Aktualnosti

02.06.2014.
Konferencija: Transparentno, etično i sigurno poslovanje
Predstavnici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nazočili su radu Konferencije: "Transparentno, etično i sigurno poslovanje",