UsII-506/19 od 5. prosinca 2019.

KLASA: 19/770

UsII-506/19 od 5. prosinca 2019. 


Žalba na dokumentaciju o nabavi - Zlouporaba prava na žalbu - Učinkovita javna nabava - Članak 422. ZJN 2016 - Članak 4. ZJN 2016

U žalbi tužitelj u bitnome osporava zakonitost postupanja naručitelja, odnosno traži poništenje postupka javnog otvaranja ponuda i da se naloži naručitelju da odredi novi rok za poredaju ponuda. Dodaje i da je izjavio žalbu na dokumentaciju o nabavi, da se tek po izvršnosti odluke o toj žalbi mogao nastaviti postupak i pristupiti javnom otvaranju ponuda. 


Pozivajući se na načela javne nabave propisana u članku 4. ZJN 2016 tuženik zaključuje da se postupak treba provoditi na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu, te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava. Također, zaključuje da tužitelj kontinuiranim izjavljivanjem žalbe tijekom predmetnog postupka javne nabave, pravo na žalbu koristi protivno cilju i svrsi tog instututa, odnosno zlorabi to pravo i time izravno onemogućuje ponuditelje da sklope ugovor s naručiteljem, odnosno bez osnovanih razloga izjavljivanjem žalbe uglavnom traži samo produljenje rokova i postupka javne nabave. 

Tuženik je dao iscrpne razloge zbog kojih žalbene navode tužitelja smatra neosnovanima, zbog čega je pravilno žalbu odbio. Navedenu odluku je tuženik donio uz obrazloženje razloga s kojima je i ovaj Sud u cijelosti suglasan, a iz naprijed navedenog proizlazi da je osporeno rješenje donio u granicama zakonom propisanih ovlasti, te je za odluku dao pravno odlučne razloge, a pravilnost zaključaka tuženika tužitelj tužbenim navodima nije doveo u sumnju.
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu