UsII-320/19 od 4. srpnja 2019.

KLASA: 19/182
 
UsII-320/19 od 4. srpnja 2019.
 
Izreka Rješenja – članak 98. stavak 3. ZUP-a
 
Izreka stječe svojstvo pravomoćnosti i izvršnosti  i mora biti podobna za izvršenje, što je ovdje izostalo. Naime, rješenje stvari koja je predmet postupka mora biti sadržano u izreci. Izreka ne sadrži ni pravne ni činjenične razloge jer je to stvar obrazloženja te je nezakonito rješenje koje u neodređenoj izreci upućuje na obrazloženje iz kojeg bi trebalo biti vidljivo što je i kako je odlučeno u određenoj upravnoj stvari.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu