Sastanak s predstavnicima Europske komisije

Predsjednica Državne komisije, Maja Kuhar sa suradnicima sudjelovala je na sastanku s predstavnicima Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače u sklopu pripreme Izvješća o vladavini prava za 2021. godinu.

Predsjednica Kuhar je predstavila rad Državne komisije te istaknula najvažnija postignuća u razvoju pravne zaštite u Republici Hrvatskoj u zadnje vrijeme. Razgovarajući o borbi protiv korupcije u Republici Hrvatskoj, a vezano uz područje javne nabave, predsjednica Kuhar je objasnila pozitivne učinke nedavnih izmjena Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ističući pritom neovisnost ovog državnog tijela kao ključni faktor u antikoruptivnom djelovanju Državne komisije. Predstavnici Europske komisije su iskazali poseban interes o pitanjima vezanim za neovisnost Državne komisije kao i mogućim utjecajima na rad Državne komisije prilikom donošenja odluka.

Pored toga Europsku komisiju se izvijestilo i o drugim antikoruptivnim mjerama koje provodi Državna komisija kao što su aktivno sudjelovanje u radu Savjeta za sprječavanje korupcije i izrada Strategije za suzbijanje korupcije. Razgovor se vodio i na temu mogućeg uočavanja korupcije u postupcima javne nabave u okviru žalbenog postupka te postupanje Državne komisije u tim slučajevima. Predsjednica Kuhar je skrenula pažnju na određene odluke Državne komisije u tom pogledu te istaknula važnost javne objave odluka na web stranici Državne komisije, kao jedan od alata koji djeluju odvraćajuće na sudionike postupaka javne nabave u pogledu koruptivnih radnji.

Naglašeno je da Državna komisija svake godine u sklopu svog Izvješća o radu izvještava Hrvatski sabor u uočenim pojavama u sustavu javne nabave, pa tako daje i analizu korupcijskih rizika u žalbenim postupcima.