UsII-105/21 od 19. travnja 2021.

KLASA: 21/22

UsII-105/21 od 19. travnja 2021.

Rok za dostavu ponuda- Produljenje roka- Značajna izmjena dokumentacije- Članak 240. ZJN 2016

Iz podataka spisa predmeta kao i obrazloženja rješenja tuženika proizlazi da je zbog izmjene dokumentacije o nabavi od 29. prosinca 2020. naručitelj produžio rok za dostavu ponuda te je objavio Obavijest o ispravku dana 31. prosinca 2020. U navedenoj obavijesti o ispravku broj objave: 2020/S F14-0046415 produžen je rok za dostavu ponuda s 13. siječnja 2021. na 25. siječnja 2021.
Na navedenu Obavijest o ispravku tužitelj je podnio žalbu koja se sadržajno odnosi na izmijenjeni rok za dostavu ponuda a koju žalbu je tuženik odbio osporenim rješenjem pozivajući se na odredbu članka 403. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", 120/16. – dalje: ZJN 2016.) i s obrazloženjem da tužitelj u smislu navedene odredbe nije dokazao na koji način produženi rok za dostavu ponuda, a koji je određen zbog izmjene u Obrascu 2 dijela I dokumentacije o nabavi, onemogućava tužitelja u pravovremenom podnošenju ponude.
Pozivajući se dalje na odredbu članka 240. ZJN 2016, a prema kojoj je odredbi javni naručitelj obvezan produžiti rok za dostavu ponuda razmjerno važnosti izmjene najmanje za 10 dana smatra da je produženi rok od 12 dana dat u konkretnom ispravku obavijesti u skladu s navedenim člankom Zakona.
 Prema odredbi članka 403. stavak 1. ZJN 2016 svaka stranka dužna je iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.
Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja i prema ocjeni ovoga Suda tuženik je dao valjane razloge zbog kojih žalbene navode tužitelja smatra neosnovanim a zbog čega je pravilno odbio žalbu tužitelja.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu