"Prakse javne nabave država članica EU"

Prva međunarodna konferencija „Prakse javne nabave država članica EU" održana je u hotelu Ambasador, u Opatiji, u dane 17. i 18. svibnja 2018. godine.

Cilj konferencije bilo je unapređenje primjene Zakona o javnoj nabavi te pozicioniranje i prepoznavanje javne nabave kao jednog od generatora razvoja gospodarstva Republike Hrvatske.
Sudionicima su predstavljeni primjeri iz prakse javne nabave triju država članica EU, razmijenjena su iskustva s međunarodnim i domaćim stručnjacima, kao i s kolegama iz cijele Hrvatske.

Glavne teme konferencije bile su važnosti primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u kontekstu gospodarskog rasta i perspektive poduzetnika, primjeni postupaka koji omogućuju javnu nabavu inovativnih rješenja i zelene javne nabave, kao i rješavanje problema u primjeni i ocjeni kriterija kvalitete.

Konferenciju su otvorili Ivan Bubić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu te Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koji je u svom je izlaganju pojasnio mogućnosti pravne zaštite u državama članicama Europske unije.
Stručnjakinja za javnu nabavu iz Republike Finske gospođa Pilvi Takala u svom je izlaganju iznijela niz mogućnosti za provedbu socijalnih mjera i poticanje zapošljavanja kroz provedbu postupaka javne nabave, kao i mogućnosti uključivanja standarda zelene javne nabave.

Profesor na Sveučilištu u Torinu, Roberto Caranta iznio je problematiku najniže cijene kao kriterija dodjele ugovora u javnoj nabavi i brojne probleme koji su se u Italiji javljali zbog, kako je rekao, korištenja isključivo kriterija najniže cijene. Roberto Caranta naglasio je nužnost primjene kvalitetnih kriterija kvalitete koji doprinose boljem izvršenju ugovora, manjem broju raskida ugovora i kršenja radničkih prava i tako ostvaruju veće društvene koristi za države koje ih koriste.

Na drugom danu konferencije izlagao je i Zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Anđelko Rukelj. 

Na konferenciji su izlagali i predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU, InfoDoma, Narodnih novina te Hrvatske udruge poslodavaca.

Svi sudionici istaknuli su važnost kvalitetnog provođenja javne nabave u cilju najboljeg trošenja javnih sredstava, ali i funkciji razvoja i unapređenja društvenih funkcija.