Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/21-01/871
Koprivničko-križevačka županija WYG savjetovanje d.o.o. DIT
usluga provedbe stručnog usavršavanja i savjetovanja nastavnika te razvoja vještina učenika (grupa 3.)
Usluge 17.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/870
Hrvatske vode Ambra Water Solutions d.o.o. DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Brod Moravice 1800 ES
Mješovita nabava 17.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/869
Hrvatske vode Ambra Water Solutions d.o.o. DIT
projektiranje i izgradnja UPOV-a Fužine 2400 ES
Mješovita nabava 17.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/868
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Eccos-Inženjering d.o.o. DIT
nabava opreme za obračunska i kontrolna mjerenja i kvalitetu električne energije
Roba 16.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/867
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Trames d.o.o. DIT
upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12)
Usluge 16.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/866
Vodovod Dubrovnik d.o.o. Građevinski laboratorij d.o.o. DIT
upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12)
Usluge 15.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/865
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Dalekovod d.d. DIT
ugradnja OPGW kabela od TS 110-X kV Ivanić do TS 35-10 kV Čazma
Radovi 15.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/864
Općina Malinska-Dubašnica Veritas Esco d.o.o. DIT
rekonstrukcija sustava javne rasvjete Općine Malinska-Dubašnica
Radovi 15.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/863
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Johnson & Johnson S.E. d.o.o. DIT
endoproteze za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice
Roba 15.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/862
Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije Promet građenje d.o.o. DIT
izgradnja propusta preko potoka Stražemanka u naselju Biškupci na ŽC 4101
Radovi 14.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/861
Općina Čavle SGM Informatika d.o.o. DIT
računalna oprema za multimedijalni vodič
Roba 14.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/860
Hrvatske autoceste d.o.o. Geoprojekt d.d. DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik
Usluge 14.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/859
Hrvatske autoceste d.o.o. Turković d.o.o. DIT
usluga održavanja autocesta u zimskom periodu (grupa IX)
Usluge 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/858
Općina Brodski Stupnik Elcom grupa d.o.o. DIT
izgradnja Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski Stupnik
Radovi 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/857
Sveučilište u Zagrebu Institut IGH d.d. DIT
izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat obnove zgrade potresom oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu
Usluge 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/856
Čistoća i zelenilo d.o.o. INA-Industrija nafte d.d. DIT
nabava goriva
Roba 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/855
Piškornica d.o.o. Aquatis a.s. DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica
Usluge 13.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/854
Agencija za lijekove i medicinske proizvode Omega software d.o.o. DIT
aplikacija za izračun najviše dozvoljene cijene lijeka (ICL)
Usluge 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/853
Ministarstvo unutarnjih poslova Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Hajdarović DIT
izrada projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade i Policijske postaje Zagreb (Centar) oštećene u potresu
Usluge 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/852
Hrvatske autoceste d.o.o. Rencon d.o.o. DIT
izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš, studije opravdanosti i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autoceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Metković-Dubrovnik
Usluge 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/851
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Pharmacia laboratorij d.o.o. DIT
endoproteze za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice
13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/850
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Lima O.I. d.o.o. DIT
endoproteze za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice
Roba 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/849
Općina Malinska-Dubašnica K2 d.o.o. DIT
rekonstrukcija sustava javne rasvjete Općine Malinska-Dubašnica
Radovi 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/848
Sveučilište u Zagrebu UPI-2M d.o.o. DIT
izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat obnove zgrade potresom oštećene zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta na adresi Trg Republike Hrvatske 14 u Zagrebu
Usluge 13.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/847
Općinski sud u Karlovcu Zvibor d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 09.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/846
Unikom d.o.o. Norma d.o.o. DIT
asfalt i bitumen
Roba 09.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/845
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Teh-projekt Energetika d.o.o. DIT
okvirni sporazum za redovno i interventno održavanje tlačnih posuda i servisiranje uređaja na objektima na teritorijalnom području nadležnosti Naručitelja u razdoblju od dvije godine
Usluge 08.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/844
Lučka uprava Novalja G.A.M.I.K. d.o.o. DIT
postavljanje pontona u Luci Novalja
Radovi 08.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/843
Klinički bolnički centar Osijek Meteor Grupa-Labud d.o.o. DIT
sredstva za čišćenje i održavanje higijene (grupa B i D)
Roba 07.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/842
Opća bolnica Bjelovar Medical Intertrade d.o.o. DIT
medicinski potrošni materijal za laboratorij (grupa 13.D.2.)
Roba 07.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/841
Hrvatska elektroprivreda d.d. Elektronički računi d.o.o. DIT
usluge informacijskog posrednika
Usluge 07.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/840
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Medical Intertrade d.o.o. DIT
lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi (grupa 12.)
Roba 07.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/839
Ministarstvo pravosuđa i uprave Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu DIT
usluge vanjskih stručnjaka za provedbu aktivnosti izrade analize sustava medijacije u Republici Hrvatskoj po granama prava u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja“ (grupe: 1., 2., 4., 5., 6., 9. i 10.)
Usluge 06.09.2021. Obustava postupka
UP/II-034-02
/21-01/838
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Connect energy j.d.o.o. DIT
usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak
Usluge 06.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/837
Općina Viškovo Prehnit d.o.o. DIT
izmjera objekata na području dijela Općine Viškovo za razdoblje od 2 (dvije) godine
Usluge 06.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/836
Općina Viškovo Geoprojekt d.d. DIT
izmjera objekata na području dijela Općine Viškovo za razdoblje od 2 (dvije) godine
Usluge 06.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/835
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrocentar Petek d.o.o. DIT
izvođenje elektromontažnih radova na ugradnji sumarnih mjerenja i koncentratora u TS 10(20)/0,4 kV
Radovi 06.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/834
Grad Dubrovnik Prvi treptač d.o.o. DIT
javna rasvjeta u Mokošici Ulica put na more i Staro selo
Radovi 06.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/833
Grad Bjelovar Novi stan d.o.o. DIT
izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara
Mješovita nabava 06.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/832
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Papar d.o.o. DIT
uspostava i umrežavanje inovativnog IT sustava za implementaciju teritorijalnog brenda
Usluge 06.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/831
Moslavina d.o.o. ATO inženjering d.o.o. DIT
uspostava nadzorno upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbe i odvodnje u okviru EU sufinanciranog projekta poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina
Usluge 06.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/830
Hrvatske šume d.o.o. Bilavčić d.o.o. DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama
Radovi 03.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/829
Hrvatske šume d.o.o. Šuma Šugić, vl. Jozo Šugić DIT
izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama
Radovi 03.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/828
Grad Vukovar Slavonija bus d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola grada Vukovara
Usluge 03.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/827
INA-Industrija nafte d.d. - DIT
rezervni dijelovi za plinske motore Waukesha
Roba 03.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/826
Splitsko-dalmatinska županija Bonavia d.o.o. DIT
prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (61 grupa)
Usluge 03.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/825
Komunalno poduzeće d.o.o. O-K-TEH d.o.o. DIT
nabava cestovne čistilice
Roba 02.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/824
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ZP ing4studio d.o.o., Zagreb i Toding d.o.o., Zagreb DIT
izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Palače Drašković u Zagrebu, Opatička 18
Usluge 02.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/823
Grad Koprivnica Vincek d.o.o. DIT
poseban prijevoz djece s teškoćama u razvoju (grupa B)
Usluge 02.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/822
Grad Koprivnica Vincek d.o.o. DIT
poseban prijevoz djece s teškoćama u razvoju (grupa A)
Usluge 02.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/821
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije MS Ambulance d.o.o. DIT
vozila za sanitetski prijevoz - kom 2
Roba 01.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/820
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni Autodubrava d.o.o. DIT
nabava elektrovozila
Roba 01.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/819
Piškornica d.o.o. Geotehnika d.o.o. DIT
projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica
01.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/818
Općina Bebrina Cito d.o.o. DIT
izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kaniža-Savska ulica
Radovi 01.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/817
Ministarstvo financija, Porezna uprava Primus savjetovanje d.o.o. DIT
održavanje komunikacijske infrastrukture GAS sustava i održavanje i razvoj GAS Software
Usluge 01.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/816
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb Tehno-Elektro d.o.o. DIT
izmještanje DV 110 kV Crikvenica-Vrataruša i DV 220 kV Senj-Melina na autocesti A7 Križišće-Žuta Lokva, dionica Selce-Novi Vinodolski, I faza-obilaznica Novi Vinodolski
Radovi 01.09.2021. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/21-01/815
Državni zavod za statistiku Exactum IT d.o.o. DIT
nabava licenci za informatičke sigurnosne programe (grupa 4.)
Roba 01.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/814
Javna ustanova Lučka uprava Vukovar Growth strategies d.o.o. DIT
Projekt Dionysus-izrada Plana razvoja luke Vukovar
Usluge 01.09.2021.
UP/II-034-02
/21-01/813
Hrvatske šume d.o.o. Sigurnost d.o.o. DIT
zaštitarske usluge u Direkciji društva HŠ d.o.o.
31.08.2021.
UP/II-034-02
/21-01/812
Medicinska škola Varaždin Speranza d.o.o. DIT
organizacija stručnih usavršavanja i studijskih putovanja
Usluge 31.08.2021.