Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/160
Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno Furka blues d.o.o. DIT
usluge promocije i vidljivosti za potrebe projekta: "geoIST3A-Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude (grupa 1.)
Usluge 24.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/159
HEP-Proizvodnja d.o.o. Končar - Aparati i postrojenja d.d. DIT
nabava i ugradnja niskonaponskog razvoda 0,4 kV
Roba 23.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/158
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ZP UP Robotics d.o.o., Pula i SIA Geo Consultants, Riga, Latvija DIT
studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“)
Usluge 23.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/157
Javna ustanova Lučka uprava Osijek Energos d.o.o. DIT
radovi na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek
Radovi 23.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/156
Hrvatski zavod za zapošljavanje Pučko otvoreno učilište Algebra DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za obavljanje poslova oglašavanja putem interneta s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa VI.)
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/155
Šibensko-kninska županija Čupić promet, obrt za prijevoz putnika, vl. Gordana Čupić DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/154
Hrvatske vode ZP Dvokut-Ecro d.o.o., Zagreb i Proning DHI d.o.o., Zagreb DIT
prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/153
Klinički bolnički centar Osijek Institut za higijenu d.o.o. DIT
materijal za higijenu i čišćenje za potrebe KBC-a Osijek
Roba 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/152
Županijska lučka uprava Vela Luka ZP Aqua Mont Services d.o.o., Beograd, Srbija i Aqua Mont Services d.o.o., Split DIT
izvođenje radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka
Radovi 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/151
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. Opatija DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 3.)
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/150
Državna geodetska uprava Geoprojekt d.d. Opatija DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 6.)
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/149
Državna geodetska uprava Cadcom d.o.o. DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 3.)
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/148
Državna geodetska uprava ZP Cadcom d.o.o., Zagreb i Aces d.o.o., Zadar DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 2.)
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/147
Državna geodetska uprava Geo Grupa d.o.o. DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 1.)
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/146
Državna geodetska uprava Geo Grupa d.o.o. DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“(grupa 6.)
Usluge 22.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/145
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. DIT
usluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima
Usluge 19.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/144
HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. IGH Business Advisory Services d.o.o. DIT
usluge tehničke podrške pri upravljanju i administraciji projekta Obnova voznog parka Naručitelja novim elektromotornim vlakovima
Roba 18.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/143
Hrvatska radiotelevizija OTIS dizala d.o.o. DIT
održavanje dizala
Usluge 18.02.2021. Obustava postupka
UP/II-034-02
/21-01/142
Državna geodetska uprava ZP Geodist d.o.o., Zagreb i Cadcom d.o.o., Zagreb DIT
izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih planova–NP Plitvička jezera i PP Učka
Usluge 18.02.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/141
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Ventex d.o.o. DIT
računalna oprema
Roba 18.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/140
Vodovod d.o.o. Građevinsko uslužni obrt Roglić, vl. Igor Roglić DIT
razni hitni radovi, iskopi i ostali radovi
Radovi 17.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/139
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera ZDL Arhitekti d.o.o. DIT
usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue
Usluge 17.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/138
Klinička bolnica Dubrava M.T.F. d.o.o. DIT
nabava opreme OP stolovi za potrebe OP sale MFK i OP sale Plastična kirurgija
Roba 17.02.2021. Obustava postupka
UP/II-034-02
/21-01/137
Grad Sinj Elektro-Bekan d.o.o. DIT
održavanje javne rasvjete
Usluge 17.02.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/136
Hrvatski zavod za zapošljavanje ZP Pučko otvoreno učilište Algebra, Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine po grupama
Usluge 16.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/135
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera ZP Capital ing d.o.o., Zagreb i Arhitektonski biro Turato d.o.o., Rijeka DIT
usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela Bellevue
Usluge 16.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/134
HEP-Proizvodnja d.o.o. IVICOM Consulting d.o.o. DIT
izgradnja nove parne kotlovnice u TE-TO Osijek
Radovi 16.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/133
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP IPZ d.d., Zagreb i Institut IGH d.d., Zagreb DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba (Jankomir-Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka
Usluge 16.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/132
Centar kompetencija za napredno inženjertsvo d.o.o. Odvjetnik Dominik Nizić DIT
usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave
Usluge 16.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/131
Klinički bolnički centar Osijek ZP INGOB.ZT GmbH, Beč, Austrija, Ecoplan d.o.o., Mostar, BiH, gsm Gesellschaft fur Sicherheit in der Medizintechnik GmbH, Beč, Austrija i Architecture&Road Design d.o.o., Metković DIT
izrada studije izvedivosti-isplativosti i analiza troškova i koristi
Usluge 16.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/130
KD Kostrena d.o.o. Rasco d.o.o. DIT
stroj za pometanje i pranje javnih površina putem financijskog leasinga
Roba 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/129
Jadrolinija ZP Dezinsekcija d.o.o., Rijeka i Cian d.o.o., Split DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije
Usluge 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/128
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tehno-Elektro d.o.o. DIT
RP TS 110/20 kV Stenjevec
Radovi 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/127
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Tehno-Elektro d.o.o. DIT
radovi na izgradnji TS 110/30(20)-30/10(20)kV Kapela
Radovi 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/126
Hrvatske ceste d.o.o. Terestrika d.o.o. DIT
kompletni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 u Stobreču
Usluge 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/125
Komunalno poduzeće d.o.o. Tehnix d.o.o. DIT
nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje korisnog otpada
Roba 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/124
Agencija za obalni linijski pomorski promet KTD Bilan d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 614 Korčula–Orebić i obratno.
