Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/1121 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Euroherc osiguranje d.d. , Zagreb usluge osiguranja Grupa 2: Osiguranje od odgovornosti 
Broj: 2012/S 002-0042633
Usluge  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1120 
Zračna luka Zagreb d.o.o. , Pleso - Zagreb Funda d.o.o. , Zaprešić radovi na sanaciji ravnog krova - putnička zgrada 
Broj: 2012/S 005-0043267
Radovi  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1119 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Ciklopea d.o.o. , Zagreb prijevod službenih dokumenata i usmeno prevođenje 
Broj: 2012/S 015-0058002
Usluge  14.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1118 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Jadransko osiguranje d.d., Podružnica Zagreb , Zagreb usluge osiguranja od automobilske odgovornosti 
Broj: 2012/S 005-0024254
Usluge  13.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1117 
Komunalac d.o.o. , Delnice Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik smanjenje gubitka i potrošnje nadzorno upravljačkog sustava - I faza 
Broj: 2012/S 005-0058161
Radovi  13.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1116 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Sisak , Sisak Zaštitar Sučić d.o.o. , Bjelovar zaštitarske usluge osoba i imovine i tjelesne zaštite zaposlenika pri iskapčanju potrošača 
Broj: 2012/S 0005-0041954
Usluge  13.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1115 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Adriatic security d.o.o. , Zadar usluge tjelesne zaštite osoba i imovine 
Broj: 2012/S 002-0052257
Usluge  13.9.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1114 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb ZP Codex Engineering GmbH, Njemačka i Codex Inženjering d.o.o., Karlovac  oprema za punionicu stlačenim prirodnim plinom za lokaciji Samoborska bb s ugradnjom  
Broj: 2012/S 002-0002434
Roba  12.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1113 
Grad Glina , Glina Proklima-tim d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na ugradnji stolica i uređenju kino-dvorane 
Broj: 2012/S 002-0044091
Radovi  12.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1112 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Lav studio d.o.o. , Pula rasvjetna tjela i pribor, Grupa A: uređaj efekt rasvjete 
Broj: 2012/S 002-0025760
Roba  11.9.2012 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1111 
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2012/S 002-0047445
Usluge  11.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1110 
Čvorkovac d.o.o. , Dalj Tim-Kušan d.o.o. , Grižane rabljeno specijalno vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada  
Broj: 2012/S 005-0048182
Roba  11.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1109 
Vodovod d.o.o. , Zadar Gradatin d.o.o. , Sesvete nabava i ugradnja sustava za upravljanje gubicima vode 
Broj: 2012/S 005-0055220
Roba  11.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1108 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Investinženjering d.o.o., , Zagreb usluge kompletnog nadzora na izvanrednom održavanju državne ceste D27 na dionici Benkovec - Šopot 
Broj: 2012/S 002-0043072
Usluge  11.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1107 
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Lav studio d.o.o. , Pula rasvjetna tijela i pribor, grupa B: aluminijska rasvjetna konstrukcija 
Broj: 2012/S 002-0025760
Roba  11.9.2012 Poništavaju se Odluke o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1106 
Međimurska županija , Čakovec Jakopić d.o.o. , Žabnik prijevoz učenika, grupa 6: Osnovna škola Mursko Središće 
Broj: 2012/S 002-0035266
Usluge  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1105 
Međimurska županija , Čakovec Jakopić d.o.o. , Žabnik prijevoz učenika, grupa 5: Osnovna škola Šenkovci i Osnovna škola dr. V. Žganca Vratišinec 
Broj: 2012/S 002-0035266
Usluge  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1104 
Međimurska županija , Čakovec Jakopić d.o.o. , Žabnik prijevoz učenika, grupa 8: Osnovna škola Selnica 
Broj: 2012/S 002-0035266
Usluge  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1103 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb OT - Optima Telekom d.d. , Zagreb usluge fiksne telefonije 
Broj: 2012/S 005-0022243
Usluge  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1102 
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Ambijenti d.o.o. , Čakovec čišćenje prostorija u TS PrP-a Zagreb 
Broj: 2012/S 005-0028582
Usluge  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1101 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Viadukt d.d. , Zagreb izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševec (Bračak)-Mokrice (D307), faza I od 3+940,00 do km 5+177,61 
Broj: 2012/S 002-0039834
