Javna objava odluka

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Dostava odluka: Sukladno odredbi članka 432. stavak 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana javne objave.

Sukladno odredbi članka 171. stavak 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.), koji Zakon se primjenjuje na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Odluke objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Državne komisije, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.  

Objava Odluka u upravnom sporu: Sukladno odredbi članka 434. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), Državna komisija odluke u upravnom sporu objavljuje na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Odluke u upravnom sporu objavljene na ovoj internetskoj stranici digitalni su oblik odluka Visokog upravnog suda, koje se u izvorniku čuvaju u spisu predmeta u Državnoj komisiji. U slučaju spora o sadržaju odluke koja je javno objavljena i izvornika odluke priloženog u spisu predmeta u pisanom obliku, mjerodavan je pisani izvornik odluke priložen u spisu predmeta Državne komisije.    
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Status Odluka Odluka suda
UP/II-034-02
/21-01/160
Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno , Rovinj (Rovigno) Furka blues d.o.o. , Rijeka DIT
usluge promocije i vidljivosti za potrebe projekta: "geoIST3A-Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude (grupa 1.) 
Usluge 24.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/159
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Končar - Aparati i postrojenja d.d. , Zagreb DIT
nabava i ugradnja niskonaponskog razvoda 0,4 kV 
Roba 23.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/158
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Zagreb ZP UP Robotics d.o.o., Pula i SIA Geo Consultants, Riga, Latvija DIT
studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“) 
Usluge 23.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/157
Javna ustanova Lučka uprava Osijek , Osijek Energos d.o.o. , Osijek DIT
radovi na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek 
Radovi 23.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/156
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb Pučko otvoreno učilište Algebra , Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za obavljanje poslova oglašavanja putem interneta s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa VI.) 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/155
Šibensko-kninska županija , Šibenik Čupić promet, obrt za prijevoz putnika, vl. Gordana Čupić , Drniš DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/154
Hrvatske vode , Zagreb ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb i Proning DHI d.o.o., Zagreb DIT
prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/153
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek Institut za higijenu d.o.o. , Staro Petrovo Selo DIT
materijal za higijenu i čišćenje za potrebe KBC-a Osijek 
Roba 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/152
Županijska lučka uprava Vela Luka , Vela Luka ZP Aqua Mont Services d.o.o., Beograd, Srbija i Aqua Mont Services d.o.o., Split DIT
izvođenje radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka 
Radovi 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/151
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. Opatija DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 3.) 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/150
Državna geodetska uprava , Zagreb Geoprojekt d.d. Opatija DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 6.) 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/149
Državna geodetska uprava , Zagreb Cadcom d.o.o. , Zagreb DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 3.) 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/148
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Cadcom d.o.o., Zagreb i Aces d.o.o., Zadar DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 2.) 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/147
Državna geodetska uprava , Zagreb Geo Grupa d.o.o. , Zagreb DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 1.) 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/146
Državna geodetska uprava , Zagreb Geo Grupa d.o.o. , Zagreb DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“(grupa 6.) 
Usluge 22.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/145
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
usluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima 
Usluge 19.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/144
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. , Zagreb IGH Business Advisory Services d.o.o. , Zagreb DIT
usluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima 
Roba 18.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/143
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb OTIS dizala d.o.o. , Zagreb DIT
održavanje dizala 
Usluge 18.02.2021. 22.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/142
Državna geodetska uprava , Zagreb ZP Geodist d.o.o., Zagreb i Cadcom d.o.o., Zagreb DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova–NP Plitvička jezera i PP Učka 
Usluge 18.02.2021. 24.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/141
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet , Rijeka Ventex d.o.o. , Rijeka DIT
računalna oprema 
Roba 18.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/140
Vodovod d.o.o. , Makarska Građevinsko uslužni obrt Roglić, vl. Igor Roglić , Makarska DIT
razni hitni radovi, iskopi i ostali radovi 
Radovi 17.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/139
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera ZDL Arhitekti d.o.o. , Rijeka DIT
usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue 
Usluge 17.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/138
Klinička bolnica Dubrava , Zagreb M.T.F. d.o.o. , Zagreb DIT
