Upisnik

Godina: Naručitelj: Žalitelj: Vrsta: Upisnik: Predmet:
 
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/12-01/1390 
Zagrebačka županija , Zagreb TIPA, obrt, vl. Anđelko Pažulj , Klinča sela prijevoz učenika osnovnih škola 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1389 
Grad Zagreb , Zagreb K.G.V.H. Eko d.o.o. , Zagreb održavanje i popravak nadstrešnica 
Broj: 2012/S 002-0047291
Usluge  31.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1388 
Zagrebačka županija , Zagreb Darojković d.o.o. , Dugo Selo prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 13, 27, 25, 14) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  30.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1387 
Zagrebačka županija , Zagreb Jaska promet, prijevoz, turizam i trgovina vl. Danijel Ljubanović , Jastrebarsko prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 16) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  30.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1386 
Zagrebačka županija , Zagreb Presečki grupa d.o.o. , Krapina prijevoz učenika osnovnih škola (grupa 12) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  30.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1385 
Zagrebačka županija , Zagreb Meštrović prijevoz d.o.o. , Zagreb prijevoz učenika osnovnih škola( grupa 1,10,11,18,24) 
Broj: 2012/S 002-0010985
Usluge  30.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1384 
Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. , Bjelovar ZP AMB gradnja d.o.o., Zagreb i Geoformat d.o.o. , Zagreb izgradnja spojnog cjevovoda crpilište Jasenik-v.s. Banov stol 
Broj: 2012/S 005-0047700
Radovi  30.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1383 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Porsche leasing d.o.o. , Zagreb nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti 
Broj: 2012/S 002-0071541
Roba  30.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1382 
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Koming elektronic d.o.o. , Komin, Sveti Ivan Zelina laboratorijski i uredski namještaj (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0047835
Roba  30.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1381 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina L) 
Broj: 2012/S 002-0071492
Roba  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1380 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina U) 
Broj: 2012/S 002-0071492
Roba  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1379 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina R)  
Broj: 2012/S 002-0071492
Roba  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1378 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Microline d.o.o. , Zagreb nabava računala i računalne opreme 
Broj: 2012/S 002-0050823
Roba  29.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1377 
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija , Zagreb ZP Elektroprojekt d.d., Zagreb, Biro 29 d.o.o. Zagreb, Tehno-razvoj d.o.o. , Orahovica usluge energetskog pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada (Grupa 4)  
Broj: 2012/S 002-0048202
Usluge  29.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1376 
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Željezničko Projektno društvo d.d., Granova d.o.o., VPS-Inženjering d.o.o. i Institut IGH d.d. , Zagreb izrada glavnog projekta modernizacije dionice Zaprešić-Zabok 
Broj: 2012/S 005-0045566
Radovi  29.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1375 
Koprivničko-križevačka županija , Koprivnica Velkom d.o.o. , Kalnik radovi dogradnje škole i školske športske dvorane Osnovne škole Sokolovac, faza II 
Broj: 2012/S 002-0057423
Radovi  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1374 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina Z) 
Broj: 2012/S 002-0071492
Roba  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1373 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Hidraulika Kurelja Promet d.o.o. , Zagreb isporuka gospodarskih vozila  
Broj: 2012/S 002-0044566
Roba  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1372 
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija , Zagreb ZP Elektroprojekt d.d., Zagreb, Biro 29 d.o.o. Zagreb, Tehno-razvoj d.o.o. , Orahovica usluge energetskog pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada (Grupa 2) 
Broj: 2012/S 002-0048202
Usluge  29.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1371 
Grad Zagreb , Zagreb Geofoto d.o.o. , Zagreb usluga konzaltinga u području geodezije i geoinformatike  Usluge  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1370 
Ponikve d.o.o. , Krk ZP Geoprojekt d.d., Opatija i Geo-Gauss d.o.o., Čakovec  geodetski poslovi na izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka 
Broj: 2012/S 005-0048270
Usluge  29.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1369 
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Biomedica dijagnostika d.o.o. , Zagreb testovi i potrošni materijal za biokemiju (Grupa IX, Skupina Y) 
Broj: 2012/S 002-0071492
Roba  29.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1368 
Kombel d.o.o. , Belišće Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. , Zagreb financijski leasing za nabavu kompaktora za rad na odlagalištu otpada 
Broj: 2012/S 002-0071016
Usluge  26.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1367 
Grad Zagreb , Zagreb Peek Promet d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na dopuni semaforske instalacije i instaliranje inoviranih signalnih programa na Zvonimirovoj ulici 
Broj: 2012/S 002-0041226
Radovi  26.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1366 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture , Zagreb Damaco d.o.o. , Rijeka usluge upravljanja školskim brodom Kraljica mora 
Broj: 2012/S 002-0048525
Usluge  26.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1365 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Agro-grom d.o.o. , Samobor kranske kosilice-priključak za Unimog 
Broj: 2012/S 002-0044605
Roba  26.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1364 
Grad Zagreb , Zagreb C.S.P. d.o.o. , Zagreb održavanje i popravak nadstrešnica 
Broj: 2012/S 002-0047291
Radovi  26.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1363 
Grad Krapina , Krapina Led elektronika d.o.o. , Ivanić Grad rekonstrukcija javne rasvjete  
Broj: 2012/S 002-0033988
Radovi  26.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1362 
Općina Lasinja , Lasinja Maraković d.o.o. , Karlovac zamjena postojeće javne rasvjete sa LED rasvjetnim svjetiljkama 
Broj: 2012/S 002-0015279
Radovi  25.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1361 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Cesting d.o.o. , Osijek rekonstrukcija postojećih EEN i TK instalacija na dionici Beli Manastir-Osijek 
Broj: 2012/S 002-0044812
Radovi  25.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1360 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Mes d.o.o. , Zagreb reagensi i testovi za potrebe laboratorija IX-dio predmeta nabave I 
Broj: 2012/S 002-0045944
Roba  25.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1359 
Opća bolnica Zadar , Zadar Shimadzu d.o.o. , Zagreb oprema za dijaskopiju za Odjel radiologije 
Broj: 2012/S 002-0060082
Roba  25.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1358 
Šibensko-kninska županija , Šibenik Geoprojekt d.d. , Split izrada geodetskih podloga za utvrđivanje prijedloga granica pomorskog dobra, geodetskih elaborata parcelacije i hidrografskih podloga za potrebe evidentiranja i koncesioniranja pomorskog dobra 
Broj: 2012/S 002-0038899
Usluge  25.10.2012 Poništava se Odluka o poništenju 
UP/II-034-02
/12-01/1357 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Signal sistem d.o.o. , Pula obnova prometne opreme na državnoj cesti D3 na dionici Kupjak-Delnice 
Broj: 2012/S 002-0050920
Usluge  25.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1356 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Infodata, elektronika, usluge i trgovina, vl. Držislav Dlesk , Zagreb periferna informatička oprema 
Broj: 2012/S 005-0047107
Roba  25.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1355 
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Mes d.o.o. , Zagreb reagensi i testovi za potrebe laboratorija IX-dio predmeta nabave I 
Broj: 2012/S 002-0045944
Roba  25.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1354 
Grad Zagreb , Zagreb Europlakat d.o.o. , Zagreb održavanje i popravci nadstrešnica 
Broj: 2012/S 002-0047291
Usluge  24.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1353 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Semafor d.o.o. , Zagreb održavanje svjetlosne promjenjive signalizacije proizvođača LEA 
Broj: 2012/S 002-0044449
Usluge  24.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1352 
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Unex Media d.o.o. , Zagreb oglašavanje u medijima projekta HP-TV 
Broj: 2012/S 005-0061285
Usluge  24.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1351 
Grad Korčula , Korčula Urbis 72 d.d. , Pula izrada II izmjena i dopuna Prostornog plana uređena Grada Korčule 
Broj: 2012/S 002-0071324
Usluge  24.10.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1350 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Ital-opremanje d.o.o. , Zagreb kuhinjska oprema i sitni kuhinjski inventar (tanjuri, žlice, vilice, čaše) 
Broj: 2012/S 002-0053203
Roba  24.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1349 
Plinacro d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, stalni pristup internetu i podaktovno povezivanje 
Broj: 2012/S 005-0070232
Usluge  24.10.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1348 
Splitsko-dalmatinska županija , Split Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga  
Broj: 2012/S 002-0053755
Usluge  24.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1347 
Lječilište Veli Lošinj , Veli Lošinj Radnik d.d. , Križevci rekonstrukcija i adaptacija postojeće građevine Park I i rekonstrukcija infrastrukture i prometnih površina u Lječilištu Veli Lošinj 
Broj: 2012/S 002-0057312
Radovi  24.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1346 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Allianz Zagreb d.d. , Zagreb osiguranje motornih vozila od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja (118 vozila)  
Broj: 2012/S 002-0061272
Usluge  23.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1345 
Dom zdravlja Drniš , Drniš MS Design d.o.o. , Novo Čiče sanitetsko vozilo 
Broj: 2012/S 002-0056587
Roba  23.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1344 
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb vakuum sistemi za uzimanje uzoraka krvi i laboratorijski potrošni materijal (grupa 1) 
Broj: 2012/S 002-0040188
Roba  23.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1343 
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. , Pisarovina 3M d.o.o. , Velika Gorica uređaji za dezinfekciju vode natrijevim hipokloritom 
Broj: 2012/S 005-0059368
Roba  23.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1342 
Vodovod Pula d.o.o. , Pula Sokol Marić d.o.o. , Zagreb tjelesna zaštita sjedišta Društva i obilazak objekata(bunara, vodosprema i prekidne komore) 
Broj: 2012/S 005-0054907
Usluge  23.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1341 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Croatia osiguranje d.d. , Zagreb osiguranje motornih vozila od automobilske odgovornosti i osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja (118 vozila)  
Broj: 2012/S 002-0061272
Usluge  23.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1340 
Grad Zagreb , Zagreb M.Soldo d.o.o. , Zagreb izgradnja Risnjačke ulice s komunalnom infrastrukturom 
Broj: 2012/S 002-0069561
Radovi  23.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1339 
Općina Tisno , Tisno Special d.o.o. , Pazin oprema za športsku školsku dvoranu u Tisnom 
Broj: 2012/S 002-0059046
Roba  23.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1338 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb HAK-usluge d.o.o. , Kutina uklanjanje osobnih vozila s autoceste 
Broj: 2012/S 002-0058798
Usluge  22.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1337 
Općina Baška Voda , Baška Voda Gradatin d.o.o. , Sesvete nabava jednostavne (mehaničke) pretovarne stanice tip eko/g 3+35 m3 
Broj: 2012/S 002-0070107
Roba  22.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1336 
Hrvatske vode , Zagreb ZP Hidroinženiring d.o.o.Lubljana, Podružnica Zagreb, Dippold&Gerold-Hidroprojekt 91 d.o.o.Brezovica , i Projekt d.d. Nova Gorica, Slovenija izrada studijske dokumentacije za regionalni vodovod Istočne Slavonije 
Broj: 2012/S 002-0048555
Usluge  22.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1335 
Državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb P.S.C. Zagreb d.o.o. , Zagreb nabava motornih vozila u okviru nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (Grupa B) 
Broj: 2012/S 002-0050405
Roba  22.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1334 
Općina Čepin , Čepin Akropola d.o.o., , Satnica Đakovačka rekonstrukcija dijela društvenog doma u Beketincima 
Broj: 2012/S 002-0058741
Radovi  22.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1333 
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije , Pregrada Peek Promet d.o.o. , Zagreb izvođenje radova na postavi promjenljive prometne signalizacije-radarski pokazivači brzine s LED zaslonom na ŽC i LC na području Županije 
Broj: 2012/S 002-0059597
Radovi  22.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1332 
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Satnica Đakovačka - III. faza 
Broj: 2012/S 005-0058403
Radovi  22.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1331 
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački 
Broj: 2012/S 005-0057293
Radovi  22.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1330 
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo Tehno - Elektro d.o.o. , Đakovo izgradnja vodoopskrbnog sustava Đakovo spojni cjevovod Viškovci-Forkuševci 
