Upisnik

  • Pretraživanje upisnika
  • Pretraživanje sadržaja odluka
Pretraživanje sadržaja odluka:
Napomena
Napomena: Upisnik predmeta, objavljen na ovoj internetskoj stranici, sadrži podatke o žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne i predstavlja digitalni oblik upisnika predmeta koji se vodi u Pisarnici Državne komisije.  
Klasa Naručitelj Žalitelj Predmet Vrsta Zaprimljeno Odluka
UP/II-034-02
/23-01/640
Grad Našice ZP Elektro-Lovošević d.o.o., Našice i Elektrokovina Lighting d.o.o., Hrvatski Leskovac DIT
rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica
Roba 28.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/639
Ministarstvo zdravstva ZP Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, IN2 d.o.o., Zagreb i Elekta Solutions AB, Stockholm DIT
uspostava Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka
Usluge 28.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/638
Hrvatske ceste d.o.o. Geoprojekt d.d. DIT
nadzor nad izgradnjom BC Varaždin-Ivanec-Krapina,faza I; Izgradnja sj.kolnika BC na dionici od čv. Varaždin do čv. C.Tužno (uk.sj.krakove čv.),uk. križanje sa ŽC2061 na poz.čv. Vidovec L= 7,5 km
Usluge 28.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/637
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu Leluba d.o.o. DIT
potrošni uredski materijal (grupa 4.)
Roba 28.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/636
HŽ-Infrastruktura d.o.o. ZP Zagreb Signal d.o.o., Zagreb, ŽPD d.d., Zagreb, Granova d.o.o., Zagreb i MA3X Savjetovanje d.o.o., Zagreb DIT
izrada glavnih projekata osiguranja 20 željezničko – cestovnih prijelaza novim uređajem za osiguranje
Usluge 28.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/635
Hrvatske ceste d.o.o. Geoprojekt d.d. DIT
nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC8 i Ulice V. Škorpika u Šibeniku-čvor Mandalina
Usluge 27.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/634
Hrvatske vode ZP Hidrokonzalt projektiranje d.o.o., Zagreb i EKO-Mlaz.DM d.o.o., Novska DIT
projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici rkm 0 do rkm 12
Usluge 27.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/633
Termoplin d.d. Andel d.o.o. DIT
regulatori tlaka (grupa I)
Roba 27.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/632
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost A1 Hrvatska d.o.o. DIT
telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
Usluge 27.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/631
Opća bolnica Pula Terra Medica d.o.o. DIT
usluga teleradiologije za potrebe Opće bolnice Pula za polugodišnje razdoblje
Usluge 27.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/630
Financijska agencija Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. DIT
usluge razvoja programskog rješenja za prikupljanje i obradu podataka financijskog- nefinancijskog i održivog izvještavanja poduzetnika
Usluge 27.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/629
Hrvatske šume d.o.o. C.I.A.K. d.o.o. DIT
AdBlue aditivi
Roba 27.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/628
Opća bolnica Varaždin M.T.F. d.o.o. DIT
medicinska i laboratorijska oprema za redovne potrebe po grupama Grupa 56. Dijagnostička terapeutska jedinica za potrebe ORL odjela
Roba 24.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/627
HŽ-Infrastruktura d.o.o. Industrooprema d.o.o DIT
alati i pribor (grupa 5.)
Roba 24.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/626
Opća bolnica Pula Medical Bravo d.o.o. DIT
usluga teleradiologije za potrebe Opće bolnice Pula za polugodišnje razdoblje
Usluge 23.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/625
Grad Varaždin ZP Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb i Projektni biro P45 d.o.o., Zagreb DIT
usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju deniveliranog prolaza ispod pruge i rekonstrukcija dvaju raskrižja na ulici Frana Supila u Varaždinu
Usluge 23.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/624
Općina Bosiljevo EnergyPlus d.o.o. DIT
razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Općini Bosiljevo
Usluge 23.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/623
Varkom d.o.o. Strabag AG DIT
dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, UPOV Varaždin
Radovi 23.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/622
Ministarstvo unutarnjih poslova Odvjetničko društvo Jelavić&partneri j.t.d. DIT
izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1
Radovi 21.11.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/621
Ministarstvo pravosuđa i uprave Eko Esco d.o.o. DIT
usluga unaprjeđenja korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru NPOO 2021.-2026.-ponovljeni postupak
Usluge 21.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/620
Ministarstvo zdravstva ZP Siemens Healthcare d.o.o., Zagreb i Eurokontakt d.o.o., Zagreb DIT
oprema za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka-linearni akceleratori i CT simulatori (grupa 3.)
Roba 21.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/619
Ministarstvo zdravstva Siemens Healthcare d.o.o. DIT
oprema za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka-linearni akceleratori i CT simulatori (grupa 7.)
Roba 21.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/618
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Cuspis d.o.o. DIT
razvoj aplikacije naknada socijalne zaštite koje osiguravaju JLP(R)S
Usluge 21.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/617
Ministarstvo obrane Ericsson Nikola Tesla d.d. DIT
IP telefonski sustav - Faza II i III
Roba 21.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/616
Ministarstvo unutarnjih poslova Palir d.o.o. DIT
izvođenje radova na dijelu složene građevine, Paviljon 4 - rekonstrukcija, cjelovita obnova, unutar kompleksa Policijske akademije u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1
Radovi 21.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/615
Financijska agencija Narodne novine d.d. DIT
nabava uredskog materijala
Roba 20.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/614
Općina Žminj ZP HD Navigatio d.o.o., Zagreb i Aliansa Ase, Ljubljana, Slovenija DIT
nabava radova na izgradnji Pumptrack poligona u Žminju
Radovi 20.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/613
Ministarstvo unutarnjih poslova NEROline d.o.o. DIT
uređaji za mjerenje brzine
Roba 20.11.2023. Obustava postupka
UP/II-034-02
/23-01/612
Vodovod d.o.o. Neuchemie d.o.o. DIT
sredstva za obradu otpadnih voda na UPOV-u Slavonski Brod
Roba 20.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/611
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ERIT d.o.o. DIT
razvoj aplikacije naknada socijalne zaštite koje osiguravaju JLP(R)S
Usluge 17.11.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/610
Općina Stari Jankovci Echo grupa j.d.o.o. DIT
autobusna stajališta
Roba 17.11.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/609
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni Hudek-Trgotrans d.o.o. DIT
nabava radova sanacije postojećih puteva i prometnica (asfaltiranih površina) na otoku Veli Brijun
Radovi 17.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/608
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZP Elcon d.o.o., Varaždin, Cotra d.o.o., Varaždin i Koprodukt trgovina d.o.o., Zagreb DIT
spojni i ovjesni pribor za otklanjanje kvarova uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok
Roba 16.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/607
Općina Lišane Ostrovičke Locum d.o.o. DIT
modernizacija sustava javne rasvjete na području općine Lišane Ostrovičke
Roba 16.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/606
Komunalno d.o.o. ZP Vodoprivreda Vrgorac d.d., Vrgorac i Capital Engineering d.o.o., Metković DIT
izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Vrgorca - VI faza
Radovi 16.11.2023. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/23-01/605
Grad Opatija Kovačić stolarija obrt za proizvodnju, vl. Zdravko Kovačić DIT
nabava pumptrack staze
Roba 16.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/604
Ministarstvo poljoprivrede Sanac d.o.o. DIT
izvođenje radova na održavanju šumskih cesta u šumama privatnih šumoposjednika na području RH (grupa 3.-ZŽ)
Radovi 15.11.2023. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/23-01/603
Grad Split SGM Informatika d.o.o. DIT
nabava prijenosnih računala
Roba 13.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/602
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektro Merkur d.o.o. DIT
mobilne stanice za ispitivanje kabela-mjerna vozila za HEP ODS
Roba 13.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/601
Komunalac d.o.o. Echo grupa j.d.o.o. DIT
nabava automata za naplatu parkiranja
Roba 13.11.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/600
Regionalni centar za gospodarenje otpadom-Šagulje d.o.o. Megajoule Adria d.o.o. DIT
usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje (grupa 1.)
Usluge 13.11.2023. Obustava postupka
UP/II-034-02
/23-01/599
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Akter-Public d.o.o. DIT
MV 038-23 javna nabava usluga oglašavanja u sredstvima javnog informiranja
Usluge 13.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/598
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Pectus d.o.o. DIT
elektromontažni radovi na hitnim intervencijama, održavanju, priključcima i izgradnji elektroenergetskih objekata za grupu područja Jug (grupa 4.)
Radovi 13.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/597
Hvarski vodovod d.o.o. Smartplay d.o.o. DIT
računalna oprema za potrebe JPP
Roba 10.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/596
Općina Tribunj Proditus d.o.o. DIT
modernizacija javne rasvjete na području općine Tribunj
Radovi 10.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/595
Vodovod i kanalizacija d.o.o. IN2 informacijski inženjering d.o.o. DIT
kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa...
Usluge 10.11.2023. Žalba se odbija
UP/II-034-02
/23-01/594
Ministarstvo zdravstva Siemens Healthcare d.o.o. DIT
CT uređaji za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
Roba 09.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/593
Općina Vrbnik ZP Dinocop Consulta d.o.o., Omišalj i Dinocop d.o.o., Omišalj DIT
rekonstrukcija Trga Škujica u naselju Vrbnik
Radovi 09.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/592
HEP-Proizvodnja d.o.o. IVICOM Consulting d.o.o. DIT
izrada studije o izvedivosti, izrada idejnog projekta, izrada elaborata zaštite okoliša, te projektnog zadataka za izvođenje
Usluge 06.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/591
Grad Garešnica G.T. Trade d.o.o. DIT
rekonstrukcija odlagališta otpada Johovača (grupa 1.)
Radovi 06.11.2023. Određuje se privremena mjera
UP/II-034-02
/23-01/590
Klinički bolnički centar Zagreb Medika d.d. DIT
ostali lijekovi (koji nisu ukljućeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.)XIV za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 686)
Roba 06.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/589
Klinički bolnički centar Zagreb Medika d.d. DIT
ostali lijekovi (koji nisu ukljućeni u kategorije pod rednim brojem 1. i 17.)XIV za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 696.1)
06.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/588
Grad Zagreb TIP-Zagreb d.o.o. DIT
uredski materijal
Roba 06.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/587
Hrvatske šume d.o.o. Torbarina d.o.o. DIT
autoprikolice za gorivo, mazivo, pile i pribor
03.11.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/586
Grad Zagreb DT-Servisne radionice j.d.o.o. DIT
najam opreme za digitalizaciju voznog parka
Usluge 03.11.2023.
UP/II-034-02
/23-01/585
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Proxima informatika d.o.o. DIT
računala i računalna oprema
Roba 02.11.2023. Žalba se odbacuje
UP/II-034-02
/23-01/584
Srednja škola "Arboretum Opeka" Natillum d.o.o. DIT
usluge stručnog nadzora građenja, koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i voditelja projekta -Dvorac Opeka i parkiralište (grupa 4.)
Usluge 31.10.2023.
UP/II-034-02
/23-01/583
Dom zdravlja Osijek Zeko dent d.o.o. DIT
dentalni potrošni materijal (grupa 6.)
Roba 31.10.2023.
UP/II-034-02
/23-01/582
Srednja škola Zabok Gastro-Stil d.o.o. DIT
nabava specijalizirane opreme za opremanje kuhinje i praktikuma u okviru projekta sufinanciranog od EU „ReCeZa – Regionalni centar Zabok“; UP.03.3.1.05.0001
Roba 31.10.2023.
UP/II-034-02
/23-01/581
Hrvatske autoceste d.o.o. Geoprojekt d.d. DIT
izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju autoceste u zoni cestarinskih prolaza, grupa III
Usluge 30.10.2023.