UsII-235/19 od 16. svibnja 2019.

KLASA: 19/217

UsII-235/19 od 16. svibnja 2019.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka – Članak 420. ZJN 2016

Kako je tužitelj dopunu žalbe izjavio protekom zakonskog roka za izjavljivanje žalbe, uz koju je dostavio dokaz o izvršenoj uplati naknade nakon proteka roka za žalbu, to je osnovano ista odbačena.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu