& Co. KG, Augsburg, Njemačka, Via Factum d.o.o., Biograd na moru, H5 d.o.o., Belovar, MGV d.o.o.,Zagreb i Hidrokonzalt projektiranje d.o.o., Solin  izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Sinj  
Broj: 2013/S 005-0054018
Usluge  11.10.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1646 
INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb Jagić, obrt za termotehničke instalacije, građevinarstvo i trgovinu , Poljanec, Ludbreg popravak naftovoda metodom uvlačenja kompozitnih cijevi DN 200 MS Števkovica - OS Beničanci po sistemu ključ u ruke  Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1645 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D58 na dionici 002: Seget Gornji duljine 2,0 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1644 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D223 na dionici 001: Brgat Gornji 1,9 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1643 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk izvanredno održavanje državne ceste D1 na dionici: Prolaz kroz Dicmo duljine 1250 m   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1642 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 016: Rogoznica duljine 0,65 km i dionica 016: Podrljak duljine 0,55 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1641 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D66 na dionici 003: Mošćenička Draga duljine 0,45 km i dionici 003: Opatija - Kuk duljine 5,075 km  
Broj: 2013/S 002-0082535
Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1640 
Zračna luka Split d.o.o. , Kaštel Štafilić Krolo dom d.o.o. , Kaštel Stari usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split 
Broj: 2013/S 005-0057962
Usluge  11.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1639 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 016: Marina - Poljica duljine 2,9 km, dionici 018: Krilo Jesenice duljine 1,9 km i dionici 019: Stanići duljine 0,5 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1638 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D75 na dionici 008: Stancija Golaš duljine 1,75 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1637 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D27 na dionici 001: Muškovci duljine 2,5 km i dionici 001: Muškovci - Zaton Obrovački duljine 2,0 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1636 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 023: Rogotin - Komin duljine 1,6 km; dionice 023: Opuzen duljine 1,6 km i dionice 026: Banići - Kručica duljine 1,8 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1635 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 120 (otok Mljet) na dionici 002: Maranovići - Korita duljine 2,0 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1634 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb GP Krk d.d. , Krk obnova asfaltnog kolnika državne ceste D118 (otok Korčula) na dionici 001: Vela Luka duljine 1,7 km i dionici 001: Čara - Pupnat duljine 1,9 km   Radovi  11.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1633 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0068302
Usluge  10.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1632 
Sveučilište u Zagrebu, Prirodnoslovno-matematički fakultet , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javna govorna usluga u fiksnoj telefoniji 
Broj: 2013/S 002-0082764
Usluge  10.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1631 
Gradska plinara Zagreb d.o.o. , Zagreb Zaštita i sigurnost d.o.o. , Zagreb repromaterijal za če plinovode 
Broj: 2013/S 005-0083448
Roba  10.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1630 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 70 na dionici 001: Zvečanje - Seoca duljine 2,0 km  
Broj: 2013/S 002-0082590
Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1629 
Vodovod i čistoća-Sinj d.o.o. , Sinj ZP Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb, Hidroprojekt-consult d.o.o.,Zagreb, Geo-bin d.o.o., Samobor i Studio 10 d.o.o.,Zagreb  izrada idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Sinj 
Broj: 2013/S 005-0054018
Usluge  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1628 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D303 na dionici 001: Rovinjsko Selo - Sorići duljine 2,0 km  
Broj: 2013/S 002-0082565
Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1627 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D58 na dionici 002: Seget Gornji duljine 2,0 km  
Broj: 2013/S 002-0082594
Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1626 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D223 na dionici 001: Brgat Gornji 1,9 km  
Broj: 2013/S 002-0082596
Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1625 
Financijska agencija , Zagreb City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0066477
Usluge  10.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1624 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 016: Rogoznica duljine 0,65 km i dionica 016: Podrljak duljine 0,55 km  
Broj: 2013/S 002-0082586
Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1623 
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. , Zagreb Geoexpert-I.G.M. d.o.o. , Zagreb glavni pregled tunela na autocesti A1 
Broj: 2013/S 002-0065948
Radovi  10.10.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/1622 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D102 na dionici 002: kod Omišlja duljine 1,830 km   Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1621 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 016: Marina - Poljica duljine 2,9 km, dionici 018: Krilo Jesenice duljine 1,9 km i dionici 019: Stanići duljine 0,5 km   Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1620 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Strabag d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D105 na dionici 001: Banjol -Barbat duljine 4,3 km i dionici 001: Barbat duljine 0,65 km  
Broj: 2013/S 002-0082548
Radovi  10.10.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/1619 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D 116 (otok Hvar) na dionici 002: Starigrad duljine 2,0 km i dionica 002: Vrbanj-Jelsa duljine 2,0 Km 
Broj: 2013/S 002-0082593
Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1618 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Swietelsky d.o.o. , Zagreb obnova asfaltnog kolnika državne ceste D8 na dionici 023: Rogotin - Komin duljine 1,6 km; dionice 023: Opuzen duljine 1,6 km i dionice 026: Banići - Kručica duljine 1,8 km  
Broj: 2013/S 002-0082597
Radovi  10.10.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/1617 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka A & B d.o.o. , Zagreb potrošni materijal za citologiju (podloga 6.) 
Broj: 2013/S 002-0051132
Roba  10.10.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/1616 
Opća bolnica Zadar , Zadar Medic d.o.o. , Zagreb potrošni medicinski materijal za kardiologiju (grupa 7.) 
Broj: 2013/S 002-0052157
Roba  9.10.2013 Poništava se dio Odluke i dio otvorenog post. JN 
UP/II-034-02
/13-01/1615 
Grad Rijeka , Rijeka Ing ekspert d.o.o. , Zagreb provedba energetskog pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrada osnovnih škola u vlasništvu Grada Rijeke  Usluge  9.10.2013 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |