Upisnik

 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/13-01/817 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj  
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/816 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Manda, obrt za šumarske usluge, vl. Dražen Injić , Brod Moravice pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj 
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/815 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Kirijaš, obrt za šumarstvo i trgovinu, Jadranka Luketić , Brod na Kupi pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj  
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/814 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za šumarske usluge, trgovinu i proizvodnju Bajt, vl. Mirko Bajt , Ravna Gora pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj  
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/813 
Državna geodetska uprava , Zagreb Integra group d.o.o. , Zagreb usluge održavanja infrastrukture ICT sustava 
Broj: 2013/S 002-0017385
Usluge  22.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/812 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Terra Concordia zadruga za gospodarenje prirodnim resursima , Baške Oštarije, Karlobag izgradnja i održavanje šumske infrastrukture (po grupama) 
Broj: 2013/S 002-0042731
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/811 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Kordiš, obrt za usluge i trgovinu, vl. Siniša Kordiš , Ravna Gora pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj  
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/810 
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluga mobilne telefonije 
Broj: 2013/S 002-0036864
Usluge  22.5.2013 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/809 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Profi-lab, vl. Vinko Bogavčić i Marin Bogavčić , Zagreb nabava baterijskih članaka 
Broj: 2013/S 005-0039701
Roba  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/808 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Ribarić d.o.o. , Zagreb LED žarulje 
Broj: 2012/S 005-0092833
Roba  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/807 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Gleninvest d.o.o. , Zagreb Popravak i održavanje naprava za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu 
Broj: 2013/S 002-0025917
Usluge  22.5.2013 Poništava se dio Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/806 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Obrt za sječu i izvlačenje drvnih sortimenata , vl. Mijatović Željko , Delnice pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj  
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/805 
HEP-Proizvodnja d.o.o. PP HE Zapad , Rijeka Faza R d.o.o. , Viškovo dijagnostička ispitivanja elektroopreme u pogonima PP HE Zapad u 2013. godini (grupa 3 - Dijagnostička ispitivanja VN prekidača u pogonima PP HE Zapad u 2013.) 
Broj: 2013/S 005-0022554
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/804 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Strix d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na interventnom i redovnom održavanju Prominent uređaja za proizvodnju klor doiksida na stanicama za dezinfekciju vode uključujući mjernu opremu za kontrolu kvalitete vode 
Broj: 2013/S 005-0043612
Radovi  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/803 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ta-grad d.o.o., Zagreb iTerracotta d.o.o., Zagreb  Sanacija i obnova glavnog pročelja i krova zgrade, Boškovićeva 20 
Broj: 2013/S 002-0031611
Radovi  22.5.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/802 
Ministarstvo obrane , Zagreb Tehnomobil d.o.o. , Zagreb RTG uređaj za pregled prtljage - tunelski protočni 
Broj: 2013/S 002-0032183
Roba  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/801 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Šumarstvo i šumarske usluge, vl. Damjan Šoštarić , Gerovo pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj 
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/800 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Građevinski laboratorij d.o.o., Zagreb, Ascon Institut d.o.o., Čista Mlaka i Mostprojekt d.o.o., , Zagreb istražni radovi i izrada projekta sanacije mosta Dolci u km 27+500, Autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac 
Broj: 2012/S 002-0095223
Usluge  22.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/799 
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Eurokod Pisačić d.o.o. , Zagreb izgradnja sustava tehničke zaštite HE Čakovec 
Broj: 2012/S 005-0070695
Radovi  22.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/798 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Comet d.o.o. , Novi Marof ručni alati za poljoprivredu i hortikulturu 
Broj: 2013/S 002-0031806
Roba  22.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/797 
Hrvatska Lutrija d.o.o., , Zagreb Pamajo d.o.o. , Zagreb servis i popravak klima uređaja 
Broj: 2013/S 002-0022812
Usluge  21.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/796 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Šumarski obrt Blaško, vl. Goran Blaško , Okučani pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Vinkovci, UŠP Našice, UŠP Požega i UŠP Nova Gradiška 
Broj: 2013/S 002-0039804
Radovi  21.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/795 
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Varmont F.S. d.o.o. , Sv. Ivan Zelina nabava, doprema i ugradnja nadstrešnica za stajališta autobusa javnog prijevoza u Dubrovniku 
Broj: 2013/S 002-0022243
Roba  21.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/794 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 005-0043041
Usluge  21.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/793 
Općina Kneževi Vinogradi , Kneževi Vinogradi Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja nerazvrstanih cesta u Općini Kneževi vinogradi 
Broj: 2013/S 002-0043737
Radovi  21.5.2013 Poništava se dio objave i dio dokumentacije 
UP/II-034-02
/13-01/792 
Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar , Zagreb Alphachrom d.o.o. , Zagreb aparat za analizu ostataka pesticida u hrani 
Broj: 2012/S 002-0096446
Roba  21.5.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/791 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Šumarski obrt Kovač, vl. Miroslav Kovač , Gerovo pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma-područje UŠP Delnice i UŠP Senj 
Broj: 2013/S 002-0039586
Usluge  21.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/790 
Sanitat Dubrovnik d.o.o. , Dubrovnik Alira d.o.o. , Poličnik hrana za pse  
Broj: 2013/S 002-0009233
Roba  20.5.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/789 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Weishaupt-Zagreb d.o.o. , Zagreb jednogodišnja usluga održavanja kotlovnica i plamenika na lokacijama KBC-a Zagreb 
Broj: 2013/S 002-0011075
Usluge  20.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/788 
Istarska županija , Pula Croatia osiguranje d.d., Filijala Pula , Pula usluge osiguranja (grupa A i B) 
Broj: N-02-V-101549-170112
Usluge  20.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/787 
Stubica d.o.o. , Lovran ZP Dlan d.o.o.,Rijeka, Stabilnost d.o.o.,Rijeka, Termozop projekt do.o., Rijeka, Tim do.o.,Rijeka, Geo-VV d.o.o.,Rijeka i PSC antares d.o.o.,Rijeka  izrada projektne i tehničke dokumentacije, koordinatora I i projektantskog nadzora te usluge stručnog nadzora i koordinatora II  Usluge  20.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/786 
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji , Požega City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0042386
Usluge  20.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/785 
Primorsko-goranska županija , Rijeka Croatia osiguranje d.d., Filijala Rijeka , Rijeka osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti, autoodgovornosti, kasko osiguranja i osiguranja osoba (kolektivno osiguranje radnika) (grupa 1 i 2) 
Broj: 2013/S 002-0019468
Usluge  20.5.2013 Poništ. se dio Odl.(gr. 1)i žalba se odbija (gr.2) 
UP/II-034-02
/13-01/784 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Ascon Institut d.o.o.,Čista Mlaka, Institut IGH d.d., Zagreb i Ramtech d.o.o., Zagreb  istražni radovi i projekt sanacije asfaltnog zastora kolnika na autocesti A4 Zagreb-Goričan: A) dionica od granice Goričan do čvora Varaždin ( od km 0+000 do km 32+500) desno i lijevo (vozna, preticajna i zaustavna traka); B) čvorovi Ivanja Reka, Sveta Helena, Komin, Breznički Hum, Varaždin, Ludbreg, Čakovec, Goričan i izlaz Goričan  
Broj: 2012/S 002-0094983
Usluge  20.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/783 
Grad Zagreb , Zagreb Jurcon projekt d.o.o. , Zagreb klizište Veliki potok - koordinator II zaštite na radu  Usluge  20.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/782 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj sječa raslinja (grupa 3 i 4) 
Broj: 2013/S 005-0016345
Usluge  20.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/781 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split ABB d.o.o. , Zagreb vakuumski prekidači, rastavljači za unutarnju montažu i pribor 
Broj: 2013/S 005-0043604
Roba  20.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/780 
Klinički bolnički centar Split , Split Hospitalija trgovina d.o.o. , Sveta Nedelja operacijski i medicinski kompleti - paketi (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0069674
Roba  20.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/779 
Općina Sveti Filip i Jakov , Sveti Filip i Jakov Git-Varaždin d.o.o. , Varaždin izgradnja mrtvačnice u Sv. Filip i Jakovu - 2.faza 
Broj: 2013/S 002-003269
Radovi  20.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/778 
Šibensko-kninska županija , Šibenik City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0043626
Usluge  20.5.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/777 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj sječa raslinja (grupa 1) 
Broj: 2013/S 005-0016345
Usluge  20.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/776 
Grad Dugo Selo, , Dugo Selo City EX d.o.o. , Zagreb univerzalne poštanske usluge 
Broj: 2013/S 015-0043614
