UsII-107/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 17/641

UsII-107/19 od 7. ožujka 2019.
 
Dijelovi dokumentacije koji su zahvaćeni nezakonitošću - Poništavajući dio
 
Izreka Rješenja da se poništava dokumentacija o nabavi u dijelovima u kojima je zahvaćena nezakonitošću nije jasna i razumljiva.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu