Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/429
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Mipek d.o.o. , Križ DIT
izgradnja poslovne zgrade Elektre Zadar-Vidikovac 
Radovi 06.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/428
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Elektrocentar Petek d.o.o. , Ivanić-Grad DIT
KB 2x110 kV EL-TO-Stenjevec 
Radovi 05.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/427
Odlagalište d.o.o. , Nova Gradiška Hado Technik d.o.o. , Zagreb DIT
komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada (grupa 1.) 
Roba 05.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/426
Sveučilište u Splitu , Split Ansar-analitika d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijski uređaji (grupe 2. i 8.) 
Roba 05.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/425
Sveučilište u Splitu , Split Labena d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijski uređaji (grupa 11.) 
Roba 04.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/424
Vode Lipik d.o.o. , Pakrac Mipek d.o.o. , Križ DIT
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac 
Radovi 04.05.2021. 6.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/423
Općina Marina , Marina MUV-ING d.o.o. , Zagreb DIT
energetska obnova sustava javne rasvjete 
Radovi 04.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/422
Opća bolnica Varaždin , Varaždin Insako d.o.o. , Zagreb DIT
papirna konfekcija (grupa 2.) 
Roba 03.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/421
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eurokontakt d.o.o. , Zagreb DIT
nabava sustava za planiranje i onkološkog informacijskog sustava za potrebe radioterapije 
Roba 03.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/420
Lovrinac d.o.o. , Split Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko DIT
lijesovi (grupa 1.) 
Roba 03.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/419
Đakovački vodovod d.o.o. , Đakovo Tectum j.d.o.o. , Vodice DIT
izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci 
Radovi 03.05.2021. 5.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/418
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Trafficon d.o.o., Zagreb DIT
izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur) 
Usluge 03.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/417
Plinacro d.o.o. , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija sustava besprekidnih napajanja optičkog komunikacijskog sustava MP Pula-Slavonski Brod, PN-I-065-21-DT 
Roba 03.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/416
Državna geodetska uprava , Zagreb Printshop d.o.o. , Zadar DIT
provedba komunikacijske strategije za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 1.) 
Usluge 03.05.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/415
KD Kozala d.o.o. , Rijeka GPT Đurasek d.o.o. , Radovan DIT
polusarkofazi i sarkofazi s pripadajućim limenim ulošcima, pokrovima, tapecirunzima i garniturama 
Roba 30.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/414
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split DIT
izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Plitvičkih jezera duljine cca 11,46 km 
Usluge 30.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/413
Općina Blato , Blato Tonikom d.o.o. , Dubrovnik DIT
izgradnja nerazvrstane ceste NC 1-003 Sitnica Karbuni 
Radovi 30.04.2021. 4.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/412
Splitsko-dalmatinska županija , Split Parona-Dugo Selo d.o.o. , Oborovo DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupe: 2. i 16.) 
Usluge 29.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/411
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Zagreb DIT
izolatorski lanci 
Roba 29.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/410
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Gorea plus d.o.o. , Novigrad DIT
reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – testovi za koronavirus – iznimna žurnost (grupa 2.) 
Roba 28.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/409
Grad Zagreb , Zagreb Inora ABC d.o.o. , Zaprešić DIT
izgradnja nadzorno upravljačkog centra odvodnje 
Radovi 28.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/408
Zelenilo d.o.o. , Karlovac Toma trgovina d.o.o. , Jastrebarsko DIT
pogrebna oprema 
Roba 28.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/407
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. , Zagreb DIT
daljinski upravljivi sklopni blokovi (grupe: 1., 2. i 3.) 
Roba 28.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/406
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
daljinski upravljive rastavne sklopke (grupa 1.) 
