Mreža prvostupanjskih revizijskih tijela


Treći sastanak EU mreže Prvostupanjskih revizijskih tijela u javnoj nabavi, održan je 4. svibnja 2018. godine, na Malti. 

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Goran Matešić, zajedno sa zamjenicom predsjednika, Nelicom Vidić, sudjelovao je u radu skupa.
Podrobnije su predstavljeni pojedini nacionalni revizijski sustavi, pa tako i zemlje domaćina, Malte.
Održana je i prezentacija izvješća naslovljenog sa "Funkcioniranje mjera pravne zaštite u zemljama EU", koju su izradili kolege iz Poljske, odnosno, članovi udruženja: "Public Procurement Law Association".

Predstavnici EK su na skupu održali prezentaciju o paketu mjera u javnoj nabavi iz 2017. godine, kao i o studiju o pokazateljima uspješnosti pravnih lijekova.
Predsjednik DKOM-a, Goran Matešić, sudjelovao je kao uvodničar i sudionik panela na temu Načelo javnog interesa i njegova primjena u postupcima pravne zaštite, "ex officio" aktivnosti žalbenih tijela. Prikazana su iskustva i drugih zemalja članica EU (Mađarska, Francuska), sa stručnim osvrtom profesora Roberta Carante, sa Sveučilišta u Turinu.EK je predstavila i presedane Suda pravde u 2017. godini, kao i slučajeve koji su u tijeku u vezi s postupcima javne nabave.

Slijedeći sastanak Mreže predviđen je za lipanj 2018. godine.