Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/23-01/517
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
nosači i sitni materijal za ugradnju jednostrukih sklopki SGPP - projekt PA3 
Roba 29.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/516
Vodovod-Osijek d.o.o. , Osijek A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
oprema za daljinsko očitavanje vodomjera 
Roba 29.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/515
Opća bolnica Pula , Pula-Pola Labos plus 2 d.o.o. , Požega DIT
rukavice (grupa 7.) 
Roba 29.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/514
Opća bolnica Zadar , Zadar Institut za higijenu d.o.o. , Staro Petrovo Selo DIT
materijal i sredstva za čišćenje i održavanje higijene prostora (grupa 4.) 
Roba 29.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/513
Gradski muzej Senj , Senj Reliance d.o.o. , Split DIT
radovi na Gradskoj vijećnici 
Radovi 29.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/512
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Brodomerkur energetika d.o.o. , Split DIT
isporuka NN kabela za ugradnju u sustav distribucije električne energije u mrežama elektroenergetskih kabelskih vodova 1 kV 
Roba 29.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/511
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Elektro-inženjerski biro d.o.o. , Zagreb DIT
izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje zamjenske transformatorske stanice 110 10(20) kV 4TS Kršnjavoga s ishođenjem građevinske dozvole 
Usluge 29.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/510
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb DIT
nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 3.) 
Usluge 28.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/509
Ministarstvo poljoprivrede , Zagreb A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 2.) 
Usluge 28.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/508
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet , Zagreb ZEM nadzor d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na obnovi zgrade Ekonomskog fakulteta u sklopu provedbe projekta „Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ 
Usluge 28.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/507
Grad Solin , Solin D&J d.o.o. , Split DIT
zamjena rasvjetnih tijela u dvorani na Bilankuši LED rasvjetom 
Roba 26.09.2023. 29.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/506
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka , Rijeka Two Dragons d.o.o. , Slavonski Brod DIT
nabava specijalizirane opreme i edukacije za rad na opremi u sklopu projekta RCK KaRijERA u deset (10) grupa (ponovljeni postupak) (grupa 16.) 
26.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/505
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
susretno postrojenje 35kV za priključak SE Radosavci 
Radovi 26.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/504
Bjelovarsko-bilogorska županija , Bjelovar Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge izrade studije i analiza Mreža linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na području BBŽ 
26.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/503
Gradsko kazalište Zorin dom Karlovac , Karlovac Lav studio d.o.o. , Pula-Pola DIT
opremanje ustanove scenskom led rasvjetom 
Roba 25.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/502
Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ , Trilj Labtim ADRIA d.o.o. , Zagreb DIT
nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ–uređaj br. 3. po grupama, Grupa 1 Uređaj za ispitivanje kvalitete mlijeka 
Roba 25.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/501
Komunalno društvo Pag d.o.o. , Pag Civil Engineering Consultancy d.o.o. , Zadar DIT
usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II te Voditelja projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o. (grupa 1.) 
Usluge 25.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/500
Opća bolnica Nova Gradiška , Nova Gradiška Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
uredski materijal (uključivo toneri i tinte) 
Roba 22.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/499
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Smit-Commerce d.o.o. , Gornji Stupnik DIT
vodomaterijal i materijal za centralno grijanje 
Roba 22.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/498
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Hidro.Lab. d.o.o. , Ičići DIT
uzorkovanje i ispitivanje otpadnih oborinskih voda na autocestama, Grupa I i II 
Usluge 22.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/497
Grad Zlatar , Zlatar Echo grupa j.d.o.o. , Strizivojna DIT
opremanje kulturno-informativno turističkog centra u naselju Belec 
Roba 22.09.2023. 25.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/496
Grad Zagreb , Zagreb Mediva d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
centralni monitoring vitalnih funkcija (po grupama) 
Roba 22.09.2023. 26.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/495
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb ROCHE d.o.o. , Zagreb DIT
laboratorijski reagensi za Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (grupa VI) 
Roba 22.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/494
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
MR uređaji za potrebe zdravstvenih ustanova 
Roba 22.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/493
Zagrebačka županija , Zagreb Insepo d.o.o. , Zagreb DIT
toneri i tinte 
Roba 22.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/492
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Ugoplast Signumat d.o.o. , Vukojevci DIT
pločice za obilježavanje trupaca 
Roba 21.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/491
Općina Pašman , Pašman Stiropor gradnja d.o.o. , Split DIT
radovi sanacije zaštitne školjere Pašman-Kraj, I faza 
Radovi 20.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/490
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Institut za higijenu d.o.o. , Staro Petrovo Selo DIT
nabava sredstava za čišćenje za potrebe KBC Sestre milosrdnice (grupa 4.) 
Roba 20.09.2023. 27.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/489
Grad Split , Split UNIS Telekomunikacije d.d. , Mostar, Bosna i Hercegovina DIT
uspostava sustava praćenja posjetitelja i naplate ulaznica (ticketing) u okviru projekta Palača života-grad mijena 
Usluge 19.09.2023. 29.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/488
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Brodomerkur energetika d.o.o. , Split DIT
NN kabel za izgradnju priključaka u TJ Biograd 
Roba 19.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/487
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Brodomerkur energetika d.o.o. , Split DIT
NN kabel za izgradnju priključaka u TJ Nin 
Roba 19.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/486
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje , Zagreb Europapier Adria d.o.o. , Sesvete DIT
nabava papira za tisak, ispis i kopiranje za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
Roba 18.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/485
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split DIT
NN kabel za izgradnju priključaka u TJ Benkovac 
Roba 18.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/484
Klinički bolnički centar Rijeka , Rijeka Dea Lens Project d.o.o. , Tenja DIT
opremanje Klinike za oftalmologiju i Klinike za ORL za potrebe Nove bolnice (grupa 14.) 
Roba 18.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/483
Ministarstvo hrvatskih branitelja , Zagreb Scan d.o.o. , Velika Gorica DIT
ICT oprema za digitalizaciju i skeniranje i sustav za digitalizaciju i skeniranje arhivskog gradiva iz Domovinskog rata 
Roba 18.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/482
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice , Zagreb Joning d.o.o. , Zagreb DIT
radovi uklanjanja bolničkog dimnjaka za potrebe KBC Sestre milosrdnice 
Radovi 15.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/481
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
spojni i ovjesni pribor za NN mreže 
Roba 15.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/480
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
spojni pribor za kabele (čahure i stopice) 
Roba 15.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/479
Hrvatska narodna banka , Zagreb Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
uredski pribor, oprema i ostale potrepštine 
Roba 15.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/478
Zračna luka Zadar d.o.o. , Zemunik Strabag d.o.o. , Zagreb DIT
izvođenje fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU) 
Usluge 15.09.2023. 29.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/477
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci , Vinkovci Briliant d.o.o. , Vinkovci DIT
oprema praktikum za mehanizaciju i poljoprivredna mehanizacija; PŠŠ – Oprema poljoprivredna tehnika; PŠŠ – Oprema za voćarstvo ponovljeni postupak (grupa 1.) 
Roba 15.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/476
Ministarstvo hrvatskih branitelja , Zagreb Atos IT Solutions and Services d.o.o. DIT
nabava poslužiteljske i mrežne opreme za digitalizaciju arhivskog gradiva iz Domovinskog rata 
Roba 15.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/475
Općina Velika Kopanica , Velika Kopanica Techno Win Machine d.o.o. , Sesvete DIT
komunalna oprema-traktor 
Roba 14.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/474
Grad Zagreb , Zagreb Mediva d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
centralni monitoring vitalnih funkcija (po grupama) 
Roba 12.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/473
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije , Dubrovnik APE d.o.o. , Zagreb DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije za sadržaj izložbenog postava i opremanje Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima 
Usluge 12.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/472
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Mundus Viridis d.o.o. , Gradec DIT
peleti 
11.09.2023. 18.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/471
Grad Sisak , Sisak A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
nabava telekomunikacijskih usluga i prijenos podataka putem interneta na razdoblje od 24 mjeseca 
Usluge 11.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/470
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema-energetika d.o.o. , Zagreb DIT
materijal za DV Modrić-Seline-Starigrad–Mandalina 
Roba 11.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/469
Grad Rijeka , Rijeka Art Design d.o.o. , Rijeka DIT
izrada projektne dokumentacije za dogradnju Dječjeg vrtića Galeb 
Usluge 08.09.2023. 11.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/468
Energo Metan d.o.o. , Samobor Koncepting d.o.o , Vukovar DIT
ultrazvučni plinomjeri 
Roba 08.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/467
Općina Vela Luka , Vela Luka UTE d.o.o. , Pula-Pola DIT
sustav električnih javnih bicikala na području Općine Vela Luka 
Roba 08.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/466
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Ramić-Trade d.o.o. , Podstrana DIT
srednjonaponski sklopni blok s mjernim poljem i poljem za odvajanje elektrane 
Roba 08.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/465
Vodovod i odvodnja d.o.o. , Šibenik Safege d.o.o. , Zagreb DIT
usluge nadzora nad projektom (vodoopskrba i odvodnja na području grada Šibenika, otoci Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Općina Marina 
Usluge 07.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/464
Hrvatske šume d.o.o. , Zagreb Borden d.o.o. , Zagreb DIT
papir za ispis i kopiranje 
Roba 07.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/463
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, , Split Vik-dental d.o.o. , Zagreb DIT
zubarski potrošni materijal (grupa 1.) 
Roba 06.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/462
Tehnička škola Karlovac , Karlovac Exclusivia d.o.o. , Zabok DIT
nabava specijalizirane opreme-Karlovac (RCK-KaRijERA) (grupa 2.) 
Roba 06.09.2023. 22.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/461
Osječko-baranjska županija , Osijek Proxima informatika d.o.o. , Petrinja DIT
nabava i isporuka opreme za osnovne i srednje škole (grupa 5.) 
Roba 06.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/460
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. , Zagreb ZP Primus savjetovanje d.o.o., Zagreb, Primus Albania sh.p.k., Tirana, Albanija i Spark Analytics d.o.o., Beograd, Srbija DIT
usluge održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera) po narudžbi korisnika za CRMS sustav analize rizika (TACS) 
Usluge 05.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/459
Grad Šibenik , Šibenik Echo grupa j.d.o.o. , Strizivojna DIT
nabava i montaža meteoroloških stanica 
Roba 05.09.2023. 6.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/458
Općina Seget , Seget Donji Proditus d.o.o. , Solin DIT
implementacije projekta energetske obnove putem povećanja učinkovitosti javne rasvjete Općine Seget 
Roba 05.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/457
Općina Karlobag , Karlobag Proditus d.o.o. , Solin DIT
zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom 
Roba 05.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/456
Vodne usluge d.o.o. , Križevci ZP Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad, Fracasso RI d.o.o., Rijeka i Fracasso Production d.o.o., Rijeka DIT
sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracije Sveti Ivan Žabno- faza 1 i faza 2 
Radovi 05.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/455
Hrvatska narodna banka , Zagreb Terrakom d.o.o. , Zagreb DIT
redundantna veza za internet 
Usluge 05.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/454
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Industrooprema d.o.o , Sesvete DIT
isporuka stopica i čahura 
Roba 04.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/453
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb ZP Madex d.o.o., Slavonski Brod i Map-Trade d.o.o., Slovenska Bistrica, Slovenija DIT
sanacija mosta preko potoka Veličanka na državnoj cesti oznake DC38, dionica 002 u km 7+857, u Požegi 
Radovi 04.09.2023. 15.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/452
Općina Bilje , Bilje Grapid d.o.o. , Osijek DIT
usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture 
Usluge 04.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/451
Općina Konavle , Cavtat Veritas Esco d.o.o. , Split DIT
modernizacija javne rasvjete na području Općine Konavle 
Roba 04.09.2023. 25.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/450
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera Černelić d.o.o. , Zagreb DIT
unutrašnje uređenje i opremanje - prezentacijski centar Medvjeđak 
Roba 04.09.2023. 26.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/449
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Dokument IT d.o.o. , Zagreb DIT
usluga održavanja sustava za upravljanje dokumentacijom - digitalizacija uredskog poslovanja DMS 
Usluge 01.09.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/448
Klinika za dječje bolesti Zagreb , Zagreb Eurokontakt d.o.o. , Zagreb DIT
potrošni materijal za sterilizaciju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 29.) 
Roba 01.09.2023. 5.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/447
Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. , Vojnić Hidro-tehnika d.o.o. , Ogulin DIT
izgradnja proširenja vodovodne mreže –naselja Široka Rijeka i Ključar (grupa 2.) 
Radovi 31.08.2023. 20.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/446
Vodovod d.o.o. , Slavonski Brod Communiter Ad Decus d.o.o. , Zagreb DIT
digitalna transformacija upravljanja imovinom 
Usluge 28.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/445
Vodne usluge d.o.o. , Križevci Subnecto d.o.o. , Zagreb DIT
upravljanje projektom za rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci (grupe 2. i 3.) 
Usluge 28.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/444
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Subnecto d.o.o. , Zagreb DIT
usluga voditelja projekta za obnovu od potresa (Jordanovac, Petrova, Glavna zgrada, Žuta zgrada) (grupa 4.) 
Usluge 25.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/443
Vodovod d.o.o. , Makarska Andel d.o.o. , Zagreb DIT
zamjena staro za novo - vodomjeri i nabava brtvi spojnice sa maticom i plombe spojnica vodomjera 
Roba 24.08.2023. 28.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/442
Općina Jelsa , Jelsa Reliance d.o.o. , Split DIT
II -Natječaj-Nabava radova na obnovi i adaptaciji ex. zgrade stare ambulante u Jelsi 
Radovi 22.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/441
Grad Zagreb , Zagreb Domena DEA d.o.o. , Zagreb DIT
osobna zaštitna oprema (grupa 5.) 
Roba 22.08.2023. 28.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/440
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
nabava sredstava za čišćenje 
Roba 22.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/439
Srednja škola Zabok , Zabok Gastro-Stil d.o.o. , Jagodno DIT
nabava specijalizirane opreme za opremanje kuhinje i praktikuma u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – Regionalni centar Zabok“; UP.03.3.1.05.0001 
Roba 21.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/438
Grad Kutjevo , Kutjevo Elektro-team, obrt, vl. Tomislav Čabraja , Požega DIT
energetska obnova sustava javne rasvjete 
Roba 21.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/437
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Jasika d.o.o. , Lučko DIT
testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi (grupa 1.) 
Roba 18.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/436
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb DIT
nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 17.) 
Roba 18.08.2023. 24.8.2023
UP/II-034-02
/23-01/435
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb H.K.O. d.o.o. , Zagreb DIT
nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 16.) 
Roba 18.08.2023. 24.8.2023
UP/II-034-02
/23-01/434
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu , Zagreb Jasika d.o.o. , Lučko DIT
testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi (grupa 1.) 
Roba 18.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/433
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Gilan d.o.o. , Split DIT
usluge projektiranja elektroenergetskih građevina za grupu područja Jug (grupa 3.) 
Usluge 18.08.2023. 25.8.2023
UP/II-034-02
/23-01/432
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Gilan d.o.o. , Split DIT
usluge projektiranja elektroenergetskih građevina za grupu područja Jug (grupa 2.) 
Usluge 18.08.2023. 25.8.2023
UP/II-034-02
/23-01/431
Grad Gospić , Gospić 4 Market Research d.o.o. , Zagreb DIT
terenski obilazak pojedinaca i predstavnika civilnog društva-Prši 
Usluge 17.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/430
Hvarski vodovod d.o.o. , Jelsa Smartplay d.o.o. , Zagreb DIT
računalna oprema za potrebe JPP 
Roba 16.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/429
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Infosistem d.d. , Zagreb DIT
nadogradnja poslovnog sustava SAP 
Usluge 16.08.2023. 29.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/428
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet , Zagreb Mreža znanja d.o.o. , Zagreb DIT
usluga studije izvedivost s analizom troškova i koristi - BIMIS 
Usluge 14.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/427
Grad Zagreb , Zagreb Ted d.o.o. , Zagreb DIT
ulja i maziva (grupa 1.) 
Roba 14.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/426
Zeleni grad Šibenik d.o.o. Šibenik , Šibenik Tehnix d.o.o. , Donji Kraljevec DIT
nabava press kontejnera 10 m3 
Roba 14.08.2023. 29.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/425
Međimurske vode d.o.o. , Čakovec Infodesign d.o.o. , Varaždin DIT
nabava programskog rješenja za poslovni informacijski sustav za kontrolu nad poslovnim procesima u poduzeću (ERP) 
Usluge 14.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/424
Ministarstvo zdravstva , Zagreb ZP Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb i Elekta Solutions AB, Stockholm DIT
uspostava Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka 
Usluge 14.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/423
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb Makromikro grupa d.o.o. , Velika Gorica DIT
računala i računalna oprema (grupa 9.) 
Roba 11.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/422
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računala i računalna oprema (grupa 13) 
Roba 11.08.2023. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/23-01/421
Zaprešić d.o.o. , Zaprešić Tokić d.o.o. , Sesvete DIT
mješovita nabava rezervnih dijelova i usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN van jamstvenog roka na razdoblje od jedne (1) godine 
Roba 10.08.2023. 23.8.2023
15.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/420
Grad Biograd na Moru , Biograd na Moru Locum d.o.o. , Zadar DIT
oprema za modernizaciju sustava javne rasvjete 
Roba 10.08.2023. 28.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/419
Grad Zadar , Zadar Model-Educa d.o.o. , Zagreb DIT
nabava STEM opreme za osnovne škole Grada Zadra (grupa 2.) 
Roba 10.08.2023. 21.9.2023
UP/II-034-02
/23-01/418
Ministarstvo zdravstva , Zagreb Planet GV d.o.o., , Ljubljana, Slovenija DIT
savjetod. usluga osposoblj. zaposlenika bolničkih zdrav. ustanova i unapređenja procesa (osposobljavanje za primjenu akred. stand. i unapre. procesa na temelju rezul. samoprocjene bolnice) 
Usluge 08.08.2023. 20.9.2023