nabava opreme OP stolovi za potrebe OP sale MFK i OP sale Plastična kirurgija 
Roba 17.02.2021. 24.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/137
Grad Sinj , Sinj Elektro-Bekan d.o.o. , Sinj DIT
održavanje javne rasvjete 
Usluge 17.02.2021. 19.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/136
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb ZP Pučko otvoreno učilište Algebra, Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine po grupama 
Usluge 16.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/135
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera , Plitvička Jezera ZP Capital ing d.o.o., Zagreb i Arhitektonski biro Turato d.o.o., Rijeka DIT
usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue 
Usluge 16.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/134
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb IVICOM Consulting d.o.o. , Zagreb DIT
izgradnja nove parne kotlovnice u TE-TO Osijek 
Radovi 16.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/133
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb ZP IPZ d.d., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir-Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka 
Usluge 16.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/132
Centar kompetencija za napredno inženjertsvo d.o.o. , Nova Gradiška Odvjetnik Dominik Nizić , Zagreb DIT
usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave 
Usluge 16.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/131
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek ZP INGOB.ZT GmbH, Beč, Austrija, Ecoplan d.o.o., Mostar, BiH, gsm Gesellschaft fur Sicherheit in der Medizintechnik GmbH, Beč, Austrija i Architecture&Road Design d.o.o., Metković DIT
izrada studije izvedivosti-isplativosti i analiza troškova i koristi 
Usluge 16.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/130
KD Kostrena d.o.o. , Kostrena Rasco d.o.o. , Kalinovac DIT
stroj za pometanje i pranje javnih površina putem financijskog leasinga 
Roba 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/129
Jadrolinija , Rijeka ZP Dezinsekcija d.o.o., Rijeka i Cian d.o.o., Split DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije 
Usluge 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/128
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
RP TS 110/20 kV Stenjevec  
Radovi 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/127
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
radovi na izgradnji TS 110/30(20)-30/10(20)kV Kapela 
Radovi 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/126
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Terestrika d.o.o. , Split DIT
kompletni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 u Stobreču 
Usluge 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/125
Komunalno poduzeće d.o.o. , Križevci Tehnix d.o.o. , Donji Kraljevec DIT
nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje korisnog otpada 
Roba 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/124
Agencija za obalni linijski pomorski promet , Split KTD Bilan d.o.o. , Orebić DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 614 Korčula–Orebić i obratno. 
Usluge 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/123
Klinički bolnički centar Osijek , Osijek A1 Hrvatska d.o.o. , Zagreb DIT
usluge pružanja podatkovne veze brzine 10 Gbit7s za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek 
Usluge 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/122
Općina Satnica Đakovačka , Satnica Đakovačka Grapa d.o.o. , Osijek DIT
rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Kneza Branimira u Satnici Đakovačkoj 
Radovi 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/121
HEP-Proizvodnja d.o.o. , Zagreb Kolektor strix d.o.o. , Zagreb DIT
nabava i ugradnja rashladnih tornjeva RT3 i RT4 
Roba 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/120
Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje , Pula Metis d.d. , Kukuljanovo DIT
usluge odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
Usluge 15.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/119
Gradski prijevoz putnika d.o.o. , Osijek ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Paydo Services d.o.o., Zagreb i Uljanik Tesu Elektronika d.o.o., Pula DIT
sustav dijeljenih bicikala (po grupama) 
Roba 12.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/118
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana , Zabok Siemens Healthcare d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju 
Roba 12.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/117
Poljoprivredni institut Osijek , Osijek BKS-Leasing Croatia d.o.o. , Zagreb DIT
financijski leasing vozila 
Usluge 11.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/116
Hrvatska radiotelevizija , Zagreb OTIS dizala d.o.o. , Zagreb DIT
održavanje dizala 
Usluge 11.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/115
Grad Karlovac , Karlovac Pandopad d.o.o. , Samobor DIT
oprema za manifestaciju "Noć tvrđava“ 
Roba 10.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/114
Javna ustanova Nacionalni park Krka , Šibenik Vincek d.o.o. , Jalkovec DIT
usluga prijevoza posjetitelja autobusima na relacijama Lozovac-Skradinski buk-Lozovac, Lozovac-Skradin-Laškovica-Roški slap, za Burnumske ide, za Zvuci Krke i za projekt Nepoznata Krka u 2019., 2020. i 2021. (grupe: A i B)  
Usluge 10.02.2021. 19.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/113
Grad Koprivnica , Koprivnica "TIPA", obrt za prijevoz, proizvodnju i trgovinu, vl. Anđelko Pažulj , Klinča Sela DIT
prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica 
Usluge 10.02.2021. 16.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/112
Grad Pula-Pola , Pula Ingpro d.o.o. , Zagreb DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova Grada Pule - zajednička nabava 
Roba 09.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/111
Hrvatski zavod za zapošljavanje , Zagreb ZP Pučko otvoreno učilište Algebra, Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa I) 
Usluge 09.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/110
Grad Zagreb , Zagreb Elicom d.o.o. , Zagreb DIT
hitne intervencije na instalacijama 
Usluge 08.02.2021. 19.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/109
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , Pula Rudan d.o.o. , Žminj DIT
usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor 
Usluge 08.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/108
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , Pula MR 2 Arhitektonski studio d.o.o. , Rijeka DIT
usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor 
Usluge 08.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/107
Grad Križevci , Križevci Darojković promet d.o.o. , Dugo Selo DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola na kojima osnivačka prava ima Grad Križevci 
Usluge 08.02.2021. 9.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/106
Općina Kistanje , Kistanje Primat-RD d.o.o , Hrvatski Leskovac DIT
nabavka, isporuka i ugradnja Opreme ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka Kistanje na k.č. 4455_53, k.o. Kistanje 
Roba 08.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/105
Grad Varaždin , Varaždin Arsenal grupa d.o.o. , Varaždin DIT
obavljanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Grada Varaždina 
Usluge 08.02.2021. 10.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/104
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje , Zagreb Post nomine d.o.o. , Zagreb DIT
nabava usluge izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci 
Usluge 08.02.2021. 19.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/103
Vodne usluge d.o.o., Bjelovar , Bjelovar Mipek d.o.o. , Križ DIT
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, NUS 
Mješovita nabava 08.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/102
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Geoprom d.o.o. , Hreljin DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka 
Radovi 05.02.2021. 8.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/101
Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Split Građevinski laboratorij d.o.o. , Osijek DIT
projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 (UPOV, mreža i SDNU) 
Usluge 05.02.2021. 10.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/100
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , Pula UPI-2M d.o.o. , Zagreb DIT
usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor 
Usluge 05.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/99
Vodovod-Vir d.o.o. , Vir Dartan Consulting d.o.o. , Zagreb DIT
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja (UPOV Grgur 26.000 ES) 
Radovi 05.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/98
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , Zagreb Wellmax d.o.o. , Split DIT
osigurači 
Roba 05.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/97
Grad Zagreb , Zagreb Ing-jet d.o.o. , Zagreb DIT
izrada izvedbenog projekta i izvođenje radova izgradnje nove zgrade CCTM-a 
Radovi 04.02.2021. 22.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/96
Hrvatske vode , Zagreb Vjesnik d.d. , Zagreb DIT
usluge izrade časopisa „Hrvatska vodoprivreda“ i „Hrvatske vode“ 
Usluge 04.02.2021. 5.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/95
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb IKOM d.o.o. , Zagreb DIT
napredna mjerna infrastruktura 
Roba 04.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/94
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije , Karlovac Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o. , Zagreb DIT
Excover - savjetodavne usluge na području razvoja turističkih proizvoda 
Usluge 03.02.2021. 22.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/93
HEP-Plin d.o.o. , Osijek Alcina d.o.o. , Zagreb DIT
očitanje plina i podjela uplatnica 
Usluge 03.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/92
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
RP TS 110_20 kV Stenjevec 
Radovi 03.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/91
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
DV 2x110 kV Bilice-Trogir-Izgradnja 
Radovi 03.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/90
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Dalekovod d.d. , Zagreb DIT
DV 2x110 kV Bilice-Trogir-Izgradnja 
Radovi 03.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/89
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb Medical Intertrade d.o.o. , Sveta Nedelja DIT
jednogodišnja nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju 2 
Roba 02.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/88
Klinički bolnički centar Zagreb , Zagreb SGM Informatika d.o.o. , Split DIT
računalne radne stanice 
Roba 02.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/87
Hrvatska elektroprivreda d.d. , Zagreb Utimac Vision d.o.o. , Zagreb DIT
napredna mjerna infrastruktura 
Roba 02.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/86
Splitsko-dalmatinska županija , Split Trames d.o.o. , Dubrovnik DIT
usluge izrade masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateške procjene utjecaja plana-programa na okoliš (grupa 1.) 
Usluge 02.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/85
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Centar za organizaciju građenja d.o.o. , Zagreb DIT
kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza 
Usluge 01.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/84
Šibensko-kninska županija , Šibenik ZP Sarađen d.o.o., Stankovci i Vodotehnika d.d., Zagreb DIT
radovi na građenju sustava javnog navodnjavanja Donje Polje-Jadrtovac 
Radovi 01.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/83
HP-Hrvatska pošta d.d. , Zagreb Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
nabava uredskog materijala (grupa 2.) 
