Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/577
Općina Konavle Capital ing d.o.o. DIT
izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavtatu
Usluge 21.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/576
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ramić-Trade d.o.o. DIT
energetski transformator 110_10,5(21)kV,20MVA za TS 110_35_10(20)kV Prelog
Roba 21.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/575
Ugostiteljsko-turistička škola Speranza d.o.o. DIT
vanjska usluga razvoja programa, uspostava rada RCK i smještaja, cateringa te najma dvorana za provedbu aktivnosti RCK (po grupama)
Usluge 21.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/574
Hrvatska radiotelevizija AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. DIT
kontinuirano istraživanje gledanosti televizije - IPTV i kabel
Usluge 21.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/573
Hrvatske autoceste d.o.o. Tenta Yapi Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. DIT
izgradnja dionice Lekenik-čvor Sisak na Autocesti A11 Zagreb-Sisak
Radovi 21.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/572
Hrvatske autoceste d.o.o. Elektro imber d.o.o. DIT
stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II nad izgradnjom I faze dionice autoceste-obilaznica Novog Vinodolskog (7n km), Autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski
Usluge 21.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/571
Hrvatske šume d.o.o. Sigurnost d.o.o. DIT
zaštitarske usluge u Direkciji društva HŠ d.o.o.
Usluge 18.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/570
Hrvatske ceste d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. DIT
izrada Studije varijantnih rješenja izmještanja trase državne ceste DC546 na području Općine Krašić
Usluge 18.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/569
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split Labena d.o.o. DIT
fourier transformacijski infracrveni spektroskopski (FTIR) analizator za analizu vina, mošta i mošta u fermentaciji
Roba 18.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/568
Grad Vukovar Čazmatrans-Nova d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vukovara
Usluge 18.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/567
Opća bolnica Pula Axon Lab d.o.o. DIT
nabava brzih antigenskih testova SARS CoV 19 za jednogodišnje potrebe Opće bolnice Pula
Roba 17.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/566
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Pandantiv d.o.o., Dugo Selo DIT
izrada idej., glav. i izved. projekta te ish. lok. i građ. dozvole za rek. DC515, dionica 002-od naselja Bračevci 16+888 km do obilaznice Đakova i spoja na kružni tok Đakovo 1. 30+810 km, L=13,92 km
Usluge 16.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/565
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Skib tehno d.o.o. DIT
revitalizacija TS 35(20)kV Drenovci – izgradnja postrojenja NT 20kV
Radovi 16.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/564
Hrvatske ceste d.o.o. Mobilita Evolva d.o.o. DIT
izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbe geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju D8 i dogradnja čvora Šmrika
Usluge 16.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/563
Splitsko-dalmatinska županija Žele obrt za prijevoz putnika, vl. Željko Miloloža DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije
Usluge 16.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/562
Hrvatska elektroprivreda d.d. Evision informacijski sustavi d.o.o. DIT
sustav za upravljanje poslovnim sadržajem i dokumentima
Usluge 16.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/561
Istarska županija Insepo d.o.o. DIT
toneri i tinte
Roba 16.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/560
Hrvatski geološki institut SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava računarske opreme i potrepština (grupa 2.)
Roba 15.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/559
Komunalac d.o.o. Tokić d.o.o. DIT
rezervni dijelovi vozila i strojeva
Roba 15.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/558
Hrvatske ceste d.o.o. Institut IGH d.d. DIT
izrada Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama
Usluge 15.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/557
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hlađenje sistemi d.o.o. DIT
supstitucija ventilokonvektora u poslovnoj zgradi Kockica
Roba 14.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/556
Zagrebačka županija Slavonija bus d.o.o. DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija
Usluge 14.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/555
Zagrebačka županija Presečki grupa d.o.o. DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija
Usluge 14.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/554
Zagrebačka županija Fils d.o.o. DIT
usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija
Usluge 14.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/553
Grad Slavonski Brod Eduit j.d.o.o. DIT
opremanje interpretacijskog centra Ivana Brlić Mažuranić i suvenirnice te postavljanje multimedijalnih i informativnih panoa
Roba 14.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/552
Klinički bolnički centar Zagreb Biomax d.o.o. DIT
reagensi i testovi za potrebe laboratorijske dijagnostike (grupa 1.)
Roba 14.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/551
Grad Split Kocka d.o.o. DIT
usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije i projektantski nadzor u sklopu EU projekta Palača života - grad mijena - Palace of Life - City of Changes
14.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/550
Grad Zagreb Siemens Healthcare d.o.o. DIT
hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh
Roba 11.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/549
HP-Hrvatska pošta d.d. Vodoskok d.d. DIT
nabava polipak traka
Roba 11.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/548
Grad Imotski ZP Titan Constructa d.o.o., Zagreb i Builder d.o.o., Makarska DIT
rekonstrukcija tržnice u Imotskom
Radovi 11.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/547
Ministarstvo zdravstva Medicem-servis d.o.o. DIT
nabava linearnog akceleratora za potrebe Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Roba 11.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/546
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. ZP Dokument IT d.o.o., Zagreb, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb i Algebra d.o.o., Zagreb DIT
nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 1
Mješovita nabava 10.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/545
Dom športova Ploča Ustanova za tjelesnu kulturu i šport Solaris Pons d.o.o. DIT
fotonaponska elektrana-Dom športova Ploča
Roba 10.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/544
Grad Komiža Klikeri d.o.o. DIT
nabava promidžbenog materijala
Roba 10.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/543
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. ZP Dokument IT d.o.o., Zagreb, Algebra d.o.o., Zagreb, Atos IT Solutions and Services d.o.o., Zagreb i Laus CC d.o.o., Dubrovnik DIT
nabava roba i usluga s ciljem uspostave Centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama (IAAS, SAAS, PAAS) grupa 2.
