Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/429
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Mipek d.o.o. DIT
izgradnja poslovne zgrade Elektre Zadar-Vidikovac
Radovi 06.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/428
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
KB 2x110 kV EL-TO-Stenjevec
Radovi 05.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/427
Odlagalište d.o.o. Hado Technik d.o.o. DIT
komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada (grupa 1.)
Roba 05.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/426
Sveučilište u Splitu Ansar-analitika d.o.o. DIT
laboratorijski uređaji (grupe 2. i 8.)
Roba 05.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/425
Sveučilište u Splitu Labena d.o.o. DIT
laboratorijski uređaji (grupa 11.)
Roba 04.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/424
Vode Lipik d.o.o. Mipek d.o.o. DIT
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac
Radovi 04.05.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/423
Općina Marina MUV-ING d.o.o. DIT
energetska obnova sustava javne rasvjete
Radovi 04.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/422
Opća bolnica Varaždin Insako d.o.o. DIT
papirna konfekcija (grupa 2.)
Roba 03.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/421
Klinički bolnički centar Zagreb Eurokontakt d.o.o. DIT
nabava sustava za planiranje i onkološkog informacijskog sustava za potrebe radioterapije
Roba 03.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/420
Lovrinac d.o.o. Toma trgovina d.o.o. DIT
lijesovi (grupa 1.)
Roba 03.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/419
Đakovački vodovod d.o.o. Tectum j.d.o.o. DIT
izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Semeljci
Radovi 03.05.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/418
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Institut IGH d.d., Zagreb i Trafficon d.o.o., Zagreb DIT
izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur)
Usluge 03.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/417
Plinacro d.o.o. King ICT d.o.o. DIT
rekonstrukcija sustava besprekidnih napajanja optičkog komunikacijskog sustava MP Pula-Slavonski Brod, PN-I-065-21-DT
Roba 03.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/416
Državna geodetska uprava Printshop d.o.o. DIT
provedba komunikacijske strategije za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 1.)
Usluge 03.05.2021.
UP/II-034-02
/21-01/415
KD Kozala d.o.o. GPT Đurasek d.o.o. DIT
polusarkofazi i sarkofazi s pripadajućim limenim ulošcima, pokrovima, tapecirunzima i garniturama
Roba 30.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/414
Hrvatske ceste d.o.o. Geoprojekt d.d. DIT
izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Plitvičkih jezera duljine cca 11,46 km
Usluge 30.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/413
Općina Blato Tonikom d.o.o. DIT
izgradnja nerazvrstane ceste NC 1-003 Sitnica Karbuni
Radovi 30.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/412
Splitsko-dalmatinska županija Parona-Dugo Selo d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (grupe: 2. i 16.)
Usluge 29.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/411
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
izolatorski lanci
Roba 29.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/410
Klinički bolnički centar Rijeka Gorea plus d.o.o. DIT
reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – testovi za koronavirus – iznimna žurnost (grupa 2.)
Roba 28.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/409
Grad Zagreb Inora ABC d.o.o. DIT
izgradnja nadzorno upravljačkog centra odvodnje
Radovi 28.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/408
Zelenilo d.o.o. Toma trgovina d.o.o. DIT
pogrebna oprema
Roba 28.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/407
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. DIT
daljinski upravljivi sklopni blokovi (grupe: 1., 2. i 3.)
Roba 28.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/406
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
daljinski upravljive rastavne sklopke (grupa 1.)
Roba 28.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/405
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Holosys d.o.o. DIT
nabava, servis i umjeravanje vodomjera, proširenje i održavanje elemenata sustava za daljinsko očitavanje potrošnje
Mješovita nabava 28.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/404
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Medial d.o.o. DIT
nabava digitalnog uređaja za mamografiju-4 komada
Roba 27.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/403
Državna geodetska uprava ZP Geoprojekt d.d., Split, Trafficon d.o.o., Zagreb i Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb DIT
provedba katastarskih izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima
Usluge 27.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/402
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Eko invest d.o.o. DIT
izrada strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027 i Integriranog programa 2021-2027
Usluge 27.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/401
Grad Zagreb Siemens d.d. DIT
izgradnja nadzorno upravljačkog centra odvodnje
Radovi 27.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/400
Hrvatske ceste d.o.o. Dalekovod d.d. DIT
opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Poddionice, Duboka Sparagovići Zaradeže Prapratno Doli
27.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/399
Hrvatske ceste d.o.o. Strabag AG DIT
opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Poddionice, Duboka Sparagovići Zaradeže Prapratno Doli
Roba 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/398
Grad Zlatar E.G.S.-Elektrograditeljstvo d.o.o. DIT
dogradnja sustava javne rasvjete
Radovi 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/397
Gradski prijevoz putnika d.o.o. ZP Colas Rail Hrvatska d.o.o., Zagreb i Colas Rail s.a.s., Enghien-les-Bains, Francuska DIT
građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta
Radovi 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/396
Grad Orahovica Narodne novine d.d. DIT
nabava osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta "Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice"
Roba 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/395
Grad Zagreb OT-Optima Telekom d.d. DIT
elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
Usluge 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/394
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. DIT
antikorozivna zaštita dalekovoda
Usluge 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/393
Hrvatske autoceste d.o.o. Medius d.o.o. DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak
Radovi 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/392
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Strabag d.o.o. DIT
građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta
Radovi 26.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/391
Gradski prijevoz putnika d.o.o. Comsa s.a. DIT
građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta
Radovi 23.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/390
Agencija za obalni linijski pomorski promet C&T Minor Islands d.o.o. DIT
obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9808 Lastovo-Korčula-Dubrovnik i obratno
Usluge 23.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/389
HEP-Proizvodnja d.o.o. ZP Leadtech d.o.o., Zagreb i APIN sustavi d.o.o., Zagreb DIT
zamjena sustava CO2 na plinskim turbinama bloka K
Mješovita nabava 22.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/388
Hrvatske šume d.o.o. Javor , obrt za šumarstvo i usluge, vl. Tomislav Kodžoman DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šume i zaštita šuma od štetnih organizama (grupa 7.)
Radovi 22.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/387
Grad Sisak Altocomm d.o.o. DIT
nabava sportske opreme za djecu sportaše u sportskim klubovima grada Siska
Roba 21.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/386
Grad Kastav Tuta Blu d.o.o. DIT
izgradnja solarne elektrane
Radovi 21.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/385
Grad Zlatar Express Consulting Engineering d.o.o. DIT
dogradnja sustava javne rasvjete
Radovi 21.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/384
Ministarstvo hrvatskih branitelja Marin Expert d.o.o. DIT
opremanje veteranskog centra u Šibeniku
Roba 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/383
Zagorski vodovod d.o.o. Triglav osiguranje d.d. DIT
usluge osiguranja
Usluge 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/382
Klinički bolnički centar Rijeka Birodom d.o.o. DIT
uredski potrošni materijal (grupa 2.)
Roba 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/381
Šibensko-kninska županija Shuttle bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Šibensko-kninska županija osnivač za preostali dio školske godine 2020/21
Usluge 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/380
Hrvatska elektroprivreda d.d. Delta Tech d.o.o. DIT
automatske meteorološke postaje
Roba 20.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/379
Grad Zagreb Andel d.o.o. DIT
regulatori tlaka plina niskotlačni DN 25-navojni; uz plinomjer G-4 i G-6
Roba 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/378
Hrvatske autoceste d.o.o. ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i Knap d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za dogradnju drugog kolnika autoceste od čvora Matulji do semaforiziranog raskrižja za Opatiju i dogradnju čvora Matulji Kuk
Usluge 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/377
Komunalac d.o.o. Trames d.o.o. DIT
izrada studijske dokumentacije i aplikacije za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pašman-Tkon za sufinanciranje iz EU fondova
Usluge 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/376
Grad Zagreb ZP Eptisa Adria d.o.o., Zagreb i IGH Business Advisory Services d.o.o., Zagreb DIT
pružanje usluga upravljanja Projektom Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (grupa 2.)
Usluge 20.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/375
Općina Viškovo Geodetski zavod Rijeka d.o.o. DIT
izmjera objekata na području dijela Općine Viškovo za razdoblje od 2 (dvije) godine
Usluge 19.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/374
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Ledo plus d.o.o. DIT
smrznuti proizvodi
Roba 19.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/373
Piškornica d.o.o. Strabag d.o.o. DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica
Mješovita nabava 19.04.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/372
Vodovod d.o.o. Trames d.o.o. DIT
izrada projek. dok. i okolišne dok. za poboljšanje vodnokom. infrast. konc. rješenja sust. odvodnje za potrebe studije izvodljivosti
Usluge 19.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/371
Grad Pula-Pola Ingpro d.o.o. DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova Grada Pule - zajednička nabava
Roba 16.04.2021.
UP/II-034-02
/21-01/370
Hrvatska elektroprivreda d.d. Delta Tech d.o.o. DIT
automatske meteorološke postaje
Roba 16.04.2021. Žalba se odbacuje