Mreža revizijskih tijela jugoistočne Europe

U cilju unaprjeđenja učinkovitosti, djelotvornosti i transparentnosti sustava pravne zaštite u javnoj nabavi, a polazeći od uspješne suradnje revizijskih tijela u javnoj nabavi na razini Europske unije,
dana 28. listopada 2022. godine u Tirani, potpisan je Memorandum o suradnji između revizijskih tijela u javnoj nabavi iz Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Albanije, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunjske i Kosova, kojim je uspostavljena Mreža revizijskih tijela u javnoj nabavi jugoistočne Europe.
 
Glavni ciljevi mreže su unaprjeđenje suradnje, razmjena iskustva, stručnih mišljenja i znanja o specifičnim pravnim pitanjima od značaja za rad revizijskih tijela te kvalitetno i učinkovito provođenje zakonskih ovlasti.
 
Skupu je prisustvovala predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Maja Kuhar, sa suradnicima, a u okviru službenog posjeta Tirani, održani su bilateralni sastanci s predstavnicima revizijskih tijela članica Mreže.