Rokovi za dostavu ponuda

Izmjena dokumentacije – Rok za dostavu ponuda – Produljenje roka – Članak 240. ZJN 2016
Rok za dostavu ponuda- Produljenje roka- Značajna izmjena dokumentacije- Članak 240. ZJN 2016