Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/23-01/280
Klinički bolnički centar Rijeka Medical Intertrade d.o.o. DIT
potrepštine za radioterapiju (grupa 1.)
Roba 02.06.2023.
UP/II-034-02
/23-01/279
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Key project d.o.o. DIT
nabava usluga stručnjaka za potrebe postupka odabira projektnih prijedloga - ponovljeni postupak (grupa 1. i 2.)
Usluge 02.06.2023.
UP/II-034-02
/23-01/278
Hrvatska radiotelevizija Terrakom d.o.o. DIT
usluge interneta
Usluge 01.06.2023.
UP/II-034-02
/23-01/277
Grad Zagreb AlphaChrom d.o.o. DIT
usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme i postrojenja (grupa 45.)
Usluge 01.06.2023.
UP/II-034-02
/23-01/276
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu Lupus zaštita d.o.o. DIT
usluge na području sigurnosti
Usluge 31.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/275
Vodovod i kanalizacija d.o.o. ZP PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Zagreb i Subnecto d.o.o., Zagreb DIT
aglomeracije Kaštela-Trogir i Split-Solin uparavljanje projektima-vanjski stručnjaci
Usluge 31.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/274
Središnji registar osiguranika Cuspis d.o.o. DIT
digitalna platforma s individualiziranim mirovinskim informacijama
Usluge 31.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/273
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
usluga upravljanja projektom i provedbe postupaka nabave za projekt „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“
Usluge 29.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/272
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije ZP Gradnja d.o.o., Osijek, Niskogradnja Marijanović d.o.o., Kaptol DIT
obnova asfaltnih kolnika županijskih i lokalnih cesta
Radovi 29.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/271
Grad Kutjevo Elektro-team, obrt, vl. Tomislav Čabraja DIT
energetska obnova sustava javne rasvjete
Usluge 29.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/270
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Primat-RD d.o.o DIT
izrada, dobava i ugradnja namještaja po mjeri za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u objektu na lokaciji Rockefellerova 2
Mješovita nabava 29.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/269
Grad Zagreb Florijan servis d.o.o. DIT
usluga vatrogasne postrojbe
Usluge 26.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/268
Hrvatske autoceste d.o.o. Dalekovod-projekt d.o.o. DIT
izrada idejnih rješenja racionalizacije rasvjete na svim dionicama i tunelima Hrvatskih autocesta d.o.o.
Usluge 26.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/267
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije "Natura Viva" ZP Arhitektonski studio Šoić j.d.o.o., Pisarovina, Arhi-Plus d.o.o., Ogulin i PRO-S d.o.o., Karlovac DIT
nabava usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta s potrebnim elaboratima i troškovnicima u sklopu projekta Dorina kuća- skriveni svijet špilje Vrlovke
Usluge 26.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/266
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Mreža znanja d.o.o. DIT
usluga studije izvedivost s analizom troškova i koristi - BIMIS
Usluge 26.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/265
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Krunnix projekt d.o.o. DIT
usluge preseljenja (Grupa 1. predmeta nabave - Usluge preseljenja stvari)
Usluge 26.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/264
Javna ustanova Športski objekti-Split Adria Sport Servis d.o.o. DIT
nabava i montaža semafora na 33 m bazenu u Splitu
Roba 26.05.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/263
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Krunnix projekt d.o.o. DIT
usluge preseljenja (Grupa 1. predmeta nabave - Usluge preseljenja stvari)
Usluge 26.05.2023. Obustava postupka
UP/II-034-02
/23-01/262
Agencija za lijekove i medicinske proizvode Financijska agencija DIT
usluge arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova
Usluge 25.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/261
Grad Osijek ZP Veterinarska stanica d.o.o., Županja i Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Beli Manastir DIT
obvezna preventivna deratizacija na području Grada Osijeka u 2023.
Usluge 25.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/260
Hrvatske šume d.o.o. Makromikro grupa d.o.o. DIT
uredski materijal (grupa 2)
25.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/259
Grad Zagreb Controlmatic d.o.o. DIT
oprema za kloriranje
Roba 24.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/258
Osnovna škola Kostrena SGM Informatika d.o.o. DIT
nabavka namještaja i opreme (grupa 2.)
Roba 24.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/257
Komunalni servis d.o.o. ZP EKO-Logic d.o.o., Varaždin i Autoprijevoznik Marijan Galović, Velika Gorica DIT
usluga prijevoza i zbrinjavanja neopasnog otpada (grupa 2.)
Usluge 23.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/256
Komunalni servis d.o.o. ZP EKO-Logic d.o.o., Varaždin i Autoprijevoznik Marijan Galović, Velika Gorica DIT
usluga prijevoza i zbrinjavanja neopasnog otpada (grupa 1.)