Radovi  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1100 
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Medilux d.o.o. , Zagreb isporuka i montaža medicinske i nemedicinske tipske opreme za potrebe Službe za kirurgiju-odsjeka Traumatologije  
Broj: 2012/S 002-0038367
Roba  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1099 
Međimurska županija , Čakovec Jakopić d.o.o. , Žabnik prijevoz učenika, grupa 12: Osnovna škola Štrigova 
Broj: 2012/S 002-0035266
Usluge  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1098 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb , Zagreb Andragoško učilište Zvonimir , Zagreb usluge strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za razdoblje do 31.12.2012. godine, (po grupama)  Usluge  10.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1097 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Brodomerkur d.d. , Split nabava kabelskog spojnog pribora za distribucijske energetske kabele nazivnog napona 0,6/1(1,2)kV do 20,8/36(42)kV 
Broj: 2012/S 005-0025356
Roba  10.9.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1096 
Komunalno društvo Čabranka d.o.o. , Čabar CWG d.o.o. , Zagreb radovi na dogradnji sustava dezinfekcije vode javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Čabra u 2012. godini - 3 faza  
Broj: 2012/S 005-0051688
Radovi  7.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1095 
Grad Šibenik , Šibenik Gradatin d.o.o. , Sesvete tri sistema podzemnih kontejnera 
Broj: 2012/S 002-0033089
Roba  7.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1094 
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Gradatin d.o.o. , Sesvete uspostava GIS-tehničkog informacijskog sustava (programska oprema, unos podataka i uređivanje podloga) 
Broj: 2012/S 002-0055741
Usluge  7.9.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1093 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Titan constructa d.o.o. , Zagreb sanacija krova 
Broj: 2012/S 005-0039160
Radovi  7.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1092 
Komunalno društvo Čabranka d.o.o. , Čabar Fornax d.o.o. , Šibenik radovi na dogradnji sustava dezinfekcije vode javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Čabra u 2012. godini - 3. faza radova 
Broj: 2012/S 005-0051688
Radovi  7.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1091 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Cestar d.o.o., Slavonski Brod i Gradnja d.o.o., Osijek  izvanredno održavanje državne ceste D7 na dionici dužine 760m, Velika Kopanica - čvor Velika Kopanica (A3) 
Broj: 2012/S 002-0043921
Radovi  6.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1090 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Cestar d.o.o. , Slavonski Brod rekonstrukcija državne ceste D525 na dionici 001 dužine 1440 m, Sibinj - Slobodnica 
Broj: 2012/S 002-0044020
Radovi  6.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1089 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Cotra d.o.o. , Varaždin niskonaponski sklopni blokovi 
Broj: 2012/S 005-0019027
Roba  6.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1088 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Bonfanti d.o.o. , Sveta Nedjelja  kava, čaj i srodni proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0039236
Roba  6.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1087 
Komunalac Vrbovec d.o.o. , Vrbovec HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb ostale poštanske usluge i dopunske usluge 
Broj: 2012/S 005-0018289
Usluge  6.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1086 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb , Zagreb Montmontaža d.d. , Zagreb interventno korektivno strojarsko održavanje kotlovskih i zajedničkih postrojenja u pogonu TE-TO Zagreb 
Broj: 2012/S 005-0041836
Usluge  6.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1085 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za termoelektrane TE Sisak , Sisak ZP Odvjetnik Dominik Nizić iz Zagreba i So la ti d.o.o., Zagreb  administrativne usluge za ruske specijaliste sukladno Zakonu o strancima kod izgradnje kombi-kogeneracijske elektrane BLOK C u TE Sisak 
Broj: 2012/S 005-0050298
Usluge  6.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1084 
Međimurska županija , Čakovec Rudi-express d.o.o. , Mijhovljan prijevoz učenika, grupa 3: OŠ Draškovec, OŠ Prelog i OŠ Orehovica 
Broj: 2012/S 002-0035266
Usluge  6.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1083 
Trgovački sud u Zagrebu , Zagreb Metronet telekomunikacije d.d. , Zagreb javne telefonske usluge 
Broj: 2012/S 002-0037740
Usluge  6.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1082 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Knin Infodesign d.o.o. , Varaždin poslovno informacijski sustav ERP 
Broj: 2012/S 005-0034998
Usluge  6.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1081 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Benussi d.o.o. , Fažana nabava roba i usluga za održavnje teretnih vozila IVECO  
Broj: 2012/S 005-0037107
Roba  5.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1080 
Hitna medicinska pomoć Osječko-baranjske županije , Osijek MS Design d.o.o. , Jagodno vozila za hitnu medicinsku pomoć-2 vozila 
Broj: 2012/S 002-0044115
Roba  5.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1079 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Ljekarne Baričević , Zagreb sanitetski materijal i priručni lijekovi  
Broj: 2012/S 002-0037120
Roba  5.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1078 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb PTMG d.o.o. , Stupnik repromaterijal za PE (polietilenske) plinovode 
Broj: 2012/S 002-0043628
Roba  5.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1077 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Kaducej d.o.o. Split, Arheo plan d.o.o. Dubravka i Kaukal d.o.o. Split  zaštitna arheološka istraživanja na izgradnji državne ceste D2, južna obilaznica Osijeka, izgradnja južnog kolnika, dionica Čvorište Koridor Vc-Čvorište Tenjska 
Broj: 2012/S 002-0032765
Radovi  5.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1076 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb , Zagreb Industrogradnja d.o.o. , Donja Lomnica obnova vanjske ograde-lokacija sjever Pogona TE-TO Zagreb 
Broj: 2012/S 005-0034665
Radovi  5.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1075 
Hitna medicinska pomoć Osječko-baranjske županije , Osijek MS Design d.o.o. , Jagodno vozila za sanitetski prijevoz-4 vozila 
Broj: 2012/S 002-0044106
Roba  5.9.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1074 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Siga d.o.o. , Varaždin isporuka osobnih zaštitnih sredstva i opreme radnika 
Broj: 2012/S 002-0019490
Roba  5.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1073 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb cjelovito rješenje javne telekomunikacijske usluge koja uključuje elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka, terminalne opreme te usluge Internet televizije  
Broj: 2012/S 002-0001238
Usluge  4.9.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1072 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Profi-lab , Zagreb dobava i instalacija aku baterija (po grupama) 
Broj: N-05-V-150471
Roba  4.9.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/1071 
Hrvatske vode , Zagreb Geo-cad d.o.o. , Zagreb izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite s trasiranjem-Doli 
Broj: 2012/S 002-0035887
Usluge  3.9.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1070 
Grad Imotski , Imotski Poduzeće za ceste Split d.d. , Dugopolje radovi na poduzetničkoj zoni Vinjani Gornji 
Broj: 2012/S 002-0054521
Radovi  3.9.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1069 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Baker Tilly Discordia d.o.o. , Zagreb revizija financijskih izvještaja HEP-a d.d. i njegovih povezanih društava, konsolidiranih financijskih izvještaja za HEP grupu te revizije projekata HEP-ESCO d.o.o. i HEP-Obnovljivi izvori energije d.o.o. 
Broj: 2012/S 005-0016601
Roba  31.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1068 
Grad Zagreb , Zagreb Teding d.o.o. , Zagreb namještaj i oprema za 12 odgojnih skupina za dječji vrtić na području Sesveta-DV Leptir 
Broj: 2012/S 002-0036469
Roba  31.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1067 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Zagrebačko elektrotehničko poduzeće d.d. , Zagreb otklanjanje nedostataka elektroinstalacija i uređaja na crpnim postrojenjima u Ex zaštiti 
Broj: 2012/S 005-0028193
Radovi  31.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1066 
Opća bolnica Zadar , Zadar Fenix d.o.o. , Slavonski Brod izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na sanaciji Centralnog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Zadar 
Broj: 2012/S 002-0041213
Radovi  31.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1065 
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba , Zagreb Teh-projekt Inženjering d.o.o. , Rijeka zaštitna vatrogasna odijela 
Broj: 2012/S 002-0028532
Roba  31.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1064 
Grad Zagreb , Zagreb Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave , Zagreb izgradnja pješačkog pothodnika ispod Ulice hrvatske bratske zajednice, od Sveučilišne nacionalne biblioteke do zelene površine te izgradnja komunalne infrastrukture s fontanama 
Broj: N-02-V-142648-081111
Radovi  31.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1063 
HEP-Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug, Split , Split Auto Hrvatska d.d. , Split održavanje vozila voznog parka PP JUG-Split tijekom 2012. i 2013. 