Usluge 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/123
Klinički bolnički centar Osijek A1 Hrvatska d.o.o. DIT
usluge pružanja podatkovne veze brzine 10 Gbit7s za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Usluge 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/122
Općina Satnica Đakovačka Grapa d.o.o. DIT
rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Kneza Branimira u Satnici Đakovačkoj
Radovi 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/121
HEP-Proizvodnja d.o.o. Kolektor strix d.o.o. DIT
nabava i ugradnja rashladnih tornjeva RT3 i RT4
Roba 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/120
Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje Metis d.d. DIT
usluge odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Usluge 15.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/119
Gradski prijevoz putnika d.o.o. ZP Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Paydo Services d.o.o., Zagreb i Uljanik Tesu Elektronika d.o.o., Pula DIT
sustav dijeljenih bicikala (po grupama)
Roba 12.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/118
Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana Siemens Healthcare d.o.o. DIT
nabava uređaja za magnetsku rezonancu 1.5T za Odjel za radiologiju
Roba 12.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/117
Poljoprivredni institut Osijek BKS-Leasing Croatia d.o.o. DIT
financijski leasing vozila
Usluge 11.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/116
Hrvatska radiotelevizija OTIS dizala d.o.o. DIT
održavanje dizala
Usluge 11.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/115
Grad Karlovac Pandopad d.o.o. DIT
oprema za manifestaciju "Noć tvrđava“
Roba 10.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/114
Javna ustanova Nacionalni park Krka Vincek d.o.o. DIT
usluga prijevoza posjetitelja autobusima na relacijama Lozovac-Skradinski buk-Lozovac, Lozovac-Skradin-Laškovica-Roški slap, za Burnumske ide, za Zvuci Krke i za projekt Nepoznata Krka u 2019., 2020. i 2021. (grupe: A i B)
Usluge 10.02.2021. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/21-01/113
Grad Koprivnica "TIPA", obrt za prijevoz, proizvodnju i trgovinu, vl. Anđelko Pažulj DIT
prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Grad Koprivnica
Usluge 10.02.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/112
Grad Pula-Pola Ingpro d.o.o. DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova Grada Pule - zajednička nabava
Roba 09.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/111
Hrvatski zavod za zapošljavanje ZP Pučko otvoreno učilište Algebra, Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluga obrazovanja nezaposlenih osoba za digitalne kompetencije s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na period od dvije godine (grupa I)
Usluge 09.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/110
Grad Zagreb Elicom d.o.o. DIT
hitne intervencije na instalacijama
Usluge 08.02.2021. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/21-01/109
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Rudan d.o.o. DIT
usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor
Usluge 08.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/108
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli MR 2 Arhitektonski studio d.o.o. DIT
usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor
Usluge 08.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/107
Grad Križevci Darojković promet d.o.o. DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola na kojima osnivačka prava ima Grad Križevci
Usluge 08.02.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/106
Općina Kistanje Primat-RD d.o.o DIT
nabavka, isporuka i ugradnja Opreme ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka Kistanje na k.č. 4455_53, k.o. Kistanje
Roba 08.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/105
Grad Varaždin Arsenal grupa d.o.o. DIT
obavljanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Grada Varaždina
Usluge 08.02.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/104
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Post nomine d.o.o. DIT
nabava usluge izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci
Usluge 08.02.2021. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/21-01/103
Vodne usluge d.o.o., Bjelovar Mipek d.o.o. DIT
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar projektiranje, nadogradnja i rekonstrukcija te probni rad UPOV i dispozicije mulja, ispust, NUS
Mješovita nabava 08.02.2021.
UP/II-034-02
/21-01/102
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Geoprom d.o.o. DIT
izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Radovi 05.02.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/101
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski laboratorij d.o.o. DIT
projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 (UPOV, mreža i SDNU)
Usluge 05.02.2021. Žalba se odbacuje