Posjet delegacije iz Republike Sjeverne Makedonije

Državna komisija je dana 12. prosinca 2019. godine primila predstavnike Državne komisije za žalbe u javnoj nabavi, Republike Sjeverne Makedonije. Na sastanku su razmijenjena iskustva na području sustava pravne zaštite, pri čemu je najveći naglasak bio na daljnjem razvoju sustava pravne zaštite (izazovi s kojim se žalbena tijela susreću u svakodnevnom radu, kako u pogledu primjene zakonodavnog okvira, tako i u pogledu svakodnevnog rada žalbenih tijela), kao i na daljnju digitalizaciju žalbenog postupka u smislu internog postupanja žalbenog tijela (e-spis, e-žalba) te sustava javne nabave općenito. Sastanak je završen zaključkom o potrebi daljnjeg razvoja suradnje žalbenih tijela.