Roba 28.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/405
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Holosys d.o.o. , Zagreb DIT
nabava, servis i umjeravanje vodomjera, proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje 
Mješovita nabava 28.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/404
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Medial d.o.o. , Zagreb DIT
nabava digitalnog uređaja za mamografiju-4 komada 
Roba 27.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/403
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Geoprojekt d.d., Split, Trafficon d.o.o., Zagreb i Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb DIT
provedba katastarskih izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima 
Usluge 27.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/402
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije , Zagreb Eko invest d.o.o. , Zagreb DIT
izrada strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 i Integriranog programa 2021-2027 
Usluge 27.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/401
Grad Zagreb , Zagreb Siemens d.d. , Zagreb DIT
izgradnja nadzorno upravljačkog centra odvodnje 
Radovi 27.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/400
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Poddionice, Duboka Sparagovići Zaradeže Prapratno Doli 
27.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/399
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Strabag AG , Spittal an der Drau, Austrija DIT
opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Poddionice, Duboka Sparagovići Zaradeže Prapratno Doli 
Roba 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/398
Grad Zlatar , Zlatar E.G.S.-Elektrograditeljstvo d.o.o. , Zagreb DIT
dogradnja sustava javne rasvjete 
Radovi 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/397
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek ZP Colas Rail Hrvatska d.o.o., Zagreb i Colas Rail s.a.s., Enghien-les-Bains, Francuska DIT
građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta 
Radovi 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/396
Grad Orahovica , Orahovica Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
nabava osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta "Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice" 
Roba 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/395
Grad Zagreb , Zagreb OT-Optima Telekom d.d. , Zagreb DIT
elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži 
Usluge 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/394
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
antikorozivna zaštita dalekovoda 
Usluge 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/393
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak 
Radovi 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/392
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta 
Radovi 26.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/391
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek Comsa s.a. , Barcelona, Španjolska DIT
građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta 
Radovi 23.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/390
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split C&T Minor Islands d.o.o. , Rijeka DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9808 Lastovo-Korčula-Dubrovnik i obratno 
Usluge 23.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/389
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb ZP Leadtech d.o.o., Zagreb i APIN sustavi d.o.o., Zagreb DIT
zamjena sustava CO2 na plinskim turbinama bloka K 
Mješovita nabava 22.04.2021. 6.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/388
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Javor , obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šume i zaštita šuma od štetnih organizama (grupa 7.) 
Radovi 22.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/387
Grad Sisak , Sisak Altocomm d.o.o. , Zagreb DIT
nabava sportske opreme za djecu sportaše u sportskim klubovima grada Siska 
Roba 21.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/386
Grad Kastav , Kastav Tuta Blu d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja solarne elektrane 
Radovi 21.04.2021. 26.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/385
Grad Zlatar , Zlatar Express Consulting Engineering d.o.o. , Bakar DIT
dogradnja sustava javne rasvjete 
Radovi 21.04.2021. 30.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/384
Ministarstvo hrvatskih branitelja , Zagreb Marin Expert d.o.o. , Dugopolje DIT
opremanje veteranskog centra u Šibeniku 
Roba 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/383
Zagorski vodovod d.o.o. , Zabok Triglav osiguranje d.d. , Zagreb DIT
usluge osiguranja 
Usluge 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/382
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Birodom d.o.o. , Lučko DIT
uredski potrošni materijal (grupa 2.) 
Roba 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/381
Šibensko-kninska županija , Šibenik Shuttle bus d.o.o. , Zadar DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač za preostali dio školske godine 2020/21 
Usluge 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/380
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Delta Tech d.o.o. , Zagreb DIT
automatske meteorološke postaje 
Roba 20.04.2021. 23.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/379
Grad Zagreb , Zagreb Andel d.o.o. , Zagreb DIT
regulatori tlaka plina niskotlačni DN 25-navojni; uz plinomjer G-4 i G-6 
Roba 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/378
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Knap d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za dogradnju drugog kolnika autoceste od čvora Matulji do semaforiziranog raskrižja za Opatiju i dogradnju čvora Matulji Kuk 
Usluge 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/377
Komunalac d.o.o. , Biograd na Moru Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
izrada studijske dokumentacije i aplikacije za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pašman-Tkon za sufinanciranje iz EU fondova 
Usluge 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/376
Grad Zagreb , Zagreb ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb DIT
pružanje usluga upravljanja Projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (grupa 2.) 