Usluge 23.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/255
Hrvatske ceste d.o.o. Led elektronika d.o.o. DIT
BC Okučani granica BiH II. faza, Nabava i ugradnja dinamičke prometne signalizacije
Mješovita nabava 23.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/254
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
spojna i ovjesna oprema za niskonaponske nadzemne mreže 0, 4 kV za Elektroliku Gospić
Roba 23.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/253
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Primark d.o.o. DIT
stroj za etiketiranje staklenih i plastičnih boca
Roba 23.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/252
Istarska županija SENSO IS d.o.o. DIT
informacijski sustav uredskog poslovanja i sustav osiguranja kvalitete
Roba 23.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/251
Grad Osijek Hrvatski Telekom d.d. DIT
usluge mobilne telefonije
Usluge 22.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/250
Grad Osijek Parangal d.o.o. Osijek DIT
izgradnja nove javne rasvjete
Radovi 22.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/249
Grad Poreč-Parenzo ZP Starum d.o.o., Pula, Loodus Punkt d.o.o., Pula i Vita projekt d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektno tehničke dokumentacije pametnih sustava odvodnje za područje Kukci-St.Vodopija u sklopu projekta STREAM
Usluge 22.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/248
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Digitalne tehnologije d.o.o. DIT
nabava sustava za detekciju-identifikaciju UAS
Roba 22.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/247
HEP-Proizvodnja d.o.o. Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. DIT
usluga obavljanja poslova stručnog nadzora u fazi izvođenja radova u TE-TO Osijek
Usluge 22.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/246
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinsekcija d.o.o. DIT
pružanje usluga pranja, čišćenja i dezinfekcije vodnih i zasunskih komora vodosprema, tankvana spremnika za kemikalije, neutralizacija te zbrinjavanje isteklih kemikalija
Usluge 19.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/245
HP-Hrvatska pošta d.d. Dokument IT d.o.o. DIT
usluga održavanja sustava za upravljanje dokumentacijom - digitalizacija uredskog poslovanja DMS
Usluge 19.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/244
Ministarstvo obrane Borovo d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih proizvoda DIT
prsluk balistički zaštitni, stupanj zaštite IIIA (NIJ 0101.04)
Roba 18.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/243
Gradsko kazalište Zorin dom Karlovac Lav studio d.o.o. DIT
opremanje ustanove scenskom led rasvjetom
Roba 16.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/242
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Svilan d.o.o. DIT
obrasci u informatičkoj obradi
Roba 15.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/241
Zračna luka Split, d.o.o. Narodne novine d.d. DIT
nabava tonera
Roba 15.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/240
Klinički bolnički centar Osijek Medial d.o.o. DIT
ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku radiologiju (grupa 29.)
Roba 15.05.2023. Obustava postupka
UP/II-034-02
/23-01/239
Makarski komunalac d.o.o. Adriatic-Blizna d.o.o. DIT
usluga zbrinjavanja glomaznog otpada
Usluge 12.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/238
Grad Našice Elemed trgovina d.o.o. DIT
rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica-Optimizacija javne rasvjete
Radovi 12.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/237
Grad Varaždin Lupus zaštita d.o.o. DIT
usluge tjelesne zaštite osoba i imovine - zaštitarske usluge za potrebe Grada Varaždina.
Usluge 12.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/236
Općina Čađavica Cestogradnja d.o.o. DIT
izgradnja doma u naselju Vraneševci
Radovi 11.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/235
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. EIZO Technologies GmbH, Geretsried, Njemačka DIT
CroATMS_C_zamjena monitora (28“)
Roba 09.05.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/234
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema-energetika d.o.o. DIT
materijal za DV Modrić-Seline-Starigrad–Mandalina
Roba 09.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/233
Klinički bolnički centar Zagreb BIM projekt d.o.o. DIT
usluga voditelja projekta za obnovu od potresa (Jordanovac, Petrova, Glavna zgrada, Žuta zgrada) (grupa 4.)
Usluge 08.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/232
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Smartplay d.o.o. DIT
računalna oprema
Roba 08.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/231
Sisačko-moslavačka županija Labena d.o.o. DIT
oprema za potrebe Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-Moslavačke županije
Roba 08.05.2023. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/230
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Eurogast d.o.o. DIT
perilica posuđa za bijelo suđe za Odsjek za dijetetiku i prehranu (1 kom)
Roba 08.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/229
Opća županijska bolnica Vinkovci Microclima d.o.o. DIT
nabava i postavljenje rashladnog sustava
Roba 08.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/228
Sisačko-moslavačka županija Smartplay d.o.o. DIT
nabava oprema stradale u potresu za I. OŠ Petrinja (grupa I)
Roba 08.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/227
Klinički bolnički centar Rijeka ZP SGM Informatika d.o.o., Split i Filip informatika d.o.o., Kaštel Sućurac DIT
informatička oprema i pripadajuće licence za potrebe Nove bolnice (grupa 2)
Roba 05.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/226
Općina Matulji K2 d.o.o. DIT
modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete u općini Matulji
Radovi 05.05.2023.
UP/II-034-02
/23-01/225
Kaznionica u Požegi Fanon d.o.o. DIT
stočna hrana
Roba 05.05.2023. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/23-01/224
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, Arheolog d.o.o, Ugljan, Delmat galiot d.o.o., Split, Geoarheo d.o.o., Zagreb, Arheološki muzej Osijek, Osijek, Kaducej d.o.o., Split i Institut za arheologiju, Zagreb DIT
izvođenje zaštitnih arheoloških istraživanja na dionici autoceste A5 granica Republike Mađarske-Beli Manastir
Usluge 05.05.2023. Poništava se Odluka o poništenju
UP/II-034-02
/23-01/223
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Investinženjering d.o.o., DIT
nabava usluga stručnog nadzora izvođenja radova na cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene na adresi Ilica 25 – Ilica 27 – Gundulićeva ulica 2, Zagreb
Usluge 05.05.2023. Poništava se Odluka o odabiru
UP/II-034-02
/23-01/222
Državne nekretnine d.o.o. ZP Explanta mali servisi j.d.o.o., Kloštar Ivanić i Explanta usluge d.o.o., Kloštar Ivanić DIT
usluge održavanja parkovnih i perivojnih površina (grupa I.)
Usluge 03.05.2023. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/23-01/221
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Europapier Adria d.o.o. DIT
potrošni uredski materijal
Roba 03.05.2023. Poništava se dio dokumentacije o nabavi