Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/23-01/38
Unikom d.o.o. Baranjska čistoća d.o.o. DIT
usluga zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općina Bizovac, Petrijevci i Bilje
Usluge 27.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/37
Hrvatske šume d.o.o. Ingpro d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 27.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/36
Grad Zadar Strabag d.o.o. DIT
rekonstrukcija dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana
Radovi 27.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/35
Državni hidrometeorološki zavod IOTech d.o.o. DIT
nabava procesorsko-komunikacijskih modula te instalacija uređaja i opreme (G1 i G2) (grupa 2.)
Roba 27.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/34
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet Makromikro grupa d.o.o. DIT
nabava IKT opreme-učenički uređaji za školske učionice (grupe: 1. i 2.)
Roba 27.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/33
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Lokve d.o.o. DIT
izvođenje radova u sklopu operacije „Cjelovita obnova paviljona IV FŠDT nakon potresa u Zagrebu“
Radovi 26.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/32
Hrvatske ceste d.o.o. China Road and Bridge Corporation Glavna Podružnica Zagreb DIT
izgradnja dionice čvor Mravince-čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5
Radovi 25.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/31
Klinički bolnički centar Osijek Tapess d.o.o. DIT
složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira za potrebe KBC-a Osijek
Roba 25.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/30
Grad Zagreb Bilić-Erić d.o.o. DIT
usluge privatne zaštite (grupa 3.)
Usluge 24.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/29
Čistoća d.o.o. Gradatin d.o.o. DIT
drobilica za glomazni otpad
Roba 23.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/28
Pragrande d.o.o. Pro Agita j.d.o.o DIT
nadzor radova u okviru projekta Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula sjever
Usluge 23.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/27
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Wellmax d.o.o. DIT
dobava kabela za izradu kabelskih priključaka
Roba 23.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/26
Dubrovačko-neretvanska županija Autotrans d.o.o. DIT
usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 4 godine (grupa 7.)
Usluge 20.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/25
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera Lupus zaštita d.o.o. DIT
zaštitarske usluge-čuvanje imovine
Usluge 20.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/24
Unikom d.o.o. Petrol d.o.o. DIT
gorivo za vozila i strojeve
Roba 19.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/23
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Interventus d.o.o. DIT
izvođenje radova popravka nekonstrukcijskih elemenata za predvidivo 500 oštećenih obiteljskih kuća na području katastrofe (grupa 4.)
Radovi 19.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/22
Industrijsko-obrtnička škola Pula Servus d.o.o. DIT
nabava specijalizirane opreme u Industrijsko-obrtničkoj školi Pula (grupa 6.)
Roba 19.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/21
Vodovod i kanalizacija d.o.o. PRS-FM d.o.o. DIT
aglomeracija Split-Solin; projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe
Radovi 16.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/20
Rijeka sport d.o.o. Adria Sport Servis d.o.o. DIT
radovi na zamjeni sportske podloge na borilištu dvorane Dinko Lukarić u Rijeci
Radovi 16.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/19
Hrvatske šume d.o.o. "Ariš" uslužni obrt, vl. Nebojša Grbić DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama
Radovi 16.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/18
Grad Split Kolnik d.o.o. DIT
radovi sanacije pokosa na Škrapama
Radovi 16.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/17
Grad Buzet Elektrokovina plus d.o.o. DIT
izgradnja javne rasvjete-Modernizacija postojeće javne rasvjete
Radovi 13.01.2023. Obustava postupka
UP/II-034-02
/23-01/16
Auto promet Sisak d.o.o. Lupus zaštita d.o.o. DIT
usluge tjelesne zaštite objekata, osoba i imovine
Usluge 13.01.2023. Određuje se privremena mjera zabrane nastavka postupka
UP/II-034-02
/23-01/15
Grad Zagreb HOK osiguranje d.d. DIT
usluga osiguranja
Usluge 13.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/14
Grad Bjelovar Auto centar Krivak DIT
nabava električnog osobnog automobila
Roba 12.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/13
Splitsko-dalmatinska županija Vertron d.o.o. DIT
uređaji za klimatizaciju (grupa 1.)