Broj: 2012/S 005-0059752
Radovi  22.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1329 
Plinacro d.o.o. , Zagreb ZP Arka 96. d.o.o., Kutina i MGV d.o.o., Zagreb  stručni nadzor nad radovima izgradnje magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac, oznake PN-I-422/12-GB 
Broj: 2012/S 005-0053806
Usluge  22.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1328 
Ivkom d.d. , Ivanec Meteor graditeljstvo d.o.o. , Varaždin sanacija odlagališta komunalnog otpada Jerovec u Jerovcu 
Broj: 2012/S 005-0049096
Radovi  19.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1327 
Ivkom d.d. , Ivanec ZP Eurco d.d. Vinkovci i NI-AL d.o.o., Velika Gorica  sanacija odlagališta komunalnog otpada Jerovec u Jerovcu 
Broj: 2012/S 005-0049096
Radovi  19.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1326 
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije , Vinkovci MS Design d.o.o. , Jagodno nabava vozila za hmp 
Broj: 2012/S 002-0057234
Roba  19.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1325 
Opća bolnica Dubrovnik , Dubrovnik Shimadzu d.o.o. , Zagreb prijenosni RTG uređaj C-luk 
Broj: 2012/S 002-0059660
Roba  19.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1324 
Opća bolnica Dubrovnik , Dubrovnik Siemens d.d. , Zagreb uređaj za digitalnu radiografiju s dijaskopijom  
Broj: 2012/S 002-0059665
Roba  19.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1323 
Ivkom d.d. , Ivanec ZP Jedinstvo d.d. Krapina, Geotopo d.o.o., Velika Ves i HIS d.o.o. , Donja Višnjica sanacija odlagališta komunalnog otpada Jerovec u Jerovcu 
Broj: 2012/S 005-0049096
Radovi  19.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1322 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Micro projekt d.o.o. , Split usluga sistematske potpore za integrirani informacijski sustav regionalnog razvoja 
Broj: 2012/S 002-0069722
Usluge  19.10.2012 Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje 
UP/II-034-02
/12-01/1321 
Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. , Senj CWG d.o.o. , Zagreb ugradnja 6. filter polja za postizanje punog kapaciteta uređaja temeljem ultrafiltracije s izradom upravljanja uređaja za kondicioniranje vode i povezivanje na NUS  
Broj: 2012/S 005-0069451
Usluge  18.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1320 
Općina Lovas , Lovas Terra Jaska d.o.o. , Strmec Samoborski radni stroj-rovokopač 
Broj: 2012/S 002-0016345
Roba  18.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1319 
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d., , Zagreb nadzorno upravljački sustav (NUS) vodoopskrbnog sustava Križevci 
Broj: 2012/S 005-0054496
Roba  18.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1318 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Feliks regulacija d.o.o. , Slavonski Brod sanacija opasnog mjesta Oblakovac na državnoj cesti D51 
Broj: 2012/S 002-0034675
Radovi  17.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1317 
Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije , Slavonski Brod Proklima-tim d.o.o. , Zagreb namještaj (grupa IV-laboratorijski stolovi) 
Broj: 2012/S 002-0056274
Roba  17.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1316 
Ministarstvo financija, Porezna uprava , Zagreb Oganj d.o.o. , Zagreb isporuka i instalacija pisača 
Broj: 2012/S 002-0012560
Roba  17.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1315 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj i Innecto d.o.o. , Split sječa granja na distribucijskim vodovima (grupa 14) 
Broj: 2012/S 005-0033419
Usluge  17.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1314 
Grad Split, , Split 007 Miletić d.o.o. , Solin usluga zaštite osoba i imovine u objektima koje koristi gradska uprava te pratne novca  Usluge  17.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1313 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Lager Bašić d.o.o. , Zagreb utovarivač-rovokopač s opremom 
Broj: 2012/S 002-0068298
Roba  17.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1312 
Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije , Slavonski Brod Proklima-tim d.o.o. , Zagreb namještaj (grupa V-laboratorijski namještaj za mikrobiologiju) 
Broj: 2012/S 002-0056274
Roba  17.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1311 
Trogir holding d.o.o. , Trogir Libra tehničar d.o.o. , Zagreb nabava i ugradnja elektroničke mosne cestovne vage na deponiju Vučje brdo Plano, Trogir 
Broj: 2012/S 002-0069569
Roba  17.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1310 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj sječa granja na distribucijskim vodovima (grupa 13) 
Broj: 2012/S 005-0033419
Usluge  17.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1309 
Stomatološka poliklinika Zagreb , Zagreb Medika d.d. , Zagreb rezervni dijelovi za stomatološke aparate  
Broj: 2012/S 002-0045223
Roba  17.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1308 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Cestar d.o.o. , Slavonski Brod izvanredno održavanje državne ceste D47 na dionici dužine 1.040 m; Brestača (Ulica Josipa Kozarca) 
Broj: 2012/S 002-0050108
Radovi  17.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1307 
Zavod za javno zdravstvo Brodsko posavske županije , Slavonski Brod Proklima-tim d.o.o. , Zagreb namještaj (grupa II-ormari) 
Broj: 2012/S 002-0056274
Roba  17.10.2012 Poništava se Odluka o odabiru 
UP/II-034-02
/12-01/1306 
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Feliks regulacija d.o.o. , Slavonski Brod sanacija opasnog mjesta Velika Kopanica na državnoj cesti D7  
Broj: 2012/S 002-0034580
Radovi  17.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1305 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj sječa granja na distribucijskim vodovima (grupa 15) 
Broj: 2012/S 005-0033419
Usluge  17.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1304 
Općina Viškovo , Viškovo Nird d.o.o. , Kaštel Lukšić prigodni poklon paketi za djecu: igračke, čokolada i slatkiši 
Broj: 2012/S 002-0069081
Roba  16.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1303 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Olympus d.o.o. , Zagreb UZV aparat s abdominalnom i transvaginalnom sondom 
Broj: 2012/S 002-0053615
Roba  16.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1302 
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split , Split Brodomerkur d.d. , Split rekonstrukcija TS 35/10 kV Hvar 
Broj: 2012/S 005-0040828
Radovi  16.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1301 
Financijska agencija , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb usluge mrežnog povezivanja uz uspostavu podatkovne virtualne privatne mreže i uspostavu udaljenog pristupa u predmetnu podatkovnu virtualnu privatnu mrežu putem žičane širokopojasne veze 
Broj: 2012/S 002-0065422
Usluge  16.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1300 
Opća županijska bolnica Požega , Pozega Nirosta d.o.o. , Osijek reverzna osmoze za Odjel hemodijalize 
Broj: 2012/S 002-0059578
Roba  16.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1299 
Zadarska županija , Zadar Sokol Marić d.o.o. , Zagreb privatna zaštita osoba i imovine  Usluge  16.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1298 
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Olympus d.o.o. , Zagreb aparati za UZV abdomena sa sondama 
Broj: 2012/S 002-0053357
Roba  16.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1297 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb ZP Profectio energija d.o.o. Zagreb i Korlea d.o.o. Zagreb  opskrba električnom energijom za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
Broj: 2012/S 002-0041214
Roba  15.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1296 
Komunalno gospodarstvo Park d.o.o. , Donji Miholjac Strix d.o.o. , Zagreb radovi na povećanju kapaciteta vodocrpilišta u Donjem Miholjcu 
Broj: 2012/S 005-0047418
Radovi  15.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1295 
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Cesting d.o.o., Osijek i Terra d.o.o., Našice  sječa granja na distribucijskim vodovima (po grupama) 
Broj: 2012/S 005-0033419
Usluge  15.10.2012 Žalba se odbacuje i odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1294 
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Gradbeni inštitut Zrmk d.o.o., Ljubljana i Geoinženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija  izvedba geoloških, geofizičkih i geotehničkih istražnih radova, geotehničkih elaborata i projekata na dionici čvor Nikolac-D8 s mostom preko Neretve 
Broj: 2012/S 002-0042425
Usluge  15.10.2012 Žalba se odbacuje 
UP/II-034-02
/12-01/1293 
Općina Baška , Baška Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o.  izrada prostorno-planskih dokumenata - urbanističkih i detaljnog plana uređenja na području Općine Baška 
Broj: 2012/S 002-0052172
Usluge  15.10.2012 Obustava postupka 
UP/II-034-02
/12-01/1292 
Ponikve d.o.o. , Krk Karloline d.o.o. , Lič stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj - I. faza izgradnje, podsustav Čižići-Soline-Klimno 
Broj: 2012/S 005-0055303
Usluge  15.10.2012 Žalba se odbija 
UP/II-034-02
/12-01/1291 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture , Zagreb ISS uslužne djelatnosti d.o.o. , Zagreb čišćenje prostorija  Usluge  15.10.2012 Žalba se odbija 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |