Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sudjelovali su na međunarodnom simpoziju Hrvatsko-francuski upravnopravni dani.
Ovogodišnji simpozij, 9. po redu, održao se 17. i 18. rujna u Splitu pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Pantheon Assas – Pariz II, Državnog savjeta Francuske, Visokog upravnog suda RH i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja – Robert Schuman u Splitu, a uz potporu Ustavnog suda Republike Hrvatske, Veleposlanstva Francuske Republike u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. Dvodnevni skup na temu « Kontrola nad javnom upravom » okupio je eminentne hrvatske i francuske stručnjake iz upravnog prava u raspravi o pojedinim instrumentima izvansudske kontrole nad javnom upravom te o ustanovama (institutima) i mehanizmima sudske kontrole nad upravom.