Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/22-01/40
Hrvatske vode , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
retencija Kalanjevac - Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole 
Usluge 21.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/39
HEP-Telekomunikacije d.o.o. , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
usluge stalnog pristupa Internetu za potrebe HEP grupe i DATA centra Varaždin 
Usluge 20.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/38
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Pinecone d.o.o. , Zagreb DIT
sustav za skupno očitavanje rublja 
Roba 20.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/37
Opća bolnica Zadar , Zadar Eurogast d.o.o. , Samobor DIT
opremanje restorana - Bolnička kuhinja (grupa 2.) 
Roba 19.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/36
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
nabava papira za tisak, ispis i kopiranje za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
Roba 19.01.2022. 21.1.2022
UP/II-034-02
/22-01/35
Grad Zagreb , Zagreb Tungsram Operations kft. , Budimpešta, Mađarska DIT
energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Zagreba 
Usluge 18.01.2022. 19.1.2022
UP/II-034-02
/22-01/34
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško , Zagreb Consulting partners d.o.o. , Zadar DIT
usluga savjetovanja u provedbi postupka javne nabave 
Usluge 18.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/33
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Strabag AG , Spittal an der Drau, Austrija DIT
dogradnja i rekonstrukcija postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Šibenik 
Radovi 18.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/32
KD Kozala d.o.o. , Rijeka GPT Đurasek d.o.o. , Radovan DIT
polusarkofazi i sarkofazi s pripadajućim limenim ulošcima, pokrovima, tapecirunzima i garniturama 
Roba 17.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/31
Elektro Merkur d.o.o. , Rijeka Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb DIT
nabava vodiča i elektromontažnog materijala za revitalizaciju DV 220 kV Senj-Melina 
Roba 17.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/30
Općina Klana , Klana Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
nabava, zamjena postojeće i montaža LED rasvjete na području Općine Klana 
Mješovita nabava 17.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/29
Financijska agencija , Zagreb UTE d.o.o. , Pula-Pola DIT
nabava i ugradnja elektronskih dnevno-noćnih trezora (DNT) 
Mješovita nabava 14.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/28
Klinički bolnički centar Split , Split Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
posebno skupi lijekovi - II 
Roba 14.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/27
Klinički bolnički centar Split , Split Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
posebno skupi lijekovi - I 
Roba 14.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/26
Grad Zagreb , Zagreb Argus d.o.o. , Pula-Pola DIT
energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava unutarnje i vanjske rasvjete na lokacijama i objektima ustanove 
Usluge 14.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/25
Spelekom d.o.o. , Rakovica Građevinski laboratorij d.o.o. , Osijek DIT
izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica-Rakovica-NP Plitvička jezera 
Usluge 13.01.2022. 18.1.2022
UP/II-034-02
/22-01/24
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Zvibor d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal (po grupama) 
Roba 12.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/23
Financijska agencija , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal 
Roba 11.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/22
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Birodom d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal (po grupama) 
Roba 10.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/21
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geoprojekt d.d. , Split DIT
izrada novelacije idejnog rješenja i novelacije SUO, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishođenjem LD za BC Našice–Čepin 
Usluge 10.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/20
Odašiljači i veze d.o.o. , Zagreb Safege d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 
Usluge 10.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/19
Odašiljači i veze d.o.o. , Zagreb IGH Business Advisory Services d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja programom izgradnje NGN agregacijske infrastrukture 
Usluge 07.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/18
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb ZP Ruda d.o.o., Slatina, Bilavčić d.o.o., Đulovac, Quercus, vl. M. Malčić, Lukač, Jerbić, obrt, vl. G. Jerbić, Virovitica, Drvo-izrada Robert, vl. R. Petrović, Milanovac, Martinović šumarstvo d.o.o.,Bukovački Antunovac, Ilija d.o.o.,Slatina, Zoki, vl. Z. Jurić,Slatina, Šuma-Trans,vl. S. Šugić,Pakrac DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama (grupe 12. i 17.) 
Radovi 07.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/17
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Marun prijevoz, građevinarstvo i usluge, vl. Renato Marić , Slavonski Brod DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Lužani 
Usluge 07.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/16
Ministarstvo zdravstva , Zagreb PharmaS d.o.o. , Zagreb DIT
lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u RH 
Roba 07.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/15
Vlada Republike Hrvatske , Zagreb Dutchina Agro Tech Incubation Center B. V. , Den Haag, Nizozemska DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove 
Radovi 07.01.2022. 10.1.2022
UP/II-034-02
/22-01/14
Općina Orle , Orle Recider projekt d.o.o. , Zagreb DIT
nabava edukativnih radionica-tečajeva u okviru projekta 54 + za 29 +-zajedno do posla! (grupa 4.) 
Usluge 05.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/13
Županijska uprava za ceste Zadarske županije , Zadar Ceste Zadarske županije d.o.o. , Zadar DIT
redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije 
Radovi 05.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/12
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Ing-grad d.o.o. , Zagreb DIT
optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Splita 
Usluge 05.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/11
Općina Privlaka , Privlaka Optima LED, obrt za elektroinstalacije, vl. Marko Mešin , Knin DIT
energetska usluga provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općina Privlaka 
Usluge 05.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/10
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Udruga Hyla , Zagreb DIT
istraživanje danjih i noćnih leptira u NP Plitvička jezera 
Usluge 04.01.2022. 10.1.2022
UP/II-034-02
/22-01/9
Grad Split , Split Investinženjering d.o.o., , Zagreb DIT
usluga nadzora nad provođenjem ugovora o projektiranju i građenju centralne zgrade prve faze Tehnološkog parka Split-Dračevac 
Usluge 04.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/8
Općina Konavle , Cavtat M.G.S. grupa d.o.o. , Kraljevica DIT
nabava i isporuka opreme u sklopu projekta FLOOD&FIRE (grupa 1.) 
04.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/7
Sveučilište u Zagrebu , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb DIT
izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat obnove zgrade potresom oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu 
Usluge 04.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/6
DVD Gorjani , Gorjani Ukras d.o.o. , Osijek DIT
rekonstrukcija objekta DVD-a Gorjani 
Radovi 04.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/5
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb ZP Safege d.o.o., Zagreb i Pangeo projekt d.o.o., Zagreb DIT
studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“) 
Usluge 03.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/4
Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet , Sisak Labtim ADRIA d.o.o. , Zagreb DIT
opremanje Centra za ljevarstvo-simet instrumentima i znanstveno istraživačkom opremom 
Roba 03.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/3
Varkom d.d. , Varaždin T&H invest d.o.o. , Varaždin DIT
usluge obrade (zbrinjavanje/oporaba) 500 tona miješanog komunalnog otpada u rastresitom stanju (*KBO 20 03 01), koji se nalazi na privremenom skladištu na lokaciji Brezje 
Usluge 03.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/2
Grad Zadar , Zadar Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
nabava usluge upravljanja projektom gradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno-faza I 
Usluge 03.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/22-01/1
Ministarstvo financija, Carinska uprava , Zagreb Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. , Zagreb DIT
carinske plombe i produžne trake za carinske plombe 
Roba 03.01.2022. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1157
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb MEP d.o.o. , Kukuljanovo DIT
usluga ispitivanja diesel električnog agregata 
Usluge 31.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1156
Grad Split , Split Exstructa d.o.o. , Zagreb DIT
usluge voditelja projekta na Projektu “Projektiranje i građenje centralne zgrade prve faze tehnološkog parka Split – Dračevac” 
Usluge 31.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1155
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje , Zagreb Bring j.d.o.o. , Zagreb DIT
usluga upravljanja projektom za Grupu 1 Projekt Obnova obiteljskih kuća u vl. RH, i Grupu 2 Projekt Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vl. RH na potresom pogođenim područjima. 
Usluge 31.12.2021. 14.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1154
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb Pangeo projekt d.o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju-Kosica 
Usluge 31.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1153
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica , Hrvatska Kostajnica Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
kompleti školskog pribora za djecu od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda osnovne škole u okviru projekta Školski pribor za Slavoniju i Pounje 
Roba 31.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1152
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Geo sustavi d.o.o. , Split DIT
oprema za izmjeru šuma 
Roba 30.12.2021. 11.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1151
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice , Varaždinske Toplice Meteor Grupa-Labud d.o.o. , Zagreb DIT
sredstva i pribor za čišćenje, vreće te papirnata konfekcija (grupa 1.) 
Roba 30.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1150
VG Vodoopskrba d.o.o. , Velika Gorica Tehnika d.d. , Zagreb DIT
projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava 
Mješovita nabava 30.12.2021. 3.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1149
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu , Osijek Centar za digitalizaciju d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i implementacija softvera za digitalizaciju poslovnih procesa i uredsko poslovanje 
Usluge 30.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1148
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
zamjena elektromontažne opreme na DV 110 kV Tumbri - Zdenčina 
Roba 29.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1147
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računalna oprema 
Roba 29.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1146
Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Lepoglavi , Lepoglava ZP Čanžar-M, obrt, vl. Valentino Čanžar, Lepoglava i Poljoprivreda i šumarstvo Nivo j.d.o.o., Oroslavje DIT
usluga sječe i izvlačenja drvne mase 
Usluge 29.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1145
Unikom d.o.o. , Osijek Osijek-koteks d.d. , Osijek DIT
asfalt i bitumen (grupe 1. i 2.) 
Roba 28.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1144
Grad Knin , Knin Elektro-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi 
Radovi 28.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1143
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb Info Novitas d.o.o. , Zagreb DIT
usluga razvoja modula za isplatu novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi 
Usluge 27.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1142
Hrvatske vode , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluge izrade glavnog projekta nasipa uz Bednju od ušća u Dravu do Kapele Podravske 
Usluge 27.12.2021. 21.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1141
Opća bolnica Karlovac , Karlovac Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij 2 (grupa 2.) 
Roba 24.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1140
Općina Čavle , Čavle Audio Video Consulting d.o.o. , Lučko DIT
računalna oprema za multimedijalni vodič 
Roba 24.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1139
Grad Sisak , Sisak ZP Sanitacija d.o.o., Zagreb i Eko Standard d.o.o., Zagreb DIT
provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  
Usluge 23.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1138
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal 
Roba 23.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1137
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
toneri (po grupama) 
Roba 23.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1136
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Eko Fokus d.o.o. , Velika Gorica DIT
usluga čišćenja prostora na lokaciji Rebro 
Usluge 23.12.2021. 4.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1135
Općina Dobrinj , Dobrinj Optima LED, obrt za elektroinstalacije, vl. Marko Mešin , Knin DIT
rekonstrukcija javne rasvjete 
Radovi 23.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1134
Komunalno društvo Brinje d.o.o. , Brinje Gradatin d.o.o. , Sesvete DIT
nabava komunalnih vozila (grupa A) 
Roba 23.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1133
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. , Zagreb INA-Industrija nafte d.d. , Zagreb DIT
naftni derivati (grupa 5.) 
Roba 23.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1132
Opća županijska bolnica Požega , Požega Orto Rea d.o.o. , Jalkovec DIT
bolnički kreveti, noćni ormarići i stolići za hranjenje (grupa 1.) 
Roba 21.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1131
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
nabava računala 
Roba 21.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1130
Spelekom d.o.o. , Rakovica Lineal d.o.o. , Maribor, Slovenija DIT
izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica-Rakovica-NP Plitvička jezera 
Usluge 21.12.2021. 27.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1129
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb eVision informacijski sustavi d.o.o. , Zagreb DIT
sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima 
Usluge 20.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1128
Grad Velika Gorica , Velika Gorica Čazmatrans promet d.o.o. , Čazma DIT
prijevoz učenika osnovnih škola Grada Velike Gorice 
Usluge 20.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1127
Grad Split , Split Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade analitičke podloge integriranog sustava biciklističkih prometnica UAS u sklopu projekta Biraj biciklu! 
Roba 20.12.2021. 13.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1126
Vodovod d.o.o. , Zadar Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
rekonstrukcija CS Dolac 
Radovi 20.12.2021. 19.1.2022
17.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1125
Varkom d.d. , Varaždin Cirkularni Energetski Resursi d.o.o. , Zagreb DIT
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Općine Ljubešćica 
Radovi 20.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1124
Institut za oceanografiju i ribarstvo , Split ZP Digitalne tehnologije d.o.o., Velika Gorica i Inter agere media d.o.o., Zagreb DIT
nabava daljinski upravljane ronilice za potrebe projekta ROVMON 
Roba 20.12.2021. 21.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1123
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb EndoPro implants d.o.o. , Zagreb DIT
endoproteza za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice 
Roba 20.12.2021. 28.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1122
Klinička bolnica Merkur , Zagreb Alfa razminiranje d.o.o. , Bregana DIT
zaštitarske usluge 
Usluge 20.12.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1121
Osječko-baranjska županija , Osijek ZIM`70 , Zagreb DIT
izgradnja objekta I. gimnazije Osijek, Osijek 
Radovi 20.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1120
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet , Zagreb Integer savjetovanje j.d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge vanjskog stručnjaka-administratora projekta i vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave 
Usluge 17.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1119
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek Knap d.o.o. , Zagreb DIT
usluge nadzora nad nastavkom i dovršetkom radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka 
Usluge 17.12.2021. 27.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1118
Promet d.o.o. , Split VAL-INT d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
ulja sklopova i motorna ulja 
Roba 17.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1117
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , Zagreb Magnum Supra d.o.o. , Dubrovnik DIT
izgradnja UPOV-a III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja 
Radovi 17.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1116
1.MAJ Labin d.o.o. , Labin GPT Đurasek d.o.o. , Radovan DIT
pogrebna oprema 
Roba 17.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1115
Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško , Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Enconet Consulting Ges.m.b.H, Vienna, Austrija DIT
izrada dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (grupa 3.) 
Usluge 17.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1114
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Vuplast d.o.o. , Čakovec DIT
sredstva za čišćenje i održavanje (grupa 3.) 
Roba 16.12.2021. 17.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1113
Grad Zagreb , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
nabava i ugradnja opreme u IS Patačićkina u okviru projekta-1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu 
Radovi 16.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1112
Hrvatske vode , Zagreb ZP Končar-Inženjering za energetiku i transport d.o.o., Zagreb i KING ICT d.o.o., Buzin DIT
unapređenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostava NUS-a na kontrolabilnim RiZVG i hidrološkim postajama (VEPAR) 
Usluge 15.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1111
Gradska toplana d.o.o. , Karlovac Končar-Elektronika i informatika d.d. , Zagreb DIT
revitalizacija opreme na predajnom dijelu toplinskih podstanica i ugradnja upravljačkog sustava za vođenje i nadzor distribucijske mreže 
Radovi 15.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1110
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. , Zagreb DIT
radovi na projektu "Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole" 
Radovi 15.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1109
Grad Zagreb , Zagreb Lunes Adria d.o.o. , Klinča Sela DIT
energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Zagreba 
Usluge 15.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1108
Državna geodetska uprava , Zagreb Bates projekt d.o.o. , Zagreb DIT
katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za područje više katastarskih općina 
Usluge 15.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1107
Komunalno društvo Biskupija d.o.o. , Biskupija Tridion d.o.o. , Zagreb DIT
komunalno vozilo-novo specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom zapremnine 10m3 za sakupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada 
Roba 15.12.2021. 20.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1106
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet , Zagreb King ICT d.o.o. , Zagreb DIT
nabava mrežne opreme za okosnicu CARNET mreže 
Roba 14.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1105
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
izmještanje DV 110 kV Crikvenica-Vrataruša i DV 220 kV Senj-Melina na autocesti A7 Križišće-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski, I faza-obilaznica Novi Vinodolski 
Radovi 14.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1104
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
izrada projektne-tehničke dokumentacije (grupe 3. i 4.) 
Usluge 13.12.2021. 21.12.2021
UP/II-034-02
/21-01/1103
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
dijagnostički materijal za potrebe biokemijskog laboratorija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 2. dio 
Roba 13.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1102
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Cestorad d.d. , Vinkovci DIT
sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka 
Radovi 13.12.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1101
Općina Baška , Baška Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Baška 
Usluge 13.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1100
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb ZP Projktni biro Split d.o.o., Split, Fidon d.o.o., Zagreb i Vita projekt d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole za cHE Vinodol 
Usluge 10.12.2021. 12.1.2022
UP/II-034-02
/21-01/1099
Hrvatske vode , Zagreb Zagrel Rittmeyer d.o.o. , Zagreb DIT
ugradnja opreme i uspostava NUS-a-Faza 4A-Delnice-Fužine, Brod Moravice 
Usluge 10.12.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/1098
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Medius d.o.o. , Herceg Novi, Crna Gora DIT
izgradnja tunela i kanala Bakovac-Lika 
Radovi 10.12.2021. 21.12.2021