Usluge 20.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/375
Općina Viškovo , Viškovo Geodetski zavod Rijeka d.o.o. , Rijeka DIT
izmjera objekata na području dijela Općine Viškovo za razdoblje od 2 (dvije) godine 
Usluge 19.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/374
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu , Zagreb Ledo plus d.o.o. , Zagreb DIT
smrznuti proizvodi 
Roba 19.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/373
Piškornica d.o.o. , Koprivnica Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica 
Mješovita nabava 19.04.2021. 20.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/372
Vodovod d.o.o. , Makarska Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
izrada projek. dok. i okolišne dok. za poboljšanje vodnokom. infrast. konc. rješenja sust. odvodnje za potrebe studije izvodljivosti 
Usluge 19.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/371
Grad Pula-Pola , Pula Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova Grada Pule - zajednička nabava 
Roba 16.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/370
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Delta Tech d.o.o. , Zagreb DIT
automatske meteorološke postaje 
Roba 16.04.2021. 16.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/369
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Signalgrad d.o.o. , Bestovje DIT
radovi na postavi prometne signalizacije vođenja prometa na autocestama HAC-a d.o.o. za vrijeme novog režima naplate na naplatnim postajama 
Radovi 15.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/368
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Dimidium projekt d.o.o. , Nijemci DIT
usluga nadzora nad izvođenjem radova „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac –Karlovac “ 
Usluge 15.04.2021. 28.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/367
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
usluga pristupa Internetu i povezivanje dislociranih lokacija Naručitelja 
Usluge 14.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/366
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
usluge pružanja podatkovne veze brzine 10 Gbit7s za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek 
Usluge 14.04.2021. 29.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/365
Grad Lepoglava , Lepoglava ZP Enigma d.o.o., Lepoglava i Sport, prijevoz, ugostiteljstvo i usluge, vl. Boris Botković, Lepoglava DIT
nabava radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave 
Radovi 14.04.2021. 4.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/364
Vodovod Korenica d.o.o. , Korenica Prijevoznički obrt Josip Knežević, vl. Josip Knežević , Plitvička Jezera DIT
radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko 
Radovi 14.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/363
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
prekidači za 35 kV nadzemne mreže 
Roba 14.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/362
Lučka uprava Slavonski Brod PZC BROD d.o.o., Slavonski Brod , Slavonski Brod DIT
dovršetak izgradnje osnovne lučke infrastrukture luke Slavonski Brod 
Radovi 14.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/361
Grad Zagreb , Zagreb Proklima-tim d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje poslovnog prostora Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija na lokaciji Dolac 2 
Roba 13.04.2021. 4.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/360
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. , Zagreb DIT
dogradnja 2 VP 110 kV u TS Benkovac 
Radovi 13.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/359
Grad Šibenik , Šibenik ZP Um i Um d.o.o., Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb i PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Slovenija DIT
usluga izrade studije organizacije i integracije javnog prijevoza u gradu Šibeniku 
Usluge 13.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/358
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Monting d.o.o. , Zagreb DIT
rekonstrukcija tlačnog cjevovoda od pumpi nadopune vrelovoda 
Radovi 13.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/357
Grad Zagreb , Zagreb Biomax d.o.o. , Zagreb DIT
reagensi za imunokemijske analize 
Roba 13.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/356
Hvarski vodovod d.o.o. , Jelsa Pomgrad inženjering d.o.o., , Split DIT
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Jelsa-Vrboska i aglomeracije Stari Grad s pristupnim putevima i podmorskim ispustima 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/355
Grad Crikvenica , Crikvenica Sliv-oprema d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje vrtića i Osnovne škole u Dramlju 
Roba 12.04.2021. 23.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/354
Grad Zagreb , Zagreb ZP Mobilita evolva d.o.o., Zagreb i Inovacije i razvoj d.o.o., Zagreb DIT
studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP 
Usluge 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/353
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Vepel d.o.o. , Kumrovec DIT
radovi usklađenja prometne signalizacije i opreme u tunelima 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/352
Komunalno d.o.o. , Vrgorac Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo „Medius“ Herceg Novi DIT
dogradnja transportnog sustava odvodnje od GZ Ravča do Grada Vrgorca, sanacija državne ceste DC62 i izgradnja kabelskog raspleta 20 kV iz TS Vrgorac prema GZ Ravča 
Radovi 12.04.2021. 27.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/351
Osječko-baranjska županija , Osijek Granda projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluga stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za izgradnju Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku 
Usluge 12.04.2021. 4.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/350
Grad Zagreb , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/349
Grad Zagreb , Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. , Zagreb DIT
građevinsko-obrtnički radovi u objektima gradske uprave 
Radovi 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/348
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , Zagreb Printshop d.o.o. , Zadar DIT
usluga grafičkog oblikovanja i izrade promotivnih materijala za projekt BOND 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/347
Vodakom d.o.o. , Pitomača Hidroving građevinarstvo, vl. Zvonko Šantić , Virovitica DIT
izgradnja vodoopskrbnog sustava prema naselju Križnica sa odvojkom prema ulici Šašnato polje 
Radovi 12.04.2021. 20.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/346
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
SN sklopni blokovi sa osiguračima u trafo polju 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/345
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Solis Romano d.o.o. , Zagreb DIT
nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera 
Roba 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/344
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Građevinski obrt "Iskop" vl. Gabrijela Kočet , Klenovnik DIT
nabava robe, usluga i radova za održavanje i izgradnju šumske infrastrukture 
Usluge 12.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/343
Hrvatske vode , Zagreb Almes d.o.o. , Viškovo DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES 
Mješovita nabava 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/342
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Taşyapi Inşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirrketi , Istanbul, Turska DIT
radovi na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“ 
Radovi 09.04.2021. 12.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/341
Hrvatske vode , Zagreb Almes d.o.o. , Viškovo DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/340
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Graditelj svratišta d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 09.04.2021. 19.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/339
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb AŽD Praha s.r.o. , Prag, Češka DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac" 
Radovi 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/338
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Igor graditeljstvo, obrt za građevinske usluge, vl. Igor Hrgić , Đakovo DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupe: 3. i 4.) 
Usluge 09.04.2021. 30.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/337
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Usluge Jelačić, obrt za uređenje i održavanje krajolika, vl. Alen Jelačić , Izimje DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 1.) 
Usluge 09.04.2021. 30.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/336
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 5.) 
Usluge 09.04.2021. 30.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/335
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 4.) 
Usluge 09.04.2021. 30.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/334
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Sanac d.o.o. , Rugvica DIT
mehaničko čišćenje pružnog pojasa od raslinja i drveća (grupa 2.) 
Usluge 09.04.2021. 30.4.2021
UP/II-034-02
/21-01/333
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Fermerske Gospodarstwo "ASTART M" , Nowy Rozdil, Ukrajina DIT
projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje 
Mješovita nabava 09.04.2021. 4.5.2021
UP/II-034-02
/21-01/332
Opća bolnica Bjelovar , Bjelovar Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb DIT
lijekovi-Imunomodulatori, biološka i endokrina terapija 
Roba 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/331
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb TEB Automatika d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja i popravka sustava daljinskog upravljanja i nadzora (grupa I) 
Usluge 09.04.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/330
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek Strix eco d.o.o. , Zagreb DIT
dogradnja postrojenja za obradu otpadnih tehnoloških voda za smještaj membranske filtracije 
Radovi 09.04.2021. Postupak u tijeku