Usluge  20.5.2013 Poništava se pregovarački postupak bez objave 
UP/II-034-02
/13-01/775 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija , Osijek Ravlić trans, vl. obrta Cvitan Ravlić , Osijek izvođenje građevinskih radova (grupa 1) 
Broj: 2013/S 005-0014543
Radovi  20.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/774 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta , Zagreb Ferrostil mont d.o.o. , Zagreb dogradnja građevine sportske dvorane uz Osnovnu školu Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi  
Broj: 2013/S 002-0044016
Radovi  17.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/773 
Financijska agencija , Zagreb Emes d.o.o. , Velika Gorica-Turopolje Održavanje AGFA softwere-a za potrebe Financijske agencije  Usluge  17.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/772 
Financijska agencija , Zagreb Emes d.o.o. , Velika Gorica-Turopolje Potrošni materijal za mikrofilmsku obradu    17.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/771 
Financijska agencija , Zagreb Emes d.o.o. , Velika Gorica-Turopolje usluga tekućeg održavanja opreme za mikrofilm AGFA i Mikroform  Usluge  17.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/770 
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Biomax d.o.o. , Zagreb dijagnostički testovi za određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (grupa 2) 
Broj: 2013/S 002-0041080
Roba  17.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/769 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka , Rijeka Pro silva d.o.o. , Zagreb sječa raslinja (grupa 7) 
Broj: 2013/S 005-0012672
Usluge  17.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/768 
Čistoća d.o.o. , Zadar HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0042697
Usluge  17.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/767 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Uriho-ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem , Zagreb službena odjeća - zimska za djelatnike podružnice ZET 
Broj: 2012/S 002-0095826
Roba  16.5.2013 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/13-01/766 
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji , Vukovar HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0026248
Usluge  16.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/765 
Grad Belišće , Belišće PGT Škunca d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete u gradu Belišće i prigradskim naseljima grada Belišća: Bistrinci, Bocanjevci, Gorica Valpovačka, Vinogradci, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci, Gat 
Broj: 2013/S 002-0036288
Usluge  16.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/764 
Hrvatske vode , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb izvođenje radova izgradnje objekata za obranu od poplave grada Metkovića-desna obala rijeke Neretve (građevinski radovi) na području k.o. Metković i Vid  Radovi  15.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/763 
Festival Opatija , Opatija Tehnozavod Marušić d.o.o. , Zagreb digitalna kino oprema 
Broj: 2013/S 002-0035309
Roba  15.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/762 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. , Zagreb ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvalitete podzemne vode I. zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Šibice i kvalitete otpadnih voda 
Broj: 2013/S 002-0009500
Usluge  15.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/761 
Club Adriatic d.o.o. , Zagreb Natasha d.o.o. , Poreč zakup pizzerie u Hotelu Hrvatska, Baška Voda za 2013 g.  Usluge  15.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/760 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Dom d.o.o. , Darda izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na dovršetku sanacije i izgradnje višestambenih građevina u Vukovaru, Vukovarsko-srijemska županija, na adresama I.L.Ribara 2-8, I.L.Ribara 10-16, I.L. Ribara 34-40, I.L. Ribara 42-48, Đ.Đakovića 1-7, Đ.Đakovića 25-31, Đ. Đakovića 26-32, Željeznička 6-8 i Željeznička 14-16.  Radovi  15.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/759 
Opatija 21 d.o.o. , Opatija Tip-top sport d.o.o. , Rijeka dobava i montaža sportske opreme za sportsku dvoranu Marino Cvetković u Opatiji 
Broj: 2013/S 002-0021623
Roba  15.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/758 
Komunalni servis d.o.o. , Rovinj City EX d.o.o. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0026416
Usluge  14.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/757 
Općina Slivno , Opuzen Magelan Skupina d.o.o. , Kranj, Slovenija dokumentacija svakog pojedinog stećka 3D skeniranje-33 (ukrašena) stećka  
Broj: 2013/S 002-27238
Usluge  14.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/756 
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama , Zagreb Tim-gradnja d.o.o. , Zagreb izgradnja stambeno-poslovne građevine s pristupnom prometnicom u Zagrebu, lokacija Klara, za Program društveno poticane stanogradnje  Radovi  14.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/755 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split , Split Šumoizrada, vl. Željan Česi, usluge u šumarstvu , Koprivnica radovi na održavanju PP prometnica s el. šumskih cesta  
