UsII-124/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 17-02/9

UsII-124/19 od 13. ožujka 2019.
 
Zakon o koncesijama - Zakon o javnoj nabavi - Postupak pregleda i ocjene ponuda - Članak 1. Zakona o koncesijama - Članak 48. Zakona o koncesijama
 
U konkretnom slučaju proveden je postupak davanja koncesije na koji se primjenjuje Zakon o koncesijama kao lex specialis, a na pitanja koja nisu uređena Zakonom o koncesijama odgovarajuće se primjenjuju posebni propisi i ZJN.  Dakle, tužitelj je žalbom pobijao odluku kojom je osporavao postupak pregleda i ocjene ponuda, a taj postupak pregleda i ocjene ponuda propisan je odredbama Zakona o koncesijama, te se na tu fazu postupka ne primjenjuju drugi propisi temeljem članka 1. stavka 7. Zakona o koncesijama, već isključivo odredbe Zakona o koncesijama.
 
Žalbeni postupak provodi se na temelju članka 48. Zakona o koncesijama, u skladu s odredbama članka 398. do 435. ZJN 2016 iz čega proizlazi da tužitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu