Zaključak o pravnom shvaćanju

Dana 29. kolovoza 2022. donesen je Zaključak o pravnom shvaćanju vezano uz tehničku i stručnu sposobnost, u slučaju kada je propisano da se dokazuje dokazom iz članka 268. st.1. točaka 1., 2. i 3. ZJN 2016.

U nastavku poveznica na navedeni Zaključak o pravnom shvaćanju.

https://www.dkom.hr/UserDocsImages/dokumenti/ZapisnikSaSjednica/Zaključak o pravnom shvaćanju 29.8.2022.pdf