Zelena javna nabava u Hrvatskoj - Okrugli stol

Okrugli stol pod nazivom Zelena javna nabava u Hrvatskoj, održan je u organizaciji  Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj u suradnji s Udrugom specijalista i trenera u javnoj nabavi, Državnom školom za javnu nabavu, Studentskim centrom Sveučilišta u Rijeci i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeciu Rijeci, 6. listopada 2015., od 11 do 14 sati, u prostorijama Ekonomskog fakulteta (dvorana ANEKS).

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Goran Matešić, sudjelovao je u radu okruglog stola, na kojem se raspravljalo o problemima koji stoje na putu uvođenja održive i zelene javne nabave, a kako bi se olakšali postupci s primjenom energetskih i okolišnih kriterija u dokumentaciji za nadmetanje te time potaknule promjene na tržištu i povećala konkurenost domaćih tvrtki. Cilj je smanjenje ugljičnog otiska proizvoda i usluga u postupcima javne nabave koji sudjeluju s više od 20 posto GDP-a u državama članicama EU. Naručitelji koji provode okolišno prihvatljivu i energetski učinkovitu javnu nabavu često nailaze na prepreke za ostvarivanje navedenog cilja radi zakonskih ili provedbenih teškoća.

Nakon okruglog stola slijedio je posjet Tehničkom fakultetu u Rijeci i njihovoj fotonaponskoj elektrani organiziranom autobusom KD Autotrolej koji je pogonjen na prirodni plin.

Drugog dana, 7. listopada 2015., od 9 do 16 sati održana je radionica Trening za naručitelje, također na adresi Ivana Filipovića 4, u prostorijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (dvorana ANEKS), na kojoj je sudjelovao član Državne komisije, Goran Bukvić.

Program