Broj: 2013/S 002-0012360
Radovi  14.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/754 
VG Čistoća d.o.o. , Velika Gorica G.T. Trade d.o.o. , Split izvođenje radova na izgradnji završnog prekrivnog sustava i sustava aktivnog otplinjavanja na kazetama I-III odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica 
Broj: 2013/S 002-0041759
Radovi  14.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/753 
Komunalni servis d.o.o. , Rovinj HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0026416
Usluge  14.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/752 
Grad Crikvenica , Crikvenica HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb poštanske usluge 
Broj: 2013/S 002-0014023
Usluge  14.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/751 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Cor d.o.o. , Požega ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja (grupa 6) 
Broj: 2012/S 002-0069269
Usluge  14.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/750 
Hrvatski veterinarski institut , Zagreb Biomax d.o.o. , Zagreb dijagnostički testovi za brzu dijagnostiku grebeža ovaca 
Broj: 2013/S 002-0041089
Roba  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/749 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javna govorna usluga, usluga pristupa internetu i usluga povezivanja lokacija putem podatkovnih veza u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2013/S 002-0018061
Usluge  13.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/748 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP DB International GmbH, Berlin, Njemačka, Ingenieurburo dipl. ing. H. Vossing GmbH, Frankfurt am Main, Njemačka, Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb i Granova d.o.o. , Zagreb izrada projektne dokumentacije za nadogradnju, obnovu, izgradnju drugoga kolosijeka i izgradnju nove dvokolosječne željezničke pruge na pojedinim dionicama željezničke pruge Dugo Selo-Novska, faze 2 i 3, sa referencom EuropeAid133158/D/SER/HR 
Broj: 2012/S 159-264569
Usluge  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/747 
Javna ustanova Nacionalni park Kornati , Murter Fred Bobek d.o.o. , Prvić Šepurine dva nova izvanbrodska motora s ugradbom i prilagodbom dva plovila 
Broj: 2013/S 002-0032867
Roba  13.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/746 
Klinički bolnički centar Split , Split Medimon d.o.o. , Split sistemi za infuziju i transfuziju (grupa 1. sistemi za infuziju) 
Broj: 2012/S 002-0086573
Roba  13.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/745 
Općina Slivno , Opuzen A.G.G. d.o.o. , Pula dokumentacija svakog pojedinog stećka – 3D skeniranje – 33 (ukrašena) stećka 
Broj: 2013/S 002-0027283
Usluge  13.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/744 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Tapess d.o.o. , Kastav toaletni papir i ručnici 
Broj: 2013/S 002-0025163
Roba  13.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/743 
Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije , Bjelovar MS Design d.o.o. , Novo Čiče sanitetska vozila 
Broj: 2013/S 002-0028718
Roba  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/742 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Ecoina d.o.o. , Zagreb izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš za sanaciju lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom Jama Sovjak 
Broj: 2013/S 002-0040914
Usluge  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/741 
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet , Zagreb Spektar gradnja d.o.o. , Zagreb adaptacija staje za konje na Klinici za unutarnje bolesti 
Broj: 2013/S 002-0031906
Radovi  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/740 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Primat - RD d.o.o. , Hrvatski Leskovac uredski namještaj (grupa 4. i 5.) 
Broj: 2013/S 002-0013379
Roba  13.5.2013 Žalba se odbac.(gr.5)i pon.se dio Odl.(gr. 1.i 4.) 
UP/II-034-02
/13-01/739 
Grad Sveta Nedelja , Sveta Nedelja Redox d.o.o. , Zagreb nabava i montaža opreme za dječja igrališta na području grada Svete Nedelje 
Broj: 2013/S 002-0029172
Roba  13.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/738 
Vir održavanje d.o.o. , Vir Maraković d.o.o. , Karlovac nabava i isporuka materijala za javnu rasvjetu 
Broj: 2013/S 002-0025591
Roba  13.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/737 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ETI Inženjering d.o.o. , Zabok nastavak radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Stjepan Radić u Brestovcu Orehovečkom, Općina Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija  Radovi  13.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/736 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Medika d.d. , Zagreb materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezinficijensi) 
Broj: 2013/S 002-0025206
Roba  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/735 
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Koming elektronic d.o.o. , Sv. Ivan Zelina uredski namještaj (grupa 1.) 
Broj: 2013/S 002-0013379
Roba  13.5.2013 Žalba se odbac.(gr.5)i pon.se dio Odl.(gr. 1.i 4.) 
UP/II-034-02
/13-01/734 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Kamen-Psunj d.o.o. , Okučani kameni agregati (po grupama) 
Broj: 2013/S 005-0008954
Roba  13.5.2013 Žalba se odbac. gr.1,5 i 7, a odbija gr.2,4,6 i 8 
UP/II-034-02
/13-01/733 
Vir održavanje d.o.o. , Vir Šare d.o.o. , Zemunik Donji nabava i isporuka materijala za javnu rasvjetu 
Broj: 2013/S 002-0025591
Roba  13.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/732 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb Iceberg International trading d.o.o. , Zagreb nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora-faza 1. (grupa 10) 
Broj: 2013/S 002-0005838
Usluge  13.5.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/731 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb kardiološki RTG sustavi za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, sa isporukom, montažžom, servisiranjem i održžavanjem u punoj funkciji  
Broj: 2013/S 002-0039604
Roba  10.5.2013 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/13-01/730 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Schwarzl d.o.o. , Glina kameni agregati (grupa 1. i 5.) 
Broj: 2013/S 005-0008954
Radovi  10.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/729 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Velički kamen d.o.o. , Velika kameni agregati (po grupama) 
Broj: 2013/S 005-0008954
Radovi  10.5.2013 Žalba se odbacuje gr.1,2,4,5,6 i 8, a odbija gr.7 
UP/II-034-02
/13-01/728 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje , Rijeka Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad spojni i ovjesni pribor za Sn Nadzemnu mrežu - Elektroprimorje Rijeka, Elektroistra Pula, Elektrolika Gospić 
Broj: 2013/S 005-0023730
Roba  10.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/727 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb ZP Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb i Infomedica d.o.o. Split  nabava programskih aplikacija iz natječaja programa potpora-faza 1. (grupa 10) 
Broj: 2013/S 002-0005838
Usluge  10.5.2013 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/13-01/726 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb kardiološki RTG sustavi za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: 2013/S 002-0039604
Roba  10.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/725 
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb Tele2 d.o.o. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2013/S 002-0025933
Usluge  9.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/724 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb ZP GNP Termomont d.o.o. Zagreb, Vodotehnika d.d., Zagreb, Sokol d.o.o., Vinkovci i Cjevomont d.o.o. , Kutina građevinski, strojarski, izolaterski i elektro radovi na zamjeni vrelovoda Kruge u gradu Zagrebu 
Broj: 2013/S 005-0015310
Radovi  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/723 
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Palir d.o.o. , Zagreb izvođenje građevinskih, strojarskih, izolaterskih i elektro radova na hitnim intervencijama 
Broj: 2013/S 005-0012556
Radovi  9.5.2013 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/13-01/722 
Komunalni centar Ivanić Grad d.o.o. , Ivanić Grad Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić Grad radovi na izgradnji plinovoda, vodovoda i uređenje Etanske ceste 
Broj: 2013/S 002-002-0029216
Radovi  9.5.2013 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/13-01/721 
Županijska uprava za ceste Split , Split Point-Split d.o.o. , Split izvođenje radova izvanrednog održavanja LC 67074 (Klis-Rupotina-Solin)  Radovi  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/13-01/720 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP GP Krk d.d., Krk, Viadukt d.d., Zagreb i Strabag d.o.o. , Zagreb izgradnja I. (Rujevica-Marinići), II. (Marinići-Viškovo) i III. (Viškovo-Marčelji) etape državne ceste, čvor Marčelji (nova A7)-Viškovo-Rujevica (A7)-građevinski radovi i prelaganje instalacija 
Broj: 2012/S 002-0089564
Radovi  9.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/719 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga , Zagreb VIPnet d.o.o. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2013/S 002-0016458
Usluge  9.5.2013 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/13-01/718 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Salus-med d.o.o. , Zagreb ugradbeni potrošni materijal 1 za 2013. godinu (grupa 9) 
Broj: 2013/S 002-0016821
Roba  9.5.2013 Žalba se odbacuje 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |