Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/23-01/517
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
nosači i sitni materijal za ugradnju jednostrukih sklopki SGPP - projekt PA3
Roba 29.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/516
Vodovod-Osijek d.o.o. A1 Hrvatska d.o.o. DIT
oprema za daljinsko očitavanje vodomjera
Roba 29.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/515
Opća bolnica Pula Labos plus 2 d.o.o. DIT
rukavice (grupa 7.)
Roba 29.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/514
Opća bolnica Zadar Institut za higijenu d.o.o. DIT
materijal i sredstva za čišćenje i održavanje higijene prostora (grupa 4.)
Roba 29.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/513
Gradski muzej Senj Reliance d.o.o. DIT
radovi na Gradskoj vijećnici
Radovi 29.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/512
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Brodomerkur energetika d.o.o. DIT
isporuka NN kabela za ugradnju u sustav distribucije električne energije u mrežama elektroenergetskih kabelskih vodova 1 kV
Roba 29.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/511
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektro-inženjerski biro d.o.o. DIT
izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje zamjenske transformatorske stanice 110 10(20) kV 4TS Kršnjavoga s ishođenjem građevinske dozvole
Usluge 29.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/510
Ministarstvo poljoprivrede Hrvatski Telekom d.d. DIT
nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 3.)
Usluge 28.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/509
Ministarstvo poljoprivrede A1 Hrvatska d.o.o. DIT
nabava usluge kolokacije informacijske infrastrukture Ministarstva poljoprivrede, komunikacijskih linkova među lokacijama i Interneta (grupa 2.)
Usluge 28.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/508
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet ZEM nadzor d.o.o. DIT
nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na obnovi zgrade Ekonomskog fakulteta u sklopu provedbe projekta „Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“
Usluge 28.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/507
Grad Solin D&J d.o.o. DIT
zamjena rasvjetnih tijela u dvorani na Bilankuši LED rasvjetom
Roba 26.09.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/506
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka Two Dragons d.o.o. DIT
nabava specijalizirane opreme i edukacije za rad na opremi u sklopu projekta RCK KaRijERA u deset (10) grupa (ponovljeni postupak) (grupa 16.)
26.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/505
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
susretno postrojenje 35kV za priključak SE Radosavci
Radovi 26.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/504
Bjelovarsko-bilogorska županija Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. DIT
nabava usluge izrade studije i analiza Mreža linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na području BBŽ
26.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/503
Gradsko kazalište Zorin dom Karlovac Lav studio d.o.o. DIT
opremanje ustanove scenskom led rasvjetom
Roba 25.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/502
Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ Labtim ADRIA d.o.o. DIT
nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ–uređaj br. 3. po grupama, Grupa 1 Uređaj za ispitivanje kvalitete mlijeka
Roba 25.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/501
Komunalno društvo Pag d.o.o. Civil Engineering Consultancy d.o.o. DIT
usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II te Voditelja projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o. (grupa 1.)
Usluge 25.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/500
Opća bolnica Nova Gradiška Ingpro d.o.o. DIT
uredski materijal (uključivo toneri i tinte)
Roba 22.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/499
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Smit-Commerce d.o.o. DIT
vodomaterijal i materijal za centralno grijanje
Roba 22.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/498
Hrvatske autoceste d.o.o. Hidro.Lab. d.o.o. DIT
uzorkovanje i ispitivanje otpadnih oborinskih voda na autocestama, Grupa I i II
Usluge 22.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/497
Grad Zlatar Echo grupa j.d.o.o. DIT
opremanje kulturno-informativno turističkog centra u naselju Belec
Roba 22.09.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/496
Grad Zagreb Mediva d.o.o. DIT
centralni monitoring vitalnih funkcija (po grupama)
Roba 22.09.2023. Obustava postupka
UP/II-034-02
/23-01/495
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu ROCHE d.o.o. DIT
laboratorijski reagensi za Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (grupa VI)
Roba 22.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/494
Ministarstvo zdravstva Siemens Healthcare d.o.o. DIT
MR uređaji za potrebe zdravstvenih ustanova
Roba 22.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/493
Zagrebačka županija Insepo d.o.o. DIT
toneri i tinte
Roba 22.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/492
Hrvatske šume d.o.o. Ugoplast Signumat d.o.o. DIT
pločice za obilježavanje trupaca
Roba 21.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/491
Općina Pašman Stiropor gradnja d.o.o. DIT
radovi sanacije zaštitne školjere Pašman-Kraj, I faza
Radovi 20.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/490
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Institut za higijenu d.o.o. DIT
nabava sredstava za čišćenje za potrebe KBC Sestre milosrdnice (grupa 4.)
Roba 20.09.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/489
Grad Split UNIS Telekomunikacije d.d. DIT
uspostava sustava praćenja posjetitelja i naplate ulaznica (ticketing) u okviru projekta Palača života-grad mijena
Usluge 19.09.2023. Određuje se privremena mjera zabrane nastavka postupka
UP/II-034-02
/23-01/488
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Brodomerkur energetika d.o.o. DIT
NN kabel za izgradnju priključaka u TJ Biograd
Roba 19.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/487
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Brodomerkur energetika d.o.o. DIT
NN kabel za izgradnju priključaka u TJ Nin
Roba 19.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/486
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Europapier Adria d.o.o. DIT
nabava papira za tisak, ispis i kopiranje za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Roba 18.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/485
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Wellmax d.o.o. DIT
NN kabel za izgradnju priključaka u TJ Benkovac
Roba 18.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/484
Klinički bolnički centar Rijeka Dea Lens Project d.o.o. DIT
opremanje Klinike za oftalmologiju i Klinike za ORL za potrebe Nove bolnice (grupa 14.)
Roba 18.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/483
Ministarstvo hrvatskih branitelja Scan d.o.o. DIT
ICT oprema za digitalizaciju i skeniranje i sustav za digitalizaciju i skeniranje arhivskog gradiva iz Domovinskog rata
Roba 18.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/482
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Joning d.o.o. DIT
radovi uklanjanja bolničkog dimnjaka za potrebe KBC Sestre milosrdnice
Radovi 15.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/481
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
spojni i ovjesni pribor za NN mreže
Roba 15.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/480
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
spojni pribor za kabele (čahure i stopice)
Roba 15.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/479
Hrvatska narodna banka Ingpro d.o.o. DIT
uredski pribor, oprema i ostale potrepštine
Roba 15.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/478
Zračna luka Zadar d.o.o. Strabag d.o.o. DIT
izvođenje fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU)
Usluge 15.09.2023. Obustava postupka
UP/II-034-02
/23-01/477
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci Briliant d.o.o. DIT
oprema praktikum za mehanizaciju i poljoprivredna mehanizacija; PŠŠ – Oprema poljoprivredna tehnika; PŠŠ – Oprema za voćarstvo ponovljeni postupak (grupa 1.)
Roba 15.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/476
Ministarstvo hrvatskih branitelja Atos IT Solutions and Services d.o.o. DIT
nabava poslužiteljske i mrežne opreme za digitalizaciju arhivskog gradiva iz Domovinskog rata
Roba 15.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/475
Općina Velika Kopanica Techno Win Machine d.o.o. DIT
komunalna oprema-traktor
Roba 14.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/474
Grad Zagreb Mediva d.o.o. DIT
centralni monitoring vitalnih funkcija (po grupama)
Roba 12.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/473
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije APE d.o.o. DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije za sadržaj izložbenog postava i opremanje Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima
Usluge 12.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/472
Hrvatske šume d.o.o. Mundus Viridis d.o.o. DIT
peleti
11.09.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/471
Grad Sisak A1 Hrvatska d.o.o. DIT
nabava telekomunikacijskih usluga i prijenos podataka putem interneta na razdoblje od 24 mjeseca
Usluge 11.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/470
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema-energetika d.o.o. DIT
materijal za DV Modrić-Seline-Starigrad–Mandalina
Roba 11.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/469
Grad Rijeka Art Design d.o.o. DIT
izrada projektne dokumentacije za dogradnju Dječjeg vrtića Galeb
Usluge 08.09.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/468
Energo Metan d.o.o. Koncepting d.o.o DIT
ultrazvučni plinomjeri
Roba 08.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/467
Općina Vela Luka UTE d.o.o. DIT
sustav električnih javnih bicikala na području Općine Vela Luka
Roba 08.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/466
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
srednjonaponski sklopni blok s mjernim poljem i poljem za odvajanje elektrane
Roba 08.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/465
Vodovod i odvodnja d.o.o. Safege d.o.o. DIT
usluge nadzora nad projektom (vodoopskrba i odvodnja na području grada Šibenika, otoci Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Općina Marina
Usluge 07.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/464
Hrvatske šume d.o.o. Borden d.o.o. DIT
papir za ispis i kopiranje
Roba 07.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/463
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Vik-dental d.o.o. DIT
zubarski potrošni materijal (grupa 1.)
Roba 06.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/462
Tehnička škola Karlovac Exclusivia d.o.o. DIT
nabava specijalizirane opreme-Karlovac (RCK-KaRijERA) (grupa 2.)
Roba 06.09.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/461
Osječko-baranjska županija Proxima informatika d.o.o. DIT
nabava i isporuka opreme za osnovne i srednje škole (grupa 5.)
Roba 06.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/460
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. ZP Primus savjetovanje d.o.o., Zagreb, Primus Albania sh.p.k., Tirana, Albanija i Spark Analytics d.o.o., Beograd, Srbija DIT
usluge održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera) po narudžbi korisnika za CRMS sustav analize rizika (TACS)
Usluge 05.09.2023.
UP/II-034-02
/23-01/459
Grad Šibenik Echo grupa j.d.o.o. DIT
nabava i montaža meteoroloških stanica
Roba 05.09.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/458
Općina Seget Proditus d.o.o. DIT
implementacije projekta energetske obnove putem povećanja učinkovitosti javne rasvjete Općine Seget
Roba 05.09.2023.