Nova lokacija Državne komisije

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave sa početkom travnja 2023. godine seli na novu lokaciju na adresi Ulica grada Vukovara 23, Zagreb.