Mreža prvostupanjskih revizijskih tijela

Dvanaesti sastanak Mreže prvostupanjskih revizijskih tijela u javnoj nabavi održan je 1. lipnja 2023. godine u Stockholmu.


Predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Maja Kuhar, zajedno sa zamjenikom predsjednice, Anđelkom Rukeljom, sudjelovala je u radu skupa.

Na sastanku mreže predsjednica DKOM-a sudjelovala je sa izlaganjem na temu „Korištenje podataka o žalbenim postupcima za unapređenje sustava“ zajedno sa predstavnicima žalbenih tijela iz Poljske i Rumunjske.
Na sastanku su od strane Europske komisije izneseni i analizirani podaci o ključnim pokazateljima rada žalbenih tijela zemalja članica, a u okviru kojih podataka se Državna komisija ističe kao jedno od tijela s najkraćim rokovima rješavanja predmeta te najvećim brojem žalbenih postupaka na godišnjoj razini u odnosu na broj pokrenutih postupaka nabave.

Predstavnici Europske komisije izvijestili su o novim presudama Suda Europske unije koje se odnose na javnu nabavu. Ujedno je prezentiran i pregled postupaka koji su u tijeku pred istim sudom.

Na sastanku su ujedno razmatrane teme vezane za izmjene ugovora o javnoj nabavi te je izloženo nekoliko aktualnih slučajeva u zemljama članicama. Ujedno su prikazani i različiti pristupi zemalja članica vezano za tzv „crne liste“ te je ukazano na iskustvo Litve vezano za recentnu prasku suda EU.