23. travnja 2024. godine održana je Međunarodna konferencija o javnoj nabavi:
„Javna nabava u EU: aktualnosti i perspektive".


Predavanja predavača konferencije dostupna su na sljedećoj poveznici.
Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
  • Odluke DKOM
  • Odluke suda
  • Izbor odluka
21.06.2024.
6 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

19.06.2024.
3 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

18.06.2024.
2 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

17.06.2024.
2 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

14.06.2024.
2 donesene odluke

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
19.06.2024.
2 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

13.06.2024.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

10.06.2024.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

06.06.2024.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

05.06.2024.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
IV.-VI. 2024.
I.-III. 2024.
X.-XII. 2023.
VII.- IX. 2023.
IV.-VI. 2023. 
Prikaži sve
  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll