Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/23-01/137
Grad Zagreb , Zagreb TIP-Zagreb d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
toneri i tinte 
22.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/136
Grad Ivanec , Ivanec Elektro-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
pružanje energetske usluge provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Ivanca 
Usluge 22.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/135
Hrvatske vode , Zagreb Hidroinženjering d.o.o. , Zagreb DIT
izrada glavnog projekta, elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova i tendera za javnu nabavu radova za gradnju i rekonstrukcija nasipa u Odranskom polju 
Usluge 20.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/134
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
nabava papira za tisak, ispis i kopiranje za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
Roba 20.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/133
Klinički bolnički centar Split , Split Institut za higijenu d.o.o. , Staro Petrovo Selo DIT
deterdženti i pomoćna sredstva za različite površine (grupa 7.) 
Roba 20.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/132
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Shimadzu d.o.o. , Zagreb DIT
visokofrekventni transrektalni ultrazvuk s opcijom programske fuzijske biopsije prostate 
Roba 20.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/131
Vodovod d.o.o. , Omiš Hidrocom d.o.o. , Pitomača DIT
vodovodni i kanalizacijski materijal 
Roba 17.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/130
Grad Zagreb , Zagreb ZP Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb i Deloitte d.o.o., Zagreb DIT
usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u gradu Novskoj 
Usluge 17.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/129
Neuropsihihatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" , Popovača Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
materijal za dijagnostiku i liječenje (grupa 6.) 
Roba 16.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/128
Ministarstvo obrane , Zagreb - DIT
snajperske puške kalibar 7,62x51 mm NATO, poluautomatske i repetirke, kompleti (grupe 1. i 2.) 
Roba 16.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/127
Državni arhiv u Pazinu , Pazin Vladimir Gortan d.d. , Pazin DIT
rekonstrukcija i nadogradnja vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta 
Radovi 16.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/126
Grad Hvar , Hvar Cortina design d.o.o. , Zagreb DIT
dobava i ugradba glavnog zastora i kazališne draperije za pozornicu Hvarskog kazališta 
Roba 15.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/125
Liburnija d.o.o. , Zadar Jolly Autoline d.o.o. , Šibenik DIT
usluge odražavanja autobusa marke Mercedes u jamstvenom roku 
Usluge 14.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/124
Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , Dubrovnik Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje 
Usluge 14.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/123
Opća bolnica Dr. Josip Benčević , Slavonski Brod Phoenix farmacija d.o.o. , Zagreb DIT
dezinficijensi i sredstva za higijenu (grupa 3.) 
Roba 13.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/122
Hvarski vodovod d.o.o. , Jelsa H2O-solutions d.o.o. , Zagreb DIT
mjerna i ostala oprema 
Roba 13.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/121
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb Terrakom d.o.o. , Zagreb DIT
usluge interneta 
Usluge 13.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/120
Državni inspektorat , Zagreb Point-Split d.o.o. , Split DIT
uklanjanje nezakonitih građevina na lokaciji uvala Vrulja, Pisak prema rješenjima građevinskih inspektora 
Radovi 10.03.2023. 21.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/119
Regionalna energetska agencija Sjever , Koprivnica Elektrokem d.o.o. , Vugrovec Donji DIT
oprema i radovi za instalaciju fotonaponskih elektrana (grupa 5.) 
Mješovita nabava 10.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/118
Medicinska škola Varaždin , Varaždin Forma d.o.o. , Varaždin DIT
namještaj i oprema za općeobrazovnu namjenu u okviru projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (grupa 1.) 
Roba 10.03.2023. 20.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/117
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb KOP Brežice d.d. , Brežice, Slovenija DIT
izvođenje radova na projektu sanacije kolnika državne ceste oznake DC546, od km 9+000 do km 19+000 i sanacija klizišta u km 13+850 
Radovi 10.03.2023. 13.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/116
Vodovod d.o.o. , Zadar Via Factum d.o.o. , Zagreb DIT
izrada novelacije Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa, projektne i natječajne dokumentacije za razvoj sustava vodoopskrbe na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz EU 
Usluge 10.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/115
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Zaklady Remontowe Energetyki Katowice S.A. Podružnica Servisni centar , Karlovac DIT
remont hidromehaničke opreme u pogonima PP HE Zapad, Grupa 2- Remont hidromehaničke opreme akumulacije Lokvarke 
Usluge 08.03.2023. 10.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/114
Grad Sisak , Sisak ZP Sitolor d.o.o., Slavonski Brod, MAR d.o.o., Samobor i Geotehnika d.o.o., Selca DIT
radovi na rekonstrukciji-izvanrednom održavanju mosta Crnac 
Radovi 07.03.2023. 15.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/113
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Daruvar d.d. , Daruvar DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 6 područje malog sliva Ilova-Pakra za razdoblje od 4 godine 
Usluge 06.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/112
Hrvatske vode , Zagreb Vodoprivreda Daruvar d.d. , Daruvar DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 9:područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine 
Usluge 06.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/111
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet , Zagreb Key project d.o.o. , Zagreb DIT
usluga studije izvedivost s analizom troškova i koristi - BIMIS 
Usluge 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/110
Grad Duga Resa , Duga Resa Energoprojekt 88 d.o.o. , Zagreb DIT
izvođenje radova na sanaciji klizišta u Tušmeru 
Radovi 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/109
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije , Split Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
sanitetski materijal (grupe II i III) 
Roba 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/108
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nakić gradnja d.o.o. , Siverić DIT
građevinski radovi na hitnim intervencijama, održavanju, priključcima i izgradnji elektroenergetskih objekata za grupu područja Jug (grupa 8.) 
Radovi 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/107
Hrvatske vode , Zagreb Hidroregulacija d.o.o. , Bjelovar DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 7 područje malog sliva Česma-Glogovnica za razdoblje od četiri godine 
Usluge 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/106
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Nakić gradnja d.o.o. , Siverić DIT
građevinski radovi na hitnim intervencijama, održavanju, priključcima i izgradnji elektroenergetskih objekata za grupu područja Jug (grupa 5.) 
Radovi 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/105
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. , Zagreb DIT
uspostava informacijskog sustava sljedivosti hrane 
Usluge 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/104
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. , Velika Gorica Allianz Hrvatska d.d. , Zagreb DIT
osiguranje od odgovornosti HKZP-a 
Usluge 03.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/103
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb PDM Savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
usluga voditelja projekta za obnovu od potresa (Jordanovac, Petrova, Glavna zgrada, Žuta zgrada) (grupe: 3. i 4.) 
Usluge 02.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/102
HEP-Toplinarstvo d.o.o. , Zagreb Zagreb-Montaža d.o.o. , Zagreb DIT
izmještanje parovoda oko zgrade Energane HEP Toplinarstva, Pogon Sisak 
Radovi 02.03.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/101
Zadarska županija , Zadar Križni vijak d.o.o. , Zadar DIT
nabava usluge izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu škola 
Usluge 01.03.2023. 2.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/100
Šibensko-kninska županija , Šibenik LONE d.o.o. , Vrlika DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač za školsku godinu 2022-2023 (grupa 5.) 
Usluge 28.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/99
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Vinib usluge d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja dionice čvor Mravince-čvor TTTS duljine2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5 
Radovi 27.02.2023. 1.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/98
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Odvjetnik Inoslav Korinčić , Zaprešić DIT
nabava vanjske usluge za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za projekt Razvoj mreže seizmoloških podataka 
Usluge 27.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/97
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije , Koprivnica Auto centar Krivak , Koprivnica DIT
nabava usluge i materijala za tekuće i investicijsko održavanje vozila koja nisu pod garancijom proizvođača 
Usluge 27.02.2023. 13.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/96
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
led rasvjeta 
Roba 27.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/95
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu , Zagreb Frigooprema d.o.o. , Split DIT
servisiranje i održavanje strojarskih instalacija 
Usluge 24.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/94
Grad Zagreb , Zagreb ZP Adria grupa d.o.o., Zagreb i Cijanizacija d.o.o., Zagreb DIT
usluge preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba (grupa III) 
Usluge 24.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/93
Grad Vinkovci , Vinkovci VIVA info d.o.o. , Zagreb DIT
unutarnje opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 
Usluge 24.02.2023. 2.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/92
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti , Zagreb KPMG Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
izrada troškovnog modela za ERT 
Usluge 24.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/91
Ministarstvo unutarnjih poslova , Zagreb Karloline-Kling d.o.o. , Lič DIT
usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova cjelovite obnove zgrade Policijske uprave zagrebačke, Petrinjska 30, Zagreb, oštećene u potresu. 
Usluge 23.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/90
Klinički bolnički centar Split , Split Hapilan d.o.o. , Split DIT
radovi na unutarnjem preuređenju prostora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom 
Radovi 22.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/89
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , Zagreb Projekt jednako razvoj d.o.o. , Zagreb DIT
nabava vanjske usluge za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za projekt Razvoj mreže seizmoloških podataka 
Usluge 22.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/88
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb Enel-Split d.o.o. , Split DIT
usluga razvoja sustava za upravljanje podacima u vezi s izračunom cijena za sve socijalne usluge i pružatelje usluga u mreži 
Usluge 22.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/87
Unikom d.o.o. , Osijek Baranjska čistoća d.o.o. , Beli Manastir DIT
usluga zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općina Bizovac, Petrijevci i Bilje (grupa 2.) 
Usluge 22.02.2023. 28.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/86
Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ , Trilj Labena d.o.o. , Zagreb DIT
nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ – uređaj br. 3. (grupa 1.) 
Roba 21.02.2023. 27.2.2023
17.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/85
Elektrotehnička i prometna škola Osijek , Osijek SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
opremanje RCK – nabava informatičke opreme 
Roba 21.02.2023. 17.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/84
Piškornica d.o.o. , Koprivnica Helector S.A. , Atena, Grčka DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica 
Usluge 21.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/83
Grad Zagreb , Zagreb Unicredit Leasing Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga (grupe: 1. i 4.) 
Roba 21.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/82
Grad Zagreb , Zagreb ZP Eko-deratizacija d.o.o., Zagreb, ID Eko d.o.o., Zagreb i Dezinsekcija d.o.o., Rijeka DIT
usluge preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba (grupa VI) 
Usluge 20.02.2023. 20.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/81
Grad Zagreb , Zagreb Mobil Leasing d.o.o. , Zagreb DIT
vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga (grupe: 1., 3. i 4.) 
Roba 20.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/80
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb ZP Odvjetničko društvo Šunić, Lisec, Kancir, Tadić d.o.o., Zagreb, PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Preduzeće za pružanje usluga STMG Consultancy d.o.o., Beograd, Srbija DIT
usluge voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 
Usluge 20.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/79
Grad Zagreb , Zagreb ZP Birodom d.o.o., Lučko, Zvibor d.o.o., Zagreb i Tip-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
uredski materijal-papir za ispis i kopiranje te ostala papirna konfekcija 
Roba 20.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/78
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Brodomerkur Energetika d.o.o DIT
priključni kabeli za hitne intervencije i uvjete priključenja na području DP Elektra Šibenik 
Roba 20.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/77
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Vilstroj d.o.o. , Buzet DIT
nabava viličara (grupa 1.) 
Roba 20.02.2023. 21.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/76
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Terumo BCT Europe NV , Zaventem, Belgija DIT
vrećice i filteri za krv (grupa 1.) 
Roba 20.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/75
Opća bolnica Pula , Pula-Pola Makromikro grupa d.o.o. , Velika Gorica DIT
tinte i toneri 
Roba 20.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/74
Općina Matulji , Matulji ZP K2 d.o.o., Rijeka i Energo d.o.o., Rijeka DIT
modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete u općini Matulji 
Roba 17.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/73
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Protekta d.o.o , Zagreb DIT
nabava i ugradnja interlocking vrata 
Mješovita nabava 16.02.2023. 27.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/72
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Split i China Railway Eryuan Engineering Group Co, Ltd., Chengdu, Kina DIT
usluga izrade studije izvodljivosti za revitalizaciju željezničke pruge L213 Lupoglav -Raša i željezničkih kolosijeka u luci Rijeka-bazen Raša 
Usluge 15.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/71
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb ZP Infracert d.o.o., Zagreb, Infracert Tsi spolka z ograniczona pdpowiedzialnoscia, Varšava, Poljska i RINA Services S.p.A., Genova, Italija DIT
usluga ocjenjivanja sukladnosti u funkciji prijavljenog tijela (NoBo) i imenovanog tijela (DeBo) za projekt Hrvatski Leskovac-Karlovac  
Usluge 13.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/70
Središnji registar osiguranika , Zagreb Printshop d.o.o. , Zadar DIT
dizajn i tisak promotivnih materijala za projekt Moja mirovina-unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada 
Usluge 13.02.2023. 17.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/69
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluge nadzora nad izvođenjem elektromontažnih i građevinskih radova, glavnog nadzora i koordinatora ZNR tijekom gradnje za izgradnju elektroenergetskih objekata 
Usluge 13.02.2023. 20.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/68
Ministarstvo financija , Zagreb Galko d.o.o. , Mali Bukovec DIT
futrole za kratko vatreno oružje (grupa 2.) 
Roba 10.02.2023. 13.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/67
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić , Sisak Markomed d.o.o. , Split DIT
jednokratni potrošni medicinski materijal (grupa 32.) 
Roba 10.02.2023. 10.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/66
Grad Zagreb , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
nabava računalne i multimedijske opreme (grupe: 3. i 4.) 
Roba 10.02.2023. 13.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/65
Grad Varaždin , Varaždin ZP Colas Hrvatska d.d., Varaždin i PZC Varaždin d.d., Varaždin DIT
izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina 
Radovi 10.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/64
Strukovna škola Vice Vlatkovića , Zadar Mind Lab d.o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade cjelovitog profila kompetencija, razvoj specifičnih programa, digitalizacija nastavnog sadržaja i educiranje u području primjene digitalnog učenja (grupa 2.) 
Usluge 10.02.2023. 10.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/63
Grad Opatija , Opatija Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
usluga mobilne telefonije 
Usluge 09.02.2023. 15.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/62
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega , Požega ZP Studio SEEN, obrt za multimediju i usluge, vl. Vatroslav Divić, Katuni i Aerialand, obrt za izvođačku umjetnost, vl. Sara Šimić, Zagreb DIT
promocija RCK Panonika (grupa 1.) 
Usluge 08.02.2023. 20.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/61
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 8.) 
Usluge 07.02.2023. 16.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/60
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP JET-SET d.o.o., Vrbanja i Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 7.) 
Usluge 07.02.2023. 8.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/59
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman , Sinj DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 3.) 
Usluge 07.02.2023. 9.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/58
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP JET-SET d.o.o., Vrbanja i Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 1.) 
Usluge 07.02.2023. 9.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/57
Grad Zagreb , Zagreb IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. , Zagreb DIT
vodomjeri 
Roba 07.02.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/56
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Inpirio d.o.o. , Donji Kraljevec DIT
održavanje plinske turbine (tip V94.2) bloka C u TE-TO Sisak uključujući prošireni remont (eHGPI) 
Usluge 06.02.2023. 15.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/55
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Slavonija bus d.o.o. , Novi Grad DIT
prijevoz drvne sječke i višemetrice za BE-TO Osijek i prijevoz drvne sječke za BE-TO Sisak (grupa 2.) 
Usluge 06.02.2023. 14.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/54
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Obrt za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović , Karlovac DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 5.) 
Usluge 03.02.2023. 8.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/53
Opća bolnica Pula , Pula-Pola Sonimed d.o.o. , Zagreb DIT
kateteri (grupa 4.) 
Roba 03.02.2023. 2.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/52
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Autocentar Adi d.o.o. , Zagreb DIT
spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na DC8 (bez čvora na DC8), dionica od 0+630,00 do 7+480,00; L=6,85 km 
03.02.2023. 24.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/51
Grad Zagreb , Zagreb Raos d.o.o. , Zagreb DIT
specijalna ljepila 
Roba 02.02.2023. 21.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/50
Grad Zagreb , Zagreb Intis d.o.o. , Zagreb DIT
nadogradnja parkirnih automata 
Roba 01.02.2023. 28.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/49
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Inovator d.o.o. , Šibenik DIT
izvođenje radova na uređenju zajedničkih dijelova poslovne zgrade te unutarnjih prostora poslovne zgrade HZMO-a i HZZO-a, u Šibeniku, Ulica dr. fra J. Milete 12 
Radovi 31.01.2023. 1.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/48
Lučka uprava Šibensko-kninske županije , Šibenik Marinetek Adriatic d.o.o. , Šibenik DIT
radovi na izradi i montaži plutajućeg lukobrana i priveznog sustava plovila u luci Vrnaža, Šibenik 
Radovi 31.01.2023. 17.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/47
Opća županijska bolnica Vinkovci , Vinkovci Energy Control d.o.o. , Josipovac DIT
nabava i postavljenje rashladnog sustava 
Mješovita nabava 31.01.2023. 8.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/46
Dom zdravlja Metković , Metković Medicpro d.o.o. , Čakovec DIT
medicinski potrošni materijal 
Roba 31.01.2023. 10.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/45
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj i JET-SET d.o.o., Vrbanja DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 1.) 
Usluge 31.01.2023. 6.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/44
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj i JET-SET d.o.o., Vrbanja DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 2.) 
Usluge 31.01.2023. 6.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/43
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb ZP Javor, obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman, Sinj i JET-SET d.o.o., Vrbanja DIT
sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 3.) 
Usluge 31.01.2023. 6.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/42
Grad Opatija , Opatija ZP K2 d.o.o., Rijeka i Energo d.o.o., Rijeka DIT
rekonstrukcija javne rasvjete Grada Opatije 
Radovi 30.01.2023. 9.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/41
Grad Varaždin , Varaždin Lupus zaštita d.o.o. , Varaždin DIT
zaštitarske usluge za potrebe Grada Varaždina 
Usluge 30.01.2023. 20.2.2023
2.2.2023
UP/II-034-02
/23-01/40
Plinacro d.o.o. , Zagreb Man Industries India Limited , Mumbai, Indija DIT
nabava čeličnih plinovodnih cijevi za MP Zlobin-Bosiljevo DN 800-100, PN-I-581-22-DT 
Roba 30.01.2023. 3.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/39
HŽ-Infrastruktura d.o.o. , Zagreb Institut IGH d.d. , Zagreb DIT
usluga nadzora radova na obnovi dionice Zagreb Zapadni kolodvor–Zagreb Glavni kolodvor 
Usluge 30.01.2023. 14.3.2023
UP/II-034-02
/23-01/38
Unikom d.o.o. , Osijek Baranjska čistoća d.o.o. , Beli Manastir DIT
usluga zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općina Bizovac, Petrijevci i Bilje 
Usluge 27.01.2023. 1.2.2023