Broj: N-05-V-100888-110112
Usluge  31.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1062 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb nabava integrirane operacijske sale za KBC Sestre milosrdnice sa servisiranjem u punoj funkciji 
Broj: 2012/S 002-0052252
Roba  31.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1061 
Županijska bolnica Čakovec , Čakovec Domina M d.o.o. , Čakovec neprehrambeni proizvodi (grupa 3) ulošci za laserske pisače i fotokopirne uređaje 
Broj: 2012/S 002-0036573
Roba  30.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1060 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Institut za jadranske kulture i melioraciju krša , Split izrada Studije: Zaštita, gospodarenje i upravljenje park šumom Marjan 
Broj: 2012/S 002-0036611
Usluge  30.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1059 
Grad Zagreb , Zagreb Hidrostres d.o.o. , Zagreb čišćenje komunalne opreme i pročelja zgrada od grafita te uklanjanje plakata s različitih površina 
Broj: 2012/S 002-0020618
Usluge  30.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1058 
Hrvatske vode , Zagreb J&K d.o.o. , Zagreb auto gume, vulkanizerske i automehaničarske usluge za potrebe Direkcije, VGO Sava i VGO Zagreb 
Broj: 2012/S 002-0041290
Roba  28.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1057 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Infosistem d.d. , Zagreb izgradnja LAN aktivne i pasivne mreže kroz kampus zgrada na lokaciji Vinogradska  
Broj: 2012/S 002-0042222
Usluge  28.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1056 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Telur d.o.o. , Zagreb armirano betonski stupovi za mreže niskog napona 
Broj: 2012/S 005-0018990
Roba  28.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1055 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Dalekovod d.d. , Zagreb građevinski i elektromontažni radovi na području Elektrodalmacije Split-pogon Sinj-područje DV 10(20) kV Vrlika-Kosore 
Broj: 2012/S 005-0031980
Radovi  28.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1054 
Dječji vrtić Sisak Stari , Sisak Mlin i pekare d.o.o. , Sisak razni prehrambeni proizvodi 
Broj: 2012/S 002-0036646
Roba  28.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1053 
Pula Herculanea d.o.o. , Pula Sani.Tres d.o.o , Pula deratizacija i dezinsekcija 
Broj: 2012/S 002-0002400
Usluge  27.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1052 
Baranjski vodovod d.o.o. , Beli Manastir PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik daljinski nadzor vodoopskrbnog sustava sjeverne Baranje 
Broj: 2012/S 005-0052057
Usluge  27.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1051 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Teh gradnja d.o.o Zagreb. i Špatula d.o.o. , Varaždin Laginjina 9 - sanacija i obnova pročelja i krova 
Broj: 2012/S 002-0026486
Radovi  27.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1050 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Osijek , Osijek Elektroprojekt, projektiranje, konzalting, i inženjering d.d. , Zagreb izrada projekata i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nove vrelovodne stanice s akumulatorom topline 
Broj: 2012/S 005-0032984
Usluge  24.8.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1049 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb ZP T7 Vis d.o.o. Varaždin i T7 Industrija pamuka d.o.o. , Duga Resa čarape za pravosudnu policiju i zatvorenike 
Broj: 2012/S 002-0029081
Roba  24.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1048 
Komunalac d.o.o. , Županja Vodovod Osijek d.o.o. , Osijek izgradnja sustava odvodnje Bošnjaka 
Broj: 2012/S 005-0041265
Radovi  23.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1047 
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica Radnik d.d. , Križevci rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Fran Koncelak, Drnje, PŠ Sigetec i dječjeg vrtića u Sigecu 
Broj: 2012/S 002-0040628
Radovi  23.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1046 
Grad Split, , Split Triglav osiguranje d.d. , Zagreb usluge neživotnog osiguranja 
Broj: 2012/S 002-0031228
Usluge  23.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1045 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega Presoflex gradnja d.o.o. , Požega izgradnja Industrijske ulice u Pleternici 
Broj: 2012/S 002-0041328
Radovi  22.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1044 
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica Gratit logistika d.o.o. , Virje rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Fran Koncelak, Drnje, PŠ Sigetec i dječjeg vrtića u Sigecu 
Broj: 2012/S 002-0040628
Radovi  22.8.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1043 
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica Velkom d.o.o. , Kalnik rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Fran Koncelak, Drnje, PŠ Sigetec i dječjeg vrtića u Sigecu 
Broj: 2012/S 002-0040628
Radovi  22.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1042 
Naftalan specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju , Ivanić Grad Mini Major d.o.o. , Zagreb namještaj za bolesničke sobe 
Broj: 2012/S 002-0041359
Roba  22.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1041 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Flamtron d.o.o. , Kutina nabava radarskih mjerača popunjenosti silosa za sol 
Broj: 2012/S 002-0023501
Roba  22.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1040 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji (grupa 1) UVZ uređaj za ehokardiografiju 
Broj: 2012/S 002-0020396
Roba  21.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1039 
Baranjski vodovod d.o.o. , Beli Manastir IKOM d.o.o. , Zagreb usluga servisiranja i baždarenja vodomjera 
Broj: 2012/S 005-0050933
Usluge  21.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1038 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji (grupa 3) UVZ uređaj za abdomen, krvne žile i površne organe 
Broj: 2012/S 002-0020396
Roba  21.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1037 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb ZP Zitex d.o.o. Donji Miholjac i Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. Tomislav Biuk , Đakovo sanacija odvodnih kanalskih mreža, općina Nijemci, Vukovarsko-srijemska županija 
Broj: 2012/S 002-0017048
Radovi  21.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1036 
Grad Zagreb , Zagreb Sokol Marić d.o.o. , Zagreb usluge tjelesne zaštite imovine, stanova, poslovnih prostora i kompleksa  Usluge  20.8.2012 Poništava se Odluka i postupak sklapanja ugovora 
UP/II-034-02
/12-01/1035 
LAG otoka Hvara , Stari Grad Dvokut Ecro d.o.o. , Zagreb izrada studije-ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom otoka Hvara 
Broj: 2012/S 005-0021971
Usluge  20.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1034 
Državna geodetska uprava , Zagreb Vulkal d.o.o. , Zagreb auto gume za 2012. godinu 
Broj: 2012/S 002-0033771
Roba  20.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1033 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb P.Z. Auto d.o.o. , Velika Gorica isporuka gospodarskih vozila 
Broj: 2012/S 002-0044566
Roba  20.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1032 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Zagreb , Zagreb Auto fitness vl. Davor Petričević , Sveta Nedelja održavanje i popravak vozila Land Rover 
Broj: 2012/S 005-0050697
Usluge  20.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1031 
Ceste Jastrebarsko d.o.o. , Jastrebarsko OTP Leasing d.d. , Zagreb radni stroj rovokopač-utovarivač (novi) putem operativnog leasinga 
Broj: 2012/S 002-0048818
Roba  20.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1030 
Lošinj usluge d.o.o. , Mali Lošinj Prijevoznički obrt Nenad Hajrić , Mali Lošinj prijevoz kombijem Mali Lošinj-Mrtvaška-Mali Lošinj  Usluge  20.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1029 
Centar za rehabilitaciju Mala Terezija , Vinkovci Mesna industrija Vajda d.d. , Čakovec svježe meso 
Broj: 2012/S 002-0036072
Roba  20.8.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1028 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji (grupa 4) UVZ uređaj za pregled dojki 
Broj: 2012/S 002-0020396
Roba  20.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1027 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Smit commerce d.o.o. , Zagreb vodovodna i kanalska armatura 
Broj: 2012/S 002-0031383
Roba  20.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1026 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Galea d.o.o. , Sibinj stručni nadzor nad radovima izgradnje Školske sportske dvorane OŠ Đuro Pilar u Brodskom Vinogorju, Brodsko-posavska županija 
Broj: 2012/S 002-0013516
Usluge  20.8.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1025 
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podružnica Koprivnica , Koprivnica Auto Loris d.o.o. , Koprivnica rezervni dijelovi i održavanje vozila za područje Đurđevca (grupa 1), rezervni dijelovi i održavanje vozila za područje Koprivnice (grupa 2) 
Broj: 2012/S 002-0039599
Roba  20.8.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1024 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Telur d.o.o., Zagreb, Kapis TKT d.o.o. Tomislavgrad i Brodometalurgija d.o.o.  kabeli 
Broj: 2012/S 005-0026959
Roba  20.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1023 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb UZV uređaji za zdravstvene ustanove u RH, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji (grupa 5) UZV uređaji za ginekologiju i opstetriciju 
Broj: 2012/S 002-0020396
Roba  20.8.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1022 
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Robni centar d.o.o. , Križevci gume za vozila i s njima povezani proizvodi 
Broj: N-02-V-151766-291211
Roba  20.8.2012 Žalba se odbija 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |