UsII-350/19 od 6. kolovoza 2019.


Klasa:19/250

Poslovni broj: UsII-350/19 od 6. kolovoza 2019.


Tehnička i stručna sposobnost - Članak 268. ZJN 2016. - Članak 290. ZJN 2016

Tužitelj nije angažirao dva stručnjaka odnosno ovlaštene inženjere elektrotehnike za svaki od zadanih projekata niti je angažirao dva ovlaštena inženjera građevinarstva za svaki od zadanih projekata.

Prema ocjeni ovog Suda pravilno je protumačio tuženik spornu odredbu dokumentacije o nabavi da su ponuditelji bili dužni za svaku pojedinu referencu odnosno za svaki pojedini projekt imenovati različite odredbe.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu