Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/1079
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Leadtech d.o.o. DIT
redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite, Grupa 2. Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite u objektima PrP Osijek
Usluge 03.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1078
Hrvatski državni arhiv Primat-logistika d.o.o. DIT
nabava pokretnih polica-arhivskih regala
Roba 03.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1077
Međimurske vode d.o.o. Đurkin d.o.o. DIT
izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u Ulici Rudolfa Steinera u Čakovcu
Radovi 03.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1076
Klinička bolnica Merkur Rivet d.o.o. DIT
uredski materijal uključivo toneri i tinte (grupa 2.)
Roba 03.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1075
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet LumeNNice d.o.o. DIT
usluge vanjskog stručnjaka za izradu dokumentacije o nabavi za javnu nabavu, odvojena nabava (grupa 1.)
Usluge 02.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1074
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Key project d.o.o. DIT
nabava usluga vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom
Usluge 02.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1073
Hrvatska elektroprivreda d.d. IKOM d.o.o. DIT
napredna mjerna infrastruktura (grupa 1.)
Roba 02.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1072
Grad Samobor Čazmatrans promet d.o.o. DIT
nabava usluge posebnog školskog prijevoza učenika osnovnih škola za 2022. godinu
Usluge 02.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1071
Đakovački vodovod d.o.o. Hidrotech d.o.o. DIT
izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo III za sufinanciranje iz EU fondova
Usluge 01.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1070
Privreda d.o.o. Odvjetničko društvo Kožul i Petrinović d.o.o. DIT
usluge upravljanja projektom "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja
Usluge 01.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1069
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Siemens Mobility Austria GmbH DIT
radovi na projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza (EU)
Radovi 01.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1068
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Auto Čavelj d.o.o. DIT
održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom
Usluge 01.12.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1067
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu AKD-Zaštita d.o.o. DIT
zaštitarske usluge (grupa 1.)
Usluge 30.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1066
Hrvatske autoceste d.o.o. Marun prijevoz, građevinarstvo i usluge, vl. Renato Marić DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Slavonski Brod
Usluge 30.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1065
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP LED Elektronika d.o.o., Ivanić-Grad i Realis informacijske tehnologije d.o.o., Trzin, Slovenija DIT
izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja Prometok (TMP)
Usluge 30.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1064
Hrvatske autoceste d.o.o. Rudomar d.o.o. DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Kutina
Usluge 30.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1063
Državna geodetska uprava ZP Cadcom d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Opatija i MGGP Aero Sp. z.o.o., Tarnow, Poljska DIT
usluga multisenzorskog snimanja RH-Projekt Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa (grupa 2,)
Usluge 30.11.2021. Obustava postupka
UP/II-034-02
/21-01/1062
Državna geodetska uprava ZP Cadcom d.o.o., Zagreb, Geoprojekt d.d., Opatija i MGGP Aero Sp. z.o.o., Tarnow, Poljska DIT
usluga multisenzorskog snimanja RH-Projekt Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa (grupa 1.)
Usluge 30.11.2021. Obustava postupka
UP/II-034-02
/21-01/1061
Državni inspektorat Eurco d.d. DIT
uklanjanje zgrada koje predstavljaju neposrednu prijetnju sigurnosti i zdravlju ljudi
Radovi 30.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1060
Hrvatski zavod za zapošljavanje Učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja za rad u djelatnosti metalske industrije i brodogradnje
Usluge 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1059
Grad Ivanić-Grad Cvipek d.o.o. DIT
nabava radova na izgradnji šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-gradu (grupa A)
Radovi 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1058
DVD Gorjani TIN-obrt za radove u građevinarstvu, vl. Nada Bjelobrk i Tomislav Bjelobrk DIT
rekonstrukcija objekta DVD-a Gorjani
Radovi 29.11.2021. Obustava postupka
UP/II-034-02
/21-01/1057
Komunalno poduzeće d.o.o. Rasco d.o.o. DIT
nabava cestovne čistilice
Roba 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1056
Hrvatske autoceste d.o.o. Hudek-Trgotrans d.o.o. DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Varaždin
Usluge 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1055
Hrvatska elektroprivreda d.d. Brodometalurgija d.o.o. DIT
napredna mjerna infrastruktura
Roba 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1054
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Trames d.o.o. DIT
usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad (grupe: 1., 2., 3., 4., 5.)
Usluge 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1053
Hrvatske vode Almes d.o.o. DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES
Usluge 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1052
Hrvatske vode Almes d.o.o. DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES
Mješovita nabava 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1051
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Medicpro d.o.o. DIT
nabava lijekova i potrošnog medicinskog materijala (po grupama)
Roba 29.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1050
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. K-TIM d.o.o. DIT
-
26.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1049
Grad Pula-Pola Telemach Hrvatska d.o.o. DIT
telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži
Usluge 26.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1048
Ministarstvo pravosuđa i uprave Primus savjetovanje d.o.o. DIT
usluga nadogradnje Sudskog registra radi uvođenja novih e-usluga u okviru projekta e-Sudski registar - faza 2 (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) (Kodni broj KK.02.2.1.01.0019)
Usluge 26.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1047
Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije A&B d.o.o. DIT
gotove podloge
Roba 25.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1046
Javna ustanova "Gradski stanovi" Varaždin Vlašić DN usluge d.o.o. DIT
radovi na stambenoj građevini A9 stambenog naselja Rajčul u Hrašćici.
Radovi 24.11.2021. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1045
Vodovod i kanalizacija d.o.o. SPIK, obrt za servisiranje crpki za vodu i trgovinu, vl. Ivan Klarić DIT
servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi
Usluge 24.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1044
Hrvatska elektroprivreda d.d. ZP IVICOM Consulting d.o.o., Zagreb i OIKON d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole za KKP Rijeka
Usluge 23.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1043
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
dobava i montaža 20 kV postrojenja u TS 110 20 kV Lovran
Mješovita nabava 23.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1042
Hrvatska elektroprivreda d.d. BAK-Tehnika d.o.o. DIT
izgradnja tunela i kanala Bakovac-Lika
Radovi 22.11.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1041
Hrvatske šume d.o.o. Melius promet d.o.o. DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šuma, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama
22.11.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1040
Đakovački vodovod d.o.o. ZP Hidroing d.o.o., Osijek i I D T d.o.o., Osijek DIT
izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova
Usluge 19.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1039
Hrvatske autoceste d.o.o. Config d.o.o. DIT
izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP)
Usluge 19.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1038
Grad Karlovac A1 Hrvatska d.o.o. DIT
elektronička komunikacijska usluga u nepokretnoj mreži
Usluge 19.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1037
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Zola d.o.o. DIT
toneri i tinte
Roba 19.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1036
Hrvatske vode Geodesign AB DIT
nabava opreme za obranu od poplava (Provedba aktivnosti projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava - VEPAR) nabava metalnih mobilnih linijskih protupoplavnih barijera
Roba 19.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1035
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Dräger Safety d.o.o. DIT
nabava zaštitne opreme za COVID-19 (grupa 3.)
Roba 19.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1034
Zaprešić d.o.o. Mash ICT d.o.o. DIT
nabava usluge održavanja integriranog poslovnog informacijskog sustava u komunalnim djelatnostima (MARIS) i sustava za naplatu parkinga (IP MARIS)
Usluge 17.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1033
Jadrolinija Turisthotel d.d. DIT
usluga preuzimanja, pranja i dostave posteljine i rublja za potrebe brodova Jadrolinije na plovnom području Split
Usluge 17.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1032
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova PEL d.o.o. DIT
telefonski aparati za MVEP i DMKU
Roba 17.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1031
Grad Vrbovec Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima ima osnivačka prava Grad Vrbovec
Usluge 17.11.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1030
Vodovod i kanalizacija d.o.o. IN2 informacijski inženjering d.o.o. DIT
kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa...
Mješovita nabava 16.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1029
Ministarstvo unutarnjih poslova BKS-Leasing Croatia d.o.o. DIT
leasing policijskih vozila
Usluge 16.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1028
Županijska lučka uprava Zadar Mobilita Evolva d.o.o. DIT
izrada masterplana razvoja luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Usluge 15.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1027
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 4 helix j.d.o.o. DIT
usluge upravljanja i administracije projektom
Usluge 15.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1026
Grad Zagreb BIM projekt d.o.o. DIT
usluge vođenja projekta građenja
Usluge 15.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1025
Ministarstvo financija, Carinska uprava Kontroltest international d.o.o. DIT
oprema i alati za zaštitu istočnih granica EU (grupa 12.)
Roba 15.11.2021. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/21-01/1024
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Vis projektiranje d.o.o. DIT
izrada projektne dokumentacije-idejni i glavni projekt za elektroenergetski objekt TS 35-10(20) kV Orašac
Usluge 15.11.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/1023
Ministarstvo zdravstva Deloitte d.o.o. DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija
Usluge 15.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1022
Ministarstvo zdravstva Projekt jednako razvoj d.o.o. DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija
Usluge 12.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1021
Ministarstvo zdravstva IGH Business Advisory Services d.o.o. DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija
Usluge 12.11.2021.
UP/II-034-02
/21-01/1020
Ministarstvo zdravstva Notitia d.o.o. DIT
uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija
Usluge 12.11.2021.