UsII-104/21 od 20. travnja 2021.

KLASA: 21/21

UsII-104/21 od 20. travnja 2021.
 
Izmjena dokumentacije – Rok za dostavu ponuda – Produljenje roka – Članak 240. ZJN 2016

S obzirom na opisanu izmjenu dokumentacije koja je bila povod predmetnom produljenju roka za dostavu ponuda tuženik je pravilno ocijenio da tužitelj u žalbenom postupku nije iznio činjenice niti dokazao da ga rok za dostavu ponuda koji je produžen upravo u svezi s naprijed opisanom izmjenom dijela I. dokumentacije, onemogućava u pravovremenom podnošenju ponude, niti je takve dokaze priložio uz tužbu. I prema ocjeni Suda tužitelj u žalbi u biti osporava inicijalni rok smatrajući da je rok određen osnovnom dokumentacijom prekratak zbog dodatnih zahtjeva koji se nameću stranim brodarima, a ne rok koji je određen s obzirom na izmjene dokumentacije sukladno citiranoj odredbi članka 240. ZJN 2016.
Kako tužitelj u žalbenom postupku nije isticao da su predmetne izmjene dokumentacije o nabavi takve naravi da onemogućuju pripremu i dostavu prilagođenih ponuda u roku određenom obaviješću o ispravku, prigovori koje iznosi tek u tužbi nisu od utjecaja na pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja niti na zakonitost rješenja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu