Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/550 
Hrvatska narodna banka , Zagreb Ivanićanka d.o.o. , Deanovec usluga pomoćnih radnika pri održavanju objekta 
Broj: 2012/S 002-0008507
Usluge  9.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/549 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroslavonija , Osijek Div d.o.o. , Samobor isporuka cijevi i limova 
Broj: 2012/S 005-0008402
Roba  9.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/548 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Karlovac Maraković d.o.o. , Karlovac elektropotrošni materijal, električni i ručni alati i pribor 
Broj: N-21-M-152049-291211
Roba  9.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/547 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb toneri i tinte 
Broj: 2012/S 002-0002362
Roba  9.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/546 
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. , Čilipi Elkom d.o.o , Ivanec servis klimatizacijske opreme 
Broj: 2012/S 005-0015532
Usluge  9.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/545 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Protect d.o.o. , Rijeka usluge CDS u poštanskim uredima 
Broj: 2012/S 005-0005879
Usluge  8.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/544 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Protect d.o.o. , Rijeka zaštitarske usluge tjelesne zaštite 
Broj: 2012/S 005-0010734
Usluge  8.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/543 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Dinarid d.o.o. , Zagreb toneri i tinte 
Broj: 2012/S 002-0002362
Roba  8.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/542 
Jadrolinija , Rijeka Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o. , Zagreb konzultantske i edukacijske usluge za Projekt uspostave sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009  
Broj: 2012/S 002-0009685
  8.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/541 
Grad Split, , Split Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis Smodlaka , Solin prijevoz osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i osoba s 80% i više postotnim oštećenjima na donjim ekstremitetima, te sanitetski prijevoz nemoćnih osoba s prebivalištem na području Grada Splita za dvogodišnje razdoblje 
Broj: 2012/S 002-0011440
Usluge  8.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/540 
Komunalije-Plin d.o.o. , Đurđevac PTMG d.o.o. , Gornji Stupnik izgradnja 6 odorizacijskih stanica: Čepelovac, Hampovica, Kalinovac, Molve, Ferdinandovac, Podravske Sesvete 
Broj: 2012/S 005-0015886
Radovi  8.5.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/539 
Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula , Pula Plitvice, obrt za kemijsko čišćenje i pranje rublja, vl. Momirka Ninić , Pula usluga pranja rublja, preuzimanje prljavog rublja i dostava čisto izglačanog rublja 
Broj: 2012/S 002-0005844
Usluge  8.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/538 
Jadrolinija , Rijeka Oskar d.o.o. , Zagreb konzultantske i edukacijske usluge za Projekt uspostave sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009  
Broj: 2012/S 002-0009685
  8.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/537 
Grad Split, , Split Uslužni obrt za prijevoz nepokretnih i polupokretnih osoba Denis Smodlaka , Solin prijevoz djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita u odlasku i povratku s nastave u centrima Slava Raškaj i Juraj Bonaći, te sanitetski prijevoz djece s teškoćama u razvoju 
Broj: 2012/S 002-0011302
Usluge  8.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/536 
Općinski sud u Zadru , Zadar Dalmat d.o.o. , Zadar toneri 
Broj: 2012/S 002-0003109
Roba  7.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/535 
Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. , Senj Raiffeisen leasing d.o.o. , Zagreb financijski leasing za nabavu mini bagera 
Broj: 2012/S 005-0004818
Usluge  7.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/534 
Gradska tržnica Sisak d.o.o. , Sisak VIPnet d.o.o. , Zagreb usluga telefoniranja preko mobilne mreže za razdoblje od 15.05.2012. do 14.05.2014 
Broj: 2012/S 002-0004580
Usluge  7.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/533 
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije , Požega Poduzeće za ceste d.o.o. , Bjelovar rekonstrukcija i modernizacija L41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje 
Broj: 2012/S 002-0005687
Radovi  7.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/532 
Grad Orahovica , Orahovica Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo nabava opreme i ugradnja za Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete 
Broj: 2012/S 002-0001730
Roba  7.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/531 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb polivalentni digitalni RTG uređaj za dijaskopiju i radiografiju sa C lukom i stolom za pacijenta, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji za KBC Zagreb 
Broj: N-02-V-141192-251011
Roba  7.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/530 
Hrvatski hidrografski institut , Split Montmontaža greben d.o.o. , Vela Luka remont broda-godišnji pregled trupa, servis stroja, strojnih uređaja i opreme istraživačkog broda Hidra 
Broj: 2012/S 002-0004312
Roba  4.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/529 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb održavanje periferne informatičke opreme  
Broj: N-05-V-102972-310112
Usluge  4.5.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/528 
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zadar ZP Aking d.o.o. Zagreb, Prizma d.o.o. Zagreb, IPT-inženjering d.o.o. Zagreb i Geoanda d.o.o. , Zagreb izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju glavne stajanke 
Broj: 2012/S 005-0002571
Usluge  4.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/527 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija , Split Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana mjerni instrumenti 
Broj: 2012/S 005-0004578
Roba  4.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/526 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon TE-TO , Zagreb Turbomehanika d.o.o. , Kutina revizija parnog turbinskog postrojenja bloka K i L  
Broj: 2012/S 005-0014348
Radovi  4.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/525 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Tehno-Zagreb d.o.o. , Zagreb-Lučko profesionalni stroj za pranje posuđa 
Broj: N-02-V-143176-101111
Roba  4.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/524 
Javna ustanova Maksimir , Zagreb Spektar gradnja d.o.o. , Zagreb sanacija od vlage i uređenje Vidikovca u parku Maksimir 
Broj: 2012/S 002-0008354
Radovi  4.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/523 
Javna ustanova Športski objekti , Split Capricorno d.o.o. , Split sredstva za higijenske potrebe 
Broj: 2012/S 002-0005225
Roba  3.5.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/522 
Pula Herculanea d.o.o. , Pula Sani.Tres d.o.o , Pula deratizacija i dezinsekcija 
Broj: 2012/S 002-0002400
Usluge  2.5.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/521 
Hrvatske šume d.o.o.Uprava šuma, Podružnica Delnice , Delnice Ugostiteljski obrt Mario, vl. Nikolina Makvić , Zagreb šumarske usluge - sječa i izrada, iznos i privlačenje drvnih sortimenata 
Broj: 2012/S 002-0007131
Usluge  2.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/520 
Državna geodetska uprava , Zagreb Duplico d.o.o. , Gornji Stupnik servisiranje fotokopirnih i telefaks aparata 
Broj: 2012/S 002-0013790
Usluge  2.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/519 
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera CWG d.o.o. , Zagreb kupnja, montaža i puštanje u rad uređaja za tretman i obradu pitke vode klordioksidom 
Broj: 2012/S 002-0004762
Roba  2.5.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/518 
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb Oganj d.o.o. , Zagreb nabava pisača (uz uslugu isporuke i instalacije) 
Broj: 2012/S 002-0012560
Roba  2.5.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/517 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Čakovec , Čakovec Hidrotehnika d.o.o. , Čakovec sječa raslinja i čišćenje trasa distribucijskih nadzemnih vodova 
Broj: N-05-V-152269-291211
Usluge  30.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/516 
Grad Križevci , Križevci Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. , Koprivnica obavljanje usluga obvezatne deratizacije na području JLS Grad Križevci 
Broj: 2012/S 002-0006849
Usluge  30.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/515 
Jadrolinija , Rijeka A.M.E.C. d.o.o. , Rijeka opskrba i prodaja robe putnicima izvan carinskog područja Republike Hrvatske na motornim brodovima: M/t Marko Polo, M/t Dubrovnik, M/t Zadar  Usluge  30.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/514 
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji , Rijeka Protect d.o.o. , Rijeka usluge tjelesne zaštite osoba i imovine i nadzor sustava vatrodojave  Usluge  30.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/513 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka , Rijeka Auto centar Rijeka d.o.o. , Rijeka popravak i održavanje vozila Fiat 
Broj: 2012/S 005-0004982
Usluge  30.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/512 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Ericsson Nikola Tesla d.d., , Zagreb održavanje telefonskih centrala 
Broj: N-02-V-103604-070212
Usluge  30.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/511 
Ministarstvo pravosuđa , Zagreb Kroko international d.o.o. , Zagreb komplet za nošenje oružja 
Broj: 2012/S 002-0012152
Roba  30.4.2012 Poništava se dio nadop. i pojašnjenja dok. za nad. 
UP/II-034-02
/12-01/510 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Signal sistem d.o.o. , Pula prijenosna vertikalna signalizacija 
Broj: 2012/S 002-0004134
Roba  30.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/509 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , Zagreb K.S.T. trgovina d.o.o. , Zagreb čišćenje ureda 
Broj: N-16-M-151867-291211
Usluge  30.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/508 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb materijal za spajanje, zatvaranje rana i zaustavljanje krvarenja i jednokratni operacijski materijal 
Broj: N-02-V-151101-281211
Roba  30.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/507 
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Autoprometno poduzeće d.d. , Požega prijevoz posjetitelja autobusima na relaciji Lozovac-Skradinski buk-Lozovac i prijevoz za Burnumske Ide u 2012. godini 
Broj: 2012/S 002-0003580
Usluge  30.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/506 
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije , Pregrada Tisak Da-Da d.o.o. , Kumrovec izvođenje radova na horizontalnoj signalizaciji na županijskim i lokalnim cestama na području Županije 
Broj: 2012/S 002-0007711
Radovi  27.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/505 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije , Zagreb Odvjetničko društvo Dragičević i partneri d.o.o. , Zagreb pravne usluge  Usluge  27.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/504 
Narodne novine d.d. , Zagreb Xagent d.o.o. , Zagreb stroj za digitalni kolor tisak iz araka s mogućnošću tiska varijabilnih podataka 
Broj: N-02-V-104034-100212
Roba  27.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/503 
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek , Koprivnica Shimadzu d.o.o. , Zagreb filmovi za rendgensko snimanje i setovi za dvoglavi injektor Medtron CT2 ili jednakovrijednih po grupama 
Broj: 2012/S 002-0013129
Roba  27.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/502 
Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. , Zagreb Pismorad d.d. , Zagreb prijenosna vertikalna signalizacija 
Broj: 2012/S 002-0004134
Roba  26.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/501 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Zagreb , Zagreb Brodomerkur d.d. , Split 20 kV vakuumski prekidači 
Broj: N-05-V-101973-200112
Roba  26.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/500 
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Lingua-soft d.o.o. , Zagreb usluge prevođenja 
Broj: 2012/S 002-0004920
Usluge  26.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/499 
Jadranski naftovod d.d. , Zagreb Jedinstvo d.d. , Krapina zamjena tla i nasipavanje platoa na lokaciji dogradnje rezervoarskog prostora za skladištenje naftnih derivata na Terminalu Žitnjak  Radovi  26.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/498 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb rekonstrukcija 6,3 kv postrojenja vlastite potrošnje bloka C i opće potrošnje u Pogonu TE-TO Zagreb 
Broj: N-05-V-105071-270212
Radovi  26.4.2012 Poništava se otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/497 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar , Bjelovar Koprodukt trgovina d.o.o. , Ivanja Reka oprema za nadzemne mreže (nosioci i ovjesni pribor) 
Broj: 2012/S 005-0005312
Roba  26.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/496 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Strabag d.o.o. Zagreb i Cestar d.o.o. Slavonski Brod  sanacija asfaltnog zastora kolnika na dionici Kutina - Novska od km 114+000 do km 117+100 (desno) i dionici Okučani - Novska od km 132+150do km 137+750 (lijevo) na autocesti Bregana - Zagreb - Lipovac 
Broj: N-02-V-149916-211211
Radovi  26.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/495 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Terad d.o.o. , Zagreb toploskupljajuće spojnice i razni pribor  
Broj: N-05-V-148517-141211
Roba  26.4.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/494 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije , Šibenik Shimadzu d.o.o. , Zagreb sustav za digitalizaciju, arhiviranje i distribuciju radioloških slika 
Broj: 2012/S 002-0007857
Roba  25.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/493 
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica IKOM d.o.o. , Zagreb vodomjeri i radiomoduli 
Broj: 2012/S 005-0006156
Roba  25.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/492 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Autotrans d.o.o. , Rijeka usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (8 grupa) 
Broj: N-02-V-151361-281211
Usluge  25.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/491 
Grad Vodice, , Vodice Gradatin d.o.o. , Sesvete izgradnja ulične rasvjete u 2012. 
Broj: 2012/S 002-0005570
Radovi  25.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/490 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Gorea plus d.o.o. , Sveta Nedelja laboratorijski reagensi 
Broj: N-02-V-150924-271211
Roba  24.4.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/489 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet , Zagreb Odvjetničko društvo Dragičević i partneri d.o.o. , Zagreb pravne usluge  Usluge  24.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/488 
Državni ured za reviziju , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb elektroničke komunikacijske usluge u nepokretim mrežama 
Broj: N-16-M-105337-290212
Usluge  24.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/487 
Hrvatske šume d.o.o Uprava šuma Podružnica Požega , Požega Gumena hidraulika Karlo vl. D. Štefka , Velika izrada hidrauličnih gumenih crijeva 
Broj: 2012/S 002-0004846
Radovi  23.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/486 
Gradsko Poduzeće d.o.o. , Vodice Neptun-sub d.o.o. , Šibenik postavljanje naprava za sidrenje u uvali Tijašnica na otoku Tijatu 
Broj: 2012/S 002-0006109
Radovi  23.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/485 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektra Vinkovci , Vinkovci Končar-Električni uređaji d.d. , Prisoje - Dicmo nabava, isporuka i ugradnja opreme u TS 35/10(20)kV, 2x8MVA, Otok 
Broj: N-05-V-145015-231111
Roba  23.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/484 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Sigurnost d.o.o. , Osijek zaštitarske usluge tjelesne zaštite 
Broj: 2012/S 005-0010734
Usluge  23.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/483 
Zagrebačka županija , Zagreb Autoprijev.obrt vl.M. Prigorec,Autoturist Samobor d.o.o.,Čazmatrans-Nova d.o.o.,Darojković d.o.o.,Maluks Promet d.o.o.,Meštrović-Prijevoz d.o.o.,Samoborček d.o.o.,Zagrebački holding d.o.o.  prijevoz učenika Osnovnih škola (po grupama) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  23.4.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/482 
HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug Split, Pogon HE Zakučac , Omiš ZP Končar-montažni inženjering d.d., Končar-inženjering za energetiku i transport d.d. i Abb d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija dijela elektro opreme strojarnice HE Zakučac 
Broj: N-05-V-151397-281211
Radovi  23.4.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/481 
Grad Dubrovnik , Dubrovnik Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mobilne telefonije 
Broj: 2012/S 002-0011639
Usluge  23.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/480 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Praonica rublja Lami, vl. Slavica Kočijašević , Nova Gradiška najam i pranje bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0000390
Usluge  20.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/479 
Financijska agencija , Zagreb Emax d.o.o. , Osijek radovi na rekonstrukciji strojarnice i instalacija sustava klimatizacije na objektu Ul. grada Vukovara 70 
Broj: N-02-V-152655-301211
Radovi  20.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/478 
Općina Malinska - Dubašnica , Malinska G.P.P. Mikić d.o.o. , Omišalj izgradnja cesta i dodatna ulaganja na cestama na području Općine Malinska - Dubašnica 
Broj: 2012/S 002-0005560
Radovi  20.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/477 
Financijska agencija , Zagreb Elkom d.o.o , Ivanec radovi na rekonstrukciji strojarnice i instalacija sustava klimatizacije na objektu Ul. grada Vukovara 70 
Broj: N-02-V-152655-301211
Radovi  20.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/476 
Grad Križevci , Križevci Radnik d.d. , Križevci rekonstrukcija krovišta stambeno-poslovnog objekta u Križevcima, Trg Antuna Nemčića 7 
Broj: 2012/S 002-0003407
Radovi  19.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/475 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Zagreb Explanta d.o.o. , Kloštar Ivanić godišnje održavanje ukrasnih vrtova i parkova - zgrada Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o. Zagreb i košnja trave - ostali objekti 
Broj: 2012/S 002-0002319
Usluge  19.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/474 
Komunalac d.o.o. , Vukovar TBG beton d.o.o. , Zagreb nabava betona u 2012. godini 
Broj: 2012/S 002-0003370
Roba  19.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/473 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Markomed d.o.o. , Split kateteri 
Broj: N-02-V-152040-291211
Roba  19.4.2012 Zahtjev za naknadom troškova se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/472 
Grad Lipik , Lipik Promet građenje d.o.o. , Požega rekonstrukcija sustava javne rasvjete  
Broj: N-02-V-101432-170112
Radovi  19.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/471 
Grad Delnice , Delnice Villicus d.o.o. , Zagreb rekonstrukcija fasade na zgradi gradske uprave u Delnicama 
Broj: 2012/S 002-0002365
Radovi  19.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/470 
Općina Tisno , Tisno Gradatin d.o.o. , Sesvete rabljeno teretno vozilo i pripadajuća oprema za prikupljanje komunalnog i drugog otpada iz podzemno - nadzemnih kontejnera 
Broj: 2012/S 002-0011219
Roba  19.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/469 
Zagrebački holding d.o.o. , Zagreb Blažević d.o.o. , Lučko oprema za upravljanje i sigurnost privremene regulacije u cestovnom prometu 
Broj: 2012/S 002-0002054
Roba  18.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/468 
Sveučilišni računski centar Srce , Zagreb Profi-lab , Zagreb unapređenje energetskog sustava zgrade SRCA - besprekidno napajanje 
Broj: N-02-V-146282-301111
Usluge  18.4.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/467 
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet , Zagreb Metronet d.o.o. , Zagreb nabava cjelokupnog telekomunikacijskog rješenja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži 
Broj: 2012/S 002-0010884
Usluge  18.4.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/466 
Dom zdravlja Zagreb - centar, , Zagreb Capricorno d.o.o. , Split papirnata konfekcija i tekući sapun 
Broj: 2012/S 002-0001879
Roba  18.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/465 
Hrvatske šume d.o.o. Podružnica Našice , Našice Ugostiteljski obrt Mario, vl. Nikolina Makvić , Zagreb šumarske usluge III i IV kvartal 
Broj: 2012/S 002-0005226
Usluge  18.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/464 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Praonica rublja d.o.o. , Zagreb iznajmljivanje i pranje bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0000390
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/463 
Komunalije d.o.o. , Novalja Ingenium d.o.o. , Rijeka rješavanje neugodnih mirisa na kanalizacijskim objektima 
Broj: 2012/S 005-0001955
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/462 
Grad Koprivnica , Koprivnica Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. , Koprivnica preventivna i obvezna preventivna deratizacija na području Grada Koprivnice za 2012. godinu 
Broj: 2012/S 002-0003614
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/461 
Financijska agencija , Zagreb Termorad d.o.o. , Zagreb radovi na rekonstrukciji strojarnice i instalacija sustava klimatizacije na objektu Ul. grada Vukovara 70 
Broj: N-02-V-152655-301211
Radovi  17.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/460 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Krokoteks d.o.o. , Vukovar najam i pranje bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0000390
Usluge  17.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/459 
Grad Zagreb , Zagreb ZP Ekonerg Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb, Elektroprojekt d.d., Zagreb i ICP Ingenieurgesellschaft prof. Czurda & Partner mbH, Karlsruhe, Njemačka  izrada studije izvodivosti za Centar za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 
Broj: N-02-V-102261-240112
Usluge  16.4.2012 Poništava se Odluka i otvoreni postupak JN 
UP/II-034-02
/12-01/458 
Općina Lanišće , Lanišće Gradatin d.o.o. , Sesvete ustupanje izvođenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Lanišće 
Broj: 2012/S 002-0005782
Radovi  16.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/457 
Ministarstvo zdravlja , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb neuro bi-plana digitalna supstrakcijska angiografija s ravnim detektorima za KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, sa servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji 
Broj: N-02-V-102002-200112
Roba  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/456 
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Praonica rublja Sjaj, vl. Rada Knežević , Nova Gradiška iznajmljivanje i pranje bolničkog rublja 
Broj: 2012/S 002-0000390
Usluge  16.4.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/455 
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Brodometalurgija d.o.o. , Split građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji i adaptaciji prostora 
Broj: N-16-M-148633-141211
Radovi  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/454 
Hrvatski centar za razminiranje , Sisak Heksogen d.o.o. , Dubrovnik ustupanje poslova razminiranja prema projektu 
Broj: 2012/S 002-0001294
Usluge  16.4.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/453 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Metronet d.o.o. , Zagreb usluge pristupa Internetu 
Broj: N-05-V-101118-120112
Usluge  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/452 
Ustanova Dobri dom grada Zagreba , Zagreb Kartik d.o.o. , Zagreb sredstva za čišćenje, osobnu higijenu i pvc pribor 
Broj: N-16-M-151261-281211
Roba  16.4.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/451 
Ustanova Dobri dom grada Zagreba , Zagreb Insako d.o.o. , Zagreb nabava sredstava za čišćenje, osobnu higijenu i PVC pribor 
Broj: N-16-M-151261-281211
Roba  13.4.2012 Žalba se odbija 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |