Kontakt

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresa:
Ulica grada Vukovara 23/V,10000 Zagreb
Republika Hrvatska

OIB: 95857869241

Telefon: +385 1 4559 930
 Fax: +385 1 4559 933

E-mail: dkom@dkom.hr

Elektronička kontaktna točka za potrebe službenog dopisivanja između državnih tijela u neupravnim stvarima:

E-mail: pisarnica@dkom.hr​