ESPD

Nabava male vrijednosti – Ažurirani popratni dokumenti – Provjera nepostojanja razloga za isključenje – Dokazi u žalbenom postupku -  Članak 252., 262., 263. ZJN 2016
Dokaz sposobnosti - Trenutak dokazivanja sposobnosti - Članak 260. ZJN 2016