Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave organizirala je radni sastanak članova i savjetnika u Državnoj komisiji s članovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
Sastanak je održan u prostorijama Državne komisije dana 24. rujna 2015. godine.
Tema:
  • stupanje na snagu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15) i Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15)
  • multidisciplinarni pristup u postupcima javne nabave
  • područje FIDIC ugovora