Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/24-01/246
Komunalac d.o.o. CMC Group d.o.o. DIT
nabava radijskih vodomjera sa servisom i baždarenjem
Roba 20.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/245
Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. Flum-ing d.o.o. DIT
usluge nadzora nad Izgradnjom II. faze Bibinje i III. faze Sukošan sustava javne odvodnje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže navedenih faza Aglomeracije Bibinje-Sukošan
Usluge 20.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/244
Klinički bolnički centar Osijek Jasika d.o.o. DIT
uređaj za obradu infektivnog otpada
Roba 20.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/243
Hrvatske šume d.o.o. TM Auto d.o.o. DIT
nabava zamjenskih rezervnih dijelova i usluga servisa kamiona marke IVECO
Roba 20.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/242
Općina Pašman Sub Mission j.d.o.o. DIT
sanacija zaštitne školjere Banj-Ždrelac-I faza
Radovi 20.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/241
Hrvatski zavod za socijalni rad Alca Zagreb d.o.o. DIT
sredstva i materijal za čišćenje
Roba 17.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/240
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Randić i suradnici d.o.o. DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za zgradu knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Usluge 17.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/239
Ministarstvo financija Belmet 97 d.o.o. DIT
oprema za granične prijelaze i mobilne jedinice (grupa 4.)
Roba 17.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/238
Dom Kantrida Zanatska zadruga Gradin DIT
rekonstrukcija i uređenje dijela dislociranje jedinice u Delnicama
Radovi 17.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/237
Grad Bjelovar Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. DIT
voditelj projekta građenja cjelovite i energetske obnove javne zgrade, Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar (provedba mjera zaštita kulturne baštine)
Usluge 17.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/236
Grad Zagreb Eccos-Inženjering d.o.o. DIT
provjera ispravnosti i popravak stabilnih sustava za dojavu požara
Usluge 16.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/235
Hrvatske šume d.o.o. Nakić-Alfirević d.o.o. DIT
traktorske freze za panjeve (grupa 1.)
Roba 16.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/234
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Ingpro d.o.o. DIT
toneri i tinte (grupa 1.)
Roba 16.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/233
Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatski Telekom d.d. DIT
usluga uspostave mreže širokog područja
Usluge 14.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/232
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. New Territory d.o.o. DIT
instalacijski materijal, vodiči i ostali sitni potrošni materijal
Roba 14.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/231
Ministarstvo obrane DIT
prsluk taktički borbeni M401B
Roba 13.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/230
Klinički bolnički centar Osijek Meditech d.o.o. DIT
barokomora jednostruka
Roba 13.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/229
Hrvatske šume d.o.o. Kokot Agro d.o.o. DIT
adaptirani poljoprivredni traktori
Roba 10.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/228
Hrvatski zavod za javno zdravstvo C-pharm d.o.o. DIT
reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za mikrobiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatska (grupa 9.)
Roba 10.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/227
Ministarstvo financija Aparatura d.o.o. DIT
oprema za carinski laboratorij (grupa 18.)
Roba 10.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/226
Grad Split Elektro Klarić d.o.o. DIT
sanacija rasvjete tunela Marjan
Radovi 10.05.2024. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/225
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. Siemens Energy d.o.o. DIT
nabava VN prekidača za potrebe HOPS-a (grupa 1.)
Roba 09.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/224
Hrvatski zavod za socijalni rad Polting d.o.o. DIT
izgradnja zgrade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Vrbovec
Radovi 07.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/223
Klinički bolnički centar Osijek Ingpro d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 06.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/222
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Koprodukt trgovina d.o.o. DIT
SKS kabeli za saniranje šteta uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok
Roba 06.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/221
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Brodomerkur energetika d.o.o. DIT
SKS kabeli za saniranje šteta uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok
Roba 06.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/220
Hrvatske vode Lonja-Strug d.d. DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 10 područje malog sliva Banovina za razdoblje od 4 godine
Usluge 06.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/219
Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. Civil Engineering Consultancy d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom Izgradnja II. faze Bibinje i III. faze Sukošan sustava javne odvodnje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže navedenih faza Aglomeracije Bibinje-Sukošan
Usluge 06.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/218
Grad Zagreb Ted d.o.o. DIT
sklapanje ugovora za: osobna zaštitna oprema (grupa 1.)
Roba 06.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/217
Grad Petrinja Građevinski obrt Špelić DIT
radovi na cjelovitoj obnovi zgrade na adresi Artura Turkulina 7, Petrinja
Radovi 03.05.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/216
Sisačko-moslavačka županija Forma d.o.o. DIT
opremanje Doma za starije osobe Petrinja – ponovljeni postupak
Roba 03.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/215
Grad Split Trigonal j.d.o.o. DIT
stručni nadzor nad radovima i koordinatora zaštite "Energetska obnova OŠ Split 3"
Usluge 03.05.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/214
Grad Zagreb ZP Institut IGH d.d., Zagreb i IDK Projekti j.d.o.o., Zagreb DIT
projekt izvanrednog održavanja (sanacije) Mosta mladosti s istražnim radovima
Usluge 03.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/213
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Civil Engineering Consultancy d.o.o. DIT
nabava usluge Vođenje projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Okučani i izgradnjom UPOV-a Aglomeracije Okučani
Usluge 02.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/212
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. Magus komunikacije d.o.o. DIT
uređaji za komunikaciju
Roba 02.05.2024.
UP/II-034-02
/24-01/211
INA-Industrija nafte d.d. New Territory d.o.o. DIT
ventili za plinske kompresore Cameron WG76 & WG72
Roba 30.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/210
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Vik-dental d.o.o. DIT
osnovna sredstva i materijal za dentalnu medicinu (grupa 8.)
Roba 29.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/209
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar Siemens Healthcare d.o.o. DIT
uređaj za magnetnu rezonancu 1.5T
Roba 29.04.2024. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/24-01/208
Hrvatske autoceste d.o.o. SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava osobnih, prijenosnih računala i monitora
Roba 29.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/207
Klinička bolnica Merkur Oktal Pharma d.o.o. DIT
lijek rituksimab (grupa 2.)
Roba 29.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/206
Hrvatske vode Lonja-Strug d.d. DIT
usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 9 područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine
Usluge 29.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/205
Ministarstvo poljoprivrede Jobs d.o.o. DIT
nabava usluge održavanja sustava eZakup
Usluge 26.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/204
Grad Zlatar Černelić d.o.o. DIT
opremanje Sokolane
Roba 26.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/203
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Altium international d.o.o. DIT
centrifuga za krvne pripravke
Roba 25.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/202
HEP-ESCO d.o.o. ZP Monting d.o.o., Zagreb i RENS d.o.o., Split DIT
izgradnja fotonaponskih elektrana
Radovi 24.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/201
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Leluba d.o.o. DIT
potrošni uredski materijal (grupa 4.)
Roba 23.04.2024. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/24-01/200
HEP-Upravljanje imovinom d.o.o. Forma d.o.o. DIT
oprema i uređenje interijera zgrade EL-TO, Zagreb
Roba 23.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/199
Ministarstvo financija, Carinska uprava Speranza d.o.o. DIT
usluga hotelskog smještaja na području grada Zagreba
Usluge 22.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/198
Hrvatska radiotelevizija CS Computer Systems d.o.o. DIT
usluga pružanja programskih sadržaja HRT-a putem HRT i OTT platforme
Usluge 22.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/197
Grad Zagreb Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. DIT
sklapanje ugovora za: svježe meso peradi
Roba 22.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/196
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Metal-Elektro d.d. DIT
isporuka NN sklopnih blokova za priključenje elektrana
Roba 19.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/195
Usluga Višnjan d.o.o. Elektro-energetika d.o.o. DIT
dobava opreme za solarnu elektranu 100 kW s konstrukcijom i montažom u poslovnoj zoni Višnjan – Milanezi (Mješovita nabava)
Mješovita nabava 19.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/194
Grad Split ADL struktura d.o.o. DIT
voditelj projekta nastavka izvođenja radova garaže Trstenik-dio građevine 2
Usluge 19.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/193
Općina Kanfanar Birčić gradnja d.o.o. DIT
izgradnja lovačkog doma
Radovi 19.04.2024. Obustava postupka
UP/II-034-02
/24-01/192
Hrvatski veterinarski institut Altium international d.o.o. DIT
kemikalije visoke čistoće (grupa B)
Roba 18.04.2024. Poništava se Odluka o odabiru
UP/II-034-02
/24-01/191
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapoąljavanje osoba s invaliditetom DIT
zaštitna odjeća i obuća
Roba 16.04.2024. Poništava se otvoreni postupak JN
UP/II-034-02
/24-01/190
Ministarstvo unutarnjih poslova Palir d.o.o. DIT
izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1
Radovi 16.04.2024. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/24-01/189
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
dobava i ugradnja 24kV sklopnih blokova za SN postrojenje
Roba 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/188
Ministarstvo obrane Graditelj svratišta d.o.o. DIT
izvođenje radova na izgradnji kompleksa delaboračnice
Radovi 16.04.2024.
UP/II-034-02
/24-01/187
Grad Požega SGM Informatika d.o.o. DIT
opremanje Gradskog muzeja Požega (grupa I)
Roba 16.04.2024.