Pregled prakse VUS-a

Visoki upravni sud RH je od 13. veljače 2019. nastavio postupke u kojima je bio određen zastoj radi ocjene ustavnosti članka 434. stavka 3. i 4. i članka 435. ZJN 2016.
 
Sukladno članku 434. stavku 5. ZJN 2016 odluka Visokog upravnog suda RH objavljuje se na internetskim stranicama Državne komisije bez anonimizacije.
 
Osim objave odluka Visokog upravnog suda RH, na internetskim stranicama Državne komisije, u dijelu koji se odnosi na Stručnu Službu za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima, može se pronaći pregled dosadašnje prakse Visokog upravnog suda RH u odnosu na ZJN 2016, po pravnim institutima i kategorijama. Isti će se periodički ažurirati i nadograđivati.