Mješovita nabava 10.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/542
Opća bolnica Zadar Veos Dom d.o.o. DIT
kupovina i održavanje integriranog bolničkog informacijskog sustava
Mješovita nabava 09.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/541
Jadrolinija ZP Dezinsekcija d.o.o., Rijeka i CIAN d.o.o., Split DIT
usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (obvezatne DDD mjere) brodova flote Jadrolinije
Usluge 09.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/540
Grad Knin A-Link savjetovanje j.d.o.o. DIT
nabava usluga pripreme i provedbe programa usavršavanja za poduzetnike i izrade programa predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike te provedbe edukacije
Usluge 09.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/539
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Altpro d.o.o. DIT
radovi na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac"
Radovi 09.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/538
Grad Pula-Pola ZP Primum ing. d.o.o., Pula i EMDA d.o.o., Zagreb DIT
usluga voditelja projekta gradnje objekta, upravljanja projektom (administriranje) i priprema i provođenje nabave
Usluge 08.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/537
Hrvatske autoceste d.o.o. Niskogradnja-Autoprijevoz, vl. Marko Iveković DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu (po grupama)
Usluge 08.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/536
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ZP Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb i Cuspis d.o.o., Zagreb DIT
nabava usluge izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci
Usluge 08.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/535
KD Čistoća d.o.o. Komop d.o.o. DIT
specijalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada
Roba 08.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/534
Hrvatske ceste d.o.o. ZP Geoprojekt d.d., Split i Krebs+Kiefer International GmbH, Darmstadt , Njemačka DIT
nadzor nad izgradnjom dionice BC, Okučani-Granica BiH, II faza, duljine 4,07 km
Usluge 08.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/533
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ZP Cadcom d.o.o., Zagreb, Geoxyz d.o.o., Zwevegem, Belgija i Hidrocibalae d.o.o., Vinkovci DIT
usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta (grupa 2.)
Usluge 08.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/532
Brodsko-posavska županija Kingoffice d.o.o. DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije
Roba 07.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/531
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Elektro kem d.o.o. DIT
TK pult za manje kolodvore
Roba 07.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/530
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
alati i pribor (grupe 1., 3. i 7.)
Roba 07.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/529
Komunalije d.o.o. Medius d.o.o. DIT
projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Novalja „Vrtić“- uključivo izgradnja Pristupne ceste
Radovi 07.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/528
Grad Zagreb Siemens d.d. DIT
oprema za mjerenje protoka tekućina i plinova
Roba 07.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/527
Sisačko-moslavačka županija Altera d.o.o. DIT
najam privremenog montažnog objekta za Srednju školu Glina
Usluge 07.06.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/526
Županijska lučka uprava Korčula Medius d.o.o. DIT
radovi na izgradnji nove luke Korčula - luka Polačište
Radovi 07.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/525
Grad Karlovac Key project d.o.o. DIT
investicijski koncept, studija izvedivosti, plan provedbe projekta, poslovni plan
Usluge 04.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/524
Brodsko-posavska županija Birodom d.o.o. DIT
nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Brodsko-posavske županije
Roba 04.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/523
Ministarstvo unutarnjih poslova ISKRA brodogradilište 1 d.o.o. DIT
policijsko plovilo CPB – Coastal Patrol Boat
Roba 04.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/522
Grad Požega Audio Video Consulting d.o.o. DIT
nabava robe po grupama, 3 grupe - unutarnje uređenje i opremanje Centra za posjetitelje “Požeška kuća” i Gradskog muzeja Požega u projektu Požeške bolte
Roba 02.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/521
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Securitas Hrvatska d.o.o. DIT
redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite Grupa 3 Održavanje sustava tehničke zaštite u PrP Split
Usluge 01.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/520
Srednja škola "Arboretum Opeka" Arcitec Ivšić d.o.o. DIT
usluga stručnog nadzora građenja, koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova i voditelja projekta-dvorac Opeka (grupa 3.)
Usluge 01.06.2021. Prijedlog za određivanje privremene mjere se odbija
UP/II-034-02
/21-01/519
Državna geodetska uprava Geomatika d.o.o. DIT
GNSS mjerenja stalnih točaka geodetske osnove na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije
Usluge 01.06.2021.
UP/II-034-02
/21-01/518
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Multiservis obrt, vl. Marijana Fuks DIT
usluge čišćenja prostorija
Usluge 31.05.2021. Žalba se odbacuje