UsII-109/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 18/595

UsII-109/19 od 7. ožujka 2019.
 
Dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka - Žalba na odluku o odabiru za grupu - Procijenjena vrijednost
 
Obzirom iz dokumentacije o nabavi proizlazi da predmet nabave nije bio podijeljen na grupe, žalitelj je bio dužan platiti iznos iz članka 430. stavak 1. točka 2. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu