Zakon o upravnim sporovima


Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – OiRUSRH i 29/17., dalje u tekstu: ZUS) uređuje nadležnost, sastav suda i pravila postupka na temelju kojih upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava (u daljnjem tekstu: upravni spor).

Poveznica na Zakon