Internet stranica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sadrži objave odluka u žalbenim postupcima i upravnim sporovima, Upisnik žalbenih predmeta i Upute žalbenog postupka te druge važne informacije vezane uz postupak pravne zaštite u postupcima javnih nabava u Republici Hrvatskoj.
  • Odluke DKOM
  • Odluke suda
  • Izbor odluka
24.05.2022.
5 donesenih odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

23.05.2022.
7 donesenih odluka
20.05.2022.
1 donesena odluka

Državna komisija javno je objavila odluke donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

19.05.2022.
7 donesenih odluka
Prikaži sve
13.05.2022.
2 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

06.05.2022.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

29.04.2022.
2 objavljene presude

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

27.04.2022.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

22.04.2022.
1 objavljena presuda

Državna komisija javno je objavila presude donesene u žalbenim predmetima pod sljedećim klasama:

Prikaži sve
IV.-VI.2022.
I.-III. 2022.
X.-XII. 2021.
VII.-IX. 2021.
IV.-VI. 2021.
Prikaži sve
  • Upisnik predmeta
  • Odluke
Scroll