Roba 01.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/82
Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb Geokon-Zagreb d.d. , Zagreb DIT
izrada izvedbenog projekta sanacije pokosa na državnoj cesti oznake DC219 od km 6+000 do km 7+500, lokacija Sutina-Lučane 
Usluge 01.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/81
Kazalište lutaka Zadar , Zadar Blistavi dom d.o.o. , Zemunik Donji DIT
usluge čišćenja radnih prostorija Kazališta lutaka Zadar 
Usluge 01.02.2021. 2.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/80
Našički vodovod d.o.o. , Našice Osijek-koteks d.d. , Osijek DIT
izgradnja linijskih objekata u gradu Našicama (grupa 1.) 
Radovi 01.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/79
Varaždinska županija , Varaždin Ozone plus d.o.o. , Zagreb DIT
radovi na rasvjeti oplošja zgrade Vodotornja 
Radovi 01.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/78
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu , Zagreb Ledo plus d.o.o. , Zagreb DIT
smrznuti proizvodi (grupa 1.) 
Roba 01.02.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/77
Požeško-slavonska županija , Požega APP d.d. , Požega DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija 
Usluge 29.01.2021. 18.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/76
Hrvatske autoceste d.o.o. , Zagreb Signalgrad d.o.o. , Bestovje DIT
radovi na postavi prometne signalizacije vođenja prometa na autocestama HAC d.o.o. za vrijeme novog režima naplate na naplatnim postajama 
Radovi 29.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/75
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka Sograd, obrt, vl. Ivica Sovar , Crikvenica DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka 
Radovi 29.01.2021. 1.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/74
Požeški sportski savez , Požega APP d.d. , Požega DIT
nabava usluge prijevoza sportaša 
Usluge 29.01.2021. 15.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/73
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , Zagreb Akter-Public d.o.o. , Zagreb DIT
usluga zakupa medijskog prostora za promociju i povećanje vidljivosti projekata sufinanciranja iz ESF-a - TV, radio, tiskani materijali, bilboard, web oglašavanje 
Usluge 29.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/72
Vodovod d.o.o. , Zadar Vodoskok d.d. , Zagreb DIT
nabava fazonskih komada 
Roba 29.01.2021. 16.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/71
Šibensko-kninska županija , Šibenik LONE d.o.o. , Vrlika DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač  
Usluge 29.01.2021. 2.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/70
Grad Imotski , Imotski Random d.o.o. , Split DIT
nabava elektrometerijala 
Roba 29.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/69
Karlovačka županija , Karlovac Potočki promet d.o.o. , Radoboj DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač 
Usluge 29.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/68
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije , Split ALPHA SUB, obrt, vl. Slaven Medved , Rijeka DIT
sanacija sekundarnog lukobrana luke Slatine 
Radovi 28.01.2021. 23.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/67
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. , Cres H5 d.o.o. , Sesvete DIT
dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Cres, Mali Lošinj i Veli Lošinj 
Radovi 28.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/66
Grad Pula-Pola , Pula Dolores Sun j.d.o.o. , Pula DIT
usluga čišćenja uredskih i dr.prostorija Grada Pule u 2021.godini 
Usluge 28.01.2021. 10.2.2021
UP/II-034-02
/21-01/65
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. , Đakovo DIT
radovi na zamjeni postojećih vodiča s visokotemperaturnim vodičima na DV 110 kV Matulji-Lovran i DV 110 kV Lovran-Plomin 
Radovi 27.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/64
Grad Kutjevo , Kutjevo Presoflex gradnja d.o.o. , Požega DIT
izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Kutjevu 
Radovi 27.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/63
Opća bolnica Zadar , Zadar Medvednica d.o.o. , Osijek DIT
razna uredska oprema i potrepštine (uključivo toneri i tinte) (grupa 4.) 
Roba 26.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/62
Opća bolnica Zadar , Zadar Narodne novine d.d. , Zagreb DIT
razna uredska oprema i potrepštine (uključivo toneri i tinte) (grupa 4.) 
Roba 26.01.2021. Postupak u tijeku
UP/II-034-02
/21-01/61
Vode Lipik d.o.o. , Pakrac DIT
nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac, poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac 
Radovi 26.01.2021. 8.2.2021