UsII-456/19 od 27. studenog 2019.

KLASA: 19/532


UsII-456/19 od 27. studenog 2019. 


Opravdan trošak - Članak 79. ZUS-a 


S obzirom da je tužitelj povukao tužbu nakon dostavljanja odgovora na tužbu od strane zainteresirane osobe, isti je dužan nadoknaditi opravdane troškove ovog spora (članak 79. stavak 4. Zakona o upravnim sporovima). Troškovi spora sastoje se u konkretnom slučaju od sastava odgovora na tužbu koji je dostavila zainteresirana osoba, koji trošak je obračunat sukladno Tarifnom broju 23. točka 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.


Poveznica na Rješenje 


Poveznica na Presudu