Studijski posjet Nacionalnog vijeća za rješavanje žalbi iz Rumunjske

Delegacija Nacionalnog vijeća za rješavanje žalbi, prvostupanjskog revizijskog tijela u javnoj nabavi iz Rumunjske boravila je u trodnevnom studijskom posjetu u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Studijski posjet je organiziran u okviru projekta TAIEX TSI PACE – Public Administration Cooperation Exchange - Study Visit on Reengineering of Internal Processes. Svrha i cilj studijskog posjeta su bili analiza i razmjena informacija, identificiranje rješenja najboljih praksi vezanih za prilagodbu unutarnjih poslovnih procesa revizijskog tijela u javnoj nabavi.   

Tijekom posjeta kolegama iz Rumunjske je predstavljeno unutarnje ustrojstvo Državne komisije te su prezentirani poslovni procesi Državne komisije koji se iz godine u godinu prilagođavaju i unaprjeđuju te na taj način doprinose kvaliteti i brzini donošenja odluka Državne komisije. Istaknuta je e-žalba kao primjer dobre prakse digitalizacije žalbenog postupka te način na koji je Državna komisija prilagodila svoje poslovne procese e-Žalbi, a što je u konačnici dovelo do skraćivanja rokova za donošenje odluka. Kolege iz Rumunjske su upoznate i s drugim aplikativnim rješenjima Državne komisije pomoću kojih se također nastoji ujednačiti pravnu praksu Državne komisije i podići kvalitetu odlučivanja.