Roba 11.01.2023. Poništava se Odluka o poništenju
UP/II-034-02
/23-01/12
Javna ustanova Športski objekti-Split Adria Sport Servis d.o.o. DIT
nabava i montaža semafora na 33 m bazenu u Splitu
Roba 11.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/11
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroproizvod-trgovina d.o.o. DIT
rastavljači i rastavne sklopke 10(20) kV za vanjsku montažu na DV 10(20)kV
Roba 10.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/10
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. ZP Palir d.o.o., Zagreb, SZABADICS Építőipari Zrt, Nagykanizsa, Mađarska i Roco-commerce d.o.o., Livno, Bosna i Hercegovina DIT
rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (EU projekt Ivanić-Grad)
Radovi 10.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/9
Hrvatska radiotelevizija A1 Hrvatska d.o.o. DIT
usluge interneta
Usluge 10.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/8
Ministarstvo poljoprivrede Bonsigliere, obrt za usluge, vl. Dragan Brtan DIT
usluga ex-ante i ex-post procjene javne jednostavne nabave
Usluge 09.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/7
Grad Zagreb C.I.A.K. auto d.o.o. DIT
rezervni dijelovi za popravak automobila
Roba 09.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/6
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. ZP Dalekovod d.d., Zagreb i Victor Energy d.o.o., Zagreb DIT
izgradnja DV 2x110 kV Bilice-Trogir–elektromontažni i ostali radovi
Radovi 05.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/5
Z.U. Ljekarna Zadar Hapilan d.o.o. DIT
izvođenje radova na adaptaciji i izvedbi interijera ljekarničke jedinice Dr. E. Andrović
Radovi 03.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/4
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja-Ravnateljstvo za robne zalihe Medical and Pharm Trading d.o.o. DIT
medicinski kompleti prve pomoći (5000 kompleta)
03.01.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/3
VG Vodoopskrba d.o.o. Strabag AG DIT
projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava
Usluge 03.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/2
Grad Zagreb Pametna energija d.o.o. DIT
nabava i ugradnja opreme u IS Patačićkina u okviru projekta-1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu
Mješovita nabava 03.01.2023.
UP/II-034-02
/23-01/1
Komunalac d.o.o. Elektro-energetika d.o.o. DIT
izgradnja fotonaponske elektrane Komunalac u Koprivnici
Radovi 02.01.2023.
UP/II-034-02
/22-01/864
Županijska uprava za ceste Dubrovnik Geoinfo d.o.o. DIT
usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Konavle
Usluge 30.12.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/863
Hrvatska elektroprivreda d.d. Brenntag Hrvatska d.o.o. DIT
kemikalije za termoenergetska postrojenja, grupa 2 Solna kiselina
Roba 30.12.2022. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/22-01/862
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. DIT
vodomjeri
Roba 30.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/861
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije Auto Čavelj d.o.o. DIT
održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom
Usluge 30.12.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/860
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Primovending d.o.o. DIT
očitavanje brojila električne energije na području DP Elektre Zagreb
Usluge 30.12.2022. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/22-01/859
Općina Ražanac Locum d.o.o. DIT
rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Ražanac
Radovi 29.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/858
Hrvatska radiotelevizija Graditelj svratišta d.o.o. DIT
gipskartonski i prateći radovi
Radovi 29.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/857
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ZP Zvibor d.o.o., Zagreb, Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko i Tip-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
uredski materijal (grupa 4.)
Roba 29.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/856
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ZP Zvibor d.o.o., Zagreb, Birodom d.o.o., Zagreb-Lučko i Tip-Zagreb d.o.o., Sveta Nedelja DIT
uredski materijal (grupa 2.)
Roba 29.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/855
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ZP Dyvolve d.o.o., Zagreb i Infoscope d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluge analize stanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021-2026 kroz investiciju C2 3 R3 I8 Izrada digitalne mobilne platforme
Usluge 29.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/854
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ZP Ingpro d.o.o., Zagreb i Uredski materijal d.o.o., Zagreb DIT
uredski materijal (grupa 4.)
Roba 29.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/853
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Studentski centar u Osijeku Stanić d.o.o. DIT
sladoled
Roba 29.12.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/852
EKO KONG d.o.o. Toma trgovina d.o.o. DIT
pogrebna oprema za 2022-2023
Roba 29.12.2022. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/22-01/851
Ministarstvo financija, Carinska uprava Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. DIT
futrole za kratko vatreno oružje (grupa 2.)
Roba 28.12.2022. Poništava se Odluka o odabiru
UP/II-034-02
/22-01/850
HEP-Plin d.o.o. Alcina d.o.o. DIT
procjena vrijednosti potencijalnih tvrtki za akviziciju
Usluge 28.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/849
Ponikve voda d.o.o. IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. DIT
nabava vodomjera-novi
Roba 28.12.2022. Poništava se Odluka o odabiru
UP/II-034-02
/22-01/848
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. DIT
nabava novih vodomjera i opreme za daljinsko očitavanje
Roba 28.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/847
Grad Zagreb IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. DIT
uređaji za daljinsko očitavanje plinomjera
Roba 27.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/846
Klinički bolnički centar Split Phoenix farmacija d.o.o. DIT
sistemi za infuziju i transfuziju (grupa 2.)
Roba 27.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/845
Termoplin d.d. Lupus zaštita d.o.o. DIT
usluge u području sigurnosti-zaštitarske usluge
Usluge 27.12.2022. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/22-01/844
Državna geodetska uprava ZP Geo-Rad d.o.o.. Rijeka i Victor Energy d.o.o., Zagreb DIT
prevođenje geodetskih elaborata infrastrukture iz katastarskih ureda u zadani razmjenski format
Usluge 27.12.2022.
UP/II-034-02
/22-01/843
Općina Jalžabet ELDA project j.d.o.o. DIT
pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Jalžabet
27.12.2022. Žalba se odbacuje